El valencià
és de llei.
Que no et
(re)tallen la llengua

 

 La campanya en Allioli

 
 
 

Allioli 241. primavera 2011

   
 

El valencià, ofegat en un sistema fragmentat
que incompleix la llei

 

Les ciutats tendeixen a bandejar el valencià

 

Educació pretén limitar a una matèria l’extensió del valencià en els PIP

 

Quina educació plurilingüe per al País Valencià?
Vicent Pascual exposa el pla plurilingüe d’Escola Valenciana

 

El mal exemple del decret gallec d’ensenyament plurilingüe

 

La política lingüística del PP a la Generalitat

   
 

 

La campanya als mitjans

 
Articles d'opinió 
 
El País, 12/05/11
Tres lenguas y para todos
Vicent Esteve
 
La paraula nostra, 27/03/11
Plurilingüisme, bilingüisme, monolingüisme valencià
Amadeu Sanz
 
Levante-EMV, 21/03/11
Francesc de P. Burguera
 
Articles informatius 
 
El País, 12/05/11
Los desequilibrios del bilingüismo
 
Levante-EMV, 7/05/11
Momento crítico para el valenciano
 
Vilaweb, 27/04/11
El valencià a l'escola, en procés d'involució
 
Europapress, 24/03/11
Las cooperativas se marcan como objetivo la incorporación progresiva del valenciano en sus centros educativos
 
Levante-EMV, 24/03/11
Escola y el STE reclaman un modelo plurilingüe que no margine el valenciano
 
Levante-EMV L'Horta 18/03/11
Las líneas de enseñanza en castellano duplican a las de valenciano en l´Horta
 
Levante-EMV, 12/03/11
Tres de cada diez alumnos estudian en los programas en valenciano
 
Levante-EMV La Ribera, 12/03/11

Solo el 30% de los escolares de Sueca estudia en valenciano frente al casi 50% de Alzira

 
20 minutos, 11/03/11
Solo un 29% del alumnado recibe la enseñanza en valenciano, según STEPV
 
Qué, 11/03/11

Solo un 29% del alumnado recibe la enseñanza en valenciano, según STEPV

 
El País, 22/02/11
Educación limita el aprendizaje del valenciano
 
Audiovisuals 
 
Vilaweb, 28/04/11
Vicent Maurí: 'Al País Valencià, ens hi juguem el futur del català'
 
 

Notícies

 

STEPV presenta el seu informe sobre l’ensenyament en valencià davant el Comité d’experts de la Carta Europea de les Llengües


STEPV dóna suport a les mobilitzacions que es convoquen pel manteniment de les línies en valencià


STEPV s'oposa al model lingüistic que planteja Font de Mora a l'ensenyament
El Sindicat planteja un model basat en l’ensenyament en valencià, que garanteix l’adquisició de llengües


18/04/11
STEPV estudia recórrer l’ordre de creació de la xarxa de centres plurilingües
El Sindicat ha posat en marxa una campanya en els centres docents per advertir dels perjudicis de l’ordre a l’ensenyament en valencià


STEPV exigeix el compliment de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en la presentació de l’informe anual sobre l’ensenyament en valencià


27/03/11
STEPV i Escola Valenciana reclamen l’extensió de l’ensenyament en valencià i un model plurilingüe que no margine la llengua pròpia
Les avaluacions de la pròpia Conselleria avalen els programes d’ensenyament en valencià com els més idonis per a l’adquisició de llengües


26/02/11
La nova ordre sobre centres plurilingües no respecta els objectius de la legislació vigent
STEPV tornarà a demanar-ne la retirada dilluns que ve en la Mesa Sectorial


17/02/11
STEPV demana la retirada de l’ordre sobre centres plurilingües presentada en la Mesa de 17 de febrer, perquè atempta contra l’ensenyament en valencià

 

DOCUMENTS

 
5 PROPUESTA de Decreto .../2011, del Consell, por el que se regula el plurilingüismo en la Comunitat Valenciana.

1

2 TRÍPTIC

3

Escrit d’adhesió
dels claustres i consells escolars

4

Normativa modificada per Conselleria

 

-- Xarxa centres plurilingües (DOCV 15/04/11)
-- Modificacions de PIP: el decret ha passat per mesa sectorial i CECV. Encara no s'ha publicat.
Veure esborrany, observant el que figura en les disposicions finals:

 

“En los centros situados en los territorios de predominio lingüístico valenciano, a tenor del título quinto de la Ley 4/1983, y al objeto de favorecer una enseñanza adecuada al medio sociocultural se impartirá como máximo, además del área valenciano: Lengua y Literatura, un área no lingüística en valenciano a partir del tercer curso de la educación primaria”.


   


 


 

 

   


 

 

STEPV presenta el seu informe sobre l’ensenyament en valencià davant el Comité d’experts de la Carta Europea de les Llengües

Resum de la intervenció i recull de premsa

Una delegació del Comité d’experts de la Carta Europea de les Llengües regionals o minoritàries es va reunir a València el 5 de juliol amb representants de diverses organitzacions per a rebre informació sobre el terremy de la situació de la llengua al País Valencià. En la reunió, Rosa Roig, en representació d’STEPV, va exposar les conclusions de l’informe «De l’entrebanc a la involució» sobre l’ensenyament del i en valencià de l’any 2011. En l’informe, STEPV constata els desequilibris amb què s’aplica la Llei d’ús i ensenyament (LUEV) en funció dels territoris, les etapes educatives i la titularitat pública o privada dels centres, i denuncia els símptomes de retrocés que ha detectat en els darrers anys en l’extensió i consolidació del valencià en el sistema educatiu.

En la reunió també hi van intervindre representants d’Acció Cultural del País Valencià, de la Universitat de València, de l’associació El Tempir d’Elx i d’Escola Valenciana. El Comité d’experts elebora un informe triennal sobre l’aplicació de la Carta europea de les llengües que ha de sotmetre a la consideració del Consell d’Europa, el qual dictaminarà sobre les mesures adoptades en l’aplicació de la Carta en els països que l’han suscrita.

9 de juliol de 2011

 

   


 

 

STEPV dóna suport a les mobilitzacions que es convoquen pel manteniment de les línies en valencià

PROPUESTA de Decreto .../2011, del Consell,
por el que se regula el plurilingüismo en la Comunitat Valenciana

STEPV considera que l’anunci del conseller de suprimir les línies en valencià, a més d’incrementar les retallades de professorat, suposa l’atac més greu a l’ensenyament en valencià des que governa el PP. En l’Informe sobre la situació de l’ensenyament en valencià 2011, publicat pel Sindicat, ja es denuncia el canvi de política del govern popular en aquest sentit, que ha passat d’entrebancar l’extensió del valencià a una política d’involució en modificar, per primera vegada, la normativa que regula els programes lingüístics (modificació dels PIP i creació d’una xarxa de centres plurilingües). La decisió de suprimir les línies en valencià és una passa més en aquesta lògica involucionista.

STEPV ja va mostrar ahir el seu rebuig a l’anunci del conseller i treballarà per a impedir que el decret anunciat s’aplique. En eixe sentit, donarà suport a les mobilitzacions que es convocaran pròximament i instarà al professorat i a la comunitat educativa a manifestar la seua oposició a aquesta mesura.

31 de maig de 2011

 


 

 

STEPV s'oposa al model lingüistic que planteja Font de Mora a l'ensenyament

El Sindicat planteja un model basat en l’ensenyament en valencià, que garanteix l’adquisició de llengües

El Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, ha anunciat que estan treballant en un esborrany de decret que planteja un canvi del model de programes lingüístics en ensenyament per al curs 2012/13.

El model que planteja, pel que STEPV ha pogut saber ja que desconeixem el contingut de l’esborrany, és el mateix que ha aplicat Galícia i que ha comptat amb el rebuig de la comunitat educativa gallega. Segons aquest model, s’impartirien les matèries en tres llengües, en una determinada proporció. STEPV rebutja aquest model plantejat pel conseller en funcions perquè dóna per suposat que el valencià està en les mateixes condicions d’igualtat que el castellà, cosa que no és certa, tal i com ve denunciant any rere any STEPV en els informes sobre la situació del valencià a l’ensenyament.

L’aplicació d’un model plurilingüe necessita que l'aprenentatge de totes tres llengües siga introduït amb criteris educatius, segons allò que la psicolingüística diu sobre l'aprenentatge de les llengües: immersió en les llengües minoritzades, assoliment de la lectoescriptura primer en una de les llengües minoritzades i després en la resta. L'aprenentatge de diverses llengües ha de descansar sobre fonaments científics i no pas ideològics, i menys encara sobre prejudicis.

Per al Sindicat, el model proposat per Font de Mora no garanteix el compliment de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià ni dels decrets curriculars de primària i secundària en el que es refereix a l’adquisició de les mateixes competències lingüístiques en valencià i en castellà.

També és aventurat fer una proposta d’un nou model lingüístic sense haver fet ni donat a conéixer una avaluació prèvia del funcionament dels programes lingüístics actualment vigents tot posant-los en relació amb els objectius de l’adquisició de llengües.

En eixe sentit, els únics informes coneguts de la pròpia Conselleria són de fa anys i posen de manifest que els programes que tenen el valencià com a base (PEV i PIL) han complit aquests objectius, tant en adquisició de les llengües oficials, com d’altres llengües.

Per tot això, STEPV considera que cal estendre al conjunt del sistema educatiu els programes d’ensenyament en valencià, sobre els quals s’hauria de construir un model d’ensenyament plurilingüe, d'una manera assenyada i planificada.

30 de maig de 2011

 


 

 

STEPV estudia recórrer l’ordre de creació de la xarxa de centres plurilingües

El Sindicat ha posat en marxa una campanya en els centres docents per advertir dels perjudicis de l’ordre a l’ensenyament en valencià

Divendres passat es va publicar en el DOCV l’ordre que regula la xarxa de centres plurilingües (http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/15/pdf/2011_4482.pdf). STEPV va criticar aquesta ordre en les meses de negociació, entre altres coses, perquè margina l’ensenyament en valencià (no té en compte els programes lingüístics que s’apliquen en els centres) i perquè permet a l’alumnat a examinar-se en en qualsevol llengua oficial. A més, amb aquesta ordre es perd una nova oportunitat per a consensuar amb la comunitat educativa un model d’ensenyament plurilingüe per a estendre’l a tot l’alumnat i no només a aquells centres que s’acullen a la xarxa.

La xarxa de centres plurilingües, tal i com està dissenyada, desvirtua els programes lingüístics que s’apliquen des de fa anys i no garanteix en absolut l’objectiu d’adquirir les mateixes competències lingüístiques en les dues llengües oficials, com assenyala la Llei d’Ús i Ensenyament en Valencià.

Per tot això, el Sindicat està estudiant presentar un recurs contra l’ordre perquè altera el disseny dels programes lingüístics dels centres que ni tan sol té en compte.

A més d’aquesta ordre, s’ha d’afegir la modificació dels programes d’incorporació progressiva que consisteix en limitar les matèries que s’imparteixen en valencià a l’assignatura de valencià i, com a màxim, a una altra, quan fins ara es poden extendre a més matèries.

El Sindicat també critica que l’administració ha posat molts impediments aquests darrers cursos per a l’extensió dels programes lingüístics en valencià als centres que ho han sol·licitat.

Davant de totes aquestes agressions a l’ensenyament en valencià, STEPV ha posat en marxa una campanya en els centres docents sota el lema “El valencià és de llei. Que no et (re)tallen la llengua”, en què s’explica les conseqüències d’aquestes noves normatives i demana als claustres i els consells escolars que es posicionen contra la modificació dels PIPs i pel consens en el disseny d’un model d’ensenyament plurilingüe al País Valencià. Els materials de la campanya són un tríptic explicatiu i un Allioli sobre la situació de l’ensenyament en valencià arran de l’informe elaborat pel Sindicat i presentat recentment a l’opinió pública. 


 

 

tornar a l'index