arranjament escolar
per al curs 2009-10


 
 
30/04/09

ORDRE de 21 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.


   
02/03/09

Arranjament definitiu      ALACANT     CASTELLÓ     VALÈNCIA


19/01/09

Conselleria no atén les propostes sindicals
Els criteris sobre l'arranjament escolar s'han de modificar


19/01/09

Document de criteris 2009-2010

Proposta d'arranjament       ALACANT     CASTELLÓ     VALÈNCIA

Guia per fer al·legacions a l’arranjament escolar 2009-2010


 
19/01/09

Conselleria ha fet pública la seua proposta d’arranjament escolar per al proper curs 09/10. Aquesta proposta ha d’arribar als centres a través de la regidoria d’educació del vostre ajuntament. També estarà a la vostra disposició en la seu del sindicat.

La proposta d’arranjament podrà esmenar-se des del centre i amb el suport del Consell Escolar fins el dia 30 de gener. Les esmenes les podeu fer arribar a l'STEPV i, també, a la Direcció Territorial.

Recordeu que durant aquest període podeu presentar esmenes quant a:

Canvi de nom del centre.
Canvi de programa lingüístic.
Modificacions del nombre d’unitats i, per tant, de la plantilla del centre.

STEPV us recomana que demaneu, si és el vostre cas:

- el professorat especialista necessari per cobrir les hores de dedicació al càrrec directiu. Aquesta esmena va ser presentada pel Sindicat en la negociació dels criteris d'arranjament i no va ser admesa per la Conselleria d’Educació.
- Els especialistes necessaris per a poder desenvolupar el currículum de la LOE.

En la guia adjunta teniu el procediment a seguir segons la casuística de cada centre.

Si teniu dubtes o voleu més informació poseu-vos en contacte amb les seus del Sindicat.

València 16 de gener de 2009


08/01/09

El Consell Escolar Valencià torna a enviar el mateix dictamen que els darrer cursos sobre les instruccions d’arranjament escolar


   

veure arranjament cursos: 2006/07 2005/06  04/05   03/04   02/03   01/02   00/01   99/00

 

 

 


 

Conselleria no atén les propostes sindicals

Els criteris sobre l'arranjament escolar s'han de modificar

Tots els anys i per aquestes dates, la Conselleria d'Educació anuncia la seua proposta de creacions, i supressions d'unitats escolars en les etapes educatives d'infantil, primària i primer cicle de l'ESO. A hores d'ara aquest plantejament es queda curt, és excesivament quantitatiu i la Conselleria d'Educació hauria de plantejar-se com abordar la diversitat de situacions educatives des de la perspectiva qualitativa.

STEPV critica que la Conselleria no atén les propostes i suggeriments de millora fets pel Sindicat respecte a les instruccions que regulen aquestes creacions i supressions. En concret se sol·licita una reducció de la ràtio mestre/alumnes per a les unitats d'Educació infantil (que arriben a permetre ràtios reals de 26 alumnes, incomplint la normativa) i Educació Especial i una adequació dels centres incomplets (CRAs) de manera que es puguen atendre adequadament les característiques de l'alumnat d'aquestes etapes i centres. També s'ha requerit a la Conselleria perquè cree els Instituts d'Educació Secundària necessaris per a passar definitivament tot l'alumnat de primer cicle de l'ESO que encara roman als col·legis públics de Primària, divuit anys després de la promulgació de la LOGSE en 1990.

En aquestes propostes no s'inclouen les creacions i supressions de grups d'Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional o Formació de Persones Adultes, que no tenen una normativa específica publicada i depenen de l'evolució anual de la matrícula i no hi ha la possibilitat de presentar al·legacions per part dels Consell Escolars Municipals ni de centre.

A més, la Conselleria d'Educació, només proposa l'oferta dels centres públics, cosa que no ocorre amb els centres concertats i no es coneix l'oferta educativa. L'ampliació, renovació o disminució de concerts hauria d'estar publicada en abril, per tal que les famílies pogueren triar adequadament.

STEPV ha engegat una campanya informativa en els centres ja que les al·legacions, tant de la Junta de Personal docent no universitari com dels consells escolars es poden presentar abans del dia 5 de febrer de 2009.

En el quadre adjunt relacionem les unitats habilitades, creades i suprimides per províncies i pel total del País Valencià.

19 de gener de 2009 

ARRANJAMENT ESCOLAR 2009/10

 

 

Ed. Infantil

Ed. Primària

ESO

Ed. Especial

Pedagogia Terapèutica

Audició i Llenguatge

Habil.

Creat/
Suprim.

Habil.

Creat/
Suprim.

Habil.

Creat/
Suprim.

Habil.

Creat/
Suprim.

Habil.

Creat/
Suprim.

Alacant

+39

+25
-11

+12

+85
-26

+1

-18

 

+7
-2

+1

 

Castelló

+7

+17
-14

+8

+39
-11

+1

 

+1

+1

+8

 

València

+66

+44
-16

+34

+92
-29

 

+11
-11

+12

+2
-2

+8

 

TOTAL PAÍS VALENCIÀ

 

Ed. Infantil

Ed. Primària

ESO

Ed. Especial

PT

AL

Habil.

Creat/
Suprim.

Habil.

Creat/
Suprim.

Habil.

Creat/
Suprim.

Habil.

Creat/
Suprim.

Habil.

Creat/
Suprim.

+112

+86
-41

+54

+216
-66

+2

+11
-29

+13

+10
-4

+17

 

 


 

 

El Consell Escolar Valencià torna a enviar el mateix dictamen que els darrer cursos sobre les instruccions d’arranjament escolar

STEPV contesta la intervenció de Concha Gómez i afirma que la “pau escolar” depèn del Conseller

 

Una vegada més, el Consell Escolar Valencià (CEV), celebrat avui, ha tornat a remetre a Conselleria el mateix dictamen que anys passats sobre les instruccions de modificació d’unitats i llocs de treball dels centres docents d’infantil, primària i educació especial, el que es coneix com a arranjament escolar. Els consellers del CEV han tornat a denunciar que, de nou, les instruccions arriben fora de temps i sense possibilitat de poder discutir els criteris amb profunditat, uns criteris generals que puguen servir per a tots els cursos.

La sessió de treball es va interrompre perquè comparegués la Secretària Autonòmica d’Educació, Concha Gómez, que després de comunicar la seua satisfacció per la “pau escolar” assolida després de l’ajornament de la vaga del passat 17 de desembre i desitjar que l'any 2009 discorregués pels mateixos camins, abandonà la sessió.

Al torn d’intervencions, STEPV es va lamentar de la compareixença de Concha Gómez i va recordar que la pau escolar era un desig de tots els membres de la Plataforma i que era la Conselleria qui l’havia trencat amb la seua actitud impositiva. El Sindicat va afegir que el primer que ha de fer el Conseller Font de Mora és canviar aquesta actitud i no continuar amb les declaracions provocatives que ha mantingut des del dia següent de l’ajornament de la vaga.

8 de gener de 2009

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >