ADJUDICACIONS CURS 05/06

 

 VACANTS DE SECUNDÀRIA - PER ESPECIALITAT

 Documents en pdf. Varia el tamany en funció de l'especialitat


ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
ALEMANY
ALEMANY - EOI
ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL
ANGLÈS
ANGLÉS - EOI
ÀRAB - EOI
ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL
BIOLOGIA I GEOLOGIA
CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ
CUINA I PASTISSERIA
CULTURA CLÀSSICA
DIBUIX
ECONOMIA
EDUCACIÓ FÍSICA
EDUCADORS
EQUIPS ELECTRÒNICS
ESPANYOL PER A ESTRANGERS - EOI
ESTÈTICA
FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOBLE
FILOSOFIA
FÍSICA I QUÍMICA
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
FRANCÈS
FRANCÉS - EOI i CONS.
GREC
GREC - EOI
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
HOSTALERIA I TURISME
INFORMÀTICA
INSTAL·LACIÓ. I MANTEN. D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS
INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA
ITALIÀ - EOI
LABORATORI
LENGUA CASTELLANA I LITERATURA
LLATÍ
LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA
MANTENIMENT DE VEHICLES
MATEMÀTIQUES
MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES
MÚSICA
OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ
OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA
OPER. I EQUIPS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIME.
OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL
ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTEN. DE VEHICLES
ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA
ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS
PATRONATGE I CONFECCIÓ
PERRUQUERÍA
PORTUGUÈS
PROCEDIMENTS DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈSIC
PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
PROCESSOS COMERCIALS
PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
PROCESSOS DIAGNOST. CLÍNIC I PROCED. ORTOPROTÈSIC
PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
PROCESSOS I PRODUCTES DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA
PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES
PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE
PROCESSOS SANITARIS
PRODUCCIÓ D'ARTS GRÀFIQUES
PSICOLOGIA I PEDAGOGIA
RUS
SERVEIS A LA COMUNITAT
SERVEIS DE RESTAURACIÓ
SISTEMES ELECTRÒNICS
SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS
SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
SOLDADURA
TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO
TECNOLOGIA
VALENCIÀ - EOI
XINÉS

    

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >