ALUMNAT AMB N.E.E ESCOLARITZAT ALS IES


  
15/04/05 Publicada l’Ordre per a l'atenció a l'alumnat amb NEE d'Educació Secundària

06/05/04 La negociació del Projecte d’ordre de... de... de 2004 per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d’educació secundària en el mes de maig 

27/04/04 Nou document:     "Proyecto de orden de ........ de ........... de 2004 por la que se regula la atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros que imparten educación secundaria." (pdf)                        annexos (pdf)

08/04/04  Convocatòria d'assemblees 21 i 22 d'abril per a preparar la Mesa 
30/01/04

Mesa de 29 de gener sobre l'alumnat amb n.e.e escolaritzat als instituts d'educació secundària.

Primer esborrany d'ordre (pdf) 

 

 


 

Publicada l’Ordre per a l'atenció a l'alumnat amb NEE d'Educació Secundària

veure Ordre en el DOGV de 14/04/05

Després de 4 anys d’haver començat la negociació d’aquesta normativa, per fi s’ha publicat l’Ordre. L’any 2001 la negociació va acabar sense acord, i l’administració va retirar la normativa. Després, per exigència sindical, el curs passat va reobrir la negociació.

Aquesta ordre ha de ser l’instrument bàsic que regule l’atenció específica, i a la vegada integradora, de l’alumnat amb NEE en els ensenyaments secundaris —obligatoris i postobligatoris— i, a més a més, ha de servir per regular les adaptacions i dotacions necessàries que han de tenir els centres quan s’ha d’atendre aquest tipus d’alumnat.

L’Acord de Plantilles de Secundària (any 1999) contemplava, entre d’altres mesures, la dotació de professorat de psicopedagogia i pedagogia terapèutica a tots els centres de secundària de manera generalitzada. Ara bé, aquesta dotació estava pensada per atendre les situacions ordinàries dels centres, i per tant, el mateix Acord de Plantilles establia els mecanismes per dotar els centres de més recursos quan s’havia d’atendre un nombre elevat d’alumnat amb especials dificultats.

A hores d’ara, l’Administració afirma que s’han atés totes les peticions justificades de dotació de més recursos, però el fet cert és que, fins ara no existia cap normativa que, de manera objectiva, donara resposta a les necessitats dels centres.

Per a STEPV-Iv, aquesta ordre deixa en mans dels centres —i no de la major o menor voluntat de l’Administració— l’exigència de les dotacions extraordinàries per atendre l’alumnat amb NEE. És a dir, estableix mecanismes automàtics i objectivables que, davant d’unes necessitats concretes, obliguen l’Administració a donar resposta immediata a aquestes necessitats. És per això que regula —a més de les mesures integradores— quan i com es té dret a tenir els professionals que calguen, les adaptacions dels centres, la coordinació amb els centres de primària, la implicació dels departaments, els recolzaments i les messures específiques, les reduccions de ràtios, etc.

Cal recordar però que al llarg de la negociació els majors entrebancs i el major desacord ha estat en l’increment de recursos, de professorat i d’especialistes per atendre l’alumnat amb NEE, i que, per tant, la normativa no està consensuada amb els sindicats. En concret, el sindicat discrepa principalment de l'apartat dedicat als recursos personals per considerar que l'Administració dota insuficientment els centres de secundària de psicopedagogs, mestres de Pedagogia Terapèutica i d'altres professionals.

 


 

La negociació en el mes de maig

Després de l’exigència sindical per recuperar l’Ordre de NEE a Secundària, —que es va tancar sense acord l’any 2001— l’Administració s’ha vist forçada a obrir de nou la negociació d’aquesta normativa.

Aquesta ordre ha de ser l’instrument bàsic que regula l’atenció específica, i a la vegada integradora, de l’alumnat amb NEE als ensenyaments secundaris –obligatoris i postobligatoris— i, a més a més, hauria de servir per regular les adaptacions i dotacions necessàries que han de tenir els centres quan s’ha d’atendre aquest tipus d’alumnat.

L’Acord de Plantilles de Secundària (any 1999) contemplava, entre d’altres mesures, la dotació de professorat de psicopedagogia i pedagogia terapèutica a tots els centres de secundària de manera generalitzada. Ara bé, aquesta dotació estava pensada per atendre les situacions ordinàries dels centres, i per tant, el mateix Acord de Plantilles establia els mecanismes per dotar els centres de més recursos quan s’havia d’atendre un nombre elevat d’alumnat amb especials dificultats. A hores d’ara, l’Administració afirma que s’han atés totes les peticions justificades de dotació de més recursos, però el fet cert és que no existeix cap normativa que, de manera objectiva, done resposta a les necessitats dels centres.

Per a l’STEPV-Iv, aquesta ordre ha de deixar en mans dels centres –i no de la major o menor voluntat de l’Administració— l’exigència de les dotacions extraordinàries per atendre l’alumnat amb NEE. És a dir, ha d’establir uns mecanismes automàtics i objectivables que, davant d’unes necessitats concretes, obliguen l’Administració a donar resposta immediata a aquestes necessitats. És per això que, ha de regular –a més de les mesures integradores— quan i com es té dret a tenir els i les professionals necessàris/-ies, les adaptacions dels centres, la coordinació amb els centres de primària, la implicació dels departaments, els recolzaments i les messures específiques, les reduccions de ràtios, etc.

Ara bé, una vegada començada la negociació, i actualitzat l’esborrany pel desplegament de la LOCE, ens hem trobat els mateixos entrebancs que en la negociació anterior: quan s’han de posar recursos, professorat i els/les especialistes per atendre l’alumnat amb NEE, la negativa a buscar solucions es contundent. Estan disposats a cedir en tot allò que no coste diners.

L’Administració està decidida a que aquesta ordre estiga publicada abans de començar el proper curs, i la negociació acaba de començar. Per a l'STEPV-Iv, és fonamental que els pares, les mares i el centres educatius, tinguen la seguretat que l'Administració atendrà aquest alumnat amb les mateixes condicions que la resta de l'alumnat, i per tant, s'han d'establir criteris clars i objectius que han de permetre, per una banda, la integració i la dotació de recursos d'una forma automàtica, i per l'altra, l'anàlisi de situacions particulars que puguen suposar mesures que s'escapen a la norma comuna. I això costa diners.

 


ASSEMBLEES

Ordre del dia:

Negociació de l'Ordre sobre alumnat amb Necessitats Educatives Especials als Instituts d'Educació Secundària

València: dimecres 21 abril. Seu de l'STEPV-Iv. Juan de Mena,18-baix 18 hs.
Castelló: dijous 22 abril. Seu STEPV-Iv. C/ Marqués de Valverde, 8.18 hs.
Alacant: dimecres 21 abril Seu de l'STEPV-Iv. Glorieta Poeta Vicente Mógica, 5, local 12, 18 hs.

El dijous 29 de gener de 2004, l’Administració va lliurar un Esborrany d’Ordre d’atenció a alumnat amb Necessitat Educatives Especials per als Ensenyaments Secundàris (Obligatoris i no obligatoris).

Aquesta normativa ja es va negociar al final del curs 2000-2001, però després de la negociació, l’Administració Educativa la va aparcar i fins ara s'ha tornat a saber res d’ella. Ara, s'ha convocat una Mesa Sectorial d'Educació per exigència sindical i perquè aquesta ordre ha de desenvolupar un apartat de l’acord de plantilles de Secundària que encara no s’ha desenvolupat.

Per a l'STEPV-Iv, és fonamental que els pares, les mares i el centres educatius, tinguen la seguretat que l'Administració Educativa atendrà aquest alumnat amb les mateixes condicions que la resta de l'alumnat i per tant s'han d'establir criteris clars i flexibles que han de permetre, per una banda, la reducció de ràtios i la dotació de recursos humans d'una forma automàtica, i per l'altra, l'anàlisi de situacions particulars que puguen suposar reduccions i dotacions que s'escapen a la norma comuna.

El Sindicat ha convocar reunions de treball per preparar la negociació En aquesta pàgina web trobareu l'esborrany. Sense deixar de banda el conjunt de l’Ordre, cal mirar amb molta atenció els articles vint-i-nou i trenta-u, que són els que es refereixen a la reducció de ràtios i a la dotació dels recursos humans i que són els que poden dur un major enfrontament amb l'Administració Educativa.

València, 7 d'abril de 2004

 


Esborrany d'ORDRE SOBRE L'ALUMNAT AMB N.E.E ESCOLARITZAT ALS INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

El document es negociarà durant el mes de febrer.

El dijous 29 de gener de 2004, l’Administració ens ha entregat un Esborrany d’Ordre d’atenció a alumant amb Necessitat Educatives Especials per als Ensenyaments Secundàris (Obligatoris i no obligatoris).

Aquesta normativa ja la vam negociar al final del curs 2000-2001, però després de la negociació, l’administració la va guardar en un calaix i fins el dia de hui no hem tornat a saber res d’ella. La normativa ha eixit dels despatxos per exigència sindical i perquè aquesta ordre ha de desenvolupar un apartat de l’acord de plantilles que encara no s’ha desenvolupat.

Per a l'STEPV-Iv, és fonamental que els pares, les mares i el centres educatius, tinguen la seguretat que l'administració atendrà aquest alumnat amb les mateixes condicions que la resta de l'alumnat i per tant s'han d'establir criteris clars i flexibles que han de permetre, per una banda, la reducció de ràtios i la dotació de recursos humans d'una forma automàtica, i per l'altra, l'anàlisi de situacions particulars que puguen suposar reduccions i dotacions que s'escapen a la norma comuna.

Sense deixar de banda tota l’Ordre, cal mirar amb molta atenció els articles vint-i-nou i trenta-u, que són els que es refereixen a la reducció de ràtios i a la dotació dels recursos humans i que són els que poden dur un major enfrontament amb l'administració, per tant, us demanem que ho llegiu atentament i ens traslladeu les vostres propostes, suggeriments, aportacions, crítiques,... abans del proper dia 20 de febrer.

València, 29 de gener de 2004

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >