arranjament escolar
per al curs 2010-11


 
   
   
30/04/10

Arranjament  definitiu     VEURE EN DOCV 03/05/2010
ALACANT     CASTELLÓ     VALÈNCIA


07/01/10

Els criteris sobre l'arranjament escolar s'han de modificar
L’arranjament escolar permet ràtios que incompleixen la llei
QUADRE RESUM


07/01/10

Proposta d'arranjament       ALACANT     CASTELLÓ     VALÈNCIA

Guia per fer al·legacions a l’arranjament escolar 2009-2010 (en breu GUIA 2001/2011)


 
 

Conselleria ha fet pública la seua proposta d’arranjament escolar per al proper curs 10/11. Aquesta proposta ha d’arribar als centres a través de la regidoria d’educació del vostre ajuntament. També estarà a la vostra disposició en la seu del sindicat.

La proposta d’arranjament podrà esmenar-se des del centre i amb el suport del Consell Escolar fins el dia __ de gener. Les esmenes les podeu fer arribar a l'STEPV i, també, a la Direcció Territorial.

Recordeu que durant aquest període podeu presentar esmenes quant a:

Canvi de nom del centre.
Canvi de programa lingüístic.
Modificacions del nombre d’unitats i, per tant, de la plantilla del centre.

STEPV us recomana que demaneu, si és el vostre cas:

- el professorat especialista necessari per cobrir les hores de dedicació al càrrec directiu. Aquesta esmena va ser presentada pel Sindicat en la negociació dels criteris d'arranjament i no va ser admesa per la Conselleria d’Educació.
- Els especialistes necessaris per a poder desenvolupar el currículum de la LOE.

En la guia adjunta (provisional 2009) teniu el procediment a seguir segons la casuística de cada centre.

Si teniu dubtes o voleu més informació poseu-vos en contacte amb les seus del Sindicat.

València 07 de gener de 2010   

veure arranjament cursos: 2008/2009  2007/2008 2006/07 2005/06 
04/05  03/04   02/03   01/02   00/01   99/00

 

 

 

 

Els criteris sobre l'arranjament escolar s'han de modificar

L’arranjament escolar permet ràtios que incompleixen la llei

 

L'arranjament escolar és el document de la planificació escolar que fa la Conselleria d'Educació per al proper curs 2010/2011. En aquest document s'arrepleguen els canvis en el nombre d'unitats escolars (creacions, supressions o/i habilitacions); els canvis de programes lingüístics; canvis de denominacions dels centres; cessament d'activitats del centre i creació de centres.

Els criteris de l'arranjament escolar són els mateixos del curs passat. La Conselleria d’Educació els ha fet arribar als ajuntaments on hi ha centres implicats i avui els han fet arribar als sindicats.

STEPV ja va criticar el curs passat que la Conselleria no atén les propostes i suggeriments de millora fetes pel Sindicat respecte a les instruccions que regulen aquestes creacions i supressions. En concret STEPV  sol·licità una reducció de la ràtio mestre/alumnes per a les unitats d'Educació infantil (que arriben a permetre ràtios reals de 26 alumnes, fet que incompleix la normativa) i Educació Especial i una adequació dels centres incomplets (CRAs) de manera que es puguen atendre adequadament les característiques de l'alumnat d'aquestes etapes i centres. També s'ha requerit a la Conselleria perquè cree els Instituts d'Educació Secundària necessaris per a passar definitivament tot l'alumnat de primer cicle de l'ESO que encara roman als col·legis públics de Primària, divuit anys després de la promulgació de la LOGSE en 1990.

En aquestes propostes no s'inclouen les creacions i supressions de grups d'Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional o Formació de Persones Adultes, que no tenen una normativa específica publicada i depenen de l'evolució anual de la matrícula i no hi ha la possibilitat de presentar al·legacions per part dels Consell Escolars Municipals ni de centre.

A més, la Conselleria d'Educació, només proposa l'oferta dels centres públics, cosa que no ocorre amb els centres concertats i no es coneix l'oferta educativa. L'ampliació, renovació o disminució de concerts hauria d'estar publicada en abril, per tal que les famílies pogueren triar adequadament.

STEPV ha engegat una campanya informativa en els centres ja que les al·legacions, tant de la Junta de Personal docent no universitari com dels consells escolars es poden presentar abans del dia 18 de gener de 2010.

En el quadre adjunt relacionem les unitats habilitades, creades i suprimides per províncies i pel total del País Valencià.

A més, adjuntem 3 arxius corresponents a l'arranjament d'Alacant, Castelló i València on s’hi pot trobar més desenvolupada  tota la informació que adjuntem.

Proposta d'arranjament       ALACANT     CASTELLÓ     VALÈNCIA

 

ARRANJAMENT ESCOLAR 2010/2011

Resum:

Centres que canvien de denominació: a Alacant 2, Castelló 5 i a València 3.
Centres que canvien el programa lingüístic a Alacant 2 i a València 8.
Centres que cessen les activitats a Castelló 1 i a València 2.
Centres de nova creació a València 1
Centres que l'ESO passa als IES: Castelló 1 i a València 7.

 
  Ed. Infantil Ed. Primària ESO Ed. Especial
Ped. Terapèutica Audició i Llenguatge
Hab. Cre / Sup Habil. Cre / Sup Habil. Cre / Sup Habil. Cre / Sup Habil. Cre / Sup
Alacant 20 11 / -7 6 49 / -12 1 0 / 1 3 / -1 1  0
Castelló 11 20 / -8 5 25 / -10 0  -3 / 6 0 / 4  0
València 69 47 / -16 31 107 / -31 11 16 / -4 0 3 / 0 11  0

Hab. Habilitades      Cr. Creades       Sup. Suprimides

TOTAL PAÍS VALENCIÀ 
Ed. Infantil Ed. Primària ESO Ed. Especial
PT AL
Habil. Cre / Sup Hab. Cre / Sup. Habil. Cre / Sup. Habil. Cre / Sup. Habil. Cre / Sup.
100 78 / -31 42 181 / -53 12 16 / -7 7 6 / -1 17  0

Hab. Habilitades      Cre. Creades       Sup. Suprimides

7 de gener de 2010

 

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >