actualitzada a 15 de setembre 

ADJUDICACIONS CURS 04/05


Actes d’Adjudicació setembre     Secundària     Mestres

 

Actes d’Adjudicació de Secundària

Segons informació facilitada per la Conselleria els actes d’adjudicació de professorat de Secundària de setembre per cobrir vacants i/o substitucions es faran, per especialitats, als llocs i hores següents:

Alacant    Castelló    València

Serveis Territorials d’Alacant

Dia 15-09-2004 (Dimecres)

HORA

ESPECIALITAT

VACANTS

12

Filosofia, Grec-Llatí-Cultura Clàssica, Llengua i Literatura Castellana, Geografia i Història,

Filosofia(8), Grec-Llatí-Cultura Clàssica(5), Llengua i Literatura Castellana(10), Geografia i Història (4),

13.00

Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia

Matemàtiques(14), Física i Química(12), Biologia i Geologia (13)

Dia 16-09-2004 (Dijous)

HORA

ESPECIALITAT

VACANTS

12

Dibuix, Francés, Anglés, Música

Dibuix (11), Francés (5), Anglés(7), Música(7)

13.00

Educació Física, Tecnologia, Valencià, Psicologia i Pedagogia

Educació Física(9), Tecnologia(8), Valencià(7), Psicologia i Pedagogia(4)

17 DE SEPTIEMBRE DE 2004 SECUNDARIA.   
11 h.
F.O.L.
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
INFORMATICA
ECONOMIA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL

12 h.
PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLINICOS Y ORTOPROTESICOS
EQUIPOS ELECTRONICOS
INST. Y MANTEN. DE EQUIPOS TERMICOS Y DE FLUIDOS
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
OFICINA PROY. CONSTRUCCION
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES
PROCESOS COMERCIALES
PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA
SERVICIOS A LA COMUNIDAD.


Serveis Territorials de Castelló

Dia 15-09-2004(Dimecres)

HORA

ESPECIALITAT

10

Filosofia, Llengua i Literatura Castellana, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Processos Comercials.

Dia 16-09-2004(Dijous)

HORA

ESPECIALITAT

10

Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Valencià.


Serveis Territorials de València

Dia 15-09-2004(Dimecres)

HORA

ESPECIALITAT

12

Filosofia, Grec-Llatí, Cultura Clàssica

12.15

Llengua i Literatura Castellana

12.30

Geografia i Història, Matemàtiques

12.45

Física i Química, Biologia i Geologia

13.00

Economia, Informàtica

Dia 16-09-2004(Dijous)

HORA

ESPECIALITAT

12

Dibuix

12.15

Francés, Música, Educació Física

12.30

Anglés

13.00

Tecnologia

13.15

Valencià, Psicologia i Pedagogia

Dia 17-09-2004 (Divendres)

HORA

ESPECIALITAT

12

Cuina i Pastisseria, Equips Electrònics

12.15

Instal. I Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids, Mecanitzat i Manteniment de Màquines, Perruqueria

12.30

Processos Comercials, Processos de Gestió Administrativa

12.45

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

13.00

Serveis de Restauració, Soldadura

13.15

Tècniques i Procediments d’Imatge i So

13.30

Construccions Civils i Edificació, Organització i Gestió Comercial, Organització i Projectes de Fabricació Mecànica, Processos de Producció Agrària, Processos de Diag. Clínic i Ortoprotèssic, Administració d’Empreses.

 


MESTRES

ALACANT

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
9 h. Inglés.
11 h. Primaria.
13 h. Valencià.

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
9 h. Castellano, Matemáticas y Audición y lenguaje.
11 h. Pedagogía Terapeútica.
12 h. Sociales.
13 h. Educacción Física y Música.

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE
9 h. Infantil

 

 


Adjudicacions juliol 2004

 

Els llistats de les adjudicacions també estaran disponibles en les copisteries següents:

ALACANT - Copist. Tecnolúa
Pardo Jimeno, 34 (Benalúa)
ELX - Copiscolor
José María Pemán, 19
BENICARLÓ. Llibreria Grèvol
Passatge S.Blai
CASTELLÓ - COPYAMUNT
Prim , 4 (Al costat pl.Borrull)
VALÈNCIA - Copist. Mompó
Tres Forques, 99

Guia de centres, amb indicació d'adreça, telèfon, kilometres des de la capital, característiques, programa lingüístic,...
Alacant             Castelló            València

 

MESTRES

Alta en nòmina. Documentació a presentar
Model de delegació de representació per demanar
Model per elaborar el llistat de peticions
  CALENDARI PREVIST - mes de juliol
  Calendari oficial d'adjudicacions per als mestres sense destinació definitiva i interins
 

 vacants

 vacants de Mestres divendres 23

 

 provisionals
 oposició 03

llistat definitiu provisionals i opo 03

 

 interins Llistat provisional borsa treball mestres
 

Llistat de p. interí convocat

 

 c. servei

llistat definitiu - Com. Servei Mestres

 

 suprimits Adjudicació mestres suprimits

 

vacants - llistat de participants

 

 mestres Adscripció de Mestres a IES. DOGV 18/06
 

SECUNDÀRIA

Alta en nòmina. Documentació a presentar
Model de delegació de representació per demanar
Model per elaborar el llistat de peticions
  CALENDARI PREVIST - mes de juliol
  Calendari d'adjudicacions per a d'E. Secundària, espec. i artí. sense destinació definitiva i interins
 

Guia per a participar en els actes

   
 

vacants de secundària per especialitats
Correccions de 26/07 en tecnologia

conservatoris superiors
conservatoris professionals
escoles d'art i disseny 

mestres de taller - art i disseny

 

Llistats complets de participants 
correccions de 26/07

 

c. servei

llistat definitiu comissions de servei

Llistat definitiu C. servei FPA

 

interins

Incorporacions borsa secundària curs 03/04

 

desplaçats

Adjudicació desplaçats. Vacants i participants


- 

CALENDARI D’ADJUDICACIONS MÉS DE JULIOL


Atenció: Segons l’Administració tota la informació d’aquest full és orientativa i cal estar atents als esdeveniments tal i com vagen produint-se.

5 juliol

Vacants d’Infantil-Primària, 1r Cicle ESO per als actes de Mestres Suprimits.

6 juliol

Actes d’Adjudicació de Mestres Suprimits segons els Calendari de les Direccions Territorials

9 juliol

Actes d’adjudicació de Mestres Suprimits Comunitat

13 juliol

Llistat Provisional de Comissions de Servei d’Infantil-Primària

14 juliol

Vacants de Secundària per a l’acte de Professorat Funcionari Desplaçat

15 juliol

Acte Desplaçats de Secundària als Serveis Territorials

16 juliol

Publicació de Seleccionats del Concurs-Oposició 2004
Llistat definitiu de Comissions de Servei d’Infantil, Primària.
Llistat de Participants de Mestres Infantil-Primària per als Actes d’Adjudicació

17 juliol

Anuncis en Premsa d’Adjudicacions de Mestres d’Infantil-Primària, 1r Cicle ESO. Secundària, Formació Professional i Ensenyaments Especialitzats (E.O.I, E.A. i S.D., Conservatoris)

19 juliol

Entrega Vacants d’Infantil, Primària, 1r Cicle ESO
Acte de País de Desplaçats de Secundària

20 juliol

Llistat Provisional de Comissions de Servei de Secundària i Ensenyaments Especialitzats (EOI, EA i S.D., Conservatoris)
Adjudicació Mestres Infantil, Primària, 1r Cicle ESO

21 juliol

Adjudicació Infantil, Primària, 1r Cicle ESO

22 juliol

Adjudicació Infantil, Primària, 1r Cicle ESO
Llistat Participants de Secundària, Formació Professional i Ensenyaments Especialitzats (EOI, EA i S.D., Conservatoris)

23 juliol

Adjudicació Infantil, Primària, 1r Cicle ESO
Entrega de vacants de Secundària per als actes d’adjudicació de Secundària
Llistat definitiu Comissions de Servei de Secundària i Ensenyaments Especialitzats (EOI, EA i S.D., Conservatoris)

27 juliol

Adjudicacions de Secundària i E. Especialitzats (EOI, EA i S.D., Conservatoris)

28 juliol

Adjudicacions de Secundària i E. Especialitzats (EOI, EA i S.D., Conservatoris)

29 juliol

Adjudicacions de Secundària i E. Especialitzats (EOI, EA i S.D., Conservatoris)

30 juliol

Adjudicacions de Secundària i E. Especialitzats (EOI, EA i S.D., Conservatoris)

 


 

   
 

Adjudicacions secundàriaCalendari

Calendari per a professorat d'Ens. de Secundària, especialitzades i artístiques sense destinació definitiva i interins

veure en pàgina de Conselleria           veure en aquesta pàginavacants

vacants de secundària

llistat general llistat 

totes les especilitats

per especialitats

 conservatoris superiors
conservatoris professionals
escoles d'art i disseny 
NOU vacants de mestres de taller d'arts i dissenyf. carrera
opositors
interins

 

llistats de participants en els actes (en pdf)

   

secundària, PTFP, EOIdiomes (tots junts) 690kb
nou llistat que inclou correccions del dia 26/07

conservatoris superiors 66kb

conservatoris professionals  61kb

Escoles d'Arts i Disseny  37kb
 Reordenació de borses per efecte de l'adscripció

per a buscar, feu servir l'opció     de l'Acrobat i imprimiu només les pàgines que us interessendesplaçats

Guia per a participar en els actes de desplaçats

Vacants acte de país      participants

 

Adjudicació de professorat desplaçat de secundària - Acte de país 19 juliol 

 

 

 

 

Adjudicacions mestresCalendari

Calendari per als mestres sense destinació definitiva i interins

veure en pàgina de la Conselleria        veure en aquesta pàginavacants

vacants de Mestres per al divendres 23

 

vacants de Mestres per al dijous 22

vacants de Mestres per al dimecres 21

vacants de Mestres per al dimarts 20

 

ESTUDI DE VACANTS PER ALS ACTES D'AJUDICACIÓ del dia 20

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

PAIS VALENCIÀ

ANGLÉS

214

69

83

366

AUD. I LLENGUATGE

129

48

98

275

C. NATURALS

15

3

5

23

C. SOCIALS

60

13

20

93

CASTELLÁ

29

3

6

38

E. FÍSICA

265

55

109

429

E. INFANTIL

803

122

242

1167

E. MUSICAL

132

41

60

233

FRANCÉS

109

30

58

197

MATEM. / C. NAT.

86

14

50

150

MATEMÀTIQUES

9

2

9

20

P. TERAPÈUTICA

217

60

126

403

PRIMÀRIA

813

196

262

1271

VALENCIÀ

120

15

42

177

3001

671

1170

4842

INFORMACIÓ ELABORADA PER STEPVprovisionals
i oposició 2003

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula i es convoca el concurs d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2004/2005 dels funcionaris del cos de mestres en la Comunitat Valenciana sense destinació definitiva.
 

Relació definitiva de provisionals que ha de participar en l'adjudicació (per ordre)

Relació definitiva de provisionals que ha de participar en l'adjudicació (alfabètica)

Relació definitiva d'opositors 2003 que ha de participar en l'adjudicació (per ordre)

Relació definitiva d'opositors 2003 que ha de participar en l'adjudicació (alfabètica)
 

Veure convocatòria en DOGV      veure en pàgina de Conselleria      veure esborranyinterins

Llistat de p. interí convocat a l'adjudicació
               alfabètic           per ordre

 

veure en pàgina de Conselleria (per DNI)suprimits

vacants per a l'acte de comunitat        llistat de persones que han de participar
    Guia per a demanar en els actes de suprimits del Cos de Mestres (pdf)
 


 

Comissions servei - secundària

 

Llistat definitiu de funcionaris del cos de professors d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional, escoles oficials d’idiomes, escoles d`art i superiors de disseny i professors adscrits a conservatoris de música als quals s’adjudiquen llocs en comissió de servici durant el curs 2004/2005, en centres públics docents no universitaris depenents de la generalitat valenciana

veure llistat definitu

D’acord amb la base dotze de la resolució de 11 de juny de 2004, de la Direcció General de Personal Docent (DOGV núm. 4.778, de 18 de juny), per la qual s’anuncia la convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de servici per a professors d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial, durant el curs 2004/2005, en centres públics docents no universitaris depenents de la Generalitat Valenciana, esta Direcció General
ACORDA
Publicar la relació de funcionaris dels cossos citats als quals s’adjudica destinació en comissió de servici durant el curs 2004/2005.
Els funcionaris inclosos en la relació de comissions de servici s´incorporaran als seus llocs de treball el proper dia 1 de setembre.
Els funcionaris dependents d’altres Administracions educatives als quals els ha sigut concedida destinació en comissió de servici en esta Comunitat, hauran de personar-se en les respectives direccions territorials de Cultura, Educaciò i Esport el pròxim dia 1 de setembre per tal d’aportar la documentació que precissen.
Les resolucions per les quals es concedixen les comissions de servici seran enviades als interessats per les corresponents direccions territorials.
València, 23 de juliol de 2004
El director general de Personal Docent. José Antonio Rovira Jover

 


RESOLUCIÓN DE 27 DE JULIO DE 2004, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE, POR LA QUE SE ANUNCIA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO PARA PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, DURANTE EL CURSO 2004/2005, EN CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA, EFECTUADA POR RESOLUCIÓN DE 12 DE MAYO DE 2004.

veure llistat definitiu            exclosos         sense destinació

De conformidad con lo dispuesto en la base novena de la resolución de 12 de mayo de 2004, de la Dirección General de Personal Docente (DOGV nº 4.759, de 24 de mayo), por la que se anuncia la convocatoria de adjudicación de puestos en comisión de servicio para profesores de Enseñanza Secundaria, durante el curso 2004/2005, en centros públicos de formación de personas adultas dependientes de la Generalitat Valenciana, y una vez transcurrido el plazo de renuncias y de reclamaciones previsto en los puntos cuarto y quinto de la resolución de 16 de julio de 2004, por la que se anuncia la resolución provisional de la convocatoria de adjudicación de puestos en comisión de servicio para profesores de Enseñanza Secundaria, esta Dirección General ha resuelto,
Primero.- Los aspirantes seleccionados con indicación del campo de conocimiento o ámbito de experiencia a impartir y del centro o centros de destino, son los que se indican en el anexo I de esta resolución.
Segundo.- Los aspirantes que, cumpliendo los requisitos establecidos por la Resolución de 12 de mayo de 2004, no han obtenido destino de acuerdo con la petición realizada, y con indicación del campo de conocimiento o ámbito de experiencia solicitado, son los que se indican en el anexo II.
Tercero.- Los aspirantes que han quedado excluidos de la presente convocatoria con indicación de la especialidad de participación y del motivo o motivos de exclusión, son los que se indican en el anexo III.
Cuarto.- Los solicitantes que han obtenido destino tomarán posesión con fecha 1 de septiembre de 2004.
Quinto.- Por parte de las Direcciones Territoriales se tomarán las medidas oportunas para una correcta organización de los horarios del profesorado que comparta su dedicación entre más de un centro, según el número de grupos a atender fijado por la Dirección General de Enseñanza, teniendo en cuenta que, en cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Orden de 14 de junio de 2000, de la Conselleria de Cultura y Educación, (DOGV del 28 de junio), por la que se regula la implantación de los programas formativos dirigidos a la formación de personas adultas establecidos en los anexos I y III del Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, del Gobierno Valenciano, y por la que se dictan instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros públicos de formación de personas adultas de la Comunidad Valenciana.
Sexto.- De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, el presente acto, que pone fin a la vía administrativa podrá ser recurrido potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

  1. El recurso de reposición deberá interponerse ante el Director General de Personal Docente de esta Conselleria en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación.
  2. El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Valencia, 27 de julio de 2004
EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE.   José Antonio Rovira Jover

 


vegeu convocatòria en pàgina de Conselleria.                    Convocatòria en DOGV 18/06/04

  Guia Orientativa per a sol·licitar una Comissió de Serveis
la guia per a mestres també és vàlida, canviant la referència legal

 


 

Comissions servei - mestres

RELACIÓ definitiva DE FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES ALS QUALS S’ADJUDIQUEN LLOCS EN COMISSIÓ DE SERVICI DURANT EL CURS 2004/2005 EN CENTRES PÚBLICS DOCENTS NO UNIVERSITARIS DEPENDENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

veure en aquesta pàgina relació definitiva de comissió de serveis de mestres

veure en pàgina de Conselleria

D’acord amb el que preveu la base catorze de la convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de servici per a funcionaris del cos de mestres, resolució de 4 de juny de 2004 (DOGV núm. 4.773, de 11 de juny, correcció d`errors DOGV núm. 4.774, de 14 de juny de 2004), esta Direcció General

ACORDA

Aprovar la relació de mestres als quals s’adjudica destinació en comissió de servici durant el curs 2004/2005.
Els mestres inclosos en la citada relació s`incorporaran al centre adjudicat en comisio de servici el dia 1 de setembre.
Els funcionaris dependents d’altres administracions educatives als quals els ha sigut concedida destinació en comissió de servici en esta Comunitat, hauran de personar-se en les respectives direccions territorials de Cultura, Educaciò i Esport el pròxim dia 1 de setembre per tal d’aportar la documentació que precissen.
Les resolucions per les quals es concedixen les comissions de servici seran enviades als interessats per les corresponents direccions territorials.

València, 16 de juliol de 2004
El director general de Personal Docent
José Antonio Rovira Jover

 
vegeu convocatòria en pàgina de Conselleria.               Convocatòria en DOGV 4.773 , 11/06/04
Fins 25 de juny (per a Alacant fins al dia 26, per ser festiu el 24 de juny).  
El DOGV del 14 de juny publica la correcció d'errades amb l'annex dels centres. 

 Guia Orientativa per a sol·licitar una Comissió de Serveis


 

    

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >