GUIA DEL PROFESSORAT 2010/2011

Tot all˛ que he de saber


 

El sistema educatiu
Normativa comuna
Desplegament de la LOE: Infantil / PrimÓria / SecundÓria / Ens. no obligatoris / Ens. de rŔgim especial
Com es promociona en l’ESO
Normativa: Tutories i assignaciˇ de grups
Normativa:Els programes educatius
El concurs de trasllats
Oposicions 2011
Regulaciˇ de les itinerÓncies. Temps parcial
Formaciˇ permanent del professorat
Els programes d’ensenyament en valenciÓ
Capacitaciˇ en llengŘes. Educaciˇ Exterior
Sistemes de protecciˇ: MUFACE / Seguretat social
Jornada escolar
Salut laboral
Jubilacions
Sexennis
Permisos i llicŔncies
ExcedŔncies
Revisa’t la n˛mina
Calendari escolar 2010/2011

 

Novetats

Publicat el decret 64/2011, sobre indemnitzacions per raˇ del servei i gratificacions per serveis extraordinaris


 Calendari escolar 2011/12


 QuŔ ens han descomptat en la paga extra de desembre 2010?


solĚlicitud telemÓtica sexennis (certificat digital)


Consulta d'Habilitacions


 calendari escolar del curs acadŔmic 2010/2011 


 
Guia professorat
2010/11
(pdf)
 
 
 
 

Com revisar la n˛mina 2011

veure  2010  2009  2008  2007  2006   2005   2004    

    --- Nous conceptes en la n˛mina (pla de pensions)                
---
Dia de pagament en 2011       

Permisos i llicŔncies

Adaptat a DOCV, 29/01/08 i DOCV 24/04/08.

  ExcedŔncies
    Permutes                 Vols fer una permuta?
Concursos de trasllats 10/11
Jubilaciˇ anticipada LOGSE 2011
  Sexennis 2010        ATENCIË: SEXENNINS 2011 PENDENT
    Indemnitzacions i gratificacions per raˇ del servei: Decret 88/2008
    Prestacions bÓsiques i assistŔncia sanitÓria
 

Prestacions socials MUFACE 2009

Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por RD 375/2003, de 28 de marzo, en materia de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural

 
   
    Situacions del professorat no definitiu, opositor i inter
 

Reconeixement de triennis i sexennis

    P. interÝ, en prÓctiques, provisional: Guia per a cobrar bÚ els triennis
    L'educaciˇ en l'exterior
    Regulaciˇ de les itinerÓncies
    Els contractes a temps parcial

Si aprove les oposicions, que he de fer         I ara les prÓctiques

  DECRET 118/ 2007, Reglament OrgÓnic i Funcional de la Conselleria d'Educaciˇ.
ORDRE 29/02/2008, de desplegament del reglament orgÓnic i funcional del departament.
 
   
    Organitzaciˇ dels centres educatius
    Estructura del sistema educatiu
    Com es promociona en l'ESO
   

Desplegament de la LOE i nous curriculums

   Normativa comuna a tots els ensenyaments
   Educaciˇ infantil
   Educaciˇ primÓria
   Educaciˇ SecundÓria
   Ensenyaments de rŔgim especial
   Ensenyaments no obligatoris
    Tutories i assignaciˇ de grups
 
   
    calendari escolar del curs acadŔmic 2010/2011 (DOCV 06/05/2010)
    Calendari laboral 2011
  Calendari laboral i Festes locals 2010         Alacant     Castellˇ     ValŔncia
   
    Els programes educatius
    Els programes d’ensenyament en valenciÓ
   

La formaciˇ permanent del professorat

Institucions, MRPs; Escola Sindical de Formaciˇ Melchor Botella; Com aconseguir la titulaciˇ de valenciÓ 

 

La salut laboral, una prioritat del Sindicat

Menjadors escolars
 

Guia professorat 09/10 (pdf)

 

 

     
     

 

 

 
 

Prestacions bÓsiques i assistŔncia sanitÓria

Personal funcionari: MUFACE
P. interÝ  i de centres privats: RŔgim general de la Seguretat Social

 

Personal funcionari: MUFACE

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 20)           (web MUFACE)

Professorat interÝ i de centres privats: RŔgim general de la Seguretat Social

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 21)

 

 

 
 

Situacions del professorat
no definitiu

 

 

Professorat no definitiu i opositor

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 8)

 

Professorat interÝ

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 9)

 

 

 
 

L'educaciˇ en l'exterior 

Educaciˇ a l'exterior en STES-i

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 19)

 

 

 
 

Els contractes a temps parcial 

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 16)

 

 

 
 

Regulaciˇ de les itinerÓncies

Disposicions legals sobre llocs de treball itinerants

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 16)

 

 

 
 

Calendari Escolar 2010/2011

RESOLUCIË de la Direcciˇ General d'Ensenyament, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadŔmic

descarregar DOCV                               - calendari mural STEPV

 

 

 
 

Els programes educatius

El tipus d’alumnat permet als centres acollir-se a diferents modalitats educatives

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 13)

 

 

 
 

Com s’organitzen
els centres educatius

Normativa de funcionament dels centres p˙blics

 
  ACCEDIR A GUIA
Estructura del sistema educatiu  (veure pÓgina 4)
Com es promociona en l'ESO (veure pÓgina 9)

Desplegament de la LOE i nous curriculums

   Normativa comuna a tots els ensenyaments
   Educaciˇ infantil
   Educaciˇ primÓria
   Educaciˇ SecundÓria
   Ensenyaments no obligatoris
(veure pÓgines 5 a 11)
   Ensenyaments de rŔgim especial
   Tutories i assignaciˇ de grups (veure pÓgina 12)

 

 
 

Els programes d’ensenyament en valenciÓ

La llengua en el sistema educatiu del PaÝs ValenciÓ

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 18)

 

 

 
 

La formaciˇ permanent del professorat

Un dret i un deure de tots els treballadors i les treballadores de l’ensenyament

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 17)

 

Escola Sindical de Formaciˇ Melchor Botella

www.escolasindical.org

 

Com aconseguir la titulaciˇ de valenciÓ

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 19)


 

 
 

La salut laboral,
una prioritat del Sindicat

STEPV-Iv ha desplegat en els ˙ltims anys campanyes diverses sobre la salut del professorat

ACCEDIR A GUIA (veure pÓgina 24)

 

 

< anar al comenšament | index ensenyament p˙blic | All-i-Oli | Principal >