PER LA PAU, NO
A LA GUERRA CONTRA IRAQ

 
 
 

La Intersindical Valenciana convoca
Vaga General el 10 d'abril


Ample seguiment de la vaga

 resolució de l'administració sobre els serveis mínims

Reunió amb els representants política sobre la vaga general

Comunicat de la Junta de Personal Docent de Castelló
cartells, crida a la vaga i comunicats per a les famílies valencià i castellano

PARADA CIUTADANA DIJOUS 10. 12,30 14 hs.
models de CARTELLS per a repartir en els comerços dels barris i pobles, autobussos,... en castellano i valencià perquè secunden l'atur ciutadà.
         octaveta           carta         cartell      (format word)


Per què cal fer la vaga  (model de comunicació en valencià)
Por que hay que hacer la huelga (model de comunicació en castellano)
Els sindicats i els estudiants convoquen vaga contra la guerra el 10 d'abril
    STE PV IV, CGT, FETE-UGT PV,
    Sindicat d'Estudiants, Campus Jove, BEA i Tirant lo Blanch
Comunicat de les organitzacions jovenils

  Activitats dia 10 


La Intersindical Valenciana convoca Vaga General el 10 d'abril

Confederación de STEs convoca paro de 2 horas

La Intersindical Valenciana considera necessària la convocatòria d'una Vaga General a tot l'Estat Espanyol

26 de març. L'aturada d’avui contra la guerra ha tingut un seguiment important en el món laboral

La Intersindical Valenciana crida a les treballadores i treballadors a una nova aturada general de 15 minuts el proper dimecres 26 de març.

21 març. La Intersindical Valenciana qualifica d’èxit l’aturada dels centres de treball. Milers de treballadores i treballadors es concentren demanant l’aturada de la guerra.

STEs llama a la movilización general para parar la guerra ilegal

14 març. Milers de treballadores i treballadors secunden l’aturada contra la guerra

Comunicats anteriors

 

Ample seguiment de la vaga

La Vaga General convocada per Intersindical Valenciana, UGT-PV i CGT-PV ha tingut un gran suport per part de les treballadores i treballadors del País Valencià, matiçat en alguns àmbits per les amenaces del govern i de la patronal i l'obstrucció de la direcció d'altres sindicats.

Intersindical Valenciana destaca el seguiment majoritari que ha tingut en els Ajuntaments, Diputacions, Generalitat Valenciana, Empreses Públiques, Sanitat i en la major part de les grans i mitjanes empreses.

Com a dada significativa, cal citar el seguiment de pràcticament la totalitat del personal de les Corts Valencianes i de la Ford. En el sector de la Generalitat Valenciana el seguiment ha estat superior al 70%.

En el sector de l'ensenyament el seguiment ha estat del 95% del PAS i del PDI en les Universitats, del 75% en els Instituts de Secundària i del 65% en els col·legis d'infantil i primària. També s'ha de destacar que l'activitat acadèmica s'ha suspés en la quasi totalitat dels centres de secundària i en les Universitats per la vaga dels estudiants. A més a més, moltes famílies han arreplegat a les seues filles i fills durant les dues hores de la vaga seguint les consignes de les organitzacions sindicals convocants.

Intersindical Valenciana afirma que no n'hi ha hagut quasi incidents a resaltar. El fet més significatiu s'ha produït a l'Agència Tributària de València on els directius han emés una circular canviant l'hora de la vaga per crear confusió entre els treballadors.

Durant la jornada de vaga s'han fet nombroses concentracions a la porta dels centres de treball i a molts ajuntaments de diverses localitats valencianes. A València s'ha fet una manifestació des de la Facultat de Geografia i Història fins la Plaça de l'Ajuntament en la que han participat professorat, personal d'administració i serveis i estudiants. També n'hi ha hagut una manifestació de personal de la Generalitat Valenciana d'unes 4.500 persones que ha conclòs en la casserolada convocada per la Campanya Valenciana contra la Guerra.

Intersindical Valenciana considera que amb el seguiment majoritari del món del treball en la vaga s'ha evidenciat el seu total rebuig a la guerra, a la participació espanyola en el conflicte i a les reprecusions econòmiques, socials i laborals que aquesta té en l'economia valenciana.

Intersindical Valenciana espera que les manifestacions que tindran lloc aquesta vesprada tindran un gran seguiment. Segons aquesta organització nombroses entitats i associacions del jóvens, dones, veïns, cíviques i socials, s'han adherit a la manifestació.

València, 10 d'abril de 2003.


cartells i comunicats per a descarregar en format A4 (pdf)
 

 comunicat stepv (pdf)

 comunicat stepv (pdf)

 stepv

 cartell stepv (pdf)

cartell stepv i fete-ugt

 

 

comunicació
a les famílies

(format word)

valencià

castellano

 

 

 
La vaga es convoca per dues hores, les últimes dues hores de cada torn de treball. A l’ensenyament es suspendrà l’activitat lectiva de la vesprada en Educació Infantil i Primària, i les dues hores últimes de cada torn, si escau, en Secundària. En general, es tracta d’aturar l’activitat al final de la jornada.
El Sindicat ha convocat assemblees als centres de treball i a les seus.
Tu també pots demanar que es faça una assemblea al teu centre.
Entre totes i tots podem fer d’aquesta vaga un nou èxit de la mobilització popular contra la guerra.
Comptem amb l’esfoç de totes i de tots, una vegada més.
L’objectiu s’ho val.

València: Dia 10,
manifestació. 12 hores. convocada pels estudiants i la gent de la Universitat des de la Facultat d'Història fins la Plaça de l'Ajuntament.
Concentració a les 13 hores a la Plaça de l'Ajuntament de València.
Concentració-casserolada a les 12 hores a la Plaça de la Mare de Déu per anar, pel centre, cap l'Ajuntament

a les 19:30 hores
Alacant: Escalinata de l’IES Jorge Juan.
Castelló: Plaça de la Independència.
València: Plaça de Sant Agustí.


Reunió amb els representants polítics

Una delegació dels sindicats convocants de la Vaga General del 10 d'abril ha mantingut tres reunions de treball per explicar els motius d'aquesta convocatòria amb Joan Ignasi Pla, secretari general del PSPV-PSOE, Joan Ribó, coordinador d'EUPV i Pepa Chesa i Ferran Puchades del BNV.
Les tres organitzacions polítiques han manifestat el seu suport a la vaga convocada per les organitzacions sindicals.

 

JUNTA DE PERSONAL DOCENT DE CASTELLO

La JUNTA DE PERSONAL DOCENT DE CASTELLÓ, formada pels sindicats: STEPV-IV, ANPE, FETE-UGT, FE-CCCO i USO, davant de les mobilitzacions del dia 10 d'abril convocades per CGT, UGT i Intersindical Valenciana

MANIFESTA

Que en la reunió celebrada ahir dilluns s'acordà, per ampla majoria, i en la mateixa línia de la resolució aprobada en l'anterior sessió de la Junta, el seu recolzament tant a la VAGA GENERAL com a la MANIFESTACIÓ que es realitzaran el proper dijous dia 10 d'abril.

Així mateix s'ha enviat un escrit al Director Territorial perquè els descomptes de la Vaga es destinen a l'Iraq a traves de les organitzacions humanitàries no gobernamentals

Castelló 8 d'abril de 2003

per la Junta la presidenta
Manuel Renau Sebastian

 


serveis mínims en centres d'ensenyament reglat

(Resolució de 7 d'abril de 2003 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació).

"Centres d'ensenyament reglat
a) En tots els centres d'ensenyament: el director del centre en funcions directives, a exclusió d'activitats lectives. En cas de vacant o absència justificada, el vicedirector, cap d'estudis, secretari o persona responsable del centre per este orde.
b) En els centres amb mes d'un torn d'ensenyament podrà ser rellevat el càrrec directiu que preste el servei per un altre membre de la Junta Directiva pel mateix ordre.
c) En els centres d'ensenyament amb internat, a més dels serveis establits en els apartats anteriors es prestaran els serveis propis dels dies festius. 
d) En els centres d'educació infantil, ensenyament primari i educació especial, addicionalment al que especifica la lletra a) es prestarà servei per un professor per cada cicle educatiu".

 

Sobre els serveis mínims dictats per a la vaga del 10 d'abril

L’Administració ha emés una resolució dictant els serveis mínims per a la vaga del dijous, 10 d’abril. Això no obstant, no tindrà efectes mentre no es publique al DOGV. Avui, 8 d’abril, no s’ha publicat, així que cal esperar que es faça demà, l’últim dia per a que tinga eficàcia des del dia següent al de la publicació.

Però si es publica demà, 9 d’abril, els sindicats convocants la recurrirem davant els tribunals de Justícia atesa la mala fe de l’Administració, ja que no solament no va negociar amb els sindicats els termes de la resolució, sinó que la publicarà massa tard, impedint la tutela efectiva dels drets dels administrats, ja que no deixarà temps material per a discrepar i recórrer els termes de la resolució.

Amb tot, la resolució publicada en el DOGV tindrà validesa, sempre que no quede anul·lada pels tribunals en resposta a la demanda dels sindicats.


El Govern valencià imposa, de nou, els serveis mínims en ensenyament.

Els serveis mínims decretats per a educació infantil, primària i especial poden crear problemes als centres en la mesura que poden aparentar una normalitat acadèmica que no es podrà donar en realitat. 

Igual que l'administració va fer en la vaga del 20 de juny passat, tornen a incloure entre els serveis mínims professorat en tasques no directives. Fer-ho ara, quan es tracta d'una vaga parcial, té encara menys sentit i pot ocasionar problemes als centres per no poder atendre els xiquets i les xiquetes que romandran en els centres confiats en la presència d'una part del professorat que ben bé podria resultar insuficient. 

En la reunió amb la Direcció General de Treball ja se'ls va advertir dels problemes que se'n pugueren derivar, dels quals només serà responsable l'Administració.


Altres consideracions sobre la jornada de vaga del 10 d'abril

1. El dret de vaga s'exerceix lliurement, sense haver de fer una prèvia comunicació a l'empresa. Això no obstant, els ensenyants solem advertir voluntàriament el nostre alumnat sobre la intenció de fer vaga el dia assenyalat per tal que la família ho sàpiga i prenga les decisions que estime oportunes. També és freqüent que els ensenyants comuniquem els motius de la vaga a les famílies amb la finalitat de mantenir també eixe dia la comunicació imprescindible per a la convivència als centres.

2. En compliment dels serveis mínims, la direcció del centre recabarà del professorat la persona que per cada "cicle educatiu" (vegeu aclariment dalt) ha de prestar serveis el dia de la vaga. Obviament, cal que ho faça entre el professorat que no pensara fer vaga, si n'hi ha. Si tothom té la intenció de fer la vaga, la direcció té la responsabilitat de determinar quin professorat ha de realitzar els serveis mínims. 

3. La direcció del centre i el professorat implicat pels serveis mínims no participen en la vaga a cap efecte. El professorat que treballe el dia de la vaga realitzarà els serveis que se li encomanen per la direcció. La direcció del centre recabarà de la direcció territorial les instruccions que precise per donar compliment als serveis mínims.

4. Els centres que escolaritzen ESO (en IES o escoles) no estan contemplats en l'apartat d)

En què consisteixen els serveis mínims?

La regulació dels serveis mínims parla d'uns inexistents cicles educatius en els centres d'infantil, primària i e. especial que van necessitar d'aclariment el passat mes de juny.

Què és un cicle educatiu en centres d'infantil i primària?

La Direcció General de Personal va interpretar aleshores que eren:

- l'etapa educativa d'Educació Infantil i
- l'etapa educativa d'Educació Primària
(i no els tres cicles en què es subdivideix).

Quins han de ser els serveris mínims?

Per tant, els serveis mínims serien: 

- direcció del centre (segons apartat a), 
- 1 persona d'E. Infantil, 
- 1 persona d'E. Primària. 

- En els centres específics d'E. Especial: 1 persona.

En aquest sentit la Direcció General donarà instruccions a les Direccions Territorials d'Educació.

Per a qualsevol dubte, aclariment o interpretació poseu-vos en contacte amb la vostra Direcció Territorial o amb els sindicats convocants.10 d’abril: VAGA GENERAL

El 10 d’abril, els nostres Sindicats també convoquen la Vaga General de dues hores en tots els sectors laborals. La Intersindical Valenciana considera que el món laboral ha de contribuir a la magnífica mobilització popular que s’oposa a la guerra de l’Iraq. Els sindicats sabem quin és el nostre paper quan una societat rebutja en un 91% una guerra il·legal, il·legítima i immoral.

La decisió d’envair l’Iraq executada pels governs nordamericà i britànic, amb el suport incondicional del Govern espanyol, ha causat ja, entre militars i civils, milers de morts, ferits i desplaçats, y ha empitjorat les condicions de vida del poble iraquià i el sofriment per la manca d’aliments, d’aigua potable, medicines, per l’absència de pau. A la dictadura de Sadam Hussein es superposa ara el criminal borbardeig amb el seu estel de víctimes, d’horror i de misèria. Res de tot açò és acceptable. En les consciències dels qui ens oposem a aquesta guerra no hi ha lloc per als danys colaterals ni per al mal menor. Amb el seu suport a la invasió, el Govern espanyol mostra ara la seua cara més descarnada: l’absència d’humanisme, la radicalitat de la seua violència, l’interés material més barroer, el discurs "pacifista" i "humanista" més cínic, com ha denunciat la coordinadora d’ONGs.

Els sindicats ens devem als interessos dels treballadors i de les treballadores, un interés que defensem des de la solidaritat. Tenim motius de sobra per articular una protesta com la vaga només que considerant els estralls de la guerra. Que per imperatiu legal calga afegir per a la seua legalització que la guerra comportarà, a més, pèrdua d’activitat econòmica, rescisió de contractes de producció i, conseqüentment, més precarietat laboral o pèrdua de llocs de treball, només és una altra veritat que no amaga els motius de fons: el mateixos que té tota la gent que ix al carrer dia rere dia i es manifesta de moltes maneres contra la guerra.

Els treballadors i les treballadores de l’ensenyament, les administracions públiques, la sanitat, del metall, del tèxtil, del calcer i de tots els sectors productius en general, ens sumem amb la Vaga General al rebuig d’una guerra que encara aspirem a aturar i que, en tot cas, ha de ser l’última que un govern que depén dels vots democràtics de la població pot declarar en contra de la voluntat d’eixa mateixa població.

Els sindicats que convoquen la vaga també convoquen unitàriament
manifestacions
a les 19:30 hores
Alacant: Escalinata de l’IES Jorge Juan.
Castelló: Plaça de la Independència.
València: Plaça de Sant Agustí.

 


10 de abril: HUELGA GENERAL

El 10 d’abril, nuestros Sindicatos también convocan la Huelga General de dos horas en todos los sectores laborales. La Intersindical Valenciana considera que el mundo laboral tiene que contribuir a la magnífica movilización popular que se opone a la guerra de Iraq. Los sindicatos sabemos cuál es nuestro papel cuando una sociedad rechaza en un 91% una guerra ilegal, ilegítima e inmoral.

La decisión de invadir Iraq ejecutada por los gobiernos norteamericano y británico, con el apoyo incondicional del gobierno español, ha causado ya, entre militares y civiles, miles de muertes, heridos y desplazados, y ha empeorado las condiciones de vida del pueblo iraquí y el sufrimiento por la carencia de alimentos, de agua potable, medicinas, por la ausencia de paz. A la dictadura de Sadam Hussein se superpone ahora el criminal borbardeo con su estela de víctimas, de horror y de miseria. Nada de todo esto es aceptable. En las conciencias de quienes nos oponemos a esta guerra no hay sitio para los daños colaterals ni para el mal menor. Con su apoyo a la invasión, el Gobierno español muestra ahora su cara más descarnada: la ausencia de humanismo, la radicalidad de su violencia, el interés material más grosero, el discurso "pacifista" y "humanista" más cínico, como ha denunciado la coordinadora de ONGs.

Los sindicatos nos debemos a los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, un interés que defendemos desde la solidaridad. Tenemos motivos de sobra por articular una protesta como la huelga considerando tan sólo los estragos de la guerra. Que por imperativo legal haga falta añadir para su legalització que la guerra comportará además pérdida de actividad económica, rescisión de contratos de producción y, consecuentemente, más precariedad laboral o pérdida de puestos de trabajo, sólo es otra verdad que no esconde los motivos de fondo: los mismos que tiene toda la gente que sale a la calle día tras día y se manifiesta de muchas maneras contra la guerra.

Los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, las administraciones públicas, la sanidad, del metal, el textil, el calzado y de todos los sectores productivos, nos sumamos con la Huelga General al rechazo de una guerra que todavía aspiramos a parar y que, en todo caso, tiene que ser la última que un gobierno que depende de los votos democráticos de la población puede declarar en contra de la voluntad de esa misma población.

Los sindicados que convocan la huelga también convocan unitariamente manifestaciones a las 19:30 horas en las principales ciudades del País Valenciano:
Alacant: Escalinata del IES Jorge Juan.
Castelló: Plaza de la Independencia.
València: Plaza de San Agustín.

 


Els sindicats i els estudiants convoquen vaga contra la guerra el proper 10 d'abril.

Els sindicats STEPV-IV, CGT, FETE-UGT-PV, Sindicat de Estudiants, Campus Jove, BEA i l'Associació Cívica Tirant lo Blanch han convocat una jornada de vaga per al proper dijous 10 d'abril.

El personal que treballa als centres educatius de tots els nivells educatius, públics i privats, tant el professorat com el personal d'administració i serveis, està convocat a parar dues hores de la jornada lectiva, convocat pels sindicats STEPV-Iv, CGT i FETE-UGT-PV. En els centres d'Infantil i Primària la vaga serà les hores de la vesprada. Els sindicats fan una crida a les pares i mares a secundar la vaga i l'aturada ciutadana, per la qual cosa els demanen que no porten els alumnes d'infantil i primària als col.legis per la vesprada, per fer palés el seu rebuig a la guerra.

Els estudiants de Secundària i de les Universitats estan convocats a una Vaga General de 24 hores i a manifestacions pel matí. A València la manifestació es farà a les 12 hores des de la Facultat d'Història fins la Plaça de l'Ajuntament.

Les organitzacions convocants criden a tota la Comunitat Educativa a sumar-se a les manifestacions que tindran lloc per la vesprada, a les 19,30 hores, a Alacant (escalinates de l'IES Jorge Juan), València (Plaça de Sant Agustí) i Castelló (Plaça de la Independència) sota el lema "aturem la guerra, contra les repercusions econòmiques, laborals i socials".

Totes les organitzacions estudiantils i sindicals demanen la paralització de la guerra i la retirada de l'exercit espanyol en el conflicte, així com una rectificació de la política bel.licista del govern espanyol. Des del punt de vista educatiu, l'educació en valors, l'educació per la pau, es treballa als centres educatius, no només al voltant del dia 30 de gener, dia internacional de la no violència i de la pau, sinó com un valor transversal del curriculum, per la qual cosa professorat, estudiants i treballadors dels centres educatius ens oposen a la resolució violenta i bel.licista del conflictes i apostem per la solució diplomàtica.

Les organitzacions convocants feliciten al moviment estudiantil per la resposta massiva i civica que estan donant davant de la participació espanyola en la guerra i per exigir l'aturada immediata de l'atac al poble iraquià. També afirmen, per les informacions que arriben dels centres educatius, que la vaga serà secundada massivament pels treballadors i treballadores dels centres educatius i pels estudiants.

Per acabar, els sindicats STEPV-Iv, CGT, FETE-UGT-PV, Sindicat d'Estudiants, Campus Jove, BEA i l'associació cívica Tirant lo Blanc criden a secundar tots els actes de protesta organitzats amb l'objectiu d'aturar aquesta guerra il.legal, il.legitima i immoral.

València, 5 d'abril de 2003.


Comunicado de las organizaciones juveniles

Un total de cinco organizaciones juveniles realizaron este martes, a través de un comunicado, un llamamiento a la participación de los jóvenes en la huelga general de dos horas, convocada para el próximo jueves por los sindicatos UGT, CGT e Intersindical Valenciana, y al seguimiento de las manifestaciones que se realizarán el mismo día.

Las organizaciones Joves Investigadors, Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, Joves Socialistes del País Valenciá, Joves de Esquerra Unida del País Valenciá, Campus Jove y el Bloc d´Estudiants Agermanats (BEA) consideran, según el texto remitido, que la guerra "es un crimen del que todos somos víctimas".

En el documento se explica que el rechazo al régimen de Sadam Hussein "no evita que la guerra sea injustificada e inmoral, puesto que no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo, ni con una amenaza para la seguridad mundial".

Las organizaciones firmantes del manifiesto aseguran que el conflicto "va a entrañar más odio, más inseguridad y mayor desestabilización en el mundo de la que existía antes del inicio del ataque".

 


La Intersindical Valenciana convoca vaga general de 2 hores el dia 10 d'abril

La Intersindical Valenciana, formada pels sindicats STA -Administració Local-, PUT -metall i altres sectors productius-, STEPV -ensenyament-, STSPV -salut- i STAPV -Adminsitració Pública-, convoca vaga de dues hores per al proper 10 d'abril. El motiu de la declaració de la Vaga és expressar el total rebuig de la Intersindical Valenciana, així com del conjunt de les treballadores i treballadors, a la guerra d'extermini i explotació contra el poble iraquià a la que està donant suport el govern espanyol en contra de l'opinió majoritària de la ciutadania valenciana i espanyola.

Considerem que el conjunt de les treballadores i treballadors no poden romandre al marge d'una guerra il.legal, il.legitima i immoral, que està provocant el patiment i la mort del poble iraquià i la devastació dels seus pobles i ciutats. El conflicte s'ha de solventar per la via pacífica i diplomàtica.

La Intersindical Valenciana crida a totes les treballadores i treballadors a secundar aquesta convocatòria que convoquen diverses organitzacions sindicals. A més a més, fa una crida a fer una aturada ciutadana el mateix dia de la Vaga.

MANIFESTACIONS a les 19,30 hores.
València. Plaça de Sant Agustí.
Alacant. Escalinates IES Jorge Juan.
Castelló. Plaça de la Independència.

València, 28 de març de 2003


LA CONFEDERACIÓN DE STES
CONVOCA PARO DE 2 HORAS EL DÍA 10 DE ABRIL

La Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STES), convoca huelga de dos horas el próximo día 10 de abril. El motivo de la declaración de Huelga (paro parcial de dos horas) es expresar el total rechazo de la Confederación de STES, así como del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, a la guerra de exterminio y explotación contra el pueblo iraquí que está apoyando el gobierno español en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía española.

Consideramos que el sector de la enseñanza, al igual que el resto de los servicios públicos y que el conjunto de los sectores productivos, no pueden permanecer al margen de una guerra ilegal, injusta e inmoral, que está provocando el sufrimiento y la muerte del pueblo iraquí y la devastación de sus pueblos y ciudades.

Madrid, 27 de marzo de 2.003

 


La Intersindical Valenciana considera necessària la convocatòria d'una Vaga General a tot l'Estat Espanyol

La Intersindical Valenciana aposta per la convocatòria d'una Vaga General com a resposta de les treballadores i treballadors al suport i a la participació del Govern Espanyol en la guerra. Per a aquesta organització, la Vaga General ha de paralitzar tots els centres de treball i tota l'activitat arreu de l'Estat Espanyol davant de la guerra il.legal, il.legitima i immoral. La solució al conflicte s'ha de resoldre per la via pacifica i diplomàtica, no amb intervencions armades que atempten contra la vida de xiquetes, xiquets, dones i homes.

La Intersindical Valenciana afirma que és un deure moral de les organitzacions sindicals oposar-se a la guerra i engegar totes les mesures de pressió per aturar-la. A més a més, dels danys al poble iraquià, dels morts, dels ferits i mulitats i de la destrucció, la guerra té conseqüències negatives per a les treballadores i treballadors i per al conjunt de la ciutadania.

Per tots aquests motius, la Intersindical Valenciana considera necessària la convocatòria de la Vaga General, com han reclamat les plataformes unitàries contra la guerra i milions de persones en les manifestacions celebrades als darrers dies. La Intersindical fa seua la idea llançada pel moviment pacifista de convocar, junt a la Vaga General, una aturada ciutadana.

Per acabar, la Intersindical Valenciana critica a la Presidenta de les Corts Valencianes per negar un debat sobre la guerra i les seues conseqüències al País Valencià. Des de l'organització sindical aquesta negativa denota una tarannà poc democràtic i partidista. Tots els temes han de poder ser debatuts per les Corts Valencianes i, més encara, quan es tracta d'una guerra a la qual s'oposen les Nacions Unides, el Consell de Seguretat i la major part dels Estats.

València, 27 de març de 2003

 


L'aturada d’avui, 26 de març, contra la guerra ha tingut un seguiment important en el món laboral

L'aturada de 15 minuts a les 12 hores d’avui, organitzada per la Confederació Europea de Sindicats, per manifestar l'oposició de les treballadores i treballadors a la guerra, al igual que les concentracions a les portes dels centres de treball, ha estat un èxit al País Valencià.

Per altra part, la vaga de 24 hores convocada pel Sindicat d'Estudiants, i a la qual la Intersindical Valenciana també ha donat suport, ha tingut un ampli seguiment als centres de Secundària i a les universitats valencianes i ha servit per a que l’alumnat i el professorat es plantegen, una vegada més, una qüestió tan important per a la convivència i les relacions entre els pobles del món.

Ara, més que mai, aquesta organització sindical considera necessari intensificar les mobilitzacions amb la convocatòria d'una Vaga General que ature l'Estat espanyol i Europa amb la finalitat de posar fi a la guerra i impedir que augmente el desastre humà, entre morts, ferits i desplaçats.

València, 26 de març de 2003.

 


La Intersindical Valenciana crida a les treballadores i treballadors a una nova aturada general de 15 minuts el proper dimecres 26 de març.

La Intersindical Valenciana ha emés un comunicat de premsa convocant a les treballadores i treballadors valencians a sumar-se a l'aturada organitzada per la Confederació Europea de Sindicats que es farà a la mateixa hora a tot Europa el proper dimecres 26 de març a les 12 hores. A més a més, crida a realitzar concentracions a les portes dels centres de treball per manifestar l'oposició de les treballadores i treballadors a la guerra. També fa una crida a penjar panacartes als centres de treball.

Per altra part, aquesta organització sindical considera necessari intensificar les mobilitzacions amb la convocatòria d'una Vaga General que ature tot l'Estat Espanyol per aturar la guerra.

Per a la Intersindical Valenciana el govern espanyol ha menyspreat l'opinió pública i ha vulnerat la legalitat vigent espanyola i europea al decidir que l'Estat Espanyol done suport a la guerra i al enviar tropes per donar suport logístic a les tropes agressores que estan invadint il.legal i il.legitimament Iraq.

Per altra part, la Intersindical Valenciana dóna suport a la vaga de 24 hores i a les manifestacions que tindran lloc el proper dimecres 26 de març convocades pel Sindicat d'Estudiants del País Valencià en tots els centres educatius valencians.

Per acabar, la Intersindical Valenciana crida a tota la societat valenciana a participar activament en les manifestacions i protestes que es convoquen des de les plataformes unitàries en contra de la guerra.

València, 21 de març de 2003.

 


La Intersindical Valenciana crida a la mobilització ciutadana contra la guerra

La Intersindical Valenciana fa una crida a la mobilització de la societat valenciana per fer palesa la seua oposició a la guerra. Per aquesta organització l’actuació de Bush, Aznar i Blair suposa una vulneració a la legalitat internacional i un vertader colp d’estat global per aconseguir imposar els seus interessos econòmics i polítics a l’Orient Mitjà i a tot el món.

La Intersindical Valenciana critica, molt durament, l’actuació d’Aznar que s’ha posat al marge de les lleis internacionals, de la pròpia Constitució Espanyola i en contra dels ciutadans i ciutadanes de l’Estat Espanyol que s’oposen majoritàriament a la guerra. És inadmissible la participació espanyola en el conflicte i la utilització de les bases en territori espanyol.

La Intersindical Valenciana anima a la participació de tothom als actes que les diverses plataformes unitàries contra la guerra han convocat arreu de tot el País Valencià. També crida a les treballadores i treballadors a aturar els centres de treball, demà divendres, seguint la convocatòria de la Confederació Europea de Sindicats sota el lema "Per una Europa Social i per la pau", així com a les massives manifestacions convocades per al proper dissabte 22 de març.

La Intersindical Valenciana valora positivament la resposta que han donat nombrosos ciutadans i ciutadanes i molts centres de treball en manifestar-se i concentrar-se durant la jornada de dijous oposant-se a la guerra. Per contra valora molt negativament la complicitat del President de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, i de candidat del PP, Francesc Camps, amb aquest atac il.legal i il.legitim al poble iraquià.

Per acabar, la Intersindical Valenciana considera que cal una mobilització permanent contra la guerra i contra els que la promouen i donen suport, amb totes les formes de pressió, entre elles la convocatòria d’una Vaga General que ature l’Estat Espanyol davant d’aquesta agressió imperialista i il.legal.

València, 20 de març de 2003.

 


La Intersindical Valenciana qualifica d’èxit l’aturada dels centres de treball.

Milers de treballadores i treballadors es concentren demanant l’aturada de la guerra.

La Intersindical Valenciana ha valorat positivament el seguiment de l’atur en contra de la guerra convocat per les organitzacions sindicals sota el lema "Per una Europa Social i per la pau". L’acció ha consistit en una aturada de 15 minuts a les 12 del migdia i en concentracions a la porta dels centres de treball.

La Intersindical Valenciana afirma que s’han fet aturades i concentracions en practicament la totalitat de les grans i mitjanes empreses i de les dependències oficials dels Ajuntaments, Diputacions, Generalitat Valenciana, Corts Valencianes, Hospitals, Universitats, així com dels col.legis i Instituts. En aquests darrers centres també s’han fet activitats per la pau i contra la guerra, al marge de les activitats acadèmiques ordinàries. La Intersindical critica que alguns centres oficials s’han intentat posar impediments per realitzar les aturades i participar en les concentracions, cosa totalment rebutjable ja que en d’altres ocasions han estat les mateixes autoritats les que han instat a secundar les aturades i concentracions.

La Intersindical Valenciana considera necessari mantindre la mobilització als centres de treball i al carrer per aturar a aquesta guerra il.legal i il.legítima que ha posat a Aznar, Bush i Blair al marge de la legalitat internacional i fer palés el rebuig de la societat valenciana. Per aquest motiu, aquesta organització sindical considera necessària la convocatòria d’una Vaga General que ature l’Estat Espanyol per aturar la guerra contra el poble iraquià.

La Intersindical Valenciana critica el suport a la guerra i a l’atac contra Iraq del President de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, i del candidat del PP, Francesc Camps, i els demana que es desmanquen de la política militarista del seu partit.

Per acabar, la Intersindical Valenciana crida a totes les treballadores i treballadors i a tota la societat valenciana a eixir al carrer i a acudir a les manifestacions convocades al carrer demà dissabte.

València, 21 de març de 2003

 


STEs llama a la movilización general para parar la guerra ilegal

Desde la consternación compartida con la práctica totalidad de la sociedad española, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs) manifiesta su más rotundo rechazo a una guerra inmoral y ajena a los organismos internacionales. Creemos que las razones de este ataque ilegal que segará la vida de miles de personas nada tienen que ver con las aducidas oficialmente; en el caso del Gobierno español, ha quedado patente el engaño del presidente Aznar y de la ministra de Exteriores, incapaces siquiera de explicar con un mínimo de coherencia el brusco viraje de nuestra política exterior y el indigno sometimiento a los dictados del presidente Bush y de los grupos de presión norteamericanos.

En este momento, que estimamos de extrema gravedad, sumamos nuestra voz a la de aquellas organizaciones que exigen la dimisión de José María Aznar, por entender que, lejos de representar a nuestro pueblo, está actuando en contra de sus motivaciones e intereses, promoviendo una guerra criminal y fomentando la división en la Unión Europea y la inoperancia en Naciones Unidas.

Por ello llamamos a toda la comunidad educativa a secundar los paros que tendrán lugar mañana, por segunda semana consecutiva, a las 12 horas en todos los centros y a continuar promoviendo acciones –como la huelga que hoy se ha celebrado con éxito en Asturias, convocada por SUATEA y el Sindicato de Estudiantes- que no dejen lugar a dudas sobre el tipo de sociedad que defendemos: democrática y participativa, tolerante y pacifista.

Igualmente, promoveremos y participaremos en todas aquellas acciones unitarias que puedan contribuir a parar esta guerra indeseada, que ha generado un insólito y unánime clamor contra la injusticia, la prepotencia, la sinrazón y la barbarie.

STEs Madrid, 20-3-03

 

  
  

     anar a la pàgina intersindical / ensenyament / sanitat / serveis públics