ENSENYAMENT

Ofertes de treball - Oposicions

 

Conselleries d'altres CCAA

Adreces d'interés treball

Temaris d'oposicions
pàgina Junta d'Andalusia

 

oposicions

borses de treball

   
   

Convocatòria d'oposicions docents en Cantàbria

Sorteig de tribunals cos de Catedràtics de Secundària i EOI

Oferta d'ocupació pública de la Comunitat de Madrid

Temaris d'oposicions vigents des del febrer de 2012

Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 

Llistes provisionals de la borsa d’urgència de Disseny Gràfic

Reclamacions: del 13 al 15 de juny.


Llistes definitives de la borsa d’urgència de Xinés
  Llistes provisionals de la borsa d’urgència de Francés
   

Convocatòria per a adquisició de noves especialitats en les borses de treball del cos de mestres dirigit als mestres interins que han prestat serveis en el present curs escolar 2011-2012.
Resolució convocatòria
Termini de presentació de Sol·licituds i documentació: del 22 al 28 de maig de 2012, ambdós inclosos.
Informació

 


Consulta l'oferta estatal en la Confederació d'STEs

 

Estat

--- 2012: Oposicions Cantabria

Decreto 7/2012, de 23 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2012 correspondiente a cuerpos docentes.


--- 2012: Oposicions País Basc

• Correcció d'errades

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 10 de febrero de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Maestras y Maestros, de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional, de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades para los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


--- 2012: Oposicions Andalusia

• Oferta de places
Convocatòria d'oposicions

 País Valencià

--- 2011:  Oposició i oferta pública

 

 Altres comunitats en STES-i

--- 2011: Oposicions

--- 2011: Oferta d'ocupació pública

 
 
 
 

 INFORMACIONS ANTERIORS

 oposicions

 2010 2009 2008  2007 2006 2005
2004 2003  2002 2001 2000


Temari nova especialitat primària (BOE 15/03/07)


Pàgina del nou sistema d'accés 2007


NOTÍCIES

 

Reconeixement triennis i sexennis

 

Especialitat

Fins

 

 
 

 

 

Consulta la situació en les borses. Curs 2011/2012

DOCV 14/10/10. Sorteig de lletra pel qual s'ordenen les borses de treball en cas d'empat i els tribunals en les oposicions:   lletra V.


Llistes provisionals i definitives

Publicat el llistat de la borsa d'urgència de PT.

Cos de Professors d'Escola Oficial d'Idiomes
Llistat definitiu Especialitat Xinés

Cos de Mestres
Llistat provisional Especialitat Anglés (reclamacions fins el 13 de febrer)

Cos de Professors de Música i Arts Escèniques
Llistat provisional Especialitat Cant Aplicat a l'Art Dramàtic (reclamacions fins el 13 de febrer)

Llistat definitiu Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques
Especialitat Composició i Instrumentació

Llistat provisional de la borsa del Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny. Especialitat Mitjans Informàtics.

Llistat definitiu de la borsa d'Audició i Llenguatge. Cos de mestres.

Llistes definitives borses de les especialitats d’Arpa, Caracterització, Clarinet, Direcció de Cors, Dramatúrgia, Fagot, Oboé, Orgue, Pedagogia Musical, Percussió, Piano, Saxòfon, Trombó, Trompeta, Tuba i Violoncel.

 

 i a més

Borses Obertes, llistats i proves

Admesos / exclosos borses ja convocades

Vacants en centres concertats

Universitats

Ofertes d'ocupació en universitats públiques valencianes


 

 

 

 

Informacions adicionals

 

Andalusia

Aragó

 

Astúries

Canàries

Cantabria

Castella La Manxa

Castella i Lleó

Catalunya

Tota la informació sobre la borsa

Ceuta

Extremadura

Galícia

Illes

La Rioja

 

Madrid

 

Melilla  

Navarra

 

Regió Murciana

 


anar al començament | All-i-Oli | Principal