Informacions Mesa Sectorial d'Educació

Curs 2009/10

   index de la Mesa Sectorial - cursos anteriors   

 

   
22/06/10

Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs
Conselleria confirma les retallades: menys unitats, menys FP, menys valencià i menys compensatòria
La Mesa va evidenciar la voluntat de Conselleria de fer pagar la crisi al sistema educatiu


27/05/10 Conselleria accepta esmenes de STEPV en la normativa de traspàs de la inspecció a Educació
14/04/10 Calendari de negociació - MAIG (pdf)
20/04/10

Mesa Tècnica 20A: ROF consevatoris, convalidació matèries, premis estraordnaris
STEPV exigeix prioritzar la lluita contra el fracàs escolar amb mesures urgents, contundents i efectives
A més, Conselleria retira el document sobre organització i funcionament dels conservatoris elementals i professionals de música i dansa


15/04/10 Mesa Tècnica 20 abril: esboranys de documents sobre - ROF conservatoris professionals música i dansa / - Ordre convalidació i exempció matèries d’ESO i Batxillerat per a alumnat de conservatoris / - Premis extraordinàris de primària i secundària
14/04/10 Calendari de negociació - tercer trimestre (pdf)
25/03/10 Mesa Tècnica de 30 de març sobre regulació del servei de menjador escolar, batxillerat a distància i desdobles en cicles formatius
22/03/10

Mesa Tècnica 23 març: Normativa de Formació Professional (avaluació CF, experts CIPFP, PQPI, adaptació de cicles a LOE). Esmenes que presenta STEPV

 
 

SPES, específics E. Especial, prof. PT i AL…Convocatoria d’assembles 25 març

per treballar el decret d’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

Documents de treball 

-- Orden por la que se establece el dictamen y la determinación del plan de actuación para la atención e intervención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales.
--- Propuesta de “decreto por el que se regula la atención a las diferencias individuales del alumnado en  la comunitat valenciana”.

 
09/03/10

Mesa sectorial 9 de març sobre oposicions i adjudicacions 2010
Les adjudicacions telemàtiques, també a secundària
STEPV ha demanat el manteniment de les adjudicacions presencials, garantia de transparència del procés


02/03/10

Mesa Sectorial 02 març 2010
- La pressió sindical aconsegueix allargar la negociació del Decret d’alumnat amb necessitats educatives especials

- Tancat el calendari escolar per al curs 2010/11


10/02/10 Esborrany de l'avantprojecte de llei de l'autoritat del professorat
09/02/10

Conselleria catalogarà els llocs de treball d’especial dificultat en secundària
Fins ara només estaven catalogats aquests llocs en primària


03/02/10

STEPV proposa un pacte per l’educació a la Conselleria d’Educació
L’administració rebutja la proposta i es limita a negociar normativa per a posar en marxa el curs que ve


24/11/09

El Servei d’Innovació i Qualitat Educativa de la Conselleria admet les propostes de STEPV en l’ordre de desprotecció del menor
STEPV reclamava garanties de confidencialitat i d’objectivitat


24/11/09

Els centres integrats de FP podran contractar professorat de la pública per a impartir formació ocupacional i contínua
La resolució només afecta el que queda d’any 2009


novembre 09

ACCÉS A CÀTEDRES         - Accés a pàgina específica-

25/11/09

Conselleria accepta parcialment les propostes sindicals
S’elimina la memòria, reivindicació del professorat i de STEPV
Proposta definitiva


23/11/09 3r Projecte que presenta la Conselleria per l'accés a càtedres
13/11/09 Esmenes de STEPV al projecte d'ordre de convocatòria de càtedres
10/11/09

Segona Mesa Tècnica sobre la convocatòria de càtedres: Conselleria manté l’arbitrarietat i la subjectivitat en la convocatòria. Segon projecte d'ordre


03/11/09

3 novembre: Mesa sobre accés a càtedres


30/10/09

Convocatòria de càtedres 2009/2010. Primer projecte.

 
17/11/09

 

Es negocia una ordre per denunciar casos de detecció de desprotecció del menor quan es detecten en els centres docents
STEPV reclama garanties de confidencialitat i d’objectivitat


12/11/09

Mesa Tècnica sobre retribucions del professorat
STEPV sol·licita l’actualització del complement específic en les retribucions del professorat


 

 

 


 

   
   
   
 

Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs

Conselleria confirma les retallades: menys unitats, menys FP, menys valencià i menys compensatòria

La Mesa Sectorial d’ahir va evidenciar la voluntat de Conselleria de fer pagar la crisi al sistema educatiu

Ahir va tindre lloc la Mesa Sectorial on es van tractar les instruccions d’inici de curs d’Educació Secundària, PQPI i Formació Professional per al curs 2010/11, tancant així la ronda de negociacions iniciada amb Educació Infantil i Primària. Aquestes instruccions són les que han de seguir els centres al llarg de tot el curs que ve i que repercutiran directament en la seua planificació.

Aquestes instruccions continuen basant-se en les ordres de 1992 i en els reglaments orgànics i funcionals dels centres docents de 1997, clarament obsoletes. STEPV ha reclamat l’actualització i adaptació d’aquests normes a la LOE i a les necessitats educatives actuals.

A la demanda de STEPV d’un nou ROF que substituisca el del 1997, l’administració ha respost que els sindicats signants de l’Acord de 8 de maig de 2007 (que STEPV no va subscriure per incomplet, insuficient i injust) i el mateix conseller van pactar no iniciar cap negociació al respecte fins les properes eleccions sindicals, perjudicant encara més als centres, al professorat i a tot el sistema educatiu valencià. STEPV lamenta aquesta situació, ja que l’actualització del ROF és vital.

A més, la Conselleria s’ha reafirmat en la seua intenció de retallar grups en valencià, ja que, segons els responsables, és prioritari respectar l’elecció del castellà per part de les famílies. On queda, doncs, el dret de les famílies a elegir valencià? STEPV exigeix, de nou, la continuïtat dels programes segons els dissenys particulars de centres, i que s’autoritzen els canvis de programes bilingües a aquells centres que ho han demanat. L’actual política lingüística de l’administració és un clar atemptat contra la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Lamentablement, els retalls també esguiten la Formació Professional, tram educatiu que havia tingut un impuls considerable en els darrers anys i que al País Valencià té una oferta inferior a la gran demanda social. A preguntes dels sindicats, l’administració ha explicat la seua postura, que justifiquen amb la situació de crisi actual. Contràriament al que ocorre a altres nivells educatius i contràriament al que es venia fent fins ara a FP, els desdoblaments (que, segons les instruccions d’inici de curs, es formen amb un mínim de 18 alumnes) només seran autoritzats a partir de setembre. És més, ja se’ns ha advertit que aquesta autorització de desdoblaments es veurà negativament afectada també per les peticions d’activació de nous grups. És a dir, en el cas que s’haja de triar entre un nou grup o un desdoblament, primarà la creació d’un nou grup en detriment d’un desdoblament i en detriment, en definitiva, de l’atenció i la qualitat de l’educació.

D’aquesta manera la Conselleria retarda fins a l’inici de curs la planificació educativa dels centres, ja que tant el gros de la matrícula com les plantilles dels centres haurien d’estar enllestides en juliol, però amb les noves instruccions serà impossible. Si no s’autoritzen ara els desdoblaments, es posa en perill un número considerable de llocs de treball, i desenes de professors de FP eixiran desplaçats dels seus centres el curs que ve. Hem de tindre en compte que el número de professorat desplaçat de FP del curs passat ja es movia en un percentatge molt superior al d’altres trams educatius (45% de desplaçats/des sobre només el 10% de plantilla total).

A més, amb les retallades de les hores dels equips directius que també pensa aplicar la Conselleria per al curs que ve, l’inici del curs 2010/11 es preveu caòtic, amb la major part de la planificació del curs pendent i sense suficients hores per als equips directius per a orgnanitzar el curs amb un mínim de garanties.

Així mateix, cada dia rebem queixes de centres sobre la no autorització de programes d’atenció a la diversitat, programes que són essencials per la qualitat educativa. STEPV lamenta que la Conselleria no atenga totes les demandes de la comunitat educativa en aquest respecte ja que, encara que el número de programes és actualment important (la majoria d’ells en conveni amb el Ministeri), s’ha de continuar apostant per una atenció a la diversitat que puga cobrir totes les necessitats. Aquestos retalls també comportaran la pèrdua de llocs de treball.

Per a STEPV, la contenció pressupostària necessària en temps obscurs no pot aplicar-se mai a l’educació, columna vertebral de l’estat de dret i de benestar, i factor imprescindible per llaurar un futur com a país i formar a ciutadans i ciutadanes que puguen contribuir a eixir de la crisi.

22 de juny de 2010

 


 

 

Mesa Tècnica 20A: ROF consevatoris, convalidació matèries, premis estraordnaris

STEPV exigeix prioritzar la lluita contra el fracàs escolar amb mesures urgents, contundents i efectives

A més, Conselleria retira el document sobre organització i funcionament dels conservatoris elementals i professionals de música i dansa

Aquest matí s’han negociat diversos documents en Mesa Tècnica. En concret, la regulació dels premis extraordinaris de primària i secundària, la regulació de les convalidacions entre màteries d’ESO i Batxillerat per a alumnat que estudia també en els conservatoris poressionals de Música i Dansa. També s’ha tractat una proposta d’ordre per a regular l’organització i funcionament dels conservatoris elementals i professionals de música i dansa.

Quant als premis extraordinaris de primària i secundària –per a alumnat amb una nota mitjana de 9’25- STEPV ha plantejat la necessitat de prioritzar l’atenció de la Conselleria en la lluita contra el fracàs escolar, tant a primària com a secundària. Precisament aquests dies un mitjà de comunicació escrit ha filtrat un informe del Ministeri d’Educació amb els resultats de les proves de diagnòstic realitzades l’any passat a l’alumnat de 4t de primària. Aquest informe situa els resultats del País Valencià en les pitjors posicions del rànquing, seguit només per Ceuta i Melilla.
Aquests resultats confirmen el que ja se sabia quant als nivells de fracàs escolar i de la situació lamentable del sistema educatiu valencià en el conjunt de l’estat. Per tant, la Conselleria d’Educació ha de prendre unes mesures urgents, contundents i efectives en la lluita contra el fracàs escolar que no passen prioritàriament per premiar l’alumnat “exitós” sinó per atendre les necessitats de l’alumnat amb risc de fracàs escolar.

Quant a la regulació de les convalidacions entre matèries d’ESO i Batxillerat per a l’alumnat que estudia en conservatoris professionals de música i dansa, l’administració ha tingut en compte les aportacions de STEPV en els aspectes tècnics plantejats i presentarà un document final per a la Mesa Sectorial de la setmana que ve.

I, finalment, quant a l’esborrany d’ordre que regula l’organització i funcionament dels conservatoris professionals de música i dansa, l’administració ha retirat el document davant la unanimitat sindical. El motiu al·legat per STEPV i la resta de sindicats per a la retirada del document és que l’esborrany no es tracta d’un Decret que regula un Reglament Orgànic i Funcional (ROF) complet, sinó d’una ordre (jeràrquicament inferior al decret) que regula només uns aspectes del ROF. Per això, STEPV i la resta dels sindicats, han demanat negociar un Decret de ROF complet i, després, les ordres de desenvolupament corresponents. Conselleria ha reconegut les deficiències del document en aquest aspecte i ha proposat la creació de grups de treball per a elaborar un Decret amb el ROF d’aquests centres.

20 d’abril de 2010

 


 

 

Mesa Tècnica de 30 de març sobre regulació del servei de menjador escolar, batxillerat a distància i desdobles en cicles formatius

Us adjuntem la documentació que es tractarà a la Mesa Tècnica del proper 30 de març.

Doneu-li la màxima difusió en el vostre centre.
STEPV espera les vostres aportacions fins el 29 de març en stepv@intersindical.org

 


 

 

Mesa Tècnica 23 març

Normativa de Formació Professional (avaluació CF, experts CIPFP, PQPI, adaptació de cicles a LOE)

Podeu enviar propostes i suggeriments a stepv@intersindical.org

Esmenes presentades per STEPV

Proposta d'orde per a regular fitxer d'experts docents per a impartir cursos de formació ocupacional als CIPFP

Esborrany d'ordre d'avaluació de cicles formatius

Projecte d'ordre per a modificar orde de 19 maig de 2008 que regula els PQPI (articles 17, 18 i 19 referents a l'avaluació dels PQPI)

Proposta d'ordres de curriculums de Cicles formatius adaptats a la LOE

 
ACTIVITATS AGRÀRIES Tècnic en Producció agropecuaria  
T. en producció agroecològica  
FABRICACIÓ MECÀNICA T. Superior en Disseny de fabricació Mecànica  
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA T. en Instalacions de Telecomunicacions - Annex I
- Annex VI
ADMINISTRACIÓ T. en Gestió Administrativa - Annex I
- Annex VI
INFORMÀTICA T. Superior en Administraciò de sistemes informàtics en xarxa - Annex I a V
- Annex VI
HOTELERIA I TURISME T. Superior en Agencies de viatges i gestió d'esdeveniments - Annex I a V
- Annex VI
T. Superior en Guia, informació i assistència turistica - Annex I a V
- Annex VI

 


 

 

Mesa sectorial 9 de març sobre oposicions i adjudicacions 2010

Les adjudicacions telemàtiques, també a secundària

STEPV ha demanat el manteniment de les adjudicacions presencials, garantia de transparència del procés.

També s’han tractat les ordres de convocatòria d’oposicions

Aquest matí s’ha tractat en Mesa Tècnica la convocatòria d’oposicions al cos de mestres i als cossos de secundària i la normativa d’adjudicacions telemàtiques -tant per a mestres com per a secundària- de les vacants per al curs que ve.

Quant a les adjudicacions telemàtiques, que afecten al funcionariat de carrera en expectativa de destí, al reingressat i al funcionariat interí, STEPV ha reiterat la seua oposició a aquest sistema i ha demanat el manteniment dels actes presencials que garanteixen una plena transparència del procés i que a finals de juliol tot el professorat afectat coneix on s’incorporarà l’1 de setembre.

El Sindicat ha recordat els problemes i els inconvenients que va generar l’aplicació d’aquest sistema el curs passat en el cos de mestres (en secundària encara van ser presencials): no es coneixen prèviament les vacants, no s’oferten temps parcials, les destinacions es publiquen en ple mes d’agost i les reclamacions només es poden fer en persona a les direccions territorials d’educació. Aquestes circumstàncies van fer que molt de professorat, en no ofertar-se temps parcials, va haver de desplaçar-se obligatòriament a destinacions allunyades del seu lloc de residència. També es van ofertar, sense informar al professorat interí, vacants ocupades per funcionaris en excedència que han tornat als seus llocs de treball iniciat el curs, i han fet retornar al professorat interí que les ocupava a les borses de treball.

Totes aquestes circumstàncies no passen en el procés presencial, en què tot el món coneix prèviament les vacants, s’oferten temps parcials i quines vacants pertanyen a funcionaris en excedència.

STEPV també ha fet esment a la negociació d’un nou acord per al professorat interí que, en cas que prospere positivament, modificarà les condicions laborals del col·lectiu, fet que s’hauria de recollir en la normativa que regula l’adjudicació telemàtica. El Sindicat ha reivindicat, per tant, que abans de modificar el sistema d’adjudicacions, cal una negociació global, i tancar de manera positiva qüestions com:

1.- la possibilitat d’apropar el lloc de treball al lloc de residència, mitjançant una proposta de comarcalització de les borses de treball, que agilitzaria les substitucions,

2.- la provisió voluntària i continuada de places d’especial dificultat,

3.- l’elaboració de plans temporals d’estabilitat que donen continuïtat en el treball,

4.- l’equiparació de drets (permisos i llicències, formació, etc.) i de retribucions amb la resta del funcionariat, i

5.- l’ampliació de drets de renúncia a vacants i/o substitucions per: cura de fills o filles, malaltia de familiars, estudis i perfeccionament, etc.

Quant a les ordres de convocatòria d’oposicions, STEPV ha denunciat que en les oposicions de l’any passat la majoria de tribunals va aprovar en la fase d’oposició pràcticament al mateix nombre d’aspirants que places tenien assignades, amb la qual cosa es va impedir que una part important dels aspirants foren baremats en la fase de concurs, pervertint així la filosofia del repartiment de places per tribunal, que es va posar en marxa per primera vegada el curs passat. En eixe sentit, el Sindicat ha exigit que es donen instruccions als tribunals perquè no torne a passar aquest fet i s’aprove a tot els aspirants que ho mereixen i puguen accedir a la fase de concurs.

Altres reivindicacions del Sindicat han estat:

- Exclusió dels càrrecs directius dels tribunals;

- Creació de comissions de baremació dels mèrits;

- Incorporació de l’informe sobre la tasca docent del professorat interí en substitució de la defensa de la programació didàctica, com reconeix el Reial Decret que regula les convocatòries d’oposicions;

- Publicació de la puntuació de cada una de les proves de l’oposició i no només de la global;

- Possibilitat de revisió de la puntuació de les proves d’oposició i no només dels mèrits;

- Incorporació de nous elements a baremar en els mèrits (Diploma de Mestre de Valencià en la convocatòria al cos de mestres, publicacions, mèrits artístics, superació de la fase d’oposició en convocatòries anteriors, etc.);

- Revisió i reducció de les especialitats que han de realitzar prova pràctica;

- Incorporació del títol de Filologia Catalana com a vàlid per a l’exempció de la prova de coneixements del valencià.

La Conselleria s’ha compromés a estudiar aquestes propostes i a donar una resposta en la Mesa Sectorial del pròxim 16 de març, tot i que ja ha avançat que no inclouran l’informe sobre la tasca docent del professorat interí ni el títol de Filologia Catalana.

9 març de 2010

 


 

 

Mesa Sectorial 02 març 2010

La pressió sindical aconsegueix allargar la negociació del Decret d’alumnat amb necessitats educatives especials

Després que en la Mesa Tècnica del passat 23 de febrer la Conselleria tancara unilateralment i deixara inconclosa la negociació del Decret d’alumnat amb necessitats educatives especials, en la Mesa Sectorial d’avui la pressió sindical ha aconseguit que es cree un grup de treball per a estudiar amb profunditat el decret. La negociació, per tant, es prolongarà un temps, durant el qual STEPV convocarà assemblees per tal de debatre el decret i continuar recollint aportacions del professorat.


 

 

Mesa Sectorial 02 març 2010

Tancat el calendari escolar per al curs 2010/11

 

Calendari

D’altra banda, avui s’ha tractat també el calendari escolar per al curs 2010/11. STEPV ha demanat a la Conselleria d'Educació que adapte l'ordre de 11 de juny de 1998 a la normativa vigent, la LOE, i que desenvolupe el que aquesta llei regula respecte dels calendaris escolars i de la jornada escolar. També s’ha demanat que, tot i respectant els dies lectius que marca la LOE i donat que al País Valencià se superen els dies màxims tant en primària com en secundària, l’11 d'octubre i el 7 de gener es consideraren dies no lectius i que les proves extraordinàries de setembre de secundària finalitzaren més enllà del 6 de setembre, tal com proposa l’administració. La Conselleria, finalment ha acceptat finalitzar les proves de secundària el 7 de setembre.

El Sindicat també ha demanat que la Conselleria possibilite que la comunitat educativa de cada centre o localitat puga triar el model de jornada escolar més adient per al seu centre o localitat.

 • Així doncs, el curs començarà en Infantil i Primària el 9 de setembre i finalitzarà el 23 de juny.
 • En Secundària, el 15 de setembre i finalitzarà el 23 de juny.
 • En ensenyaments artístics, EOI, FPA el 27 de setembre i finalitzarà el 17 de juny.
 • Els períodes de vacances del curs 2010-2011 seran:
  - Nadal: des de el 23 de desembre de 2010 al 6 de gener del 2011 ambdós inclosos
  - Pasqua: des del 21 d'abril al 2 de maig ambdós inclosos.
 • I seran festius no lectius els dies: 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 7 de desembre i 8 de desembre.

2 de març de 2010

 


 

 

Conselleria catalogarà els llocs de treball d’especial dificultat en secundària

Fins ara només estaven catalogats aquests llocs en primària

Avui se celebrat una Mesa Tècnica en la Conselleria d’Educació per a tractar, entre d’altres, la resolució que ha de classificar els llocs de treball docent d’especial dificultat de centres docents públics. Aquesta és una vella reivindicació sindical, especialment en secundària que, a diferència de primària, no tenia catalogades encara aquestes places.

Aquesta resolució cataloga com a llocs de treball docent de caràcter singular d'especial dificultat els de professors d'ensenyament secundari que exerceixen les seues funcions en:

1.- Centres docents públics, declarats d'acció educativa singular (CAES).
2.- Centres de formació de persones adultes, constituïts per tres o menys de tres unitats.
3.- Centres educatius ubicats en establiments penitenciaris.
4.- Seccions de IES identificats com a Centres de Reeducació.

A més, s'hi inclouen com a llocs de treball docent de caràcter singular d'especial dificultat els del professorat d'ensenyament secundari que impartisquen els àmbits dels programes de diversificació curricular i d'adaptació curricular en grup i els programes de qualificació professional inicial en IES i Seccions d'IES.

Aquesta catalogació té implicacions en el concurs de trasllats, ja que sempre s’ha contemplat en el barem de mèrits del concurs però en el cos de professorat de secundària no s’aplicava a la pràctica ja que no existia la catalogació d’aquests llocs, a diferència del cos de mestres.

La valoració en el concurs de trasllats només afecta al professorat amb destí definitiu en aquests centres. STEPV, no obstant, ha demanat que també es valore per al professorat en expectativa de destí, el desplaçat i el suprimit, a més, del professorat definitiu que realitza aquest treball.

El Sindicat també espera que es reconega, en la Mesa sobre les condicions laborals del professorat interí, aquests llocs d’especial dificultat en el cas de ser ocupat per professorat interí.

9 de febrer de 2010

 


 

 

STEPV proposa un pacte per l’educació a la Conselleria d’Educació

L’administració rebutja la proposta i es limita a negociar normativa per a posar en marxa el curs que ve

veure calendari de negociació proposat per Conselleria

Ahir es va celebrar la reunió de la Junta de Portaveus entre la Conselleria d’Educació i els sindicats representats a la Mesa Sectorial d'Educació per plantejar el calendari de negociació pendent fins a la finalització del curs 2009/10.

El Director General de Personal va presentar una proposta de calendari amb una sèrie de temes, la majoria dels quals es limitaven a la normativa indispensable per a posar en marxa el pròxim curs escolar (calendari escolar, convocatòria oposicions, adjudicacions telemàtiques, etc.).

STEPV va demanar a la Conselleria d'Educació la constitució d'un grup de treball que sente les Bases d'un Pacte per l'Educació al País Valencià i la millora de les condicions laborals del professorat valencià.

Els temes proposatats per STEPV per a desplegar aquest pacte abracen temes com la planificació escolar, plurilingüisme, mapa escolar, formació del professorat, tipus de jornada escolar o mesures contra el fracàs escolar.

A més, s’ha demanat la negociació d’altres temes urgents durant el curs actual com l’actualització de les instruccions d’inici de curs, el desenvolupament de l’Institut Superior d’Ensenyament Artístics (ISEA) o l’aplicació immediata de la normativa sobre salut laboral del professorat.

Els temes proposats pel Sindicat contenen els punts reivindicats per la Plataforma per l’Ensenyament Públic i que van ser negociats el curs passat, i que van acabar en la convocatòria de vaga el 28 d’abril per la negativa de Conselleria d’acceptar les propostes de la Plataforma.

El director General de Personal, que presidia la mesa, s'ha negat rotundament a parlar d'un pacte per l'ensenyament valencià i, respecte dels temes de la Plataforma, s'ha remés a l’acceptació de les propostes que la Conselleria va fer a les demandes de la plataforma per l'ensenyament públic.

Per a STEPV, aquest rebuig de la Conselleria suposa la renuncia expressa a liderar el canvi normatiu al País Valencià que desenvolupe la LOE i que possibilite posar les mesures adients per disminuir el fracàs escolar i millorar la qualitat de l’ensenyament al País Valencià.

3 de febrer de 2010

 


 

 

Conselleria accepta parcialment les propostes sindicals en la convocatòria de càtedres

S’elimina la memòria, reivindicació del professorat i de STEPV

Proposta d'ordre definitiva

El 25 de novembre s’ha celebrat la Mesa Sectorial sobre la convocatòria d’accés a càtedres en els cossos de secundària i escoles oficials d’idiomes.

Prèviament la Conselleria va presentar un tercer esborrany en què modificava alguns aspectes menors de les propostes sindicals. STEPV exigia conéixer els criteris per a la distribució de les places per especialitats, la incorporació del requisit lingüístic, la retirada de la memòria i la seua defensa, l’objectivació de la valoració de la tasca docent i l’ampliació i millora dels ítems del barem de mèrits (antiguitat, impartició de cursos, titulacions EOI, etc.).

En aquest tercer esborrany, els aspectes més rellevants de les propostes sindicals no s’havien modificat, però en la Mesa Sectorial d’avui, la Conselleria ha acceptat:

 • retirar la memòria
 • millorar la puntuació d’alguns ítems del barem, com l’antiguitat.
 • incloure nous elements en la baremació, com els projectes d’innovació.

STEPV es congratula d’aquesta rectificació per part de l’administració, ja que elimina una part subjectiva del barem com és la memòria, tot i que encara el document és millorable i queden aspectes importants per resoldre com són els criteris de distribució de les places, l’exigència del requisit lingüístic, etc.

El Sindicat considera que aquesta rectificació es deu, d’una banda, a la campanya de pressió del professorat, que ha presentant desenes d’esmenes al Sindicat i, d’altra banda, a la pressió sindical en les meses de negociació per aconseguir una convocatòria de concurs de mèrits transparent, objectiva i justa per a l’accés al cos de catedràtics de secundària i EOI.

25 de novembre de 2009

 


 

 

El Servei d’Innovació i Qualitat Educativa de la Conselleria admet les propostes de STEPV en l’ordre de desprotecció del menor

STEPV reclamava garanties de confidencialitat i d’objectivitat

veure ordre

Avui s’ha celebrat la Mesa Sectorial sobre l’ordre per la qual s’implanta el Full de Notificació de possible situació de desprotecció del menor quan es detecte en l’àmbit educatiu.

En la Mesa Tècnica de la setmana passada STEPV va manifestar la seua preocupació per la manca de garanties de la confidencialitat del professorat que intervé en aquest protocol per evitar situacions compromeses. La Conselleria ha recollit aquesta preocupació i garantirà l’anonimat del professorat en el procés. A més, l’administració també ha acceptat la proposta del Sindicat que siga l’equip de professorat i altres professionals que atenen a l’alumne en qüestió qui tramite el Full de Notificació.

Quant als ítems que s’han d’emplenar en quant se sospite que un alumne està desprotegit, STEPV va advertir que alguns d’aquests ítems podien ser interpretats de forma subjectiva, proposta que també ha estat admesa per l’administració i que han sigut convenientment modificats.

Aquesta ordre s’ha negociat amb el Servei d’Innovació i Qualitat Educativa, depenent de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa. STEPV destaca la receptivitat d’aquesta Direcció General a les propostes sindicals i invita a la Direcció General de Personal a seguir aquest exemple en la negociació dels temes que afecten al professorat i, en concret, amb la negociació oberta ara mateix respecte a la convocatòria de càtedres en secundària i l’acord de professorat interí que s’han de negociar aquesta mateixa setmana.

Recordem que aquesta ordre regula el model oficial de Full de Notificació i les mesures de col·laboració i coordinació socioeducativa en l’àmbit de la protecció integral del menor i de la família. Per això és una ordre conjunta de la Conselleria de Benestar Social i de la Conselleria d’Educació, que simplifica el procés actual regulat en la llei 12/2008 de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència.

L’ordre afecta a tots els centres educatius, tant públics com concertats i privats, i estableix el protocol que ha de fer servir el professorat i els centres docents per a comunicar als serveis socials i a la Conselleria de Benestar Socials dels possibles casos que es detecten de desprotecció al menor i que aquests organismes actuen en conseqüència.

24 de novembre de 2009

 


 

 

Els centres integrats de FP podran contractar professorat de la pública per a impartir formació ocupacional i contínua

La resolució només afecta el que queda d’any 2009

 

Avui s’ha tractat en Mesa Sectorial una resolució per la qual es dicten instruccions per a la seleccions de formadors durant el que queda d’any 2009 per a impartir accions formatives de FP en centres integrats públics.

Recordem que els centres integrats de formació professional es van posar en marxa el curs passat i integren la formació professional reglada, l’ocupacional (aturats) i la contínua (reciclatge de treballadores i treballadors) en centres dependents de la Conselleria d’Educació. Malgrat això, la formació ocupacional i contínua continua dependent del SERVEF.

Aquesta resolució pretén seleccionar les persones que han d’impartir les accions formatives en l’ocupacional i la contínua, que fins ara s’impartia en centres depenents del SERVEF. Segons la resolució, els criteris de selecció d’aquests formadors premiaran els funcionaris de carrera, és a dir, els qui imparteixen docència en l’ensenyament reglat i, en última instància, el personal de la borsa d’Experts del SERVEF.

Aquest professorat serà contractat per la direcció de cada centre per a impartir accions formatives en l’ocupacional i la contínua mitjançant un contracte laboral i, per tant, no es regirà per les condicions laborals del professorat funcionarial. En la resolució no s’especifiquen quines són aquestes condicions laborals, ni les retribucions que percebrà aquest professorat.

STEPV critica, novament, la manca de planificació de la Conselleria d’Educació en la posada en marxa d’aquests centres. Aquesta resolució arriba a la Mesa Sectorial (no ha passat per cap Mesa Tècnica) el 24 de novembre i tindrà una vida de poc mes d’un mes, ja que a partir de 2010 s’haurà de negociar una ordre que regule de forma permanent aquesta qüestió.

El Sindicat recorda que, en la negociació del Decret de creació dels centres integrats (2007) va proposar que la formació ocupacional i contínua en aquests centres passara a dependre de la Conselleria d’Educació i que la seua gestió fóra pública, incloent-hi la contractació del professorat.

24 de novembre de 2009

 


 

Es negocia una ordre per denunciar casos de detecció de desprotecció del menor quan es detecten en els centres docents

STEPV reclama garanties de confidencialitat i d’objectivitat

veure ordre

Avui s’ha celebrat la Mesa Tècnica sobre l’ordre per la qual s’implanta el Full de Notificació de possible situació de desprotecció del menor quan es detecte en l’àmbit educatiu (adjuntem la norma).

Aquesta ordre regula el model oficial de Full de Notificació i les mesures de col·laboració i coordinació socioeducativa en l’àmbit de la protecció integral del menor i de la família. Per això és una ordre conjunta de la Conselleria de Benestar Social i de la Conselleria d’Educació, que simplifica el procés actual regulat en la llei 12/2008 de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència.

L’ordre afecta a tots els centres educatius, tant públics com concertats i privats, i estableix el protocol que ha de fer servir el professorat i els centres docents per a comunicar als serveis socials i a la Conselleria de Benestar Socials dels possibles casos que es detecten de desprotecció al menor i que aquests organismes actuen en conseqüència.

Un dels punts que preocupava a STEPV era la garantia de la confidencialitat del professorat que intervé en aquest protocol per evitar situacions compromeses. En la proposta de Conselleria, en el Full de Notificació s’ha de fer constar el nom del professor/a que tramita el cas. STEPV ha proposat que siga l’equip de professorat que atén a l’alumne en qüestió qui tramite el Full de Notificació a través d’un codi numèric.

Quant als ítems que s’han d’emplenar en quant se sospite que un alumne està desprotegit, STEPV ha sol·licitat que siguen elaborats per professionals en la matèria ja que molts que proposa l’administració poden ser interpretats de forma subjectiva.

Conselleria s’ha compromés a estudiar aquestes propostes i donarà resposta en la pròxima Mesa Sectorial de la setmana que ve.

17 de novembre de 2009

 


 

Mesa Tècnica sobre retribucions del professorat

STEPV sol·licita l’actualització del complement específic en les retribucions del professorat

 

El dia 12 de novembre s’ha celebrat la Mesa Tècnica sobre l’acord retributiu del 8 de maig, l’aplicació del qual finalitzarà el proper mes de gener de 2010.
STEPV no va signar aquest acord perquè augmenta les diferències salarials entre el professorat per a una mateixa feina, tot i que l’acord va ser possible gràcies a la mobilització que, en solitari, STEPV va impulsar els mesos anteriors i que va incloure una vaga el 29 de març de 2007, seguida massivament.

Aquella reivindicació de STEPV incloia aspectes retributius, però també socials i laborals, en concret:

- Equiparació del complement específic amb la resta de Comunitats Autònomes.
- Revisió del decret de retribucions dels càrrecs unipersonals.
- Regulació de la jornada continuada i autonomia dels centres.
- Establiment de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal (Pla Concilia).
- Millora de l'acord del professorat interí i de la gestió de les borses de treball.
- Mesures per millorar la convivència als centres docents (reducció de les ràtios, dotació de més personal per als departaments d'orientació....).
- Compliment dels acords de plantilles d'infantil, de F. professional i de seguretat i salut laboral.

Alguns d’aquests aspectes van entrar en l’acord del 8 de maig de 2007, però d’altres no, com la jornada escolar, la convivència en centres o el compliment dels acords de les plantilles docents.

Quant a l’augment retributiu, la proposta del Sindicat consistia en un augment de 300€ del complement específic, que afecta a tot el professorat per igual, fins equiparar-nos amb altres comunitats autònomes. En canvi, el que l’acord final recull és un augment menor (130€) del complement específic i uns augments en els sexennis –que no afecten a tot el professorat- que augmentava les diferències salarials entre el professorat, com es veu en aquesta graella, tot i fer la mateixa feina:

 

SALARI BRUT MENSUAL

2007

2008

2010

 

sense sexennis

amb 5 sexennis

sense sexennis amb 5 sexennis sense sexennis amb 5 sexennis
Mestres 1877,45 2248,72 1975,48 2385,2 2007,4 2557,48
Prof. Secundària 2160,01 2531,28 2240,01 2667,76 2290,01 2840,04
Diferència

 

+370€

 

+420€

 

+550€

Per això el sindicat va qualificar aquell acord d’injust, insuficient i incomplet. Ara, dos anys i mig després de la signatura de l’acord, s’obri la negociació d’un nou acord retributiu. En la Mesa, STEPV ha sol·licitat l’actualització del complement específic, el que depén de la comunitat autònoma, per situar el País Valencià entre les autonomies amb el professorat més ben pagat.

Des que es va signar l’acord de 8 de maig de 2007, la diferència quant al complement específic entre la comunitat autonòmica que més bé el paga (País Basc) respecte del País Valencià s’ha incrementat i la diferència amb l’autonomia amb el complement més baix (Astúries) ha disminuït, com es pot comprovar en aquesta graella:

 

Complement específic (Primària)

  País Basc País Valencià Diferència
2008 781 595 186
2009 802 607 195 (+21)
  Astúries País Valencià Diferència
2008 479 595 116
2009 496 607 111 (-5)

Aquests exemples il·lustren que moltes comunitats autònomes han anat incrementant aquest complement autonòmic fins al punt de situar al País Valencià en una situació intermèdia, com mostra la graella següent:

 

COMPLEMENT ESPECÍFIC 2009

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

País Basc 802,28 País Basc

851,94

Illes Balears 735,13 Illes Balears

735,13

Múrcia 695,65 Múrcia

700,98

Cantàbria 687,56 Cantàbria

687,56

Canàries 677,29 Castella La Manxa

673,62

Castella la Manxa 673,62 La Rioja

655,66

La Rioja 636,84 Navarra

646,08

Extremadura 628,72 Canàries

636,12

País Valencià 607,14 Extremadura

628,72

Navarra 606,09 País Valencià

610,93

Castella Lleó 604,13 Castella Lleó

606,74

Andalusia 589,76 Catalunya

601,43

Madrid 588,28 Andalusia

592,15

Catalunya 588,05 Madrid

588,28

Aragó 576,5 Aragó

584,29

Galícia 560,08 Galícia

560,08

Astúries 496,56 Astúries

496,56

Tot i això la Conselleria només s’ha compromés a donar compliment a l’article 7 de l’acord: "les parts firmants es comprometen a l’estudi de la situació retributiva del professorat per si fóra procedent la seua revisió".

Més informació de la negociació de l’acord del 8 de maig

Més informació sobre la comparativa retributiva entre comunitats autònomes

12 novembre 2009

 


 

Segona Mesa Tècnica sobre la convocatòria de càtedres: Conselleria manté l’arbitrarietat i la subjectivitat en la convocatòria

 

--- projecte d'ordre de 10 de novembre

--- Esmenes de STEPV - document complet amb esmenes

--- Esmenes de STEPV al projecte d'ordre -INFORME

Hem rebut desenes de correus electrònics amb propostes per a la negociació. Davant la impossibilitat de contestar individualment, adjuntem el document amb les esmenes i aportacions. Així i tot, si voleu que us fem algun aclariment individualitzat no dubteu en contactar de nou amb nosaltres. Moltes gràcies per les vostres aportacions.

El 10 de novembre s’ha celebrat la segona Mesa Tècnica sobre la convocatòria d’accés a càtedres en els cossos de secundària i escoles oficials d’idiomes. La Conselleria ha presentat un nou esborrany (que adjuntem) en el qual només ha acceptat un mínim de propostes sindicals que milloren el document en aspectes tècnics i a petició dels sindicats.

Quant a la qüestió del criteri seguit per a l’oferta arbitrària i desigual de places per cada especialitat, l’administració no ha volgut explicar la fòrmula que han fet servir per a calcular el nombre de càtedres, malgrat que es va demanar en la Mesa Tècnica anterior. Per tant, no s’ha modificat l’oferta de manera que moltes especialitats, especialment les corresponents a FP, s’han quedat sense plaça.

Quant al barem de mèrits (recordem que es tracta d’un concurs),l’administració només ha acceptat algunes esmenes que milloren el document: per exemple, el reconeixement del temps treballat com a cap de departament o dels títols d’EOI, però no de Cicles Formatius de Grau Superior o els títols de centres d’ensenyaments artístics. Tampoc s’ha acceptat ampliar la valoració de les activitats de formació, la impartició de cursos, millorar la valoració de l’antiguitat, la participació en projectes educatius i programes específics com el PROA, PASE, etc.).

Una de les crítiques al document per part de STEPV és la introducció en la valoració d’aquests mèrits d’elements susceptibles d’interpretacions subjectives per part de la inspecció educativa i dels tribunals, com l’avaluació voluntària de la tasca docent per part de la inspecció, o la memòria, també voluntària, de la tasca realitzada.

En eixe sentit, les esmenes de STEPV han intentat minimitzar aquesta subjectivitat per fer el procés el més transparent possible, però l’administració no ha recollit aquestes aportacions i manté aquesta subjectivitat.

Quant als tribunals, que la norma només recull un mínim de quatre per a secundària i un per a EOI, el Sindicat va sol·licitar almenys un per cada especialitat per a garantir un correcte barem dels mèrits de cada candidat. Tampoc s’ha recollit aquesta proposta.

També s’ha demanat que s’establisca el certificat de capacitació com a requisit lingüístic per a l’accés al cos de catedràtics, que no es contempla en la proposta. Només hi consta, com en les oposicions, que es realitzarà una prova de coneixements de valencià en cas de no tenir cap de les titulacions que s’annexen en el document i, com en les oposicions, tampoc consta la Llicenciatura de Filologia Catalana com a títulació vàlida per a demostrar coneixements de valencià.

STEPV considera que aquest document no respon a un concurs de mèrits per la càrrega de subjectivitat que s’ha introduït i que el barem encara és molt millorable. També denuncia l’arbitrarietat en l’oferta de places per especialitat i la manca d’informació respecte als criteris seguits per a determinar aquesta oferta. El Sindicat espera que en la Mesa Sectorial on es tancarà el procés –que encara no té data- es done resposta a les demandes sindicals i del professorat que hi vol participar en el procés amb garanties d’objectivitat i transparència.

10 de novembre de 2009

 


 

3 novembre: Mesa sobre accés a càtedres

A data 3 de novembre, s’ha celebrat la Mesa Tècnica sobre la convocatòria d’accés a càtedres en els cossos de secundària i escoles oficials d’idiomes.

Quant a la convocatòria del concurs del cos de catedràtics, la primera qüestió plantejada per STEPV ha sigut que l’administració expliqués quin criteri ha seguit per a l’oferta de places per cada especialitat (que no pot superar el 30% del cos). Hi ha especialitats en què s’han ofertat un nombre significatiu de places i d’altres en què no se n’ha ofertat cap, especialment les corresponents al cos de secundària que s’imparteixen en cicles formatius.

L’administració ha contestat que s’ha seguit un criteri de nombre de catedràtics existents en cada especialitat i de nombre de professorat funcionari de carrera que hi pot optar, sense especificar més.

 

D’altra banda, la convocatòria regula que el procés serà un concurs de mèrits, però l’administració introdueix en la valoració d’aquests mèrits elements susceptibles d’interpretacions subjectives per part de la inspecció educativa i dels tribunals.

En eixe sentit, les esmenes de STEPV han anar a minimitzar aquesta subjectivitat per fer el procés el més transparent possible, especialment pel que fa a l’avaluació voluntària dels aspirants (que l’ha de realitzar la inspecció educativa) i la memòria que ha d’elaborar l’aspirant voluntàriament sobre uns ítems que no demostren cap mèrit i dels quals la valoració és subjectiva.

Quant als tribunals, el Sindicat ha sol•licitat, almenys un per cada especialitat, ja que la proposta de Conselleria només parla de quatre per a Secundària i un per a Escoles Oficials d’Idiomes.

També s’ha demanat que s’establisca el certificat de capacitació com a requisit lingüístic per a l’accés al cos de catedràtics, que no es contempla en la proposta. Només hi consta, com en les oposicions, que es realitzarà una prova de coneixements de valencià en cas de no tenir cap de les titulacions que s’annexen en el document i, com en les oposicions, tampoc consta la Llicenciatura de Filologia Catalana com a títulació vàlida per a demostrar coneixements de valencià.

Quant als mèrits, l’aportació del Sindicat ha anat en la demanda de l’ampliació dels mèrits a valorar (ampliar les activitats de formació a valorar, la impartició de cursos, títols de EOI, ensenyaments artístics, l’exercici de la caporalia de departament, millorar la valoració de l’antiguitat, la participació en projectes educatius i programes específics com el PROA, PASE, etc.).

L’administració s’ha limitat a recollir les propostes sindicals però no ha contestat cap ni una i s’esperarà a la Mesa Sectorial de la pròxima setmana per a donar resposta.

En el quadre següent reproduïm el nombre de funcionaris de carrera i catedràtics per especialitat a data de 10 de novembre de 2008 (per tant hi poden haver variacions amb la situació a data d’avui) i les places convocades, que no arriben a aquest 30%, la qual cosa fa pensar en convocatòries successives malgrat que Conselleria no s’ha pronunciat:
 

INFORME SOBRE CÀTEDRES AL PAÍS VALENCIÀ A DATA 10-11-2008

PROFESSORAT D'ENSENYAMENT SECUNDÀRI PER ESPECIALITAT

ESPECIALITAT

FUNCIONARIAT

CATEDRÀTICS

PERCENTATGE

PLACES CONVOCADES

FILOSOFIA

704

103

14,6

6

GREC

150

21

14,0

3

LLATÍ

293

37

12,6

7

LLENG. CAST. I LITERATURA

1329

163

12,3

31

GEOGRAFIA I HISTORIA

1277

191

15,0

15

MATEMÀTIQUES

1572

231

14,7

16

FÍSICA I QUÍMICA

1013

190

18,8

11

BIOLOGIA I GEOLOGIA

1085

127

11,7

11

DIBUIX

789

87

11,0

6

FRANCÉS

440

94

21,4

3

ANGLÉS

1458

91

6,2

80

ALEMANY

6

1

16,7

0

ITALIÀ

1

0

0,0

0

MÚSICA

507

6

1,2

33

EDUCACIÓ FÍSICA

616

0

0,0

61

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

562

3

0,5

23

TECNOLOGIA

987

9

0,9

25

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

256

5

2,0

8

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MEC

95

10

10,5

0

SISTEMES ELECTRÒNICS

134

15

11,2

0

ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICLES

91

5

5,5

1

PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

3

0

0,0

0

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

33

2

6,1

0

PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES

2

0

0,0

0

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

52

6

11,5

0

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

92

0

0,0

0

HOSTALERIA I TURISME

42

0

0,0

0

PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

17

0

0,0

0

INFORMÀTICA

555

2

0,4

27

EDUCADOR (CEIS)

42

20

47,6

0

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

1332

39

2,9

66

ECONOMIA

96

1

1,0

2

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

501

39

7,8

20

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

24

1

4,2

0

ORG. I GESTIÓ COMERCIAL

477

38

8,0

20

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERG

38

7

18,4

0

PROCES. DE PROD. AGRÀRIA

10

0

0,0

0

PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

3

0

0,0

0

PROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROTÈ

89

5

5,6

5

PROCESSOS SANITARIS

106

5

4,7

6

PROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCIÓ

9

0

0,0

0

PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA

9

0

0,0

0

SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

146

13

8,9

2

CULTURA CLÀSSICA

393

57

14,5

0

EATP

1

0

0,0

0

 TOTAL

17437

1624

9,3

488

3 de novembre de 2009

 


 

Convocatòria de càtedres 2009/2010

Us adjuntem la documentació referent a la convocatòria de càtedres que es realitzarà aquest curs, on està previs cobrir 500 places de catedràtics. La mesa tècnica per tractar la convocatòria de càtedres està convocada per al dimarts 6 de novembre de 2009.

Si voleu fer alguna observació a la convocatòria, remitiu-la a: valencia.stepv@intersindical.org

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >