NOTÍCIES DE L'ACCIÓ SINDICAL

 

06/08/02 La Conselleria de Cultura i Educació no ha catalogat 1.207 vacants de programes bilingües en valencià mesura que afecta a 318 centres eductius.     Veure quadres
06/08/02 Publicada al DOGV la gratificació de la jubilació anticipada prevista a la LOGSE . L'STEPV-IV la condidera insuficient.
20/07/02 El procediment administratiu seguit per Educació en les oposicions docents ha fet impossible que el TSJ accedira a la suspensió cautelar sol·licitada per les universitats, d’acord amb la fonamentació jurídica del propi Tribunal.
19/07/02 L’STEPV donarà suport als tècnics lingüístics de la generalitat davant qualsevol intervenció de censura per part dels caps de l’administració
17/07/02 Els especialistes de Primària impartiran prioritàriament aquesta etapa.
Prorrogades sense consens les instruccions d’inici de curs en Infantil, Primària i Educació Especial. 
   Veure també pàgina inici de curs 02/03
10/07/02 La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dificulta per al curs 2002-03 l’aprenentatge del segon idioma en l’ensenyament secundari
- Comunicat Associacions Francés i sindicats d'Alacant  i Junta de Personal.
09/07/02 La Federació de STPV-IV davant dels canvis en el govern central i la renúncia del President de la Generalitat Valenciana per ocupar un càrrec en el Consell de Ministres 

oposicions
prova de valencià

27/06/02 L’STEPV interposa recurs contenciós-administratiu contra el Decret que regula el requisit lingüístic
25/06/02 Els llicenciats en Filologia Catalana no han sigut admesos avui pels respectius tribunals de les oposicions docents
24/06/02

Llicenciats en Filologia Catalana no podran presentar-se demà, 25 de juny, al començament de les primeres oposicions amb requisit lingüístic.

21/06/02

Educació va convocar la prova de llengua prèvia a les oposicions docents el dia 19 de juny, el mateix dia que va publicar el llistat definitiu d'exemps i no exemps de la prova, entre els quals figuren, si més no, dèsset llicenciats de Filologia.
7/06/02 L'STEPV presenta el recurs de reposició sobre l'homologació de titulacions de la prova de valencià
  model de recurs a presentar per particulars
6/06/02 Conselleria publica el llistat de les oposicions (dia 6) eliminant el personal amb titulació de Filologia Catalana. 
5/06/02

Conselleria retira el llistat d'admesos a les oposicions a causa de l'homologació de les titulacions
Tampoc ha estat publicat pel DOGV com s'havia anunciat.

4/06/02 Les titulacions de Filologia Catalana han estat reconegudes en les oposicions docents.
  Tercer trimestre
19/06/02

La Intersindical Valenciana s’ha entrevistat amb el Bloc Nacionalista Valencià.

31/05/02

Esquerra Unida del P.V. presenta el projecte d'Entesa a la Federació d'STEPV

29/05/02

Entrevista Intersindical Valenciana amb el PSPV-PSOE

18/06/02 La Conselleria d’Educació lleva la paraula als sindicats i aprova, unilateralment i sense suport sindical, el document de supressions de secundària, el de menjadors escolars i el d’itineràncies
16/06/02 L'STEPV-IV critica a la Generalitat Valenciana en no ser convocat per negociar els serveis mínims.
10/06/02 L'STEPV-Intersindical Valenciana demana la rectificació de la notícia apareguda als mitjans de comunicació sota el títol "Cena de l'Entesa"
7/06/02

La Direcció General de Personal s’ha negat a lliurar a les organitzacions sindicals la relació de persones membres dels tribunals dels concursos oposicions de mestres i de secundària.

plantilles
de
secundària

més informació

6/06/02

i van tres
trencaments

Els sindicats trenquen la negociació sobre desplaçaments del lloc de treball per incompliment de l'article 2.5 de l'acord de plantilles

28/05/02

i van dos
trencaments

Comunicat de ANPE, CSI-CSIF, CCOO-PV, FETE-UGT-PV, i STEPV-Iv sobre la suspensió de la negociació sobre l'aplicació de l'acord de plantilles de Secundària.

23/05/02

un
trencament

Trencades les negociacions a secundària
La Conselleria d'Educació pretén incomplir l'acord de plantilles de secundària

23/05/02

Ordre que desplega el decret del currículum de Batxillerat respecte les titulacions

15/05/02

El STEPV-IV recorrerà el Decret sobre requisit lingüístic i l’ordre de convocatòria de les oposicions docents per a l’any 2002

15/05/02

La reunió sobre requisit lingüístic acaba sense resultats.
Junta de Portaveus 15/2/02

7/05/02

L’STEPV s’entrevista amb el grup parlamentari socialista per valorar el desplegament de la política lingüística governamental, tot coincidint amb la próxima revisió del pacte per la promoció del valencià entre el PP I EL PSOE.

2/05/02

Mesa sobre el requisit lingüístic 2 maig

30/04/02

Mesa retribucions, requisit lingüístic

26/04/02

L'STEPV-IV valora positivament l'aprovació del Decret sobre el requisit lingüístic
El sindicat arremet contra el conseller per les seues declaracions sobre la homologació de titulacions.                            Resolució del Consell Federal Federació STPV

24/04/02

Los STEs apoyan la huelga del sindicato de estudiantes

 

Segon trimestre

10/03/02

L'STEPV-IV no comparteix les dades oferides per Educació respecte de l'escolarització en educació infantil

4/03/02

El Govern valencià aprova el nou currículum per a l’ESO sense variacions

3/03/02

L'STEPV-IV valora positivament la creació del bibliotecari als centres docents públics.
El sindicat espera que no siga una nova ocurrència més del conseller d'Educació 

20/02/02

El STEPV denuncia los intentos del Partido Popular para acabar con la enseñanza democrática

20/02/02

L'STEPV-IV denúncia l'incompliment dels compromisos del Director General de Centres
Educació vol ara començar en divendres les classes del pròxim curs

20/02/02

Impagament de nòmines de gener: L’STEPV-Iv demana que es depuren responsabilitats polítiques. 

1/02/02

Una vintena de consellers abandonen el plenari del Consell Escolar Valencià en protesta pel sectarisme del seu president

31/01/02

Orientacions per al professorat en pràctiques (Opositors/es del  2001)

17/01/02

El ple del Consell Escolar Valencià no admet a tràmit per via d'urgència el projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de batxillerat en la C.V.

16/01/02

l'estat de la negociació i l'acció sindical. gener 02

 

Primer trimestre

14/12/01

Comunicado de la Confederación de STEs: 
Un proyecto de ley de Formación Profesional que pretende privatizar el sistema

20/11/01

La Conselleria d'Educació incompleix l'acord de plantilles de secundària pel retard en la construcció de centres educatius

20/11/01

L'STEPV-Iv critica al govern valencià per no posar en funcionament els serveis de prevenció al sector docent

16/11/01

Los STEs rechazan el congreso de educación organizado por el MEC por partidista

13/11/01

La Conselleria desautoritzada per l'informe de la Sindicatura de Greuges

06/11/01

Seguiment de l'acord de plantilles d'educació infantil i primària

07/11/01

La Confederación de STEs presenta un catálogo de propuestas en defensa de la escuela rural

24/10/01

Els psicopedagogs podran accedir al cos de Secundària sense consumir plaça a través d’un concurs-oposició

15/09/01

La Direcció Territorial d'Educació autoritza augments de ràtio als centres privats concertats de València ciutat quan existeixen vacants als publics, ignorant els informes tècnics de la Inspecció Educativa i l'existència de les comissions d'escolarització  

 

anteriors

 Veure CURS 2000/2001


La Conselleria de Cultura i Educació no ha catalogat 1.207 vacants de programes bilingües en valencià mesura que afecta a 318 centres eductius.

La Conselleria de Cultura i Educació no ha catalogat 1.207 places dels Programes d’Incorporació Progressiva (PIP) i dels Programes d’Incorporació Progressiva i d’Immersió Lingüística (PIP/PIL) en valencià. Aquesta mesura afecta a 318 centres docents: 140 de València, 9 de Castelló i 189 d’Alacant, segons un estudi fet públic per l’STEPV-Iv. La major part dels centres són de les ciutats mitjanes i grans del País, com ara:Alacant, Elx, Paterna, València, Benidorm,... i el major nombre de centres es concentra a la província d’Alacant.

La major part d’aquestes vacants no catalogades en valencià corresponen a la província d’Alacant (884) i en són molt menys a València (301) i Castelló (22).

El problema afecta a les places d’Educació Infantil en els centres amb programa PIP i de totes les especialitats LOGSE en els centres PIP i centres PIL/PIP.

Açò ha suposat que en els actes d’adjudicació de vacants, celebrats a juliol, el professorat les ha pogut demanar sense acreditar la possessió del corresponent Certificat de Capacitació lingüística. Per aquest motiu, és possible que un nombre indeterminat de mestres accedesquen a aquestes places el dia 2 de setembre sense tindre competència lingüística.

Per a l’STEPV-IV, aquest fet, que torna a repetir-se per tercer any, pot entrebancar la continuïtat dels programes lingüístics dels centres afectats. El sindicat afirma que es va oposar en la Mesa Sectorial a aquesta mesura i que va demanar la comparecència del Director General de Política Lingüística sense aconseguir-ho. Per a l’STEPV-Iv aquesta mesura, no demanar el Certificat de Capacitació, no és un fet casual, és pretén problematitzar tot allò que fa referència a l’ensenyament del valencià per impedir l’extensió i consolidació dels programes bilingües.

L’STEPV-IV considera que totes aquestes mesures no tenen cap justificació ni laboral ni pedagògica i responen a una política contrària a l’ensenyament i l’ús del valencià de la Generalitat Valenciana. A més a més, el sindicat recorda que el Sindic de Greuges ha cridat l’atenció, reiterades vegades, perquè la Conselleria d’Educaicó rectifique i, en compte de fer-ho, aquesta persisteix en la seua política de no catalogar en valencià les places del programes bilingües, causant greu problemes tant els centres com a les famílies.

València, 6 d’agost de 2002.

QUADRE VACANTS NO CATALOGADES EN VALENCIÀ

ALACANT

Infantil

Anglés

Ed.Física

P.Terap

Música

AiLleng.

Francés

Mat/Nat

Socials

TOTAL

PIP

249

71

102

88

49

19

29

54

30

691

PIP/PIL

---

36

44

27

19

14

18

25

10

193

TOTAL

249

107

146

115

68

33

47

79

40

884

VALENCIA

Infantil

Anglés

Ed.Física

P.Terap

Musica

AiLleng.

Francés

Mat/Nat

Socials

TOTAL

PIP

62

18

14

36

11

11

3

24

10

189

PIP/PIL

---

16

21

7

12

5

24

21

6

112

TOTAL

62

34

35

43

23

16

27

45

16

301

CASTELLO

Infantil

Anglés

Ed.Física

P.Terap.

Música

AiLleng.

Francés

Mat/Nat

Socials

TOTAL

PIP

-

3

-

3

1

-

-

2

2

11

PIL/PIP

-

3

1

2

2

1

 

1

1

11

TOTAL

-

6

1

5

3

1

-

3

3

22

PV

ALACANT

VALENCIA

CASTELLO

TOTAL

PIP

691

189

11

891

PIL/PIP

193

112

11

316

TOTAL

884

301

22

1207

 

CENTRES AMB PROGRAMES BILINGÜES LES PLACES DELS QUALS NO HAN ESTAT CATALOGADES EN VALENCIÀ.

Agost. CP La Rambla

Aigües. CEIP.

Alacant. CP 9 d’Octubre, Ausiàs March, Azorín, CEE Santo Ángel Guarda, Carlos Arniches, CEIP nº50, El Palmeral, Emilio Varela, Escola Infantil Puig Campana, Eusebio Sempere, Gaston Castelló, Gloria Fuertes, IES Gran Via, Joaquín María López, Joaquín Sorolla, Juventudes, La Albufereta, La Condomina, Lucentum, Monte Benacantil, Mora Puchol, Nou Alacant, Ntra. Sra. Paz, Oscar Esplá, Prácticas, Rafael Altamira, San Fernando, San Francisco Asis, San Nicolas de Bari, San Roque, Santisima Faz, Santo Domingo, Virgen del Remedio,

Alacant-Bacarot. CEIP.

Alacant-Cañada Baja. CEIP.

Alacant-Rebolledo. CEIP.

Alacant-Verdegas. CEIP.

Alacant-Villafranqueza. CP Juan Bautista Llorca.

Altea. CP Altea la Vella.

Altea-La Olla. La Olla.

Aspe. IES Nº2.

Beneixama. CP Divina Aurora.

Beniardà. CP La Purisima.

Benidorm. CP Aitana, Ausiàs March, Bautista Lledó, Els Tolls, Gabriel Miró, La Cala, Leonor Canalejas, Mestre Gaspar López, Miguel Hernández, Serra Gelada, Vasco Nuñez de Valboa, José Maria Paternina.

Bolulla. CP Penya l’Or.

Busot. CP San Lorenzo Martir.

Callosa d’En Sarrià. Bernat de Sarrià.

Calp. CEE Gargasindi, Gabriel Miró, José Maria Paternina, Mare de Deu del Carme,

Crevillent. Doctor Francisco Mas Magro, Miguel Hernñandez, Ntra. Sra. Esperanza, Parroco Francisco Mas, Puig Jover.

Crevillent-Realengo. CP San Luis.

Crevillent-San Felipe Neri. CP Cardenal Belluga.

Dénia. CP Cervantes.

El Camp de Mira. CEIP.

El Campello. Rafael Altamira, El Vincle.

El Castell de Guadalest. CEIP.

El Poble Nou de Benitatxell. Santa Maria Magdalena.

Elx. CP Alcúdia, Ausiàs March, Baix Vinalopó, CEE Virgen de la Luz, Candalix, Casablanca, Dama d’Elx, El Pla, El Toscar, Escola Infantil Gabriela Mistral, Eugenio d’Ors, Ferrandez Cruz, Francesc Cantó, Francisco Giner de los Rios, Hispanidad, IES nº 10, Jaime Balmes, Jaume I, Jorge Guillen, Julio M, López Orozco, León Felipe, Luis Cernuda, Luis Chorro, Luis Vives, Mariano Benlliure, Menéndez Pelayo, Miguel Unamuno, Miguel Hernández, Ramon Llull, Reyes Católicos, San Fernando, San José de Calasanz, Sanchis Guarner, Victor Pradera.

Elx-Algoda. CEIP nº49 i Comarcal Els Garrofers.

Elx-Altabix. CP La Galia.

Elx-L’Altet. CPRodolfo Tomàs Samper.

Elx-La Hoya. CP San Antonio.

Elx-La Marina. CP La Marina.

Elx-Las Bayas. CP Mestre Narciso Merino.

Elx-Perleta. CP Mestre Canaletes.

Elx-Torrellano. CP Antonio Machado.

Elx-Valverde Bajo. CEIP.

Guardamar del Segura. CP Reyes Católicos.

Hondon de las Nieves. CP Ntra. Sra. de las Nieves.

Hondon de las Nieves-Canalo. CP l’Om.

Hondon de los Frailes. CP Virgen de la Salud.

Ibi. CEE Sanchis Banus, Cervantes, Derramador, Poeta Pla y Beltran.

La Vila Joiosa. CEE Secanet, El Castell, Hispanidad, La Ermita, Mare Nostrum.

Monòver. CP Cervantes i Escritor Canys.

Mutxamel. CP Arbre Blanc, El Salvador, Manuel Antón.

Novelda. CP Alfonso X El Sabio, Gómez Navarro

Onil. CP San Jaime.

Petrer. CP La Foia, Primo de Rivera, Rambla dels Molins, Reina Sofia, Reyes Católicos, Virrey Poveda,

Pinòs. CP Santa Catalina.

Polop. CP San Roque.

Sant Joan d’Alacant. CP Cristo de la Paz, Lo Romero, Parque Ansaldo, Rajoletes.

Sant Vicent del Raspeig. Comarcal Azorín, Jaime I, L’Horta, Miguel Hernández, Raspeig, Reyes Católicos i Santa Isabel.

Santa Pola. CP Cervantes, Escola Infantil Joanot Martorell, Hispanidad, José Granero, Virgen del Loreto.

Xàbia. CP Port de Xàbia, Vicente Tena.

Xixona. CP Eloy Coloma.

Borriana. CEE Pla Hortalans.

Castelló. CP Blasco Ibáñez, Isidoro Andrés Villarroya.

La Vall d’Uixó. CP Cervantes, Recadero Centelles.

Nules. CP Lope de Vega.

Vila-Real. CP Carlos Sarthou Carreres.

Vistahermosa del Rio. CP Maestro Olaria.

Zucaina. CP Santa Ana.

Agullent. CP Sant Vicent Ferrer.

Alaquàs. CP Gonzàlez Gallarza.

Albal. CP San Blas.

Aldaia. CP Ausiàs March, Juan Antonio Martínez Torres.

Aldaia-Bº Crist. CP Ntra. Sra. del Carme.

Algemesi. CP Salvador Andrés.

Almussafes. CP El Pontet.

Alzira. CEE Carme Picó, Luis Vives, Pintor Teodoro Andreu.

Alzira-Barraca Aguas Vivas. CP Santa Maria de Aguas Vivas.

Benetússer. CP Cristóbal Colón i Vicent Ricard Bonillo.

Bicorp. CP Los Pinos.

Bolbaite. CP Albait.

Burjassot. CP Fernando de los Rios. Villar Palasí.

Carcaixent. CP Navarro Daràs.

Catarroja. CP Paluzie.

Chella. CP Juan Lacomba Guillot.

Chiva. CP Doctor Corachán.

Cullera. CP San Agustín.

Godella. CP Cervantes.

L’Eliana CP El Garbí, Virgen del Carmen.

Macastre. CP 9 d’Octubre.

Manises. CP Benjamín Benlloch, Joan Fuster, Vicente Nicolau Balaguer.

Massalaves. CP Blasco Ibáñez.

Massamagrell. CP Bisbe Amigó, Verge del Roser.

Miramas. CP Santa Anna.

Mislata. CP Amadeu Tortajada, L’Almacil, Gregori Maians i Ciscar, Jaume I, Mestre Serrano.

Montcada. CP Doctor Vicente Trenco.

Montroi. CP Montroi.

Nàquera. CP Emilio Lluch.

Ontinyent. CP Rafael Juan Vidal, Vicente Gironés Mora.

Paiporta. CP l’Horta.

Paterna. CP Antonio Ferrandis, Ausiàs March, Jaume I, La Coma, Cervantes, Sanchis Guarner, Vicente Mortes, Villar Palasí, El Parc.

Picanya. CP Ausiàs March, Sorolla.

Picassent. CP Principe Espanya, San Ignacio Loyola.

Puig. CP Padre Jofre.

Quart de Poblet. CP Ramon Laporta.

Quesa. CP Luis Vives.

Requena. CP Serrano Clavero.

Riba-roja del Túria. CEIP nº4.

Rocafort. CP Sant Sebastià.

Sagunt. CP Ausiàs March, CEE San Cristóbal, Villar Palasí, Baladre, Cervantes, La Pinaeta, Maestro Tarazona, Victoria y Joaquín Rodrigo i Vilamar.

Sedavi. CP Fernando Baixauli Chornet.

Serra. CP Sant Josep.

Siete Aguas. CP Vicente Aleixandre.

Silla. CP El Pati, Luis Vives, Reis Catòlics, Sant Roc.

Sueca. CEE Tècniques Educatives Especials.

Sueca-El Perelló. CP El Perelló.

Sueca-Mareny Barraquetes. CP Mareny Barrequetes.

Torrent. CP Antonio Machado, CEE La Encarnación, El Molí, Federico Maicas, Juan XXIII, Lope de Vega, Miguel Hernández, San Juan Bautista, Sant Pasqual, Virgen del Rosario.

Tous. CP Santa Bàrbara.

València. CP 9 d’Octubre, Antonio García López, Ausiàs March, CEE Ruiz Jiménez, Cavite, Cervantes, Comunidad Valenciana, Barcia Goyanes, Eliseu Vidal, Enrique Terrasa, Explorador Andrés, Fausto Martínez, Federico García Lorca, Jaime Balmes, Jesús, La Fonteta, Magisterio Español, Miguel Hernández, Ntra. Sra. del Carmen, Pare Català, Padre Manjón, Pràctiques, Primer Marqués del Túria, Bartolomé Cossio, Luis Braille, Ramiro Jover, Mateu Cámara, Rodriguez Fornos, Salvador Tuset, San Fernando, San Pere, Sector Aereo, Tomàs de Villalonga, Torrefiel, Blasco Ibáñez, Benimàmet, CEE Sebastián Burgos, Forn d’Alcedo, José Senent.

Xirivella. CP Cervantes, Ramón y Cajal.

Yátova. Pintor Sorolla.


El procediment administratiu seguit per Educació en les oposicions docents ha fet impossible que el TSJ accedira a la suspensió cautelar sol·licitada per les universitats, d’acord amb la fonamentació jurídica del propi Tribunal.

El TSJ argumenta per no accedir cautelarment a l’exempció de la prova de valencià per als titulats en Filologia Catalana que, "el propio devenir cronológico de los procesos selectivos a que se refiere el presente recurso imposibilita a este tribunal el adoptar dicha medida, dado que, como se pone de manifiesto por la Generalitat, ya se han celebrado las pruebas relativas a la acreditación del conocimiento de las lenguas autonómica y estatal, en cuyo acto debió, en su caso, desplegar su efectividad la pretendida exención".

Per a l’STEPV, no podia ser d’una altra manera quan el període de reclamacions ordinari per a aquests llicenciats no exempts de fer la prova es va tancar el dia 18 de juny i la prova es va realitzar al dia següent, el 19 de juny, sense mediar ni un sol dia perquè els afectats saberen si s’havia estimat o desestimat la seua reclamació i poder recórrer cautelarment als Tribunals de Justícia, com han fet les universitats. Cal recordar a més, que el llistat definitiu d’exemps i no exemps solament es podia trobar el mateix dia 19 en l’edició del DOGV d’Internet i que fins el divendres, 21 de juny, no es va publicar en paper. ¿Com s’havien d’assabentar de la seu situació les persones interessades? ¿Com podien saber si havien d’anar a la prova si el mateix dia que es realitzava es publicava la llista solament en Internet?

Per a l’STEPV, aquesta manera de procedir la Conselleria no sols va anu·lar totes les garanties dels ciutadans afectats per un acte administratiu (les persones que presentaren la seua reclamació l’últim dia hàbil, el 18 de juny, ja van ser advertides pels funcionaris del registre que, malgrat que ho feien dins del termini establert, no es tindria en compte perquè al dia següent eren les proves), sinó que les ha privades també de que el TSJ pugués considerar la possibilitat de que no es presentaren a la prova abans que se celebrara. Per al sindicat, el TSJ hauria d’haver tingut en compte aquestes circumstàncies provocades per la Conselleria i, mentre el procés selectiu ha estat obert, haver considerat si aquests llicenciats en Filologia Catalana podien o no podien concórrer encara a l’oposició en marxa.

L’STEPV espera que finalment, quan el TSJ falle sobre el fons de la qüestió, valore com es mereix l’arbitrària i injusta actuació de la Conselleria d’Educació en aquest assumpte.

València, 20 de juliol de 2002.


L’STEPV donarà suport als tècnics lingüístics de la generalitat davant qualsevol intervenció de censura per part dels caps de l’administració

L’STEPV-Intersindical Valenciana rebutja la negativa de la presidenta de l’AVL, Ascención Figueres, a donar l’empara i l’assessorament directe sol·litats pels tècnics lingüístics de l’Administració valenciana per contrarrestar la pressió censora que suporten dels responsables dels diversos serveis administratius.

Així mateix, aquesta organització sindical donarà tot el seu suport sindical i jurídic a aquests tècnics en ocasió de qualsevol eventual mesura disciplinària que s’adoptara en contra seua per no acatar imposicions lingüístiques arbitràries.

Per a l’STEPV-Iv, la presidenta Figueres ha exercit, una vegada més, com un càrrec del Partit Popular més que com a màxima representant d’un organisme suposadament acadèmic i, per tant, allunyat de servilismes polítics de cap tipus. Figueres hauria d’haver emparat els tècnics quan aquests demanaren poder aplicar precísament la normativa adoptada per l’AVL i no remetre’ls cínicament a un departament, la Direcció General de Política Lingüística, que es caracteritza per imposar a persones i col·lectius, com les editorials, els criteris particulars del seu responsable. En aquest sentit, cal recordar que la mateixa Figueres avalava aquesta acció censora quan era la sotssecretaria general de la Conselleria.

L’STEPV-Iv es pregunta si només és la presidenta qui té la facultat de rebutjar o acceptar sol·licituds d’intervenció o assessorament per part de col·lectius o entitats que despleguen una activitat tecnicolingüística i, en tot cas, troba insòlit que cap altre membre de l’AVL haja objectat res sobre la seua actuació institucional.

Si al marge del dictàmens de l’AVL els responsables de l’Administració i la seua colla de censors van a poder continuar dictant allò que els sembla correcte o incorrecte en funció dels interessos electorals o partidistes del PP, cal preguntar-se no sols per a què serveix un ens normatiu com aquest, sinó també per a què necessita la societat valenciana un pacte polític com el que va donar pas a la seua constitució.

València, 18 de juliol de 2002.


Els especialistes de Primària impartiran prioritàriament aquesta etapa.

Prorrogades sense consens les instruccions d’inici de curs en Infantil, Primària i Educació Especial.

Les instruccions d’inici de curs que dicta la Conselleria d’Educació per als centres d’Infantil, Primària i Educació Especial han estat prorrogades. Els motius de la pròrroga cal buscar-los en la incapacitat dels responsables del departament per desplegar el Reglament Orgànic i Funcional dels centres amb el consens dels agents socials i en les novetats que planteja la Llei de Qualitat sobre diversos temes que tenen a veure amb el funcionament i l’organització dels centres docents.

La normativa que regula el funcionament dels centres es remunta a 1992, modificada en alguns aspectes en el transcurs del temps, la més important de 1997. Tan antiga és que ja no respon a les noves necessitats del sistema educatiu. L’actual Reglament Orgànic i Funcional (ROF) tampoc va tindre el suport del conjunt de la comunitat educativa.

El Sindicat ha apostat reiteradament per la negociació d’unes noves instruccions que substituesquen les actuals i servisquen per avançar en l’autonomia i la gestió democràtica dels centres i la reducció de la jornada laboral i lectiva del professorat. L’Administració va presentar un esborrany fa uns anys, però els reiterats canvis dels equips directius de la pròpia Conselleria i els canvis que es preveuen en la Llei de Qualitat van deixar en suspens la negociació.

Així i tot, l’STEPV-IV ha plantejat la introducció de canvis puntuals a la normativa en vigor: execució de la sentència 713/01 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana respecte a l’assignació horària dels mestres especialistes adscrits a primària; compliment de l’acord de plantilles d’infantil i primària per equiparar l’horari dels mestres d’ESO al del professorat de Secundària; reducció de l’horari lectiu dels mestres a 18 hores; creació de la figura del delegat o delegada de prevenció a tots els centres docents.

D’aquestes reivindicacions, Conselleria ha fet efectiu el compliment de la sentència mencionada, per no incòrrer en prevaricació. Cal recordar que en 1997 el Sindicat va presentar el recurs en estimar que s’estaven vulnerant els drets del professorat especialista adscrit a Primària, un col.lectiu al qual se li havia obligat a adscriure’s als llocs de treball de primària de forma automàtica, sense oferir-los cap altra opció com, per exemple, accedir als llocs de treball d’ESO. Malgrat això, en les instruccions d’inici de curs de 1997/98, l’Administració obligava a aquest professorat a impartir classes en primer lloc a ESO i deprés, cas d’haver hores disponibles, a primària. L’STEPV-IV va considerar que aquest comportament vulnerava els drets d’aquest professorat, una apreciació ratificada després pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La resolució d’inici de curs de 2002-03 dóna compliment a la sentència i modifica l’ordre d’assignació dels horaris. D’aquesta manera, el professorat especialista (idioma estranger, música i educació física) adscrit a primària impartirà classes en els cursos de primària i si disposa d’hores ho podrà fer en ESO.

La resta de les reivindicacions, relatives a la reducció de la jornada lectiva, la modificació del temps de treball i la redifinició de les tasques i funcions docents han estat negades amb vehemència pels responsables de la Conselleria. L’STEPV-IV continuarà pressionant per millorar les condicions de treball del conjunt del professorat.

València, 17 de juliol de 2002


La Federació de Sindicats de Treballadores i Treballadors del País Valencià-Intersindical Valenciana (STPV-IV) davant dels canvis en el govern central i la renúncia del President de la Generalitat Valenciana per ocupar un càrrec en el Consell de Ministres fa les següents consideracions:

1. Els canvis en el Govern central evidencien una profunda crisi en el Partit Popular. Crisi pel que fa a les idees, a la seua política i a les persones que han de dirigir el projecte. Tot açò ocurreix vint dies després de la vaga general del 20-J i de les massives mobilitzacions en contra de la política econòmica i social del govern popular. No són casuals els canvis, la qual cosa demostra i posa de relleu que el seu projecte polític està esgotat. La situació no va a canviar amb la substitució de persones, sinó amb un canvi radical en la seua política, tant en els assumptes socials i econòmics, dialogant amb els sindicats, com amb els temes relacionats amb les llibertats, la descentralització de l'Estat, la seguretat,... per servir els interessos de la majoria social i no només dels sectors més privilegiats i propers al Partit Popular.

2. Pel que fa a la renúncia de l'actual President de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, per ostentar un seient en el Consell de Ministres, l'STPV-IV considera que aquest fet evidència un projecte personal, la seua promoció, en detriment d'un projecte col.lectiu al servei del poble valencià. Es demostra que el poder valencià era només una fal.lacia i que es buscava un seient a Madrid, renunciant al més alt càrrec de representació de les valencianes i valencians. No és acceptable, des d'una visió de país, la renúncia a la Presidència de la Generalitat Valenciana per ser ministre, un càrrec amb menor rang. La crisis en el govern espanyol afecta al govern de la Generalitat Valenciana, creant una crisi important i evidenciant el sucursalisme del Partit Popular i del Molt Honorable President Eduardo Zaplana.

3. Pel que fa a la valoració de la política de la Generalitat Valenciana, l'STPV-IV considera que s'ha renunciat a la reforma de l'Estatut per dotar de més autogovern al País Valencià; s'ha apofundit en el secessionisme lingüístic i en la confrontació en la comunitat científica i educativa; s'ha continuat en la via de la confrontació amb els agents socials i en la privatització dels serveis públics, com ara educació i sanitat desviant els recursos públics cap a projectes privats. En definitiva s'ha servit als interessos d'una minoria priviligiada en detriment dels interessos del conjunt de la societat valenciana.

València, 9 de juliol de 2002.


La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dificulta per al curs 2002-03 l’aprenentatge del segon idioma en l’ensenyament secundari

Les instruccions emeses unilateralment per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que regulen el curs 2002-03 de Secundària, continuïstes en la seua major part amb les instruccions de cursos anteriors, inclouen certes modificacions, però, que suposaran grans dificultats per a l’alumnat a l’hora de cursar l’optativa de segon idioma i empitjoraran innecesàriament les condicions de treball del professorat afectat.

En efecte, s’ataca l’oferta de l’optativa del segon idioma tot modificant l’apartat 13.2 i el subapartat 21.1 de les instruccions del curs 2001-02, i no es respecta la redacció de les instruccions anteriors que deien que "En cas que existesca disponibilitat horària del professorat amb destinació definitiva, es podrà desdoblar per nivells d’aprenentatge el segon idioma estranger.", per tant, aquesta nova redacció, provocarà un major nombre de desplaçaments entre el professorat definitiu de francés i una disminució de places per al professorat interí.

Per tot açò, perquè la Conselleria d’Educació i Cultura escatima recursos per a l’ensenyament públic valencià, perquè sistemàticament incumpleix els acords signats, perquè no es milloren les condicions laborals del professorat, perquè any rere any augmenta el nombre de professorat desplaçat i en aquest cas del que imparteix el segon idioma,c, l’STEPV-Iv no pot donar suport a unes instruccions que empitjoren la qualitat de l’ensenyament d’idiomes a secundària, y ha demanat a l’administració educativa la convocatòria urgent de la mesa sectorial de negociació a fi d’exigir als responsables educatius una negociació amb les forces sindicals representades a l’ambit educatiu per poder solucionar aquestos greus dèficits per poder ordenar el curs proper amb la qualitat educativa que els ciutadans i ciutadanes del País Valencià necessiten.

Alacant, 8 de juliol de 2002


Comunicado de STEPV-IV, FE. CCOO-PV, Asociación de profesorado de francés de Alicante, Área de filología francesa de la Universidad de Alicante en relación a las injustificables e inadmisibles restricciones para el estudio de las lenguas extranjeras en los centros públicos de educación secundaria

Ante las instrucciones emitidas unilateralmete por la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència para el curso 2002-2003 para la Enseñanza Secundaria que regulan la enseñanza de idiomas, las organizaciones abajo firmantes denuncian la obstaculización al alumnado para cursar estas disciplinas, situándose completamente al margen de las recomendaciones de la Unión Europea, así como en un nivel muy inferior al de otras comunidades autónomas del Estado Español, además de crear un claro empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado, con supresiones y desplazamientos innecesarios, y posibilitando la pérdida de puestos de trabajo.

Por todo esto, exigen de la Administración Educativa Valenciana:

  1. La derogación inmediata y urgente de la resolución de 26 de junio de 2002 en la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente de Secundaria y de aquellas normas complementarias distribuidas por la inspección a los equipos directivos.

  2. La libre elección del primer idioma sin límite de número de alumnado. En este sentido, sugerimos a todos los equipos directivos, departamentos didácticos y a todo el profesorado que apoye y vigile el cumplimiento de lo anterior, y a todas las madres y padres que exijan a los Centros Educativos el cumplimiento de este derecho.

  3. Negociación con los Agentes Sociales implicados de un proceso de activación y extensión de las lenguas extranjeras, tanto en la Enseñanza Primaria como Secundaria, y la enseñanza de las mismas dentro del marco y ánimo emanados de la Unión Europea sin atender a criterios presupuestarios.

Alicante a 10 de julio de 2002.

Asoc.de Profesorado de Francés de Alicante 
STEPV-IV
F.E. CC.OO-PV 
Área de Filología Francesa de la Universidad de Alicante.
Dpto. Filologías integradas de la Universidad de Alicante.


JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI D’ALACANT

Davant de la situació creada per les instruccions de la Conselleria d’Educació, cultura i Ciència limitant la capacitat de l’alumnat per triar com primer idioma Francés, aquesta Junta vol MANIFESTAR:

  1. El seu rebuig a dita instruccions que no ve més que a limitar la capacitat d’elecció del usuaris del Sistema Educatiu públic.

  2. La seua identificació amb els continguts i l’esperit del comunicat fet públic per l’Associació de professorat de Francés, la F.E. de CCOO, l’STEPV-IV, l’Àrea de Filologia Francesa de la Universitat d’ Alacant i el Departament de Filologies integrades de la Universitat d’Alacant.

  3. Demanar a les Direccions dels centres que no tornen a rematricular a l’alumnat que havia fet la seua opció de Francés com primer idioma sense una ordre explícita i por escrit de la Direcció General.

Alacant 11 de juliol de 2002
Signat: Antonio Ñacle García en representació de la Comissió Permanent de la J.P.D.N.U.


L’STEPV interposa recurs contenciós-administratiu contra el Decret que regula el requisit lingüístic

L’STEPV-Intersindical Valenciana ha formalitzat avui davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana la interposició d’un recurs contenciós-administratiu contra el Decret 62/2002, pel qual es regula l’acreditació de coneixements lingüístics per a l’accés als cossos docents. El recurs d’aquest Sindicat —anunciat en el moment que el Consell va publicar un decret radicalment diferent al esborrany acordat amb el 92 per cent de la representació sindical en el marc de la Mesa Sectorial— es presenta perquè estima que s’ha vulnerat el dret a la negociació col·lectiva.

L’STEPV també va presentar recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu contra l’Ordre de convocatòria de les oposicions, per no reconèixer la llicenciatura de Filologia Catalana entre les titulacions que acrediten el requisit lingüístic per accedir als processos selectius d’accés als cossos docents.

València, 27 de juny de 2002


Els llicenciats en Filologia Catalana no han sigut admesos avui pels respectius tribunals de les oposicions docents

L’STEPV ha confirmat avui que llicenciats en Filologia Catalana que han fet valdre fins ara aquesta titulació com a requisit lingüístic han sigut finalment exclosos de l’oposició pels tribunals respectius.

Aquest fet consuma les disposicions de la Conselleria d’Educació, tant l’ordre de convocatòria de les primeres oposicions amb requisit lingüístic, com la resolució publicada el passat 19 de juny al DOGV amb la relació definitiva de persones admeses i excloses a l’oposició la qual advertia que els opositors no exempts de la prova prèvia de llengua que no l’aprovaren el passat dia 20 no serien finalment admesos en l’oposició que s’ha iniciat avui.

Per a l’STEPV, la Conselleria ha conculcat en aquesta ocasió tots els drets que assisteixen els ciutadans en qualsevol acte administratiu, ja que ha deixat sense eficàcia possible els terminis de reclamació i d’interposició de recursos abans de començar les proves. El dia 18 va concloure el període de reclamacions ordinari, al dia següent es va publicar ja, solament en la xarxa, el llistat definitiu d’opositors, sense haver tingut en compte les reclamacions efectuades el dia anterior; i el mateix dia 19 es van celebrar les proves de llengua on estaven citats 1.200 opositors, molts dels quals havien exercit el seu dret a presentar reclamació.

La Conselleria ha desestimat sistemàticament, per la via dels fets consumats, els fonaments de dret presentats pels titulats de Filologia Catalana. Aquesta actuació representa, en la pràctica, a més d’una il·legalitat flagant, un desficaci impropi d’un estat de dret: s’ha admés com a requisit lingüístic el fet d’haver cursat l’assignatura de valencià en el Batxillerat, al mateix temps que no s’ha admés la llicenciatura del professorat que imparteix eixes classes de Batxillerat, és a dir, s’han admés els coneixements dels alumnes, però no els dels professors d’eixos mateixos alumnes.

Per actuacions com aquestes, l’oposició queda sotmesa al que puguen resoldre en el seu moment els Tribunals de Justícia, amb la corresponent inseguretat per als milers d’opositors que han participat en aquest procés selectiu. L’arbitrarietat del Govern valencià no té límits.

València, 25 de juny de 2002


Llicenciats en Filologia Catalana no podran presentar-se demà, 25 de juny, al començament de les primeres oposicions amb requisit lingüístic.

Demà, 25 de juny, comença el procés selectiu de les primeres oposicions docents amb requisit lingüístic al País Valencià, tant per a l'accés al cos de mestres, com al cos de professors d'ensenyament secundari, escoles d'idiomes i ensenyaments especialitzats.

L'oposició comença després que s'haja realitzat la prova prèvia de valencià per a 1.200 opositors que no havien acreditat estar en possessió d'una de les titulacions que, segons l'ordre de convocatòria, acrediten tenir un domini suficient del valencià. Aquesta prova l'han superada 701 persones.

Això no obstant, l'STEPV ha pogut comprovar que, si més no, onze opositors que opten a places de valencià del cos de secundària i que van ser inicialment admesos a l'oposició, però no exempts d'haver de fer la prova prèvia de valencià per ser llicenciats en Filologia Catalana, no podran iniciar l'oposició per no haver-se presentat a les proves de llengua o per haver deixat la prova en blanc. Entre aquests opositors els hi ha que han volgut fer valdre el seu dret a quedar exempts i han optat per no fer cap prova, ja que la llicenciatura de Filologia Catalana és la màxima titulació acadèmica existent, a més de ser equivalent a tots els efectes a la de Filologia Hispànica, secció valencià, que sí està reconeguda per l'ordre de convocatòria de les oposicions. 

L'STEPV prepara per als opositors que estan en aquesta situació el corresponent recurs contenciós administratiu per tal com l'exclusió de l'oposició dels llicenciats en Filologia Catalana és un acte manifestament il·legal i doblement lesiu per als drets d'aquests llicenciats: no sols no es reconeix la seua titulació com a requisit lingüístic, sinó que han quedat exclosos de poder participar en una oposició docent que paradoxalment admet la seua llicenciatura per a presentar-se a qualsevol plaça d'Ensenyament Secundari, però, segons la Conselleria, no acredita tenir uns coneixements de valencià que si que es reconeix a qui ha cursat, per exemple, l'assignatura de valencià en el Batxillerat.

Per a l'STEPV, la Conselleria ha malbaratat el consens inicial aconseguit entorn el primer esborrany de Decret sobre el requisit i ara ha d'afrontar que aquestes oposicions siguen recorregudes tant pels que estan en contra de la presència del valencià, com pels que, tot i estant a favor, han de defensar davant els tribunals la validesa de les seues titulacions. El Govern no ha ha pogut fer pitjor ni la normalització del valencià a l'ensenyament ha pogut quedar més compromesa. 

València, 24 de juny de 2002.


Educació va convocar la prova de llengua prèvia a les oposicions docents el dia 19 de juny, el mateix dia que va publicar el llistat definitiu d'exemps i no exemps de la prova, entre els quals figuren, si més no, dèsset llicenciats de Filologia.

L'STEPV denuncia que la Conselleria d'Educació ha actuat de manera negligent i irresponsable en la resolució publicada el dia 19 de juny mitjançant la qual s'eleven a definitius els llistats d'opositors admesos a les oposicions docents entre els quals es consideren els exempts o no exempts d'haver de fer la prova prèvia de coneixement de valencià.

La publicació d'aquesta resolució es fa només un dia després de finalitzar el termini de presentació de reclamacions, de tal manera que els opositors que van reclamar el dia 18 van ser advertits pels funcionaris del registre que no seria possible tenir-la en compte perquè al dia següent s'havia de publicar el llistat definitiu al DOGV. D'aquesta manera, els drets d'aquestes persones han estats trepitjats per una Administració incapaç d'organitzar adequadament els actes administratius pertinents. Per si açò no fóra suficient, el mateix dia 19 es va realitzar la prova de llengua, de manera que els opositors que havien de comparéixer se n'havien d'assabentar consultant el DOGV abans de les 10 hores que començava la prova. Però és que a més, el DOGV del dia 19 només es podia consultar a la xarxa perquè, tal i com informà el mateix dia la llibreria Llig de la Generalitat, no estaria imprés i a la venda fins divendres, 21 de juny.

L'STEPV-Iv ha comprovat que en el llistat definitiu esmentat continuen considerant-se no exempts de la prova de valencià, si més no, dèsset llicenciats en Filologia, entre els quals n'hi ha de catalana (tant amb títols expedits per universitats valencianes com catalanes) i també d'Hispànica, secció valencià, malgrat que aquesta titulació està admesa per l'ordre de la Conselleria que convoca l'oposició. Aquest sindicat ha pogut comprovar també que entre aquestes persones n'hi ha qui ha fet la prova, qui l'ha deixada en blanc després de fer constar el seu dret a no fer-la i qui no se n'ha presentat. Entre els que no han realitzat la prova, hi ha opositors que presentaran un recurs contenciós administratiu, ja que, com s'afirma a la resolució publicada, els aspirants que no estant exempts de les proves de llengua no les hagen superades, no podran participar en l'oposició que comença el dia 25 de juny.

Aquest cúmul de despropòsits comesos per la Conselleria ha provocat la judicialització de les primeres oposicions amb requisit lingüístic, oposicions que queden a expenses del que finalment determinen els Tribunals i, per tant, creen una gran inseguretat jurídica per a tots els participants.

El sindicat denuncia una vegada més que el Govern problematitza tot allò referit a la normalització del valencià, en aquest cas d'una forma molt clara ja que tots els problemes derivats d'aquestes oposicions són deguts a la seua actuació al marge de la legalitat.

València, 21 de juny de 2002.


Conselleria retira el llistat d'admesos a les oposicions

Tampoc ha estat publicat pel DOGV

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dimecres 5 de juny no ha publicat la llista de persones admeses i excloses a les oposicions docents, tal i com havia informat la Conselleria de Cultura i Educació el passat dimarts en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació. Tampoc es pot accedir, des de la nit del dimarts, al lloc de la pàgina web de la Conselleria on es troba la relació de participants. Aquesta pàgina va estar activa tota la vesprada del dimarts però des de primera hora de la nit s'ha impedit l'accés.
Per a l'STEPV-Iv, aquests fets tenen a veure amb les declaracions que va fer el director general de Personal, en la Mesa Sectorial d'Educació, celebrada dimarts passat, on va assegurar que les persones que havien presentat la titulació de Filologia Catalana havien estat declarades exemptes de fer la prova de valencià. De fet el sindicat havia comprovat que aquesta afirmació era correcta tant al llistat lliurat a les organitzacions sindicals com al penjat a la pàgina web de la Conselleria de Cultura i Educació. A més a més, la Conselleria va lliurar als sindicats, a les 13,47 hores, sis arxius en pdf on estava la llista de les persones admeses i excloses. És a dir, les declaracions fetes pel director general es corresponien amb les comprovacions que l'STEPV-Iv havia fet a la llista d'aspirants. Per tant, la nota de premsa emesa per la Conselleria de Cultura i Educació, el mateix dimarts a la nit, desmentit les afirmacions fetes per l'STEPV-Iv no s'ajustava a la realitat i només pretenia amagar les contradiccions entre els diferents departaments de la Conselleria de Cultura i Educació. L'STEPV-Iv insisteix que dimarts van comprovar diversos noms de persones que havien presentat només la titulació de Filologia Catalana i se'ls havia eximit de fer la prova de valencià.
L'STEPV-Iv espera que la suspensió de la publicació del DOGV no supose una revisió de la llista de participants i l'obligatorietat dels titulats de Filologia Catalana de fer la prova de valencià, ja que si aquest fet es produira s'estaria davant de l'incompliment de l'ordre ministerial de 1995 que homologa les titulacions de Filologia Valenciana i Catalana. És a dir, la Conselleria de Cultura i Educació estaria cometent una il.legalitat i podria ser demandada per la via penal i per la via administrativa per qualsevol aspirat obligat a fer la prova de valencià que haja presentat la titulació de Filologia Catalana. Aquest fet seria molt greu i suposaria un atac a l'estat de dret.

València, 5 de juny de 2002


El director general de Personal, José Antonio Rovira, rectifica al conseller de Cultura i Educació, Manuel Tarancón.

Les titulacions de Filologia Catalana han estat reconegudes en les oposicions docents.

El director general de Personal, José Antonio Rovira, ha informat en la Mesa Sectorial d'Educació celebrada, dimarts 4 de juny, que les persones matriculades en el concurs-oposició dels cossos docents per al 2002 que han presentat la titulació de Filologia Catalana han estat exclosos de fer la prova de valencià. Açò contradiu les declaracions del conseller, Manuel Tarancón, que va afirmar en roda de premsa que no seria acceptada la titulació de Filologia Catalana expedida per les universitats valencianes. Tot açò posa en evidència la manca de direcció política i l'ús partidista de la llengua que fan els responsables educatius valencians. La Conselleria amb aquesta decisió respecta l'ordre que homologa la titulació de Filologia Catalana i Valenciana aprovada pel MEC l'any 1995. e tota manera, el sindicat es mostra prudent i esperarà a veure i comprovar el llistat de les persones exemptes de fer la prova de valencià per confirmar aquesta informació donada per José Antonio Rovira.

Per contra, el mateix director general ha informat que no han estat acceptades les titulacions de català de la Junta Qualificadora de Catalunya ni de Balears, la qual cosa suposa un atac al món acadèmic i científic i a la unitat de la llengua catalana.

El sindicat estudiarà tota aquesta situació i pendra les mesures oportunes per garantir els drets dels aspirants.

València, 4 de juny de 2002


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >