arranjament escolar
per al curs 2011-12


 
   
 

Publicat l'arranjament en DOCV de 7/03/11

   

 

L’arranjament escolar permet ràtios que incompleixen la llei.
quadre resum de l'arranjament

 

Proposta d'arranjament       ALACANT     CASTELLÓ     VALÈNCIA

Guia per fer al·legacions a l’arranjament escolar 2010-2011

 

Criteris per fer l'arranjament (prorrogats)


  Conselleria ha facilitat a STEPV la proposta d'arranjament escolar per al curs 2011-2012.
Aquesta primera fase del procés
d'arranjament finalitzarà el 12 de gener.

Què cal fer:
De no estar conforme amb la proposta cal fer al·legacions que han de passar pel Consells Escolars de Centre i pel Consell Escolar Municipal. Una vegada passen pels Consells Escolars les al·legacions, cal enviar una copia de la mateixa a la Direcció General de Centres, altra a la inspecció de zona i altra al
STEPV, per poder donar-vos recolzament.

Què es pot al·legar:
Es pot al·legar qüestions com la denominació del centre, els programes lingüístics i el número
d'unitats del centre.

Una vegada coneixeu quantes unitats tindrà el centre per al curs 2011-2012, per saber quina serà la plantilla del centre només cal aplicar els criteris de l'arranjament que us adjuntem. Es tracta del document del curs 2008-2009, però és totalment vàlid.

A més, us adjuntem  també la guia de l'arranjament elaborada pel STEPV.

La Conselleria no ha negociat aquest curs els criteris de l'arranjament, i per tant l'imposa sense haver escoltat les organitzacions sindicals. STEPV respecte dels criteris vol recordar-vos  les  reivindicacions  següents:

  • Cal una reducció de la ràtio mestre/alumnes per a les unitats d'Educació infantil i Educació Especial,

  • Cal una adequació de la ràtio dels centres incomplets (CRAs) de manera que es puguen atendre adequadament les característiques de l'alumnat d'aquestes etapes i centres,.

  • Cal el trasllat definitiu de tot l'alumnat de primer cicle de l'ESO que encara roman en els col·legis públics de Primària 21 anys després de la promulgació de  la LOGSE.

  • Cal una modificació de la normativa que regula l'admissió de l'alumnat per tal de que siga efectiva una equilibrada i equitativa distribució de l'alumnat amb necessitats educatives especials i compensació educativa i immigrants entre tots el centres sostinguts amb fons públics siguen públics o privats concertats,

  • Dotació de personal d'administració en tots els centres públics.

Si teniu cap dubte, no dubteu en telefonar als responsables comarcals del STEPV. O a qualsevol de les seus del STEPV.

 


 

 

L’arranjament escolar permet ràtios que incompleixen la llei

quadre resum de l'arranjament

L'arranjament escolar és el document de la planificació escolar que fa la Conselleria d'Educació per al proper curs 2011/2012. En aquest document s'arrepleguen els canvis en el nombre d'unitats escolars (creacions, supressions o/i habilitacions); els canvis de programes lingüístics; canvis de denominacions dels centres; cessament d'activitats del centre i creació de centres.

Els criteris de l'arranjament escolar són els mateixos del curs passat. La Conselleria d’Educació els ha fet arribar als ajuntaments on hi ha centres implicats i també als sindicats.

STEPV ja va criticar el curs passat que la Conselleria no atén les propostes i suggeriments de millora fetes pel Sindicat respecte a les instruccions que regulen aquestes creacions i supressions. En concret STEPV sol·licità una reducció de la ràtio mestre/alumnes per a les unitats d'Educació infantil (que arriben a permetre ràtios reals de 26 alumnes, fet que incompleix la normativa) i Educació Especial i una adequació dels centres incomplets (CRAs) de manera que es puguen atendre adequadament les característiques de l'alumnat d'aquestes etapes i centres. També s'ha requerit a la Conselleria perquè cree els Instituts d'Educació Secundària necessaris per a passar definitivament tot l'alumnat de primer cicle de l'ESO que encara roman als col·legis públics de Primària, divuit anys després de la promulgació de la LOGSE en 1990.

En aquestes propostes no s'inclouen les creacions i supressions de grups d'Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional o Formació de Persones Adultes, que no tenen una normativa específica publicada i depenen de l'evolució anual de la matrícula i no hi ha la possibilitat de presentar al·legacions per part dels Consell Escolars Municipals ni de centre, fet que ha permés que l’administració retalle unitats i professorat aquest curs de manera unilateral.

A més, la Conselleria d'Educació, només proposa l'oferta dels centres públics, cosa que no ocorre amb els centres concertats i no es coneix l'oferta educativa.

STEPV ha engegat una campanya informativa en els centres ja que les al·legacions, tant de la Junta de Personal docent no universitari com dels consells escolars es poden presentar abans del dia 12 de gener de 2011.

En el quadre adjunt relacionem les unitats habilitades, creades i suprimides per províncies i pel total del País Valencià.

A més, adjuntem un quadre corresponent a l'arranjament d'Alacant, Castelló i València:

 

 

Ed. Infantil

Ed. Primària

ESO

Ed. Especial

Ped. Terapèutica

Comunicació i Llenguatge

Habil.*

Creat/
Suprim.

Habil.

Creat/
Suprim

Habil.

Creat/
Suprim

Habil.

Creat/
Suprim

Habil.

Creat/
Suprim

Alacant

39

8/-12

5

55/-32

0

0/-26

3

7/0

1

0/0

Castelló

12

4/0

3

14/-5

0

0/0

0

1/0

13

0/0

València

65

24/-12

25

84/-23

12

0/-5

5

7/0

14

0/0

TOTAL P.V.

116

36/-24

33

153/-60

12

0/-31

8

15/0

28

0/0

*Habil.: places habilitades només per a un curs escolar.

La proposta de la Conselleria segueix la tendència dels últims anys. En Educació Infantil és on més unitats es creen o s'habiliten: 128 (12+116). A Primària l'increment entre creades i habilitades és de 126 (93+33).


   
   

veure arranjament cursos: 2008/2009  2007/2008 2006/07 2005/06 
04/05  03/04   02/03   01/02   00/01   99/00

 

 

 

     

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >