Política Educativa

i Renovació Pedagògica


REFORMA:

Desenvolupament de la LOE


TEXT DEFINITIU LOE   BOE 4/05/2006

VALENCIÀ  CASTELLÀ

Estructura LOE (Text articulat per articles format html)


OCDE

 


Desenvolupament de la LOE:


DESENVOLUPAMENT DE LA LOE: MEC   DEFINITIU

 


General


Infantil


Primaria 


ESO


Bachillerato


Formación Profesional


Enseñanzas de idiomas de régimen especial


Educación para la Ciudadania 

DESENVOLUPAMENT LOE: País Valencià  Definitiu


 

EDUCACIÓ INFANTIL


 

PRIMARIA


 

SECUNDÀRIA

 


 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

 


 

BATXILLERAT


 

IDIOMES / MÚSICA / ARTS ESCÉNIQUES /DISSENY

 


 

AVALUACIO


 

ACCÉS


 

PLURILINGÜISME


 

educació para la ciutadania


 

OPOSICIONS


 

DIRECCIONS DELS CENTRES DOCENTS


 

INSPECCIÓ


 

SUPORT


 

LLIBRE DE TEXT


 

CALENDARI ESCOLAR/HORARIS


 

MENJADOR


 

ORDENACIÓ /VARIS


CONVIVÈNCIA - AUTORITAT DEL PROFESSORAT


CONSELLS ESCOLARS

 


DESENVOLUPAMENT LOE: País Valencià  A debat

 


DESENVOLUPAMENT DE LA LOE: MEC   A DEBAT: 

 


DESENVOLUPAMENT DE LA LOE: Altres

  

LA LLEI ORGÀNICA DE L'EDUCACIÓ (LLOE) DESPRÉS DEL CONGRÉS:

UN PAS ARRERE DEL PACTE PER L'ESCOLA PÚBLICA, POPULAR, DEMOCRÀTICA I VALENCIANA QUE VA PROPOSAR EL STEPV-Iv

 

 


 

I Mes......

 

Altres informacións LOE a la WEB de STES-i

Altres informacións LOE a la WEB de STEPV-Iv

Documents

Articles/Aportacions

Mes informacions: La reforma de la Llei de Qualitat

Revista de Premsa

Les vostres opinions (Fórum)

AGENDA: EL DEBAT AL STEPV

 

 


 

 

 


 

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA

Cal un pacte PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC, POPULAR, DEMOCRÀTIC I VALENCIÀ".

Avui 22 de setembre a les 12h ha tingut lloc a la seu del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament - Intersindical Valenciana, una roda de premsa per a presentar la campanya "Cal un pacte PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC, POPULAR, DEMOCRÀTIC I VALENCIÀ".

Segons el coordinador de la campanya Albert Sansano, aquesta té com a objectiu el situar el debat social entorn de les propostes que en els pròxims dies presentarà la Ministra d'Educació per a substituir la LOCE per un nou marc legislatiu.
Per al STEPV , aquest debat, que al País Valencià deuria estar impulsat per la Conselleria d'Educació, recull la idea que la derogació de la mal anomenada Llei de Qualitat (LOCE) deu anar indissolublement lligada a l'establiment d'un pacte educatiu d'ampli calat perquè la societat i els centres educatius requereixen una mínima estabilitat.
STEPV considera que aquest pacte, deu ser fruit d'una anàlisi i un debat responsable, no només entre les forces polítiques parlamentàries i un sector d'experts, sinó també amb la participació dels seus directes usuaris: les famílies, l'alumnat i el professorat, a través de les seves organitzacions representatives.
STEPV vol que aquest pacte siga un pacte PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC, POPULAR, DEMOCRÀTIC I VALENCIÀ" i per això, planteja uns continguts mínims que deuen ser aquells que prioritzen les necessitats dels sectors més desfavorits, que garanteixen als centres l'autonomia de gestió i desenvolupament curricular i que corregisca les polítiques que en els últims anys han sotmès l'ensenyament públic a la condició de subsidiàri de la privada.
STEPV, per a impulsar aquest debat ha editat 20.000 exemplars de la seva proposta de Pacte, així com altres materials com ara cartells, adhesius i un espai web http://www.intersindical.org/stepv/peirp/reforma.htm a través del qual s'oferirà informació (articles, documents, notícies), així com un espai de debat i recollida d'opinions a través d'un forum tornar a Politica Educativa i Renovació Pedagògica