oposicions 2004 - resum admesos


 actualitzat segons els llistats definitius

quadres resum sobre els llistats d'admesos a les oposicions per cossos, especialitats i torns

 
mestres
secundària
musica i arts escèniques
escoles oficials d'idiomes
professorat tècnic d'F.P.
 

tornar a pàgina d'oposicions 2004

 


DADES D'ASPIRANTS ADMESOS AL CONCURS-OPOSICIÓ DEL COS DE MESTRES

PLACES CONVOCADES

 

ESPECIALITAT

TORN Lliure

Reserva Minusvalid

total admesos especialitat

Torn Lliure

Reserva Minusvalida.

TOTAL

% aspitants/
plaça convocada

EDUCACIÓ ESPECIAL:AUDICIO I LLENGUATGE

375

6

381

104

6

110

3,5

EDUCACIÓ INFANTIL

3014

25

3039

351

19

370

8,2

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:EDUCACIÓ FÍSICA

1153

4

1157

152

8

160

7,2

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER:FRANCÉS

113

0

113

38

2

40

2,8

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGERO:ANGLÉS

401

5

406

85

5

90

4,5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:MÚSICA

558

4

562

85

5

90

6,2

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

815

14

829

133

7

140

5,9

TOTALS

6429

58

6487

948

52

1000

6,5

 

DADES D'ASPIRANTS ADMESOS AL COS DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

PLACES CONVOCADES

 

ESPECIALITAT

Torn Lliure

Reserva Minusvalid

Accés a grup superior

total admesos especialitat

Accés a grup superior

Torn Lliure

Reserva Minusvalid

TOTAL

% aspitants/
plaça convocada

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

26

0

0

26

3

2

0

5

5,2

BIOLOGIA I GEOLOGIA

600

9

2

611

13

11

1

25

24,4

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

71

0

0

71

5

4

1

10

7,1

DIBUIX

330

1

1

332

20

18

2

40

8,3

EDUCACIÓ FÍSICA

283

2

2

287

20

18

2

40

7,2

FILOSOFIA

287

4

1

292

15

13

2

30

9,7

FÍSICA I QUÍMICA

498

1

0

499

30

27

3

60

8,3

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

453

9

2

464

8

6

1

15

30,9

FRANCÉS

155

3

0

158

8

6

1

15

10,5

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

1082

24

25

1131

40

36

4

80

14,1

GREC

32

0

0

32

5

4

1

10

3,2

HOSTALERIA I TURISME

73

0

0

73

3

2

0

5

14,6

INFORMÀTICA

431

4

0

435

20

18

2

40

10,9

ANGLÉS

952

7

10

969

40

36

4

80

12,1

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA

157

1

12

170

5

4

1

10

17,0

LLATÍ

81

2

0

83

5

4

1

10

8,3

LLENG.CAST.I LITERATURA

765

7

6

778

40

36

4

80

9,7

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

608

10

3

621

40

36

4

80

7,8

MATEMÀTIQUES

624

7

0

631

40

36

4

80

7,9

MÚSICA

349

2

2

353

10

9

1

20

17,7

ORG. Y PROCES. DE MANT. DE VEHICLES

33

1

0

34

5

4

1

10

3,4

ORG. Y PROJEC. DE FABRICACIÓ MECÀNICA

70

1

0

71

10

9

1

20

3,6

ORG. Y PROJEC. DE SISTEMES ENERGÈTICS

8

0

0

8

4

4

0

8

1,0

PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

13

0

1

14

1

1

0

2

7,0

PSICOLOGIA I PEDAGOGIA

511

12

38

561

20

18

2

40

14,0

SISTEMES ELECTRÒNICS

71

0

2

73

5

4

1

10

7,3

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

61

1

3

65

5

4

1

10

6,5

TECNOLOGIA

921

6

0

927

40

36

4

80

11,6

TOTALS

9545

114

110

9769

460

406

49

915

10,7

DADES D'ASPIRANTS ADMESOS AL COS DE PROF. DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLACES CONVOCADES

 

ESPECIALITAT

Torn Lliure

Reserva Minusvalid

Accés Mateix Grup

total admesos especialitat

Torn Lliure

Reserva Minusvalid

Accés mateix Grup

TOTAL

% aspitants/
plaça convocada

CLARINET

64

0

0

64

4

0

0

4

16,0

CONTRABAIX

15

0

0

15

3

0

0

3

5,0

DANSA CLÀSSICA

74

0

0

74

9

1

0

10

7,4

FONAMENTS DE COMPOSICIÓ

33

0

0

33

5

0

0

5

6,6

LLENGUATGE MUSICAL

41

0

1

42

5

1

1

7

6,0

PERCUSIÓ

31

0

0

31

4

0

0

4

7,8

PIANO

146

1

1

148

17

2

1

20

7,4

SAXÒFON

41

0

0

41

3

0

0

3

13,7

TROMPA

36

0

0

36

3

0

0

3

12,0

TROMPETA

48

0

0

48

3

0

0

3

16,0

VIOLA

21

0

0

21

4

0

0

4

5,3

TOTALS

550

1

2

553

60

4

2

66

8,4

DADES D'ASPIRANTS ADMESOS AL COS DE PROF. D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

PLACES CONVOCADES

 

ESPECIALITAT

Torn Lliure

Reserva Minusvalid

Accés Mateix Grup

total admesos especialitat

Torn Lliure

Reserva Minusvalid

Accés mateix Grup

TOTAL

% aspitants/
plaça convocada

ALEMAN

57

0

0

57

4

0

0

4

14,3

FRANCÉS

34

0

2

36

4

0

1

5

7,2

INGLÉS

80

2

9

91

8

1

1

10

9,1

TOTAL

171

2

11

184

16

1

2

19

9,7

 

 

DADES D'ASPIRANTS ADMESOS AL COS DE PROF. TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

PLACES CONVOCADES

 

ESPECIALITAT

Torn Lliure

Reserva Minusvalid

total admesos especialitat

Torn Lliure

Reserva Minusvalid

TOTAL

% aspitants/
plaça convocada

INSTAL. I MANT. D'EQUIP TÈRMICS I DE FLUIDS

15

0

15

9

1

10

1,5

INSTAL. ELECTROTÈCNIQUES

89

2

91

23

2

25

3,6

MANTENIMIENT DE VEHICLES

126

3

129

14

1

15

8,6

MECANITZAT I MANTENIMIENT DE MAQUINES

50

2

52

14

1

15

3,5

OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRARIA

57

0

57

5

0

5

11,4

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

318

7

325

14

1

15

21,7

TOTALS

655

14

669

79

6

85

7,9

 

 

DADES D'ASPIRANTS ADMESOS AL COS DE PROFESSORAT TÈCNIC DE F.P.

PLACES CONVOCADES

 

ESPECIALITAT

Torn Lliure

Reserva Minusvalid

total admesos especialitat

Torn Lliure

Reserva Minusvalid

TOTAL

% aspitants/
plaça convocada

INSTAL. I MANT. D'EQUIP TÈRMICS I DE FLUIDS

14

0

14

9

1

10

1,4

INSTAL. ELECTROTÈCNIQUES

76

1

77

23

2

25

3,1

MANTENIMIENT DE VEHICLES

106

3

109

14

1

15

7,3

MECANITZAT I MANTENIMIENT DE MAQUINES

43

2

45

14

1

15

3,0

OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRARIA

47

0

47

5

0

5

9,4

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

255

6

261

14

1

15

17,4

TOTALS

541

12

553

79

6

85

6,5

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >