actualitzada a 6 d'octubre 

ADJUDICACIONS CURS 05/06

 

Pàgina de suport per a les adjudicacions.  
Enguany encetem una nova secció. Ara trobaràs l'accés a múltiples informacions d'utilitat a l'hora de demanar i obtindre una plaça. Informació útil del País Valencià. el buscador. Carrers. Trens. Autobusos. Carreteres. Trànsit. Centres de Salut. Ajuntaments. Legislació. Premsa. Centres Educatius. PROPs

 
  
 

MESTRES

   
Adjudicacions - OCTUBRE

 

 


Llistats borsa oposició 2005. Mestres


Resolució Definitiva com. de servei


P. opositor aprovat en 2005


 

Calendari oficial 2005


Consulta p. interí amb serveis, especificant si estan convocats (pàgina de Conselleria)


P. interí convocat - alfabètic

P. interí convocat - ordenat


Vacants per al divendre 22 juliol
Vacants per al dijous 21 juliol
Vacants per al dimarts 19 juliol


Informe elaborat per STEPV.
On estan les vacants del dia 19?


P. provisional convocat - ordenat

P. provisional convocat - alfabètic


Comissions de Servei - RESOLUCIÓ PROVISIONAL


Llistat provisional p. interí - borsa mestres

Canvi província i noves especialitats - Mestres
-
Resolució         - llistat general

- Veure en pàgina de Conselleria
reclamacions: de l'1 al 7 de juliol de 2005

 

Vacants actes suprimits i desplaçats 7 juliol

dijous 7 de juliol, 9 hores, sala d’actes de la Conselleria.

participants
ordenació
participants
alfabètic
Vacants

 

Vacants actes suprimits i desplaçats 5 juliol

Alacant Castelló València

24/04 Instruccions a D.Territorials  - suprimits i desplaçats

24/04 ACTE de SUPRIMITS I DESPLAÇATS - 5 juliol

 
17/06

Comissions servei mestres - DOGV 17/06


22/06

RESOLUCIÓ que regula i convoca el concurs d’adjudicació de destinació provisional 

22/06

Llistat provisional mestres sense destinació definitiva

   

 
 

SECUNDÀRIA

   

Adjudicacions - OCTUBRE

ALACANT

DIA 7 D’OCTUBRE
9 PSICOLOGIA, ANGLES,
9’45 PROCESOS DE GESTIO ADMINISTRATIVA
10 ANÀLISIS I QUIMICA INDUSTRIAL
12 FRANCES
12’15 E.F.

DIA 10 D’OCTUBRE
9 ALEMANY
LENGUA CASTELLANA
9’15 GEOGRAFIA I HISTORIA
9’30 FISICA I QUIMICA
9’45 CONSTRUCCIONS CIVILS
10 ORGANITZACIÓ I PROJECTES SISTEMES ENERGETICS
10’15 INFORMATICA
INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA
DIBUIX TÈCNIC
DISENY GRÀFIC


Llistats borsa oposició 2005. Secundària


 

Calendari oficial


 

Vacants 

 

Secundària    (general   -   per especialitats)
Conservatoris Superiors de Música nou llistat
Conservatoris Professionals de Música
Escoles d'Art i Disseny
Mestres de Taller Escoles d'Art i Disseny nou


 

GUIA. Com destriar tota la informació que hi ha als llistats de vacants


 

Llistats de participants

Per especialitats. En pàgina de Conselleria
Comproveu els llistats. En algunes especialitats s'han produit canvis el dia 22, en concret: Tecnologia. Conservatoris tot. Dibuix. Educació física. Filosofia. Frances. Geografia historia. Idiomes tots. Anglés. Matemàtiques. Psicologia i pedagogia. Biologia i geologia. 


 

Resolució definitiva c. de servei


  Resolució provisional C. servei EOI
Resolució provisional C. servei Conservatoris
la R. definitiva està a la vostra disposició en les seus

Resolució provisional c. de servei

LListat amb les persones que provenen d'altres CCAA 

Les places de Conservatoris estaran el dia 22

Consulta p. interí amb serveis, especificant si estan convocats (pàgina de Conselleria)


Professorat aprovat 2005

  Secundària
  p. tècnic de fp
  Música i Arts escèniques 
  Art i Disseny
  Escoles Oficials d'Idiomes


Acte d’adjudicació. Professorat suprimit, amb pèrdua provisional de destinació o desplaçat

Acte d'adjudicació de País
dilluns 18, 9h. Conselleria 

Vacants per a
l'acte de país

Guia per
a demanar


Llistats provisionals. Professorat interí amb serveis anteriors a 31/08/05 - Secundària

  - Resolució 
- P. interí amb serveis 05 (habilitacions simples)
- P. interí amb serveis 05 (h. simples - Música i arts)
- P. interí amb serveis 05 (habilitacions dobles)
- Noves incorporacións P. interí
- Noves incorporacións P. interí (música i arts)

---

  Veure en pàgina de Conselleria
  reclamacions: de l'1 al 7 de juliol de 2005

---

  IMPORTANT: El professorat de nova incorporació inclòs provisionalment en més d'una especialitat haurà d'optar de forma explícita, per aquella de les especialitats en què desitge ser inclòs en el Llistat Definitiu d'Interins. (Dins del termini de reclamacions)


20/06

Comissions de servei de secundària


24/05

Comissions de servei de secundària en FPA

   

 
 

   


 

STEPV-Iv valora positivament els actes d'adjudicació de 2005

STEPV-Iv valora positivament l'acte d'adjudicació de vacants de places per als col.legis d'infantil i primària i els Instituts de Secundària públics que finalitza, hui, divendres 29 de juliol. Per al Sindicat els actes s'han desevolupat amb normalitat i amb incidències poc significatives, la qual cosa demostra que el sistema d'adjudicació de vacants públic i presencial és la millor opció per a garantir els drets de professorat a triar una vacant i per ser un sistema transparent, amb control sindical i dels propis participants, i que permet una major capacitat d'elecció de les places, cosa que no passa amb el sistema de petició escrita. A més a més, en un dia el professorat que participa tria la seua vacant per al curs vinent.

En tot cas, el Sindicat vol ressenyar dos aspectes negatius dels actes d'adjudicació. El primer té a veure amb la falta de voluntat política de la direcció general d'Ensenyament quan a les certificacions de valencià. Aquest fet, ha impossibilitat, per primera vegada en els últims anys, a persones que han superat, ara al mes de juliol, el mòdul didàctic de valencià, poder fer-lo servir als actes d'adjudicació, en no haver facilitat, malgrat els compromisos del propi director general d'Ensenyament, el llistat de persones aprovades a la direcció general de Personal. És a dir, s'ha "castigat" al professorat que s'ha reciclat a no poder demanar places catalogades en valencià.

El segon és el relacionat amb les comissions de serveis. El Sindicat considera que no existeix un procediment clar, objectiu i transparent en la seua concessió. La Conselleria publica al DOGV una normativa per a poder demanar-les per raons d'interés personal, relacionades amb problemes de salut, d'adaptació de llocs de treball, familiars, socials... però no existeixen un criteris públics coneguts per tothom que donen transparència i credibilitat a la seua concessió.

Sobre aquests dos assumptes, el Sindicat demana que s'ha d'assegurar que el professorat que es recicle puga triar vacant en valencià i que cal restringir les comissions de servei a allò per al que han estat creades.

En aquests actes ha participat el professorat del Cos de Mestres i el professorat dels cossos de Secundària (professorat de Secundària, professorat tècnic de FP i professorat de ensenyaments de règim especial) que no té destinació definitiva per no haver-la obtingut en el concurs de trasllats, per haver reingressat a l'ensenyament, per haver finalitzat el periode de pràctiques enguany, per haver aprovat el concurs-oposició enguany i tindre que fer les pràctiques durant el curs vinent o per ser professorat interí.

El professorat del Cos de Mestres que ha participat són unn 6.600, dels quals 1.000 no tenen destinació definitiva, 1.606 han aprovat el concurs oposició enguany i 4.000 són interins. Aquestes persones han optat a 5.238 vacants de les 24.000 que existeixen al catàleg de llocs de treball. Un 21,82% de les places de mestres del sistema han estat adjudicades durant aquesta setmana.

El nombre de professorat de Secundària convocat ha estat 9.462 persones que es desglossa en: professorat funcionari de carrera sense destinació definitiva: 1.188; professorat opositor d’aquest any: 1.197 i professorat interí: 7.077. Les places que s'han ofertat són un total de 6.945 de les quasi 24.000 que té el sistema públic. És a dir, un 28,93% de les vacants de Secundària dels Instituts i centres de Secundària.

En conjunt dels 48.000 llocs de treball o places que existeixen al sistema educatiu públic (col.legis i instituts) s'han adjudicat durant aquests dies 12.183 places. El percentatge de vacants ofertades ha estat del 25,38%.

El professorat interi convocat als actes han estat 4.000 del cos de mestres i 7.077 dels cossos de Secundària. La suma és de 11.077 professors i professores interines, dels quals han obtingut plaça, als actes celebrats, un total de 7.192 i s'han quedat sense vacant 3.885. El professorat interí que s'ha quedat sense vacant queda a l'espera de ser cridat per a cobrir noves vacants o substitucions durant el proper curs escolar. Ara per ara, el 14,98% dels llocs de treball del sistema estan ocupats per professores i professorat interins.

STEPV-Iv afegeix que la major part del professorat funcionari de carrera sense destinació definitiva obtindrà una vacant definitiva al proper concurs de trasllats que es convocarà a octubre o novembre. Quan al professorat interí, el Sindicat reclama que, per acabar amb la seua situació de precarietat i temporalitat, cal establir en la nova Llei d'Educació un procediment d'accés diferenciat per poder consolidar el seu treball.

València, 29 de juliol de 2005

 


 


CALENDARI OFICIAL

NORMES COMUNES

 

MESTRES PROVISIONALS

    Es convoca, de conformitat amb la Resolució de 8 de juny de 2005, d’esta Direcció General, els mestres de carrera sense destinació definitiva i reingressats a l’acte d’elecció de destinació provisional, que tindrà lloc a partir del dia 19 de juliol de 2005.

La relació de participants, amb el número d’orde d’elecció, es troba exposada als taulers d’anuncis de les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport d’Alacant, Castelló i València.

Els participants que provinguen de les proves selectives convocades per Orde de 4 de maig de 2004 quedaran habilitats per l’especialitat per la qual van ingressar i per Educació Primària, en el cas que es desitge optar a les especialitats de Filologia: Valencià; Matemàtiques i Ciències Naturals; Socials, o Filologia: Llengua Castellana han de presentar en l’acte d’elecció els documents que ho justifiquen, d’acord amb el que preveu el Reial Decret 895/1989.

MESTRES OPOSITORS

COL·LECTIU LLOC DIA HORA
REINGRESATS PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 19-07-05 9
OPOSITORS PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 19-07-05 9
OPOSITORS
PEDAG. TERAPÉUTICA PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 19-07-05 16:30
INGLÉS PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 19-07-05 16:30
FRANCÉS PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 19-07-05 16:30
EDUC. FÍSICA PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 19-07-05 16:30
MÚSICA PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 19-07-05 16:30
EDUC. INFANTIL PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 20-07-05 9
AUDICIÓN Y LENGUAJE PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 20-07-05 9

MESTRES INTERINS

Es convoca a l'acte d'elecció de llocs disponibles als Mestres interins inclosos en la llista d'interins del Cos de Mestres amb servicis, que es farà publica el dia 18 de juliol del 2005 en Les Adreces Territorials de Cultura, Educació i Esport d'Alacant, Castelló i València, amb la distribució següent:

COL·LECTIU  LLOC DIA HORA
PROFESSORAT INTERIÍ DEL Núm. 1 AL 650 PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 20-07-05 16:30
PROFESSORAT INTERÍ DEL Núm. 651 AL 1500 PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 21-07-05 9
PROFESSORAT INTERÍ DEL Núm. 1501 AL 2100 PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 21-07-05 16:30
PROFESSORAT INTERÍ DEL Núm. 2101 AL 3100 PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 22-07-05 9
PROFESSORAT INTERÍ DEL Núm. 3101 A L'ULTIM
DE LA LLISTA DE PARTICIPANTS
PALAU DE CONGRESSOS AUDITORI I 22-07-05 16:30

NORMES COMUNES

Tots els participants dels actes convocats hauran d'acudir proveïts del DNI i podran ser representats en l'elecció per persona degudament autoritzada.

La relació de llocs de treball disponibles es trobarà a disposició dels interessats en cada acte d'adjudicació.

Per a l'elecció de llocs classificats en valencià serà imprescindible estar en possessió del Certificat de Capacitació en Valencià, o haver superat les proves selectives a partir de l'any 2002.

La no presentació a estos actes comportarà els Mestres provisionals i opositors l'adjudicació forçosa d'un lloc vacant disponible i als Mestres interins l'exclusió de la llista d'interins.

Els actes d'adjudicació es portaran a terme en l'Auditori del Palau de Congressos de València, siti a València, Avinguda de les Corts Valencianes, número 60.

 

Informe elaborat per STEPV sobre les
vacants del dia 19 - mestres

On estan les vacants ?

PROVISIONALS/OPOSITORS

ESPECIALITATS

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL

PROVISIONALS OPO 2004

PROFESSORAT OPO 2005

TOTAL

DIFERÈNCIA* (places per a interinatge)

ANGLÉS

209

70

83

362

90

186

276

86

AUDICIÓ I LLENGUATGE

143

57

162

362

110

168

278

84

C. NATURALS

21

2

10

33

0

0

0

33

C. SOCIALS

55

13

22

90

0

0

0

90

CASTELLÀ

30

4

3

37

0

0

0

37

E. FÍSICA

289

43

109

441

160

115

275

166

E. INFANTIL

909

151

215

1275

370

700

1070

205

E. MUSICAL

148

42

55

245

90

100

190

55

FRANCÉS

96

27

57

180

40

97

137

43

MAT./C.NAT

59

10

33

102

0

0

0

102

MATEMÀTIQUES

15

2

16

33

0

0

0

33

P. TERAPÈUTICA

269

63

133

465

140

240

380

85

PRIMÀRIA

987

207

259

1453

0

0

0

1453

VALENCIÀ

107

11

42

160

0

0

0

160

TOTAL

3337

702

1199

5238

2606

2632

La columna "Diferència" només és orientativa.

En el cas que tot el PROFESSORAT PROVISIONAL triara per l’especialitat en què aprovà l’oposició, eixes serien les vacants que quedarien per al PROFESSORAT INTERÍ. Ara bé, el total, el 2.632, sí que són les vacants (independentment de l’especialitat) que quedaran per al professorat interí després de l'adjudicació del PROFESSORAT PROVISIONAL I OPOSITOR.

 

 

Comissions de Servei

Convocatòria: divendres 17 de juny de 2005 (DOGV)
MODIFICACIÓ
Lista provisional: Martes 12 julio (19 horas)(3 dies de reclamacions)
Lista definitiva: Viernes 15 julio (13 horas)


Adjudicacions de Professorat Suprimit i Desplaçat

Adjudicació als SSTT (Serveis Territorials): dimarts dia 5 de juliol
Llistat de vacants (exclusivament per als actes de suprimits): divendres dia 1 de juliol.
Llistat de participants: al mateix acte d’adjudicació.

Adjudicació de País: dijous dia 7 de juliol, 9 hores, a la sala d’actes de la Conselleria.
Llistat de vacants exclusivament per a aquest acte: dia 6 de juliol.
Llistat de participants: en el mateix acte d’adjudicació.

 

 

 


CALENDARI OFICIAL


Ensenyament secundari
Escoles oficials d’idiomes
Conservatoris superiors i professionals de música
Escoles d’arts plàstiques i disseny

NORMES              LLISTATS DE PARTICIPANTS (mireu al costat del calendari)

 

A fi de procedir a l’adjudicació dels llocs vacants disponibles en els esmentats centres de la Comunitat Valenciana, es convoca els professors que figuren a continuació als llocs, el dies i les hores que s’indiquen:

 • Funcionaris de carrera sense destinació definitiva i als reingressats dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • Opositors amb plaça que han superat les proves selectives convocades per Orde de 14 d’abril de 2005 dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Arts Plàstiques i Diseny.
 • Professors interins amb servicis en el cos de professors d’Ensenyament Secundari, cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes, cos de professors tècnics de Formació Professional, cossos de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i cossos de professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny.

Lloc: Palau de Congressos de València, 
avinguda de les Corts Valencianes, número 60, 
d’acord amb la distribució següent:

Veure en pàgina de Conselleria

26 de juliol de 2005

AUDITORI I

8.30 h Llengua i Literatura Valenciana.   LLISTAT
17.00 h Matemàtiques. LLISTAT

AUDITORI II

9.00 h Física i Química. LLISTAT
12.30 h Processos de Gestió Administrativa i Processos Comercials. LLISTAT
17.30 h Dibuix, LLISTAT

AUDITORI III

9.30 h Administració d’Empreses i Organització i Gestió Comercial, LLISTAT
13.00 h Alemany, Àrab, Xinés, Italià, Rus, Grec, Portugués i Espanyol per a estrangers. LLISTAT

 

27 de juliol de 2005

AUDITORI I

8.30 h Tecnologia. LLISTAT
17.00 h Llengua Castellana i Literatura. LLISTAT

AUDITORI II

9.00 h Música. LLISTAT
12.30 h Informàtica. LLISTAT
17.30 h Francés. LLISTAT

AUDITORI III

9.30 h Llatí, Grec i Cultura Clàsica. LLISTAT

 

28 de juliol de 2005

AUDITORI I

8.30 h Totes les especialitats. Cossos de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques. LLISTAT
17.00 h Anglés. LLISTAT

AUDITORI II

9.00 h Educació Física. LLISTAT
12.30 h Filosofia. LLISTAT
17.30 h Biologia i Geologia. LLISTAT

AUDITORI III

9.30 h Formació i Orientació Laboral. LLISTAT
11.30 h Economia. LLISTAT

 

29 de juliol de 2005

AUDITORI I

8.30 h 
Organització i Projectes de Fabricació Mecànica; Sistemes Electrònics; Organització i Processos de Manteniment de Vehicles; Processos i Productes en Fusta i Moble; Assessoria i Processos d’Imatge Personal; Processos i Productes en Arts Gràfiques; Construccions Civils i Edificació; Intervenció Sociocomunitària; Hoteleria i Turisme; Processos i Mitjans de Comunicació; Educadors; Anàlisi i Química Industrial; Organització i Projectes de Sistemes Energètics; Processos de Producció Agrària; Processos en la Indústria Alimentària; Processos de Diagnòstic Clínic i Procediment Ortoprotètic; Processos Sanitaris; Processos i Productes de Tèxtil, Confecció i Pell; Processos i Productes de Vidre i Ceràmica, i Sistemes Electrotècnics i Automàtics. 
LLISTAT

17.00 h 
Cuina i Pastisseria; Estètica; Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble; Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids; Instal·lacions Electrotècniques; Laboratori; Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i Manteniment de Màquines; Oficina de Projectes de Construcció; Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica; Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris; Operacions de Processos; Operacions de Producció Agrària; Patronatge i Confecció; Perruqueria; Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic; Procediments Sanitaris i Assistencial; Producció d’Arts Gràfiques; Producció Tèxtil i Tractament Fisicoquímic; Servicis a la Comunitat; Servicis de Restauració; Sistemes d’Aplicacions Informàtiques; Soldadura, Tècniques i Procediments d’Imatge i So, i Equips Electrònics. 
LLISTAT

AUDITORI II

9.00 h Geografia i Història. LLISTAT
17.30 h Psicologia i Pedagogia. LLISTAT

AUDITORI III

9.30 h Totes les especialitats del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny. LLISTAT
12.30 h Totes les especialitats del cos de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny. LLISTAT


NORMES

L’elecció de destinació es durà a terme entre els distints grups de professors i dins de cada grup per l’orde que s’indica a continuació:

Per als professors amb destinació provisional, l’elecció es durà a terme per l’especialitat, l’any d’oposició i el menor número de llista obtingut en esta.

Per als opositors, l’elecció es durà a terme per l’orde de la llista de seleccionats que han sigut publicats.

Per als professors interins, l’elecció es durà a terme per l’orde de la llista.

Les llistes dels distints col·lectius estaran exposades a partir del dia 18 de juliol en les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport d’Alacant, Castelló i València.

Per a l’elecció de llocs classificats d’ensenyament en valencià serà imprescindible estar en possessió del Certificat de Capacitació en Valencià o ser aspirant seleccionat en oposicions convocades des de l’any 2002. Per a l’elecció de llocs que comporten l’ensenyament de l’especialitat de valencià serà imprescindible estar en possessió del Diploma de Mestre de Valencià.

Els convocats hi hauran d’acudir amb el document nacional d’identitat. En cas de no poder assistir-hi, haurà de presentar-se persona degudament autoritzada amb la fotocòpia del DNI del representat.

La no presentació en estos actes comportarà als professors provisionals i opositors l’adjudicació forçosa d’un lloc vacant disponible i als professors interins l’exclusió de la llista d’interins.

Els llocs vacants disponibles seran distribuïts als participants abans del començament de cada acte.

 

Comissions de Servei

Convocatòria: dilluns 20 de juny (DOGV)
Resolució provisional: dimarts dia 19 de juliol. (3 dies de reclamació)
Resolució definitiva: divendres 22 de juliol.


Adjudicacions desplaçats i suprimits.

Actes d’adjudicació als SSTT (Serveis Territorials): dijous dia 14 de juliol
Llistats de vacants (exclusivament actes de desplaçats i suprimits als SSTT): dimecres dia 13 de juliol.
Llistats de participants: al mateix acte d’adjudicació.
Acte d’adjudicació de País (Conselleria): dilluns dia 18 de juliol.
Llistats de vacants (exclusivament actes de desplaçats i suprimits a la sala d’actes de la Conselleria): divendres dia 15 de juliol.
Llistats de participants: al mateix acte d’adjudicació.


 

Els llistats de les adjudicacions també estaran disponibles en les copisteries següents:

ALACANT - Copist. Tecnolúa
Pardo Jimeno, 34 (Benalúa)
ELX - Copiscolor
José María Pemán, 19
BENICARLÓ. Llibreria Grèvol
Passatge S.Blai
CASTELLÓ - COPYAMUNT
Prim , 4 (Al costat pl.Borrull)
VALÈNCIA - Copist. Mompó
Tres Forques, 99

Guia de centres (amb  adreça, telèfon, distàncies kms., característiques, programa lingüístic,... Alacant    Castelló     València

- 

 

Calendari de l’acte d’adjudicació de professorat suprimit, amb pèrdua provisional de destinació o desplaçat :


Acte d'adjudicació de País

Les persones convocades són les que han fet l'opció de Comunitat als actes del serveis territorials.
Estan convocades totes les especialitats el dilluns dia 18 a les 9h. a la sala d'actes de la Conselleria d'Educació (Avda. Campanar, 32) de València.

Vacants per a l'acte de país


Guia per a participar (pdf)

Comarques de València:

Vacants València

- dijous dia 14 a les 9.30 hores Professorat de València Ciutat
- dijous dia 14 a les 11.30 hores Professorat de la resta de  localitats de les comarques de valència
A l’IES BENLLIURE de València (carrer Alboraia)

Comarques d’Alacant

Vacants Alacant

- dijous dia 14 a les 10 hores
Als Serveis Territorials d’Alacant

Comarques de Castelló

Vacants Castelló

- dijous dia 14 a les 10 hores
Als Serveis Territorials de Castelló

 


 

 

Instruccions a les Direccions Territorials sobre personal suprimit i desplaçat del cos de mestres

Resum de la circular de la Direcció General de personal docent a les direccions territorials de cultura, educació i esport d'Alacant, València i Castelló.

Determinació:
- Suprimits: Primària i 1r cicle d'ESO. Ordre de 9-6-1998 (DOGV 26-6-1998)
- Desplaçats: igual que en el cas anterior, aplicació dels criteris de l'Ordre de 9-6-1998 (DOGV 26-6-1998)

Ordre d'elecció:
De conformitat amb les ordres de 9-6-1998 (DOGV 26-6-1998) i 21-12-2004 (DOGV 29-12-2004) l'ordre d'elecció dels actes presencials són:

1r. Any més antic de supressió o desplaçament.
2n. Dintre del mateix any:

   • Antigüetat centre.

   • Serveis efectius cos.

   • Any menys recent d'ingrés.

   • Puntuació processos selectius.

En aplicació de l'article 12 de l'Ordre de 9-6-1998, no hi haurà adscripció com a definitiu a llocs de 1r Cicle d'ESO en col.legis.
De l'aplicació de la disposició sisena de l'Ordre de 21-12-2004 i articles 14 i 15 de l'Ordre de 9-6-1998, tant suprimits com desplaçats tenen els següents drets de preferència.

Centre d'origen:
-Suprimits: a qualsevol lloc vacant del centre.
-Desplaçats: a qualsevol lloc vacant del centre de 1r Cicle d'ESO.
En cas que en el mateix centre existesquen suprimits i desplaçats la preferència s'exercirà segons els criteris d'ordenació exposats anteriorment.

Zones d'origen:
-Surprimits: a qualsevol lloc vacant de la zona.
-Desplaçats: a qualsevol lloc vacant del primer cicle d'ESO.
En cas que en la mateixa zona existesquen suprimits i desplçats la preferència s'exercirà segons els criteris d'ordenació exposats anteriorment.

 


ACTE D'ADJUDICACIÓ SUPRIMITS I DESPLAÇATS

5 de juliol de 2005 

València: Serveis Territorials d'Educació

- 9h. Suprimits/des de València i pedanies (que opten a un lloc definitiu al seu centre)
- 9.45 h. Suprimits/des i Desplaçats/des de València i pedanies
         - primer es fa una roda centre a centre i després a localitat-
- 11.30h. de Ademús a Mislata
- 13h. De Moixent a Zarra

Alacant i Castelló: 10 hores en els Serveis Territorials


 


 

Comissions de servei 2005


Secundària

Vegeu en DOGV 20/06/05     ---     Vegeu en pàgina de Conselleria
ÚLTIM DIA: 1 DE JULIOL (PER A ALACANT FINS AL DIA 2, PER SER FESTIU EL 24 DE JUNY)

Veure Guia Orientativa per demanar la comissió de serveis


Mestres

Comissions de Servei - RESOLUCIÓ PROVISIONAL
Provisional: 3 dies per a  reclamacions
Definitiva: Viernes 15 julio (13 horas)

Vegeu en DOGV 17/06/05     ---     Vegeu en pàgina de Conselleria
ÚLTIM DIA: 29 DE JUNY (PER A ALACANT FINS AL DIA 30, PER SER FESTIU EL 24 DE JUNY)

Veure Guia Orientativa per demanar la comissió de serveis


Secundària en FPA

Veure en DOGV de 24/05/05  -  en pagina de Conselleria  -  pdf en aquesta pàgina


    

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >