de tot  l'ENSENYAMENT PÚBLIC

   

 

Curs 2001/2002 i anteriors

tornar a  de tot  l'ENSENYAMENT PÚBLIC

cursos     2003/2004     2002/2003     2000/2002


 
08/08/02

Publicada al DOGV la gratificació de la jubilació anticipada LOGSE. L'STEPV la condidera insuficient

03/08/02

DOGV núm. 4293 , de 16.07.20021. 
ORDE de 18 de juny de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es desenrotlla l'estructura del Servici de Prevenció de Riscs Laborals del Sector Docent. [2002/7401]

03/08/02

Adjudicacions juliol 02. Valoració

10/07/02

Nomenaments lliure designació

27/06/02

Titulació valencià oposicions. L’STEPV interposa contenciós 

27/06/02 Mesa Sectorial 27-junio: 
catalogació lingüística, menjadors, plantilles F.P.
05/06/02 Regulació de les itineràncies: apertura de la negociació 
28/05/02 Resum calendari escolar 02/03
3/06/02 Recurs davant els tribunals sobre mestres d’ESO en IES
Text del recurs presentat per l'STEPV
27/05/02 Convocatòries institucionals de formació 2002 i curs 02/03
15/05/02

Projecte: Regulació de les itineràncies

15/05/02

El STEPV-IV recorrerà el Decret sobre requisit lingüístic i l’ordre de convocatòria de les oposicions docents per a l’any 2002

15/05/02

projecte gratificacions per jubilació LOGSE

15/05/02

L’STEPV el considera insuficient i discriminatori per a 19.000 mestres.
La Conselleria i quatre sindicats arriben a un acord sobre retribucions docents

15/05/02

Informe Mesa de Retribucions 14/05/02

8/05/02

Quadre resum de l'ordre per la creació d'unitats de primer cicle d'ESO a IES per a ser ocupades per funcionaris del cos de mestres

7/05/02

L’STEPV s’entrevista amb el grup parlamentari socialista per valorar el desplegament de la política lingüística governamental, tot coincidint amb la próxima revisió del pacte per la promoció del valencià entre el PP I EL PSOE.

6/05/02

Recurs davant els tribunals sobre mestres d’ESO en IES
Només l’STEPV-Iv i un grup d'afectats personats al procés

6/05/02

Consolidació parcial del C. Específic de les direccions dels centres docents públics

6/05/02

Més de 10.000 prof. pel reconeixement de les malalties professionals a l'ensenyament

28/04/02 28 abril, Dia Internacional de la Salut en el Treball
26/04/02

El requisit lingüístic, Tarancón i la homologació de titulacions

13/04/02

Mesa 12 abril
- Escolarització alumnat necessitats educatives especials i de compensació educativa.
-Calendari escolar.

9/04/02

Proposta de Calendari Escolar 2002/03

9/04/02 Informació mesa sectorial 4 d'abril de 2002.
Calendari de negociació tercer trimestre. Balanç negociacions 2n trimestre
5/04/02 Programes compensació educativa.Instruccions sobre escolarització alumnat amb N.E.E.i compensació educativa. proposta 5 abril
26/03/02 - Declaració de la Federació d’STPV sobre l’acord de l’Acadèmia Valenciana de Llengua que estableix la normativa oficial del valencià
-
27/03/02 L’STEPV considera una intromissió política inacceptable la determinació per la Conselleria de Cultura i Educació d’un vocabulari específic per a l’admistració
21/03/02 Psicopedagogia SPES: La Conferència Interautonòmica d’Educació dona per tancada la integració directa del cos "B" al "A"
21/03/02 Comunicat de la Mesa per l’Ensenyament en Valencià, la Confederació Valenciana de Pares i Mares d’Alumnes Gonçal Anaya i l’Associació d’Editors del País Valencià sobre el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria i, més concretament, sobre la matèria de valencià: llengua i literatura.
15/03/02

Recursos humanos para la atención de alumnado con necesidades de compensación educativa

15/03/02

projecte d'atenció hospitalaria i domiciliaria de l'alumnat

15/03/02 Proceso ordinario de admisión de alumnado curso 2002/2003, centros públicos y concertados
5/03/02 Proposta "d’acord sobre l’establiment d’un marc general d’actuacions per la millora de l’ensenyament públic a la Comunitat Valenciana" presentat per la Conselleria.
Valoració de l'STEPV-Iv
5/03/02 Programes de compensació educativa. 
Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes en relación con el proceso de escolarización del alumnado con Necesidades Educativas Especiales y del que precisa de compensación educativa.
26/02/02 La Conselleria d’Educació aplaça indefinidament la negociació global de les itinerancies
20/02/02 Els projectes despleguen la ‘Lepego’, impugnada per tots els sindicats
Educació vol consolidar el complement per la direcció de centres docents
12/02/02 Proposta d’acreditació del valencià per a l’accés als llocs de treball de la funció pública docent
8/02/02 L' STEPV-IV s'oposa a la solució que contempla la Llei 24/2001 per a l'accés dels psicopedagogs dels SPEs al grup A. 
1/02/02 Mestres i nivell 24. Quines retribucions volem? 
El Sindicat manté la defensa d'una idèntica retribució per al professorat del mateix Cos. Per a d'altres això és "reaccionari"
1/02/02 Una vintena de consellers abandonen el plenari del Consell Escolar Valencià en protesta pel sectarisme del seu president
1/02/02 Els sindicats convocan concentraciones en protesta por el impago de la nómina del mes de enero
31/01/02 Orientacions per al professorat en pràctiques (Opositors/es 2001)
29/01/02 La Mesa sobre retribucions acaba sense cap avanç
Conselleria no pagarà la nòmina de gener al prof. substitut
28/01/02 Accés al grup A del p. de psicopegagogia dels SPES
17/01/02 Publicada la regulació de la jubilació LOGSE 2002
17/01/02 El ple del Consell Escolar Valencià no admet a tràmit per via d'urgència el projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de batxillerat en la C.V.
16/01/02 L'estat de la negociació i l'acció sindical. gener 02
15/01/02 presentat un document de la situació de les infraestructures educatives
15/01/02 Iniciativa per un currícum de valencià científic
4/01/02 Els serveis jurídics de l’STEPV-IV interposen recurs contenciòs-administratiu en contra de les oposicions al Cos d’Inspectors d’Educació, es demana la nul.litat del concurs-oposició.
14/12/01 Calendari negociació. Mesa Sectorial. 2n trimestre.
5/12/01 La Unión Europea reconocerá los nódulos de cuerdas vocales como enfermedad profesional del profesorado. 
Entrevista STEs-Ministerio de Sanidad
4/12/01 L’STEPV-Iv ha demanat la negociació global de la nova planificació educativa presentada per Educació.
30/11/01 Col·legis i instituts s’uniran en un sol itinerari educatiu
Educació proposa una replanificació de la xarxa pública.
30/11/01 El Sindicat critica el "paripé" de la Mesa General de Negociació
El Govern de la Generalitat imposa un 2% d’augment salarial per a 2002
29/11/01 Negociació de les retribucions del professorat i jubilació
El Sindicat demana un complement de 16.600 pessetes per a tots els mestres. Les retribucions del conjunt del professorat. L'augment de les indemnitzacions per jubilació avançada
14/11/01 Confederación de STEs: El gobierno quiere legislar contra el parlamento en los SPEs. 
08/11/01 L'STEPV-IV considera que el projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana no respon a les necessitats del sistema educatiu valencià. Antivalencians i involucionistes en matèria lingüística. No es destinen recursos per a complir el Pacte per la Llengua.
07/11/01 L'STEPV-Iv rebutja el projecte de llei que imposa una oposició als/les psicopedagogs/es dels SPEs per accedir al cos "A".
07/11/01 Les plantilles dels SPEs no compleixen la llei
31/10/01 Curriculum de valencià. Informe Mesa Sectorial
El Consell Escolar Valencià es nega a que s'estudie Ramon Llull en l'assignatura de valencià.
30/10/01 Mesa Sectorial Educació Ministeri Educació. 29/10/01
30/10/01 regulació de la fase de pràctiques. Oposició 2001. (en word)
16/10/01 Informe de la Mesa Sectorial 16 octubre: Proposta de la Conselleria de Cultura i Educació sobre la modificació del Reial Decret 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent.
15/10/01 Mesa Tècnica: reforma del R.D. 850/93 (accés funció pública docent) i l'esborrany pel qual es modifica el Decret 174/1994 (currículum Batxillerat)
08/10/01

La educación no es un bien comercializable
El Consejo del Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio tiene previsto reunirse en Ginebra del 8 al 12 de octubre de 2001

5 octubre: Día Mundial del Profesorado

02/10/01 L'STEPV-Iv demana a la Conselleria d' Educació que obriga un vertader procés negociador.
15/09/01 La Direcció Territorial d'Educació autoritza augments de ràtio als centres privats concertats de València ciutat quan existeixen vacants als publics, ignorant els informes tècnics de la Inspecció Educativa i l'existència de les comissions d'escolarització
13/09/01 Compensació educativa i atenció a l'alumnat immigrant
12/09/01 Sobre el curriculum de valencià. Declaració del Secretariat Nacional
3/09/01   Esborrany d'Ordre de la Conselleria d'Educació per la qual es desenrrotlla l'estructura del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del sector docent .
3/09/01  

Com s’organitzen els centres educatius. 
Normativa vigent

Presentan una proposta de nova Llei de la Funció Pública
11/07/01   Mesa Sectorial 11 juliol. SEGURETAT I SALUT LABORAL
26/06/01   El Consejo Escolar Municipal de València denuncia el negocio deportivo y educativo privado del "Marni" a costa del deficitario suelo escolar público en Orriols
31-5-01  
Negociació Reglament Orgànic i Funcional

E.Infantil - Primària

Secundària
La negociació ha quedat ajornada fins el proper curs. 
22-5-01   Proyecto de Decreto de ______ de_______ de 2001, del Gobierno Valenciano, del plan local de absentismo escolar de la Comunidad Valenciana.
18/05/01   Acaba la negociació del projecte d’ordre per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa 
La compensació educativa es presenta mancada de concrecions
9-5-01   El requisit lingüístic a l'ensenyament 
19-0101
5-12-00
  El C.E.V. aprova les modificacions al Decret d'Admissió d'Alumnat.
Sobre l’esborrany del Decret que regula l’admissió de l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics.
20-11-00 Mesa per l'Ensenyament en Valencià: Informe anual del curs 1999-2000
20-11-00

L’ensenyament en valencià als llindars del segle XXI: una visió sindical

28-06-00 El debat sobre la història, desenfocat i interessat
18-5-00 Sobre els canvis anunciats per la Conselleria d'Educació
   

< anar al començament | All-i-Oli | Principal >