Temaris oposicions

 
DOGV núm. 5.077. Dimecres, 24 d’agost de 2005
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de professors d’Ensenyament Secundari, convocat per Orde de 10 d’abril de 2000, respecte de l’aspirant senyora María Dolores Dauden Vicente.
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de professors tècnics de Formació Professional, convocat per Orde de 23 d’abril, respecte de la senyora María Dolores Cremades Abad.
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de professors Secundària, convocat per Orde de 23 dde 2003, respecte de l’aspirant senyor Alejandro Roselló Nadal.
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Orde de 23 d’abril de 2003, respecte de l’aspirant senyora Begoña Sulibarria Goitia. 

OPOSICIONS 2004

oposicions 2004

 Les oposicions al País Valencià

 
 
BOE 26/01/06. Orden ECI/76/2006, nomenament funcionariat de carrera del Cossos de Secundària, PTFP, EOI i Ens. Esp.
BOE 26/01/06 Orden ECI/77/2006. nomenanmet funcionariat de carrera del Cos de Mestres.

DOGV núm. 5.087. Dimecres, 7/09/05
RESOLUCIÓ per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Ordre de 4 de maig de 2004. [2005/9662]
RESOLUCIÓ per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés i accessos en el cos de professors d’ensenyament secundari, professor d’escoles oficial d’idiomes, professors de musica i arts escèniques i professors tècnics de formació professional, convocat per Ordre de 4 de maig de 2004. [2005/9663]


Reconeixement triennis i sexennis


si he aprovat, què he de fer?

Oposicions 2004: Regulació i nomenament de funcionaris en pràctiques 

resum d'admesos (cossos-especialitats-torns)

28/02 R.D. 334/2004. Reglament d'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats

STEs-i: Informació OOP i oposicions en CCAA

Veure quadre oposicions convocades - 2004

 

Oposicions convocades

Termini: 20 dies naturals des del següent a publicació

publicat

La Rioja

6/05/03
Canàries 28/04/03
Ceuta i Melilla 7/04/03
Illes Balears Mestres       Secundària 5/04/03
Cantabria 2/04/03
Castella i Lleó  (pàgina stecyl) 31/03/03
Astúries 28/03/03
Andalusia 24/03/03
Murcia 18/03/03
Navarra 17/03/03
Castella La Mancha 15/03/03
Galícia 14/03/03
Aragón 12/03/03
Extremadura

11/03/03

Madrid 10/03/03
Catalunya 

16/01/03

País Basc

14/11/02

 

OPOSICIONS 2003

 

Nomenats en BOE 17/02/05 funcionaris de carrera

RESOLUCIÓ per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, Oposicions 2003.
RESOLUCIÓ per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius d'ingrés i accés als cossos docents de secundària Oposicions 2003.
Pràctiques oposicions 2003.  Guia de la fase de pràctiques. nomenaments, regulació,... 
País Valencià - Resultats oposicions 2003
Si he aprovat, que he de fer?
STEs: Ofertes d'Ocupació Pública 2003
STEs: Pàgina d'oposicions 2003 

Oposicions convocades

Termini: 20 dies naturals des del següent a publicació

publicat

La Rioja

6/05/03
Canàries 28/04/03
Ceuta i Melilla 7/04/03
Illes Balears Mestres       Secundària 5/04/03
Cantabria 2/04/03
Castella i Lleó  (pàgina stecyl) 31/03/03
Astúries 28/03/03
Andalusia 24/03/03
Murcia 18/03/03
Navarra 17/03/03
Castella La Mancha 15/03/03
Galícia 14/03/03
Aragón 12/03/03
Extremadura

11/03/03

Madrid 10/03/03
Catalunya 

16/01/03

País Basc

14/11/02

 

oposicions 2002

Nomenament funcionaris en pràctiques

País Valencià: Oposicions 2002

Nomenaments funcionaris de carrera BOE

13 de noviembre de 2004 (BOE núm 274)
ORDEN ECI/3678/2004, de 15 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden de mayo de 2002.

25 de febrero de 2004 (BOE núm 48)
ORDEN ECD/434/2004, de 3 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalidad Valenciana se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas a los seleccionados en los procedimientos selectivos, convocados por Orden de 8 de mayo de 2002.
ORDEN ECD/435/2004, de 3 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalidad Valenciana se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden de 8 de mayo de 2002.

Aprovat l'expedient. Oposicions 2002
En el DOGV del dia 18 d'agost han eixit els nomenaments d'aptes en les pràctiques, el que passa que n'hi ha una errada en secundària i han repetit el de primària, la correcció apareix el dia següent DOGV del dia 19 d'agost:
DOGV 18/08/03
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2003, de la direcció general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Orde de 9 d'abril de 2001, respecte dels aspirants pendents de realitzar la fase de pràctiques. [2003/8876]
DOGV 18/08/03
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2003, de la direcció general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius d'ingrés i accés als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 8 de maig de 2002. [2003/8878]
correcció d'errades DOGV 19/08/03
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de juliol de 2003, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius d'ingrés i accés als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 8 de maig de 2002. [2003/9554]


oposicions 2001

Nomenament funcionaris de carrera 2001

MESTRES

BOE 10/12/03. Se nomenen funcionaris de carrera del Cos de Mestres a determinats aspirants de les oposcions de 2001.

BOE num. 56- dijous, 06/03/03

ORDEN ECD/471/2003, de 18 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura y Educación, de la Generalidad Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 9 de abril de 2001.
Páginas TIFF [9024] [9025] [9026] [9027] [9028] [9029] [9030] [9031] [9032] [9033] [9034] [9035] [9036] [9037] [9038] [9039] [9040] [9041]
 

ORDEN ECD/3432/2003, de 11 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalidad Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 9 de abril de 2001.

Qui tinga serveis prestats ha de sol·licitar el pagament de triennis i sexennis corresponents.

sol.licitud reconeixement triennis      sol.licitud reconeixement sexennis

Anterior

DOGV núm. 4311. Divendres, 9 d'agost de 2002
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2002, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres convocat per Orde de 9 d'abril de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació.
Correcció d'errades. DOGV del 29 d'agost. 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2002, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres convocat per Orde de 9 d'abril de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació. [2002/9358]

SECUNDÀRIA

BOE num 32, dijous, 06/02/03

ORDEN ECD/175/2003, de 20 enero, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura y Educación de la Generalidad Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 9 de abril de 2001.
Páginas [Documento PDF]
Páginas TIFF [4919] [4920] [4921] [4922] [4923] [4924] [4925] [4926] [4927] [4928] [4929] [4930] [4931] [4932] [4933] [4934] [4935] [4936] [4937] [4938] [4939]

 Més informació en la pàgina web del CDE

 

Qui tinga serveis prestats ha de sol·licitar el pagament de triennis i sexennis corresponents.

sol.licitud reconeixement triennis                sol.licitud reconeixement sexennis

Anterior

DOGV núm. 4311. Divendres, 9 d'agost de 2002
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2002, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'aprova l'expedient dels procediments selectius d'ingrés i accés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de formació professional, convocats per Orde de 9 d'abril de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació.

oposicions 2000

 

DOGV n. 4311. Divendres, 9 d'agost 2002
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2002, de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés i accés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, convocats per orde de 10 d'abril de 2000, respecte dels aspirants pendents de realitzar la fase de pràctiques. [2002/8400]
 
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2002, de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocats per Orde de 10 d'abril de 2000, respecte dels aspirants pendents de realitzar la fase de pràctiques. [2002/8420]

 

Nomenament funcionaris de carrera

Secundària. ORDRE ECD/338/2002 de 5 Febrer. Nomenament com a funcionaris de carrera del Cos de P. d’Ensenyament Secundari i professors Tècnics de F. P. BOE 21/02/02
Mestres. "ORDEN ECD/265/2002, de 18 gener. Nomenament com a funcionaris de carrera del Cos de Mestres. BOE 14/02/02

 


 


 


oposicions

 


 

ADRECES D'INTERÉS ON TROBAREU INFORMACIÓ:

Informació  Generalitat Valenciana (des del País Valencià):  Tel. 012

Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana

Ofertas de Empleo del Ministerio de Administraciones Públicas

Convocatòries MECD. Concursos, Oposicions i Personal
Accés a les pàgines web d'ensenyament d'altres comunitats autònomes
El Portal del Opositor
Buscador de temes educatius (treball,beques, exàmens,....) 
en castellà:      http://www.educaweb.com/       en català:      http://www.educaweb.com/cat/
Buscaoposiciones.com                             Canaloposiciones.com
 
Trobareu molta informació sobre ofertes públiques d'ocupació d'arreu de l'estat en la web del govern d'Aragó

Convocatorias de empleo vigentes

*** Novedades Diarias ***
Esta base de datos (elaborada por el Gobierno de Aragón) contiene las convocatorias de empleo vigentes de las Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado, y de la Administración local (municipios de Aragón y municipios mayores de 100.000 habitantes del resto de España).
 

Empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón          Administración Local. Secretarios - Interventores
 

Base de Datos Histórica de Convocatorias

 


 

Temaris d'oposicions - ensenyament:

ORDRE ECD/477/2003, pper la qual se modifiquen parcialment diferents temaris d'ingrés als Cossos Docents (BOE 6/03/03)

 

PROFESSRAT EN CENTRES PRIVATS: TITULACIÓ MÍNIMA PER A IMPARTIR:    INFANTIL I PRIMÀRIA  -   SECUNDÀRIA  -   F.P.

NORMATIVA CURRICULAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
EDUCACIÓ INFANTIL      EDUCACIÓ PRIMÀRIA      EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATORIA      BATXILLERAT

            Nous temaris - apartat B

 

TEMARIO DE OPOSICIONES. apartat B


Apartat B

6/03/03. Publicació en el BOE de la modificació
veure l'Ordre Ministerial amb els nous temes corresponent a l'apartat B


Apartat A

NO ESTÀ EN VIGOR
El 28 de febrer de 2003, es va reunir la Mesa Sectorial del MECD per a l'estudi de l'esborrany dels temaris. La part A del temari queda com està i la part B es modifica i se substitueix per 4 temes.
La proposta de nou temari A queda aplaçada per al 2004.
Proposta de nous temes per especialitats -temari A- (word 95kb)

Temari de valencià a la secundària: Figura en l'annex de l'Ordre de convocatòria de les oposicions.

 

anar al començament | All-i-Oli | Principal