QUI SOM

  

   

 

 

Som una organització sindical jove amb més de 25 anys d’experiència.

El nostre sindicat adopta, des dels seus origes, una concepció de la democràcia sustentada sobre l’exercici constant de "una persona, un vot". La nostra estructura arrela en el territori, des de les unitats més menudes, el centre de treball, la localitat i la comarca, a les més grans, el País Valencià, com a marc on es creuen totes les relacions humanes: culturals, socials, econòmiques, polítiques, laborals...

La nostra organització sindical és de classe, ens considerem treballadores i treballadors, i autònoms respecte a qualsevol ens públic o privat. No ens agraden ni la dependència política ni l’econòmica. La nostra organització sindical és el que l’afiliació és capaç de fer.

Practiquem un sindicalisme que abasta, a més dels àmbits laborals, el món de la cultura, de la solidaritat, de l’ecologia, de la pau i de l’emancipació de totes les persones i col.lectius que suporten qualsevol tipus d’opressió com a condició indispensable per aconseguir una societat més justa i un país més saludable.

   
 

 

Somos una organización sindical joven con más de 25 años de experiencia.

Nuestro sindicato adopta, desde sus origenes, una concepción de la democracia sustentada sobre el ejercicio constante de "una persona, un voto". Nuestra estructura enraiza en el territorio, desde las unidades menores, el centro de trabajo, la localidad y la comarca, a las superiores, el País Valenciano, como marco donde se cruzan todas las relaciones humanas: culturales, sociales, economicas, políticas, laborales...

Nuestra organización sindical es de clase, nos consideramos trabajadores y trabajadoras, y autónomos respecto a cualquier ente público o privado. No nos agrada ni la dependencia política ni la económica. Nuestra organización sindical es la que la afiliación es capaz de hacer.

Practicamos un sindicalismo que abarca, además de los ámbitos laborales, el mundo de la cultura, de la solidaridad, de la ecología, de la paz y de la emancipación de todas las personas y colectivos que sufren cualquier tipo de opresión como condición indispensable para conseguir una sociedad más justa y un país más saludable.


En 1976, el moviment unitari, pluralista i participatiu que havia engegat el professorat davant la mancança d’un instrument organitzatiu que el vertebrara en la perspectiva de la democracia inminent, es va transformar en la UCSTE (Unió Confederal de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament).

La UCSTE, contràriament al que passà en altres organitzacions, no fou una creació artificial, sinó la conseqüència directa de la confluència de les coordinadores de delegats i delegades i representants de centre en els primers anys de la transició política i tot açò, a partir de la radical sobirania dels membres.

Al País Valencià, a partir d’una estructura assemblearia, naixen el SATE (Sindicat Assembleari de Treballadors de l’Ensenyament) a València, l’STEA (Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament d’Alacant) i l’STEC (Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de Castelló) que al mateix temps integren realitats sectorials diferenciades al seu sí.

En març de 1979 aquests sindicats creen la Federació de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià, que celebra a Elx el I Congrés. Els següents congressos vertebren un únic sindicat al País Valencià, amb una única estructura que basa la seua sobirania en la realitat comarcal.

Serà el V Congrés (Guardamar, 1992), el que valorarà la consolidació del notable creixement del sindicat i marcarà la necessitat d’eixamplar-lo incorporant nous sectors. Com a consequència, en el procés electoral de 1994-1995, l’STEPV presenta candidatures en nous sectors de l’ensenyament (Universitat de Castelló, PAS de les Universitats, Personal Laboral d’Educació,..) i en altres, com l’Administració Local, o el cas més destacable de la Funció Pública Valenciana.

L’exercici constant de la pròpia sobirania és el que ha permés aprofondir, en aquests 20 anys, sobre el propi model, des de aquella UCSTE fins a aquest STEPV-Intersindical Valenciana.


El VI Congrés celebrat en juny del 1995 a Morella valora que cal difondre i eixamplar un model sindical útil per al conjunt dels treballadors i treballadores, amb independència del sector en el qual treballen, i la millor forma és la de confluir en la pràctica amb aquells col.lectius que estiguen interessats en la construcció d'eixe model sindical, sempre des del respecte a la mutua sobirania.

Per això la denominació Intersindical Valenciana, que s’afegeix a STEPV, és un projecte de futur, una voluntat de treball per extendre i recuperar aquelles característiques que han de constituir la base irrenunciable de qualsevol forma de fer sindicalisme: la participació i el respecte a la voluntat dels treballadors i treballadores, expressada democràticament, en defensa d'una societat cada vegada més justa i solidària. En definitiva un sindicalisme nacional, que contribuesca a vertebrar la societat valenciana, autònom, assembleari i progressista.