Informacions Mesa Sectorial d'Educació.  curs 03/04 

index de la Mesa Sectorial - cursos anteriors

 

30/06/04 CEFIRES: Negociacions en Mesa Sectorial. 30/06
16/06/04

Informe Mesa 16 juny
Sobre el  programa CreaEscola
Calendari de negociació de final de curs
Consell Escolar Valencià

5/04/04

Nova adaptació del calendari del 3r trimestre

25/03/04

L’STEPV-Iv afirma que la Conselleria ha imposat el calendari de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació. El Sindicat no negociarà cap tema relacionat amb la Llei de Qualitat

24/03/04

Calendari de negociació - 3r trimestre


04/02/04

Informe de la mesa sectorial 03-02-2004. Escoles d'Art i Superiors de Disseny

04/02/04

Conselleria accedeix a convocar el torn especial d'oposicions per als mestres que ocupen plaça de psicopedagogs als SPEs

30/01/04

Mesa 29 gener sobre l'alumnat amb n.e.e escolaritzat als IES

21/01/04

Informe de la mesa de portaveus del dia 21-01-2004

3/12/03

L'STEPV-Iv contesta al director general de Personal Docent.
El sindicat critica la paralització de les negociacions en Educació

13/11/03

Informe: reunió de la Mesa Tècnica de Formació. 12/11/03

5/11/03

INFORME de la Mesa Sectorial: dimarts 4/11/03
Educació Infantil: ràtios, professorat i infrastructura
Arranjament escolar
Negociació dels perfils dels instituts i seccions de secundària.
CEFIRES

23/10/03

Revisió del Complement Específic del professorat.

22/10/03

La Conselleria d'Educació no està d'acord en completar, enguany, el procés de l'adscripció del professorat del Cos de Mestres als IES en aquells centres que encara no ho han fet.

19/10/03

Mesa 21/10. L’STEPV-IV demana l’adscripció del professorat del Cos de Mestres als llocs de treball del primer cicle d’ESO dels Instituts de Secundària.

09/10/03

L'STEPV-IV critica la falta de voluntad negociadora de la Conselleria d'Educació

07/10/03

Informe de la Mesa de portaveus (Mesa Sectorial d'Educació) sobre calendari de negociacions 1er trimestre. Enguany hi haurà concursos de trasllats

   
   
  

  veure cursos anteriors


  

STEPV-Iv està totalment en contra de la participació de capital privat en el programa CreaEscola

La Mesa de Portaveus, celebrada amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, ha fixat el calendari de negociació per al mes de juny.

L'STEPV-Iv ha proposat que l'Administració Educativa modificara la proposta de calendari escolar per al curs 2004-2005 mantenint el nombre actual de dies lectius i no procedira a augmentar-lo en Secundària en 7 dies lectius més. El Sindicat lamenta que no s'haja admés la seua proposta i que es modifiquen, unilateralment, les condicions de treball del professorat de Secundària.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport només s'ha compromés a acceptar els temes de negociació que afecten a la finalització o a l'inici del curs escolar, deixant de banda temes importants que afecten a les condicions de treball o al sistema educatiu.

CALENDARI DE NEGOCIACIÓ

DATA

TIPUS DE REUNIÓ

TEMES A TRACTAR

HORA

22 juny

Mesa Sectorial

Instruccions final de curs i exàmens de setembre
Instruccions inici de curs

11.30h

24 juny

Mesa Tècnica

Matriculació de Batxillerats

11h

29 juny

Mesa Sectorial

NEE Secundària
Normativa CEFIREs

11h

Sense data

Consell Valencià FPA

Document sobre unitats dels centres de FPA

 
 

Programa CreaEscola

ver más sobre creaescola

L’Administració Educativa ha informat als sindicats sobre el projecte CreaEscola i davant la petició de l’STEPV-Iv de control democràtic, transparència informativa i eficàcia pressupostària, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports s’ha compromés a facilitar, a partir d’ara, tota la informació sobre la construcció de centres educatius i a donar participació als Consells Escolars Municipals per millorar el projecte.

L’STEPV-Iv ha demanat que s’incloguen en el projecte CreaEscola els centres educatius que tenen infrastructures obsoletes, els centres que imparteixen Ensenyaments de Règim Especial, els serveis educatius (CEFIREs, SPEs...,), l’adaptació de les aules d’educació infantil dels col·legis públics i la construcció d’escoles d’educació infantil.

El Sindicat es mostra contrari a la participació de capital privat en el programa CreaEscola.

Consell Escolar Valencià

L'STEPV-Iv valora positivament la comparecència del conseller d'Educació en el Ple del Consell Escolar Valencià per informar sobre el programa CreaEscola i sobre l'ajornament de l'aplicació de la LOCE. Ara bé, el Sindicat discrepa del conseller quan fa valoracions sobre la suspensió de la LOCE. L'STEPV-Iv està d'acord amb la suspensió del calendari d'aplicació de la LOCE, encara que haguera preferit la seua total derogació.

El Sindicat es va mostrar contrari a la LOCE per ser una llei de partit que no va comptar amb el suport de la Comunitat Educativa. Ara creu necessari que es faça una nova llei consensuada i dialogada amb la Comunitat Educativa, les Comunitats Autònomes i els partits polítics.

Per acabar, davant les acusacions de que el Minesteri d'Educació crea confusió en paralitzar la LOCE, el Sindicat considera que no n'hi ha cap situació de confusió. La confusió està generant-se per l'actitud de determinades CCAA i del partit majoritari de l'oposició.

València, 16 de juny de 2004.

 


L’STEPV-Iv afirma que la Conselleria ha imposat el calendari de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació.

El Sindicat no negociarà cap tema relacionat amb la Llei de Qualitat

més informació sobre la LOCE

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana no ha acordat amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esport el calendari de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació, en contra d’allò afirmat pels responsables educatius. Tampoc ha estat acordat per cap altre sindicat. El Sindicat considera que ara no és el moment de negociar el procediment d’elecció de les direccions dels centres educatius ni els decrets dels currículums (pre-escolar, infantil, primària, educació secundària obligatòria i batxillerat) ni tampoc de desplegar d’altres mesures contemplades en la Llei de Qualitat (LOQE). Així ho vam dir en la reunió celebrada amb l’Administració Educativa i també en la sessió plenària del Consell Escolar Valencià. Per contra, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport té especial interés en desplegar, amb urgència, determinats temes arreplegats a la LOQE, en concret els més criticats per la Comunitat Educativa i els que suposen una concepció més conservadora de l’educació. Per al Sindicat és incongruent que durant més d’un any no s’haja negociat cap tema relacionat amb la LOQE i siga ara, després de perdre les eleccions generals el PP, quan es vulga fer amb urgència. També és incongruent que només es vulguen negociar alguns aspectes de la LOQE, però d’altres no. Per exemple, no es volen negociar les millores salarials i de condicions de treball del professorat arreplegades a l’article 62 de la llei.

L’STEPV-Iv no entrarà en el joc de l’Administració i es negarà a negociar cap tema relacionat amb la Llei de Qualitat, mentre no es clarifique el nou marc polític i educatiu, per la qual cosa anuncia que serà molt bel.ligerant amb els intents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de consolidar, per la via de fets consumats, les mesures més reaccionàries i conservadores de la LOQE.

Per altra part, davant de determinades declaracions d’alts càrrecs de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que han aparegut als mitjans de comunicació, el Sindicat vol manifestar el següent:

 • El Consell Escolar Valencià no ha aprovat el Pla d’Actuacions per la Qualitat del Sistema Educatiu (PAQSE). Aquest és un òrgan consultiu que no té competències per aprovar ni desaprovar res.
 • El Consell Escolar Valencià només ha emés un informe propi sobre el PAQSE on se li fan determinades recomanacions al govern.
 • El PAQSE és el programa de govern del Partit Popular en matèria educativa; no és una llei ni res que se li parega, per tant és il.lògic que el CEV aprove el programa de govern d’un partit polític.

L’STEPV-Iv critica les continues declaracions públiques que s’estan fent des de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que no s’ajusten a la realitat i que només tenen un interés propagandístic i partidista, però no de donar resposta als problemes reals que té el sistema educatiu valencià. En eixe sentit, el sindicat demana a la Conselleria que rectifique la seua línia d’actuació i de forma de governar, en cas contrari la confrontació estarà servida.

València, 25 de març de 2004.

 


Calendari de negociació - 3r trimestre

25 de març: grup de treball de plantilles CGT Secundària.
31 DE MARÇ 2004. MESA TÈCNICA. Anàlisi de l’Ordre d’Oferta d’Ocupació Pública.
1 D’ABRIL DE 2004 . MESA SECTORIAL. Oferta d’ocupació pública. Normativa d’elecció de directors i directores.
5 D’ABRIL DE 2004. COMISSIÓ SECTORIAL DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. Criteris nomemanents Delegats.
6 D’ABRIL DE 2004. MESA SECTORIAL. Decrets de Curriculum d’ Infantil i Primària.
20 D’ABRIL DE 2004. MESA SECTORIAL. Decrets de Curriculum de Secundària i Batxillerat.
22 D’ABRIL DE 2004. MESA TÈCNICA. Formació del professorat.
27 D’ABRIL DE 2004. MESA SECTORIAL. Adscripció de les Escoles Superiors de Disseny. Necessitats Educatives Especials en Secundària.
29 D’ABRIL DE 2004. MESA TÈCNICA. Adscripció Inspecció Educativa.
4 DE MAIG DE 2004. MESA SECTORIAL. Monogràfic de FPA.
6 DE MAIG DE 2004. MESA TÈCNICA. Perfils i Plantilles dels IES i Cicles de F.P.
11 DE MAIG DE 2004. MESA SECTORIAL. Plantilles d’Educació Infantil.
13 DE MAIG DE 2004. MESA TÈCNICA. Adscripció de Mestres a IES.
18 DE MAIG DE 2004. MESA SECTORIAL. Adjudicació de vacants inici de curs.
18 DE MAIG DE 2004. COMISSIÓ DE SEGUIMENT ACORD PROF. INTERÍ. Pacte Interinatge.
20 DE MAYO DE 2004. MESA TÈCNICA. Compensació educativa i plantilla de SPEs.

 


València, 24 de març de 2004

La base de les propostes que ha presentat el Sindicat per a la negociació del trimestre es basen en:

La defensa de l’ensenyament públic.
La millora de les condicions de treball del personal.
La suspensió del desplegament normatiu de la LOQE i la seua posterior derogació.

Aquesta és la nostra primera petició: suspendre el calendari d’aplicació en espera de saber quina serà l’actuació del nou govern espanyol. Açò afecta directament al primer apartat.

1. Bloc desplegament de la LOQE
  - Decrets de Currículums.
  - Normativa d’organització i funcionament dels centres.
  - Regulació dels itineraris.
  - Proves Extraordinàries.
  - Elecció de les direccions.
2. Salut Laboral.
3. Professorat Interí. Negociació d’un Pacte d’Estabilitat.
4. Ordre de convocatòria del concurs-oposició de 2004.
5. Adjudicació de vacants per al curs 2004-2005. Provisió de llocs de treball del serveis i programes educatius.
6. Ordre d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials als Instituts de Secundària.
7. Adscripció mestres als IES.
  - Adscripció curs 2004-2005.
  - Completar el procés d’adscripció: normativa i vancants.
8. Educació Infantil:
  - Negociació d’un acord de plantilles d’Educació Infantil: plantilles, infraestuctures i ràtios.
  - Situació de les Escoles Infantils de la GV
9. Retribucions:
  - Revisió del complement específic (augment de 100 euros per tothom).
  - Revisió del sistema de sexennis.
  - Consolidació del complement de direcció.
  - Revisió dels Complements de Destinació de tots els cossos docents.
10. Regulació de les itineràncies.
11. Escoles Superiors de Disseny: plantilles i procediment d’adscripció.
12. Projectes de compensació edcuativa: augment de les quantitats destinades a l’enseyament públic i dotació de personal docent i no docent.
13. Despeses de funcionament dels centres docents.
14. Formació del Professorat:
  - Activitats de Formació per al 2004-2005. Pla de formació.
  - Pla de formació de valencià per a les comarques castellanoparlants.
  - Llicències per estudis.
  - Matrícula gratuïta a la Universitat.
  - CEFIRES
  - Revisió del decret de sexennis.
15. Formació de Persones Adultes: plantilles, catàleg i provisió de llocs de treball.
16. SPES.
  - Plantilles
  - Accés del B al A.
  - Provisió de llocs de treball.
17. Inspecció Educativa
  - Accés
  - Nomenaments accidentals.
  - Regulació
18. Conservatoris de Música.
19. Permisos i drets sindicals. Situació jurídica dels permanents sindicals.
20. Reunió de la Comissió de Seguiment d’Infraestructures Educatives.
21. Reunió de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Plantilles de Secundària: document de perfils dels centres i catalogació lingüística dels llocs de treball.
22. Aclarar la situació del Pla d’Actuacions per la Qualitat del Sistema Educatiu. Retirada del document ja que desenvolupava la LOCE i aquesta canviarà.

València, 24 de març de 2004

Veure calendari que s’havia fixat en gener

 


Conselleria accedeix a convocar el torn especial d'oposicions per als mestres que ocupen plaça de psicopedagogs als SPEs

En la Mesa Sectorial celebrada el dia 3 de febrer s'ha arribat a l'acord unànim per part de sindicats i Administració per a que es convoque l'oposició que la llei 24/2001 del 27 de desembre, publicada al BOE el dia 31-12-2001, especifica que es pot convocar per part de les Comunitats Autònomes un únic torn especial, i que fa referència a l'accés al cos de secundària dels mestres/les mestres que ocupen plaça de psicopedagogs/gues als Serveis Picopedagògigs Escolars.
La data de realització de les proves està per determinar, així com en què consistirà la prova oral. 
El model a aplicar és l'especificat a l'esborrany del Reglament d'Ingrés, Accés i Adquisició de noves especialitats a que es refereix la Llei de la Qualitat, que en el seu Títol IV regula l'accés dels funcionaris docents al curs superior.
El Sindicat valora positivament aquest acord entre la Conselleria i tots els Sindicats que composen la Mesa Sectorial, doncs contribuirà a solucionar una situació de provisionalitat, que donarà peu per a tractar posteriorment tota la problemàtica que afecta a les plantilles dels SPES.

València a 3 de Febrer de 2004 


Informe de la mesa de portaveus del dia 21-01-2004

Representants: Admo. Secretari Autonòmic. D. General Ensenyament. D. General Personal. Sindicats: ANPE, CSI-CSIF, CCOO, UGT, STEPV-IV.

DOCUMENT LLIURAT PER L’STEPV-IV

 1. Retribucions.

 2. *Abans de març 2004. La diferència entre el complement específic del professorat de Catalunya i del País Valencià es de 111 € /mensuals per els mestres, 118 €/ /mensuals per al professorat tècnic de formació professional, 121 €/mensuals per al professorat del cos de secundària i 115 €/mensual per al professorat del cos de catedràtics. Per tant, la revisió de l'acord d'equiparació retributiva es quantifica en 125 €/mensuals per a cada professora i professor valencià. La proposta de l'STEPV-Iv es concretaria en el pagament de 125 €/mensuals en tres anys (25, 50 i 50).
  *Durant el curs escolar. Negociació per a modificar l'actual sistema retributiu basat en els sexennis per un altre que elimine les actuals diferències salarials. Es tractaria que tot el professorat cobrara una quantitat equivalent al cinqué sexenni.El Sindicat considera que els terminis per al seu pagament es podrien negociar.
  *Durant el curs escolar. Article 62 de la LOCE. Caldria obrir un procés de negociació per abordar el seu desplegament sense que açò suposara una nova fragmentació salarial.
  *Immediata. Pagament dels 100 euros al professorat que treballa parcialment en el primer cicle d'ESO.
  *Immediata. Consolidació del complement específic de direcció dels centres. Publicació de la normativa al DOGV.
  *Immediata. Decret de retribucions. Actualització.

 3. Abans de març 2004. Professorat interí. Oferta Pública d'Ocupació. Pacte d'interinatge. Des del sindicat es proposa un acord que englobe l'OPO 2004 i un pacte d'estabilitat laboral per al professorat interí que millore les seues condicions laborals. El Sindicat podria assumir una oferta dels llocs de treball de reposició si s'avança en l'estabilitat laboral i en la millora de les condicions laborals.

 4. Abans de l’acabament del curs escolar. Política Educativa. Desplegament de la LOCE. Els temes que afecten a les condicions laborals han de passar per la Mesa Sectorial d'Educació:

 5. *Organització i funcionament dels centres.
  *Proves Extraordinàries.
  *Decret d'especialitats de la inspecció educativa.
  *Acreditació de la direcció
  *Regulació de les itineràncies

 6. Abans de l’acabament del curs escolar. Formació del professorat. Continuïtat de la Comissió de treball.

 7. Abans de l’acabament del curs escolar. Decret de CEFIRES i provisió dels seus llocs de treball.

 8. Abans de l’acabament del curs escolar. FPA: creació dels centres, plantilles, catàleg i provisió dels llocs de treball. Activar el debat del pla d’actuacions.

 9. Abans de l’acabament del curs escolar. Completar l’adscripció dels mestres al primer cicle d’ESO dels IES.

 10. Abans de març 2004. Concurs de Secundària: places.

 11. Abans de l’acabament del curs escolar. Catalogació lingüística llocs de treball de Secundària.

 12. Abans de la matriculació. Tancar la negociació del document de perfils dels IES.

 13. Abans de l’acabament del curs escolar. Negociació del bloc d’Infantil: plantilles, ràtios, infrastructures. Desplegament LOCE. Escoles Infantils Generalitat Valenciana.

 14. Abans de l’acabament de l’any 2004. Provisió dels llocs de treball. Denúncia dels nomenaments accidentals.

 15. Abans de març 2004. Convocatòria comissió de construccions.

 16. Abans de l’acabament del curs. Ensenyament d’Arts. Adscripció.

 17. Abans de l’acabament del curs. Conservatoris de Música.

 18. Abans de l’acabament de l’any 2004. Escoles d’Idiomes.

 19. Abans de l’acabament del curs. SPES: model, plantilles, provisió i accés a Secundària.

 20. Abans de l’acabament del curs. Salut Laboral. Complir els compromisos adquirits en la mesa del 18 de desembre.

 21. Abans de la convocatòria de la comissió d’avaluació dels projectes. Compensatòria: revisió dela quantitat destinada.

 22. Immediata. Despeses de funcionament dels col.legis: augmentar-les.

 23. Immediata. Permissos sindicals. Drets sindicals. Situació jurídica dels permanents.

DESPRÉS DE LA REUNIÓ S’HA FIXAT EL SEGÜENT:

CALENDARI DE NEGOCIACIÓ D’AQUEST TRIMESTRE

La Conselleria s'ha compromés a desbloquejar en 10- 15 dies el pagament dels 25 €/mensuals amb efectes 1 de gener de 2004, la consolidació del complement de direcció i els decrets de creació dels centres de FPA i dels centres penitenciaris.

Setmana 26-30 de gener

27.01.2004. MESA SECTORIAL Normativa de Direcció (Eleccions).
29.01.2004. MESA TÈCNICA Concurs Trasllats Secundària. Possiblement també es tractarà l'Ordre de NEE Secundària

Setmana 2-6 de febrer

3.02.2004. MESA SECTORIAL SPES (Torn Especial per accedir al Cos de Secundària). Adscripció de Professorat d'Escoles d’Art i Disseny.
4.02.2004. Comissió Sectorial de Salut Laboral
5.02.2004. MESA TÈCNICA OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ.

Setmana 9-13 de febrer

10.02.2004 MESA SECTORIAL OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
12.02.2004 MESA TÈCNICA Adscripció Mestres IES

Setmana 16-20 de febrer

17.02.2004 MESA TÈCNICA Adscripció IES
19.02.2004 MESA SECTORIAL Decrets de Currículums

Setmana 23-27 de febrer

27.02.2004 Reunió per establir nou calendari.

Temes pendents sense data:

Permisos sindicals; Construccions; Ordre de necessitats educatives especials dels IES.
Arranjament Escolar de Secundària: Comissió d'Estudi d'Educació Infantil.

 


L'STEPV-Iv contesta al director general de Personal Docent

El sindicat critica la paralització de les negociacions en Educació

L'STEPV-Iv contesta les declaracions del director general de Personal Docente, José Antonio Rovira, referides al seguiment de la vaga de professorat interí. El sindicat insisteix en que el seguiment ha estat d'un 70% i no del 10% com diu el director general.

El sindicat creu que el director general tiene que reflexionar sobre la contestació del conjunt de sindicats al projecte del Reial Decret que regula l'accés presentat pel Ministeri d'Educació. Segons aquest sindicat, cap sindicat ha donat suport al projecte, tots estan en contra com es va evidenciar el dimarts en la concentració de professorat interí davant del MECD. Per tant, el sindicat considera que les declaracions del director general no són certes i estan molt allunyades de la realitat, la totalitat dels sindicats són contraris al document presentat pel MECD i el moviment de professorat interí també ho és.

Per tot açò, l'STEPV-Iv es reitera en la demana la retirada del Reial Decret que regula l’accés i demana un altre nou que possibilite l’accés del professorat interí a la condició de funcionariat de carrera mitjançant processos extraordinaris, accés diferenciat, doble via o qualsevol altre similar.

L’STEPV convocarà noves mobilitzacions durant el mes de desembre. El sindicat responsabilitza al conseller Esteban Gonzàlez Pons de la convocatòria de les noves mobilitzacions. En el mes de juliol se li va demanar una entrevista, junt a CSIF i UGT, per informar-li de la situació del professorat interí i traslladar-li les seues reivindicacions, doncs bé, a hores d’ara encara no ha contestat a l’entrevista ni ha fet res per negociar solucions a la situació d’inestabilitat que pateix el professorat interí.

En eixe sentit, el sindicat critica la situació de paralització de les negociacions amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Després de molts anuncis als mitjans de comunicació i de la celebració d’algunes meses de negociació, ni les retribucions, ni aspectes relacionats amb les plantilles dels col.legis i instituts, ni temes relacionats amb els Serveis de Prevenció, l’Educació Infantil, SPEs, FPA,…. s’han negociat en els terminis previstos, ajornant-se les meses de negociació i els grups de treball constituïts.

El sindicat adverteix a l’Administració Educativa que de continuar sense negociar els temes que realment preocupen al professorat i que suposen millores per l’ensenyament, les mobilitzacions es generalitzaran en tots els temes durant els propers mesos.

València, 3 de desembre de 2003


Informe: reunió de la Mesa Tècnica de Formació. 12/11/03

PUNTS TRACTACTS:
a.- Principis d’actuació.
b.- Temes.
c.- Observacions.

a.- Principis d’actuació.
- Mantenir el Decret 231/97 (CEFIRES) amb la finalitat de poder convocar a concurs les assessories i direccions cap abril/maig.
- No obstant l’apartat anterior, aquest grup de treball pot fer propostes de "reformulació" del Decret 231/97, però en eixe cas no seria possible fer la convocatòria per al curs vinent donat que el procés per fer un nou decret és prou llarg (més o menys 8 ó 9 mesos).
- S’acorda que aquest grup es reunirà cada dues setmanes el dimecres de 10 h. a 14 h. i si en algun moment fos necessàri ho faria cada setmana.
- En cada sessió es treballaran dos temes.
- El secretari lliurarà, via e-mail, amb suficient antelació l’acta de la sessió anterior i la documentació necessària per a la següent.

b.- Temes.
1.- Eixos bàsics del Pla Institucional de Formació 2004-2007. Criteris del Pla de Formació 2004. Actuacions encaminades a la millora del servei públic d’assessorament, de formació i d’oferiment de recursos al sistema educatiu d’ensenyaments escolaritzats valencià.
2.- Coordinació amb les activitats de formació promogudes per entitats col·laboradores.
3.- Criteris de les convocatòries d’ajudes 2004: model per a la formació en centres, model d’ajudes individuals i a entitats col·laboradores.
4.- Estructura, organització i funcionament dels CEFIREs.
5.- Mapa d’assessories dels CEFIREs.
6.- Procés d’avaluació, condicions d’accés, permanència, renúncia i cessament i convocatòria de direccions i d’assessories.
7.- Avaluació interna del Pla de Formació.

c.- Observacions.
- STEPV-Iv proposem que també es parle de les Ordres de 9 i 10 de juny de 1994 (sexennis).
- CSIF proposa que es tracte la desvinculació de la formació i el cobrament de sexennis.

- La propera reunió serà el dimecres 19 de novembre i es tractaran els temes 1 i 4 de la relació anterior.
  


INFORME de la Mesa Sectorial: dimarts 4/11/03

 

Educació Infantil: ràtios, professorat i infrastructura

Alzira

Dijous 4 desembre. Seu STEPV-Iv. Avgda. Luis Suñer, 28,16-4t. 18 h

Xàtiva

Dimarts 2 desembre. Seu STEPV-Iv. Portal del Lleó, 8,2a. 18 h.

Ontinyent

Dimecres 3 desembre. CP Lluís Vives (Llombo). 13,15 h.

Requena

Dijous 27 novembre. CP Lucio Gil Fagoaga. 18 h.

Sagunt-Port

Dijous 4 desembre. Seu STEPV-Iv. Escola Música (antiga escola Sant Vicent Ferrer) junt al CP Mestre Tarazona.. 18 h.

Gandia

Dijous 4 desembre. Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13,1a. 18 h.

València

Dimarts 2 desembre. Seu STEPV-Iv. Juan de Mena, 18-baix. 18 h.

En aquest punt de l’ordre del dia de la Mesa Sectorial s’arriba a l’acord de constituir un grup de treball format pel cinc sindicats i l’Administració per tal d’estudiar, analitzar i prioritzar les necessitats de l’Ed. Infantil. Per tant, les conclusions d’aquest grup deurien ser la base d’un futur acord sobre Ed. Infantil.

 D’entrada, aquest grup de treball ha de començar a treballar a partir de la setmana vinent. I, sobretot, fou una proposta del Director General de Personal. Tanmateix, aquest grup de treball tractarà tots tres punts; professorat, ràtios i infrastructures.

Les nostres propostes, les quals considerem urgents i deurien començar-se aplicar a partir del proper curs són:

 • Augment de les plantilles del professorat d’Ed. Infantil, per tal de garantir una ràtio proporcional. És a dir, de cada 3 unitats d’Ed. Infantil 4 mestres per la qual cosa les plantilles dels centres quedarien de la següent manera:
  • CP d’una línia: 3 unitats 4 mestres.
  • CP de dues línies: 6 unitats 8 mestres.
  • CP de tres línies: 9 unitats 12 mestres.
 • Reducció de les ràtios en Ed. Infantil:
  • Ed. Infantil 3 anys: 15 alumnes.
  • Ed. Infantil 4 i 5 anys: 20 alumnes.
 • Cal dissenyar un pla d’adequació dels centres per tal de fer complir el RD 1004/91 sobre mínims de les instal·lacions en Ed. Infantil; en els següents aspectes:
  • Tenir un accés independent.
  • Disposar de dos metres quadrats per xiquet/a.
  • Pati propi amb un mínim de 75 metres quadrats.
  • Disposar de serveis adjunts a les aules o inserits en aquestes.
 • Personal Auxiliar? És un dels temes conflictius entre gran part del professorat d’Ed. Infantil. Pensem en que calen més professionals formats en l’equip educatiu i més persones adultes en l’aula, però amb objectius i responsabilitats compartides.

Arranjament escolar

NEGOCIACIÓ DE LES INSTRUCCIONS SOBRE CRITERIS GENERALS PER A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ PER UNITATS, LLOCS DE TREBALL I ALTRES CARACTERÍSTIQUES DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS PER AL CURS 2004-2005.

Aquest document és la base del conegut "arranjament escolar" que cada curs es negocia a la Mesa Sectorial d’Educació, es comunica als Consells Escolars Municipals i a les Juntes de Personal Docent per la presentació de les corresponents al.legacions.

L’STEPV-Iv ha rebutjat l’arranjament escolar per considerar que és el document base per considerar l’ensenyament públic com a subsidiari del l’ensenyament privat i concertat. És a dir, és l’eina que utilitza l’Administració Educativa per potenciar la xarxa privada en detriment de la pública.

Les propostes presentades per l’STEPV-Iv han estat rebutjades per l’Administració. Només ha acceptat una de les esmenes.

Les nostres propostes es concreten en:

 1. La consideració de la xarxa pública com a prioritària en la planificació educativa.

 2. La disminució de les ràtios dels centres, serveis i programes educatius.

 3. La creació i habilitació de noves unitats (aules) i la construcció de noves escoles per impedir la massificació i l’augment de les ràtios establertes actualment.

 4. La dotació d’un lloc de treball de suport per cada tres unitats d’educació infantil.

 5. La plantilla de les escoles d’educació infantil (segon cicle) s’han d’homologar als centres d’infantil i primària que tenen les mateixes unitats.

 6. La generalització de les unitats de 3 anys en tots els centres públics que encara no les tenen.

 7. L’escolartizació de l’alumnat de primer cicle d’ESO en els Instituts de Secundària. Mentrestant, cal dotar a tots els col.legis que tinguen aquest alumnat de professorat especialista de tecnologia i de plàstica i visual.

 8. La creació de les unitats i dels llocs de treball necessaris en els col.legis específics d’educació especial i en els centres ordinaris per escolaritzar l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 9. Tots els centres de les comarques valencianoparlants han de tindre un programa d’educació bilingüe.

 10. La dotació de professorat de suport a tots els centres que tinguen un programa d’immersió lingüística.

 11. La negociació de la plantilla dels Col.legis Rurals Agrupats en la Mesa Sectorial d’Educació.

 12. La distribució equilibrada de l’alumnat de compensació educativa i immigrant entre els centres públics i privats concertats.

El sindicat proposarà als centres, als Consells Escolars Municipals i a les Juntes de Personal Docent que s’oposen a aquestes mesures i que exigesquen de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports l’atenció a les necessitats reals que té l’ensenyament públic al seu àmbit. En eixe sentit, el sindicat proposarà la mobilització de la Comunitat Educativa per aconseguir les seues reivindicacions.


Negociació dels perfils dels instituts i seccions de secundària.

 
Aquesta era una part de la negociació de plantilles que no es va acabar amb l’anterior Direcció General de Centres. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va presentar tres documents sobre els quals s’havia treballat.

-El document dels perfils. És un document que relacionava tots els centres, establia el perfil de Mapa Escolar i el perfil adscriptiu per calcular la plantilla de cada centre (llocs de treball). Establia el nombre d’unitats d’ESO, el nombre i tipus de Batxillerats i els Cicles Formatius de cada centre.

El sindicat havia demanat moltes vegades que es publicara el perfil de cada centre junt a la seua plantilla (llocs de treball). La Direcció General de Personal no va voler publicar-ho, però ara, la Direcció General d’Ensenyament ha reconegut que cal publicar-ho i dictarà una resolució que determinarà el perfil adscriptiu de cada centre.

Aquest document serà la base (el punt de partida) per a futures modificacions de les plantilles dels centres.

-El document "Determinació del perfil funcional d’escolarització a efectes d’assignació de plantilla estable: nombre d’unitats", ja estava negociat i tancat amb la Direcció General de Centres, però ara, per part de l’Administració es preten modificar una part del document.

En concret volen eliminar l’apartat tres del document que feia referència a l’assignació horària dels Programes de Diversificació Curricular. L’argument de l’Administració ha estat que com que les hores d’aquest programes no s’han utilitzat per calcular la plantilla estable dels centres, aquest apartat no ha d’estar en el document.

Tots els sindicats hem defensat que es mantinguera la redacció original, però l’Administració no ho vol.

En realitat, aquest apartat ni aporta ni lleva al document, ja que les hores estan contemplades a l’acord de plantilles i, si és veritat que aquestes hores no s’han computat per calcular la plantilla estable -en contra de l’opinió de l’STEPV-Iv-, s’havien reflectit al document com a recordatori del que deia l’Acord de Plantilles.

-El document "Criteris per a l’atribució anual d’unitats/grups en Instituts i Seccions. Previsió d’unitats en cada centre. Consideracions, pautes i referències", era el document que havia quedat obert en l’anterior negociació.

L’Administració ha presentat un nou document amb les esmenes acceptades de l’anterior negociació (totes de l’STEPV-Iv). No obstant això, el sindicat considera que l’avanç és insuficient, encara queden propostes sindicals importants per arreplegar, i ha demanat que no es tancara el document per continuar la negociació.

L’Administració va contestar que sí a la nostra proposta i convocarà una reunió tècnica en els propers dies i el document s’abordarà a la Mesa Sectorial d’Educació del 18 de novembre.

Els punts de desencontre són:

a) No es produeix cap avanç per reduir les actuals ràtios: 30 alumnes en ESO, 35 Batxillerat, 30 Cicles Formatius. No és acceptable que els actuals Batxillerats mantinguen unes ràtios de 35 alumnes quan els Cicles Formatius ja estan a 30. A més a més és una demanda social i educativa la reducció de les actuals ràtios d’ESO.

b) No es produeix cap avanç en la reducció de ràtios quan s’ha d’atendre a les aules alumnat amb Necessitats Educatives Especials.

c) No es dóna garantia de continuïtat dels Programes d’Ensenyament en Valencià en els ensenyaments no obligatoris.

d) No es dóna garantia de continuïtat de l’alumnat al propi centre mitjançant el Batxillerats Mixts.

Per altra banda, el sindicat va exigir recuperar el projecte que regula l’escolartizació de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials als IES que es va negociar fa dos anys i, després de la negociació, es va quedar sense publicar al DOGV. L’Administració va contestar que estava disposada a reobrir la negociació d’aquest document sense fixar una data.


CEFIRES

 
El sindicat ha demanat, des de fa temps, la negociació de tota la normativa que afecta als CEFIRES i a la formació del professorat. La unitat i la pressió de les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial d’Educació ha obligat a la Direcció General d’Ensenyaments a obrir la negociació. El proper 12 de novembre tindrà lloc la primera reunió de la Mesa Tècnica per tractar sobre els dos assumptes.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va presentar, el passat 4 de novembre, el següent document titolat: "Propostes de debat i inici de la negociació per a la Mesa Sectorial d’Educació del proper 4 de novembre de 2003. Assumpte "CEFIRE".

 • Elements normatius per al desenrotllament del Decret 231/1997, de 2 de setembre, del govern de la Generalitat Valenciana.

 1. Ordre per la qual es desenrotlla l’estructura, oranització i funcionament dels mateixos (art, 2.1., art. 3 dependència, art, 6.3. llocs d’atenció directa al públic, cobrir tot l’horari d’obertura i places de biblioecaris, art. 8 planficació, art. 11 participació).

 2. Ordre per la qual es fixa el Mapa d’assessories dels CEFIRE de la Comunitat Valenciana (art. 2.2., art. 5 àmbits d’actuació).

 3. Ordre per la qual es regula el procés d’avaluació, condicions d’accés, permanència, renúncia i cessament i la convocatòria de direccions i assessories (art. 6.2, art. 7.1.).

-Elements per a l’establiment dels plans de formació del professorat i les actuacions de les assessories de formació.

 • Dades per a la reflexió sobre el pla de formació desenrotllat estos últims anys.

 • Actuacions encaminades a la millora del servici públic d’assessorament, de formació i d’oferiment de recursos al sistema educatiu d’ensenyances escolaritzades valencià.

 • Eixos per a l’establiment del Pla Institucional de Formació 2004-2007.

 • Fonts del Pla Annual de Formació 2004.

 • Coordinació amb les activitats de formació promogudes per entitats col.laboradores.

 • Estratègies per a l’enllestiment de les convocatòries d’ajudes al 2004: model per a la formació en centres, model d’ajudes individuals i a entitats col.laboradores.

 • Aclariment, definició i simplificació de les modalitats de formació.

 • Model d’avaluació intern del pla de formació, atenent al context en què es desenrotlla la formació, la xárcia institucional de formació i les entitats col.laboradores, aproximació als indicadors.

-Altres elements per a la reflexió.

 • Ordres de 9 i 10 de juny de 1994.

 • Col.laboració amb les entitats que fan formació per tal d’assolir coherència al pla de formació.

El sindicat es va posicionar en contra de l’actual model de CEFIRES; va exigir la provisió de tots els llocs de treball mitjançant procediment que garantesquen els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat amb efectes 1 de setembre de 2004 i la negociació del Pla de Formació.


Revisió del Complement Específic del professorat.

Els sindicats van presentar una proposta unitària en la Mesa Sectorial d’Educació celebrada el passat 21 d’octubre de 2003. La proposta consistia en:

 • Una augment de 25 euros mensuals en el Complement Específic.
 • La negociació del decret de retribucions a partir de gener de 2004.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va contestar, en un primer moment, que no n’hi havia res a negociar per no exsitir cap desviació de les retribucions del professorat de la resta de CCAA respecte del professorat valencià.

La fermesa i unitat dels sindicats va obligar a l’Administració a rectificar i a convocar una nova mesa de negociació per al 12 de novembre.

El sindicat espera una resposta positiva a les reivindicacions retributives, en cas contrari es proposaran mesures de pressió.

 


09/10/03

L'STEPV-IV critica la falta de voluntad negociadora de la Conselleria d'Educació.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) critica la falta de voluntad de diàleg i de negociació dels responsables de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

El sindicat fa aquesta valoració pels resultats decebedors de la Mesa de Portaveus que ha fixat el calendari de negociació dels temes educatius per al primer trimestre del curs escolar 2003-04. En aquesta reunió presidida pel director general d'Ensenyaments, Josep Vicent Felip, s'ha posat en evidència que no existeix voluntad de diàleg ni de consens, i que la negociació és per als responsables educatius només un tràmit als quals estan obligats per llei.

L'Administració Educativa va assistir a la Mesa de Portaveus sense una proposta ni de calendari ni de temes a tractar, només amb la intencionalitat de convocar cinc meses de negociació al llarg del trimestre per tancar tots els temes que afecten a les condicions laborals del professorat i al sistema educatiu valencià. L'objectiu era reduir el nombre de reunions a la mínima expressió i distribuir tots els temes de negociació en cinc reunions. En les cinc reunions s'han de tractar una vintena d'assumptes. Per a l'STEPV-Iv aquesta metodologia de treball impedeix un tractament adequat dels problemes educatius i impossibiliten una veritable negociació.

Un exemple que posa en evidència aquesta valoració de l'STEPV-Iv és la reunió que tindrà lloc el dia 21 d'octubre ons es tractaran: el procediment d'adscripció dels mestres al llocs de treball del primer cicle d'ESO, les bases de la convocatòria dels concursos de trasllats dels diferents cossos docents (mestres i secundària) i les retribucions del professorat.

Per altra part, l'Administració s'ha negat a fixar una data per a convocar la Comissió de Salut i Prevenció de Riscos Laborals o la Comissió de Drets Sindicals, només ha informat que les convocarà el més aviat possible sense voler fixar cap data.

L'STEPV-Iv considera que les actuacions dels responsables educatius contradiuen les declaracions del conseller de Cultura, Educació i Esports, Esteban González Pons, sobre el diàleg, el consens i la voluntad de avançar cap aun "Pacte d'Estat" en els temes educatius. Els resultats de la reunió de portaveus, presidida per Josep Vicent Felip, van en un sentit totalment contrari a la voluntad expressada pel conseller en les visites a les seus sindicals, a la compareixença a les Corts Valencianes, a la intervenció en el Ple del Consell Escolar Valencià o a les declaracions que ha fet als mitjans de comunicació.

L'STEPV-Iv espera una intervenció immediata del conseller en aquest conflicte que supose un canvi d'actitud dels responsables educatius envers la negociació. De no ser així, el sindicat anuncia que no li quedarà més remei que convocar mobilitzacions per garantir una veritable negociació que millore les condicions laborals del professorat i l'ensenyament públic.

València, 9 d'octubre de 2003.


07/10/03

Informe de la Mesa de portaveus (Mesa Sectorial d'Educació) sobre calendari de negociacions 1er trimestre

Representants de l'Administració: Direcció General d'Ensenyament i Direcció General de Personal
Sindicats: ANPE, CEMSATSE, CSI-CSIF, FE-CCOO, FETE-UGT, STEPV-Iv

INFORMACIÓ PRÈVIA
L'Administració informa que el MEC permetrà la convocatòria dels Concursos Generals de Trasllats, tant de primària com de secundària. Seran concursos autonòmics.
Els documents passaran per la Mesa el dia 21 d'octubre.

MESA de PORTAVEUS

L'objecte de la Mesa era establir el calendari de negociació d'aquest trimestre. El calendari, en contra de l'STEPV-Iv i CSI-CSIF ha quedat de la següent forma:

MESES SECTORIALS TEMES QUE ESTRACTARAN

21 d'octubre 03 Retribucions del Professorat.
Adscripció dels Mestres als IES.
Concursos Generals de Trasllats.
4 de novembre 03 Arranjament Escolar de Primària.
Criteris de Perfils dels IES.
Educació Infantil: professorat, ràtios i infrastructures. Provisió de CEFIREs.
18 de novembre 03 Formació de Persones Adultes.
Adscripció i Borses d'Escoles d'Art i Disseny.
SPEs.
2 de desembre 03 Comissió de Seguiment d'Infrastructures Educatives.
Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles de 1ª.
Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles de 2ª.
16 de desembre 03 Oferta d'Ocupació Pública.
Pacte d'Interinatge.

A més a més, es convocaran les següents reunions, tot i que hui no s'han fixat les dates:

 • Comissió de Salut Laboral.
 • Comissió de Drets Sindicals.
 • Comissió de seguiment de l'acord d'interins.

L'STEPV-Iv no ha donat suport a la proposta de calendari perquè s'ha inclòs en la negociació d'aquest trimestre l'Oferta d'Ocupació Pública Docent. No podem compartir que s'incloga un tema com aquest en un moment en què volem negociar un pacte sobre interinatge que millore les condicions laborals i econòmiques del col.lectiu, així com aconseguir la seua estabilitat, a més a més, que s'està negociant -amb el MEC- un modificació del Reial Decret 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent.

  


 

< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >