NOTÍCIES DE L'ACCIÓ SINDICAL 

2n trimestre curs 01/02

 

posteriors

 veure 3 trimestre curs 01/02

     

10/03/02

L'STEPV-IV no comparteix les dades oferides per Educació respecte de l'escolarització en educació infantil

4/03/02

El Govern valencià aprova el nou currículum per a l’ESO sense variacions

3/03/02

L'STEPV-IV valora positivament la creació del bibliotecari als centres docents públics.
El sindicat espera que no siga una nova ocurrència més del conseller d'Educació 

20/02/02

El STEPV denuncia los intentos del Partido Popular para acabar con la enseñanza democrática

20/02/02

L'STEPV-IV denúncia l'incompliment dels compromisos del Director General de Centres
Educació vol ara començar en divendres les classes del pròxim curs

20/02/02

Impagament de nòmines de gener: L’STEPV-Iv demana que es depuren responsabilitats polítiques. 

1/02/02

Una vintena de consellers abandonen el plenari del Consell Escolar Valencià en protesta pel sectarisme del seu president

31/01/02

Orientacions per al professorat en pràctiques (Opositors/es del  2001)

17/01/02

El ple del Consell Escolar Valencià no admet a tràmit per via d'urgència el projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de batxillerat en la C.V.

16/01/02

l'estat de la negociació i l'acció sindical. gener 02

     

anteriors

 Veure curs 2001/2002 primer trimestreL'STEPV-IV no comparteix les dades oferides per Educació respecte de l'escolartizació en educació infantil.

El sindicat reclama una major inversió i recursos humans en aquesta etapa educativa.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) afirma, en contra de les declaracions fetes per la Conselleria de Cultura i Educació, que el proper curs no estarà generalitzada ni universalitzada l'escolarització en educació infantil amb la creació de 36 noves unitats.

Les dades facilitades la Conselleria es refereixen a la "demanda", per la qual cosa amb la creació de 36 noves unitats no es completa el Mapa Escolar, segons afirma l'STEPV-Iv.

El sindicat considera que per complir les previsions del Mapa Escolar, fet públic l'any 1996, i complir l'acord de plantilles signat entre els sindicats i la pròpia Conselleria de Cultura i Educació eixe mateix any, encara queden per crear 318 unitats. No s'està garantint, doncs, l'igualtat de les oportunitats ni la lliure elecció de les pares i mares.

Les diferències entre les dades de la Conselleria i les del nostre sindicat són degudes a com s'entén la demanda o universalització. El sindicat entén que universalització és posar en funcionament totes aquelles unitats compromeses en el Mapa Escolar, incloses les que s'han de crear per la nova construcció i adequació dels centres educatius, la Conselleria no ho entén així. Per al sindicat és molt important destacar que el Mapa Escolar és un document de la Conselleria i que ella mateixa l'està incomplint i retardant la seua execució, a més a més, existeixen modificacions que ni s'han negociat amb la Comunitat Educativa ni s'han fet públiques. Per la qual cosa, és possible que fins i tot hagen decidit, unilateralment, rebaixar el nombre de unitats públiques a crear en educació infantil i primària.

Per altra part, independement de la quantitat d'unitats pendents de creació, l'STEPV-Iv reclama majors inversions i dotació de recursos humans en educació infantil (professorat de suport, personal auxiliar,...), així com l'adequació de les aules i dels espais dels centres al Reial Decret de mínims. És necessari parlar no únicament de "quantitat" sinó de "qualitat", i en açò l'Administració està compromesa per la seua pròpia legislació.

Per acabar, el sindicat afirma que en el tram educatiu 0-3 anys només existeix oferta pública en unes 30 escoles infantils que depenen de la Generalitat Valenciana. El sindicat considera inajornable la creació i construcció de noves escoles infantils públiques, per garantir el dret d'elecció de les pares i mares que, fins ara, no està garantit per la manca de llocs escolars públics.

València, 10 de març de 2002.


L'STEPV-IV valora positivament la creació de la figura de bibliotecari als centres docents públics.

El sindicat espera que no siga una nova ocurrència més del conseller d'Educació Manuel Tarancón.

L'STEPV-IV ha valorat positivament les declaracions del conseller Manuel Tarancón sobre la creació de la figura de bibliotecari als centres docents públics valencians. Açò suposarà, segons els càlculs fets per aquest sindicat, la creació de més de 1600 llocs de treball (econòmicament suposa un cost de 5.600 milions de pessetes). Ara bé, el sindicat ha mostrat una certa prudència davant de les paraules del conseller per considerar que aquest ens té aconstumants a fer declaracions que mai ens tranformen en fets (pacte per l'educació, millora de les borses de treball, introducció de la pilota a les escoles,...).

El sindicat espera que açò no siga una nova ocurrència del conseller i que siga una realitat, és a dir seria lamentable que estiguerem davant d'una nova "cortina de fum" per amagar la insolvència del departament que dirigeix Manuel Trancón que no dona resposta a cap dels problemes reals que té l'ensenyament valencià: impagament de les nòmines, bloqueig dels comptes corrents dels centres, bloqueig de la negociació de les retribucions, tant a l'ensenyament públic com al privat, manca de recursos per als centres públics que tenen les despeses de funcionament congelades des de fa temps,l'impagament de les indemnitzacions per desplaçaments....

A més a més, el sindicat reclama la dotació de personal d'administració i serveis a tots els centres. Només 32 centres d'infantil i primària tenen auxiliars de gestió (9 a Alacant, 3 a Castelló i 20 a València), la qual cosa suposa que les tasques administratives les fa el professorat. Cal crear uns 1.125 llocs de treball d'auxiliars de gestió als col.legis públics. També s'ha de resoldre la problemàtica de la dotació de personal subaltern i auxiliar administratiu als Instituts d'Educació Secundària i als centres de Formació de Persones Adultes, al temps que cal garantir que les baixes d'eixe personal es cobresquen amb agilitat, ara per ara estan retardant-se més de dos mesos. És a dir, cal un pla concret que augmentar i millorar la provisió del PAS als centres públics.

Per altra part, el sindicat afirma que el conseller pot començar a posar en pràctica allò que ha declarat creant, immediatament, el lloc de bibliotecari a l'Escola Oficial d'Idiomes de València que té més de 10000 usuaris i usuàries i no té eixe lloc creat.

Per acabar, l'STEPV-Iv afirma que està disposat a negociar i subscriure un acord sobre la creació i dotació de plantilla de Personal d'Administració i Serveis per als centres públics (bibliotecaris, conserges, auxiliars administratius, personal de neteja, personal sanitari,...), per la qual cosa espera que Manuel Tarancón convoque la Mesa de Negociació, el més aviat possible, en cas contrari es posarà en evidència, una vegada més, que només es volia ocupar un espai als mitjans de comunicació però res més, cosa molt habitual en ell, però que després de fer-ho se n'oblida de posar-ho en pràctica. Finalment, el sindicat es pregunta, el conseller d'Educació està autoritzat pel Govern de la Generalitat Valenciana i per la Conselleria d'Economia i Hisenda per fer-ho, és a dir per obrir la negociació i crear eixos llocs de treball?.

València, 3 de març de 2002

El STEPV denuncia los intentos del Partido Popular para acabar con la enseñanza democrática

Siguiendo su costumbre, el Partido Popular continua suministrando el proyecto de su llamada " Ley de Calidad" a través de rumores, filtraciones y globos sonda. Ahora le ha tocado el turno a la reducción de competencias de los Consejos Escolares, la designación de las direcciones de los centros y un el mayor fraccionamiento del profesorado a través de la creación de nuevos cuerpos, como el de directores y catedráticos.
Ya habían filtrado en ocasiones anteriores ocasiones su voluntad de acabar con las competencias de los Consejos Escolares. Fieles a las directrices neoliberales de trasladar a los sistemas públicos los esquemas de la iniciativa privada, además de pretender desarrollar sus ideas sobre eficiencia de gestión (ignorando las diferencias entre el hecho educativo y el empresarial), pretenden también eliminar las comparaciones y las críticas a los modelos de gestión de los centros privados que pese recibir fondos públicos no se caracterizan especialmente por su gestión democrática. 
Para el STEPV, el objetivo del Partido Polpular es crear una burocracia con bajo presupuesto: construir un grupo cercano y dependiente de la administración, con un talante "más comprensivo" ante sus medidas; y difusor y/o controlador de lo que en cada momento a ella le convenga. Estas ideas, ya fueron inpulsadas por el PSOE a través de la Ley de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes, -con gran rechazo de todos los sectores educativos-, pretenden establecer de forma definitiva la dependencia de los cargos directivos (inspectores, directores y miembros del equipo directivo de los centros) de sus superiores jerárquicos. 
No todo el mundo dice lo mismo cuando hablamos de calidad en la educación. Detrás de su significado pueden sobreentenderse cosas y propuestas muy distintas. Es necesario un debate público sobre la calidad de la educación y las propuestas para avanzar. Este debate no se realiza a través de filatraciones a los medios de comunicación. El STEPV exige que de una vez el Partido Popular presente la globalidad de sus propuestas e inicie las conversaciones con las organizaciones representativas de la enseñanza.

Valencia 28 de febrero de 2002


L'STEPV-IV denúncia l'incompliment dels compromisos del Director General de Centres

Educació vol ara començar en divendres les classes del pròxim curs

La Direcció General de Centres Docents pretén que les activitats lectives dels nivells d'Infantil i Primària del curs 2002-03 s'inicien el divendres, 6 de setembre, i s'acaben el dijous, 19 de juny. El Sindicat ha qualificat la proposta d'"inexplicable" perquè, com es recordarà, l'any passat la mateixa Direcció General va afirmar que mai acceptaria iniciar les classes un divendres i ara pretén iniciar-les precisament aquest dia de la setmana i acabar-les un dijous.

Des de l'STEPV-Iv es posa en entredit la paraula donada en el seu moment pel director general, Herminio García, i la formalitat dels compromisos adquirits, perquè sembla que utilitza distints arguments segons els particulars interessos polítics del moment. El Sindicat no s'explica com és possible que un curs siga inadmissible iniciar les classes un divendres i d'altre siga el dia més adient.

El director general es va comprometre a obrir un procés de negociació sobre el calendari escolar per ajustar-lo a les noves necessitats del sistema educatiu, un compromís ara qüestionat i que només mostra que l'Administració pretén vendre fum a les famílies i a la societat valenciana. Sembla que només es busca el titular de premsa i els trenta segons del telenoticiari, però sense cap interés de planificar racionalment les activitats acadèmiques. Així, mentre afirmen que el País Valencià és el primer de l'Estat en iniciar les classes, els responsables polítics silencien que existeix una normativa consensuada sobre el nombre total de dies lectius i que, per tant, si les classes comencen abans també s'acaben abans. La normativa concreta que en Infantil i Primària seran 179 les jornades lectives, número de dies que ningú ha questionat.

El Sindicat proposa iniciar les classes en Infantil i Primària el dilluns 9 de setembre i acabar-les el divendres 20 de juny. Aquesta proposta es fa per possibilitar que des del primer dia laborable del mes de setembre, el dia 2, fins l'inici de les classes els centres puguen fer una sèrie de tasques, com ara l'elaboració de la programa general anual, la revisió i adaptació de les programacions didàctiques i projectes curriculars, l'anàlisi dels informes d'avaluació de l'alumnat, la confecció de la memòria anual, les reunions dels Claustres i dels equips de cicle, la coordinació i organització de recursos i espais, entre d'altres. Totes aquestes tasques estan contemplades en la normativa que regula el funcionament i organització dels centres educatius.

Per altra part, el sindicat espera que l'Administració valenciana no torne a imposar el calendari escolar per al curs vinent i s'avinga a la negociació i a consensuar-lo amb el conjunt de la Comunitat Educativa valenciana.

València, 20 de febrer de 2002.


Una vintena de consellers abandonen el plenari del Consell Escolar Valencià en protesta pel sectarisme del seu president

Una vintena de membres del Consell Escolar Valencià, els representants dels sindicats CC.OO, STEPV, UGT, del Consell Valencià de la Joventut, MRPs, la Universitat de València i de la Federació de Municipis i Províncies, han abandonat avui el plenari del Consell Escolar Valencià perquè s’ha volgut sotmetre a votació el mateix projecte que ja va ser rebutjat en la sessió del 17 de gener, sobre el Decret que regula el Currículum de Batxillerat. Aquesta insistència, contrària al reglament intern del CEV, ha creat una tensió totalment innecessària, atés que el tràmit preceptiu per part de l’Administració Educativa ja s’havia acomplert en la sessió anterior.

És la primera vegada en 18 anys de funcionament del CEV que s’ha repetit un plenari quan les propostes de l’Administració Educativa no han estat acceptades en la sessió corresponent. En casos anteriors, per exemple en els informes sobre ajust escolar o en la tramitació del Decret que regula l’autorització prèvia dels llibres de text, que van ser rebutjats també pel CEV, l’Administració els tornà a presentar, però després d’haver introduït les corresponents modificacions.

Els consellers i conselleres que han abandonat la sessió plenària demanen també la dimissió del president del CEV al considerar que s’ha produït, a més d’una infracció al reglament, un trencament en el normal funcionament d’aquest òrgan consultiu en haver deixat de ser el president de tot el Consell Escolar i plegar-se als interessos de l’Administració del PP, raó per la qual recau sobre el President el dubte de que puga garantir els mínims principis democràtics en el funcionament d’aquest organisme.

Per últim, els consellers esmentats s’han entrevistat amb el cap del gabinet del conseller per mostrar-li el seu malestar i demanar una reunió urgent amb el propi conseller per poder expressar-li les seues crítiques al comportament del President i la preocupació pels procediments amb que s’ha obert una nova etapa del màxim òrgan consultiu en matèria educativa de la Comunitat Valenciana al servei dels interessos directes del partit que governa la Generalitat.

València 1 de febrer de 2002


IMPAGAMENT DE LES NÒMINES DE GENER DE 2002

20/02/02

L’STEPV-Iv demana que es depuren responsabilitats polítiques
Vora 2000 substituts s’han vist afectats per l’impagament de la nòmina de gener

Més de 1800 persones que presten serveis a la Generalitat com a professorat substitut en centres públics no han percebut la nòmina del mes de gener. En alguns casos, l’anomalia s’estén als mesos anteriors. Els motius, segons l’Administració, són deguts a la modificació del sistema informàtic i el poc temps per introduir-hi les incidències registrades en gener. Aquestes explicacions, a juí del Sindicat, no justiquen la greu situació generada, perquè no es pot deixar a cap persona que treballe sense cobrar la nòmina corresponent als serveis prestats.

En aquest cas, l’Administració ha intentat solventar el problema fent d’intermediària entre les entitats bancàries i les persones afectades per tal d’avançar-les els havers endeutats. D’aquesta forma, la majoria han pogut disposar dels seus sous, però ha quedat un 10% de persones afectades sense poder cobrar. Això s’ha degut a la negativa de l’Administració a confeccionar una nòmina extraordinària i perquè alguns bancs, no han volgut avançar els diners.

El Sindicat no entén la impossibilitat de la Generalitat per confeccionar una nòmina extraordinària: "Si el problema depén del programa informàtic cal canviar-lo. Si n’hi ha manca de liquidesa comptable en la Conselleria d’Economia i Hisenda, la cosa és més greu i explicaria millor el que ha passat. En qualsevol dels casos, és necessària la depuració de responsabilitats polítiques en un fet tan greu".

Fonts de la Generalitat han assegurat que la nòmina de febrer es cobrarà amb uns dies d’anticipació, per intentar pal·liar així el retard acumulat.


València, 5 de febrer de 2002.

Us adjuntem document de la Direcció General de Règim Econòmic sobre els impagaments de les nòmines del mes de gener. Per més informació poseu-vos en contacte amb la vostra Direcció Territorial d'Educació o amb la seu del sindicat. Sabem que alguna entitat bancària s'ha negat a avançar els diners de la nòmina sense interessos. Si vosaltres esteu en eixe cas, seria convenient que ens ho comuniqueu per continuar pressionat i intentar resoldre el problema.

"De acuerdo con las conversaciones mantenidas entre esta Dirección General de Régimen Económico, y determinadas entidades bancarias se ha llegado a establecer un procedimiento, con algunas de ellas, por el cual los perceptores de las nóminas previstas del mes de Enero, que no pudieron ser incluidos en el sistema de nóminas de la Generalitat Valenciana, recibirán el ANTICIPO CORRESPONDIENTE de la siguiente forma:
1.- CAJA DE PENSIONES DE BARCELONA:
Los interesados deberán telefonear a su entidad bancaria, donde tuviesen domiciliada la nómina.
2.- CAJA RURAL DE VALENCIA:
Recibirán el anticipo correspondiente en cada una de las cuentas corrientes de los interesados.
3.- CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO:
Recibirán el anticipo correspondiente, personándose el interesado en su sucursal bancaria i presentando su DNI.
4.- BANCAJA:
Recibirán los perceptores (han debido recibir ya) en la cuenta corriente las cantidades correspondientes.
5.- BANCO DE VALÈNCIA:
Recibiran el anticipo mediante abono directo, problablemente el día 8.*
6.- CAJA MADRID:
Han debido recibir el anticipo el día 8.
7.- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
Recibiran el anticipo personándose en su sucursal e indicando en ésta que se comunique con el Departamento de Instituciones de la Dirección Territorial del Banco y contactando con D. Emiliano Lozano ó D. Antonio Fernández.

Con otras entidades bancarias, en breve, se tendrá la contestación al procedimiento a seguir.
Todo ello ha sido igualmente coordinado con las tres Direcciones Territoriales de la Conselleria de Cultura y Educación con objeto de seguir un tratamiento homogéneo en las tres provincias.
Atentamente…. Firmado: Alejandro Bañares"


Dilluns, 4 de febrer, els sindicats STEPV-IV, ANPE, CCOO, UGT i CSIF han mantigut una reunió amb el Director del Gabinet del President de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García. En aquesta se li ha plantejat la necessitat de resoldre el problema dels impagaments de la nòmina de gener immediatament. Se li ha requerit el pagament d'una nòmina extraordinària a aquelles persones que no han cobrat. Aquest ha fet gestions, telefònicament, davant de la Conselleria d'Economia i Hisenda i de la d'Educació per veure si com es pot resoldre la situació. S'ha quedat que demà, dimarts 5 de febrer, a les 14 hores, n'hi haurà una nova reunió amb els representants sindicals per comunicar-nos els resultats de les gestions.
Us mantindrem informades i informats de tot allò que es parles en aquesta reunió.
València, 4 de febrer de 2002 


IMPAGAMENT DE LES NÒMINES DE GENER
REUNIÓ SINDICATS-CONSELLERIA D’EDUCACIÓ.

1 de febrer de 2002.
Les informacions donades per l’Administració són:
1. No han cobrat la nòmina corresponent al mes de gener unes 1200 persones (les nostres dades són unes 1800).
2. No van a pagar una NÒMINA EXTRAORDINÀRIA a la gent que no ha cobrat. La nòmina extraordinària reclamada pels sindicats consisteix en pagar, immediatament, els havers corresponents al mes de gener, sense esperar a la nòmina de febrer. Açò es podria fer en un termini molt curt de temps si n’hi haguera voluntad política. Des d’un punt de vista tècnic és possible.
3. Van a avançar el pagament de la nòmina de febrer a tothom. És a dir, es cobrarà uns dies abans, possiblement, una setmana, no molt més temps.abans
4. L’administració s’ha posat en contacte amb les entitats bancàries perquè avancen les quantitats devengades, sense interessos. Encara no han tingut resposta concreta d’aquestes entitats.
5. Cada persona afectada pot anar a la seua Direcció Territorial d’Educació a sol.licitar un certificat dels havers devangats, per utilitzar-lo de cara a les gestions que haja de fer al seu banc (soli.licitud de prèstecs).
La resposta de l’Administració ha estat valorada negativament pel sindicat.
Els cinc sindicats presents a la Mesa Sectorial d’Educació hem convocat CONCENTRACIONS, el proper dilluns 4 de febrer de 2002, a les 18 hores. Aquestes seran a:
Alacant. Serveis Territorials d’Educació i Cultura
Castelló. Serveis Territorials d’Educació i Cultura.
València. Palau de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de febrer de 2002


FETE-UGT PV, STEPV, ANPE, CSI-CSIF Y CC.OO. convocan concentraciones en protesta por el impago de la nómina del mes de enero

Los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación (FETE-UGT PV, STEPV, ANPE, CSI-CSIF Y CC.OO.) hemos mantenido esta mañana una reunión con representantes de la Conselleria de Cultura y Educación para tratar el caso del impago de nóminas que está afectando a un gran número de profesores y profesoras interinos de nuestra Comunidad.

En total son más de 2000 los profesores/as de la Comunidad -en su mayor parte interinos- que no han cobrado la nómina de enero. Y no sólo no han cobrado la nómina de este mes, sino que muchos de ellos han dejado de percibir cantidades correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La respuesta de la Conselleria frente a este problema ha sido la siguiente:

1.- Según informa la Conselleria de Economía y Hacienda, es imposible confeccionar una nómina extraordinaria.

2.- La Conselleria de Economía y Hacienda ha propuesto adelantar la nómina correspondiente al mes de febrero. No obstante, los días de adelanto podrían suponer sólo unos siete días, lo cual no solucionaría el problema.

3.- Propone que los afectados soliciten un certificado de devengo en los SS.TT. correspondientes para utilizarlo posteriormente en una solicitud de adelanto de nómina sin intereses en la entidad bancaria. Aunque es una propuesta que en algunos casos urgentes sería conveniente utilizarla, no soluciona el problema ni asegura que las entidades bancarias vayan a conceder el mencionado adelanto sin intereses.

Los representantes de FETE-UGT PV, STEPV, ANPE, CSI-CSIF y CC.OO. consideran inaceptable la propuesta de la Administración, y por ello, convocan al profesorado a unas concetraciones que se realizarán los días y horas siguientes:

ALICANTE: lunes 4 de febrero, a las 18 h. en los SS.TT. de Cultura y Educación. C/ Carratalá, 47

CASTELLÓN: lunes 4 de febrero, a las 18 h. en los SS.TT. de Cultura y Educación. Avda. del Mar, 23

VALENCIA: lunes 4 de febrero, a las 18 h. en el Palau de la Generalitat. Plaza de Manises.

De forma reiterada, este Gobierno menosprecia a un colectivo muy importante y que cumple un papel primordial dentro del sistema educativo como son los interinos. Una vez más no se tienen en cuenta las situaciones personales tan problemáticas que puede acarrear para cualquier trabajador el no percibir la nómina en tiempo y forma. Nos parece inaceptable que el Gobierno nos haya estado vendiendo la imagen de que para el 1 de enero de 2002 todo estaría controlado y adaptado al euro, y ahora nos encontramos con esta lamentable situación que demuestra su falta absoluta de previsión.


PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES (OPOSITORS/ES DEL 2001)

Us informem de la fase de pràctiques que finalitzareu el 15 de març amb el lliurament de la memòria, l’informe, juntament amb el certificat del curset expedit pel CEFIRE. Abans d'aquesta data la direcció del Centre i els tutors o tutores també hauran els seus informes.

Us presentem un guió amb orientacions per tal de realitzar la memòria o informe final de la Fase de Pràctiques. 


ORIENTACIONS PER A LA REALITZACIÓ DE L'INFORME FINAL
DELS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

El punt 3er. de la Resolució de 22 d'octubre de 2001 per la que es regula la fase de pràctiques establix els aspectes que ha de contenir l'informe final dels aspirants. Es suggerix desenvolupar-lo amb els ítems següents:

Treball realitzat en el període de pràctiques

 • En la programació de l'activitat docent

 • Projecte educatiu

 • Projecte curricular d'etapa

 • En l'aplicació d'estratègies metodològiques

 • En l'aplicació d'estratègies d'avaluació

 • En l'adaptació i disseny de la programació d'aula

 • En la participació de les activitats dels equips de cicle

 • En l'atenció als alumnes amb n.e.e i l'atenció a la diversitat

 • En la realització d'activitats complementáries i extraescolars

 • Altres

Dificultats trobades en la realització de les activitats realitzades

 • En les descrites en els punts anteriors

 • En la integració en el claustre i en la comunitat educativa

 • En la relació amb l'alumnat i les seues famílies

 • Altres

Suports rebuts en el període de pràctiques

 • Pel professor tutor

 • Pel director del centre

 • Per la resta del professorat

 • Altres


El ple del Consell Escolar Valencià no admet a tràmit per via d'urgència el projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de batxillerat en la Comunitat Valenciana.

El Ple del Consell Escolar Valencià, celebrat avui, ha decidit per majoria la retirada del projecte de Decret de currículum de Batxillerat, tramitat per via d'urgència per l'administració educativa, i que entre de nou en el Consell pel procediment ordinari. Per procediment d'urgència va ser ja tramitat el projecte de currículum de l'ESO a la Comunitat Valenciana, cosa que va despertar en el seu moment un gran malestar entre bon nombre de consellers i conselleres, pel que suposava de retallar les possibilitats d'estudi detallat i meditat dels seus divers aspectes. En aquesta ocasió el malestar produït s'ha convertit en un seriós vot de càstig a l'administració per part dels diversos sectors no identificats amb les seves posicions en relació amb un procediment que s'ha convertit gairebé en habitual i, per tant, absolutament abusiu i desconsiderat amb els membres de la comunitat educativa representats en el Consell. Per contra el tràmit ordinari sol·licitat podria suposar pal·liar en alguna mesura la falta d'anàlisi, debat i valoració de les principals deficiències i de l'elaboració de les adequades per a poder corregir-les furtats al professorat responsable de les diferents matèries. Aquest sistema permetria, doncs, discutir amb profunditat qüestions del currículum tan absurdament establertes, contra el criteri del món acadèmic i científic, com l'exclusió d'autors en la nostra llengua no nascuts en terres valencianes però d'una transcendència literària i cultural indiscutible com Ramon Llull, Narcís Oller, Carles Riba o Mercé Rodoreda per posar exemples d'escriptores i escriptors significatius.

El STEPV-IV espera que el seny impere en l'administració i, atès que el temps d'aplicació del Decret ho permet, inicie la tramitació per via ordinària i s'encete, així, un estudi més seriós i rigorós del currículum amb la participació dels experts de l'administració i de professionals de l'educació que contrasten els seus punts de vista respecte als diversos aspectes discutits. La participació crítica avala sempre el criteri tècnic i científic dels experts.

València, 17 de gener de 2002.

Per l’STEPV: Antoni Vinyas Almenar i Manuel Cabanillas i Gòmez (representants de l’STEPV-IV al Consell Escolar Valencià)


L'estat de la negociació i l'acció sindical. gener 02

Campanya "per la pròrroga indefinida de la jubilació voluntària anticipada".

La Llei d'acompanyament dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2002 ha aprovat la pròrroga de la jubilació voluntària anticipada per un període de quatre anys, a partir del dia 4 d'octubre de 2002. El sindicat ho valora positivament, però ho considera insuficient, ja que es demana una pròrroga indefinida. La qual cosa el govern va anunciar fa molt de temps.

Per pressionar l'Administració, la Confederació d'STEs va llançar una campanya de pronunciaments de claustres exigint la pròrroga indefinida. Malgrat la gran quantitat d'actes presentades, el Govern ha perdut una bona ocasió per mostrar la seua sensibilitat envers un tema tan sentit en les centres educatius. El sindicat agraeix públicament el suport a la campanya i aferma que continuarà poressionant per aconseguir que aquest tipus de jubilació es prorrogue en el temps.

 ampliar

Negociació de les indemnitzacions per jubilació anticipada.

Els dies 29 de gener i 5 de febrer està previst negociar les indemnitzacions per jubilació. La proposta de la Conselleria d'Educació és duplicar-les. El sindicat proposarà que les quantitats que es paguen ara es tripliquen, ja que l’oferta d’Educació se situa per sota de la mitjana que es paga pel conjunt de les Comunitats Autònomes.

ampliar

Negociació de plantilles de Formació Professional.

La Conselleria de Cultura i Educació i els sindicats van arribar, el passat dia 19 de desembre, a un acord sobre la configuració de les plantilles dels Cicles Formatius dels Instituts d'Educació Secundària. Això va ser possible perquè s’hi van arreplegar la major part de les propostes sindicals, a saber: els centres que tinguen cicles formatius i programes de garantia social incrementaran les hores dels càrrecs directius; els caps de departament de Formació i Orientació Laboral i Economia es crearan a partir de 12 hores lectives; en la determinació dels grups d'alumnes s’hi establiran els criteris per a la consolidació i creació de nous grups; es contemplaran més hores de reducció per a cap de departaments de famílies professionals singulars (aquelles que tenen un gran nombre de cicles formatius i una certa complexitat en la seua organització); els responsables d'equips i manteniment de les aules taller tindran un reducció d'entre 2 i 4 hores lectives; el professorat gaudirà de dues hores complemetàries setmanals per a la coordinació de les tasques dels cicles formatius; s'assignará la plantilla necessària per desdoblar tots el mòduls susceptibles de desdoblaments; es crea la figura de la Coordinació de Cicles Formatius en aquells IES amb més de 4 Famílies Professionals i d'aquells amb menys de 4 cicles formatius, amb una reducció horària de 3 hores setmanals; la generalització de Programes de Garantia Social a tots els centres que tinguen 4 o més cicles formatius, independentment dels centres que els tinguen per les convocatòries establides a l'efecte; les referències a la prevenció dels riscos laborals amb una sèrie de compromisos, com ara la formació en matèria de prevenció dintre de la jornada laboral.

El sindicat va valorar positivament les millores introduïdes en el document de criteris i es va comprometre a iniciar un procés d'informació i de consulta entre el professorat dels IES. La redacció definitiva del document de plantilles la podeu trobar a la nostra pàgina web.

 ampliar 

Planificació educativa curs 2002-03.

El passat 3 de gener es va fer pública la proposta d'arranjament escolar (supressió-creació) de les unitats escolars dels col.legis públics d'infantil i primària i la proposta de col.legis que deixaran d'escolaritzar l'alumnat de primer cicle d'ESO per ser-ho als IES. La valoració del sindicat ha estat negativa per considerar que s'està afavorint la iniciativa privada en detriment de la pública. Com en ocasions anteriors, no s’han creat totes les unitats d'infantil previstes al Mapa Escolar, ni s’escolaritzará l'alumnat de primer cicle d'ESO als IES, ni hi haurà una vertadera planificació lingüística. No és, per tant, la proposta de planificació que necessita l'ensenyament públic valencià.

Fins el dia 21 de gener s'ha obert un període de consulta entre el conjunt de la Comunitat Educativa, Consells Escolars Municipals i Juntes de Personal Docent.

 ampliar 

Adscripció directa dels col.legis als IES.

L'Administració Educativa va presentar el passat trimestre una sèrie de documents sobre l'adscripció directa dels col·legis als IES que conforma l'itinerari educatiu de l'alumnat per al curs 2002-03 i per al moment en que finalitze la implantació del Mapa Escolar. També s’inclou l'escolarització de l'alumnat de primer cicle d'ESO als IES i el perfil (nombre d'unitats d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) dels Instituts de Secundària.

El sindicat considera positiu l'establiment de l'itinerari formatiu de l'alumnat, però no comparteix els aspectes relacionats amb la replanificació educativa que es proposa, per exemple amb la reducció delnombre d'unitats d'ESO i Batxillerat dels centres públics, ni tampoc en la manca de temps per fer la consulta a la Comunitat Educativa. El sindicat denuncia que es pretenga que només es parle de quina escola s'ha d'adscriure a quin institut, quan no es volen negociar els criteris de configuració del Mapa Escolar, el perfil del centres, les repercusions en les condicions laborals del professorat…

El sindicat no donarà suport a la proposta de l'Administració si la negociació no s'aborda des de la globalitat i es modifica la política educativa del Govern.

 ampliar 

Mobilitzacions del professorat interí.

Els sindicats STEPV-IV, CSIF i UGT hem acordat una campanya de mobilitzacions per exigir del Ministeri d'Educació la derogació del Reial Decret 850/93 d’accés a la docència i la negociació d'un nou sistema que possibilite un accés diferenciat, una doble via, al professorat interí del conjunt de l'Estat. Les mobilitzacions es concreten en aturades de dues hores els dies 23 i 30 de gener amb concentracions a Alacant, València i Castelló i una possible marxa a Madrid el dia 13 de febrer. El seguiment de les mobilitzacions ha de ser massiu per forçar el MEC a obrir la negociació. A hores d'ara, el Ministeri s'ha limitat a convocar una reunió tècnica per tractat el tema, però no hi ha cap compromís per acceptar una modificació del sistema d'accés. El sindicat lamenta l'actitud de les organitzacions sindicals que li fan el joc al Govern, intenten confondre i demobilitzar al professorat, en compte se sumar-se a les convocatòries unitàries.

Pel que fa a l'oferta d'ocupació pública, els dies 6 i 19 de febrer s’hi negociarà. La proposta de la Conselleria és convocar 2.000 places entre tots els cossos docents (Mestres, Secundària, Tècnics de Formació Professionals i Ensenyaments de Règim Especial). El sindicat no donarà suport a cap oferta d'ocupació pública que pose en perill la continuïtat en el treball del professorat interí i exigirà la negociació d'un pacte d'estabilitat.

 ampliar 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >