Sobre el programa CreaEscola


El programa creaescola en la pàgina de Conselleria

  
 
15/02/07 STEPV-Iv constesta a Camps en relació a les construccions escolars i desmenteix que el mapa escolar de 1996 estiga acabat
 

 

 

 

19/09/06 Segona part del programa Creaescola. STEPV-Iv considera que calen majors inversions en infraestructures educatives
11/09/06 STEPV-IV critica la falta de participació de la Comunitat Educativa en l'elaboració de l'ampliació de Creaescola en 63 a actuacions.
El sindicat exigeix un veritable Pla d’Infraestructures Educatives.

26/10/04 STEPV-Iv considera propaganda les inauguracions dels centres educatius
18/05/04 Comunicado de la plataforma en defensa de l’ensenyament públic
17/05/04 STEPV-IV reclama al conseller González Pons majors incentius i inversions per als centres públics
16/05/04 STEPV-Iv està totalment en contra de la participació de capital privat en el programa
14/05/04 STEPV-IV es mostra escèptic amb el projecte Creaescola

Relació de les 255 intervencions que inclouen 27 centres nous i 72 actuacions integrals de centres de nova construcció per reposar els existents.


 

 

STEPV-Iv constesta a Camps en relació a les construccions escolars i desmenteix que el mapa escolar de 1996 estiga acabat

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) desmeteix que el Mapa Escolar de 1996 estiga acabat. El Sindicat informa que dels 445 centres previstos encara queden 44 per construir. És a dir, després d'11 anys falta el 10% dels centres, per tant no és pot afirmar que ja està acabat. En tot cas, cal recordar que l'anterior president de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, es va comprometre a tindre els centres acabats l'any 2003. Han passat quatre anys i ni Zaplana ni Camps han complit.

Quant al projecte Creaescola de l'any 2003, STEPV-Iv afirma que només el 6% dels centres previstos s'han construit.

STEPV-Iv considera que l'Administració Educativa va per darrere dels esdeveniments, els nous centres arriben tard quan ja existeixen els problemes, no existeix una veritable planificació, una anticipació d'actuacions que done resposta a l'augment demogràfic, ni a les construccions de noves vivendes en els pobles i ciutats valencianes. La realitat és que n'hi ha moltes demandes de les famílies per escolaritzar les seues filles i fills als centres públics que no poden ser ateses per la manca de llocs escolars públics. També molts centres tenen ràtios superiors a les establertes per la legislació per poder fer front a la demanda de llocs escolar, la qual cosa suposa un greu impediment per atendre correctament a la població escolar i oferir un ensenyament de qualitat. Els barracons o aules prefabricades són altre element a destacar en aquest inici de curs, molts centres estan en aules prefabricades o en tenen, no només temporalment sinó definitivament, malgrat la promesa del President de la Generalitat Valenciana d'eliminar-les.

Per altra part, molts centres públics tenen necessitats de reforma o millora de les seues instal.lacions per adaptar-les a les noves demandes educatives. Malgrat aquesta necessitat, l'Administració Educativa no informa ni negocia la seua incorporació als projectes previstos: creaescola o milloraescola…. Ningú no sap com s’hi pot accedir a que la Conselleria els incorpore, no existeix cap transparència en els plans abans esmentats.

STEPV-Iv demana a l'Administració Educativa la presentació i negociació d'un nou Pla d'Infraestructures Educatives. Per aquest sindicat és urgent que s'obriga un veritable procés de negociació, amb el conjunt de la Comunitat Educativa, sobre la construcció de nous centres, l’adaptació dels actuals centres al decret de mínins i a les noves necessitats educatives, la gran demanda de llocs escolars públics i per aconseguir l'eliminació de les aules massificades i dels "barracons escolars". Per al Sindicat, el nou Pla ha de contemplar les necessitats educatives de totes les etapes educatives dels propers vint anys.

Per tot açò, STEPV-Iv considera que per eixir de l'actual situació i evitar que s'agreuge en el futur més immediat, cal acabar amb la política d'aparador i negociar un Pla d'Infraestructures Educatives que ha de ser consensuat amb el conjunt de la Comunitat Educativa i les Administracions locals. El pla ha de contemplar la construcció de nous centres, la reforma dels actuals, la creació d'una xarxa d'escoles infantils públiques per atendre a la població escolar de 0-3 anys, la creació de centres de formació de persones adultes i de centres de règim especial (escoles d'idiomes, conservatoris...) per atendre la gran demanda que tenen aquest ensenyaments

El sindicat assenyala que aquesta és la realitat de les construccions escolars i no la que anuncia cada dia el govern de la Generalitat Valenciana a través dels seus portantveus o gastant-se els diners públics en propaganda partidista. Aquestes posen en evidència el fracàs en la política de construccions escolars i la manca d'interés del govern valencià en l'educació pública.

Per acabar, el Sindicat fa una crida a una rectificació en la política educativa, d'inversions i d'infraestructures del govern de la Generalitat Valenciana. STEPV-Iv considera necessària una mobilització del conjunt de la comunitat educativa i de la societat valenciana per reclamar més inversions, més infraestructures i la negociació de l'aplicació de la LOE al PV.

València, 15 de febrer de 2007

 


 

Segona part del programa Creaescola. STEPV-Iv considera que calen majors inversions en infraestructures educatives

 

Hui, dimarts 19 de setembre, ha tingut lloc una reunió entre la Conselleria de Cultura i Educació i els sindicats del sector per informar de la segona part del programa Creaescola. En la reunió han estat presents el Secretari Autonòmic, el director general d'Ensenyament i el director general de Personal Docent. L'Administració s'ha limitat a donar la mateixa informació que va presentar el President de la Generalitat Valenciana fa uns dies.
STEPV-Iv afirma que les dades presentades per Educació avalen els estudis presentats pel sindicat. En concret, l'Administració ha reconegut que de les 361 actuacions del primer programa Creaescola que data de 2003 només s'han acabat 17, un 6%, i que la resta estan pendents. També ha reconegut que el Mapa Escolar del 1996 està inconclòs i resten pendents més de 40 actuacions.
Per altra part, destaca la proliferació de barracons "crònics" o permanents, la falta de criteri per incloure els centres en el programa creaescola o milloraescola, la manca de planificació per evitar la massificació de les aules i la manca de diàleg per part de l'Administració.  En eixe sentit, el Sindicat critica el retard en la presentació del programa, la manca de participació de la Comunitat Educativa i el fracàs de la política d'infraestructures del govern de la Generalirat Valenciana.
En definitiva, STEPV-Iv considera que cal una planificació adequada a les necessitats reals del sistema educatiu valencià i majors inversions en infraestructures educatives.
València, 19 de setembre de 2006.


 

STEPV-IV critica la falta de participació de la Comunitat Educativa en l'elaboració de l'ampliació de Creaescola en 63 a actuacions.

El sindicat exigeix un veritable Pla d’Infraestructures Educatives.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-IV) considera que la presentació de l'actualització del pla Creaescola respon a interessos propagandístics del govern i no a donar una solució real als problemes d'infraestructures educatives dels centres públics. El Sindicat critica la manca de transparència i d'informació d'aquesta actualització i afirma que no s'ha comptat amb la Comunitat Educativa ni amb les administracions locals per l'elaboració del nou pla. En el projecte originari estaven previstes 361 actuacions que, ara, s'amplien a 424. És a dir n'hi ha una ampliació de només de 63 noves actuacions. A més, a la presentació de l'ampliació no s'ha fet un balanç real de la situació del Mapa Escolar de 1996, de la primera fase del Creaescola o del projecte Milloraescola. És presenta un primera ampliació sense donar explicacions de la situació dels anteriors plans, sense informar del seu estat, de quines seran les actuacions per fer realitat la construcció de nous centres o les reformes necessàries dels actuals. Ni el Consell Escolar Valencià, ni la Mesa Sectorial d'Educació, ni la Mesa de Pares i Mares, ni la Mesa de l'Alumnat, ni tampoc els Consells Escolars Municipals que tenen competències en la planificació educativa han estat convocades a participar en l'elaboració de la segona fase del creaescola.

STEPV-Iv demana a l'Administració Educativa la presentació i negociació d'un nou Pla d'Infraestructures Educatives. Per aquest sindicat és urgent que s'obriga un veritable procés de negociació, amb el conjunt de la Comunitat Educativa, sobre la construcció de nous centres, l’adaptació dels actuals centres al decret de mínins i a les noves necessitats educatives, la gran demanda de llocs escolars públics i per aconseguir l'eliminació de les aules massificades i dels "barracons escolars". Per al Sindicat, el nou Pla ha de contemplar les necessitats educatives de totes les etapes educatives dels propers vint anys.

STEPV-Iv informa que l'Administració Educativa va per darrere dels esdeveniments, els nous centres arriben tard quan ja existeixen els problemes, no existeix una veritable planificació, una anticipació d'actuacions que done resposta a l'augment demogràfic, ni a les construccions de noves vivendes en els pobles i ciutats valencianes. La realitat és que n'hi ha moltes demandes de les famílies per escolaritzar les seues filles i fills als centres públics que no poden ser ateses per la manca de llocs escolars públics. També molts centres tenen ràtios superiors a les establertes per la legislació per poder fer front a la demanda de llocs escolar, la qual cosa suposa un greu impediment per atendre correctament a la població escolar i oferir un ensenyament de qualitat. Els barracons o aules prefabricades són altre element a destacar en aquest inici de curs, molts centres estan en aules prefabricades o en tenen, no només temporalment sinó definitivament, malgrat la promesa del President de la Generalitat Valenciana d'eliminar-les.

Per altra part, molts centres públics tenen necessitats de reforma o millora de les seues instal.lacions per adaptar-les a les noves demandes educatives. Malgrat aquesta necessitat, l'Administració Educativa no informa ni negocia la seua incorporació als projectes previstos: creaescola o milloraescola…. Ningú no sap com s’hi pot accedir a que la Conselleria els incorpore, no existeix cap transparència en els plans abans esmentats.

Per tot açò, STEPV-Iv considera que per eixir de l'actual situació i evitar que s'agreuge en el futur més immediat, cal acabar amb la política d'aparador i negociar un Pla d'Infraestructures Educatives que ha de ser consensuat amb el conjunt de la Comunitat Educativa i les Administracions locals. El pla ha de contemplar la construcció de nous centres, la reforma dels actuals, la creació d'una xarxa d'escoles infantils públiques per atendre a la població escolar de 0-3 anys, la creació de centres de formació de persones adultes i de centres de règim especial (escoles d'idiomes, conservatoris...) per atendre la gran demanda que tenen aquest ensenyaments.

El Sindicat informa d'algunes dades sobre els actuals plans de construccions escolars:

Mapa Escolar 1996. De 445 centres que establia el Mapa Escolar de l’any 1996, n’hi ha 7 que continuen bloquejats per molts problemes amb els ajuntaments i amb els solars. Altres 19 centres tenen una problemàtica diferent als anteriors però no han estat licitats. Altres 18 centres, en procés de licitació o licitats. Dels 400 centres restants (217 Instituts de Secundària i 173 Col.legis) en tenen uns 390 acabats i uns 10 pendents d’acabar (7 IES i 3 CP).

 

El resum del Mapa Escolar de l’any 96, és que a hores d'ara falten 75 per acabar, la qual cosa suposa un 16,85% del total. L'anterior President de la Generalitat es va comprometre a tindre'l acabat l'any 2003.

 

Pla Creaescola. Estan previstes 361 actuacions de les quals 115 són de secundària i 246 són de primària.

 

 

Secundària

Primària

Alacant

46

77

València

49

121

Castelló

20

48

 

115

246

 

La primera fase té 152 actuacions.

107 diferenciades entre projecte bàsic aprovat i la redacció del projecte d’execució, 29’6%.

17 obres adjudicades, 4’7%.

13 licitades 3,6%.

7 licitacions d’obra 2%.

 

Només 8 actuacions de creaescola acabades, és a dir, el 2’6%, des de 2004.

 

De les fases següents del programa ningú no dóna cap informació.

 

Programa milloraescola. Estan previstes: 50 actuacions en infantil i primària i 12 en secundària

 

 

Infantil i Primària

Secundària

Alacant

12

1

València

28

8

Castelló

10

3

 

50

12

 

 

El sindicat assenyala que aquesta és la realitat de les construccions escolar i no la que anuncia cada dia el govern de la Generalitat Valenciana a través dels seus portantveus o gastant-se els diners públics en propaganda partidista. Aquestes posen en evidència el fracàs en la política de construccions escolars i la manca d'interés del govern valencià en l'educació pública.

València, 9 de setembre de 2006

Per l'STEPV-Iv:

Vicent Maurí i Genovés

 


 

STEPV-Intersindical Valenciana exigeix un nou Pla d’Infraestructures.

El Sindicat convoca una concentració el dia 16 de juny per demanar col.legis i escoles dignes i més construccions i adaptacions dels centres.

STEPV-IV ha defensat que hi haja un nou pla d’infrastructures negociat i consensuat amb la comunitat escolar. El Sindicat considera necessari que l’Administració Educativa Valenciana obriga un procés de negociació sobre la construcció de nous centres i l’adaptació dels actuals centres al decret de mínins i de les noves necessitats educatives.

Per al Sindicat, n’hi ha molts centres que no estan en cap projecte dels previstos per l’Administració Eucativa (creaescola, millora escola…) i no sabem com s’hi pot accedir a que la Conselleria els incorpore. Per tant, la nostra proposta és negociar i pactar un nou pla d’infrastructures i al mateix temps obrir un canal de comunicació entre la Conselleria i la Comunitat Educativa per poder atendre les necessitats urgents dels centres.

STEPV-Iv ha convocat una concentració de delegats i delegades sindicals per al proper divendres 16 de juny, a les 11 hores, al Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de Manises) per exigir uns centres educatius dignes, acabar amb els barracons i amb la massificació de les aules dels col.legis i insitituts públics valencians.

València, 6 de juny de 2006


 

INFORME COMISSIÓ INFRASTRUCTURES

Administració: Cal diferenciar entre les actuacions sobre l’antic Mapa Escolar de l’any 1996 i el projecte de CREAESCOLA (2004).

CENTRES PENDENTS DEL MAPA ESCOLAR DE L’ANY 1996

Llista de centres amb problemes

De 445 centres que establia el Mapa Escolar de l’any 1996, n’hi ha 7 que continuen bloquejats per molts problemes amb els ajuntaments i amb els solars.

Els 7 centres bloquejats són els següents:

  • IES Santiago Grisolia (Callosa del Segura), quan acaben el IES Vega Baja traslladaran els xiquets i xiquetes a aquest centre per remodelar el IES.
  • IES Garcia Berlanga de Sant Joan, problemàtica semblant a l’anterior. S’han de traslladar els xiquets i xiquetes al IES Rajoletes per poder fer l’obra.
  • IES Nuestra Señora del Rosario, d’Ademús,
  • IES d’Alboraia,
  • CP Santo Angel de la Guarda (València), problemàtica de l’anomenat Parc Central,
  • IES Santo Angel de la Guarda (València), problemàtica de l’anomenat Parc Central,
  • IES nou de Patraix, pendent d’una reparcelació que té molts propietaris.

Altres 19 centres tenen una problemàtica diferent als anteriors.

El procediment d’execució no tardarà més de 6 mesos.

Els problemes són de gestió de sòl, però és un problema administratiu no greu que se solucionarà ràpidament. Poblemàtica no endògena i que es resoldrà breument.

Aquests centres són:

Centre

Localitat

 

CP Miguel Hernández

Alcoi

 

Escola d’Arts Plàstiques

Alcoi

 

CP Practicas

Alacant

 

IES núm 11

Elx

 

IES la Creueta

Onil

 

IES

Orba

 

IES

Xixona

 

CP Ausiàs March

Alboraia

 

CP nou

Alginet

 

IES Enric Soler i Godes

Benifaió

 

IES Francesc Gil

Canals

 

IES nou la Canyada

Paterna

 

CP Luís Vives

Pinet

 

IES nou

Puig

 

IES Jaume I

Sagunt

 

CP el Perelló

Sueca

 

CP Mareny de Barraquetes

Sueca

IES la Valldigna

Tabernes de Valldigna

 

IES Ramon Muntaner

Xirivella

 

Altres 18 centres, en procés de licitació o licitats.

13 ja estan licitats i 5 en procés de licitació.

Centre

Localitat

 

IES radio exterior

Alacant

 

CP nou

Calp

 

IES Vega Baja

Callosa

 

IES

Rafal

 

IES

Torrevieja

 

IES nou

Villena

 

IES

Albalat de la Ribera

 

IES nou

Benetusser

 

IES

Xest

 

IES la Marxadella

Torrent

 

IES el Cabanyal

València

 

IES Luis Simarro

Xàtiva

 

IES Llombai

Burrinana

 

CP Isidoro Andrés

Castelló

 

Els altres 5 en procés de licitació són.

Centre

Localitat

 

CP Benalua

Alacant

 

IES Doctor Flemeing

La Vila Joiosa

 

IES

Museros

 

CP

Valencia-Pinedo

 

IES Alto Palància

Sogorb

 

Centres a punt d’entrega o ja entregats

Centre

Localitat

 

IES

Alcalà de Xivert

 

CP Tomàs Llacer

Alcoi

 

IES Mediterrània

Benidorm

 

CP

Bigastro

 

IES Vega Baja

Callosa

 

Conservatori

Cullera

 

CP Padre Manjón

Elda

 

FPA Mercé Rodoreda

Elx

 

IES

Guardamar del segura

(ampliació)

IES nou

Llosa de ranes

(en marxa 2007-2008)

Conservatori

Llíria

 

IES Ausiàs March

Manises

 

IES-CP

Montanejos

(acabada 1 fase, 2 fase 2007)

IES

Morella

 

IES (secció) Benicàssim

Orpesa

(ampliació)

CP Ausiàs Marc

Paiporta

 

Secció de IES

Peníscola

 

IES núm. 2

Petrer

 

IES l’Om

Picassent

 

IES Rio Túria

Quart de Poblet

 

IES Lloixa

Sant Joan d’Alacant

 

IES

Sant Mateu

(2a fase)

CP núm 9

Torrevieja

 

IES Ciudat del Aprendiz

València

 

IES Soto Micó

València

 

IES el Cabanyal

València

2ª fase

IES el Grau

València

 

IES Gonzalo Anaya

Xirivella

 

IES

Jérica-Viver

 

Així doncs, dels 400 centres restants (217 IES i 173 CP), en tenen uns 390 acabats i uns 10 pendents d’acabar (7 IES i 3 CP).

El resum del Mapa Escolar de l’any 96, a hores d’ara, és:

Actuacions Previstes MAPA

Actuacions Pendents

%

445

75

16’85%

 

ACTUACIONS DE CREAESCOLA

S’estan fent 361 actuacions de les quals 115 són de secundària i 246 són de primària.

 

Secundària

Primària

Alacant

46

77

València

49

121

Castelló

20

48

 

 

 

La primera fase té 152 actuacions.

107 diferenciades entre projecte bàsic aprovat i la redacció del projecte d’execució, 29’6%.
17 obres adjudicades, 4’7%.
13 licitades 3,6%.
7 licitacions d’obra 2%.

8 actuacions de creaescola acabades, és a dir, el 2’6%, des de 2004.

CP núm 5 de Dénia
CP 7 d’octubre de Domeño
CP Dean Martí Orpesa
CP Santa Ana Miramar
CP Guadassèquies (CRA)
CP Montealegre l’Eliana
CP Vicente Alexandre Siete Aguas
CP Pintor Camarón de Sogorb

De les fases següents no es dóna informació.

ACTUACIONS DEL PROJECTE MILLORAESCOLA –2005-

50 actuacions en infantil i primària

12 en secundària

 

Infantil i Primària

Secundària

Alacant

12

1

València

28

8

Castelló

10

3

 

 

 

 


 

STEPV-Iv considera propaganda les inauguracions dels centres educatius

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) considera que la inauguració de centres educatius per part del President de la Generalitat Valenciana respon a una acció merament propagadística uns dies abans del congrés del PP. El Sindicat afirma que alguns dels centres que s'estan inaugurant ja estan en funcionament des de fa temps.

L'STEPV-Iv afirma que les inauguracions són una evidència del fracàs de la política de construccions escolars del govern de la Generalitat Valenciana. El Mapa Escolar que es va presentar l'any 1996 tenia una previsió de 448 actuacions. El President Zaplana i els diferents consellers d'Educació van afirmar que el Mapa estaria acabat l'any 2003, set anys després de la seua presentació. El President Olivas va afirmar en 2002 que durant eixe any cada dia inauguraria un centre. Doncs bé, ni una cosa ni l'altra, les inauguracions posen en evidència que el Mapa Escolar de l'any 1996 no està, a hores d'ara, acabat, i que les declaracions dels anteriors Presidents de la Generalitat no responien a la realitat, només eren propaganda com les actuals declaracions del President de la Generalitat Valenciana.

El Sindicat insisteix en recordar que s'ha tardat huit anys en construir gran part del Mapa Escolar i que encara queden centres per fer-ho, més de 80 centres. A més a més, al voltant de 40 centres que apareixien en el Mapa Escolar no estan en la previsió de les obres per problemes de solars. El Mapa Escolar era un instrument de planificació educativa per a l'aplicació de la LOGSE i s'hauria d'haver realitzat al mateix temps que la seua aplicació, cosa que no s'ha fet. Per aquest motiu era fonamental la construcció i adaptació dels centres de Secundària, doncs aquesta llei preveia que l'alumnat de primer cicle d'ESO fóra escolaritzat als Instituts. En eixe sentit els Instituts i el conjunt del Mapa Escolar havien d'estar en funcionament l'any 1997, moment en que es desplegava la LOGSE a Secundària. Per tant, el Sindicat no veu motius per a tanta propaganda ja que s'ha evidenciat la incapacitat del govern de la Generalitat Valenciana per construir els centres o adaptar-los quan feien falta, a finals dels anys 90, i no ara més de huit després de la presentació del Mapa Escolar i set anys després de la posada en marxa de la Secundària Obligatòria. Aquesta actuació contrasta amb les actuacions més decidides per a posar en funcionament parc temàtics o centres d'oci.

L'STEPV-IV demana a la Conselleria d'Educació que presente un nou Pla de Construccions Escolars per a resoldre el problema de falta de llocs escolars públics ara i en un futur immediat, ja que el projecte CreaEscola no serveix. La falta de llocs escolars públics és una realitat en moltes localitats valencianes per l'augment de la natalitat i l'escolarització de l'alumnat immigrant, a més a més aquesta demanda serà major en els propers anys. El nou Pla de Construccions hauria de contindre una temporalització per a l'adaptació de molts centres actuals als requisits mínims exigits per la normativa legal i la construcció d'una xarxa d'escoles infantils de 0-3 anys.

València, 26 d'octubre de 2004.

 


 

STEPV-IV reclama al conseller González Pons majors incentius i inversions per als centres públics

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) demana al conseller de Cultura, Educació i Esport, Esteban González Pons, una major inversió i majors incentius per als centres educatius públics.

El Sindicat recorda al conseller que un nombre molt elevat d’alumnat, de tots els nivells educatius, té dificultats per obtindre un lloc escolar públic al seu barri o a la seua localitat. L’STEPV-Iv afirma que la Conselleria no ha fet públic, en cap moment, l’oferta de llocs escolars que els centres públcis no han pogut atendre. Però de les dades de diferents Consells Escolars Municipals o de les Comissions d’Escolarització se sap que existeixen barris de les grans ciutats o localitats que tenen dèficit de llocs escolars públics per una deficient planificació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport o perquè els Ajuntaments, com ara el de València, no ha cedit el necessari sól per a la construcció dels centres. Malgrat tot açò l’Administració Educativa no ha invertit el recursos necessaris per a donar resposta a la demanda de les famílies que volen que les seues filles i fills siguen escolartizats en centres públics. Aquest fet no ha estat casual sinó que respon a una política ben planificada, per part del Partit Popular, de desviar l’alumnat del centres públics cap els centres privats. Per tot açò l’STEPV-Iv critica, molt durament, l’anunci del conseller d’incentivar als centres concertats per la construcció de nous centres privats.

Per al Sindicat, la prioritat del conseller ha de ser la inversió en l’ensenyament públic. En concret, en acabar el Mapa Escolar que és de l’any 1996, en l’adaptació dels centres públics al RD de mínims i a la construcció de noves escoles i instituts; en l’augment de les despeses de funcionament, la dotació de més plantilla en etapes educatives com infantil, la dotació de més plantilla per l’atenció a la diversitat, programes de compensació educativa, per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, la dotació de personal d’administració i serveis o per garantir la continuïtat dels grups de batxillerat en els Instituts de Secundària. A més a més, el Sindicat demana al conseller d’Educació més inversions per fer gratuït l’ensenyament, cal augmentar les partides destinades a beques, menjadors, llibres de text,…També reclama major inversió per possibilitar la implantació de la jornada continuada i la financiació d’activitats complementàries per a l’alumnat o la dotació de material, mobiliari i equips informàtics per als centres educatius.

En definitiva, l’STEPV-Iv demana la Generalitat Valenciana faça una aposta clara per l’ensenyament públic de qualitat i que l’ensenyament privat tinga la consideració de subsidiari del públic.

València, 17 de juny de 2004.

 


 

Mesa Sectorial 16 juny

STEPV-Iv està totalment en contra de la participació de capital privat en el programa CreaEscola

L’Administració Educativa ha informat als sindicats sobre el projecte CreaEscola i davant la petició de l’STEPV-Iv de control democràtic, transparència informativa i eficàcia pressupostària, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports s’ha compromés a facilitar, a partir d’ara, tota la informació sobre la construcció de centres educatius i a donar participació als Consells Escolars Municipals per millorar el projecte.

L’STEPV-Iv ha demanat que s’incloguen en el projecte CreaEscola els centres educatius que tenen infrastructures obsoletes, els centres que imparteixen Ensenyaments de Règim Especial, els serveis educatius (CEFIREs, SPEs...,), l’adaptació de les aules d’educació infantil dels col·legis públics i la construcció d’escoles d’educació infantil.

El Sindicat es mostra contrari a la participació de capital privat en el programa CreaEscola.

 


 

STEPV-IV es mostra escèptic amb el projecte Creaescola

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha anunciat a "bombo i plateret" un pla d'actuacions que anomena “Creaescola” per dinamitzar la construcció i reformes de centres públics d'ensenyament en un període de 4 anys i amb un pressupost global de 955 milions, el qual no es planteja l'adequació global a la LOGSE d'aquells centres educatius públics que encara no ho han fet ni la concreció del mapa escolar, una altra assignatura pendent del sistema educatiu.

Davant d'aquest anunci realitzat pel Conseller d'Educació, González Pons, no podem demostrar més que escepticisme, ja que té tota la traça de ser una operació de maquillatge de la mala gestió duta a terme en aquest terreny per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i una operació de distracció per ocultar el pou sense fons que ha sigut l'empresa, CIEGSA, que va ser creada, precisament, per executar un programa de construccions i reformes optimitzant mitjans i recursos amb l'objectiu d'adequar de forma paulatina tots els centres educatius públics a les instruccions de la LOGSE i materialitzar el Mapa Escolar. És per eixe motiu que l'STEPV-Iv es pregunta quin objectiu últim té pregonar als quatre vents unes intencions que ja han sigut titulars de premsa diverses vegades i d'on es pensa traure el pressupost econòmic necessari per concebre aquest programa si, com també s'ha afirmat amb reiterades ocasions, la Generalitat Valenciana té un forat negrede deutes capaç de colapsar la gestió política de l'Administració Pública Valenciana?

D'altra banda, l'STEPV-Iv volem remarcar que celebrem que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport haja pres la decisió d'eliminar les instal.lacions provisionals (aules prefabricades) iniciant les actuacions infrastructurals pertinents, que tinga prevista la construcció de nous centres i que inicie la construcció, per substituir edificis obsolets, d'altres, però cal tindre ben present que, independentment dels Centres Educatius que encara no s'han adequat a la LOGSE, els quals són una xifra respectable, n'hi ha d'altres que, a més, posseeïxen unes característiques infrastructurals que condicionen desfavorablement l'escolarització i degraden les condicions de treballs del professorat.

València, 14 Juny 2.004

 


 

CREAESCOLA

Relació de les 255 intervencions que inclouen 27 centres nous i 72 actuacions integrals de centres de nova construcció per reposar els existents.

Educació Infantil i Primària

CASTELLÓ

ALBOCASSER

CP SAN JUAN DE BRUSCA

ALCUDIA DE VEO

CP

LES ALQUERIES

CP PINTOR SOROLLA

ALMASSORA

CP CARDENAL CISNEROS

ALMASSORA

CP HERMANOS OCHANDO

ALMASSORA

CP ERRANDO VILAR

BENICARLÓ

CP MAESTRO EDUARDO M. RODENAS

BETXI

CP CERVANTES-DUALDE

BORRIOL

CP L’HEREU (1ª FASE)

CASTELLÓ

CP GREGAL

CASTELLÓ

CP NUEVO ZONA GRAU

CASTELLÓ

CP SOLER GODES

CASTELLÓ

CP B. ARTOLA

LES USERES

CP ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

MONCOFA

CP AVEL.LI CORMA

ORPESA

CP DEAM MARTI

ROSILDOS

CRA LA SERRA

S.VTE PIEDRAHITA

CP

SEGORBE

EI PINTOR CAMARON

TERESA

CP

VALL D’UIXÓ

CP ROSARIO PEREZ

VILLANUEVA DE ALCOLEA

CRA

VILA-REAL

CEE LA PANDEROLA

VINARÒS

CP MANUEL FOGUET

ALACANT

ALACANT

CEE SANTO ANGEL DE LA GUARDA

ALACANT

CP EL PALMERAL

ALACANT-VERDEGAS

CP

ALACANT

CEE NUEVO

ALBATERA

CP CERVANTES

ALBATERA

CP NUEVO

ALFAFARA

CP

ALFÀS DEL PI

CP NUEVO

ALTEA

CP EL BLANQUINAL

BENIARBEIG

CP BENICADIM

BENIJÓFAR

CP SAN JAIME

BENISSA

CP PADRE MELCHOR

BENISSA

CP MANUEL BRU

BIGASTRO

CP SAN JOSÉ CALASANZ

BIGASTRO

CP SAN JOSÉ CALASANZ

CALP

CP AZORIN

CALP

CP NUEVO

COCENTAINA

CP SAN JUAN BOSCO

DÉNIA

CP Nº5

DÉNIA

CEE RAQUEL PAYÁ

DÉNIA-LA XARA

GUAL VILLALBI

ELX

CP FPA MERCE RODOREDA

ELX-PERLETA

CP MESTRE CANALETAS

ELS POBLETS

CP AUSIÀS MARCH

FONDÓ DE LES NEUS

CP NTRA. SRA. NEUS

IBI

CP PLA Y BELTRAN

IBI

CP F. BERNABEU

IBI

CP CERVANTES

LA NUCIA

CP SAN RAFAEL

MURLA

CP SAN JOSÉ DE CALASANZ

ORIHUELA

CP MIGUEL HERNÁNDEZ

ORIHUELA-CAMPOAMOR

CP Nº18

ORIHUELA-HURCHILLO

CP MANUEL RIQUELME

ORIHUELA-LA APARECIDA

CP

ORIHUELA-TORREMENDO

VIRGEN DE MONTSERRATE

ORXETA

VICENTE LINO FERRANDIZ

PEGO

CP CAROLINA SALA

PEGO

CP ROSALIA BONDIA

PN BENITATXELL

CP STA. Mª MAGDALENA

POLOP

CP SAN ROQUE

ROJALES

CP PRINCIPE DE ESPAÑA

SAN JOAN

CP LO ROMERO

S.VICENT DEL RASPEIG

CP COMARCAL AZORIN

S.VICENT DEL RASPEIG

CP JUAN RAMON JIMÉNEZ

S.VICENT DEL RASPEIG

CP NUEVO

SAN FULGENCIO

CP JOSÉ MªMANRESA NAVARRO

SAN MIGUEL DE SALINAS

GORIA FUERTES

S.VICENT DEL RASPEIG

L’HORTA

SANTA POLA

CP VIRGEN DE LORETO

SANTA POLA

AZORIN

TEULADA

CP SAN VICENTE FERRER

TORREVIEJA

CP Nº10

TORREVIEJA

CP Nº11

TORREVIEJA

CP EL ACEQUIÓN

VILA JOIOSA

DOCTOR ALVARO ESQUERDO

XABIA

CP NUEVO Nº6

XALÓ

VIRGEN POBRE

VALÈNCIA

ALAQUÀS

CP BONAVISTA

ALBAL

CP SANT CARLES BORROMEO

ALBORAIA

CP NUEVO PATACONA

ALBORAIA

CP AUSIÀS MARCH

ALCANTERA DEL XUQUER

CP CERVANTES

ALCASSER

CP 9 D’OCTUBRE

ALCUBLAS

CRA EL PINAR

ALDAIA

CP MARIANO BENLLIURE

ALMASSERA

CP CARRAIXET

ALZIRA

CEFIRE

ANNA

CP

BELGIDA

CRA CASTELL DE CARBONERA

BELLÚS

CRA RIU D’ALBAIDA

BENAGUASIL

CP LUIS VIVES (1 FASE)

BENEIXIDA

CP AUSIÀS MARCH (CRA LA VALL FARTA)

BENIMUSLEM

CP

BURJASSOT

CP SAN JUAN DE RIBERA

CASTIELFABIB

CRA

CATARROJA

CP JUAN XXIII

CHIVA

CP DR. CORACHAN

CULLERA

CP SAN AGUSTÍN

CULLERA

CP LUIS VIVES

DOMEÑO

CP 7 D’OCTUBRE

GANDIA

CP CERVANTES

GANDIA

CP ROIS DE CORELLA

GANDIA

CP NUEVO

GANDIA

CP SAN FCO. DE BORJA

GODELLA

CEFIRE

GUADASÈQUIES

CRA RIU D’ALBAIDA

L’ELIANA

CP MONTEALEGRE

LA FONT D’EN CARRÓS

CP FRANCESC CARROS

LA GRANJA DE LA COSTERA

CRA LA COSTERETA

LLANERA DE RANES

CRA LA COSTERETA

LLIRIA

CP SAN VICENTE

LOSA DEL OBISPO

CRA LA SERRANIA

MIRAMAR

CP SANTA ANA

MONTESA

CP

MONTROI

CP FRANCESC DE BORJA

MONTSERRAT

CP EVARISTO CALATAYUD

OLIVA

CP HORT DE PALAU

OTOS

CRA CASTELL DE CARBONERA

PALOMAR

CRA RIU ALBAIDA

PEDRALBA

CP

PETRES

CRA BARONIA BAIXA

QUART DE LES VALLS

CP CONSTANTINO RÓDENAS

RAFELBUNYOL

CP VIRGEN DEL MILAGRO

RAFELCOFER

CP AUSIÀS MARCH

RIBA-ROJA DEL TÚRIA

CP NUEVO

SAGUNT

CP MAESTRO TARAZONA

SAGUNT

CP VILLAR PALASÍ

SEDAVÍ

CP BAIXAULI CHORNET

SENYERA

CRA RIBERA ALTA

SERRA

CP SANT JOSEP

SIETE AGUAS

CP VICENTE ALEIXANDRE

TORRENT

CP SANT PASQUAL

TOUS

CP

VALÈNCIA

CEE SEBASTIAN BURGOS

VALÈNCIA

CP SANTA TERESA

VALÈNCIA

CP BARCIA GOYANES

VALÈNCIA

CP PADRE CATALÀ

VALÈNCIA

CP NICOLAU PRIMITIU

VALÈNCIA

CP ANGELINA CARNICER

VALÈNCIA

CP CIUDAD DE BOLONIA

VALÈNCIA

CP JUAN MANUEL MONTOYA

VALÈNCIA

C. PREESCOLAR CONSELLERIA

VALÈNCIA

CP EL GRAU

VALÈNCIA

CP 9 D’OCTUBRE

VALÈNCIA

CP NOU (ZONA ADEMÚS)

VALÈNCIA

CP ANTONIO GARCÍA LÓPEZ

VENTA DEL MORO

CP MAESTRO VICTORIANO MONTES

VILLALONGA

CP VERGE DE LA FONT

CASTELLÓ DE LA RIBERA

CP SEVERI TORRES

VILLAR DEL ARZOBISPO

CP

XÀTIVA

CP FPA

XÀTIVA

CP JACINTO CASTAÑEDA

XÀTIVA

CP G. VERA

XERACO

CP JOAN MARTORELL

XERESA

CP S. ANTONI PADUA

YATOVA

CP PINTOR SOROLLA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

CASTELLÓ

ALBOCASSER

SECC NOVA

ALMASSORA

IES ALVARO FALOMIR

BENICARLÓ

IES J. COROMINES

BORRIANA

IES JAUME I

CASTELLÓ

IES MATILDE SALVADOR

CASTELLÓ

IES PAU LLEDÓ (LA PLANA)

CASTELLÓ

IES VICENT CASTELL I DOMÉNECH

CASTELLÓ

IES EL CAMINÀS

CASTELLÓ

EOI

CASTELLÓ

CONSERVATORI DE MÚSICA

L’ALCORA

IES XIMEN D’URREA

VINARÒS

IES JOSÉ VILAPLANA

VALL D’ALBA

IES NOU

CASTELLÓ

IES PENYAGOLOSA

CASTELLÓ

IES SOS BAYNAT

ALACANT

ALACANT

IES BAHIA BABEL

ALACANT

IES CABO DE LA HUERTA

ALACANT

IES JAUME II

ALACANT

IES VIRGEN DEL REMEDIO

ALACANT

IES ANTONIO J. CAVANILLES

ALACANT

IES JORGE JUAN

ALACANT

CONSERVATORI PROF. MÚSICA

ALCOI

IES BATOI

ALCOI

IES ANDREU SEMPERE

ALTEA

IES ALTAIA

ASPE

IES LA NIA

BENIDORM

IES BERNAT SARRIA

BENIDORM

IES L’ALMADRAVA

BENIDORM

IES PERE Mª ORTS

CALP

IES NOU

DÉNIA

IES HISTORIADOR CHABÀS

DÉNIA

CONSERVATORI PROF. MÚSICA

DÉNIA

IES MARIA IBARS

EL CAMPELLO

IES CLOT DE L’ILLOT

EL CAMPELLO

IES ENRIC VALOR

ELDA

CONSERVATORI PROF. MÚSICA

ELX

IES SEVERO OCHOA

ELX

IES SIXTO MARCO

ELX

IES MONTSERRAT ROIG

ELX

IES LA TORRETA

ELX

IES TIRANT LO BLANC

GUARDAMAR DEL SEGURA

IES LES DUNES

IBI

IES FRAY IGNACIO BARRACHINA

IBI

IES LA FOIA

MUTXAMEL

IES NUEVO

ORIHUELA

IES LAS ESPEÑETAS

ORIHUELA

IES NUEVO

ORIHUELA

IES THADER

PEGO

IES ENRIC VALOR

SAN FULGENCIO

SECCIÓN NUEVA

SANT VICENT DEL RASPEIG

IES NOU

SANT VICENT DEL RASPEIG

IES CANASTELL

SANTA POLA

IES CAP L’ALJUB

TORREVIEJA

IES NUEVO

ROJALES

IES

VILA JOIOSA

IES Nº3 ANTIC M. ZARAGOZA

XABIA

IES Nº1 ANTIC EDIFICI

XABIA

IES ANTONI LLIDÓ

VALÈNCIA

ALBORAIA

IES NOU

ALGEMESÍ

IES BERNAT GUINOVART

ALZIRA

IES NOU ZONATULELL

CARCAIXENT

IES

CATARROJA

IES BERENGUER DALMAU

CARLET

IES 9 D’OCTUBRE

CHESTE

 

GANDIA

ESCOLA D’IDIOMES

GANDIA

IES TIRANT LO BLANC

GANDIA

IES NOU

GANDIA

IES AUSIÀS MARCH

L’ELIANA

IES NOU

LLIRIA

IES CAMP DEL TÚRIA

MANISES

IES PERE BOIL

MONTCADA

IES TIERNO GALVAN

OLIVA

IES GREGORI CISCAR

ONTINYENT

IES JAUME I

PAIPORTA

IES NOU

PATERNA

SECC LA COMA

REQUENA

IES Nº1

SAGUNT-PORT

IES JORGE JUAN

SAGUNT-PORT

IES Nº3

SILLA

IES ENRIC VALOR

TORRENT

IES SERRA PERENXISA

UTIEL

IES Nº1 ANTIC FP

VALÈNCIA

CONSERVATORI SUPER MÚSICA

VALÈNCIA

IES BLASCO IBÁÑEZ

VALÈNCIA

IES BENIMAMET

VALÈNCIA

IES RAMON LLULL

VALÈNCIA

IES NOU ZONA AVGDA FRANÇA

VALÈNCIA

IES BARRI DEL CARME

VALÈNCIA

EOI

VALÈNCIA

CONSER PROF DANSA

VALÈNCIA

IES CAMPANAR

VALÈNCIA

IES BALEARS

VALÈNCIA

IES Nº 31 CONSELLERIA

XÀTIVA

IES LA COSTERA

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >