Valoració STEs-i de les propostes del MEC Almagro, novembre 2004 (pdf)

Pàgina de STEs


 

 
 

 

Pàgina de la campanya en la secció
de política educativa

 

La reforma de la Llei de Qualitat / 2

 
25/10/05

El MEC obté el suport sindical a la LOE sense millorar les condicions laborals del professorat


20/10/05

Valoració de STES-i de l'Acord amb el MEC: 
Un acord vergonyós signat a esquena del professorat

text de l'acord

ver en castellano


18/10/05

Proposta d'acord del MEC per a laMesa de 19/10/05:
Valoració inicial de STEPV - Iv (STEs-i)
El MEC vol suport sindical a la loe sense millorar les condicions laborals del professorat
Proposta d'acord del MEC
Propostas que presentem per a millorar la proposta del MEC.


05/10/05

STEPV-Iv (STEs)es concentra davant del MECD per reclamar un major compromís per l'ensenyament públic i per la millora de les condicions laborals del professorat.


05/10/05

STEs-i presenta más de cien enmiendas a la LOE en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados


28/09/05

La Confederació STEs-i presenta 116 propostes per millorar el projecte de Llei Orgànica d'Educació

El Sindicat considera necessari la millora de les condicions laborals i econòmiques del professorat


13/09/05

STEPV exigeix al PSOE que no caiga davant el xantatge i la manipulació informativa del PP


23/07/05

22/07. Aprovat en Consell de Ministres.El Proyecto de Ley Orgánica de Educación tendrá la oposición del profesorado


28/06/05

STEs-i denuncia la propuesta de reducción curricular de plástica, música y tecnología


01/06/05

La memòria econòmica de la LOE presentada per la MInistra d'Educació és inacceptable, insuficient i privatitzadora


26/05/05

Intervención Inicial de la representación de STEs-intersindical en el Pleno del Consejo Escolar del Estado de 26 de mayo de 2005


18/05/05

STEs-i presenta una enmienda al anteproyecto LOE, por el olvido del colectivo SPEs


11/05/05

STEPV-Iv dóna suport les justes reivindicacions dels col·lectius de Dibuix, Música, C. Clàssica, Tecnologia, Informàtica i Filosofia i reclama al MECD la negociació d'un currículum equilibrat i estable de cara a la LOE


22/04/05

STES-I propone la mejora del anteproyecto LOE en el Consejo Escolar del Estado. Enmiendas abril 05


12/04/05

STEPV-IV valora la reunió convocada pel PSPV-PSOE per informar i explicar l'avantprojecte de LOE


12/04/05

STEPV-IV qualifica de sectària i partidista la intervenció del Conseller davant el CEV


11/04/05

El Conseller d'Educació anuncia que s'implantarà un examen a l'alumnat valencià per a saber el seu nivell


08/04/05

STEPV-Iv demana que la nova llei d'educació arreplegue millores laborals del professorat


05/04/05

STEPV-IV presenta al delegat del govern les seues propostes sobre la Llei


30/03/05

Presentado anteproyecto de la LOE: una propuesta decepcionante que la comunidad educativa debe cambiar


29/03/05

Pacto escolar: crónica de un fracaso anunciado


03/05

STEPV es reuneix amb les forces polítiques
per a tractar la reforma de la LOQUE


01/03/05

La Ministra de Educación juega a confundir al profesorado en relación al estatuto de la función pública docente


17/02/05

El pleno del Consejo Ecolar del Estado aprueba medidas en defensa de la escuela pública presentadas por STEs-i
El CEE pide la derogación de los Acuerdos con el Vaticano


10/02/05

La Confederación de STEs-intersindical exige un "pacto por la escuela pública"


06/02/05

STEPV davant del document que els Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat han elaborat després de la trobada celebrada a Saragossa


24/01/05

STEPV-Iv davant la reforma educativa.
Condicions laborals del professorat


17/12/04

El Sindicat presenta les seues conclusions davant la proposta ministerial de Reforma Educativa i inicia ara una Campanya "Per una nova Llei d'Educació"


11/04

Valoració STEs-i de les propostes del MEC Almagro, novembre 2004


17/11/04

STEs organitza unes jornades de debat
"PER UNA NOVA LLEI D'EDUCACIÓ"


20/10/04

Els sindicats FETE-UGT, CC.OO. i STEPV-Iv critiquen el debat educatiu proposat per la Conselleria d’Educació sobre la reforma de la LOCE


16/10/04

STEPV-Iv critica la falta d'interés de la Conselleria d'Educació per debatir les propostes de modificació de la Llei de Qualitat


04/10/04

STEPV-Iv exigeix al conseller Font de Mora que lidere el debat sobre la modificació de la Llei de Qualitat


04/10/04

STEPV-IV valora com insuficients i confuses les "propostes per al debat" de la reforma educativa presentades pel MEC


30/09/04

Valoración inicial de STEs-intersindical


27/09/04

Pleno del Consejo Escolar del Estado.  La ministra presenta la reforma de la LOCE. Intervención de STEs - intersindical


   

 

 

 

 

 


 

El MEC obté el suport sindical a la loe sense millorar les condicions laborals del professorat

STEPV-Iv considera que la signatura de l'ACORD entre el MECD i la resta de les organitzacions sindicals del sector docent, a excepció d'STES-Intersindical, CIG i ELA suposa un suport incodicional a la LOE per part dels sindicats signats sense haver aconseguit cap millora concreta de les condicions laborals del professorat.

De fet, si analitzem el seu contingut punt per punt, podem dir:

1.- Promet consensuar el futur Estatut de la Funció Pública Docent, promesa que duem escoltant massa anys i que, tan si es vol com si no, està subjecta a l'Estatut Bàsic de la Funció Pública, el qual afecta el conjunt del funcionariat i ha de condicionar anticipadament la seva elaboració.

2.- Sobre formació permanent no diu absolutament res, només paraules. Ni tan sols la desvinculen del cobrament dels sexennis, reivindicació històrica del sector.

3.- La prolongació de la jubilació anticipada ja figura en el text del projecte de llei, per tant el fet que es contemple en el possible Acord és recurrent i, per tant, del tot innecessari, i s'oblida que totes les organitzacions sindicals vam reclamar la incorporació a la nova llei de la jubilació anticipada com a indefinida.

4.- La reducció d'hores lectives sense disminució salarial que es proposa va contra la llei, que diu molt clar en el seu articulat que es farà amb reducció salarial. Per tant, el que cal es que el Ministeri es comprometa, com ha demanat aquest sindicat, a canviar el text del projecte de Llei presentat, i punt.

6.- La promoció del professorat del Grup B (cos de mestres i cos de professorat tècnic de FP) a l'A (cossos de professorat de secundària) serà per oposició, com ara, i, per concurs, al Cos de Catedràtics, al qual només pot accedir un percentatge; ¿i la promoció a la Universitat?, doncs es queda com està, encara que el MEC presenta un text que, sense avançar ni una passa, només pretén confondre. Nosaltres demanem que la mobilitat entre cossos siga per concurs i no per oposició, via que s'ha desmostrat inútil.

7.- La forma d'accés a la funció pública docent que s'especifica és totalment ambigua. L’aparent millora és insuficient per a solucionar la problemàtica de més de 80.000 professores i professors interins a tot l'Estat perquè, sense un accés diferenciat, tornaran els enfrontaments entre els col·lectius d’interins i d’aturats i no es resoldrà la situació d'inestabilitat laboral del col.lectiu.

9.- El punt referit a les retribucions és ridícul: el MEC obliga les conselleries d'Educació a pagar un nou complement de 60 euros, però només per al professorat que faça una sèrie d'activitats, envaint conscientment les competències de cada Comunitat Autónoma i sense posar diners perquè això puga ser factible. Aquest complement suposa que, per primera vegada, una norma estatal obre el camí a retribucions arbitràries i a un nou sistema de relacions laborals. El Govern central vol, amb aquesta proposta enganyosa, animar els sindicats perquè signen un acord sense bases ni continguts i difícil de justificar davant el professorat. Per a l'STEPV-Iv qualsevol augment retributiu ha de ser igual per a cada professor i rebutja noves divisions salarials i pagaments de complements en base a productivitat. A més a més, els 60 euros és una quantitat ridicula quan s'està parlant de xifres molt més elevades en altres sectors de la funció pública, com per exemple en sanitat on la quantitat a cobrar en un grup B es pot situar al voltant de 3000 euros anuals.

10.- El MEC diu que solventarà el tema de les assignacions horàries a determinades assignatures en el seu àmbit de gestió: Ceuta i Melilla. Això ens fa preguntar-nos que, si la mesura és justa -tal com creiem els STEPV-Iv-, per què no la fa extensiva a tot l'Estat i la inclou en la LOE?

En resum, aquest acord signat, està buit de continguts, és un nou menyspreu de l’administració educativa al professorat a l'hora de tramitar una nova llei d'educació. És a dir, el MEC ha aconseguit un suport a la seva llei sense contrapartides i millores reals per al professorat.

València, 25 d'octubre de 2005.

 


 

Signat acord amb el MEC: Valoració d’STES-intersindical

UN ACORD SIGNAT A ESQUENA DEL PROFESSORAT

text de l'acord

El MEC i algunes organitzacions sindicals han signat un Acord sobre condicions sòcio-laborals del professorat en el marc de la tramitació i desenvolupament de la LOEa esquenes del col.lectiu docent quan encara no ha acabat el procés parlamentari de presentació d'esmenes a aquest projecte de Llei.

Des de STEPV-Iv qualifiquem aquest Acord de vergonyós per la forma com s’ha arribat al mateix, pel seu contingut, i perquè pretén frenar distintes iniciatives parlamentàries que millorarien la situació del professorat interí.

Vergonyosa forma d'arribar a l'Acord.

El primer esborrany d'acord va ser remès pel sotssecretari del MEC a les organitzacions sindicals divendres passat 14 d'octubre i el dia 19, ahir, tenia lloc la reunió de la Mesa Sectorial per a valorar-lo. I aquest mateix dia es va tancar la negociació i es va aprovar, pel que podem afirmar que no ha hagut negociació pels tràmits legalment establerts, alhora que no s'han valorat adequadament ni contestat les contrapropostes presentades.

El professorat, per tant, no coneix l'Acord i no ha pogut donar-ne la seua opinió; el MEC i les organitzacions que li donen suport han furtat el dret de les i els docents a conéixer i opinar sobre un document que pretén regular part de les seues condicions de treball en el marc d'una nova llei d'educació.

Des de STEPV-Iv, única organització que ha presentat contrapropostes per escrit, denunciem com el MEC rebutja, sense entrar a valorar-les, propostes que millorarien el text de l'Acord, algunes de les quals figuren en el programa electoral del partit governant.

Un contingut vergonyós sense millores reals.

El contingut de l'Acord ens diu que el MEC i les organitzacions que li donen suport no estan disposats a millorar realment les condicions de treball del personal docent. Dels deu apartats que conté el mateix, referents a jubilacions, formació permanent, reducció horària i salarial per a majors de 55 anys, promoció del professorat,… en cap d’ells es recullen avanços significatius sobre el que diu el projecte de LOE, encara que s'haga buscat una redacció ambigua tendent a confondre el professorat.

L'apartat referent a la negociació del futur Estatut de la Funció Pública Docent és una promesa del MEC que duem escoltant massa anys i el contingut del qual està per concretar.

La forma d'accés que s'especifica no suposa cap canvi respecte del sistema d'accés en vigor, i representa una reculada sobre la proposta presentada el divendres pel MEC; la seva aplicació no només no solucionarà el problema dels més de 80.000 interins i interines, sinó que els perjudicarà greument si es compleix l'objectiu de reduir el percentatge d'interins del 20% actual al 8% que figura en l'Acord, perquè això suposaria l'acomiadament d'un gran nombre d'ells.

El nou complement econòmic que el MEC pretén que introdueixen les comunitats autònomes és una declaració d'intencions, atès que en la Memòria econòmica que acompanya la LOE no figura cap quantitat per a aquest apartat. D'altra banda, aquest complement no és general per a tot el professorat, el que suposarà, cas que les comunitats decideixen pagar-lo, una clara discriminació entre uns professors i altres. Aquest complement suposa que, per primera vegada, una norma estatal obre el camí a les retribucions arbitràries i a un nou sistema de relacions laborals. Aquest punt posa a més en dubte la professionalitat del conjunt del professorat.

En l'últim punt de l'Acord, el MEC diu que "arreglarà" la qüestió de les assignacions horàries a determinades assignatures –Música, Plàstica,…- en el seu àmbit de gestió –Ceuta i Melilla-. Això ens fa preguntar-nos que, si la mesura és justa, com creiem des de l'STEPV-Iv, per quina raó no es fa extensiva a tot l'Estat i s'inclou en la LOE?.

Signatures vergonyoses que pretenen frenar millores parlamentàries de la LOE.

En resum, aquest Acord, pel seu nul contingut, rubrica el menyspreu envers el professorat de l'administració educativa i de les organitzacions que li donen suport a l'hora de tramitar la nova llei d'educació.

Sorprén especialment que algunes organitzacions sindicals no tinguen cautela a l'hora de compatibilitzar la signatura d'aquest acord propagandístic amb la crida a la participació en la rància manifestació de la dreta educativa, o que unes altres que han renunciat a les seves habituals reivindicacions respecte del professorat interí el mateix dia que aquest era convocat a mobilitzar-se.

Mobilitzar-se per a canviar el projecte LOE.

Amb aquest mal Acord i amb la forma d'aconseguir-lo, l'equip ministerial ha demostrat que ni el professorat ni l'escola pública són les seves prioritats a l'hora de plasmar la reforma educativa, i fa palesa la seua ineptitud per al lloc que ocupa.

Des de STEPV-Iv anem a proposar als grups parlamentaris, i en particular al socialista, que complesquen el programa electoral amb el qual es van presentar a les eleccions i proposen millores reals a les condicions de treball del professorat, i anem a insistir-los en les 116 esmenes que hem proposat per a tractar de canviar i millorar substancialment el projecte de LOE.

El professorat interí ha de continuar i ampliar les seues mobilitzacions i vagues per a aconseguir que el Parlament done suport a l’seu accés diferenciat a la funció pública docent, com a única forma de solucionar el greu problema que pateix.

I al conjunt del professorat anem a presentar-li i a explicar-li el contingut i l'abast d'aquest mal Acord i a proposar-li que es mobilitze perquè en la nova Llei s'incloguen autèntiques mesures que serveisquen per a enfortir l'escola pública i per a millorar les condicions de treball a l'ensenyament.

Secretariat Confederal de STES-i 20 d'octubre de 2005.

 


 

Firmado acuerdo con el MEC: valoración de STES-intersindical

Un acuerdo vergonzoso firmado
a espaldas del profesorado

texto del acuerdo

El MEC y algunas organizaciones sindicales han firmado un Acuerdo sobre condiciones sociolaborales del profesorado en el marco de la tramitación y desarrollo de la LOE a espaldas del colectivo docente y cuando aún no ha terminado el proceso parlamentario de presentación de enmiendas a dicho proyecto de Ley.

Desde la Confederación de STES-intersindical calificamos este Acuerdo de vergonzoso por la forma en que se ha llegado al mismo, por su contenido, y porque pretende frenar distintas iniciativas parlamentarias que mejorarían la situación del profesorado interino.

Vergonzosa forma de llegar al Acuerdo.

El primer borrador de Acuerdo fue remitido por el Subsecretario del MEC a las organizaciones sindicales el pasado viernes 14 de octubre y el día 19, ayer, tenía lugar la reunión de la Mesa Sectorial para valorarlo. Y este mismo día se cerró la negociación y se aprobó, por lo que podemos afirmar que no ha habido negociación por los cauces legalmente establecidos, y que no se han valorado adecuadamente ni contestado las contrapropuestas presentadas.

El profesorado, por tanto, no conoce el Acuerdo y no ha podido dar su opinión sobre el mismo; el MEC y las organizaciones que lo apoyan han hurtado el derecho de las y los docentes a conocer y opinar sobre un documento que pretende regular parte de sus condiciones de trabajo en el marco de una nueva ley de educación.

Desde la Confederación de STEs-intersindical, única organización que ha presentado contrapropuestas por escrito, denunciamos cómo el MEC rechaza, sin entrar a valorarlas, propuestas que mejorarían el texto del Acuerdo, algunas de las cuales figuran en el programa electoral del partido gobernante.

Un contenido vergonzoso sin mejoras reales.

El contenido del Acuerdo nos dice que el MEC y las organizaciones que lo apoyan no están dispuestos a mejorar realmente las condiciones de trabajo del personal docente. De los diez apartados que contiene el mismo, referentes a jubilaciones, formación permanente, reducción horaria y salarial para mayores de 55 años, promoción del profesorado,… en ninguno se recogen avances significativos sobre lo que dice el proyecto de LOE, aunque se haya buscado una redacción ambigua tendente a confundir al profesorado.

El apartado referente a la negociación del futuro Estatuto de la Función Pública Docente es una promesa del MEC que llevamos oyendo demasiados años y cuyo contenido está por concretar.

La forma de acceso que se especifica no supone ningún cambio respecto al sistema de acceso en vigor, y representa un retroceso sobre la propuesta presentada el viernes por el MEC; su aplicación no sólo no solucionará el problema de los más de 80.000 interinos e interinas, sino que les perjudicará gravemente si se cumple el objetivo de reducir el porcentaje de interinos del 20% actual al 8% que figura en el Acuerdo, porque eso supondría el despido de un gran número de ellos.

El nuevo complemento económico que el MEC pretende que introduzcan las comunidades autónomas es una declaración de intenciones, dado que en la Memoria económica que acompaña la LOE no figura cantidad alguna para este apartado. Por otro lado, este complemento no es general para todo el profesorado, lo que supondrá, caso de que las comunidades decidan pagarlo, una clara discriminación de unos profesores y otros. Este complemento supone que, por primera vez, una norma estatal abre el camino a las retribuciones arbitrarias y a un nuevo sistema de relaciones laborales. Este punto pone además en entredicho la profesionalidad del conjunto del profesorado.

En el último punto del Acuerdo, el MEC dice que "arreglará" la cuestión de las asignaciones horarias a determinadas asignaturas –Música, Plástica,…- en su ámbito de gestión –Ceuta y Melilla-. Esto nos hace preguntarnos que si la medida es justa, como creemos los STEs, ¿ por qué razón no se hace extensiva a todo el Estado y se incluye en la LOE?.

Firmas vergonzosas que pretenden frenar mejoras parlamentarias de la LOE.

En resumen, este Acuerdo, por su nulo contenido, rubrica el desprecio de la administración educativa y de las organizaciones que lo apoyan hacia el profesorado a la hora de tramitar la nueva ley de educación.

Sorprende especialmente que algunas organizaciones sindicales no tengan recato a la hora de compatibilizar la firma de este acuerdo propagandístico con la llamada a la participación en la rancia manifestación de la derecha educativa, o que otras hayan traicionado sus habituales reivindicaciones en pos del profesorado interino el mismo día que éste era convocado a movilizarse. Por no hablar de las centrales que han firmado y a nadie representan, ya que no cuentan ni con un solo delegado que represente al profesorado afectado por este acuerdo.

Movilizarse para cambiar el proyecto LOE.

Con este mal Acuerdo y con la forma de conseguirlo, el equipo ministerial ha demostrado que ni el profesorado ni la escuela pública son sus prioridades a la hora de plasmar la reforma educativa, por lo que no son idóneos para el puesto que ocupan.

Desde la Confederación de STES-i vamos a proponer a los grupos parlamentarios, y en particular al socialista, que cumplan el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones y propongan mejoras reales a las condiciones de trabajo del profesorado, y vamos a insistirles en las 116 enmiendas que hemos propuesto para tratar de cambiar y mejorar sustancialmente el proyecto de LOE.

El profesorado interino debe continuar y ampliar sus movilizaciones y huelgas para conseguir que el Parlamento apoye su acceso diferenciado a la función pública docente, como única forma de solucionar el grave problema que padece.

Y al conjunto del profesorado vamos a presentarle y a explicarle el contenido y el alcance de este mal Acuerdo y a proponerle que se movilice para que en la nueva Ley se incluyan auténticas medidas que sirvan para fortalecer la escuela pública y para mejorar las condiciones de trabajo en la enseñanza.

Secretariado Confederal de STES-i

20 de octubre de 2005

 


 

Proposta d'acord del MEC per a laMesa de 19/10/05:
Valoració inicial de STEPV - Iv (STEs-i)

El MEC vol suport sindical a la loe sense millorar les condicions laborals del professorat

Proposta d'acord del MEC
Propostas que presentem per a millorar la proposta del MEC.

La presentació d'una proposta d'acord per part del Ministeri d'Educació ve a tractar de complir el compromís adquirit per la Ministra i altres responsables ministerials durant el procés de debat de la reforma que ha donat lloc a l'actual Projecte de Llei Orgànica d'Educació.

Malgrat que el contingut de la proposta d'acord ens diu que el MEC no està disposat a millorar ni real ni mínimament les condicions de treball del personal docent. Si analitzem el seu contingut punt per punt, podem dir:

1.- Promet consensuar el futur Estatut de la Funció Pública Docent, promesa que duem escoltant massa anys i que, tan si es vol com si no, està subjecta a l'Estatut Bàsic de la Funció Pública, el qual afecta el conjunt del funcionariat i ha de condicionar anticipadament la seva elaboració. No obstant això, mostrant una irracionalitat incomprensible, el MEC diu que ho consensuarà amb les organitzacions sindicals que signen l'Acord que proposa, sabent que allò legal és que es negocie en la Mesa Sectorial d'Educació, amb tots els legítims representants del professorat.

2.- Sobre formació permanent no diu absolutament res, només paraules. Ni tan sols la desvinculen del cobrament dels sexennis.

3.- La prolongació de la jubilació anticipada ja figura en el text del projecte de llei, per tant el fet que es contemple en el possible Acord és del tot innecessari, i s'oblida que totes les organitzacions sindicals vam reclamar la incorporació a la nova llei de la jubilació anticipada com a indefinida.

4.- Pel que fa al funcionariat acollit a la Seguretat Social, només cal voluntat política. El seu reflex en el text de la LOE no necessita cap acord afegit.

5.- La reducció d'hores lectives sense disminució salarial que es proposa va contra la llei, que diu molt clar en el seu articulat que es farà amb reducció salarial. Per tant, el que cal es canviar el text del projecte de Llei presentat i punt.

6.- La promoció del professorat del Grup B a l'A serà per oposició i, per concurs, al Cos de Catedràtics, al qual només pot accedir un percentatge; ¿i la promoció a la Universitat?, doncs es queda com està, encara que el MEC presenta un text que, sense avançar ni una passa, només pretén confondre.

7.- La reducció del percentatge del Professorat Interí al 8% és ja un objectiu de totes les administracions públiques: esmentar-lo sense aportar un canvi en la forma d'accés pot abocar a l’atur a una bona part del col·lectiu afectat.

8.- La forma d'accés que s'especifica és totalment ambigua. L’aparent millora és insuficient per a solucionar la problemàtica de més de 80.000 persones a tot l'Estat perquè, sense un accés diferenciat, tornaran els enfrontaments entre els col·lectius d’interins i d’aturats i no es resoldrà la situació d'inestabilitat laboral del col.lectiu.

9.- El punt referit a les retribucions és patètic: el MEC obliga les conselleries d'Educació a pagar un nou complement de 50 euros, però només per al professorat que faça una sèrie d'activitats, envaint conscientment les competències de cada Comunitat Autónoma i sense posar diners perquè això puga ser factible. Aquest complement suposa que, per primera vegada, una norma estatal obre el camí a retribucions arbitràries i a un nou sistema de relacions laborals. El Govern central vol, amb aquesta proposta enganyosa, animar els sindicats perquè signen un acord sense bases ni continguts i difícil de justificar davant el professorat.

10.- El MEC diu que solventarà el tema de les assignacions horàries a determinades assignatures en el seu àmbit de gestió: Ceuta i Melilla. Això ens fa preguntar-nos que, si la mesura és justa -tal com creiem els STEPV-Iv-, per què no la fa extensiva a tot l'Estat i la inclou en la LOE?

En resum, aquesta proposta d'acord, que pretenen signar dimecres 19 d'octubre sense consultar el parer del professorat, per estar buida de continguts, és un nou menyspreu de l’administració educativa al professorat a l'hora de tramitar una nova llei d'educació. És una proposta sense millores palpables. El Govern, davant les crítiques que està rebent la nova llei (justificades unes, i d’agitació política altres -com les de les patronals de l'ensenyament i les de l'església catòlica-) vol un suport a la seva llei per part de la representació del professorat i, amb la signatura d’aquest acord, poder exhibir a la premsa que el MEC ha aconseguit pactar amb els sindicats la millora de les seves condicions de treball durant l'aplicació de la nova llei educativa. La realitat és, però, ben altra: que aquesta proposta d'acord no millora res de res.

STEPV-Iv proposa al MEC, a la resta d'organitzacions de la Mesa Sectorial i al conjunt del professorat un seguit d'autèntiques mesures engrescadores per al personal docent per incloure-les a la LOE, a l'Estatut Docent i per desenvolupar-les a cada administració educativa. 

Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià- Intersindical
Valenciana (STEPV-Iv)


 

-

STEPV-Iv (STEs)es concentra davant del MECD per reclamar un major compromís per l'ensenyament públic i per la millora de les condicions laborals del professorat.

Una representació del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) s'ha concentrat, a les portes del Ministeri d'Educació, al carrer Alcalà de Madrid, per denunciar que el projecte de Llei Orgànica d'Educació és insuficient i que calen compromisos per millorar l'ensenyament públic i les condicions laborals del professorat. La concentració ha estat convocada per la Confederació d'STEs-Intersindical i en ella han participat un centenar de membres. La concentració s'ha fet coincidint amb el Dia Mundical del Docent i amb la intervenció de la Confederació d'STES a la Comissió d'Educació del Congrés de Diputats.

STEPV-iv considera que el projecte de llei presentat pel MECD no arreplega les aspiracions dels sectors progressistes de la Comunitat Educativa ni de la societat. En eixe sentit, el Sindicat considera que la llei ha estat una decepció i és manifestament insuficient. També critica que no es milloren ni les condicions laborals ni econòmiques del professorat.

Per altra part, STEPV-iv reclama una vertadera atenció als problemes del professorat amb motiu del Dia Mundial dels Docents, que s'ha celebrat aquest dimecres en més de 100 països de tot el món. Dels 60 milions de docents que tenen al seu càrrec mésde 1000 milions de xiquetes i xiquets en el món, la majoria treballa en països on l'educació no és un dret garantit sinó un privilegi per a un pocs i on les condicions en les quals s'exerceix aquest treball poden ser deporables. Entre la importància d'una professió vital per al progrés i vertebració de les distintes societats i el reconeixement social i laboral de la mateixa hi ha un abisme que iniciatives com el Dia Mundial intenten reduir.

València, 5 d'octubre de 2005


 

STEs-i presenta más de cien enmiendas a la LOE en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados

veure document presentat (pdf)

Augusto Serrano Olmedo, portavoz de la Confederación de STEs-intersindical, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para transmitir el análisis de esta organización sindical -segunda en representatividad en el ámbito de la enseñanza pública no universitaria- en torno a la LOE, la nueva ley educativa que en estos días comienza su tramitación parlamentaria.

La Confederación de STEs-intersindical ha defendido desde un principio la necesidad de que esta ley supusiera un amplio compromiso social por la escuela pública; con esa filosofía, y no con otra, hemos entendido la necesidad de un gran pacto educativo. Propugnamos un sistema educativo público, de calidad para todo el alumnado, integrador, compensador de desigualdades, que prepare para la vida, enraizado en su entorno y respetuoso con la realidad nacional y lingüística del Estado español.

En definitiva, los STEs-i defendemos una ley de educación que sitúe la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo. Por ello, criticamos la pretensión de algunas organizaciones de llegar a un acuerdo entre las redes pública y privada, sin querer asimilar lo que es una realidad, que la derecha y las patronales de la enseñanza privada lo quieren todo: recibir dinero público –más y más subvenciones- y privado –más y más actividades pagadas por las familias-, seleccionar, discriminar y adoctrinar al alumnado y someter al profesorado. Porque esta enseñanza, la que se alentará si se llega a un pacto con la derecha política y educativa, es elitista y segregadora.

El objetivo que hemos propuesto en esta comparecencia es, por tanto, conseguir que la nueva ley fortalezca, potencie la escuela pública y reconozca la importancia de la tarea de enseñar, mejorando las condiciones de trabajo del conjunto de personas que desempeñamos nuestra tarea en el ámbito educativo.

Tras el debate sobre el anteproyecto, el MEC ha aceptado algunas de nuestras propuestas, si bien en conjunto la ley nos sigue pareciendo un proyecto decepcionante e insuficiente, fundamentalmente porque: no se asegura una financiación adecuada; no contempla la gestión democrática de los centros; introduce una carrera docente basada en la evaluación externa y la competencia entre el profesorado; no resuelve la situación de precariedad del profesorado interino ni recoge medidas efectivas para mejorar la calidad del sistema, como la disminución de ratios; permite el adoctrinamiento al mantener la enseñanza confesional; permite que se establezcan conciertos en etapas educativas no obligatorias y se diluyen los controles a los conciertos.

Las propuestas que desde STEs-i hemos realizado se dividen en tres grupos: compromiso social por la escuela pública, compromiso social por una educación de calidad para todo el alumnado y compromiso social con el profesorado. (Se adjuntan las principales propuestas)

Para terminar su intervención, el representante de STEs-i apeló a la responsabilidad de las diputadas y diputados como representantes del pueblo para que la ley que salga de este proceso sea la ley que necesita la escuela pública para conseguir una enseñanza de calidad para todos y todas.

STEs-intersindical 
5-Octubre-2005

 


 

La Confederació STEs-i presenta 116 propostes per millorar el projecte de Llei Orgànica d'Educació

El Sindicat considera necessari la millora de les condicions laborals i econòmiques del professorat.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha presentat als grups parlamentaris del Congrés de Diputats 116 propostes per millorar el projecte de Llei Orgànica d'Educació que ha iniciat la seua tramitació parlamentària.

Les propostes presentades, amb la formulació d'esmena, tenen com objectiu aconseguir un canvi en asepectes claus de la LOE i assegurar un compromís clar envers l'ensenyament públic i la dignificació de la tasca docent. En eixe sentit, les esmenes es basen en 10 objectius:

 1. El compromís social amb l'ensenyament públic i posar fi a la privatització del sistema educatiu.
 2. Una educació de qualitat garantida pressupostàriament amb una Llei de Finançament que garantesca les inversions necessàries.
 3. La gestió democràtica dels centres: elecció del director/a i Cos Únic d'Ensenyants.
 4. Una escola de qualitat per a totes i tots, integradora, superadora de les desigualtats, laica i coeducadora.
 5. La prioritat en l'atenció a la diversitat: reducció de ràtios i de l'horari lectiu del professorat.
 6. Una educació crítica per compendre i transformar la realitat.
 7. Accés diferenciat a la funció pública. Estabilitat laboral per al professorat interí.
 8. Formació del professorat dintre la jornada laboral i protecció de la salut en el treball.
 9. El recononeixement de la interculturalitat i la realitat plurinacional i plurilingüística de l'Estat.
 10. Millora de les condicions de laborals i econòmiques del professorat i dignificació de la tasca docent.

L'STEPV-Iv, i la Confederació d'STES-Intersindical, espera que els grups parlamentaris estudien les seues propostes, les presenten i les aproven per fer que la LOE siga la llei que veritablement necessita l'ensenyament públic. En eixe sentit, s'han mantingut entrevistes amb els responsables parlamentaris del PSOE, ERC, IV-IU, Chunta Aragonesista, Navarra-Bai i BNG, i en els propers dies s'espera mantindre reunions amb PP, CC, PNV, EA y CiU.

Per altra part, STEPV-Iv està estudiant un calendari de mobilitzacions, que presentarà en els propers dies, per aconseguir que les propostes presentades siguen incloses en la tramitació parlamentària i s'obriga una negociació real amb el Ministeri d'Educació per millorar les condicions laborals del professorat.

València, 28 de setembre de 2005

 


 

STEPV exigeix al PSOE que no caiga davant el xantatge i la manipulació informativa del PP

Durant els últims dies, els sectors conservadors vénen iniciant una campanya d'intoxicació informativa per a forçar al PSOE a rebaixar encara més alguns aspectes inclosos en el Projecte de Llei Orgànica d'Educació (LLOI) que el govern ha remès al Parlament.

En efecte, el Partit Popular ha presentat ara un document titulat "Per un pacte per l'educació" que recull alguns dels arguments manejats anteriorment. Per al STEPV, davant l'exigència "d'una formació bàsica comuna a tots els espanyols", que reclama el PP, cabria recordar que la LOE no canvia substancialment el contingut de l'anterior Llei. Sorprèn com per vies indirectes, i davant un procés com l'actual de la reforma dels Estatuts d'Autonomia, el PP està pretenent rebaixar competències autonòmiques.

El principi de l'autonomia curricular, que el PP pretén reduir al màxim amb el suport interessat de les grans editorials del llibre de text, es considera fonamental des dels centres i el professorat progressista per a adaptar l'ensenyament a les necessitats de l'alumnat d'unes condicions determinades i a un mitjà social concret.

Respecte a la recuperació demagògica del discurs sobre la llibertat d'elecció de centre o d'ensenyament religiós, el STEPV considera inadmissible l'oposició als tímids avanços per a distribuir l'alumnat amb necessitats educatives entre tots els centres que reben fons públics. Mas encara, les mesures contemplades en la LOE són un pas necessari al que caldrà afegir mesures de control i garanties democràtiques, especialment per als casos de qui al ser forçosament escolaritzats en centres privats subvencionats, sigan sotmesos pels defensors de la "llibertat d'elecció de centre" a l'ideari o religió del mateix.


El STEPV que igual que la Conferderació de STEs ja havia denunciat al Projecte del PSOE com inacceptable, insuficient i privatitzador, exigeix del govern que no cedeixa davant el xantatge i demagògia del PP, que aplique el seu programa electoral i negocie amb els sectors progressistes que li han permès governar.


 

22/07. Aprovat en Consell de Ministres

El Proyecto de Ley Orgánica de Educación tendrá la oposición del profesorado

STEPV-Iv considera que no potencia la enseñanza pública.

Projecte i memòria económica aprovats
en el Consell de Ministres de 22/07/05
(pdf)

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), tras el debate realizado y las propuestas que ha recibido el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) de las distintas organizaciones de la comunidad educativa.

El Proyecto decepciona y frustra las expectativas de las personas y organizaciones que, como el STEPV-Iv, hemos planteado que la nueva ley de educación refleje un claro compromiso por la escuela pública: el MEC no ha admitido las propuestas que en esta línea le hemos presentado entre las que destacamos: la potenciación de la escuela pública, la disminución de las ratios para mejorar la calidad, la elección democrática de los cargos directivos, acabar con las discriminaciones salariales al profesorado, medidas concretas para prevenir el fracaso escolar en Ed. Primaria, el mantenimiento de la carga horaria de determinadas asignaturas en Ed. Secundaria, el acceso diferenciado para el profesorado interino, el reconocimiento de las enfermedades profesionales, la reducción del horario lectivo a las personas mayores de 55 años…

Hay que señalar también que no se dota a esta reforma educativa de los medios económicos necesarios para mejorar la calidad del sistema, pues con la memoria económica que la acompaña sólo se eleva el porcentaje del PIB destinado a educación en un 0’2%, lo que nos deja lejos de la media de la UE y sin posibilidad de superar los atrasos históricos que tenemos. Al mismo tiempo, se potencia la privatización del sistema público de enseñanza con el trasvase de dinero de la escuela pública a la privada, ya que con la aplicación de la ley se concertarán las enseñanzas no obligatorias.

Por todo estos aspectos, el texto del Proyecto LOE no satisface nuestras expectativas, por lo que tiene asegurada la oposición de nuestro sindicato.

Desde STEPV-Iv esperamos que en el debate parlamentario se acepten propuestas de los partidos de cuyo consenso depende la aprobación de esta Ley y que, en este proceso, se admitan las propuestas que STEPV-Iv seguirá planteando a los grupos parlamentarios de las Cortes Españolas, incluido el grupo parlamentario socialista, para la mejora de la escuela pública y para la mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública y privada. En ese sentido, el Sindicato anuncia una campaña informativa y de movilización entre la comunidad educativa y el profesorado para presionar al Gobierno español y conseguir que se acepten las propuestas presentadas y se cumpla con el programa electoral del partido que gobierna.

Por otra parte, STEPV-Iv propondrá, a comienzos del próximo curso, al conjunto del profesorado interino, unos 12.000 en el País Valencià y más de 80.000 en el conjunto del Estado, al que no se le da ninguna solución para su especial problemática una fuerte movilización para conseguir que en la LOE se contemple el acceso diferenciado a la función pública docente y se acabe con su situación de precariedad y temporalidad en el trabajo.

País Valencià, 23 de julio de 2005


 

STEs-i denuncia la propuesta de reducción curricular de plástica, música y tecnología

Las recientes movilizaciones del profesorado de Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología, han puesto de manifiesto la importancia de los contenidos que se imparten desde las mismas para una formación cultural, artística y técnica integral de todo el alumnado. Por ello, la Confederación de STEs-intersindical ha recibido con preocupación el anuncio de reducción curricular de estas materias en la Educación Secundaria Obligatoria.

Si nos atenemos a las frecuentes declaraciones de la ministra aludiendo a la necesidad de consenso y de debate para fijar un marco estable en nuestro sistema educativo, es razonable exigir al Ministerio que la discusión se haga extensible a un asunto tan básico como es la planificación de un diseño curricular equilibrado con el que se pueda aspirar a una formación integral de las alumnas y alumnos que no son sólo futura mano de obra del mercado.

Igualmente, denunciamos que cada modificación legal conlleve una reconversión de los puestos de trabajo de los docentes. Por todo ello, la Confederación de STEs-i continuará apoyando las reivindicaciones de los colectivos anteriormente citados y las medidas de protesta que se emprendan en defensa de la formación humanística y de la apertura de un debate sobre el currículo educativo.

STEs-intersindical 

28-junio-2005

 


 

La memòria econòmica de la LOE presentada per la MInistra d'Educació és inacceptable, insuficient i privatitzadora

STEPV-iv considera inacceptable la Memòria Econòmica presentada per la Ministra d'Educació, que acompanyarà a la nova Llei d'Educació. En el Consell Escolar de l'Estat es va aprovar recentment la petició que la despesa educativa al finalitzar la legislatura se situe entorn del 7 % del PIB. No sembla que el Ministeri d'Educació haja escoltat aquesta demanda ni tampoc la que existeisca una Llei de Finançament que obligue als successius governs a incrementar la despesa educativa com també va demandar el Consell.

No obstant, si analitzem les dades aparegudes en els mitjans de comunicació, devem igualment de manifestar la nostra total disconformitat amb les mesures plantejades en la Memòria esmentada:

1) Concerts Educatius: L'administració pretén dedicar la quarta part de les quantitats destinades de la reforma educativa a "compensar la despesa en l'escolarització de l'alumnat d'entre tres i sis anys". En roman paladí això vol dir que el Govern opta clarament per la privatització del tram 3-6, doncs al declarar actualment la seva gratuïtat, no existeix compromís algun de creació de places públiques, sinó la garantia de transvasament de fons a les CCAA per a pagar la concertació en aquest nivell no obligatori. El lliurament a les patronals de l'ensenyament concertat d'ingents quantitats de diners impedeix que això siga destinat al reforç de l'escola pública, que és l'única que garanteix l'escolarització de tot l'alumnat, independentment del seu lloc d'origen i residència. En comptes de derogar la LOCE imposada pel PP, amb aquesta mesura es reforça el caràcter segregador i continuïsta amb la política del govern Aznar de la nova Llei.

2) No s'indica tampoc en aquesta memòria a qui es van a destinar les beques: ens temem, en línia amb l'anterior, que es dediquen per igual a l'alumnat de centres públics i al de centres privats, amb el que seguiria reforçant-se la privatització de trams no obligatoris.

3) Jubilacions: És totalment decebedora que el Govern només es plantege la pròrroga per quatre anys de les anomenades "jubilacions LOGSE". És imprescindible que aquesta mesura siga presa amb caràcter indefinit, com va aprovar a proposta del nostre sindicat el Consell Escolar de l'Estat.

4) Tutories: Les mesures proposades per l'administració per a millorar les condicions laborals del professorat responen malauradament a una concepció competitiva i neoliberal de l'educació, com és el pagament de la tutoria- quan ser tutor o tutora és inherent a la funció docent. El professorat de Melilla i Ceuta, a qui s'està aplicant ja aquesta mesura com derivada de la LOCE, l'està rebutjant massivament ja que només serveix per a ampliar les diferències salarials, discriminar a una gran part del professorat i fomentar la competència entre docents. La proposta realitzada pel sindicat de destinar tres hores lectives per al professorat tutor sí seria efectiva com s'ha vist en algunes CCAA que han aplicat aquesta mesura.

5) El pagament per mèrits derivat de l'avaluació "positiva" va en la línia de reforçar la jerarquització i la submissió del professorat a les adreces seleccionades per l'administració i a la inspecció. No es tracta d'un concepte objectiu sinó que pot servir per a premiar a qui siga més fidel a la direcció o administració de torn. Enfront d'això, no apareixen mesures d'increments retributius generalitzats ni altres com la possibilitat d'accedir a anys sabàtics, ni de reducció d'horari o jubilacions voluntàries per a majors de 55 anys, ni mesures per a l'accés diferenciat a la funció pública per al professorat interí….

6) Mesures de reforç i atenció a la diversitat: a aquestes mesures, que juntament amb la construcció i equipaments de centres públics deurien suposar una partida importantísima en qualsevol projecte progressista, es destina només un 10% del total previst, mancant el que opinen les CCAA. No es preveu la dràstica reducció del nombre d'alumnes per aula, ni mesures per a garantir un lloc escolar públic a tot l'alumnat.

En resum, les mesures anunciades no només no suposen una necessària defensa de l'Escola pública enfront de les agressions de la LOCE, sinó que representen la continuació de les polítiques neoliberals aplicades a l'ensenyament. STEPV-iv fa una crida al Govern perquè en el projecte de Llei se suprimisca la ingent transferència de fons públics una tercera part del contingut d'aquesta memòria- a empreses privades, amb el consegüent minvament per a la xarxa pública, es torne a la gestió democràtica i a una concepció del treball en equip, i a apostar clarament per la inversió en l'escola de totes i tots, l'escola pública.

1 de juny 2005

 


 

Intervención Inicial de la representación de STEs-intersindical en el Pleno del Consejo Escolar del Estado de 26 de mayo de 2005

Las personas que representamos a la Confederación de STEs-intersindical saludamos a todos los miembros del CEE.

En este debate sobre el anteproyecto de la LOE es necesario hacer oir la voz de la mayoría de nuestra sociedad, la de quienes defendemos en todos los ámbitos que la educación es un derecho universal que el Estado debe garantizar a todas las personas que residen en nuestro país. Y por ello, STEs-i manifestamos nuestra preocupación extrema ante las posiciones que están apareciendo en el marco de este debate. El hecho de que organizaciones que dicen defender a la escuela pública asuman planteamientos propios de las patronales los cuáles van incluso contra artículos de la Constitución donde se garantiza el carácter público de la educación es especialmente grave. La aprobación de una enmienda en la comisión Permanente del CEE por la que se pasaría a considerar la educación como un servicio público y social es una aberración que abre las puertas de par en par a la privatización del sistema educativo. Es imprescindible que en la nueva Ley aparezca claramente reflejado este carácter de servicio público. De lo contrario, las consecuencias no se harán esperar.

Nuestra Confederación viene defendiendo la necesidad de un compromiso social por la escuela pública. Este debate y el texto resultante debería ser la ocasión ansiada para llevar a cabo las promesas electorales del PSOE. Sería defraudar a millones de personas si esta Ley respondiera a criterios economicistas y no supusiera una ruptura con los nefastos planteamientos recogidos en la LOCE. La derogación de dicha Ley y su sustitución por una nueva cuya inspiración fuera la defensa de la escuela de todos y todas, es decir la Escuela Pública, y la apertura de un debate amplio sobre qué educación necesita nuestra sociedad, y sobre el currículum que deberían seguir nuestras alumnas y alumnos, eran y siguen siendo aspiraciones de la mayoría social que cambió el rumbo político de nuestro país hace poco más de un año.

Las propuestas contenidas en muchas de las disposiciones de la LOE, lamentablemente, no van esa línea: reivindicaciones históricas del profesorado en particular y de la comunidad educativa en general no aparecen en el anteproyecto. Las enmiendas presentadas por STEs-i van pues en el sentido de que no es posible una educación democrática basada en la exclusión y en los privilegios. Y dado que la cuestión presupuestaria es fundamental para llevar a cabo cualquier reforma educativa, nuestra primera exigencia es la de una Ley de Financiación- no una memoria económica que ni siquiera ha sido presentada en tiempo y forma- que obligue a las administraciones públicas a superar en el marco de la actual legislatura el secular atraso en cuanto a inversión educativa en el Estado Español. Al final de la misma se debe alcanzar un 7% del PIB en gasto educativo.

Esta Ley debe determinar cuáles son las prioridades de inversión educativa. Y esas no pueden sino ir en la línea de incrementar los recursos destinados a la enseñanza pública, a disminuir drásticamente las ratios, a mejorar y construir centros públicos, a dotarlos ampliamente de material y de personal docente y no docente, a propiciar la gestión democrática y la participación de la comunidad educativa.

Por el contrario, el anteproyecto no rompe con la LOCE o con la LOPEGCE y sigue basándose en la jerarquización (mantenimiento del cuerpo de Catedráticos/as, profundización en las divisiones salariales del profesorado, implantación del salario por méritos derivados de evaluaciones realizadas por direcciones no elegidas democráticamente…) y el mantenimiento de los privilegios de las patronales de la enseñanza privada concertada.

STEs-i hace un llamamiento a todas las organizaciones vinculadas al mundo de la educación para que hagamos oír nuestra voz para que la defensa de la Escuela Pública y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública y de la enseñanza privada formen parte de la nueva Ley y de las políticas educativas que se han de desarrollar en el Estado Español.

Augusto Serrano Olmedo
Beatriz Quirós Madariaga
José Luis López Belmonte

Representantes de la Confederación de STEs-i en el Consejo Escolar del Estado.

 


 


 

STEPV-Iv dóna suport les justes reivindicacions dels col·lectius de professorat de Dibuix, Música, Cultuta Clàssica,Tecnologia, Informàtica i Filosofia

STEPV-IV reclama al MECD la negociació d'un currículum equilibrat i estable de cara a la negociació de la LOE

veure esmenes

STEPV-Iv dóna suport les justes reivindicacions dels col·lectius de professorat de Dibuix, Música, Tecnologia, Informàtica, Cultura Clàssica i Filosofia. Aquestes demandes expressen la necessitat de realitzar una reflexió profunda sobre el que els nostres estudiants cal que aprenguen, tant en les etapes obligatòries com en els nivells post-obligatoris de Secundària.

Resulta contradictori que ara es plantege una reforma educativa que ajorna la reflexió curricular per a posteriors desenvolupaments i que la Llei pose límits al què i al quan del que xiquets i joves cal que estudien.

Per això instem al Ministeri d'Educació a:

1r. Retirar de l'avantprojecte de Llei d'Educació les qüestions referides a la definició del currículum, especialment aquelles que puguen limitar a l'excés plantejaments curriculars futurs i que estableixen una discriminació entre especialitats.

2n. Configurar una educació integral per a tot l'alumnat de l'Estat, el que implica —com fan països del nostre entorn— que el Ministeri establesca, mitjançant el debat i el consens amb els agents educatius els coneixements i destreses que ha d'adquirir l'alumnat i en quin moment es considera més adequat el seu aprenentatge. Per tal què això es plantege de manera adequada cal establir una comissió estatal del currículum que garantesca, al marge dels continguts concrets, els ensenyaments fonamentals. Això permetrà assolir una formació integral i adequada a la personalitat, les capacitats i les destreses del conjunt de l’alumnat.

3r. Oferir als joves adolescents una formació bàsica en matèries artístiques i tecnològiques, perquè l'educació estètica audiovisual i l'estímul de la creativitat són aspectes claus en la formació d’aquest alumnat.

4t. Prioritzar el caràcter pràctic dels ensenyaments tecnològics i artístics (Dibuix, Música i Tecnologia) en la ESO, i configurar tallers amb menys alumnes per aula.

5è. Resoldre la confusió provocada per l'avantprojecte de Llei entre "assignatura comuna" i "de modalitat" en els distints Batxillerats, especialment pel que fa a l'estudi de la Filosofia.

6è. Garantir la continuïtat en els actuals llocs de treball a tots els treballadors i les treballadores de l’ensenyament.

Per acabar, STEPV-Iv demana que el Ministeri d'Educació justifique de forma raonada i documentada les decisions curriculars que va a pendre amb arguments pedagògics i científics necessaris. En eixe sentit, el Sindicat considera que l'avantprojecte és insuficient.

València, 14 de maig de 2005


 

STES-I propone la mejora del anteproyecto LOE en el Consejo Escolar del Estado

Ante el inicio de los trabajos del Consejo Escolar del Estado para dar su Informe sobre el Anteproycto de Ley Orgánica de la Enseñanza (LOE), la Confederación de STE-intersindical ha presentado ante la Comisión Permanente del máximo órgano de consulta del Estado en el campo educativo que se reúne el próximo día 26, 144 enmiendas al texto presentado por el gobierno, con el fin de contribuir a mejorar esta Ley y que se vean plasmados en ella el compromiso de toda la sociedad por la enseñanza pública y la base legal para la consecución de un sistema educativo democrático, de calidad para todos y todas, laico e integrador.

El conjunto de enmiendas presentadas por STES-i se pueden sintetizar en tres grandes grupos:

1º.- Compromiso social por la escuela pública. Proponemos que en la ley se contemple un claro apoyo y potenciación del sistema pública de enseñanza; la educación pública debe ser una prioridad para el gobierno y esto debe reflejarse con, entre otras medidas, una Ley de Financiación de la Educación que concrete una inversión en educación del 7% del PIB, como única forma de salir del atraso histórico en el que estamos.

La enseñanza pública, en la que se forma casi el 70% del alumnado del conjunto del Estado, debe ser el eje vertebrador del sistema, por lo que todo el alumnado debe poder ejercer su derecho a matricularse en un centro público. Planteamos impedir con la ley la discriminación que realizan determinados centros concertados en la admisión del alumnado, creándose Comisiones de Escolarización en cada ciudad que garanticen la pureza del proceso.

Gestión democrática de los centros públicos con el derecho de los consejos escolares de los centros a elegir a sus equipos directivos y el de la administración a estar presente en el de los privados concertados que reciben dinero público.

2º.- Compromiso social por una educación de calidad para todo el alumnado. Planteamos una drástica reducción del número de alumnos y alumnas por aula como forma de elevar la calidad del sistema y hacerlo más atractivo para el conjunto del alumnado de todos los niveles educativos.

Pedimos que se completen las plantillas actuales de los centros con nuevos profesionales para contribuir a la mejora del sistema.

Proponemos también una oferta suficiente de plazas gratuitas en Ed. Infantil para cubrir toda la demanda existente; sin que esta oferta deje de hacerse en las áreas rurales. Servicios de detección, prevención y recuperación de las dificultades en el aprendizaje desde la Ed. Infantil y con actuaciones decididas en la Ed. Primaria, como forma de evitar que los problemas estallen en la Ed. Secundaria.

Equilibrio de las materias y asignaturas para que la formación sea completa e integral. Desaparición de las religiones confesionales del horario lectivo como plasmación de la aconfesionalidad del Estado y del derecho del alumno a no ser manipulado en su paso por la enseñanza.

3º.- Compromiso social con el profesorado como elemento fundamental en el proceso educativo. Hemos propuesto que todo el profesorado pertenezca al mismo cuerpo docente y que se permita su movilidad vertical y horizontal; que se mejoren sus condiciones de trabajo, y que se reconozcan las enfermedades profesionales. Planteamos la disminución del número total del alumnado a tutorizar, la reducción del horario lectivo desde los 55 años sin disminución salarial, el derecho a la jubilación voluntaria a los 60 años, la estabilidad en las plantillas, el derecho a participar en la gestión del centro, unas retribuciones acordes con la función social de enseñar…

Proponemos un acceso diferenciado para todo el profesorado que lleve 3 o más años prestando servicios como interino en la enseñanza pública, como única forma de solucionar el problema de este amplio colectivo.

Planteamos un apoyo decidido y claro al profesorado de la enseñanza privada concertada para que sus derechos laborales sean respetados por los empresarios y para que, caso de rescisión de conciertos, su antigüedad se tenga en cuenta para trabajar en la enseñanza pública.

Desde la Confederación de STES-i manifestamos, por último, que esperamos lograr, del paso del Anteproyecto de LOE por el Consejo Escolar, y con el trabajo conjunto de las organizaciones que defendemos la enseñanza pública, la mejora sustancial de esta propuesta gubernamental que está muy alejada de lo que se podía esperar de un partido que atacó la política educativa del gobierno anterior.

Secretariado Confederal de STES-intersindical

Madrid, 22 de abril de 2005

 


 

STEPV-IV valora positivament la reunió convocada pel PSPV-PSOE per informar i explicar l'avantprojecte de Llei Orgànica d'Educació (LOE)

Així mateix, el Sindicat agraeix el tarannà dels dirigents socialistes valencians que, durant tot el procés de debat del document de bases, i, ara, amb la presentació del document ministerial s'han preocupat per conèixer l'opinió de la Comunitat Educativa valenciana, fet que contrasta amb l'actitud del conseller d'Educació Alejandro Font de Mora que no ha contestat a la petició d'entrevista que li ha trasmés, fa dos mesos, l'STEPV-Iv.

Tanmateix, l'STEPV-Iv manifesta la seua crítica i decepció per alguns dels aspectes de la nova llei educativa que no arreplega els compromisos electorals del PSPV ni de la majoria de la Comunitat Educativa en les mobilitzacions convocades contra la Llei de Qualitat d'Educació quan governava el PP. Aquests aspectes que el sindicat critica són:

- La manca d'una aposta clara i concreta per l'ensenyament públic. En concret, manquen mesures de control dels centres concertats i mesures de planificació que deixe clar que la xarxa pública és prioritària i la privada concertada ha de ser subsidiària de la pública.

- No s'ha previst una Llei de Finançament.

- No s'ha arrepleguen les condicions laborals del professorat, sinó que es contempla una carrera docent meritocràtica, allunyada de la tasca docent, fortament jerarquitzada i que suposarà una estratificació de les retribucions del professorat en moltes escales. A més a més, es manté el Cos de Catedràtics.

- No es garanteix la gestió democràtica dels centres en temes com l'elecció de la direcció per part del Consell Escolar.

- Calen més mesures per compensar les desigualtats i la diversitat de l'alumnat. No s'ha acceptat la reducció de les ràtios de l'alumnat.

- Es deixa l'educació infantil, en concret l'etapa 0-3 anys, en mans de la iniciativa privada.

- No s'ha escoltat la veu del Consell Escolar de l'Estat, on es va aprovar l'eixida de l'ensenyament de les religions.

L'STEPV-Iv espera que es millore el text de l'avantprojecte de llei durant el procés de debat social i en la tramitació parlamentària. El Sindicat es reunirà en els propers dies amb la resta dels partits polítics valencians per traslladar-li les seues propostes.

València, 12 d'abril de 2005


 

STEPV-IV qualifica de sectària i partidista la intervenció del Conseller davant el CEV

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha qualificat la intervenció d’avui del Conseller de Cultura, Educació i Esport davant el Consell Escolar Valencià de sectària i partidista al presentar l'avantprojecte de la nova Llei Orgànica d'Educació (LOE).

El Sindicat ha criticat que Alejandro Font de Mora haja aprofitat l’ocasió només per “eixir a la foto” amb els i les representants del màxim òrgan de participació de la Comunitat Educativa, el Consell Escolar Valencià mostrant un gran desconeixement de l’esborrany presentat recentment per la Ministra d’Educació, pel que s’ha limitat a repetir els mateixos “tics” que el PP ja utilitzà en qualificar el document “Una educació de qualitat per a tots i entre tots” que el PSOE redactà per encetar el debat sobre la llei d’educació. Així qualitat, esforç, repeticions, itineraris són alguns dels termes que, segons Font de Mora manquen el l’avantprojecte, curiosament els mateixos utilitzats per criticar la paralització del desplegament e la LOCE per part del govern e l’Estat.

Finalment des del Sindicat es denuncia que, amb les seues crítiques, el senyor Conseller ha inclòs com a negatius, fins i tot aspectes que van ser consensuats per la totalitat del CEV, mostrant així, no sols el desconeixement de l’avantprojecte sinò del treball dut a terme per aquest organisme per elaborar un informe de consens sobre el document presentat per Govern del PSOE.

 Valencia, 12 de febrer de 2005

STEPV critica la pèrdua d'autonomia dels centreS

El Conseller d'Educació ha anunciat que s'implantarà un examen a l'alumnat valencià per a saber el seu nivell

Una vegada més el màxim responsable de l'educació en la comunitat valenciana ens sorprén amb un comunicat de premsa en què de nou es tracta d'enfrontar-se a una mesura anunciada pel govern central. El problema de viure dels comunicats de premsa és que només es queda en titulars i segurament mai arribarà a desenvolupar-se la mesura que ara s'anuncia.

L’STEPV-Iv critica les avaluacions externes que es facen sobre els centres si no tenen en compte els contextos socioculturals i econòmics de l'alumnat i els projectes curriculars dels equips docents. La mesura proposada per l'IVECE és pràcticament irrealitzable, especialment pel seu cost. Li han informat el Conseller de quant pot costar el realitzar unes proves diagnòstiques en els 2034 centres de primària i secundària a 219.268 alumnes?

Aquest tipus d'estudis es planteja com a diagnòstic i sempre s'utilitzen mostres, atés que són indicadors de tendències i no anàlisis detallades dels processos d'ensenyament i aprenentatge, es pot creure algú que amb la contestació a uns quadernets d'exercicis de lectoescriptura (castellà i valencià) i càlcul bàsic sabrem com van els estudiants que inicien la Primària?

A més amés afegeix la proposta retrograda de fer la prova el mateix dia a la mateixa hora en tots els centres de la comunitat, és que es tracta d'una prova d'acreditació? Tenen por que es copien d'uns centres a altres, si es coneixen les preguntes? Per a què pensen usar els resultats obtinguts, compararan uns centres amb altres? Com es van a comparar les puntuacions dels exàmens d'un Col·legi Rural Agrupat de la Serrania, amb un centre d'Acció Educativa Singular d'una població de l'Horta o un centre concertat del centre de València, sense tindre en compte la resta d'indicadors del context de cada un d'ells? Pensen que les proves van a servir de models de com ha d'avaluar el professorat? Són massa les variables que influïxen en els processos d'ensenyament i aprenentatge perquè un examen les puga arreplegar adequadament, especialment si l'estudi pretén arribar a tota la població escolar.

Una avaluació d'eixes característiques hauria de fer-se des de procediments científics molt rigorosos si amb ells es pretén mesurar l'equitat de la distribució de l'educació i comptant amb la participació dels propis docents que les hauran d'aplicar.

El STEPV-Iv considera que esta inversió serà inútil i no millorarà la qualitat de l'ensenyament. És un intent més de restar autonomia als equips docents per a planificar i portar avant els seus propis projectes curriculars des de la definició d'objectius fins a l'avaluació dels mateixos. Aportant eixos fons a la formació en centres dels propis treballadors segur que s'obtindria un major rendiment social.

A més des del Sindicat es ve reclamant que es facen públics les dades que tots els anys, de forma sistemàtica i amb pressupost ja consolidat, arreplega l'Administració educativa sobre els resultats acadèmics. Són els resultats de les dades de l'avaluació que són enviats a final de curs per tots els centres docents de la Comunitat Valenciana, tots sense excepció. Eixes dades són tractats informàticament i analitzats pels serveis de la Conselleria. On estan els resultats? Per què no es fan públics les dades d'alumnat que obté el Graduat en Educació Secundària Obligatòria o que aprova el Batxillerat o el cicles de Formació Professional? Per què no es donen dades de l'alumnat que està retardat respecte a la seua edat al llarg de l'escolaritat? I així una infinitat de preguntes, les respostes de la qual servirien per a conèixer les dades bàsiques de l'estat del sistema educatiu més enllà dels continguts concrets d'una àrea de coneixement, que molt bé poden conèixer-se amb els actuals sistemes d'avaluació diagnòstica tant nacionals com internacionals, com són el propis estudis dut a terme per l’IVECE i que encara no han estat fets públics (Disseny d’un banc d’ítems per a l’elaboració de proves estandarditzades com a indicadors de rendiment per a l’avaluació de sistemes educatius- Anàlisi de l'avaluació de l'Educació Primària i Secundària a la Comunitat Valenciana (1999-2000)- Avaluació de l'Educació Primària 6t curs. Any 1999. Informe de dades bàsiques sobre rendiment acadèmic- Avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria 4t curs. Any 2000. Informe de dades bàsiques sobre rendiment acadèmic).

 

Els anuncis fets pel Conseller no té res a veure amb la qualitat i comença a ser preocupant que les propostes que afecten les condicions del professorat, com són les mesures per a la convivència (creació de l'Observatori escolar, protocol d'actuació en casos de violència escolar…) i ara estes proves d'avaluació, estan sent anunciades i posades en pràctica sense un mínim debat amb els treballadors que les han d'aplicar, ni es posen a debat de tota la comunitat escolar en el Consell Escolar Valencià.

 

Els usuaris i treballadors del sistema educatiu valencià mereixen un respecte major i no poden estar sotmesos als impulsos d'un enfrontament constant entre el Consell i el govern de l'Estat. El consens no sols cal anunciar-lo en premsa cal demostrar-lo amb una aposta decidida per mesures de futur i de suport a l'esforç i el treball que dia a dia es desenvolupa en els centres per part de l'alumnat i del professorat valencià.

 

València, 11 d’abril de 2005

 


 

STEPV-Iv demana que la nova llei d'educació arreplegue millores laborals del professorat

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià- Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) cosidera fonamental que la nova llei d'educació (LOE) arreplegue millores de les condicions de treball dels centres educatius i del professorat. En eixe sentit, el Sindicat reclama que en el trascurs del debat de l'avantprojecte de llei presentat per la ministra d'Educació, Maria Jesús San Segundo, s'incorpore un paquet de punts que vagen en la línia de la millora de la qualitat, la valoració i la dignificació de la professió docent, ja que en la proposta presentada no apareixen aquests aspectes.

Les propostes concretes van en la línia de la millorar substancialment les condicions laborals en les que s'exerceix la funció docent, per la qual cosa és necessària: la reducció de les ràtios i del nombre màxim de l'alumnat; la millora de les retribucions del professorat per dignificar-les i per compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers anys; el reconeixement professional i econòmic; la promoció professional horitzontal; la reducció de la jornada lectiva de tots el professorat; mesures per reduir les tasques docents del professorat major de 55 anys; la dotació de personal d'administració i serveis; les mesures per l'estabilitat del professorat i de les plantilles dels centres educatius; el manteniment de la jubilació avançada del professorat de forma indefinida o la gestió democràtica i l'autonomia dels centres educatius. També s'ha de donar una solució a la situació de precarietat del professorat interí.

En definitiva, el Sindicat reclama la dignificació i la valoració de la tasca docent, la qual cosa suposa millorar les condicions laborals i econòmiques del professorat, de tot el professorat, i no entrar a jerarquitzar en diverses categories salarials i laborals els cossos docents.

València, 08 d'abril de 2005

 


 

STEPV-IV presenta al delegat del govern les seues propostes sobre la Llei d'Educació

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) s'ha reunit, hui dimarts, amb el Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, per presentar-li la seua valoració i les seues propostes sobre la nova Llei Orgànica d'Educació (LOE).

El Sindicat li ha lliurat una primera valoració de l'avantprojecte presentat la setmana passada per la Ministra d'Educació i un altre on s'arrepleguen les conclusions del debat educatiu que ha propociat el Sindicat sobre el document del MECD "Una educació de qualitat per a tots i entre tots". La reunió s'enmarca en la sèrie de contactes que està mantenint el Sindicat amb representants dels partits polítics i de les diferents administracions per explicar les sues propostes sobre la reforma educativa. En aquest sentit, STEPV-Iv s'ha reunit amb Joan Ignasi Pla (PSPV), Glòria Marcos (EUPV), Enric Morera (Bloc), Agustí Cerdà (ERPV) i Antoni Bernabé (Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana). Ni el PP ni el conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora han contestat a la petició de reunió feta pel Sindicat.

STEPV-Iv ha trasmés al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana la seua decepció per l'avantprojecte de Llei Orgànica d'Educació presentat per la ministra d'Educació, Maria Jesús San Segundo. En eixe sentit, ha demanat que el govern complesca el seu programa electoral que contemplava la defensa de l'ensenyament públic, ja que segons el Sindicat de l'avantprojecte presentat no es desprén un compromís clar per l'ensenyament públic ni arreplega les expectatives i propostes de la majoria de la Comunitat Educativa, representada en el Consell Escolar de l'Estat.

Tanmateix, el Sindicat destaca entre els principis en els que s'inspira la nova llei la intenció d'augmentar la inversió en educació, la refundició de tres lleis educatives i l'esforc compartit entre l'alumnat i la comunitat educativa per aconseguir un ensenyament de qualitat.

El Sindicat ha traslladat al Delegat del Govern la seua crítica al text per:

- la manca d'avanços en aspectes com la reducció de les ràtios,
- la flexibilització dels itineraris en 4t de l'ESO,
- l'avaluació de l'alumnat en 4t de primària i 2n de l'ESO,
- la jerarquització i la fragmentació salarial del professorat,
- el manteniment del Cos de Catedràtics,
- la manca d'avanç en la gestió democràtica i per mantindre un el sistema previst en la LOCE per a l'elecció de la direcció dels centres docents que impedeix que siga la Comunitat Educativa qui trie els equips directius.

També ha criticat el manteninent de la religió a l'escola, sense tindre en compte la veu del Consell Escolar de l'Estat i la manca de concrecció respecte de les condicions laborals i econòmiques del professorat i la manca de resposta a la situació de precarietat de milers de professors i professores interines.

Per tot açò, el Sindicat ha demanat que en el procés de debat de l'avantporjecte es modifique substancialment el seu contingut en la línia d'assolir un sistema educatiu públic, democràtic, laic i integrador.

València, 5 d'abril de 2005.


 

Presentado anteproyecto de la LOE: una propuesta decepcionante que la comunidad educativa debe cambiar

ver primer anteproyecto (30/03/05)

Del Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) que acaba de presentar el MEC no se desprende un compromiso claro por la escuela pública, a la que asiste cerca del 70% del alumnado del Estado, ni recoge las expectativas y propuestas de la mayoría de la comunidad educativa, representada en el Consejo Escolar del Estado, por lo que resulta una propuesta insuficiente y decepcionante, que la movilización de la comunidad educativa debe cambiar.

La Confederación de STEs-intersindical pide al gobierno y a las fuerzas políticas que le apoyan, ejerza como tal y que cumpla su programa electoral en el que se contemplaba la defensa de la escuela pública.

Entre los principios en los que se inspira la nueva Ley, destacamos como positiva la intención de aumentar la inversión en educación, la refundición de tres leyes educativas y el "esfuerzo compartido" entre el alumnado y la comunidad educativa para conseguir una enseñanza de calidad, pero encontramos que falta la "motivación" que esta comunidad debe darle al alumnado para se enfrente con garantías de éxito a la tarea de estudiar.

La equiparación que a lo largo del articulado de la Ley se hace entre centros privados concertados y centros públicos, es un engaño a la ciudadanía dado que estos centros no son en absoluto iguales, ni reciben al mismo tipo alumnado, por lo que no se les puede dotar de los mismos medios humanos ni materiales. Del texto del Anteproyecto, que mantiene la concertación de la Educación Infantil, se desprende una clara tendencia hacia la privatización del sistema educativo, lo que va en contra de la inmensa mayoría de la sociedad que defiende el carácter público de la enseñanza. Rechazamos la posibilidad que se da a los centros privados concertados de cobrar a las familias por actividades complementarias y extraescolares.

En el apartado de calidad del sistema y en lo referido a centros, ratios, plantillas (ampliación, estabilidad) no hay ningún avance sustancial: las ratios siguen en 25 para primaria y 30 para la Enseñanza Secundaria Obligatoria, algo incompatible con la atención individualizada y con la obligación de acabar con el fracaso escolar.

La flexibilización de los itinerarios en 4º de la ES0 supone una concepción devaluada de la Formación Profesional y una forma de segregar al alumnado.

Nos parece preocupante la evaluación del alumnado en 4º de Primaria y 2º de la ESO pues puede acabar derivando en situaciones estresantes para niñas y niños y en la creación de rankings comparativos entre centros que obligue a estos a competir entre sí. La evaluación externa del profesorado parece una excusa para dividir en categorías salariales al profesorado y para otorgar puntuación para el Concurso de Traslados. además del mantenimiento del cuerpo de catedráticos.

Tampoco se avanza en la gestión democrática de los centros docentes Se mantiene un sistema similar al de la LOCE, y se sigue impidiendo que la comunidad educativa de los colegios e institutos tengan la capacidad exclusiva de elegir a los órganos de dirección de los mismos.

En cuanto al tema de escuela y religiones las propuestas son decepcionantes. El Ministerio no ha escuchado la voz del Consejo Escolar del Estado, donde a instancias de STEs-i se aprobó la salida de la enseñanza de las religiones y se planteó la necesidad de denunciar de los Acuerdos con la Santa Sede. Al afirmar que la enseñanza se ajustará a lo establecido en el Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede, se dice que toda la enseñanza estará de acuerdo con la moral cristiana, con lo que se puede impedir una enseñanza científica, lo que es absolutamente improcedente.

Respecto a las condiciones laborales profesorado queremos destacar que, pese a decirse que el profesorado es el motor de cualquier reforma y mejora educativa, no se recogen mejoras en las condiciones laborales y económicas del profesorado, manteniéndose la insostenible situación actual que deja al profesorado interino en la actual situación de inestabilidad. Nos parece totalmente insuficiente que la jubilación voluntaria a los 60 años sólo se prorrogue hasta 2010.

Destacamos la ausencia de una Ley de Financiación que acompañe a esta reforma y la cortedad de miras del gobierno al querer mantener el déficit histórico de las infraestructuras de nuestro sistema educativo con el del conjunto de los países europeos.

El proceso de debate del Anteproyecto debe modificar sustancialmente su contenido. El compromiso por la enseñanza pública y la consecución de un sistema educativo democrático, laico e integrador es un reto que la Confederación de STEs-i asume como propio ese reto.

30 de marzo 2005.

Confederación de STEs

 


 

Pacto escolar: crónica de un fracaso anunciado

Noticias aparecidas en prensa estos días sobre el supuesto pacto escolar siguen asombrando a la comunidad educativa. Desde la Confederación de STES-intersindical, que ha propuesto reiteradamente la realización de un "compromiso social por la escuela pública", por ser esta la columna vertebral del sistema educativo y la única que permite una educación igualitaria y de calidad para todos y todas, rechazamos ese"supuesto" pacto tanto por su forma de realización, como por su contenido. Hoy parece confirmarse que esta iniciativa no ha llegado a buen puerto.

Recordamos que este pacto supondría el transvase de ingentes cantidades de dinero público de la enseñanza pública a la concertada, para la que se pide la dotación de todo tipo de personal y medios como si su alumnado, su función social y su lugar de ubicación fuera el mismo que el de la pública.

El anteproyecto de Ley de Educación debía haberse presentado a mediados de este mes de marzo. Pero el MEC ha preferido esperar y ver si otros le resolvían el problema.

Pero en materia educativa, pactar con determinadas organizaciones supone enterrar la escuela pública y aumentar las cuotas de privatización del sistema público de enseñanza.

Lo más lamentable del caso, es que son precisamente organizaciones que dicen defender la escuela pública quienes han venido manteniendo estas últimas semanas contra viento y marea la necesidad de ese pacto junto con una organización de religiosos, cuyo interés es agrandar los privilegios de la enseñanza concertada.

Las noticias sobre el abandono por parte de la CEAPA de las conversaciones muestra a las claras la imposible cuadratura del círculo: no se puede poner una vela a dios y otra al diablo… No se puede defender la escuela pública de boquilla y estar maniobrando en la sombra para conceder privilegios (dotación de profesorado, aumento del monto de conciertos, mantenimiento de las condiciones de trabajo y de falta de gestión democrática) a las patronales de los centros concertados.

No es posible pretender engañar a la comunidad educativa en vísperas de la presentación del Anteproyecto de Ley de Educación con cortinas de humo para evitar el verdadero debate.

La privatización del sistema público de enseñanza, la falta de financiación de la que adolece la educación en el Estado Español, la mejora de las condiciones laborales del profesorado, la enseñanza democrática, laica, integradora, compensadora de desigualdades: Esos son los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Sólo una Ley basada en el compromiso social por la escuela pública que de un giro a la actual situación será válido para construir una sociedad verdaderamente democrática.

Desde la Confederación de STES-i exigimos al MEC y a las Consejerías de Educación de las CCAA, que no oigan estos cantos de sirena, que den voz a la comunidad educativa y propicien un auténtico debate educativo sobre su anteproyecto de reforma. Lo contrario supondría defraudar las expectativas creadas y traicionar el programa electoral de los partidos que apoyan al gobierno.

Confederación de STEs-intersindical. Madrid 29 de marzo de 2005

 


 

STEPV es reuneix amb les forces polítiques
per a tractar la reforma de la LOQUE

 

Comunicats emesos per   
EUPV
(16/03/05)    PSPV (10/03/05)    ERPV (18/02/05)   BLOC (16/02/05)

 

 

Esquerra Unida es compromet amb el STEPV a impulsar de nou la plataforma en defensa de l’ensenyament públic

La formació d’esquerres estudiarà un document del sindicat proposant una nova llei educativa a l’Estat que garantisca una educació laica i democràtica

La coordinadora d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Glòria Marcos, s’ha compromés amb els dirigents del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV-PV) Vicent Mauri i Albert Sansano, en una reunió mantinguda aquest matí a la seu a València de la formació política, a impulsar de nou la Plataforma en defensa de l’escola pública, laica, democràtica i valenciana "davant els reptes que té plantejats la comunitat educativa". En eixe sentit, la dirigent d’esquerres i el sindicat coincidiren en la necessitat de "fer un front comú i evitar les possibles temptacions del govern socialista d’arribar a una solució de compromís que no acabe definitivament amb la LOCE, la llei educativa del PP", va resumir Marcos.

En la mateixa línia, Marcos va recolzar la idea del sindicat que es promulgue una nova llei educativa, per substituir totalment la LOCE, i es va comprometre a estudiar en els òrgans de direcció corresponents d’Esquerra Unida un document del sindicat on es demana eixa nova legislació i "un compromís clar per un ensenyament públic, laic, democràtic i valencià". "Evidentment, la nostra formació comparteix plenament eixe model educatiu i encara que hem d’estudiar el document la orientació i les mesures que proposa semblen correctes", va explicar la coordinadora de la formació d’esquerres. Al document de la Intersindical es tracten una sèrie de punts com ara posar fre als processos privatitzadors, es promulga una llei de finançament de l’educació fins assolir el 7% del PIB, mesures per pal·liar el fracàs escolar i la recuperació de la democràcia al sistema educatiu.

Sobre aquesta darrera qüestió, sindicat i formació política coincidiren en "l’aposta necessària per la participació de la comunitat educativa en el funcionament dels centres" que es traduiria, entre d’altres coses, en la recuperació del paper del Consell escolar i en l’elecció democràtica de la direcció.

València, 16 de març de 2005

GABINET DE PREMSA ESQUERRA UNIDA


 

Joan Ignasi Pla señala que ese acuerdo debe incluir la necesidad de otorgar a los docentes la valoración que se merecen y la financiación necesaria para que la futura ley se aplique en todas las Comunidades Autónomas

El PSPV propone un pacto para que la educación no quede supeditada a resultados electorales

10/03/05

El Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido hoy una reunión de trabajo con el el STEPV (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza), sindicato que ha redactado un documento para que el ministerio de Educación tenga en cuenta sus propuestas sobre la reforma educativa. Tras el encuentro, al que también han asistido el secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miquel Soler, y la portavoz del ramo en el Grupo Socialista, Ana Noguera, el síndico portavoz socialista ha afirmado que "hemos coincidido en la necesidad de apostar por un gran pacto por la Educación para que el sistema educativo público no quede supeditado a los resultados electorales".

Otro de los puntos en los que coinciden los socialistas valencianos y los representantes de los profesionales de la enseñanza es que "ese pacto debe incluir la financiación necesaria para que las medidas de la futura ley se apliquen en todas las Comunidades Autónomas". Asimismo, los asistentes a la reunión están de acuerdo en que "el trato debe adoptar las actuaciones necesarias para reducir el fracaso escolar tanto en educación primaria como en secundaria". Además, consideran que "hay que ampliar urgentemente la Educación Infantil de 0 a 3 años con un marcado carácter educativo y que hay que devolver la democracia al sistema de enseñanza para que los consejos escolares recuperen sus competencias como órganos de gobierno y de participación en los centros educativos". Por último, concuerdan en que "hay que tomar las medidas oportunas para que la profesión docente reciba la valoración que se merece".

Consideración de las propuestas
Ante las propuestas del STEPV, el síndico portavoz asegura que "el PSPV las transmitirá a Madrid pero, al mismo tiempo, las tendremos en cuenta a la hora de elaborar nuestro programa electoral y para presentar propuestas parlamentarias en las Cortes Valencianas".

 


 

STEPV i ERPV demanen un major finançament per a l'ensenyament i l'avanç cap a un model d'escola pública, laica i en valencià

18/02/05

Aquest matí 18 de febrer s'han reunit a la seu d'ERPV els representants del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical Valenciana Manolo Cabanillas i Joan Pau Simarro i el President d'Esquerra Republicana del País Valencià i diputat al Congrés, Agustí Cerdà, per a abordar la problemàtica de l'ensenyament i estudiar conjuntament les propostes legislatives davant la propera reforma del sistema educatiu. La trobada ha resultat molt positiva, donada la coincidència d'objectius que ambdues organitzacions tenen al respecte, la qual es reflecteix en el compromís clar per un ensenyament públic, democràtic, laic, de qualitat i en valencià.

Entre els punts abordats en la reunió d'avui, destaca la qüestió del finançament. STEPV i ERPV coincideixen en què el finançament del sistema educatiu és escàs i en la necessitat d'elaborar una Llei de Finançament de l'Educació que eleve fins al 7% del PIB els recursos destinats a l'ensenyament, arribant així a la mitjana de la Unió Europea.

STEPV i ERPV han tractat també punts com ara el fracàs escolar, per a l'eradicació del qual calen mesures, com ara la reducció del nombre d'alumnes per aula o l'augment de les plantilles dels centres; l'Estatut de la Funció Pública Docent, per tal de millorar la qualitat i valoració de la professió docent; o el tema de la privatització de l'ensenyament, on s'ha d'impedir que amb diners públics es financie una educació elitista.

D'altra banda, ambdues organitzacions han destacat que és necessari i prioritari avançar cap a una escola pública i laica, tot rebutjant que les religions formen part del currículum escolar i s'impartisquen, per tant, com a assignatures. STEPV i ERPV aplaudeixen, en aquest sentit, l'acord del ple del Consell Escolar de l'Estat, que ha demanat al Govern espanyol derogar els acords amb el Vaticà, amb l'objectiu de situar fora de l'escola pública l'ensenyament de la religió.

STEPV i ERPV coincideixen també en la necessitat d'un gran pacte per l'educació, el qual implique democratitzar les estructures educatives i la participació efectiva de tots els sectors implicats.

Per la seua banda, Esquerra Republicana es compromet a defensar la unificació de la legislació educativa, que a hores d'ara es troba dispersa i crea força inseguretat jurídica, i a impulsar una nova llei d'educació amb els pressupòsits ideològics esmentats (d'escola pública, democràtica, laica, de qualitat i en valencià), propis d'una societat europea i moderna.

València, 18 de febrer de 2005.


 

El BLOC i STEPV adverteixen al ministeri d’educació què "es perdrà una oportunitat històrica" amb la reforma de la LOCE si "només es fan retocs mínims i superficials"

Morera (BLOC): "Si no aprofitem el període de discussió per elaborar una nova llei alternativa a la LOCE i introduir aspectes positius tornarem a la política de les oportunitats perdudes, a la política de “teixir i desteixir”

16/02/05

El BLOC i el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament (STE-PV) han coincidit hui en criticar la proposta del Ministeri d’Educació i Cultura per a dur endavant la reforma de la Llei de Qualitat de l’Ensenyament (LOCE) perquè "ha reculat en temes educatius, on es prefereix pactar amb els sectors més conservadors per a mantindre pràcticament la LOCE amb uns retocs mínims i superficials que defrauden clarament les grans expectatives creades entre la comunitat educativa pel Govern socialista", ha explicat hui el secretari de Cultura i Educació del BLOC, Albert Girona.

El secretari general del BLOC, Enric Morera, i el secretari de Cultura i Educació, Albert Girona, han donat suport este matí, després de reunir-se amb els representants del STE-PV, Vicent Mauri i Manolo Cabanilles, al document elaborat pel sindicat i lliurat a la pròpia ministra d’Educació, Maria Jesús Sansegundo, "Per una nova llei d’Educació" on el sindicat majoritari en l’ensenyament al País Valencià fa una sèrie d’aportacions i reclamacions en el procés obert per a la reforma de la LOCE.

En eixe sentit, la formació nacionalista i el sindicat reclamen al Ministeri d’Educació que per a que es faça una reforma "creïble" de la LOCE és "totalment imprescindible que vaja acompanyada d’una Llei de Finançament de l'Educació que s’incremente fins al 7 per cent del PIB la inversió en Educació, única via per a assegurar l'estabilitat del sistema educatiu i de posar les seues infrastructures al nivell dels països de la Unió Europea i del nostre entorn".

ESCOLA LAICA. Al mateix temps, les dos entitats també "rebutgem que les religions formen part del currículum escolar i que, per tant, s'impartisquen com a assignatures dintre de l'horari lectiu, encara que siga amb caràcter voluntari. Exigim, per tant, la derogació de l’Acord entre l’ Estat espanyol i la Santa Sede sobre ensenyament i assumptes culturals, signat el 3 de gener de 1979. També rebutgem l'assignatura d’Educació per a la ciutadania, perquè els valors han d’estar presents amb caràcter transversal en tot el sistema educatiu. Per això, cal formar al conjunt del professorat perquè aquesta transversalitat impregne totes les àrees i assignatures.

Al mateix temps, BLOC i STE-PV alerten al Govern socialista que "degut a la diversitat i complexitat creixent de l'alumnat, cal crear en els centres departaments d'Orientació on, juntament amb la intervenció d’un orientador o orientadora i d’especialistes en Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge, s'hi integren professionals no docents, treballadores i treballadors socials. Les mesures d’atenció a la diversitat han de sustentar-se en l’autonomia de cada centre per a elaborar el seu propi projecte educatiu en funció de la realitat del seu alumnat. La responsabilitat de l’Administració és facilitar les mesures necessàries en funció dels projectes. Cal que cada comunitat autònoma es dote de plans específics d'acollida i d’immersió lingüística per a l'alumnat immigrant".

 


 

La Ministra de Educación juega a confundir al profesorado en relación al estatuto de la función pública docente

La Sra. Ministra de Educación, prestándose incomprensiblemente al juego que le plantean tres sindicatos, ha dado alas y publicidad a una vieja reivindicación, el Estatuto de la Función Pública Docente, como si fuera exclusiva de estas organizaciones.
STEPV-Iv (Confederación de STEs) entiende que lo que procedería es una convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación tal y como la ministra prometió en septiembre, al inicio del debate sobre la propuesta de reforma-, integrada por los verdaderos representantes del profesorado de todo el Estado, y no una reunión con tres organizaciones que apenas representan a una parte del profesorado y que, en su conjunto, son minoritarias en algunas comunidades autónomas.
María Jesús San Segundo, al prestarse a este juego, quiere, por un lado, desvirtuar el papel que la legislación vigente otorga a la Mesa Sectorial, y por otro, trasladar al profesorado la idea de que sólo estas tres organizaciones se ocupan de sus condiciones de trabajo, cuando sabe positiva y realmente que no es así.
Desde el Sindicato defendemos, y así se lo hemos comunicado personalmente a la Sra. Ministra, un Estatuto del Profesorado que realmente sea básico, que sea de mínimos y que permita que, en virtud de la legislación que configura el Estado de las autonomías, se puedan conseguir mejoras y avances para las y los docentes en cada una de las mesas sectoriales de educación de las distintas comunidades autónomas. Esto, que parece que quieren negar estar tres organizaciones en su afán centralista y falsamente igualitarista, lo vio muy positivo el Pleno del Consejo Escolar del Estado (CEE), que en su última sesión aprobó las propuestas que en la línea de permitir avances en las comunidades autónomas planteamos desde esta organización. El CEE también aprobó una serie de propuestas del Sindicato tendentes a conseguir la revalorización social del profesorado y a la mejora de las condiciones de trabajo que la Sra. Ministra y las Consejerías de educación deben empezar a desarrollar.
El Sindicato exige a la Sra. Ministra que deje de hacer el juego a estos sindicatos y que convoque de una vez la Mesa Sectorial de Educación.

València, 1 de marzo de 2005


 

 
 

El pleno del Consejo Escolar del Estado aprueba medidas en defensa de la escuela pública presentadas por STEs-i

El CEE pide la derogación de los Acuerdos con el Vaticano

El Pleno del Consejo Escolar del Estado debatió hoy las enmiendas a la Ponencia elaborada por todas las organizaciones presentes en el CEE sobre el Documento presentado por el MEC "Una Educación de Calidad para todos y entre todos", tras siete días en los últimos dos meses de intensos debates en los distintos órganos del Consejo Escolar del Estado donde han podido participar todas las organizaciones con representación en éste Consejo.

De un total de cerca de 200 enmiendas, 64 habían sido presentadas por la Confederación de STEs-intersindical, de la cual forma parte el STEPV, 31 de ellas fueron apoyadas o asumidas mayoritariamente por el Pleno del Consejo y serán incorporadas al texto que se remitirá al Ministerio de Educación por parte del máximo órgano consultivo estatal en materia educativa.

He aquí algunas de las enmiendas más significativas propuestas por el sindicato y que fueron aprobadas o asumidas por el Pleno del Consejo Escolar del Estado:

 1. La petición de que se reduzca significativamente el número de alumnos y alumnas por aula en todos los niveles educativos.
 2. Las Administraciones Educativas deberán construir los centros públicos necesarios para atender toda la demanda existente en el ciclo 0-3.
 3. La creación de los Departamentos de Orientación en centros de Infantil y Primaria.
 4. Las evaluaciones de los centros no podrán se utilizadas en ningún caso para la realización de clasificaciones entre ellos.
 5. La defensa del Cuerpo Único de Enseñanza en el sentido de que la formación inicial debe ser equivalente a la actual licenciatura para todo el profesorado.
 6. "Es necesario que, para revalorizar la función docente, que las administraciones educativas tomen, con la negociación correspondiente, las medidas necesarias para: -Mejorar sustancialmente las condiciones laborales en las que se ejerce la docencia; reconocimiento profesional y económico; descarga progresiva de horas lectivas a partir de los 55 años; promoción profesional horizontal; reconocimiento de las enfermedades profesionales, Asegurar un nivel aceptable de estabilidad en las plantillas. Garantizar la jubilación a los 60 años o con 30 años de servicios y el 100% de las retribuciones. Integrar la gestión preventiva de los riesgos laborales y potenciar la figura del delegado/a de prevención
 7. -Modificar el acceso a la función docente: el consejo aprobó el acceso diferenciado a la Función Pública Docente para el profesorado interino.
 8. El CEE aprobó que no debe existir ninguna cuota a través de AMPAs o Fundaciones para financiar actividades complementarias en los centros concertados.
 9. La selección del Director o Directora debe ser competencia exclusiva del Consejo Escolar del Centro. También se ha aprobado la extensión de esta medida a los centros concertados.
 10. Respecto a la financiación de la educación, el CEE aprobó que el porcentaje de PIB sea al menos del 7% como única forma de superar los déficit históricos acumulados.

Por último, en el Apartado referido a religión se aprobaron varias propuestas del sindicato: la primera reafirmándose en la posición adoptada en el Pleno de Julio del CEE de que la enseñanza de la religión debe salir fuera del currículum y del horario escolar.

Otra de las más importantes se refiere a la demanda de derogación de los acuerdos con el Vaticano. Este es el texto completo aprobado:

" Añadir el párrafo antes de la Propuesta 10.4.: "También cabe señalar en relación al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, que en la actualidad ha dejado de cumplirse, por ser contrario a los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución, el artículo primero de dicho Acuerdo que indica que ‘En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana’, lo que nos exige el plantear al gobierno la derogación de este Acuerdo" .

Valencia 18 de febrero de 2005 STEPV- Intersindical

 


 

STEPV davant del document que els Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat han elaborat després de la trobada celebrada a Saragossa

L'STEPV-Iv davant del document de síntesi que els Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat han elaborat després de la trobada celebrada a Saragossa, els dies 1 a 4 de febrer, per debatre el document ministerial sobre la reforma educativa, manifesta el següent:

  • Si partim de l'absència de debat que es va donar en l'elaboració de la Llei de Qualitat de l'Educació (LOQE), valorem positivament que el MEC haja obert un diàleg previ a la nova llei, encara que estiga resultant insuficient. L'STEPV-Iv, no obstant, ha participat activament al seu àmbit i ha promogut unes jornades específiques de participació i debat, nombroses reunions de professorat, defenent els criteris de l'Escola Pública i els seus treballadors i treballadores.
  • Entenem que el document elaborat a Saragossa és un més, si bé important, dels que han d'aportar elements d'anàlisi prèvies a la publicació de l'Avantprojecte de reforma. No obstant, l'estructura de la trobada, junt amb el propòsit d'alguns Consells Escolars (Navarra, Madrid i Múrcia) de no arribar a cap acord, i a l'interés dels responsables d'altres consells autonòmics a prioritzar "un mínim document" que pogueren firmar els responsables dels tres consells esmentats, ha donat com resultat un document "descafeïnat", amb un cert tint "presidencialista".

STEPV-Iv defén, en este nou i important procés, que es vertebre amb claredat un compromís social per l'educació pública, entenent esta com la columna vertebral del sistema educatiu, transmissora d'una ensenyament democràtic, laic, igualitari i integrador. STEPV-Iv espera que en el procés d'aprovació de l'Avantprojecte de Llei, s'aprofundesca en les vertaderes necessitats del sistema educatiu, potenciant de forma especial la participació del professorat en l'elaboració de la futura nova Llei.

València, 6 de febrer de 2005

 


 

La Confederación de STEs-intersindical exige un "pacto por la escuela pública"

El Secretariado de la Confederación de STEs-intersindical, ante la noticia aparecida en los medios de comunicación sobre un supuesto pacto por la educación alcanzado por distintas organizaciones, dejando al margen a una parte de la comunidad educativa, quiere manifestar su asombro ante lo que parece un intento de enterrar el actual debate democrático sobre la nueva Ley de Educación.

El MEC se comprometió a presentar un anteproyecto de Ley para el mes de marzo y a propiciar la continuación del debate en los centros docentes y entre la comunidad educativa. La Confederación de STEs-i ha venido participando en esos debates abiertos en cuantos ámbitos ha podido, así como en los Consejos Escolares territoriales y estatal. Ha intentado que sus posiciones sobre la defensa de la Escuela Pública sean conocidas por toda la sociedad y ha organizado encuentros y asambleas para debatir sobre qué se debe hacer hoy para garantizar un derecho universal a la educación para todas y todos sin exclusiones.

Pero este documento, que según la prensa establece un consenso entre dichas organizaciones, contiene elementos inquietantes que, caso de plasmarse en un documento, suponen una claudicación ante las posiciones más retrógradas en materia de educación.

La consagración del término "centros sostenidos con fondos públicos" es, junto a un engaño la excusa perfecta para continuar con la privatización del sistema público de enseñanza.

Se garantizan fondos adicionales para los centros privados.

Se abren vías para mantener los itinerarios marcados en la LOCE.

En cuanto a la enseñanza de la religión, se dice que se deja de lado para lograr el consenso. Se obvia así la posición mayoritaria adoptada por el Consejo Escolar del Estado, presentada por STEs-i, de que la religión debe salir fuera de la escuela.

No hay ninguna propuesta para garantizar la gestión democrática en los centros.

Se pueden invadir competencias de las CC.AA cuando se sugiere una "agencia externa" para evaluar la inversión y gestión en educación de las mismas.

La Confederación de STEs-i, seguirá defendiendo las posiciones progresistas en este debate, luchando por una educación sin exclusiones vertebrada en tono a la escuela pública y exigiendo al MEC que en el anteproyecto de Ley se plasmen las promesas del Presidente Rodríguez Zapatero que, en la campaña electoral, prometió una nueva Ley de Educación que garantizara la prioridad de la Escuela Pública.

En este sentido, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y personas a defender la prioridad de la escuela pública y a oponerse a cuantas medidas tiendan a la privatización del sistema educativo.

Madrid 10 de febrero de 2005 Secretariado Confederal de STEs-intersindical

 


 

STEPV-Iv davant la reforma educativa.

Condicions laborals del professorat

És necessari que les administracions educatives prenguen, amb la negociació corresponent, les mesures necessàries per a:

 • Formació inicial corresponent a l'actual grau de llicenciatura per a tot el professorat, amb adscripció al Grup A de l'administració pública, amb l'objectiu d'arribar al Cos únic d'Ensenyants.
 • Millorar del salari, amb la clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisistiu perdut al llarg dels darrers anys.
 • Millorar substancialment les condicions laborals en les quals s'exerceix la docència: reducció de les ràtios i del nombre màxim d'alumnes per docent; reconeixement professional i econòmic; descàrrega progressiva d'hores lectives a partir dels 55 anys; promoció professional horitzontal; reconeixement de les malalties professionals, etc.… D’igual manera, reforçar la dotació de personal d'administració i serveis, també en els centres d'Infantil i Primària.
 • Assegurar un nivell acceptable d'estabilitat en les plantilles, i solventar definitivament, amb un sistema d’ accés diferenciat, la situació laboral precària que pateix el professorat interí.
 • Garantir la jubilació als 60 anys, o amb 30 anys de serveis, amb el 100% de les retribucions
 • Integrar la gestió preventiva en tots els nivells i estructures de l'Administració, incloent el centre docent.
 • Potenciar la figura del coordinador o coordinadora de Prevenció del centre.
 • Acabar amb el caràcter voluntarista de les activitats del professorat desenvolupades fora del seu horari laboral. De la mateixa manera, la reducció de la càrrega lectiva permetria una major dedicació en departaments, grups de formació,...
 • Desvincular la formació dels sexennis, restants aquests com un complement més d'antigüitat.
 • Incentivar l'estabilitat del professorat per tal de potenciar grups de treball i projectes de formació de centre o comarcals.
 • Incentivar projectes col·lectius amb accions que estimulen la innovació educativa i la formació en els propis centres.
 • Dotar els centres dels recursos materials i del personal necessari per a estimular la introducció de propostes didàctiques innovadores i treballs cooperatius que dinamitzen les estructures organitzatives del centre.
 • Lligar l'activitat de formació permanent del professorat als centres de treball, una formació coordinada democràticament amb altres centres, grups i seminaris.
 • Superar la falsa concepció que el professorat és un simple executor tècnic de les prescripcions d'uns altres. Qüestionar l'actual concepció del currículum i, enfront de la política que deixa la programació en mans de les editorials, potenciar la flexibilitat dels programes i promoure l'experimentació i adopció de projectes curriculars alternatius. Facilitar la difusió de les experiències i materials dels grups, seminaris i moviments de renovació pedagògica.
 • Modificar l'accés a la funció pública docent: accés diferenciat del professorat interí.
 • Implantació de l'any sabàtic.
 • Recuperar l'autonomia dels Centres de Formació Permanent del Professorat (CEFIRE) i donar garanties perquè la seua gestió econòmica i organitzativa estiga al servei de les necessitats dels col·lectius socials i educatius del seu entorn.

En definitiva, es tracta de tota una sèrie de mesures perquè la societat i les Administracions educatives valores la tasca del professorat i del personal que treballa als centres educatius.

El document complet de les nostres alternatives, on s'inclouen les propostes presentades al Ministeri d'Educació, es pot consultar en http://www.intersindical.org/stepv/peirp/reforma.htm

 


 

STEPV-Iv exigeix del Ministeri d'Educació un compromís clar per a l'escola pública, laica i democràtica.

El Sindicat presenta les seues conclusions davant la proposta ministerial de Reforma Educativa i inicia ara una Campanya "Per una nova Llei d'Educació"

Després del cicle d'assemblees que s'han impulsat per les diferents comarques del País Valencià, i la celebració de les Jornades de debat a Gandia i Almagro, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’ Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv), conjuntament amb la Confederació de STEs-intersindical, ha remès al Ministeri d'Educació (MEC) l'anàlisi i les alternatives al document sobre la Reforma Educativa presentat per aquest Ministeri.

Entre les propostes destaquen la reivindicació de que la millor mesura per a pal·liar el fracàs escolar, que no és altra cosa que un fracàs del sistema educatiu, és la reducció del nombre d'alumnes i alumnes per aula, l'augment de les plantilles dels centres - incloent professionals per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat i per al treball directe amb les famílies, així com de personal d'administració i serveis que descarreguen al professorat de les tasques no docents que realitzen en l'actualitat-.

D'altra banda, es reclama que les Conselleries d'Educació de les Comunitats Autònomes passen a regular i gestionar l'etapa de l'Educació Infantil de 0 a 3 anys, donat el seu caràcter educatiu, així com la necessitat d'atallar els problemes en el procés d'ensenyament-aprenentatge en els primers cursos de l'escolarització, millorant les dotacions humanes i materials dels centres i donant als mateixos més autonomia pedagògica i organitzativa –fins i tot per a decidir el model de jornada escolar-.

Sobre la problemàtica de l'Educació Secundària Obligatòria, així com les possibles solucions, es reivindica que les disposicions legals que emanen del procés de debat, incloguen una dràstica reducció de les ràtios –rebutgem els desdoblaments en únicament dues assignatures com proposa el MEC- amb la formació de grups heterogenis reduïts, una potenciació de la labor tutorial i la reducció de la càrrega lectiva del professorat, el reforçament dels Departaments d'Orientació amb la incorporació de nous professionals, el suport a les famílies de l'alumnat amb necessitats educatives especials i la necessitat que l'atenció a la diversitat de l'alumnat es realitze en els quatre cursos de l'ESO.

És necessari també que cada Comunitat Autònoma tinga plans específics d'acollida i immersió lingüística per a l'alumnat immigrant. La reivindicació que la democràcia torne al sistema educatiu i que el conjunt de la comunitat educativa participe en l'elecció dels equips directius, també està plasmada en les conclusions remeses que rebutgen, per tant, la proposta del MEC de limitar aquesta capacitat d'elecció democràtica.

Respecte que la religió, les diverses religions, formen part del currículum escolar i que, per tant s'imparteixca encara que sigua amb caràcter voluntari dintre de l'horari lectiu, ha estat rebutjada pel STEPV-Iv. També es rebutja l'assignatura "Educació per a la ciutadania" que proposa el MEC, ja que es considera que els valors deuen estar en el sistema educatiu amb caràcter transversal i que cal preparar al conjunt del professorat perquè aquesta transversalitat impregne totes les àrees i assignatures.

El procés de debat per a presentar les nostres propostes al professorat, al MEC i al conjunt de la societat, també va incloure una sèrie de propostes sobre els Ensenyaments de Règim Especial, l'Educació de Persones Adultes, l'Escola Rural i la Inspecció Educativa, aspectes que inexplicablement no tracta el MEC en la seva proposta de reforma

Finalment, i respecte al finançament del sistema educatiu, es planteja com imprescindible que el MEC presente una Llei de Finançament de l'Educació que eleve fins al 7% del PIB la inversió en educació com única forma d'assegurar l'estabilitat del sistema educatiu i de posar les infraestructures del mateix al nivell dels centres dels països del nostre entorn amb els quals se'ns compara quant a resultats. En aquest capítol es rebutja el finançament de l'Ed. Infantil en els centres privats, exigint al MEC que amplie l'oferta en els centres públics

Una vegada presentades aquestes propostes el STEPV-Iv va a iniciar entre el professorat i el conjunt de la societat la Campanya, "Per una nova Llei d'Educació" que inclourà:

 • Una Plataforma reivindicativa del Professorat davant la nova Llei d'Educació.
 • La reclamació per al Professorat Interí d'un accés diferenciat.
 • Una Llei de Finançament de l'Ensenyament.

València, 17 de desembre de 2004

 


 

La Confederació d'STEs organitza unes jornades de debat

"PER UNA NOVA LLEI D'EDUCACIÓ"

STEPV-Iv participarà en les Jornades de Debat organitzades per la Confederació de STEs-Intersindical que, sota el lema genèric "Per una nova llei d'educació", on s'analizarà el document presentat pel Ministeri d'Educació en el que es marquen les línies de la propera reforma educativa.

La Jornada, de caràcter estatal, tindrà lloc a Almagro (Ciudad Real) els dies 17, 18 i 19 de novembre, i en la que intervindran, a més de a més, d'una nombrosa delegació de l'STEPV-Iv i d'altres sindicats de la Confederació d'STES-Intersindical, el Secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana, portaveus educatius de distints partits polítics i de movimients de renovació pedagògica, així com la presidenta de CEAPA.

En la Jornada s'elaborarà un document de valoració de la proposta ministerial, que serà lliurat al MEC, on s'arrepleguen tant les propostes i alternatives sindicals.

El Sindicat considera que la LOCE, la LOU i la Llei de FP, els tres pilars bàsic per a la privatització del sistema educatiu, han de ser derogades per donar pas a d'altres lleis on s'aposte clarament per la defensa i promoció de l'ensenyament públic. L'augment de les inversions educatives fins arribar, si més no, a la mitjana de la Unió Europea, la millora de recursos per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat i la disminució de les ràtios, l'aposta per la millora de la formaicño i la dignificació social de la tasca docent, la defensa d'una escola laica, democràtica, no jerarquitzada i que reconega la pluralitat nacional i lingüística de l'Estat Espanyola són algunes de les reivindicacions que s'han estat defensant des del Sindicat.

 

València, 17 de novembre de 2004

 


 

Els sindicats docents FETE-UGT, CC.OO. i STEPV-Iv critiquen el debat educatiu proposat per la Conselleria d’Educació sobre la reforma de la llei de qualitat

FETE-UGT, CC.OO. i el STEPV-Iv critiquen la primera iniciativa que ha adoptat la Conselleria d'Educació per a debatre la proposta de reforma de la LOCE plantejada pel Ministeri d'Educació.

El dimarts a migdia van ser convidats per FAX a participar en unes Taules Rodones de les que les primeres se celebraran el próxim dijous a Alacant. Els sindicats han mostrat la seva sorpresa i malestar per no haver estat informats ni dels objectius de les mateixes, ni del com s'han elegit els temes que centraran aquestes trobades, ni de com pot participar el professorat i la resta de la comunitat educativa, ni perquè han de servir les possibles aportacions, etc.

Així mateix critiquen els horaris que s'han organitzat i la selecció de les organitzacions de participants. A les 10 del matí, a les 11 h. o a les 16 h. és difícil que el professorat puga assistir-hi i participar en aquestes trobades, màxime quan no s'ha fet una difusió en els centres de treball ni s'han previst mesures organitzatives per poder assistir-hi. Les diferents organitzacions han estat convidades a participar només en una de les trobades excepte la patronal de titulars de centres privats "Educació i Gestió" .

Aquests tres sindicats rebutgen aquest tipus d'actuacions precipitades i allunyades d'un veritable procés de debat i anàlisi de les propostes per a la reforma educativa. Per aquest camí és molt difícil arribar a consensos i pactes que serveixen per a dur avant canvis positius en el sistema educatiu.

València, 20 d'octubre de 2004

 


 

STEPV-Iv critica la falta d'interés de la Conselleria d'Educació per debatir les propostes de modificació de la LOCE

El Sindicat afirma que la Generalitat Valenciana està entrebancant el debat.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha criticat la falta d'interés dels responsables de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per liderar el debat sobre el document de propostes de modificació de la LOCE presentat pel MECD.

El Sindicat afirma que la Conselleria no ha previst cap calendari de debat del document al País Valencià, només s'ha limitat a proposar l'elaboració d'un dictàmen sobre el text ministerial per part del Consell Escolar Valencià i al debat del passat dimecres a les Corts Valencianes, però no ha comunicat de quina manera poden participar en el debat els claustres de professorat, les Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat, les associacions estudiantils, els Moviments de Renovació Pedagògica, les associacions professionals,... Fins i tot, la Conselleria no ha enviat els centres educatius el document ministerial ni ha enviat cap enquesta o qüestionari, tot i sent la institució que té les compentències en matèria educativa al nostre país. Els centres han tingut que baixar el document de la pàgina web del MECD o de les organitzacions sindicals. El Sindicat també critica la manca d'una partida pressupostària extraordinària per a facilitar el debat entre els agents socials i la Comunitat Educativa.

L'STEPV-Iv posa com exemple de la manca d'interés del govern valencià la votació negativa del Grup Parlamentari Popular de vàries propostes resolució presentades pel PSPV-PSOE i per l'Entesa a les Corts Valencianes que demanaven que la Generalitat Valenciana impulsara el debat social. En aquestes propostes de resolució, votades en contra pel Partit Popular, es demanava que s'impulsara el debat entre els agents socials convocant les reunions pertinents, la convocatòria del Consell Escolar valencià, la convocatòria de la Comissió d'Educació i Cultura de les Corts Valencianes o la convocatòria de reunions de la Comunitat Educativa a totes les comarques valencianes.

El Sindicat informa que davant d'aquesta situació ha convocat més de trenta reunions comarcals i centenars de visites als centres docents arreu del País Valencià en els proper tres mesos per debatir la modificació de la LOCE.

També ha obert una pàgina web i un fòrum de debat (www.intersindical.org/stepv/peirp/reforma.htm). També ha editat a la seua revista Allioli la seua valoració del document ministerial.

Finalment, el Sindicat considera que el govern de la Generalitat Valenciana està més preocupat d'utilitzar l'educació de forma partidista, per fer oposició al govern espanyol, que de buscar l'interés general de la societat valenciana i d'un sistema educatiu públic i de qualitat.

València, 16 d'octubre de 2004.

 


 

STEPV-Iv exigeix al conseller Font de Mora que lidere el debat sobre la modificació de la Llei de Qualitat

L'STEPV-Iv li demana al conseller Alejandro Font de Mora que arbitre un procediment per a debatir el document de modificació de la LOCE que ha presentat el MECD. El Sindicat ha fet aquestes declaracions a propòsit de la compareixença del conseller a les Corts Valencianes. Per al Sindicat la intervenció del conseller, una intervenció molt partidista, ha estat més pròpia d'un partit d'oposició a les Corts Espanyoles però no d'un conseller d'Educació de la Generalitat Valenciana. El conseller s'ha convertit en un delegat provincial del Partit Popular més que un representant del poble valencià. 

L'STEPV-Iv espera que l'opinió del Consell Escolar Valencià i dels claustres de professorat siguen escoltades i les conclusions del debat dels centres educatius sobre les bases de modificació de la LOCE siguen traslladades per la Generalitat Valenciana al MECD.

Respecte del contingut de la modificació de la LOCE, el Sindicat que ha qualificat d'insuficients les propostes del MECD, considera que la compareixença del conseller s'ha basat en tòpics i no ha tingut el rigor necessari que se li ha d'exigir a un conseller d'Educació. Per a l'STEPV-Iv, la defensa irreductible de la Llei de Qualitat i de les polítiques conservadores del Partit Popular han estat els eixos de la intervenció del conseller Font de Mora.

Per acabar, el Sindicat aposta un canvi en la política educativa de la Generalitat Valenciana i per la negociació d'un Pacte per l'Ensenyament Públic, Popular, Valencià i Democràtic.

València, 13 d'octubre de 2004


 

STEPV-IV valora com insuficients i confuses les "propostes per al debat" de la reforma educativa presentades pel Ministeri d'Educació

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) ha debatut, dins del marc de la XV Escola Sindical celebrada este cap de setmana a Gandia, les "Propostes per al debat" de la Reforma Educativa presentades pel Ministeri d'Educació (MEC) la setmana passada i les ha contrastat amb el document "Cal un pacte Per un ensenyament públic, popular, democràtic i valencià" que també recentment el STEPV ha remés a la societat valenciana.

STEPV-Iv que valora el document del MEC com un punt de partida per a avançar en la millora de l'Escola Pública, considera no obstant que per a realitzar un debat seriós i ampli sobre la proposta que el Ministeri planteja, són molt limitats els terminis, especialment quan conté absències i ambigüitats preocupants. Davant d'esta situació el STEPV desplegarà tots els seus esforços per a difondre el seu document "Cal un pacte Per un ensenyament públic, popular, democràtic i valencià" i promoure a partir d'ell la participació en el debat del MEC

El STEPV veu com a positiu el fre a alguns aspectes que pretenia desenvolupar la legislació del Partit Popular (LOCE), com el caràcter assistencial de l'educació infantil, els itineraris en secundària, els retrocessos en la gestió democràtica, i el model d'ensenyança religiosa, però algunes de les alternatives presentades, com per exemple les dirigides en suport a l'alumnat amb dificultats, corren el risc –com va succeir amb l'anterior govern socialista- de fracassar en la seua implantació, al no vindre acompanyades d'una clara i suficient dotació econòmica i els corresponents acords amb les comunitats autònomes per a la seua implantació.

Respecte al debat davant de l'ensenyança de les religions, el STEPV lamenta que el MEC no haja respost a la demanda formulada pel Consell Escolar d'Estat. STEPV coincidix amb este en què les ensenyances religioses de caràcter confessional no han de formar part ni del currículum ni de l'horari escolar, i per tant el govern hauria d'assumir el compromís de modificar els acords i lleis preconstitucionals que ho van facilitar.

També preocupa al sindicat, l'ambigüitat amb què és presentat el model de la gestió democràtica dels centres educatius. Les fórmules apuntades per al nomenament dels equips directius estan molt lluny de les propostes que la comunitat educativa exigix per a ampliar la participació i la presa de decisions en els centres educatius.

STEPV destaca finalment la seua sorpresa al veure com el MEC vol deixar al marge del debat a l'actual legislació sobre Formació Professional (FP). L'afirmació en la seua proposta que sobre la legislació de FP hi ha un ampli consens, falseja una realitat marcada pel rebuig de la mateixa en el Parlament, amb posicions que compartim, pel propi PSOE i la resta de l'oposició al Partit Popular.

 


 

30/09/04

Propuesta del MEC para la reforma educativa.
Valoración inicial de STEs-intersindical

Como valoración inicial del documento base para la reforma educativa presentado por el MEC y previo a un análisis mucho más pormenorizado que realizaremos con el conjunto del profesorado y con nuestra afiliación, del que saldrán nuestras propuestas concretas, la Confederación de STES-Intersindical quiere manifestar lo que sigue.

1. Valoramos positivamente el espíritu y la forma utilizamos para elaborar la nueva Ley educativa que tiene que sustituir a la LOCE: en primer lugar, un documento de análisis y propuestas para que toda la comunidad educativa lo valore y realice sus aportaciones. Posterior a este debate, saldrá el proyecto de Ley, al que también se podrán realizar aportaciones, vía Consejo Escolar del Estado y Grupos Parlamentarios.

2. La evaluación de la situación educativa actual se puede calificar de realista y equilibrada; en muchos aspectos, coincide con nuestra visión cuando califica como negativos para el sistema educativo determinados aspectos que los STES hemos denunciado como tales en los últimos años. Nos referimos, por ejemplo, la disminución del % PIB destinado a educación, la falta de plazas en Ed. Infantil, la falta de prevención del fracaso escolar en la Ed. Primaria, el excesivo número de alumnos y alumnas en todos los niveles educativos, la incorrecta forma de realizar la atención a la diversidad, la falta de medios humanos y materiales en los centros...

3. El análisis de partida y las propuestas que se realizan por parte del MEC para mejorar la Ed. Infantil, la Ed. Primaria y el Bachillerato, nos parecen válidas para iniciar el debate y como referente para su concreción en un proyecto de Ley.

Consideramos necesario que las administraciones educativas amplíen el número de plazas de la red pública para satisfacer la demanda de plazas del ciclo 0-3; que se

alcance el 100% en la escolarización del tramo 3-6 y que no se establezcan conciertos con centros privados en ningún tramo de enseñanza no obligatoria.

En lo que respecta a FP, lamentamos constatar como hay una línea absolutamente continuista con la política del PP, pese a que el PSOE realizó duras críticas a la Ley actual, que ahora se proponen desarrollar, durante su trámite parlamentario.

4. Valoramos muy positivamente el reconocimiento que se hace de la importante labor social que realiza el profesorado, así como de la necesidad de tomar las medidas necesarias para que este reconocimiento se produzca también por parte del conjunto de la sociedad.

Pero, y con relación al profesorado, lamentamos que mantengan los sexenios una vez que se ha constatado su fracaso como elemento motivador de la formación permanente; y rechazamos que se pretenda retribuir al profesorado tomando como base la evaluación de su función docente.

La administración debe solucionar, mediante un acceso diferenciado, la grave situación en la que se encuentran más de 70.000 profesores interinos en el conjunto del Estado, como medida de mejora del sistema educativo

5. Con respecto a la democracia en la gestión de los centros educativos, rechazamos que el MEC pretenda hurtar la capacidad de elección de los equipos directivos a cada comunidad educativa, reservándose la capacidad de influir en esa elección, minusvalorando a estas comunidades.

6. Consideramos que la enseñanza de la religión debe salir completamente del currículum escolar, pues la religión pertenece al ámbito de la privado; todo el alumnado debe conocer, sin embargo, los conceptos básicos y la historia de las diversas religiones existentes. Denunciamos la escandalosa campaña que la iglesia católica y los medios de comunicación afines a ella están realizando sobre este aspecto, pese al mantenimiento de la religión católica dentro del currículum escolar que plantea el MEC; queremos recordar aquí que sólo el 33% de las declaraciones de la renta piden que el 0’5 de su cuota pase a la iglesia católica.

7. Señalar, por último, dos aspectos de tipo económico. Consideramos necesario que esta ley vaya acompañada de una Ley de Financiación de la reforma educativa, pues de otra forma es imposible asegurar que se puedan cumplir los objetivos marcados. Y, en segundo lugar, planteamos la necesidad de que se realice un plan plurianual, por el que se incremente el actual 4’5 % del PIB destinado a educación hasta el 7%, como única forma de superar los déficit acumulados en muchos años y poner nuestro sistema educativo a la altura de la media europea.

Secretariado Confederal de STES-Intersindical

 


 

27/09/04

Pleno del Consejo Escolar del Estado

La ministra presenta el documento de reforma de la LOCE

INTERVENCIÓN DE STEs-INTERSINDICAL

Desde la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza-STES-Intersindical, valoramos muy positivamente la intervención de la Sra. Ministra en cuanto a lo que supone de revalorización del Pleno del CEE como órgano de representación de la comunidad educativa de todo el Estado, pues creemos que es la primera vez que se inicia el debate sobre una ley en este órgano de representación; esperamos verla en más ocasiones por este Consejo.

En cuanto al contenido de lo expuesto no podemos expresar una opinión definitiva, pues necesitamos analizar con detenimiento el texto en el que apoya sus palabras y que después veremos, aunque sí tenemos que señalar que, en líneas generales y por lo que hemos leído en la prensa le vemos "buen color" a sus propuestas de reforma; pero y al mismo tiempo, tenemos que decir que no estamos de acuerdo con la financiación pública de tramos no obligatorios de enseñaza como han mantenido Vdes. pese a la paralización de algunos aspectos de la LOCE.

Queremos exponerle de forma muy breve algunas de nuestras ideas sobre por dónde debe ir la reforma educativa aplicando una política educativa progresista; ideas que esperamos poder explicar mucho más ampliamente a lo largo del debate anunciado.

Los STES, al igual que una parte muy importante de la comunidad educativa, valoramos muy negativamente, que en los últimos años la enseñanza pública haya sido vapuleada desde el propio Ministerio y por sus principales responsables, con declaraciones sobre su falta de calidad y los malos resultados que obtiene su alumnado, haciendo una sesgada interpretación de informes de evaluación nacionales e internacionales. Disminuyeron también, como bien sabe, el porcentaje del PIB destinado a educación y, por si esto fuera poco, propiciaron el trasvase de dinero público a la enseñanza privada. Todo para hacer efectivo el principio neoliberal de privatizar la enseñanza, como intentaron hacer con todos los servicios públicos.

Hay que superar esta nefasta etapa con firmeza y decisión, por eso queremos decirle que los STES pensamos que hay que derogar las 3 leyes que ha elaborado la derecha teniendo en cuenta únicamente sus postulados políticos, que hay que desarrollar políticas y tomar medidas urgentes que devuelvan la confianza a la ciudadanía en el servicio público de la enseñanza, medidas que hagan ver al profesorado que las administraciones y la sociedad valoran, respetan su trabajo y les proporcionan los medios para poder desarrollarlo adecuadamente. Y la primera y principal medida es que debe financiarse adecuadamente la enseñanza pública, realizando un plan para llegar al 7% del PIB en pocos años, como única forma de poner nuestras deficientes estructuras educativas al nivel de los países de nuestro entorno, pues si el PIB se sitúa en los países de nuestro entorno nunca pondremos nuestras infraestructuras al nivel adecuado.

Pedirle también que dé protagonismo al profesorado, que no margine a la Mesa Sectorial de Educación, pues es el órgano en el que están representado todo el profesorado de la enseñanza pública y éste debe ser tenido en cuenta en la toma de decisiones. Pedirle qué regule con un procedimiento extraordinario la permanencia en la función docente del profesorado interino, a los más de 70.000 profesores y profesoras que tienen un puesto de empleo precario en la enseñanza.

Sobre la religión, sobre la enseñanza de las religiones, pedirle que atienda la petición que este mismo Pleno del CEE le formuló, a propuesta de STES, el pasado 22 de julio, que la enseñanzas de las religiones salgan del currículum escolar y que pasen al ámbito privado.

Señalar, por último, que los STES planteamos nuestras reivindicaciones con el objetivo de que nuestro alumnado sea más feliz en la escuela y en los institutos, para que reciba las enseñanzas en las mejores condiciones posibles; nuestras reivindicaciones pretenden, por tanto, la mejora de la enseñanza pública y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, en esta línea de mejora, y que en este camino de dignificación de la enseñanza pública, puede Vd. contar con toda nuestra colaboración y apoyo.

Madrid, 27 de septiembre de 2004

 


 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >