Pressupostos 2006  /  2


Perdida de poder adquisitivo del personal de las administraciones públicas desde 1990

 

veure pàgina de pressupostos de 2005

29/07/05 concentració de delegades i delegats sindicals. DESCONVOCADA
29/07/05 La Mesa General de l'Administració de l'Estat arriba a un acord sobre les retribucions de tots els empleats públics
27/07/05 La Mesa General tractarà sobre les retribucions en setembre
25/07/05 Intersindical Valenciana exigeix l’inici de les negociacions retributives dels empleats públics.
El Conseller de Justícia i Administracions Públiques convoca la Junta de Portantveus de la Mesa General.
13/07/05 La Generalitat no sap si té diners per als seus empleats
Què ha passat en la Mesa General de la Funció Pública?
12/07/05 Els sindicats ANPE, CEMSATSE, Intersindical Valenciana i SAE valoren negativament els resultats de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana
Un miler de persones es concentren a la Ciutat de la Justícia per reclamar la recuperació del poder adquisitiu i la clàusula de revisió salarial.
01/07/05 ANPE, CEMSATSE, Intersindical Valenciana i SAE convoquen una concentració de delegades i delegats sindicals per al dia 12 de juliol, a les 12 hores, a la Ciutat de la Justícia coincidint amb la Mesa General de la Funció Pública Valenciana
25/06/05 El conseller Peralta ajorna, novament, la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana
24/06/05 Quatre sindicats creen una plataforma en defensa dels interessos dels empleats públics de la Generalitat
15/06/05 Intersindical Valenciana i CEMSATSE exigeixen a Camps un acord de legislatura
13/06/05 Concentració de delegades i delegats per un Acord retributiu en Mesa General
10/06/05 La Generalitat Valenciana convoca la mesa general
06/05/05 Intersindical convoca una concentració davant d'Administracions Públiques
15/04/05 La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques no ha convocat la Mesa General de Negociació de la Generalitat Valenciana

 


 

DESCONVOCADA

concentració de delegades i delegats sindicals

Els sindicats ANPE-Sindicato Independiente, Convergencia Estatal de Médicos y ATS (CEMSATSE), Intersindical Valenciana (Iv) i Sindicato de Auxilares de Enfermeria (SAE) han convocat una concentració de delegades i delegats sindicals per al dia 26 de juliol, a les 11:30 hores, a la Ciutat de la Justícia, coincidint amb la Mesa General de la Funció Pública Valenciana.

Els sindicats convocants volen donar suport així a la negociació d'unes millores retributives significatives per a tot el personal que treballa al servei de la Generalitat, després de molts anys de reiterades pèrdues de poder adquisitiu.

L’ordre del dia de la Mesa està referit exclusivament a "Qüestions retributives". Per això, els sindicats CEMSATSE i Intersindical Valenciana, que estan presents en la Mesa General, presentaran una proposta basada en el manteniment del poder adquisitiu, inclosa la clàusula de revisió salarial per a 2005 i 2006, així com la recuperació de part del poder adquisitiu perdut en el passat. Així mateix, plantejaran la modificació del Decret 24/1997, que regula les indemnitzacions per raó del servei en la Generalitat, per estar desfasat.

La concentració també vol servir de recordatori a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques que hi ha molts més assumptes que els sindicats convocants volem negociar, com per exemple:

A) Acord de condicions de treball, amb vigència per a tota la Legislatura, que toque els següents assumptes:

 1. Estructuració adequada de plantilles a les necessitats reals amb la reconversió dels contractes en precari en places estructurals.
 2. Reducció de la temporalitat en l’AdministraciómPública.
 3. Jubilació voluntària incentivada als 60 anys amb llibertat de la treballadora i treballador per perllongar l’edat de la seua jubilació, en compliment dels Acord de Toledo.
 4. Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.
 5. Homegenització dels condicions laborals, permisos, llicències, vacances i permisos per a tots els empleats públics.

B) Definició dels àmbits de negociació corresponents a la Mesa General de Funció Pública i a les diferents Meses Sectorials, així com la garantia del màxim respecte a la representativitat en cada Mesa de Negociació.

 

 


 

La Mesa General de l'Administració de l'Estat arriba a un acord sobre les retribucions de tots els empleats públics

Retribucions 2006:
de nou un 2% i el 100% del complement de destí en desembre

Com en els darrers deu anys, la Mesa General de l'Administració General de l'Estat (que representa només als funcionaris dependent del Govern central), ha usurpat novament les competències negociadores de la resta d'Administracions Públiques i ha pactat amb el Ministeri d'Administracions Públiques (MAP) les retribucions de totes les empleades i empleats públics de l'Estat espanyol. La diferència, enguany, sembla estar en el fet que el que s'ha pactat s'aplicarà a totes les administracions, no com l'any passat, en què per un costat obligava les Comunitats autònomes a pujar només un 2,7% els sous, mentre al seus empleats els pujava un 3,5% en total.

A falta d'una lectura detallada de l'acord (encara no l'hem pogut obtenir en el seu text original), sembla, pel que diu la premsa, que l'acord consisteix en el següent:

 • Augment de sou general del 2%
 • Paga extra de juny: sou+triennis+80% del complement de destí
 • Paga extra de desembre: sou+triennis+100% del complement de destí
 • Compromís per a arribar al 100% de la paga extra (resta de complements) en quatre anys.
 • L'acord suposaria, segons açò, un total del 3,1% de pujada en 2006.
 • Compromís per reduir la tasa de temporalitat "per sota dels dos dígits" en quatre anys, però no diu per quins procediments.

Valoració:

En primer lloc, no cap dubte que és la major pujada de sou dels darrers deu o dotze anys, i això mereix, sense dubte, una valoració positiva. Tanmateix, si es mantinguera l'actual nivell d'IPC interanual a final d'any (en juny de 2005 és un 3,1%), simplement es mantindria el poder adquisitiu que teníem a 1 de gener de 2005. No es recuperaria res, per tant, de tot allò perdut en els darrers quinze anys i que suma, segons les diferents fonts, entre un quinze i un vint per cent del poder adquisitiu de l'any 90.

També cal tenir en compte que podria resultar una pèrdua de poder adquisitiu de nou si en el segon semestre es disparara l'IPC. I això és una cosa que, amb el petroli pels núvols, és ben possible. El que caldria per a poder donar un suport complet a l'acord és una Clàusula de Revisió Salarial que assegure que no perdrem diners de nou.

En segon lloc, també cal valorar positivament que siga un acord de legislatura. Intersindical Valenciana ha cregut sempre en aquest instrument com el més vàlid per a assegurar per un costat millores en les condicions de treball i per un altre la pau social en les Administracions.

Finalment, ens hem de lamentar de nou que les úniques notícies sobre retribucions, siguen bones, roïns o mig-pensionistes que rebem els empleats públics provinguen de la Mesa General de l'Estat, emtre que ací, la Generalitat s'amaga darrere papà Estat cada vegada que se li demana que demostre el poder valencià retribuint adequadament les seues empleades i empleats. Intersindical Valenciana, no obstant, afirma que el seu compromís és intentar per tots els mitjans aconseguir un acord retributiu a la Generalitat Valenciana que permeta mantenir i recuperar poder adquisitiu a les funcionàries i funcionaris i al personal laboral de la Generalitat de tots els sectors: Ensenyament, Funció Pública, Justícia i Sanitat.

 


 

La Mesa General tractarà sobre les retribucions en setembre

El Secretari Autonòmic d'Administracions Públiques posposa a novembre la negociació de la resta d'assumptes

La Junta de Portaveus de la Mesa General de la Funció Pública va tractar ahir de l'ordenació de la negociació col·lectiva en els assumptes comuns als quatre sectors de l'Administració de la Generalitat: Ensenyament, Funció Pública, Justícia i Sanitat. A proposta de l'Administració, es va decidir que hi haurà una reunió de la Mesa General de la Funció Pública els dies 26 o 27 de setembre amb un ordre del dia centrat en les retribucions de 2005 i 2006, tot i que no es descarta que també es puga parlar de la reglamentació de la negociació en la Mesa General. En tot cas, la setmana anterior (del 19 al 23), hi haurà una nova Junta de Portaveus per a perfilar l'ordre del dia definitiu d'eixa reunió i de les següents. En eixe sentit, el Secretaria Autonòmic d'Administracions Públiques, Rafael Sanus, es va comprometre a convocar-ne una cap a finals d'octubre o en novembre.

En primer lloc, cal fer una valoració positiva del fet que es negocien les retribucions abans de la redacció definitiva dels pressupostos per a 2006, així com del fet que la pròpia administració mantinga oberta la negociació de les retribucions de 2005. Tanmateix, també cal tindre clar que no ens van a regalar res que no ens haurem guanyat: caldrà posar de manifest que estem disposades i disposats a mobilitzar-nos si cal per a aconseguir que la Generalitat ens pague d'una manera digna. Per això, us demanem que en setembr estigueu atents i que participeu de les accions que es proposen.

28/07/05

 


 

Un miler de persones concentrades en la Ciutat de la Justícia per la negociació

La Generalitat no sap si té diners per als seus empleats

Els sindicats ANPE, CEMSATSE, Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV i STSPV) i SAE han valorat negativament els resultats de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana celebrada el dia 12 de juliol de 2005. Mentre es celebrava la Mesa General un miler de persones es van concentrar a la Ciutat de la Justícia per reclamar la recuperació del poder adquisitiu i la clàusula de revisió salarial.

 

Què ha passat en la Mesa General de la Funció Pública del dia 12 de juliol?

Prèviament a la Mesa un miler de persones s'han concentrat a la porta del Palau de Justícia per donar suport a la negociació. El grup més nombròs ho ha fet sota la pancarta: "per la recuperació del poder adquisitiu, per la clàusula de revisió salarial" que signaven Intersindical Valenciana, ANPE, CEMSATSE i SAE.

La valoració de la negociació ha estat negativa en no haver un compromís del govern de la Generalitat Valenciana a negociar les retribucions dels més de 120.000 empleats i empleades públics que treballen a la Generalitat Valenciana als sectors de sanitat, educació, justícia i administraciódel consell.
El Sindicat ha reclamat un acord de condicions de treball que contemple: la recuperació del poder adquisitiu, la clàusula de revisió salarial i diverses millores en les condicions de treball, de seguretat i de prevenció de riscs laborals i altres millores socials per al conjunt de les empleades i empleats públics. Aquesta reivindicació es justifica en ser les empleades i empleats públics valencians dels pitjors pagats del conjunt de l'Estat Espanyol.

La Generalitat Valenciana ha comunicat que, en aquest moment, no disposa de recursos econòmics per fer front a una negociació sobre les retribucions i ha anunciat que a finals de setembre podria disposar de recursos per a iniciar-la. Davant d'aquesta situació, el sindicat ha insistit en la necessitat que la Generalitat Valenciana es comprometera, hui, en la Mesa General, a compensar la pèdua de poder adquisitiu corresponent al 2005 i a establir mecanismes de compensació, és a dir, una clàusula de revisió salarial, per al futur, d'aquesta forma s'evitarien noves pèrdues de poder adquisitiu. L'Administració Valenciana només s'ha compromés a convocar una reunió de portantveus a finals de juliol, a crear una comissió per estudiar una nova llei de funció pública valenciana i a convocar la comissió paritària de salut laboral a finals de setembre.

STEPV-Intersindical Valenciana considera que la millora de les retribucions de les empleades i empleats públics no és una prioritat per al govern valencià perquè les supedita a negociacions amb el govern central sobre el sistema de financiació autonòmica, eludint qualsevol compromís i responsabilitat pròpia.

I ara, què?

En la reunió de portantveus de finals de juliol, STEPV-Intersindical Valenciana insistirà en què la negociació dels temes laborals, econòmics, socials i de seguretat en el treball són priporitaris i exigirem la seua negociació immediata. No anem a acceptar un no per resposta ni un ajornament.

A més a més, anem a proposar a la resta de les organitzacions sindicals amb implantació a la Generalitat Valenciana i al conjunt de les empleades i empleats públics tot un seguit de mesures de pressió durant els mesos de setembre a desembre, és a dir durant l'elaboració dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.

El nostre sindicat trreballarà de valent i posarà tots els mitjans per defensar defensar els interessos de les empleades i empleats públics.

Coses a tindre en compte

Què és la Mesa General de Negociació?

La Mesa General és l'òrgan per negociar les condicions de treball, retributives i econòmiques del conjunt d'empleats i empleades públiques valencians. La representació és en funció del resultat de les eleccions sindicals als sectors d'ensenyament, sanitat, administració del consell i justícia. En aquest moment els sindicats que en formen part són:

Intersindical Valenciana (STEPV) 101 delegades i delegats. 17,18%.
CCOO 159 delegades i delegats. 27,04%.
UGT 133 delegades i delegats. 22,62%.
CSI-CSIF 100 delegades i delegats. 17,01%
CEMSATSE 95 delegades i delegats. 16,16%

El model electoral aplicat en els serveis públics reconeix el dret al vot de totes les persones que hi treballen en ella, però cada vot no val el mateix. Mentre a l’Ensenyament una persona delegada s’obté amb 197 vots, a l’Administració Pública, a la Sanitat i a la Justícia s’obtenen només amb 69, 55 i 44 vots, respectivament. La representació en les meses ignora els sufragis personals i només computa els delegats i delegades. Així es distorsiona la representació directa dels treballadors i treballadores. El nombre de vots obtés per cada sindicat present a la Mesa General és: Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV i STSPV) amb 14.061 vots. Per darrere se situen altres organitzacions, CCOO (12.861), UGT (9.363), CSI-CSIF (6.825) i CEMSATSE (4.921).

Perquè s'havia de convocar la Mesa General?.

Per negociar les condicions laborals, econòmiques i socials del conjunt de les empleades i empleats públics valenciana. Existia un compromís del conseller de Justícia i Administracions Públiques, Miquel Peralta, que exerceix de president de la Mesa General, de negociar-les a data 15 de febrer. En concret estaven pendents de negociació: retribucions de 2005, reducció de jornada laboral setmanal, mesures per la conciliació de la vida familiar i laboral, aplicació de la legislació en matèria de prevenció de risc laborals i de seguretat en el treball... és a dir, tots el temes que no són competències de la negociació en la Mesa Sectorial d'Educació.

El conseller no va convocar la Mesa General en la data prevista, 15 de febrer, i ha estat retardant, contínuament, la seua convocatòria. El Sindicat, de vegades en solitari, i d'altres amb d'altres sindicats hem convocat diverses mesures de pressió fins aconseguir la convocatòria per al 12 de juliol de 2005.

Perquè no existeix una única Plataforma reivindicativa?

La resposta és fàcil de contestar, per tres motius bàsicament:

 1. Alguns sindicats (CCOO, UGT i CSIF) van signar un acord retributiu per a l'any 2005 amb el Ministeri per a les Administracions Públiques a Madrid que suposava una renúncia a la recuperació del poder adquisitiu, a la clàusula de revisió salarial i a la negociació de la "famosa " sentència de la Audiència Nacional.
 2. Aquests mateixos sindicats pretenen que una part de l'augment salarial reclamat siga per a un fons de pensions privat. Per a ells aquest punt és fonamental, de fet alguns sindicats, són accionistes, junt el BBVA, d'una empresa que gestiona fons de pensions. En concret volen que siga un 0,5% de la massa salarial de cada empleats públic. STEPV-Iv vol que eixa quantitat vaja directament al salari de cada treballadora i treballador i que siga reforçat el sistema públic de pensions. Per tant, en aquest tema no existeix acord sindical perquè nosaltres defensem un sistema públic de pensions i que els diners que volen destinar al fons privat vagen diretament a la nostra nòmina. Altres sindicats no ho defensen.
 3. Per altra part, es pretén que buidar de contingut les Meses Sectorials de negociació (educació, sanitat, justícia, administració del consell....) per centralitzar-la en la Mesa General de Negociació. Així s'allunya la negociació de les treballadores i treballadors i es desvirtua la representació sindical.

De fet, els sindicats CCOO, CSIF i UGT volien que Intersindical Valenciana s'adherira a una plataforma reivindicativa que ja tenien pactada i que incloïa el fons de pensions. A més a més, no volien que tots els sindicats presents a la Mesa General de Negociació la pugueren signar. Aquests dos motius, junts als altres tres ja enunciats, han impossibilitat, malgrat les nostres reiterades crides a la unitat sindical, que tots els sindicats estem en la mateixa plataforma.

Quina és la nostra Plataforma Reivindicativa?

Intersindical Valenciana va proposar a tots els sindicats amb representació a la Funció Pública Valenciana la redacció d'una plataforma unitària que, finalment, va ser signada per ANPE (sindicat present a Educació), CEMSATSE i SAE (sindicats sanitaris) i la pròpia Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV i STSPV). Aquesta plataforma ha estat oberta a totes les organitzacions sindicals sense exclusions. Qui no està és perquè no vol.

La plataforma és la següent:

A) Acord de condicions de treball, amb vigència per a tota la Legislatura, que done resposta a les reivindicacions de les treballadores i treballadors de la Generalitat Valenciana:

1.Recuperació del poder adquisitiu i clàusula de revisió salarial

2.Estructuració adequada de plantilles a les necessitats reals amb la reconversiódels contractes en precari en places estructurals.

3.Reducció de la temporalitat en l'Administració Pública.

4.Jubilació voluntària incentivada als 60 anys amb llibertat de la treballadora i treballador per perllongar l'edat de la seua jubilació en compliment dels Acord de Toledo.

5.Salut Laboral. Serveis de prevenció de riscs laborals amb la provisió de llocs de treball i el funcionament de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral.

6.Formació. Inclusió en la Mesa de Formació dels sindicats presents en les Meses General i Sectorials.

7.Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

8.Homegenització dels condicions laborals, permisos, llicències, vacances i permisos per a tots els empleats públics.

B) Definició dels àmbits de negociació corresponents a la Mesa General de Funció Pública i a les diferents Meses Sectorials, així com la garantia del màxim respecte a la representativitat en cada Mesa de Negociació

Què reivindiquem exactament quan a les retribucions?

La recuperació del poder adquisitiu perdut durant els darrers anys, una garantia per no tornar a perdre en el futur, això suposa que el govern de la Generalitat Valenciana establesca una clàusula de revisió salarial.

 


 

Els sindicats ANPE, CEMSATSE, Intersindical Valenciana i SAE valoren negativament els resultats de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana

Un miler de persones es concentren a la Ciutat de la Justícia per reclamar la recuperació del poder adquisitiu i la clàusula de revisió salarial.

Els sindicats ANPE-Sindicato Independiente, CEMSATSE, Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV I STSPV) i SAE han valorat negativament la Mesa General de Negociació de la Funció Pública Valenciana en no haver-se compromés el govern de la Generalitat Valenciana a negociar les retribucions dels més de 120.000 empleats i empleades públics que treballen a la Generalitat Valenciana als sectors de sanitat, educació, justícia i administració del consell.

Els sindicats han reclamat un acord de condicions de treball que contemple: la recuperació del poder adquisitiu, la clàusula de revisió salarial i diverses millores en les condicions de treball, de seguretat i de prevenció de riscs laborals i altres millores socials per al conjunt de les empleades i empleats públics. Aquesta reivindicació es justifica en ser les empleades i empleats públics valencians dels ptijors pagats del conjunt de l'Estat Espanyol.

La Generalitat Valenciana ha comunicat que, en aquest moment, no disposa de recursos econòmics per fer front a una negociació sobre les retribucions i que a finals de setembre podria disposar de recursos per a iniciar-la. Davant d'aquesta situació, els quatre sindicats que conformen la plataforma han insistit en la necessitat que la Generalitat Valenciana es comprometera, hui, en la Mesa General, a compensar la pèrdua de poder adquisitiu corresponent al 2005 i a establir mecanismes de compensació, és a dir, una clàusula de revisió salarial, per al futur, d'aquesta forma s'evitarien noves pèdues de poder adquisitiu.

L'Administració Valenciana només s'ha compromés a convocar una reunió de portantveus a finals de juliol, a crear una comissió per estudiar una nova llei de funció pública valenciana i a convocar la comissió paritària de salut laboral a finals de setembre.

Els sindicats ANPE, CEMSATSE, Intersindical Valenciana i SAE consideren que no és una prioritat per al govern valencià la millora de les retribucions de les empleades i empleats públics perquè les supedita a negociacions amb el govern central sobre el sistema de financiació autonòmica, eludint qualsevol compromís i responsabilitat pròpia. A més a més, valoren com a insatisfactoris i negatius els resultats de la Mesa General de Negociació, per la qual cosa demanen una intervenció del President de la Generalitat Valenciana per reconduir les negociacions al sector públic, i en cas contrari, anuncien la convocatòria de noves mesures de pressió a la tardor.

València, 12 de juliol de 2005

-

 

ANPE, CEMSATSE, Intersindical Valenciana i SAE convoquen una concentració de delegades i delegats sindicals per al dia 12 de juliol, a les 12 hores, a la Ciutat de la Justícia coincidint amb la Mesa General de la Funció Pública Valenciana

Els sindicats ANPE-Sindicato Independiente, Convergencia Estatal de Médicos y ATS (CEMSATSE), Intersindical Valenciana (Iv) i Sindicato de Auxilares de Enfermeria (SAE) han convocat una concentració de delegades i delegats sindicals per al dia 12 de juliol, a les 12 hores, a la Ciutat de la Justícia coincidint amb la Mesa General de la Funció Pública Valenciana.

Els sindicats es mostren en desacord amb l’ordre del dia de la Mesa General que ha fixat, unilateralment, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per no arreplegar les propostes fetes per aquestes organitzacions sindicals. La proposta d’ordre del dia dels sindicats és:

A) Acord de condicions de treball, amb vigència per a tota la Legislatura, que dóne resposta a les reivindicacions de les treballadores i treballadors de la Generalitat Valenciana:

 1. Recuperació del poder adquisitiu i clàusula de revisió salarial
 2. Estructuració adequada de plantilles a les necessitats reals amb la reconversió dels contractes en precari en places estructurals.
 3. Reducció de la temporalitat en l’AdministraciómPública.
 4. Jubilació voluntària incentivada als 60 anys amb llibertat de la treballadora i treballador per perllongar l’edat de la seua jubilació, en compliment dels Acord de Toledo.
 5. Salut Laboral. Serveis de prvenció de riscs laborals amb la provisió de llocs de treball i el funcionament de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral.
 6. Formació. Inclusió en la Mesa de Formació dels sindicats presents en les Meses General i Sectorials.
 7. Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.
 8. Homegenització dels condicions laborals, permisos, llicències, vacances i permisos per a tots els empleats públics.

B) Definició dels àmbits de negociació corresponents a la Mesa General de Funció Pública i a les diferents Meses Sectorials, així com la garantia del màxim respecte a la representativitat en cada Mesa de Negociació.

Els sindicats ANPE-Sindicato Independiente, CEMSATSE, Iv i SAE consideren prioritària la negociació de tots aquests temes i critiquen que l’Administració no vol negociar cap dels temes que preocupen a les treballadores i treballadors de la Generalitat Valenciana.

Per altra part, els sindicats insisteixen en mantindre una reunió amb el President de la Generalitat Valenciana, Francesc Camps, i no accepten que aquest haja delegat la reunió amb el conseller d’Economia.

Per acabar, els sindicats anuncien que, en cas de no ser acceptades les seues reivindicacions i propostes, convocaran noves mesures de pressió.
 


 


 

El conseller Peralta ajorna, novament, la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana

El Sindicat critica, molt durament, aquest ajornament.

La Direcció General d'Administració Autonòmica ens ha fet arribar una convocatòria de reunió de la Mesa General de la Funció Pública, a celebrar el proper 12 de juliol (estava promesa per al dilluns, 27 de juny), a les 12:30 hores, a la Ciutat de la Justícia, amb el següent ordre del dia:

 1. Entrega de documentos de trabajo, relativo (sic) al sector de discapacitados
 2. Creación de dos comisiones de trabajo:
 3. Comisión de Portavoces para el estudio de los temas a tratar en la convocatorias de la Mesa General de Negociación.
 4. Comisión de la Ley de Función Pública Valenciana: se irán creando a su amparo subcomisiones para tratar de los distintos aspectos, entre las cuales se propone las siguientes:
  a) Subcomisión de disposiciones generales, ámbito de aplicación y regímenes transitorios.
  b) Subcomisión de régimen jurídico de los Cuerpos funcionariales de la Administración de la Generalitat Valenciana.
  c) Subcomisión de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional.
  d) Subcomisión de Formación.
  e) Subcomisión de situaciones administrativas.
  f) Subcomisión de derechos, deberes e incompatibilidades (incluye seguridad y salud, prevención de riesgos laborales y conciliación de la vida laboral y familiar).
  g) Subcomisión de registro de personal, relaciones de puestos de trabajo y régimen retributivo.
  h) Subcomisión de órganos de representación y negociación colectiva.
  i) Subcomisión de discapacitados.

  1. Formación. Posición de la Generalitat Valenciana en materia de Formación Contínua para los años 2006 y siguientes.
  2. Cuestiones de tipo retributivo.
  3. Prevención de Riesgos Laborales. Dotación de plazas necesarias para la constitución en su totalidad de los servicios de prevención de riesgos laborales y unidades que forman parte de los mismos en todos los sectores y organismos dependientes de la Generalitat Valenciana.
  4. Ruegos y preguntas.

  El Sindicat valora negativament aquest nou ajornament de la Mesa de Negociació, cal recordar que estava prevista per al 15 de febrer i més tard se'ns va comunicar que es faria el 27 de juny. Per al Sindicat açò suposa un clar menyspreu a les treballadores i treballadors de la Generalitat Valenciana i a les organitzacions sindicals. A més a més, posa en evidència la manca de voluntad de consens i de diàleg del departament que presideix el conseller Miguel Peralta.
   
  València, 24 de juny de 2005

 


 

-

 

Quatre sindicats creen una plataforma en defensa dels interessos dels empleats públics de la Generalitat

Els sindicats més representatius dels treballadors de la Generalitat Valenciana han creat una plataforma per a defensar els interessos dels treballadors de la Generalitat, al temps que s'han manifestat en contra de la modificació de la Llei 9/87 de Òrgans de Representació i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques (LOR) que pretén disminuir dràsticament la representació sindical dels treballadors públics, vulnerant els seus drets i llibertats.

La plataforma està formada pels sindicats:

ANPE- Sindicato Independiente
Convergencia Estatal de Médicos y ATS (CEMSATSE)
Intersindical Valenciana (IV)
Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE)

Com a primeres mesures, aquesta Plataforma ha sol·licitat una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, per a tractar la modificació de la Llei 9/87 i que es respecte a les organitzacions sindicals amb més representació en cadascun dels Sectors públics.

Així mateix, la plataforma presentarà, en la pròxima Mesa General de la Funció Pública, prevista per al pròxim 27 de juliol, les següents reivindicacions:

Definició dels àmbits de negociació corresponents a la Mesa General de Funció Pública i a les diferents Meses Sectorials, així com la garantia del màxim respecte a la representativitat de cada Mesa de Negociació

Acord de condicions de treball, amb vigència per a tota la Legislatura, que done resposta a les reivindicacions dels treballadors de la Generalitat Valenciana:

Recuperació del poder adquisitiu i Clàusula de Revisió Salarial.

- Estructuració adequada de plantilles a les necessitats reals amb la reconversió dels contractes en precari en places estructurals.

- Reducció de la temporalitat en l'Administració pública.

- Jubilació voluntària incentivada als 60 anys amb llibertat del treballador per a perllongar l'edat de la seua jubilació, en compliment dels Acords de Toledo.

-Salut Laboral. Serveis de prevenció de riscos Laborals amb la provisió de llocs de treball i el funcionament de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral.

-Formació. Inclusió en la Mesa de Formació dels sindicats presents en les Meses General i Sectorials.

-Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

-Homogeneïtzació de les condicions laborals, permisos, llicències, vacances i permisos per a tots els empleats públics

 


 

Intersindical Valenciana i CEMSATSE exigeixen a Camps un acord de legislatura

En una reunió mantinguda el dia de hui, 15 de juny de 2005, els sindicats Intersindical Valenciana i CEMSATSE, organitzacions majoritàries presents en la Mesa General de la Generalitat Valenciana, han arribat a l'acord de plantejar-li al President de la Generalitat la necessitat d'un Acord de Legislatura que dóne resposta a les reivindicacions majoritàries dels empleats públics, i que es concreten en:

 1. Recuperació del poder adquisitiu.
 2. Estructuració adequada de plantilles a les necessitats reals amb la reconversió dels contractes en precari en places estructurals.
 3. Compliment de la legislació respecte de les OPOs i disminuació de la temporalitat amb processos de consolidació i accés diferenciat.
 4. Jubilació voluntària incentivada als 60 anys amb llibertat del treballador per prorrogar l'edat de jubilació, en compliment dela Acords de Toledo.
 5. Salut laboral: serveis de prevenció de riscos laborals amb la provisió dels llocs de treball i el funcionament de la Comissió Paritaria de Seguretat i Salut Laboral.
 6. Formació. Inclusió en la Mesa de Formació dels Sindicats presents en les Meses General i Sectorials.
 7. Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.
 8. Homogenització de les condicions laborals, permisos, vacances i festius, etc., per a tots els empleats públics.

Amb posterioritat, ambdós sindicats han mantigut una entrevista amb el Secretari Autonòmic de Administracions Públiques, Rafael Sanús, al que li han plantejat aquestes reivindicacions. El Secretari ha confirmat la convocatòria de Mesa General per al dia 27 de juny, i s'ha compromés a estudir les reivindicacions, tot i que ha manifestat les dificultats que existeixen per a acordar qualsevol mesura que represente major despesa.

 


 

Concentració de delegades i delegats per un Acord retributiu en Mesa General

Intersindical Valenciana convoca una concentració de delegades i delegats dels diferents sectors de la Funció Pública davant el Palau de la Generalitat Valenciana, demà, 14 de juny de 2005, a les 11 hores. La concentració es fa en demanda d'una negociació real en la Mesa General d'un Acord de legislatura sobre condicions de treball que incloga la recuperació de poder adquisitiu, la reducció de la jornada laboral i la posada en marxa dels serveis de prevenció. Alhora, la concentració ha de servir per fer-li palès al conseller Miguel Peralta que no anem a consentir un altre retard en la convocatòria de la Mesa General per a tractar d'aquests temes. La conselleria ha anunciat una reunió de la Mesa General per al dia 27, però no l'ha convocada encara formalment.

D'altra banda, tres sindicats presents en la Mesa General han arribat a una plataforma comuna. En aquesta plataforma no està Intersindical Valenciana, ja que un dels punts bàsics d'aquestes organitzacions és la reivindicació d'un Pla de Pensions, qüestió en la que aquesta organització està radicalment en contra, per entendre que es tracta d'una privatització encoberta del sistema públic de pensions, així com un "segrest" de part de la nòmina de cada treballadora i treballador, que en lloc de cobrar-la, se li va a asignar a una empresa participada per algunes organitzacions que la reclamen.

Per tot això, Intersindical Valenciana està per la negociació en la Mesa General d'un acord que permeta la recuperació del poder adquisitiu, i en això coincidim amb altres organitzacions, però ho fem mantenint els principis de defensa del sector i les pensions públiques.

València, 13 de juny de 2005

 


 

La Generalitat Valenciana convoca la mesa general

La conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha anunciat la convocatòria d'una reunió de la Mesa General de la Funció Pública per al dia 27 de juny. L'ordre del dia no ha estat comunicat formalment, ja que sembla que podrien incloure's canvis fins última hora, però és segur que inclourà la constitució d'una Mesa de Retribucions.

La conselleria s'ha vist obligada a convocar-la, després de la pressió a què ha estat sotmesa, entre d'altres, per la Intersindical Valenciana, per les concentracions davant la seu del departament que dirigeix Miguel Peralta i davant la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, dirigida per Gerardo Camps. Així mateix, Intersindical Valenciana ha estat reiterant la seua petició de convocatòria de la Mesa General, convocatòria a la que el conseller es va comprometre a convocar el passat mes de febrer. Ahir mateix, 9 de juny, es va reiterar la petició de convocatòria de Mesa General.

Els objectius d'Intersindical Valenciana per a la Mesa General són, com ja s'ha explicat en diverses ocasions, la consecució d'un Acord de legislatura que millore les condicions de treball de la totalitat d'empleades i empleats de la Generalitat dels diferents sectors quant a recuperació del poder adquisitiu, pagues extres completes, clàusula de revisió salarial, reducció de la jornada de treball cap a les 35 hores, posada en marxa dels serveis de prevenció de riscos laborals, etc.

Per això, animem la resta de sindicats presents en la Mesa General a treballar junts per tal de presentar un front comú davant la Generalitat i obtenir la major millora de les condicions de treball possible. En eixe sentit, fóra d'agrair que les diverses iniciatives siguen consensuades o, al menys, comunicades entre les diferents sensibilitats sindicals, per tal de facilitar l'entesa en eixa unitat d'acció que reclamem.

València 10 de juny de 2005

 


 

El Sindicat proposarà mobilitzacions a les empleades i empleats públics i a la resta d'organitzacions sindicals del sector

Intersindical Valenciana reitera l'exigència de la convocatòria de la Mesa General

Intersindical Valenciana (STEPV-Iv, STAPV-Iv i STSPV-Iv) demana la convocatòria urgent de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública Valenciana per tractar sobre diversos aspectes que afecten a les condicions laborals, econòmiques i socials de les empleades i empleats públics que treballen a la Generalitat Valenciana.

La nostra organització ha reiterat aquesta petició al Conseller de Justícia i Administracions Públiques, Miquel Peralta, al llarg dels darrers mesos sense obtindre una resposta positiva a la seua petició. A més a més, el sindicat denuncia l'incompliment del conseller per convocar la mesa el passat mes de febrer, data a la qual es va comprometre en novembre de 2004. En eixa mateixa data es va comprometre a activar diverses comissions de treball sobre assumptes que afecten a les condicions laborals de les empleades i empleats públics i a la funció pública valenciana.

Els temes que es vol negociar són:

 1. Mesa de Retribucions de la Generalitat Valenciana: constitució i calendari de treballs.
 2. Serveis de Prevenció de Riscs Laborals:
  1. Provisió de llocs de treball.
  2. Funcionament de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat Valenciana.
 3. Mesa Sectorial d'Universitats: creació i composició.
 4. Negociació d'un nou acord sobre permisos sindicals de caràcter institucional.

Intersindical Valenciana concreta les seues reivindicacions per a la negociació en un Acord Plurianual de condicions laborals i retributives de les empleades i empleats públics que contemple els següents aspectes: retribucions, salut laboral, formació, mesures de conciliació de la Vida Familiar i Laboral, reducció de la temporalitat i processos de consolidació de l'ocupació del personal que treballa a la Generalitat Valenciana, reducció de la jornada laboral amb creació d'ocupació i anàlisi i reconversió dels contractes precaris: contractes fora de plantilla i per acumulació de tasques, contractes per a l'atenció continuada i guàrdies, contractes d'inserció o obra i servei per a tasques estructurals.

El Sindicat concreta les seues peticions retributives en:

· Establiment de la clàusula de revisió salarial

· Recuperació del poder adquisitiu perdut els darrers anys mitjançant la dotació d'un fons addicional.

· Continuar avançant fins a completar el cobrament del 100% de les pagues extraordinàries en aquesta legislatura.

· Dotació i convocatòria de les places necessàries per a la constitució, en la seu totalitat, dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i unitats que formen part dels mateixos en tots els sectors i organismes depenents de la Generalitat.

· Jubilació anticipada pactada i flexible.

· Plans d'acció social.

· Establiment de mesures per a homogeneitzar les quanties dels triennis.

· Revisió de les quanties previstes en Decret 24/97, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraodinaris.

· Retribuir a les distintes modalitats contractuals (interinitat, formació, inserció, becaris, personal investigador, realització d'atenció continuada i guàrdies...), almenus, per tots els conceptes retributius i quanties que perceba el personal fix que ocupa un lloc o categoria igual o similar.

· Dret al cobrament d'antiguitat (triennis) i, per tant, homologació de retribucions percebudes per antiguitat de tot el personal al servei de la Generalitat.

· Totes les modalitats de contractació temporal, amb independència de la relació contractual o nomenament, tindran dret a percebre, una vegada finalitzada la seua prestació de serveis, una indemnització equivalent a 12 dies de salari per any de serveis prestats o a la part proporcional corresponent.

· Engegada i desenvolupament de la carrera professional de les empleades i empleats públics al servei de la Generalitat Valenciana.

A més a més, el Sindicat es mostra contrari a les pretensions de determinades organitzacions sindicals i de la Generalitat Valenciana d'establir un fons de pensions privat per a les empleades i empleats públics i proposa la destinació de la partida prevista per aquest concepte a l'augment del salari directe. Per al Sindicat és contradictori defensar un sistema públic de pensions i proposar el seu establiment i participar en la constitució d'empreses, junts a bancs privats, per a la seua gestió.

Per acabar, Intersindical Valenciana anuncia que, de no convocar-se la Mesa General i iniciar-se la negociació de les seues reivindicacions, proposarà tot un seguit de mobilitzacions al conjunt de les empleades i empleats públics, així com a aquells sindicats que estiguen d'acord en les reivindicacions platejades, és a dir en la millora de les retribucions i condicions laborals del personal i en la defensa dels serveis públics i del sistema públic de pensions.

València, 9 de juny de 2005


 

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques no ha convocat la Mesa General de Negociació de la Generalitat Valenciana

Intersindical Valenciana informa que el conseller, Miquel Peralta, es va comprometre, el passat 16 de novembre de 2004, a convocar la Mesa General el 15 de febrer. Hui, 15 d'abril, dos mesos després de la data prevista per a la reunió no se sap res de la convocatòria, el conseller Peralta ha incomplit el seu compromís de convocar la Mesa General.

Per a Intersindical Valenciana aquest és un fet greu que posa en evidència la manca de voluntad política de negociar els temes que afecten a les empleades i empleats públics per part de la Generalitat Valenciana i, en concret, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.  Aquest sindicat ha presentat diversos escrits on s'especificava quins eren els temes que haurien d'estar a l'ordre del dia de la Mesa General. També s'ha reunit, en diverses ocasions, amb alts càrrecs de la Conselleria per traslladar-los i explicar-los els punts que s'haurien de negociar. Malgrat tot açò, la reunió continua sense concretar-se.

Intersindical Valenciana exigeix la convocatòria immediata de la reunió per: constituir les comissions de treball acordades en la Junta de Portaveus celebrada en el darrer trimestre del 2004,  iniciar la negociació de les retribucions del personal que treballa per a la Generalitat Valenciana, activar els serveis de prevenció i aplicar la normativa en matèria de salut laboral, constituir la Mesa Sectorial d'Universitats, donar una resposta a la situació del personal itinerant, reduir la jornada laboral a 35 hores...

Intersindical Valenciana critica la pèrdua de poder adquisitiu de les empleades i empleats públics valencians i la passivitat de l'Administració pública valenciana per atacar aquesta situació i per millorar les condicions laborals. En concret, la pèrdua de poder adquisitiu des de 1990 és del 16,2%. El Sindicat estudiarà en la reunió del proper Secretariat la convocatòria de mesures de pressió per aconseguir que es convoque la Mesa General.

València, 15 d'abril de 2005

 

< anar al començament | intersindical | All-i-Oli | Principal >