actualitzada a 5 d'octubre 

ADJUDICACIONS CURS 06/07

 

Com obtindre
les vacants?

Pàgina de suport per a les adjudicacions.  

Informació útil del País Valencià. el buscador. Carrers. Trens. Autobusos. Carreteres. Trànsit. Centres de Salut. Ajuntaments. Legislació. Premsa. Centres Educatius. PROPs


 

MESTRES

Vacants dia 6 - Castelló
Vacants dia 6 - València

 

Calendari d'adjudicacions per al mes de setembre               

                                                          [en pdf]


 

Guia per a les adjudicacions

veure també Allioli 195 extra adjudicacions
valencià (pdf)       castellano (pdf)


 

Adjudicacions setembre - mestres


 

Educació Infantil: Total: 
165 noves vacants creades (pdf)

Centres als quals se’ls ha creat una vacant més d’E. Infantil en funció de l’acord de 24/11/05


Vacants actes dia 24 (pdf)

Vacants actes dia 21 (pdf)

Vacants actes dia 20 (pdf)

Vacants actes dia 19 (pdf)


Adjudicacions mestres: radiografia dels actes amb distribució de places per especialitats i localitats


Llistat de participants

Llistat alfabètic provisionals, reingresats i opositors 2005

Llistat ordenat provisionals, reingresats i opositors 2005

Llistat alfabètic p. interí convocat

Llistat ordenat p. interí convocat


CALENDARI: ANUNCI  OFICIAL


Llistat definitiu Comissions servei

Llistat provisional C. de servei - mestres(pdf)


Relació provisional m. interins 

amb serveis, amb les noves especialitats i canvis de província. Reclamacions fins 7 juliol
 RESOLUCIÓ       LLISTAT

Professorat desplaçat i/o suprimit

Vacants acte país 3 juliol

Guia adjudicacions de suprimits i desplaçats (pdf)

Vacants suprimits. Valencia 29,   Castelló 30

Calendari. Actes d'adjudicació mestres suprimits en centre, localitat i zona i els desplaçats de primer cicle d'ESO en IES

ADJUDICACIÓ COMUNITAT. 3 juliol. Conselleria  10 hores.
Alacant. 29 juny. València. 29 juny. Castelló. 30 juny.


Llistat provisional de mestres sense destinació definitiva 
ALFABÈTIC
      -      ORDRE


Comissions de servei. DOGV 14 juny


Guia Orientativa per a sol·licitar una C. de Serveis


07/06

RESOLUCIÓ per la qual es regula i es convoca el concurs d'adjudicació de destinació provisional per als mestres sense destinació definitiva (pdf)


 

SECUNDÀRIA

Convocatòria d'actes d'ajudicació depenents de la Direcció Territorial...

 

Castelló

   

 

Alacant


5 OCT. 2006

9.00   INGLES    GRIEGO

9.30   MATEMÁTIQUES

10      BIOLOGIA

11      ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECŔNICA 
           ORGANITZACIÓ I PROCESOS MANTENIMENT DE VEHICLES
          ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

12.30   MANTENIMENT DE VEHICLES

13      VALENCIŔ

 

 

València

 

  

Amb caràcter ordinari, tots els dimarts i divendres hi ha adjudicacions ordinàries , a les 9 h. en la Direcció Territorial -Edifici PROP 2- de les especialitats del cos de mestres, per a les quals avisen a la gent telefònicament o per telegrama, depenent de la quantitat de substitucions que tenen.
La Direcció Territorial no comunica amb anterioritat la quantitat de places ni les especialitats, ho sabem una vegada allí.
Cal consultar en la Borsa de Conselleria la situació personal i si ha estat adjudicat/ada el seu num. per Alacant, València o Castelló.


 

Guia per a les adjudicacions NOVETATS

Com destriar tota la informació que hi ha als llistats?

veure també Allioli 195 extra adjudicacions
valencià (pdf)       castellano (pdf)


 

Adjudicacions secundària: radiografia dels actes amb distribució de places per especialitats i Direccions territorials


 

Llistat definitiu C. Servei FPA 


Llistat definitiu
participants i vacants


Llistat definitiu 
Comissions de servei


CALENDARI: ANUNCI  OFICIAL


professorat desplaçat i/o suprimit

Acte País: Dilluns 17 de juliol 

Vacants - acte SSTT 13 juliol

Alacant   -   Castelló   -   València


Resolucion por la que se hacen publicos los listados provisionales de profesores interinos, con servicios prestados con anterioridad a 31/08/2006
   - resolució (pdf)  instància (word)
   - amb serveis anteriors a 31/08/05
   - incorporats en el curs 2005/2006

Calendari 2006

Actes de professorat provisional, oposició 2006 i professorat interí

21 juliol

Comissions Servei Definitiu

24 juliol

Publicació Vacants Llistat provisional de comissió de servicis per a professors d’ensenyament secundari, durant el curs 2006/2007, en centres públics de Formació de Persones Adultes.
Resolució -  Exclosos  -  Sense destí  -  Amb destí

Comissions de servei. DOGV 14 juny


Guia Orientativa per a sol·licitar una C. de Serveis


 

Resolució provisional d'adjudicació de destins en el procediment per al canvi de destí i reingressos a resultes del mateix de professors especials d'instituts tècnics d'ensenyament mitjans a extingir


24/05

Convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de serveis per a professors d’ensenyament secundari, durant el curs 2006/2007, en centres públics de Formació de Persones Adultes.


 

 

Adjudicacions setembre - mestres

Segons ha informat la Direcció General de Personal, les Adjudicacions del Cos de Mestres per al professorat que no ha obtingut vacant en el Palau de Congressos seran els dies següents:

Direcció Territorial d’ALACANT

6 DE SETEMBRE A LES 10 HORES.
LLOC: Escola Oficial Idiomes d’Alacant
Mestres Convocats: de l’1 al 250 de la llista per a substitucions

11 DE SETEMBRE A LES 10 HORES.
LLOC: Escola Oficial Idiomes d’Alacant
Mestres Convocats: de 251 al 400 de la llista per a substitucions

Direcció Territorial de CASTELLÓ

6 DE SETEMBRE A LES 10 HORES.
LLOC: Direcció Territorial de CASTELLÓ
Mestres Convocats: de l’1 al 40 de la llista per a substitucions

11 DE SETEMBRE A LES 10 HORES.
LLOC: Direcció Territorial de CASTELLÓ
Mestres Convocats: del 41 al 80 de la llista per a substitucions

Direcció Territorial DE VALÈNCIA

6 DE SETEMBRE A LES 10 HORES.
LLOC: IES BENLLIURE
Mestres Convocats: de l’1 al 250 de la llista per a substitucions

 


 

Adjudicacions secundària: radiografia dels actes amb distribució de places per especialitats i Direccions territorials

El dimarts 25 de juliol s'inicien els actes d'adjudicació de professorat de secundària depenent de la Generalitat Valenciana. Els actes tindran lloc en el Palau de Congressos de València des del dimarts 25 fins el divendres 28.

En els actes d'adjudicació de vacants dels instituts, escoles d'idiomes, conservatoris de música i escoles de d'art i superior de disseny per al curs 2006-2007 estan convocats 9.590 professores i professors. La distribució per i situacions administratives és:

Professorat Convocat
Professorat Provisional 1449
Opositors 2006 1408
Professorat Interí 6733
Total Professorat: 9590

La distribució de les vacants ofertades que podrà demanar el professorat de secundària és la següent:
Vacants Alacant Castelló València
Secundària, PTFP, EOI 3068 991 2073
Conservatoris Professionals 140 45 204
Conservatoris Superiors 18 30 24
Escoles d'Art i Superiors de Disseny 95 48 44
3321 1114 2345
Total vacants País Valencià: 6780

veure estudi complet per 
especialitats i Direccions Territorials
(pdf)

El Sindicat considera que els actes presencials garanteixen la transparència i el control de les persones que participen en el procés d'adjudicació. Per altra part, el fet que les adjudicacions es facen al mes de juliol garanteix que la pràctica totalitat de la plantilla estiga en el seu lloc de treball el primer dia del curs 2006-2007 per tal de poder preparar l'inici del curs i la seua planificació.

STEPV-Iv ha editat una guia dels drets laborals del professorat, tant en les adjudicacions de places com en la seua vida laboral i administrativa que repartirà en els actes convocats. A més, el Sindicat disposa d'un servei d'assessorament per al personal que participa.

València, 24 de juliol de 2006

 


 

Llistat definitiu de participants i vacants 
Ensenyament Secundari, Formació Professional, E.O.I., Conservatoris i  Escoles d'Arts

 

Tecnología

PARTICIPANTS

VACANTS

Llengua i Literatura Valenciana

 

PARTICIPANTS

VACANTS

Anglés

PARTICIPANTS

VACANTS

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica; Sistemes Electrònics; Organització i Processos de Manteniment de Vehicles; Processos i Productes en Fusta i Moble; Assessoria i Processos d’Imatge Personal; Processos i Productes en Arts Gràfiques; Construccions Civils i Edificació; Intervenció Sociocomunitària; Hoteleria i Turisme; Processos i Mitjans de Comunicació; Educadors; Anàlisi i Química Industrial; Organització i Projectes de Sistemes Energètics; Processos de Producció Agrària; Processos en la Indústria Alimentària; Processos de Diagnòstic Clínic i Procediment Ortoprotètic; Processos Sanitaris; Processos i Productes de Tèxtil, Confecció i Pell; Processos i Productes de Vidre i Ceràmica, i Sistemes Electrotècnics i Automàtics.

PARTICIPANTS

VACANTS

Matemátiques

PARTICIPANTS

VACANTS

Llengua Castellana i Literatura

PARTICIPANTS

VACANTS

 

Geografia i Història

PARTICIPANTS

VACANTS

Biología i Geologia

PARTICIPANTS

VACANTS

Física i química

PARTICIPANTS

VACANTS

Música

PARTICIPANTS

VACANTS

Educació Física

PARTICIPANTS

VACANTS

Totes les especialitats dels cossos de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques

PARTICIPANTS CONSER. SUP    CONSER. PROF

VACANTS     CONSER. SUP    CONSER. PROF

Processos de Gestió Administrativa i Processos Comercials

PARTICIPANTS

VACANTS

Informàtica

PARTICIPANTS

VACANTS

Filosofia

PARTICIPANTS

VACANTS

Psicologia i Pedagogia

PARTICIPANTS

VACANTS

Dibuix

PARTICIPANTS

VACANTS

Francés

PARTICIPANTS

VACANTS

Formació i Orientació Laboral

PARTICIPANTS

VACANTS

Cuina i Pastisseria; Estètica; Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble; Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids; Instal·lacions Electrotècniques; Laboratori; Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i Manteniment de Màquines; Oficina de Projectes de Construcció; Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica; Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris; Operacions de Processos; Operacions de Producció Agrària; Patronatge i Confecció; Perruqueria; Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic; Procediments Sanitaris i Assistencial; Producció d’Arts Gràfiques; Producció Tèxtil i Tractament Fisicoquímic; Servicis a la Comunitat; Servicis de Restauració; Sistemes d’Aplicacions Informàtiques; Soldadura, Tècniques i Procediments d’Imatge i So, i Equips Electrònics.

PARTICIPANTS

VACANTS

Administració d’Empreses i Organització i Gestió Comercial

PARTICIPANTS

VACANTS

Llatí, Grec i Cultura Clàsica

PARTICIPANTS

VACANTS

Economia

PARTICIPANTS

VACANTS

Totes les especialitats del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny

PARTICIPANTS

VACANTS

Alemany, Àrab, Xinés, Italià, Rus, Grec, Portugués i Espanyol per a estrangers

PARTICIPANTS

VACANTS

    Totes les especialitats del cos de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny

PARTICIPANTS

VACANTS

 


 

Adjudicacions mestres: distribució per especialitats i localitats

Les adjudicacions de llocs de treball del Cos de Mestres per al curs 2006-2007 s'han iniciat, hui dimecres 19 i finalitzaran dilluns 24 de juliol. La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha convocat a 6.751 persones. La distribució per situacions administratives del personal convocat és: 

1.615 funcionaris de carrera, 
1.436 opositors seleccionats en 2006 i 
3.700 professors interins.

Els llocs de treball que s'oferten són 5.509 en el conjunt de centres docents. La distribució per províncies és: Alacant 3.401 (el 61.7% del total), València 1.309 (23.8%) i Castelló 799 (14.5%). En l'estudi fet pel Sindicat es fa referència a les vacants d'algunes de les ciutats més grans del País Valencià.

La distribució per especialitats és: 

Audició i Llenguatge 385, 
Educació Infantil 1.494, 
Música 237, 
Educació Física 390, 
Anglés 365, 
Francés 199, 
Pedagogia Terapèutica 551, 
Primària 1.469, 
Valencià 153, 
Matemàtiques i Ciències Naturals 86, 
Ciències Naturals 28, 
Matemàtiques 38, 
Ciències Socials 73
Castellà 41.

STEPV-Intersindical Valenciana informa que falten 155 llocs de treball d'Educació Infantil que la Generalitat Valenciana s'havia compromés a crear amb efectes 1 de setembre de 2006. L'Administració valenciana només ha creat 171 llocs de treball dels 326 previstos. Per al sindicat, la responsabilitat la té la Conselleria d'Hisenda que ha bloquejat la creació acordada pels sindicats i Educació el passat més de novembre. En eixe sentit, el Sindicat ha trobat a faltar en la intervenció del conseller d'Educació una explicació a la no creació de totes les places.

El Sindicat ha editat una revista Allioli extraordinària que és una guia de les adjudicacions amb les informacions útils per al professorat que participa. En la revista s'informa dels drets del professorat, de les prestacions bàsiques i l'assistència sanitària, la formació permanent, els permisos i llicències o les retribucions. A més, el Sindicat ha establert un servei d'assessorament per al professorat que hi participa durant els dies de les adjudicacions.

Per altra part, STEPV-Iv considera que l'Administració Valenciana ha d'apostar per donar una solució al professorat interí que es troba en una situació de precarietat laboral i de temporalitat. El Sindicat demana la seua estabilitat laboral i la millora de l'actual acord de condicions laborals.

València, 19 de juliol de 2006

INFORME VACANTS EN ALGUNES CIUTATS

 

TOTAL

%

ALACANT

ALACANT CIUTAT

209

3,8%

ELX

524

9,5%

TORREVIEJA

238

4,3%

BENIDORM

177

3,2%

CREVILLENT

103

1,9%

DÉNIA

67

1,2%

ELDA

144

2,6%

ORIHUELA

200

3,6%

PETRER

81

1,5%

TOTAL

1743

31,6%

 

 

 

CASTELLÓ 

 

 

CASTELLÓ CIUTAT

158

2,9%

ALMASSORA

35

0,6%

BENICARLÓ

26

0,5%

BURRIANA

42

0,8%

LA VALL D'UIXO

30

0,5%

VILA-REAL

58

1,1%

VINAROS

45

0,8%

TOTAL

394

7,2%

 

 

 

VALÈNCIA 

VALÈNCIA CIUTAT

167

3,0%

ALDAIA

26

0,5%

ALZIRA

24

0,4%

BURJASSOT

29

0,5%

GANDIA

45

0,8%

LLIRIA

30

0,5%

ONTINYENT

26

0,5%

PATERNA

45

0,8%

SAGUNT

44

0,8%

TORRENT

66

1,2%

TOTAL

502

9,1%

 


 

Fotocopiadores i llocs per obtindre els llistats de vacants

A més de poder accedir des d'aquesta pàgina, els llistats els podreu obtindre en els llocs següents:

València: 
Els llistats de vacants per al dimecres 19 estaran a la nostra pàgina web i a la seu del sindicat el dia 18.
I per als actes dels dies 20, 21 i 24 us les facilitarem també a la seu de València (C/Juan de Mena,18) de 21 a 22 hores els dies 19, 20 i 21.

Alacant: 
Fotocopiadora TECNOLUA. C/ Pardo Gimeno,34 (Barrio Benalua)

Elx:
Imprempta Copiscolor. José María Pemán, 19. 03201 - ELX 

Castelló: 
COPYAMUNT. Prim , 4 (Al costat pl.Borrull)

Benicarló. 
Llibreria Grèvol. Passatge S.Blai

La Vall d'Uixó
Copisteria Multicopias. Plaça del Parc, 6 (enfront de l'IES Honori Garcia)

 


 

ANUNCI  OFICIAL MESTRES

 

ACTES D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DISPONIBLES EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS A MESTRES PROVISIONALS

    Es convoca, de conformitat amb la Resolució de 30 de maig de 2006, d’esta Direcció General, els mestres de carrera sense destinació definitiva i reingressats a l’acte d’elecció de destinació provisional, que tindrà lloc a partir del dia 19 de juliol de 2006.

La relació de participants, amb el número d’orde d’elecció, es troba exposada als taulers d’anuncis de les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport d’Alacant, Castelló i València.

Els participants que provinguen de les proves selectives convocades per Orde de 14 de abril de 2005 quedaran habilitats per l’especialitat per la qual van ingressar i per Educació Primària, en el cas que es desitge optar a les especialitats de Filologia: Valencià; Matemàtiques i Ciències Naturals; Socials, o Filologia: Llengua Castellana han de presentar en l’acte d’elecció els documents que ho justifiquen, d’acord amb el que preveu el Reial Decret 895/1989.

ACTES D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DISPONIBLES EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS A MESTRES OPOSITORS. /ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DISPONIBLES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS A MAESTROS OPOSITORES.

MESTRES / MAESTROS

COL·LECTIU / COLECTIVO LLOC / LUGAR DIA HORA
REINGRESATS / REINGRESADOS OPOSITORS / OPOSITORES 2005.  Del Núm.1 al 1100 de la llista. PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 19-07-06 9
OPOSITORS / OPOSITORES 2005. Del 1101 al final de la llista. PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 19-07-06 16:30
OPOSITORS / OPOSITORES 2006
EDUC. INFANTIL PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 20-07-06 9
MÚSICA PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 20-07-06 9
INGLÉS PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 20-07-06 9
FRANCÉS PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 20-07-06 16:30
EDUCACIÓN FÍSICA PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 20-07-06 16:30
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 20-07-06 16:30
AUDICIÓN Y LENGUAJE PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 20-07-06 16:30

   

ACTES D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DISPONIBLES EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS A MESTRES INTERINS./ ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DISPONIBLES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS A MAESTROS INTERINOS.

Es convoca a l'acte d'elecció de llocs disponibles als Mestres interins inclosos en la llista d'interins del Cos de Mestres amb servicis, que es farà publica el dia 17 de juliol del 2006 en Les Adreces Territorials de Cultura, Educació i Esport d'Alacant, Castelló i València, amb la distribució següent:

MESTRES INTERINS/ MAESTROS INTERINOS

COL·LECTIU / COLECTIVO LLOC / LUGAR DIA HORA
PROFESSORAT INTERIÍ DEL Núm. 1 AL 900 PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 21-07-06 9
PROFESSORAT INTERÍ DEL Núm. 901 AL 1400 PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 21-07-06 16:30
PROFESSORAT INTERÍ DEL Núm. 1401 AL 2300 PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 24-07-06 9
PROFESSORAT INTERÍ DEL Núm. 2301 A L'ULTIM DE LA LLISTA DE PARTICIPNANTS PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 24-07-06 16:30

NORMES COMUNES/ NORMAS COMUNES

Tots els participants dels actes convocats hauran d'acudir proveïts del DNI i podran ser representats en l'elecció per persona degudament autoritzada.

La relació de llocs de treball disponibles es trobarà a disposició dels interessats en cada acte d'adjudicació.

Per a l'elecció de llocs classificats en valencià serà imprescindible estar en possessió del Certificat de Capacitació en Valencià, o haver superat les proves selectives a partir de l'any 2002.

La no presentació a estos actes comportarà els Mestres provisionals i opositors l'adjudicació forçosa d'un lloc vacant disponible i als Mestres interins l'exclusió de la llista d'interins.

Els actes d'adjudicació es portaran a terme en l'Auditori del Palau de Congressos de València, siti a València, Avinguda de les Corts Valencianes, número 60.

 

IMPRIMIR HORARIS

 

 


 

ANUNCI  OFICIAL SECUNDARIA I ALTRES COSSOS

 

ACTES D’ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DOCENTS DISPONIBLES DURANT EL CURS 2006/2007 EN CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI, ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, CONSERVATORIS SUPERIORS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I ESCOLES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

A fi de procedir a l’adjudicació dels llocs vacants disponibles en els esmentats centres de la Comunitat Valenciana, es convoca els professors que figuren a continuació als llocs, el dies i les hores que s’indiquen:

  • Funcionaris de carrera sense destinació definitiva i als reingressats dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny.

  • Opositors amb plaça que han superat les proves selectives convocades per Orde de 13 de març de 2006 dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Arts Plàstiques i Diseny.

  • Professors interins amb servicis en el cos de professors d’Ensenyament Secundari, cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes, cos de professors tècnics de Formació Professional, cossos de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i cossos de professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny.

Lloc: Palau de Congressos de València, siti a València, a l’avinguda de les Corts Valencianes, número 60, d’acord amb la distribució següent:

 

Data: dia 25 de juliol de 2006

AUDITORI I

HORA ESPECIALITAT

8.30 h Tecnologia

16.30 h Matemàtiques

 

AUDITORI II

HORA ESPECIALITAT

9.00 h Física i Química

12.00 h Processos de Gestió Administrativa i Processos Comercials

17.00 h Dibuix

 

AUDITORI III

HORA ESPECIALITAT

9.30 h Administració d’Empreses i Organització i Gestió Comercial

11.30 h Alemany, Àrab, Xinés, Italià, Rus, Grec, Portugués i Espanyol per a estrangers

 

 

Data: dia 26 de juliol de 2006

AUDITORI I

HORA ESPECIALITAT

8.30 h Llengua i Literatura Valenciana

16.30 h Llengua Castellana i Literatura

 

AUDITORI II

HORA ESPECIALITAT

9.00 h Música

12.00 h Informàtica

17.00 h Francés

 

AUDITORI III

HORA ESPECIALITAT

9.30 h Llatí, Grec i Cultura Clàsica

 

Data: dia 27 de juliol de 2006

AUDITORI I

HORA ESPECIALITAT

8.30 h Anglés

16.30 h Geografia i Història

 

AUDITORI II

HORA ESPECIALITAT

9.00 h Educació Física

12.00 h Filosofia

17.00 h Cuina i Pastisseria; Estètica; Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble; Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids; Instal·lacions Electrotècniques; Laboratori; Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i Manteniment de Màquines; Oficina de Projectes de Construcció; Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica; Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris; Operacions de Processos; Operacions de Producció Agrària; Patronatge i Confecció; Perruqueria; Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic; Procediments Sanitaris i Assistencial; Producció d’Arts Gràfiques; Producció Tèxtil i Tractament Fisicoquímic; Servicis a la Comunitat; Servicis de Restauració; Sistemes d’Aplicacions Informàtiques; Soldadura, Tècniques i Procediments d’Imatge i So, i Equips Electrònics.

 

AUDITORI III

HORA ESPECIALITAT

9.30 h Formació i Orientació Laboral

11.30 h Economia

 

Data: dia 28 de juliol de 2006

AUDITORI I

HORA ESPECIALITAT

8.30 h Organització i Projectes de Fabricació Mecànica; Sistemes Electrònics; Organització i Processos de Manteniment de Vehicles; Processos i Productes en Fusta i Moble; Assessoria i Processos d’Imatge Personal; Processos i Productes en Arts Gràfiques; Construccions Civils i Edificació; Intervenció Sociocomunitària; Hoteleria i Turisme; Processos i Mitjans de Comunicació; Educadors; Anàlisi i Química Industrial; Organització i Projectes de Sistemes Energètics; Processos de Producció Agrària; Processos en la Indústria Alimentària; Processos de Diagnòstic Clínic i Procediment Ortoprotètic; Processos Sanitaris; Processos i Productes de Tèxtil, Confecció i Pell; Processos i Productes de Vidre i Ceràmica, i Sistemes Electrotècnics i Automàtics

16.30 h Biología i Geologia.

AUDITORI II

 

HORA ESPECIALITAT

9.00 h Totes les especialitats dels cossos de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques

17.00 h Psicologia i Pedagogia

AUDITORI III

HORA ESPECIALITAT

9.30 h Totes les especialitats del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny

11.30 h Totes les especialitats del cos de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny

L’elecció de destinació es durà a terme entre els distints grups de professors i dins de cada grup per l’orde que s’indica a continuació:

Per als professors amb destinació provisional, l’elecció es durà a terme per l’especialitat, l’any d’oposició i el menor número de llista obtingut en esta.

Per als opositors, l’elecció es durà a terme per l’orde de la llista de seleccionats que han sigut publicats.

Per als professors interins, l’elecció es durà a terme per l’orde de la llista.

Les llistes dels distints col·lectius estaran exposades a partir del dia 21 de juliol en les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport d’Alacant, Castelló i València.

Per a l’elecció de llocs classificats d’ensenyament en valencià serà imprescindible estar en possessió del Certificat de Capacitació en Valencià o ser aspirant seleccionat en oposicions convocades des de l’any 2002. Per a l’elecció de llocs que comporten l’ensenyament de l’especialitat de valencià serà imprescindible estar en possessió del Diploma de Mestre de Valencià.

Els convocats hi hauran d’acudir amb el document nacional d’identitat. En cas de no poder assistir-hi, haurà de presentar-se persona degudament autoritzada amb la fotocòpia del DNI del representat.

La no presentació en estos actes comportarà als professors provisionals i opositors l’adjudicació forçosa d’un lloc vacant disponible i als professors interins l’exclusió de la llista d’interins.

Els llocs vacants disponibles seran distribuïts als participants abans del començament de cada acte.

IMPRIMIR HORARI

 


 

Comissions de servei 2006

veure en pàgina de Conselleria

 
COS DE MESTRES
 D.O.G.V RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2006, de la direcció general de Personal Docent, per la qual s’anuncia la convocatòria d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2006/2007, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

 D.O.G.V Annex:Llistat de centres estructurats en àrees, subàrees, localitats i centres

Termini de presentació d'instàncies: deu dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ÚLTIM DIA: 26 DE JUNY (PER A ALACANT FINS AL DIA 27, PER SER FESTIU EL 24 DE JUNY)

 El model oficial d'instàncies es troba disponible en les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport d'Alacant, Castelló i València. La instància es dirigirà al director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es presentarà en les esmentades direccions territorials.
 Informació telefònica: 900 20 21 22 / 96 386 63 32

 

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I FUNCIONARIS DOCENTS QUE IMPARTIXEN ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

 D.O.G.V RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2006, de la direcció general de Personal Docent, per la qual s’anuncia la convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de servicis per a professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial, durant el curs 2006/2007, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

 D.O.G.V Annex:Llistat de centres estructurats en àrees, subàrees, localitats i centres

 D.O.G.V CODI ESPECIALITAT
Termini de presentació d'instàncies: deu dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ÚLTIM DIA: 26 DE JUNY (PER A ALACANT FINS AL DIA 27, PER SER FESTIU EL 24 DE JUNY)

 El model oficial d'instàncies es troba disponible en les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport d'Alacant, Castelló i València. La instància es dirigirà al director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es presentarà en les esmentades direccions territorials.
 Informació telefònica: 900 20 21 22 / 96 386 63 32


 

    

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >