en aquesta pàgina anireu trobant tota la informació del procés electoral, així com les propostes d'STEPV

 

Normativa electoral

 

- Normativa legal
- Calendari electoral
Cens electoral per meses
- Cens electoral per DNI
- Meses coordinadores

 
 

Meses coordinadores

per a qualsevol gestió relacionada amb el procés cal dirigir-se a les meses coordinadores

Alacant
Direcció Territorial. Carratalá 47, 03007
Tel. 965934890 Fax. 965935075
sindiali@gva.es

Castelló
Direcció Territorial. Av. del Mar 23, 12003
Tel. 964358471 Fax. 964358076
sindicas@gva.es

València
Direcció Territorial. Gregorio Gea 14, 46015. Edifici PROP II
Tel. 961964017 fax. 961964002 mesa.coordinadora@gva.es


 

Normativa legal

 • RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari.

 • ORDE de 22 de setembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'establixen normes en relació amb les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari al servici de la Generalitat.

 • Real Decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Eleccions als òrgans de representació del personal al servici de l'Administració General de l'Estat.

 • Llei 9/1987 de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació de personal al servici de les Administracions Públiques.

 • Inclou les modificacions introduïdes per:

  • Llei 7/1990 de 19 de juliol.

  • Llei 11/1994 de 19 de maig.

  • Llei 18/1994 de 30 de juny.

 • Llei Orgànica 11/1985 de 2 d'agost de Llibertat Sindical. Modificada per Llei Orgànica 14/1994, de 19 de maig.


 

Calendari electoral

 • 02/09/2010 Comunicació a l'Administració de promoció d'eleccions

 • 21/09/2010 Cens previ per a determinar les Taules Coordinadores

 • 23/09/2010 Comunicació als membres de les Taules Coordinadores

 • 01/10/2010 Tancament del Cens Provisional

 • 04/10/2010 Inici del Procés Electoral

 • 18/10/2010 Últim dia d'exposició del Cens Provisional

 • 19/10/2010 Terme de Reclamacions al Cens Provisional

 • 25/10/2010 Resolució de les Reclamacions al Cens Provisional

 • 27/10/2010 Publicació del Cens Definitiu. Fixar el nom de les persones delegades a triar

 • 28/10/2010 Inici de Presentació de Candidatures

 • 08/11/2010 Últim dia de Presentació de Candidatures

 • 10/11/2010 Proclamació de les Candidatures

 • 11/11/2010 Primer dia per a Reclamar contra la Presentació de Candidatures.

 • 12/11/2010 Resolució de les Reclamacions de les Candidatures. Proclamació Definitiva de les Candidatures.

 • 15/11/2010 Inici de la Campanya Electoral

 • 30/11/2010 Últim dia de la Campanya Electoral

 • 01/12/2010 Jornada de Reflexió

 • 02/12/2010 JORNADA ELECTORAL

 • 09/12/2010 Últim dia per a presentar les actes parcials

 • 13/12/2010 Últim dia per a presentar l'ACTA GLOBAL

 

pàgina de les
eleccions de 2006

 

 

   

eleccions sindicals 2010

       
     

Accedeix a la pàgina electoral de l'ensenyament públic


     

Professorat interí: STEPV i AFID presentaran una única candidatura
en les eleccions sindicals de l'ensenyament públic


     

El Sindicat inicia la campanya de les eleccions sindicals
amb un homenatge al professorat jubilat
i la presentació del llibre “35 anys de STEPV”


       
       
     

Què són les eleccions sindicals a l'ensenyament públic?

Què triem?

Delegades i delegats de les juntes de Personal Docent. Són responsables de gestionar la negociació col.lectiva en l'àmbit de cada Direcció Territorial. També serveix per constituir els Comités de Salut laboral.

Les organitzacions que superen el 10% de les persones delegades formaran part de les meses sectorials d'Educació, que tenen com a missió participar representar el professorat en múltiples aspectes de la negociació col.lectiva. Es constitueix una en l'àmbit de la Conselleria d'Educació i, una altra, en l'àmbit del Ministeri d'Educació. L'actual Mesa valenciana està integrada per STEPV-Iv, CCOO, ANPE i UGT.

Com es vota

El dia 2 de desembre cal triar com a opció de vot una de les llistes (una papereta) dels sindicats que han presentat candidatura.

Enguany, com a novetat, no caldrà fer quilometres per anar a votar. Com a norma general, les eleccions es faran en tots els centres que disposen més de sis unitats.

Les llistes són tancades, com en les eleccions municipals o generals.

Les paperetes estaran en les meses de votació on correspon votar. El Sindicat també us les enviarà, junt amb la propaganda electoral, al vostre centre.

Les meses electorals

En cada àmbit electoral (Alacant, Castelló, València) s'ha constituit una Mesa electoral coordinadora formada per tres persones triades entre totes les que tenen dret a vot: la més antiga del cens (Presidència), la de més edat (vocal), la més jove (secretaria). A més, tenen el suport tècnic de personal funcionari de la Direcció Territorial i l'assessoria d'un membre de cada candidatura.

En l'àmbit de cada mesa electoral on s'ha de votar (una per cada centre amb més de 6 unitats) també s'ha de constituir una mesa electoral amb els mateixos criteris de la mesa coordinadora. En ella també hi haurà un representant de l'administració i els sindicats poden nomenar apoderats de la candidatura. Aquestes persones són les responsables de dirigir l'acte de votació el dia 2 de desembre.

Una de les tasques que s'ha de realitzar és l'exposició del cens provisional enviat des de conselleria per comprovar que està correcte o tramitar l'oportuna reclamació.

La regulació de la resta de tasques, obligacions i drets de les meses electorals esta regulada per una legislació que podeu trobar en la secció "Normativa legal" en la nostra pàgina web.

El programa electoral i les propostes per a cada sector

El programa recull els nostres compromisos. El propers dies totes les companyes i els companys dels centres rebran les nostres propostes generals i les de cada sector, així com les nostres candidatures, representades per persones com tu, proposades per les comarques i sectors que representen el sindicat i el seu pluralisme.

Els resultats de 2006

STEPV:  13.655 vots 70 deleg.
CCOO:  6.528vots 33
ANPE:  3.828 vots 21
UGT:  2.960 vots 15
CSIF:  2.489 vots 9
USO:  985 vots 2
       
   
       
    · ensenyament públic
    · universitats 
    · ensenyament privat
   

· Confederació STEs-i