30/09/10

 País Valèncià:

Oposicions 2007 - Oferta d’ocupació 

 

Pàgina STES-i

Oferta de empleo público 2007

oposicions 2007

TEMARIS VIGENTS
DE TOTS ELS COSSOS


D. G. Ordenació Acadèmica
Currículums vigents


REAL DECRETO 276/2007, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos... - LOE 
- Correcció d'errades 26/07/07


Decret 62/2002, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics 


tornar a treball


Veure oposicions 2006


Ací tindreu tota la informació fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a més informació, dirigiu-vos a les nostres seus


Seccions que s'activaran, entre d'altres, al llarg del procés

Oferta Pública definitiva

Convocatòria i normativa
     mestres  -  secundària
Guia per a participar 
     mestres  -  secundària
Admesos i exclosos
prova de valencià
Prova de castellà
Sorteig tribunals
Ubicació tribunals
Despeses dels tribunals
Llistats d'aprovats
Si he aprovat, què he de fer?
 

tot sobre el reconeixement de triennis i sexennis


 

 

Termini de presentació d'instàncies: fins al 21 de maig.

INFORMACIONS

 

30/09/10
RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007.


 

ANNEX 19/10/2009 DOCV

 BOE

Orden ESD/3531/2008, de 21 de noviembre, por la que a propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de abril de 2007.

Orden ESD/3532/2008, de 21 de noviembre, por la que a propuesta de la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 24 de abril de 2007.

Més informació sobre reconeixement de triennis i sexennis:
Qui ho pot sol·licitar i per què

 Dimarts, 23 de setembre de 2008 Núm 5.855
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient dels procediments selectius per a ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 24 d'abril de 2007. [2008/10803]

Dimecres, 24 de setembre de 2008        Núm 5.856
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2008, de la direcció general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007. [2008/10802] (pdf 1.101KB)


 Cobrament de triennis del professorat en pràctiques

 
 

I ara, què he de fer en les pràctiques?

 

 

 

GUIA DE LA FASE DE PRÀCTIQUES    

en valencià          en castellano
 

 

- DOCV 10/10/07. RESOLUCIÓ de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la fase de pràctiques - 2007
- DOCV 01/10/07: RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius de 2007 (tots els cossos). 

 

Convocatòria d'assemblees per orientar-vos sobre la regulació de la fase de pràctiques i sobre la realització de l’informe final
 

LOCALITAT

LLOC

DIA

HORA

Alzira

Seu Sindicat

25/10/07

18 h

Xàtiva

Seu Sindicat

23/10/07

18 h.

València

Seu Sindicat

25/10/07

18 h

Gandia

Seu Sindicat

25/10/07

18 h

Castelló

Seu Sindicat

25/10/07

18 h

Benicarló

Seu Sindicat

24/10/07

18 h

Alacant

Seu Sindicat

25/10/07

18 h.

Alcoi

Seu Sindicat

23/10/07

18 h.

Elx

Seu Sindicat

24/10/07

18 h.

La Vila Joiosa

C.P. Hispanitat

24/10/07

18 h.

   
 

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques i professors tècnics de formació professional els aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per orde de 24 d'abril de 2007. [2007/11494]

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 24 d'abril de 2007. [2007/11493]

 


Documentació a presentar pels opositors que han superat amb plaça o han adquirit una nova especialitat en el procediment  selectiu convocat en 2007.


Resultats de les oposicions 
tots els cossos
(per DNI)

llistat secundària    alfabètic  -  especialitat

Falta FOL i PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOPROTÈTIC


Resultats de les oposicions 
tots els cossos
(per DNI)

llistat mestres    alfabètic  -  especialitat


Llistats complets secundària dijous 19


 Guia de les Oposicions 2007


19.437 persones estan convocades el dimarts 26 de matí a començar les oposicions docents en el P.V.


Tribunals definitius (DOCV)    
mestres    -     secundària


Informe matriculació sobre llistat definitiu - especialitat i província

mestres  - secundària  - PTFP  - EOIMúsica i Art. Esc.  


DEFINITIVA d'admesos i exclosos 

En DOCV            Secundària, EOI, PTFP...       -       Mestres


Ubicació tribunals:
secundària  - mestres

en pàgina de Conselleria:    MESTRES  -  ALTRES COSSOS


Prova de coneixements dels idiomes: 15 juny, 10:00 hores.
LLocs: Castelló o València: Univ. Politècnica. Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials (Aulari Nou, Edifici 5N) C/ Camí de Vera, s/n.
Alacant: Univ. d'Alacant. Aulari General II, Campus de Sant Vicent del Raspeig, s/n.
Espanyol per a estrangers: 12 juny, 10:00 hores, en l'EOI València


Dia primer examen, tots els cossos i especialitats, 
Alacant, Castelló i València: 26 juny.


LLETRA "u". RESOLUCIÓ de 4 de maig del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any 2007, del conjunt de les administracions públiques valencianes. (Diari Oficial número 5511 de data 14.05.2007)


resultat sorteig tribunals 2007 (total)
ordenats per especialitats:    mestres  -  secundària


Anunci del sorteig dels vocals dels tribunals. 1 de juny


Admesos i exclosos - Provisional  en pàgina de conselleria
en DOCV mestres - secundària - inspecció


Prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana:
15 de juny de 2007, a les 10:00 hores.

Sol.licitud per a formar part dels tribunals


Les oposicions en la pàgina de ConselleriaPublicada convocatòria - DOCV 5.501 30 d'abril

(pdf)   mestres      secundària    inspecció

Correcció d'errades Cossos Secundària
Correcció d'errades cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats.


Sobre el Informe y la participación de profesorado valenciano en otras comunidades


Preguntes i respostes sobre l’oposició docent al PV


Resum de l’accés transitori durant el període d’aplicació de la LOE al PV


Publicada la Oferta d'ocupació pública. Dilluns, 23 d'abril de 2007  Núm 5.496
DECRET 59/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari per a l'any 2007

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA DOCENT 2007

modificada l'oferta d'ocupació (Vegeu canvis en color roig)


Repartiment per especialitats convocades


Projecte: Ordres de convocatòria 07 (pdf)
 inspecció    -    mestres    -    secundària


Temari nova especialitat de primària (BOE 15/03/07)


STEPV-Iv no està d'acord amb l’oferta d’ocupació imposada per la Conselleria


 

 

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2007

COS DE MESTRES

EDUCACIÓ MUSICAL 30
EDUCACIÓ INFANTIL 550
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:EDUCACIÓ FÍSICA 100
EDUCACIÓ ESPECIAL: AUDICIÓ I LLENGUATGE 80
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER: ANGLÉS 100
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER:FRANCES 50
PEDAGOGIA TERAPEUTICA 140
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 750

TOTAL

1800
   

PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 10
ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL 3
BIOLOGIA I GEOLOGIA 70
CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ 10
DIBUIX 40
EDUCACIÓ FÍSICA 50
FILOSOFIA 30
FÍSICA I QUÍMICA 30
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 35
FRANCÉS 30
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 80
GREC 10
HOSTALERIA I TURISME 4
INFORMÀTICA 74
ANGLÉS 70
INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA 10
LLATÍ 10
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 100
VALENCIÀ 100
MATEMÀTIQUES 70
MÚSICA 20
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL 10
ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. DE VEHÍCLES 10
ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 20
PSICOLOGIA I PEDAGOGIA 25
PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES 3
SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS 10
TECNOLOGIA 40

TOTAL

974
   

 PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CUINA I PASTISSERIA 10
INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 15
MANTENIMENT DE VEHICLES 20
MECANITZAT I MANTENIMIENT DE MÀQUINES 10
OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ 10
PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈSSIC 5
PROCEDIMIENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS 15
PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 20
SERVEIS A LA COMUNITAT 10
SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES 40

TOTAL

155
   

ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

ALEMANY 6
FRANCÉS 15
ANGLÉS 15

TOTAL

36
   

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

CANT 2
CLARINET 2
FAGOT 1
FLAUTA BEC 1
FLAUTA TRAVESSERA 1
ORGUE 2
PERCUSSIÓ 2
PIANO 15
DANSA CLÀSSICA 4
DANSA CONTEMPORÀNIA 4
DICCIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 0
EXPRESSIÓ CORPORAL 0
INTERPRETACIÓ 0

TOTAL

34

 

 

 


 

Cobrament de triennis del professorat en pràctiques

Com ja sabeu, el reconeixement dels triennis per al professorat interí ha estat una reivindicació històrica, i només la lluita continuada, la consciència de col•lectiu i la pressió sindical han fet possible que es reconeguera per llei aquest dret.

Lamentablement, la llei té un buit legal que impedeix que el professorat en pràctiques, que prèviament ha estat interí, puga cobrar els triennis, durant el període de pràctiques.

STEPV-Iv, des que es va reconéixer el dret al cobrament, ha anat alertant d’aquesta mancança i ha proposat a l’administració que buscara una fórmula per resoldre-la. Ho hem dit des del primer moment i ho hem recordat cada vegada que aquest tema ha eixit en la negociació.

La regulació de la Conselleria arriba tard cosa que retardarà bastant el pagament, però a més, afirmem que és una situació anòmala que tothom cobre triennis i que el professorat en pràctiques no els puga cobrar.

En l’última comissió de seguiment de l’acord d’interins del dia 13 de desembre li vam fer memòria a l’administració de que açò estava per resoldre i vam proposar que s’aplicara la fórmula de Catalunya que ha arreglat aquesta situació incloent el professorat en pràctiques en la mateixa resolució del professorat interí.

Alguns s’han sumat a les propostes que ha anat fent STEPV-Iv, cosa que està molt bé, perquè quan tots els sindicats defensem la justícia d’una mateixa cosa, aquesta té moltes més probabilitats d’arribar a bon port.

Per tot això, hem preparat un escrit per presentar a l’Administració (revers d’aquest full) adreçat a la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació que incloga, en el procediment establit per al reconeixement de triennis, el professorat en pràctiques que té serveis previs.

18 gener 2008

 


 

19.437 persones estan convocades el dimarts 26 de matí a començar les oposicions docents en el País Valencià

El proper dimarts dia 26 comencen les oposicions que han d’assignar 3.000 places de professorat docent no universitari del País Valencià.

Aquest any s’han matriculat, 7.165 persones del cos de mestres, distribuïdes entre 8 especialitats i 137 tribunals (49 Alacant, 18 Castelló i 70 a València), 10.511 del cos de secundària, distribuïdes entre 28 especialitats i 195 tribunals (63 a Alacant, 25 a Castelló, 107 a València), 1.173 cos de professorat tècnic d’FP, distribuït entre 10 especialitats i 21 tribunals (4 a Alacant i 17 a València), 282 cos d’escoles oficials d’idiomes, distribuït entre 3 especialitats i  5 tribunals (1 a Alacant i 4 a València), i 306 cos de professorat de conservatoris professionals, distribuïts entre 10 especialitats i 12 tribunals tots ells a València.

Les novetats més importants, arran del desplegament de la LOE, són que hi ha un nou Reial Decret que modifica el sistema d’accés, tot i que, aquest nou sistema ha estat rebutjat per la major part dels sindicats d’ensenyament, i ha estat imposat, primer en la negociació amb el Ministeri, i després en la negociació autonòmica, tot rebutjant propostes sindicals que hagueren afavorit la consolidació del treball del professorat interí.

En aquest nou sistema, les novetats més destacades són:

- Proves: La primera prova, subdividida en dues, es considerarà prova única i tindrà una única nota, així doncs, fins que no s’acaben les dues parts de la primera prova, no se sabrà la cap resultat. Això ha fet que es nomenen més tribunals, i la mitjana de persones que examinarà cada tribunal serà d’unes 50.

- Informe: El RD d’accés contemplava la substitució de la segona prova per un informe que havia d’avaluar la pràctica docent del professorat interí . L’Administració Educativa Valenciana s’ha negat a donar aquesta possibilitat al seu professorat.

- Noves Especialitats: En el cos de mestres apareix l’especialitat de primària que feia quasi 20 anys que no s’havia convocat.

- Tribunals: La major part dels tribunals tenen dues persones voluntàries, és a dir, persones que li han manifestat a l’Administració Educativa que volien formar part d’un dels tribunals de la seua especialitat, de manera que de les 5 persones que conformen un tribunal, 3 poden ser voluntàries (la presidència i dues vocalies) i les dues restants han estat triades per sorteig.

La previsió d’acabament del procés selectiu és al voltant del 18 de juliol. A continuació es publicaran les llistes d’aprovats i a partir del dia 20 començaran els actes d’adjudicació al Palau de Congressos. Les adjudicacions duraran fins el 31 de juliol, i durant eixos dies, passaran pel Palau de Congressos unes 15.000 persones, per tal d’adjudicar unes 10.000 places vacants de tots els cossos per al curs 2007-2008.

L’STEPV-Iv ha elaborat una guia específica per a les persones opositores que explica el procés amb supòsits pràctics i que facilita informació per a poder reclamar i donar transparència a les proves. S’ha fet una tirada de 20.000 exemplars, 15.000 dels quals ja s’han repartit prèviament entre el professorat afiliat i els centres educatius. Els altres 5.000 exemplars es repartiran el mateix dia que comencen les proves, ja que tradicionalment la guia també és molt utilitzada pels tribunals que realitzen les proves.

El sindicat manté obertes les seues portes durant tot el mes de juliol, en jornada de matí, per donar suport al professorat que durant el procés selectiu necessita assessorament sindical i jurídic, està convocat als actes d’adjudicació, està treballant en el tancament de l’actual curs i en la preparació del nou curs escolar

A més, l’actualització constant i diària del nostre WEB www.intersindical.org/stepv han fet d’aquesta pàgina un referent insubstituïble per a tot el professorat valencià, cosa que fa que es dispare el comptador de visites, durant un mes en què es genera molta informació tant per l’acabament i com per la preparació de l’inici de curs, ja que els centres educatius estant pendents de les instruccions d’inici de curs, d’elaborar les vacants, de les llistes d’adjudicacions (professorat suprimit, opositors/-res, professorat interí, etc.) i de tota la normativa que ha d’organitzar el curs 2007-2008, que té com a novetat l’aplicació de la nova llei educativa (LOE).

València, 24 de juny de 2007

 


-


secundària amb ràtio

 


-

 
PTFP amb ràtio

 


-

 
EOI amb ràtio

 


-

 
Música i Arts Esc. amb ràtio 

 


-

  
mestres amb ràtio

 


 

Sobre el Informe y la participación de profesorado valenciano en otras comunidades

Solicitud a la Dirección General de Personal 


Los Sindicatos STE-PV , CGT-CAT y AFID-CV en relación al informe que puede sustituir uno de los ejercicios componentes del proceso selectivo de funcionarios docentes EXPONEN:

1. Habiéndose dado la posibilitad a través del Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero de sustituir uno de los ejercicios de la prueba del proceso selectivo de ingreso a los cuerpos docentes, por un informe elaborado por la Administración educativa. 
2. Habiéndose adoptado por la Comunidad Valenciana, la decisión de no introducir el informe como medida sustitutiva de uno de los ejercicios de la prueba.
3. Atendiendo a los intereses de aquellos aspirantes que prestan servicios como funcionarios docentes interinos, en el ámbito competencial de la Comunidad Valenciana y que deseen presentarse a las convocatorias realizadas por otras Comunidades Autónomas, que sí han hecho uso de la autorización contenida en el citado Reglamento de ingreso.

SOLICITAN:

Que los funcionarios interinos que hayan prestado servicio en centros docentes de la Comunidad Valenciana y que vayan a participar en las convocatorias realizadas por otras comunidades Autónomas para el ingreso en los Cuerpos Docentes, puedan solicitar a la Comunidad Valenciana el informe a que se refiere el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se r4egula el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley.

De esta manera, los funcionarios interinos de la Comunidad Valenciana que deseen participar en las convocatorias de esas Comunidades Autónomas, podrán aportar el informe y solicitar esta opción en la prueba B2, por lo que se facilita el cumplimiento del principio de igualdad recogido tanto en la Constitución como en el propio Real Decreto 276/2007.

DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

 


 

Informació important sobre els tribunals d’oposició per a tots els cossos

descarrega la instància

La publicació del Reial Decret 276/2007, de 23 febrer, ha provocat una modificació en la manera de conformar els nous tribunals d’oposició.Fins ara, els i les vocals dels tribunals eren triats tots per sorteig. 

A partir de la publicació de les noves ordres de convocatòria, durant el termini de presentació d’instàncies per a les persones opositores, el professorat funcionari de carrera, segons el model d’instància de l’annex XI, podran sol·licitar formar part dels òrgans de selecció. La redacció de les dues convocatòries diu:

“ D’acord amb el que preveu l’article 7.7 del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial Decret 276/2007, de 23 febrer, els funcionaris docents de carrera que voluntàriament vulguen formar part dels òrgans de selecció com a vocals hauran de presentar una sol·licitudajustada a l’annex XI dirigida a la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport on presten serveis. Si hi haguera peticions de participació voluntària, es podrà designar fins a un màxim de dos vocals titulars en cada un dels òrgans de selecció.”

Així doncs, si voleu formar part dels tribunals heu d’emplenar la següent instància, passarla per registre, i dirigir-la a la Direcció Territorial Corresponent.

 


 

Resum de l’accés transitori durant el període d’aplicació de la LOE al País Valencià

 

Temaris:

Per a totes les especialitats, els mateixos de les convocatòries anteriors.
Per a l’especialitat de Primària, el publicat a Temari nova especialitat de primària (BOE 15/03/07), més els quatre temes que ha afegit l’Administració Educativa Valenciana en la seua convocatòria.

Fase d’oposició:

Eliminatòria per a passar al concurs, amb una qualificació mínima de 5 punts.
La fase de oposició constarà d’una prova estructurada en 2 parts, que no tindran caràcter eliminatori entre elles: 

1. Part A: Desenvolupament per escrit, durant 2 hores,d’un tema triat per l’aspirant, d’entre els extrets a l’atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l’especialitat:

- Especialitats fins a 25 temes: 3 boles (Mestres)
- Especialitats fins a 51 temes: 4 boles (especialitat de Primària, cos de Mestres)
- Especialitats fins a 75 temes: 5 boles (Secundària)

2. Part B:

B.1: (Mestres i Cossos de Secundària) Presentació d’una programació didàctica sobre una àrea, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l’especialitat per la qual es participa. Es correspondrà amb un curs d’un nivell o etapa educativa. Es lliurarà junt amb els mèrits. Veure elaboració en Annex IX de la Convocatòria.

B.2: (Mestres i Cossos de Secundària) Preparació i exposició oral d’una unitat didàctica, d’entre 3 triades a l’atzar de la programació presentada. Temps de preparació: ½ hora, i 1 hora per a la defensa oral de B.1 + B.2.

B.3: Veure desenvolupament en Annexos corresponents de les Ordres de Convocatòria de Mestres     i de Secundària (en publicar-se al DOGV).   

Cossos de Secundària: Només per a especialitats que incloguen habilitats instrumentals o tècniques:   Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Música, Tecnologia, Org. i Projectes de Fabricació Mecànica, Org. i Procesos de Manteniment Vehicles, Procesos i Productes Arts Gràfiques, Construccions Civils i Edificació, Informàtica, Anàlisi i Química Industrial, Sistemes Electrotècnics,

Cos de Música i Arts Escèniques (totes les especialiltats convocades)

Cos de Professors Tècnics de F.P.  Cuina i Pastisseria, Inst. Electrotècniques, Manteniment Vehicles, Mecanitzat i Mant. Màquines, Oficina de Proj. Construcció, Procediments Sanitaris i Assis./ Proced. de Diagnòstic Clínic i Ortoprotèsic, Processos Gestió Admva., Serveis a la Comunitat i Sistemes i Aplic. Informàtiques.

Totes les proves d’idiomes moderns de Secundària i EOI es realitzaran en l’idioma   corresponent.

Valoració de cadascuna de les parts (A i B) de la fase d’oposició:

Part A: de 0 a 10 punts, equival a 40% de la fase d’oposició

Part B: mitjana aritmètica de cadascuna de les parts, sobre 10 punts, equival a 60% de la fase d’oposició. Cada subpart:  B.1: de 0 a 10 punts, B.2: de 0 a 10 punts, B.3: de 0 a 10 punts

Per poder accedir a la fase de concurs, cal haver obtingut una qualificació mínima a la fase d’oposició de 5 punts.

 Fase de concurs:   

Experiència prèvia Máxim 7 punts
Formació acadèmica.: Máxim 4 punts
Altres mèrits............: Màxim 2 punts

Sistema de qualificació.

La ponderació de les puntuacions de les fases d’oposició i concurs per a formar la puntuació global serà d’un 60 % per a la fase d’oposició i d’un 40 % per a la fase de concurs. 

Fase de pràctiques:

A realitzar el curs següent a la superació del concurs-oposició.

 


 

 

Preguntes i respostes sobre l’oposició docent al PV

 

1.- L’informe

Podré sol·licitar l’informe que estableix el Reial Decret –i que han incorporat altres CCAA- a l’Administració Educativa Valenciana?

No, la nostra administració educativa, no ha volgut incorporar l’informe en la convocatòria, tot i que, la majoria sindical de la Mesa Sectorial –STEPV-Iv i UGT– ho hem demanat. Això comporta també, que si aneu a opositar a altres CCAA no tindreu informe, i si veniu d’altres CCAA que facen informe, no el podreu fer servir.

2.- La prova pràctica

Quines especialitats tenen prova pràctica i per què?

El Reial Decret d’Accés diu: "En aquellas especialidades que incluyan habilidades instrumentales o técnicas, esta segunda parte incluirá un ejercicio de carácter práctico.

Així doncs,

En el cos de mestres,

tindrà prova pràctica l’especialitat de música, especialitat que no apareixia en la primera oferta i que ara es convoca amb 30 places.

En els cossos de secundària,

Secundària
En l’actual esborrany està plantejada la prova pràctica per a les especialitats de: Física i Química, Biologia i Geologia, Música, Dibuix, Tecnologia, Organització i Projectes de Fabricació Mecànica, Organització i Processos de Manteniment de Vehicles, Processos i Productes  en Arts Gràfiques, Construccions Civils i Edificació, Informàtica, Anàlisi i Química Industrial, Sistemes Electrotècnics i Automàtics.

Professorat de Música i Arts Escèniques
N’hi haurà en totes les especialitats.

Professorat Tècnic de Formació Professional
N’hi haurà en totes les especialitats.

Professorat de l’Escoles Oficials d’Idiomes
No n’hi haurà en cap especialitat.

L’STEPV-Iv –i la resta de sindicats de la Mesa– li hem plantejat a l’administració la necessitat de que es reduïren al màxim permés les especialitats que havien de fer prova pràctica i que, on s’hagurera de fer, aquesta fóra realment un supòsit pràctic, i no una bateria de respostes de problemes per escrit (açò no és una prova pràctica).

L’administració ha dit que consultarà els seus tècnics per veure si pot atendre les demandes sindicals. Fins que ens tornem a reunir amb l’administració o es publique l’ordre al DOGV, no tindrem la certesa de quines especialitats tindran prova pràctica i ni de com serà.

3.- Les programacions didàctiques

Aquesta convocatòria repeteix al peu de la lletra tot el que deien les anteriors convocatòries sobre les programacions didàctiques i les unitats didàctiques, excepció feta de que l’opció de fer-les sobre el temari (això ho ha canviat el Reial Decret) ha desaparegut.

Les programacions s’ha de fer sobre el currículum vigent al País Valencià en el dia de la publicació de la convocatòria. L’actual currículum el teniu a la WEB de la Conselleria.

Ara bé, no hauríem d’oblidar que el Ministeri d’Educació ja ha publicat el nous currículums que, en alguns casos, han d’entrar en vigor el proper curs. En conseqüència, el nou currículum del País Valencià també s’ha de publicar per posar-lo en marxa el proper curs. Recomanem doncs, que alguna referència hauríem de fer.

Novetat Important: Especialitat de Primària del Cos de Mestres

Aquesta especialitat no existia en les oposicions anteriors i, per tant, és novedosa.
Als 25 temes publicats al BOE, la nostra convocatòria, li n’ha afegit 4 referits als programes d’ensenyament en valencià i a l’àrea de valencià. Cal mirar l’annex X de la convocatòria.
L’administració educativa, en l’esborrany de convocatòria, ha homologat la programació didàctica d’aquesta especialitat a les especialitats de: Educació Infantil, Educació Física, Francés i Anglés.
L’STEPV-Iv ha defensat, que per la seua particularitat, la programació didàctica no és homologable a aquestes especialitats i que calia incorporar la següent redacció:

- La programació didàctica de l’especialitat de primària podrà incloure el desenvolupament curricular globalitzat d’algunes o de totes les àrees atribuïdes a l’especialitat i en aquest cas no caldrà que es referesca necessàriament a un curs acadèmic complet, l’altra opció és desenvolupar una àrea concreta a triar per l’opositor referit a un curs acadèmic complet
- L’administració ha vist en bons ulls la nostra proposta, però ha dit que ho havia de consultar al personal tècnic, i per tant, ara no tenim la resposta. Caldrà esperar a que ho publiquen al DOGV.

Quan cal entregar les programacions didàctiques ?
Les programacions s’han d’entregar el mateix dia de presentació dels mèrits. El dia que ens convoquen a llegir la part teòrica de la prova.

4.- Calendari

- de publicació
Segons ha informat l’administració, la publicació de les ordres de convocatòria al DOGV, es farà després de setmana santa

- de les proves
La primera prova serà, quasi en tota seguretat, el dia 25 de juny, i a partir d’ací, se us anirà cridant, un a un, per llegir-la públicament. Quan s’acabe la lectura pública de totes les persones que hi participen, començaran a cridar de nou per fer l’exposició i defensa de la programació i unitat didàctica.

5.- Les notes de l’oposició

Aquesta és una novetat important si ho comparem amb el processos anteriors.

Només hi haurà una nota final de totes les parts realitzades, ja que –en aquest cas- l’oposició es concep com a una única prova. Si la nota obtinguda és igual o superior a 5, ens permetrà passar a sumar-nos la fase de concurs.

La convocatòria diu:

Los tribunales valorarán cada una de las dos partes de la prueba del proceso selectivo de cero a diez puntos

"La nota final y global de la prueba, se realizará ponderando un 40% para la parte A y un 60% para la parte B y se expresará de 0 a 10, siendo necesario haber obtenido, al menos 5 puntos para acceder a la fase de concurso.

.Cada uno de los ejercicios de la parte B de la prueba descritos en los apartados B-1), B-2) y, en su caso, B-3) se valorarán de cero a diez puntos. La calificación global de la parte B será la media aritmética de las  puntuaciones obtenidas en cada una de sus partes.  

6.- Els tribunals

L’administració no ha atés les demandes sindicals de repartir les places per tribunal, i ha argumentat que el Reial Decret no ho permet, tot referint-se a la redacció de l’article 26, que diu:

"Superación de las fases de oposición y concurso.
1. Resultarán seleccionados para pasar a la fase de prácticas aquellos aspirantes que, una vez ordenados según la puntuación global de las fases de oposición y concurso, tengan un número de orden igual o menor que el número total de plazas convocadas, en el correspondiente cuerpo y especialidad, por la respectiva Administración educativa."

Així doncs, com que s’han d’assignar el nombre total de places convocades, l’administració diu que és impossible repartir les places per tribunals.

Novetat important en la composició dels tribunals :

En les convocatòries anteriors la presidència del tribunal la nomenava l’administració i les vocalies s’assignaven per sorteig.
En la nova convocatòria, les presidències queden igual, però per a les vocalies hi ha una nova redacció que diu:

"5.2.2 De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.7 del Reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, los funcionarios docentes de carrera que voluntariamente quieran formar parte de los órganos de selección como vocales deberán presentar una solicitud,  ajustada al anexo XII, dirigida a la Dirección General de Personal Docente durante el plazo de presentación de instancias.  Si hubiera peticiones de participación voluntaria, se podrá designar hasta un máximo de dos vocales titulares en cada órgano de selección."

Això, en principi, no hauria de suposar cap novetat, per a la persona que oposita, però és bo saber, que a partir d’ara, no totes les persones del tribunal "estan en el tribunal,  per la seua condició de funcionaries o funcionaris obligades per l’administració".

7.- Modificació de places i especialitats

En la reunió, l’administració va modificar l’oferta que coneixíem en els termes següents:

COS DE MESTRES:

Apareix l’especialitat de MÚSICA: 30 places.
Es modifiquen les especialitats de
Primària : 750 places
Audició i Llenguatge: 80 places
Pedagogia Terapèutica: 140 places

COS DE SECUNDÀRIA:

Es modifiquen les especialitats de
Matemàtiques, 70 places
Psicologia i pedagogia, 25 places
FOL, 35 places
Informàtica: 74 places
Total Secundària: 974

PROFESORAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Desapareixen les especialitats d’Art dramàtic: DICCIÓ I EXPRESSIÓ ORAL, EXPRESSIÓ CORPORAL, INTERPRETACIÓ.
Apareix l’especialitat de Flauta travessera, 1
Es modifica l’Especialitat de Fagot, 1
Total Conservatoris 34

 

 

 

STEPV-Iv no està d'acord amb l’oferta d’ocupació pública imposada per la Conselleria d'Educació

L’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2007 va estar presentada per l'Administració educativa a la mesa de negociació el passat dia 6 de març.

En la reunió, el sindicat va exigir que s'aportara tota la informació que pot influir per poder analitzar les places reals del sistema educatiu (vacants, jubilacions, planificació educativa i previsó de creixement del sistema educatiu, compliment dels acords, etc.,) i així poder calcular l’oferta d’ocupació pública d’aquest any i secuenciar la de les properes convocatòries.

STEPV-Iv –per poder valorar l'oferta presentada– li va preguntar a l’administració que es definira sobre si anava a demanar o no l’informe que proposa el nou Reial decret d’accés per al professorat interí i que diguera si anaven a distribuir o no les places per tribunals.

Des de la prepotència i la manca de rigor, la resposta de la Conselleria va ser que era una competència exclusiva de l'Administració establir els criteris i la proposta de l’oferta d’ocupació pública i que, amb la deficient informació facilitada en el mateix dia de reunió de la mesa, les organitzacions sindicals haviem de posicionar-se a favor o en contra de l’oferta plantejada. Tampoc va voler tractar els temes de l'informe i la distribució de places per tribunals que resten pendents fins la negociació de l'ordre de la convocatòria d'oposicions.

Amb aquestes respostes, STEPV-Iv no pot recolzar l’oferta presentada ni estar d'acord amb el càlcul de les places. En primer lloc, perquè no hi ha hagut una negociació real i objectiva amb informació suficient i contrastada, i en segon perquè s’ha parcialitzat una negociació que hauria d’haver sigut global davant un nou sistema d’accés per al professorat que presenta novetats importants en relació a les convocatòries de les passades oposicions docents.

València, 7 de març de 2007

 


 


 

< anar al començament | index | ensenyament públic | All-i-Oli |