Quaderns de la Intersindical Valenciana

        
Fa més de vint anys que va aparèixer la revista ALL-I-OLI, òrgan de comunicació de l'STEPV. En novembre de 1999 vam celebrar el 20 aniversari. En l’últim període, degut a l'ampliació del sindicat als sectors de Sanitat, de l'Administració autonòmica, estatal i local, ALL-I-OLI s'ha fet ressò d'aquesta diversificació i s’han editat diversos extres dedicats al personal de la Generalitat Valenciana, de la Sanitat o de l'Administració Local, entre d’altres. Ara encetem una nova etapa, en la qual la nostra capçalera mare seguirà centrant-se sobretot a l'ensenyament, i naixem com ALLIOLI INTERSINDICAL, una nova publicació al servei dels treballadors i treballadores de les Administracions Públiques valencianes i del sector de la Salut.
  

   

  Nº 7 gener 2002
  Nº 6 octubre 2001
  

Nº 4 febrer 2001

  

Nº 3. octubre 2000

  

Nº 1. febrer/març 2000

  

   

STEPV- INTERSINDICAL VALENCIANA (STEPV-Iv)
Director: Vicent Esteve. Consell de Redacció: Adel Francés, Joan Blanco, Jordi Boluda, Rafa Miralles. Cap de Redacció: Rafa Miralles. Disseny i diagramació: Jordi Boluda. Fotografies: Jordi Boluda, Xelo García, Manolo Cabanillas. Rev. lingüística: José Orozco. Tiratge: 18.000 exemplars Dipòsit Legal: V-807-2000

anar a 
intersindical / all-i-oli / ensenyament
sanitat
/ justícia / serveis públics