23/10/10

 País Valèncià:

Oposicions 2008 - Oferta d’ocupació 2008

 

Pàgina STES-i

Oferta de empleo público 2008

oposicions 2008

Ací tindreu tota la informació fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a més informació, dirigiu-vos a les nostres seus


tornar a treball


pàgina de Conselleria


Veure oposicions 2007


Seccions

que s'activaran, entre d'altres, al llarg del procés

Oferta Pública definitiva

Convocatòria i normativa
     mestres  -  secundària
Guia per a participar 
     mestres  -  secundària
Admesos i exclosos
prova de valencià
Prova de castellà
Sorteig tribunals
Ubicació tribunals
Despeses dels tribunals
Llistats d'aprovats
Si he aprovat, què he de fer?
 

tot sobre el reconeixement de triennis i sexennis


 

INFORMACIONS


    BOE: Orden EDU/2997/2010, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 15 de abril de 2008.

BOE: Orden EDU/2999/2010, de 4 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de abril de 2008.


 

30/09/10  
13/10/10  

Incorporació posterior.
RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d’Educació, per la qual s’aprova l’expedient dels processos selectius d’ingrés i accessos als cossos de professors d’Ensenyança Secundària i professors de Música i Arts Escèniques, convocats per Orde de 15 d’abril de 2008. [2010/10947]

   

 

01/12/09  

Orden EDU/3234/2009, de 20 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 15 de abril de 2008.

Orden EDU/3235/2009, de 20 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de abril de 2008.
 

   

RECONEIXEMENT DE TRIENNIS I SEXENNIS

Una vegada nomenats/ades, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es compten serveis públics anteriors i es poden completar triennis i sexennis.
Per als triennis, compten els serveis prestats en totes les administracions públiques.
Per als sexennis, es compten sols aquells serveis prestats en les administracions públiques educatives.
Quant als triennis, a partir del segon el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud.
Quant als sexennis, acompanyaran la instància les certificacions de 100 crèdits corresponents a activitats de formació permanent o de millora de la qualitat de l’ensenyament.

Les sol.licituds les trobareu al PROP, i a les seus del Sindicat.
 

Veure tot sobre el reconeixement de triennis i sexennis
 


19/10/09  

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient dels procediments selectius per a ingrés i accessos als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, EOI, Música i Arts Escèniques i PTFP


16/10/09  

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 15 d'abril de 2008.

   
   

Cobrament de triennis per al professorat en pràctiques oposició 2008

   

reclamació: cos de mestres   cossos de secundària


    Vegeu també Guia per a cobrar bé els triennis
   

I ara, què he de fer en les pràctiques?

 

GUIA DE LA FASE DE PRÀCTIQUES    

en valencià          en castellano
 

 Dimarts, 7 d'octubre de 2008    Núm 5.865
RESOLUCIÓ de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés i accessos als cossos docents de Mestres, professors d'Ensenyament Secundàri, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional convocats per Ordes de15 d'abril de 2008. [2008/11402]
 

Convocatòria d'assemblees per orientar-vos sobre la regulació de la fase de pràctiques i sobre la realització de l’informe final
 

LOCALITAT LLOC DIA HORA
Alzira Seu Sindicat 28/10/08 18 h
Xàtiva Seu Sindicat 28/10/08 18 h.
València Seu Sindicat 28/10/08 18 h
Sagunt-Port Escola de Música 29/10/08 18 h.
Gandia Seu Sindicat 28/10/08 18 h
Castelló Seu Sindicat 28/10/08 18 h
Benicarló Seu Sindicat 29/10/08 18 h
Segorbe IES Cova Santa 28/10/08 17,30 h.
La Vall d'Uixò CP La Moleta 28/10/08 13 h.
Alacant Seu Sindicat 30/10/08 18 h.
Alcoi Seu Sindicat 30/10/08 18 h.
Elx Seu Sindicat 29/10/08 18 h.
Benidorm IES Beatriu Fajardo 28/10/08 18 h.
     
   

Dimecres, 24 de setembre de 2008        Núm 5.856
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2008, de la direcció general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 15 d'abril de 2008. [2008/10796]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escènica i professors tècnics de Formació Professional als aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per Orde de 15 d'abril de 2008. [2008/10797]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari i de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per Orde de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació per a l'adquisició de noves especialitats . [2008/10799]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de mestres, en el procediment selectiu convocat per Orde de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats . [2008/10800]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es modifiquen les respectives llistes d'aspirants seleccionats en les proves selectives a cossos docents, convocades per Orde de 15 d'abril de 2008. [2008/10801] (pdf 184KB)

 

   
     
   

Informe elaborat per STEPV de les places adjudicades per tribunal en les oposicions  - distorsions produïdes

   

cos de mestres         cossos de secundària

   

Resultats de les oposicions

 

Llistats aprovats mestres


 Resultats finals de secundària 
      llistats alfabètic i per ordre
 


Si aprove, que he de fer? 

   
 
13/06/08  

Llistats definitius admesos i exclosos (DOCV 13/06)
Mestres          Secundària, EOI, Mús i A.E., PTFP
correcció DOCV 17/06 secundària
correcció DOCV 04/07/08   mestres   secundària

   
23/06/08  

Comencen les oposicions docents: STEPV-Iv vetllarà per la transparència i l’objectivitat en tot el procés selectiu

   
19/06/08  

Resultats definitius de la prova de valencià.

   
17/06/08  

Conselleria professionalitza les presidències dels tribunals d’oposició
STEPV-Iv continua la campanya per la netedat del procés selectiu i manté la denuncia d’anomalies en la composició d’alguns tribunals

   
17/06/08  

Informe sobre la matriculació definitiva publicada
al DOCV per especialitats

   
16/06/08  

Nomenament de tribunals en el DOCV (16/06)
mestres      secundària      
correcció musica i arts esc.     correcció 24/06   mestres    secundària

   
   

Prova de coneixement dels idiomes oficials i espanyol per a estrangers

   
08/06/08  

El Sindicat denuncia anomalies en la composició d’alguns tribunals i enceta una campanya per la transparència i objectivitat del procés selectiu

   
07/06/08  

Gran participació en la Jornada d’Assessorament per a les Oposicions 2008 convocada per l’STEPV

   
    Dates i hores orientatives.
Només seran definitives quan es publiquen al DOCV.
10 de juny: Publicació dels tribunals en el DOCV
13 de juny: Publicació de la llista definitiva de persones admeses
17 de juny: prova de valencià per a les persones no exemptes
18 de juny: prova de castellà per a estrangers per a persones no exemptes
25 de juny, 10 hores primera prova d’oposicions

Adjudicacions de juliol, dates molt provables
Cos de mestres: 22, 23, 24, 25 de juliol
Cossos de secundària i FP, EOI, Conservatoris, Escoles d’Art: 28, 29, 30, 31 de juliol
 

   
   

Jornada d'informació per a opositar

Dissabte 7 de juny de 10 a 14 hores IES Abastos - València

més informació    -   Programa   (Inscripció gratuïta)

     
   

Resultat sorteig tribunals

   
  Alacant Castelló València Total tribunals 312
Mestres 38 15 62 115
Secundària 51 19 98 168
PTFP 3 - 16 19
Musica-Arts - - 7 7
EOI - - 3 3
   
   

Informe sobre la matriculació provisional
publicada al DOCV per especialitats

   
    Llistat provisional d'admesos i exclosos i proves d'idiomes
   

RESOLUCIÓ del cos de Mestres i en el procediment per a adquisició de noves especialitats, i convocatòria de les proves d'idiomes (pdf 3.271KB)
RESOLUCIÓ dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, PTFP, EOI, Música i Arts...  i convocatòria de les proves d'idiomes (pdf 4.771KB)

   
    sorteig de tribunals

D'acord amb la normativa vigent, s'anuncia que la realització del sorteig públic per a la designació dels vocals dels tribunals tindrà lloc el 27 de maig, 18:00 hores, en el saló d'actes de la Conselleria d'Educació, síta en l'Av. De Campanar, número 32, de València

   
   

Assemblees informatives - (maig)
Jornada d'informació per a opositar (juny)

   
05/05/08   RESOLUCIÓ per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any 2008. L'ordre d'actuació s'iniciarà per aquells el primer cognom dels quals, comence per la lletra “Z”, i es continuarà successivament per ordre alfabètic, de conformitat amb el sorteig celebrat el dia 15 d'abril.
   
24/04/08  

Conselleria d’Educació, finalment, convoca el procés selectiu de 2008 en últim lloc en tot l’estat

   
   

GUIA DE LES OPOSICIONS 2008


CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIES: FINS AL 13 DE MAIG INCLÓS


Convocatòria Mestres

Convocatòria professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d' Escola Oficial d' Idiomes i professors de Música i Arts Escèniques


Codis de les especialitats convocades
Instruccions per a omplir la instància en paper
Instruccions per a omplir la instància en format pdf
OBTENCIÓ DE LA INSTÀNCIA


Sol·licitud per a formar part del tribunal
Termini de presentació fins al 13 de maig de 2008 inclós


17/04/08. Novetats i qüestions a tenir en compte


18/02/07. Publicada en DOCV l'oferta d'ocupació pública 2008


   
16/04/08

Ordres de convocatòria definitives (doc)
mestres valencià      mestres castellano
secundària valencià   secundària castellano


16/04/08  

Conselleria no aplica les sentències en la convocatòria d’oposicions


18/02/07

Esborranys ordres de convocatòria:    mestres  -  secundària


14/02/08

 

El sindicat continua demanant un compromís d’estabilitat per al professorat interí. L’administració modifica lleugerament l’oferta d’ocupació pública. Oferta definitiva


12/02/08

STEPV vincula l’oferta a la millora de les condicions laborals del professorat interí. Conselleria presenta l’oferta pública d’ocupació provisional per a 2008


18/12/07

Conselleria d’Educació proposa 2.500 places en l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2008. STEPV, AFID i CAT demanen un pacte d’estabilitat, millora i qualitat del treball de professorat interí


Publicada en el BOE 18/01/08 (veure) 
la prórroga de temaris per a 2008

El BOE ha publicat (18 gener) una Ordre en la qual s'estableix que, en las convocatories de l'any 2008 para ingrés, accés i adquisició de noves especialitats, seran d'aplicació els temaris actualment vigents que corresponguen a cada cos i especialitat.

 

 

   
   
   
   
   

Resultats de les oposicions

 

En pàgina de conselleria per DNI

 

Consulta resultats obtinguts de tots els Cossos i Especialitats convocades.

 

En aquesta pàgina: Llistats complets per especialitats

MESTRES
ENSENYAMENT SECUNDARI
PROFESSORAT TÈCNIC DE F.P.
MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
ESCOLES D'IDIOMES
 

 

 

  MESTRES  

Situació

llistat complet alfabètic (totes les especialitats)

descarregar
EDUCACIÓ ESPECIAL: AUDICIÓ I LLENGUATGE descarregar
EDUCACIÓ ESPECIAL: PEDAGOGIA TERAPEUTICA descarregar
EDUCACIÓ INFANTIL descarregar
EDUCACIÓ PRIMÀRIA. descarregar
EDUCACÍO PRIMÀRIA:EDUCACIÓ FÍSICA descarregar
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA EXTRANGER:ANGLÈS descarregar
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA EXTRANGER:FRANCÈS descarregar
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:MÚSICA descarregar
 

  ENSENYAMENT SECUNDARI  

Situació

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

descarregar tots els cossos

relació alfabètica

relació per especialitats i puntuació

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL
ANGLÉS
ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL
BIOLOGIA I GEOLOGIA
CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS
DIBUIX
EDUCACIÓ FÍSICA
FILOSOFIA
FÍSICA I QUÍMICA
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
FRANCÉS
GEOGRAFIA I HISTORIA
GREC
INFORMÀTICA
INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA
LLATÍ
LLENG. CAST. I LITERATURA
LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA
MATEMÀTIQUES
MÚSICA
ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICLES
ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA
PROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROTÈTIC
PSICOLOGIA I PEDAGOGIA
TECNOLOGIA
 

  PROFESSORAT TÈCNIC DE F.P. 

Situació

CUINA I PASTISSERIA descarregar tots els cossos
- relació alfabètica
- relació per especialitats i puntuació
ESTÈTICA
INSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS
MANTENIMENT DE VEHICLES
MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES
PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOPROTÈTIC
PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO
 

  MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES  

Situació

CLARINET descarregar tots els cossos
- relació alfabètica
- relació per especialitats i puntuació
COR
FLAUTA TRAVESSERA
LLENGUATGE MUSICAL
ORQUESTRA
PIANO
 

  ESCOLES D'IDIOMES  

Situació
ALEMANY

descarregar tots els cossos
- relació alfabètica
- relació per especialitats i puntuació

ANGLÉS
 

 

 

 

 

NOTÍCIES


 

 

Aquesta setmana comencen les oposicions docents al País Valencia

STEPV-Iv vetllarà per la transparència i l’objectivitat en tot el procés selectiu

El 25 de juny a les 10 hores comença la primera prova d’oposició per a més de les 18.000 persones matriculades. Aquestes persones es repartiran les 2.581 places convocades entre 53 especialitats de cinc cossos diferents de professorat.

Per adjudicar les places, a una mitjana de 9,3 opositors/-res per plaça convocada, la Conselleria ha constituït més de 300 tribunals, que al llarg de 25 dies hauran d’avaluar les distintes proves que conformen un procés selectiu.

La prova d’oposició, considerada com a única, es desenvolupa en dues parts. La primera part consisteix en la redacció d’un tema, que després s’ha de llegir davant del tribunal. La segona part consisteix en la presentació d’una programació didàctica i la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica. En les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, caldrà fer, a més, un exercici pràctic. Acabada la prova s’hi sumaran els mèrits aportats per cada opositor/-a.

La previsió d’acabament del procés selectiu és el 17 de juliol. A continuació es publicaran les llistes d’aprovats i a partir del dia 22 començaran els actes d’adjudicació al Palau de Congressos. Les adjudicacions duraran fins el 31 de juliol, i durant eixos dies, passaran pel Palau de Congressos unes 16.000 persones, per tal d’adjudicar les places vacants de tots els cossos per al curs 2008-2009.

STEPV-Iv ha elaborat una guia específica per a les persones opositores que explica el procés amb supòsits pràctics, resumeix la normativa i les condicions de les proves, les fórmules per a possibles reclamacions, l’explicació de com es passa formar part de les llistes d’interinitat, el procediment a seguir si s’obté plaça, alguns models de reclamació i revisió de la prova, i totes les referències a la conformació, recusació i validesa de les actuacions dels tribunals.

D’aquesta guia s’ha fet una tirada de 20.000 exemplars, 15.000 dels quals ja s’han repartit prèviament entre el professorat afiliat i els centres educatius. Els altres 5.000 exemplars es repartiran el mateix dia que comencen les proves, ja que tradicionalment la guia també és molt utilitzada pels tribunals que realitzen les proves.

El sindicat manté obertes les seues portes durant tot el mes de juliol, en jornada de matí, per donar suport al professorat que durant el mes de juliol està opositant, en les escoles d’estiu, fent cursos de formació i actualització pedagògica, tancant l’actual curs escolar i planificant el proper, etc.

A més, l’actualització constant i diària del nostre WEB www.intersindical.org/stepv han fet d’aquesta pàgina un referent insubstituïble per a tot el professorat valencià, cosa que fa que es dispare el comptador de visites, durant un mes en què es genera molta informació tant per l’acabament i com per la preparació de l’inici de curs, ja que els centres educatius estant pendents de les instruccions d’inici de curs, d’elaborar les vacants, de les llistes d’adjudicacions (professorat suprimit, opositors/-res, professorat interí, etc.) i de tota la normativa que ha d’organitzar el curs 2008-2009, que, per les ocurrències del Conseller, du un retard considerable en la seua negociació i posterior publicació.

Per últim, el sindicat continua detectant algunes irregularitats en la conformació dels tribunals i espera que la Direcció General de Personal, -de qui depén directament tot el procés- actue de manera diligent en la resolució de les anomalies denunciades per donar garantia d’objectivitat, transparència i validesa jurídica a tot el procediment.

STEPV-Iv continua així la campanya que ha encetat per la netedat del procés selectiu, fent un seguiment exhaustiu tot el procediment, analitzant de manera particular totes les denúncies que vagen arribant i posant al servei de l’afiliació els serveis jurídics per recórrer qualsevol decisió que no s’adeqüe a la normativa establerta.

Informe resum sobre
Oposicions Docents al País Valencià 2008

Persones Matriculades

Places Convocades

Opositors/-res per plaça convocada

Tribunals

 Cos de mestres

6911

1650

4,2

109

 Cos de Secundària

9743

799

12,2

168

 Cos de Professorat Tècnic d’FP

1058

82

12,9

19

 Cos d’Escola Oficial d’Idiomes

168

20

8,4

3

 Cos de Professorat de Música i Arts Escèniques

268

30

8,9

7

 Total

18148

2581

9,3

306

València, 22 de juny de 2008

 

 

 

Conselleria professionalitza les presidències dels tribunals d’oposició

STEPV-Iv continua la campanya per la netedat del procés selectiu i manté la denuncia d’anomalies en la composició d’alguns tribunals

STEPV-Iv ha fet un estudi que constata que un alt percentatge de les presidències dels tribunals nomenades a dit per l’administració ja havien estat nomenades en procediments selectius anteriors. En els cossos de Secundària, Formació Professional, Escoles Oficials d’Idiomes i Conservatoris, tot i que les especialitats convocades no sempre són les mateixes, repeteixen fins a un 60% de les presidències, i en el Cos de Mestres, en què les especialitats convocades sempre són les mateixes, la xifra s’eleva fins al 79%. Aquestes xifres demostren que la Conselleria aposta per la professionalització de les presidències en gent que s’ha acostumat a treure’s un sobresou durant el mes de juliol.

Per al sindicat, una dada preocupant és que 35 presidències de tribunals estan ocupades per inspectors i inspectores, que en lloc d’estar tancant el curs actual i planificant i supervisant l’inici de curs 2008-2009, estaran presidint un tribunal que, en alguns casos, no és ni de la seua l’especialitat.

Una curiositat molt particular es dóna a la ciutat de Callosa de Segura, ja que allí es concentra un alt nombre de membres de tribunals. En concret, en el cos de mestres 12 presidències de tribunal són de gent resident a l’esmentada ciutat i  10 es concentren en dos centres. Aquesta  situació no és dóna en cap altra localitat del País Valencià. A més, Callosa de Segura, es reparteix 12 presidències més de tribunals de secundària, 7 de les quals són d’un únic IES, i 18 vocalies dels dos cossos docents.

La xarxa de CEFIRES (Centres de Formació del Professorat) es reparteix també 28 presidències i 27 vocalies entre els dos cossos. Açò passa justament en  el mes de juliol que és el mes de la formació i l’actualització, de la qual són protagonistes els CEFIRES.  Resulta preocupant que els i les responsables dels CEFIRES s’hi dediquen a avaluar opositors i opositores, i no a fer i a planificar i controlar la formació.

A més, en el cos de secundària s’ha nomenat com a presidents i presidentes de tribunals 22 persones que en els darrers dos o tres anys eren interins i interines, és a dir, en aquest temps, han passat de professorat interí, a aprovar l’oposició, i immediatament, a presidir un tribunal.

Altres anomalies detectades són, a pesar de les denúncies que ja va fer el sindicat, el nomenament d’algunes presidències de tribunal que no són de l’especialitat que han d’examinar, el manteniment de persones preparadores d’oposicions en alguns tribunals com Administració d’Empreses, Organització i Processos de Manteniment de Vehicles, Anglés, etc., o la presència en tribunals d’algun alcalde del Partit Popular que, pressuposadament, el mes de juliol cobrarà com a docent, com a alcalde i com a membre de tribunal.

En oposicions anteriors, la Conselleria ja s’ha vist forçada, mijançant una correcció d’errors, a modificar tribunals pel clamor popular de les anomalies detectades. Ara, abans que comence el procés selectiu, encara està a temps de filtrar aquelles situacions que no garanteixen de manera absoluta la netedat del procés.

STEPV-Iv insisteix en què l’administració educativa que no només ha de complir la llei, sinó que ha de ser garant de netedat i de transparència, de que, a l’hora d’adjudicar les places, compleix els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
Per això, el sindicat continuarà fent un seguiment exhaustiu tot el procediment, analitzarà de manera particular totes les denúncies que vagen arribant, posarà a l’abast de l’afiliació els serveis jurídics per recórrer qualsevol decisió que no s’adeqüe a les normes i espera que les persones que no compleixen de manera estricta tots els requisits desistesquen voluntàriament de continuar com a membres dels tribunals.

València, 17 de juny de 2008

 


 

 

Informe sobre la matriculació definitiva publicada
al DOCV per especialitats

 

 
   
 
   
 
   

 

 

Prova de coneixement dels idiomes oficials i espanyol per a estrangers

Es convoca els aspirants no exempts a la realització de la prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, que tindrà lloc el dia 17 de juny de 2008, a les 10.00 hores, en els següents llocs:
Aspirants la província de preferència dels quals per a realitzar la prova siga Alacant:
Universitat d’Alacant
Campus de Sant Vicent del Raspeig, s/n
Aulari General II
Aspirants la província de preferència dels quals per a realitzar la prova siga Castelló o València:
Universitat Politècnica de València
Camí de Vera, s/n
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Aulari Nou. Edifici 5N

La prova d'espanyol per a estrangers es realitzarà el dia 18 de juny del 2008, a les 10.00 hores, en l'Escola Oficial D'Idiomes de València, carrer Pla de Saïdia, número 9.

 


 

 

Gran participació en la Jornada d’Assessorament per a les Oposicions 2008 convocada per l’STEPV

STEPV, per mig de l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella, va organitzar, el passat dissabte 7 de juny, una jornada d’assessorament per a les oposicions del 2008 a la qual van assistir més de 250 opositors/res.

A totes i tots els assistents se’ls va lliurar una carpeta amb documentació actualitzada del procés selectiu

La Guia d’Oposicions 2008.
Informe ràtios provisionals de cadascuna de les especialitats convocades a oposicions.
Full per a calcular la teua baremació
Context legal per a fer les programacions.
Oferta Formativa provisional per al primer Semestre del curs 2008/2009.
Allioli - Maig 2008
Allioli mobilitzacions 10 de juny.

La sessió única de matí, es va celebrar a l’Ies Abastos de València, i va estar estructurada en dues parts: una primera en la qual es van donar estratègies pràctiques per afrontar les diferents proves del sistema selectiu, i una segona part fent referència al marc legal en el qual s’emmarca aquest procediment selectiu de les proves (aspectes relatius a la baremació, novetats d’enguany, recusació dels membres dels tribunals, reclamacions...) També es van donar dades del calendari probable d’oposicions i de les adjudicacions al juliol.

Totes i tots els assistents van tindre un espai de debat per a fer preguntes, tant de la primera com de la segona part, a la qual va haver molta participació.

Degut a la bona acollida que ha tingut aquesta jornada, es tindrà en compte per part de l’organització repetir-ho per les Oposicions 2009.

Tota la informació donada a la jornada la podeu trobar a la web del sindicat.

 

 

 

El Sindicat denuncia anomalies en la composició d’alguns tribunals d’oposicions docents I enceta una campanya per la transparència i objectivitat del procés selectiu

Davant el degoteig de denúncies que han començat a arribar al sindicat, STEPV-Iv ha encetat una campanya de control exhaustiu a la composició dels tribunals que han d’adjudicar les 2581 places d’oposicions de cossos docents d’ensenyament que començaran a realitzar-se el proper 25 de juny.

De les cinc persones que conformen un tribunal, la presidència es nomenada directament l’administració educativa, i de les quatre vocalies, dues són per sorteig entre tot el professorat i les altres dues se sortegen entre el professorat que s’ha presentat voluntari.

La Llei Orgànica d’Educació obliga a les persones que es presenten voluntàries a firmar un document com a que es compleixen els requisits i no es existeix cap motiu d’incompatibilitat.

Tot i això, el sindicat considera que la conselleria hauria d’aplicar els filtres necessaris per tal que el professorat que s’hi presenta voluntari als tribunals complesca rigorosament tots els requisits que s’hi demanen, perquè al sindicat estan arribant denúncies contra preparadors i preparadores d’oposicions que figuren com a membres voluntaris del tribunal.

STEPV-Iv recorda que els principals motius d’incompatibilitat són, haver realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors, tenir interés personal en l'assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat, tenir parentiu de consanguinitat fins a quart grau o tenir amistat íntima o enemistat manifesta, tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver-li prestat serveis professionals durant els dos últims anys.

Altres tipus d’anomalies detectades pel que fa al professorat que s’hi presenta voluntari són: professorat que no ha treballat durant una gran part del curs escolar i que ara figura en un tribunal, professorat que està matriculat de cursos que coincideixen amb les dates de l’oposició, professorat que pertany a equips directius que durant el mes de juliol han d’estar planificant el curs següent, o la presència, d’algun alcalde del Partit Popular que durant el període d’oposicions haurà de deixar l’alcaldia per anar a examinar.

STEPV-Iv exigeix a l’administració educativa que, en aquestes qüestions, no només complesca la llei, sinó que siga garant de la netedat i la transparència del procés selectiu donant la seguretat a tots i totes els opositors i opositores de que es compleixen els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.

En oposicions anteriors, la Conselleria ja s’ha vist forçada a modificar tribunals pel clamor popular de les irregularitats detectades. Ara, abans de publicar els tribunals definitius, encara està a temps de filtrar, entre el professorat que s’hi ha presentat com a voluntari, aquelles situacions que no garanteixen de manera absoluta la netedat del procés.

Per això, el sindicat està fent un seguiment exhaustiu tot el procediment, analitzarà de manera particular totes les denúncies que vagen arribant, posarà a l’abast de l’afiliació els serveis jurídics per recórrer qualsevol decisió que no s’adeqüe a les normes i espera que les persones que no compleixen de manera estricta tots els requisits desistesquen voluntàriament de continuar com a membres dels tribunals.

València, 8 de juny de 2008

 


 

 

Informe sobre la matriculació provisional publicada
al DOCV per especialitats

 

 
   

 

 

 


 

 

Assemblees informatives - Oposicions 2008

 

LOCALITAT

LLOC

DIA

HORA

Alzira Seu STEPV-Iv. Av. Luis Suñer, 28-4t.

14 de maig

17,30h

Xàtiva Seu STEPV-Iv. Portal Lleó, 8-2.

13 de maig

17,30h

València Seu STEPV-Iv. Juan de Mena, 18

13 de maig

17,30h

Gandia Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13,1,dta.

15 de maig

17,30h

Ontinyent C.P. Lluís Vives

15 de maig

13,30h

Castelló Seu STEPV-Iv. Marqués de Valverde, 8

15 de maig

17.30h 

Benicarló Seu STEPV-Iv. Plaça Ajuntament, 3

14 de maig

17.30h 

La Vall d’Uixó C.P. La Moleta

15 de maig

13.h 

Alacant Seu STEPV-Iv. Glorieta P. Vte. Mógica, 5-12

15 de maig

18 h

Alcoi Seu STEPV-Iv.Oliver, 1,  5é

15 de maig

18 h.

Elx Seu STEPV-Iv. Maximilià Thous, 121

15 de maig

18 h.

Jornada d'informació per a opositores i opositors

Dissabte 7 de juny de 10 a 14 hores

IES Abastos - València   més informació    -   Programa   (Inscripció gratuïta)
 

 


 

Conselleria d’Educació, finalment, convoca el procés selectiu de 2008 en últim lloc en tot l’estat

La presentació d’instàncies es farà des del dia 24 d’abril al dia 13 de maig

La Conselleria d’Educació ha publicat en el DOCV –hui, 23 d’abril–, la convocatòria d’oposicions de l’any 2008.  La convocatòria, tot i que incorpora algunes modificacions importants si la comparem en la convocatòria del curs passat, és l’última que es publica en tot l’estat.

La modificació més rellevant ha estat la incorporació d’una prova pràctica en especialitats que no en tenien. En concret, al Cos de Secundària: Llatí i Grec, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, Psicologia i Pedagogia, FOL, Geografia i Historia, Assessoria i processos d’imatge personal, Processos de diagnòstic clínic i productes ortoprotèsics; i al Cos del Professorat Tècnic d’FP: Estètica, Instal·lacions i manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids, Tècniques i Procediments d’Imatge i So.

El sindicat afirma que aquesta modificació, junt a l’endarreriment en la convocatòria, perjudicaran principalment el professorat interí que ha de compaginar la preparació de les proves amb la docència a l’aula, i que té menys temps per preparar unes proves més complicades.

STEPV-Iv considera que aquestes proves no aporten res a les que ja hi ha previstes (prova de contingut teòric i defensa de la programació didàctica) i a més, és una decisió arbitrària, que no té una justificació fonamentada i que s’ha pres en contra de la majoria sindical del la mesa sectorial.

Altres qüestions que sí que s’han incorporat a la convocatòria d’enguany a proposta del sindicat són:  la publicació dels criteris d’avaluació de les distintes parts de la prova de la fase d’oposició en anterioritat a l’inici de cada prova, la possibilitat de portar d’un guió tant per a fer la defensa de la programació com per a fer l’exposició de la unitat didàctica, la possibilitat d’utilitzar un exemplar de la programació aportada en realitzar la seua defensa davant del tribunal, l’ampliació a una hora del temps de preparació per realitzar la defensa de la programació i de la unitat didàctica, i el nomenament de la següent persona de la llista en cas de renúncia d’un opositor seleccionat.

Ara bé, STEPV-Iv recorda que ha presentat altres esmenes per millorar la convocatòria que no han estat arreplegades per l’administració com ara: la reducció del nombre d’especialitats amb prova pràctica i que, per a les especialitats que l’hagen de fer, siga realment un supòsit pràctic, la incorporació de l’informe per avaluar el treball del professorat interí, el repartiment de places per tribunal, la informació i negociació real dels criteris de l’oferta de les places de cada especialitat, la creació d’un tribunal baremador de mèrits i el reconeixement de la titulació de Filologia Catalana per a l’exempció de la prova de valencià.

El sindicat preveu que, si es mantenen les dades dels cursos passats, es matricularan més de 15.000 persones per a les 2.581 places convocades, i que el procediment afectarà, a partir del 25 de juny, a uns 1.700 funcionaris i funcionaris que es repartiran entre 350 tribunals.

STEPV-Iv ha editat una guia sobre les oposicions, de la qual farà una primera tirada de 10.000 exemplars, per tal que el professorat tinga un document entenedor sobre les particularitats del procés selectiu

València, 23 d’abril de 2008

 


 

Davant la imminent publicació de la convocatòria d’oposicions

Novetats i qüestions a tenir en compte

La Conselleria empitjora el sistema d’oposicions en incorporar una prova pràctica en especialitats que no estaven contemplades en la convocatòria del curs passat. En concret al Cos de Secundària: Llatí i Grec, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, Psicologia i Pedagogia, FOL, Geografia i Historia, Assessoria i processos d’imatge personal, Processos de diagnòstic clínic i productes ortoprotèsics; i al Cos del Professorat Tècnic d’FP: Estètica, Instal·lacions i manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids, Tècniques i Procediments d’Imatge i So. Considerem que aquestes proves no aporten res a les que ja hi ha previstes (prova de contingut teòric i defensa de la programació didàctica) i a més, és una decisió arbitrària ja que no hi ha una justificació fonamentada de per què aquestes especialitats han de tindre prova pràctica i d’altres no.

Les reivindicacions de STEPV al procediment d’oposicions, i que no han sigut recollides per la Conselleria a l’Ordre de convocatòria d’oposicions són:

 • La reducció del nombre d’especialitats amb prova pràctica. Per a les especialitats amb aquesta prova, que siga realment un supòsit pràctic, i no una bateria de respostes de problemes per escrit.
 • Incorporació de l’informe d’avaluació de la tasca del professorat interí d’acord amb el RD 276/2007 de 23 de febrer d’accés a la funció docent.
 • Repartiment de places per tribunal.
 • Informació dels criteris i negociació de l’oferta de les places de cada especialitat.
 • Creació d’un tribunal baremador de mèrits que puntue exclusivament els mèrits de la fase d’oposició.
 • El reconeixement de la titulació de Filologia Catalana per a l’exempció de la prova de valencià.

Entre les novetats que apareixen en les Ordres d’oposicions d’enguany destaquem:

 • La publicació dels criteris d’avaluació de les distintes parts de la prova de la fase d’oposició en els taulers d’anuncis on se celebre el procés selectiu amb anterioritat a l’inici de les proves. (Desenvolupat al punt 6.3. de les Ordres)
 • L’opositor podrà disposar d’un guió que no excedirà d’un full i que entregarà al tribunal, tant per a fer la defensa de la programació com per a fer l’exposició de la unitat didàctica.
 • L’opositor podrà utilitzar un exemplar de la programació aportada en realitzar la seua defensa davant del tribunal.
 • L’ampliació a un hora del temps de preparació per realitzar la defensa de la programació i de la unitat didàctica.
  En cas de renúncia d’un opositor seleccionat abans del seu nomenament o presa de possessió, es nomenarà al següent de la llista de la seua especialitat que haja aprovat el procediment selectiu.
 • Al barem d’oposicions s’ha modificat l’apartat 3.1.3 que queda de la manera següent: Per la seua participació en seminaris durant un curs escolar amb una duració global no inferior a 30 hores: 0,5000 
 • A l’hora de respectar les característiques de format que ha de tindre la programació (sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, en format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o grandària semblant de 12 punts sense comprimir ), s’ha especificat que en cas d’incloure taules o gràfics l’interlineat en la respectiva pàgina podrà ser simple.

Aspectes que cal recordar del barem de mèrits són:

 • Que al barem de mèrits unicament seran baremats aquells mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • En cap cas no seran valorats per l’apartat 2.5 aquells cursos o assignatures la finalitat dels quals siga l’obtenció d’un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau. 
 • Tampoc no seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals siga l’obtenció del títol d’especialització didàctica o de certificat d’aptitud pedagògica.
 • Així mateix, no podran considerar-se, a l’efecte de ser valorats, els mèrits indicats en els apartats 2.5 i 3.1 que hagen sigut realitzats amb anterioritat a l’obtenció del títol exigit per a l’ingrés en el cos.

Respecte al context legal de les programacions cal recordar que s’hauran de basar en el currículum vigent en el present curs escolar 2007/08 al País Valencià, i caldrà tindre en compte el calendari d’aplicació de la LOE, d’acord amb el RD 806/2006 de 30 de juny.

17 d'abril 2008

 


 

 

Conselleria no aplica les sentències en la convocatòria d’oposicions

 

STEPV insta a la Conselleria a aplicar les sentències sobre Filologia Catalana en les convocatòries d’oposicions

 

El DOCV publicava ahir una modificació d’un l’article de l’Estatut de la Universitat d’Alacant per incloure la denominació de “català” a la llengua pròpia de la universitat en compliment de la sentència ferma de 20 de juny de 2005 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

 

STEPV es congratula de l’aplicació d’aquesta sentència que s’afegeix a les nombroses sentències de diferents tribunals (Superior de Justícia, Suprem i Constitucional) que reconeixen la unitat de la llengua catalana. La majoria d’aquestes sentències fan referència al reconeixement de la titulació de Filologia Catalana per a l’exempció de les proves de valencià en les oposicions a primària i secundària, que tanmateix, la Conselleria es nega a executar.

 

El Sindicat insta a l’Administració a incloure la validesa de la titulació de Filologia Catalana en la convocatòria d’oposicions d’enguany, que està a punt de ser publicada en el DOCV, en compliment de les tretze sentències del Tribunal Superior de Justícia que així obliguen a la Conselleria.

 


 

El sindicat continua demanant un compromís d’estabilitat per al professorat interí

L’administració modifica lleugerament l’oferta d’ocupació pública 

La mesa sectorial d’educació ha tancat l’oferta d’ocupació pública del 2008.

La distribució definitiva per cossos i grups serà la següent: 

Grup A
Cos de Professorat d’Ensenyament Secundari: 799
Cos de Professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes: 20
Cos de Professorat de Música i Arts Escèniques: 30 

Grup B
Cos de Mestres: 1650
Cos de Professorat Tècnic de Formació Professional: 82 

Aquesta oferta suposa les següents modificacions respecte del que s’havia dit en la mesa tècnica és la següent: 

100 places més del cos de mestres i 15 més del cos de secundària (5 més de l’especialitat de psicologia i pedagogia i 10 de l’especialitat de llatí que no estava contemplada en l’anterior reunió.  

STEPV-Iv, junt a AFID i CAT, ha tornat a condicionar les ofertes d’ocupació pública a la negociació sobre condicions laborals del professorat interí que s’encetarà la setmana pròxima.  

El sindicat considera que cal pactar i seqüenciar les ofertes d’ocupació pública de tota la legislatura, establint uns criteris objectius, que han de tenir en compte: la planificació educativa (creació d’unitats, jubilacions, reforços, etc.), l’evolució del mapa escolar, els concursos de trasllats i l’estabilitat i condicions laborals del professorat interí. 

Pel que fa a la mesa de negociació sobre professorat interí del proper dijous dia 21 de febrer, els sindicats STEPV-Iv, AFID i CAT, presentaran un document –que està en fase d’elaboració– que contempla les reivindicacions del col·lectiu arreplegades en les assemblees que s’estan fent al llarg de tot el país. 

A hores d’ara, les principals preocupacions del professorat interí són: plans d’estabilitat, actes d’adjudicació públics i transparents amb totes les vacants del sistema, comarcalització de les substitucions, igualtat de condicions amb la resta del professorat (formació, permisos, llicències), conciliació de la vida laboral i equiparació retributiva. 

Finalment, l’oferta definitiva és la següent: 

OFERTA DEFINITIVA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2008

COS DE MESTRES

EDUCACIÓ INFANTIL

600

E. PRIMÀRIA: MÚSICA

60

E. PRIMÀRIA: EDUCACIÓ FÍSICA

60

EDUCACIÓ ESPECIAL: AUDICIÓ I LLENGUATGE

80

E- PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER: ANGLÉS

180

E. PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER:FRANCES

30

PEDAGOGIA TERAPEUTICA

140

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

500

TOTAL

1650

 

ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

ALEMANY

5

ANGLÉS

15

TOTAL

20

 

CONSERVATORIS PROFESSIONALS

COR

4

CLARINET

4

ORQUESTRA

2

LLENGUATGE MUSICAL

4

FLAUTA TRAVESSERA

2

PIANO

14

TOTAL

30

 

PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

14

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

2

ASSESSORIA I PROC. IMATGE PERSONAL

2

BIOLOGIA I GEOLOGIA

60

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

6

DIBUIX

30

EDUCACIÓ FÍSICA

30

FILOSOFIA

30

FÍSICA I QUÍMICA

30

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

20

FRANCÉS

20

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

80

GREC

10

INFORMÀTICA

30

ANGLÉS

80

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA

12

LLATÍ

10

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

80

VALENCIÀ

60

MATEMÀTIQUES

60

MÚSICA

30

ORG. I PROCESSOS DE MANT. DE VEHÍCLES

8

ORG. I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

4

PSICOLOGIA I PEDAGOGIA

25

PROC. DIAG. CLÍNIC I PROC. ORTOPROTÈSIC

6

TECNOLOGIA

60

TOTAL

799

 

PROFESSORAT TÈCNIC DE FP

CUINA I PASTISSERIA

4

ESTÈTICA

4

INSTAL·LACIONS I MANT. DE E. TÈRMICS I DE FLUÏDS

10

MANTENIMENT DE VEHICLES

10

MECANITZAT I MANTENIMIENT DE MÀQUINES

4

PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈSSIC

5

PROCEDIMIENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

10

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

15

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

15

TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS IMATGE I SO

5

TOTAL

82

 

 


 

STEPV vincula l’oferta a la millora de les condicions laborals del professorat interí

Conselleria presenta l’oferta pública d’ocupació provisional per a 2008

Un any més, l’administració educativa ha plantejat l’oferta pública d’ocupació sense tractar prèviament la negociació sobre condicions laborals del professorat interí. Fins ara la conselleria d’educació ha incomplit tots els compromisos per revisar els actuals acords sobre professorat interí.

STEPV-Iv, juntament amb AFID i CAT, sindicats amb els quals té un pacte electoral i d'unitat d'acció, considera que les ofertes d’ocupació pública afecten directament sobre les condicions laborals del professorat interí i, per això, ha condicionat el suport a l’oferta presentada a la negociació d’un pacte d’estabilitat, millora i qualitat del treball.

És per això que el sindicat no ha fet una valoració quantitativa sobre el nombre de places proposat, ja que, per poder fer una oferta acurada, cal millorar els actuals acords sobre condicions laborals i, a continuació, planificar adequadament les places del sistema educatiu per equilibrar l’oferta amb l’estabilitat del professorat interí.

Per al sindicat, abans de tancar la negociació cal pactar un nou acord sobre professorat interí que ha de tenir dos objectius principals: millorar les condicions laborals del professorat interí i millorar la provisió dels llocs de treball.

12 de febrer 2008

 

 


 

STEPV-Iv, AFID i CAT demanen un pacte d’estabilitat, millora i qualitat del treball de professorat interí

La Conselleria d’Educació proposa 2.500 places en l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2008

El passat dimarts dia 18 de desembre es va celebrar una reunió entre els sindicats de la mesa sectorial d’educació i la Conselleria d’Educació.

L’Administració va proposar treure 2500 places per a la convocatòria d’oposicions de 2008 distribuïdes de la manera següent:

Mestres: 1.550 places.
Secundària: 800 places.
Professorat Tècnic de FP: 100 places.
Escola Oficial d’Idiomes: 20 places.
Conservatoris (música, dansa): 30 places.

STEPV-Iv, junt als sindicats amb els quals té un pacte electoral i d'unitat d'acció AFID i CAT, considera que l’oferta d’ocupació pública afecta directament al professorat interí, que la Conselleria està incomplint el compromís de negociar la millora de les condicions laborals i per això ha condicionat el suport a l’oferta presentada a la negociació d’un pacte d’estabilitat, millora i qualitat del treball.

Així doncs, el sindicat no ha fet una valoració quantitativa sobre el nombre de places proposat, ja que poder calcular de manera adequada l’oferta d’ocupació pública i seqüenciar les properes convocatòries cal que  l’administració aporte la documentació necessària per analitzar les places reals del sistema educatiu (vacants, jubilacions, planificació educativa i previsió de creixement del sistema educatiu, compliment dels acords, etc.).

A més, hem insistit en demanar que s’active la possibilitat de demanar l’informe sobre el treball docent realitzat que proposa el Reial Decret d’accés per al professorat interí i que es distribuesquen les places per tribunals.

STEPV-Iv ha insistit en què la negociació siga real, amb informació suficient i contrastada, i que no es parcialitze una negociació que ha de ser global: l’oferta ha d’anar lligada a la transparència i objectivitat del procés selectiu i a la negociació sobre condicions laborals.

 

 


 

I també: Si aprove les oposicions, que he de fer?

< anar al començament | index | ensenyament públic | All-i-Oli |