NOTÍCIES DE L'ACCIÓ SINDICAL

curs 2003 / 2004

17/06/04 STEPV-IV reclama al conseller González Pons majors incentius i inversions per als centres públics
16/06/04 STEPV-Iv, en contra de la participació de capital privat en el programa CreaEscola
Calendari de negociació final de curs
Consell Escolar Valencià
14/05/04 STEPV-IV es mostra escèptic amb el projecte Creaescola
15/05/04

L’ensenyament public es mobilitzarà el mes de juny

02/04/04

STEPV-Iv reclama un increment de les despeses de funcionament dels centres públics

31/03/04 La inspección de Trabajo insta a la Conselleria a cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
29/03/04 L’STEPV-IV denuncia la paràlisi de la inspecció d'educació
26/03/04 Conselleria incompleix la Llei de Risc Laborals
23/03/04 El ple del Consell Escolar Valencià aprova el dictamen sobre el PAQSE
06/03/04 STEs-i secunda la protesta de inspectores y profesorado de música y artes plásticas contra la LOCE
19/02/04 Comunicat de la Comissió Permanent de directors/es de Secundària sobre la dotació dels centres
09/02/04 STEPV-Iv rebutja la pastoral dels bisbes i recorda la necessitat d'una escola laica
04/02/04

Conselleria pagarà els 25 € en el complement específic per la revisió de l'acord de 1999
27/02/04 Conselleria no ha pagat en la nòmina de febrer els 25 euros en concepte de revisió de l'acord d'equiparació salarial de 1999. Segons l'Administració Educativa els 25 euros es pagaran durant el mes de març, bé en una nòmina extraordinària o bé en la nòmina de març. El efectes econòmics són des de l'1 de gener de 2004. 

26/01/04

Ante las declaraciones del presidente del Círculo de Empresarios
STEs-i exige un compromiso político en la defensa de la educación y sanidad públicas

31/12/03

Balanç educatiu de l’any 2003. L'any que s'estrena la LOCE
El govern aprofondeix en la privatització i en la seua política conservadora

18/12/03

STEPV-Iv lamenta que el mapa de construccions escolars no estiga acabat en 2003

5/12/03

La pressió sindical aconsegueix desbloquejar el silenci de l’Administració.
Les mesures sobre salut laboral a l’ensenyament comencen a concretar-se.

12/12/03

La denuncia de los sindicatos del COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO de Valencia ante la Inspección de Trabajo contra la D.T. de Educación empieza a surtir efectos

2/12/03

Los complementos de especial dedicación al centro y de función tutorial, un peligro para el profesorado
STEs-i no firmó el acuerdo de ámbito de gestión del MECD

21/11/03 STEPV replica al conseller Esteban González Pons sobre les proves extraordinàries d'avaluació de l'alumnat
20/11/03 L'STEPV-Iv no comparteix el procediment per nomenar al president del Consell Escolar Valencià
18/11/03 Conselleria adeuta encara als centres públics les ajudes del curs passat a escoles amb alumnat amb necessitats de compensació educativa.
25/10/03

Sobre las condiciones de trabajo del personal no docente en centros escolares
El proyecto de requisitos mínimos de centros escolares olvida al personal de administración y servicios

25/10/03

L'STEPV-Iv critica la situació d'abandó econòmic en que es troben els centres públics per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

18/10/03

Sobre la negociació en la Universitat de València i l'acte d'inici de curs

03/10/03 La Universitat Politècnica exclou a l'STEPV-Iv de la participació en els processos de negociació
02/10/03 El centre Auxias March d'Alboraia tancat per obres d'enderrocament
29/09/03 La majoria dels pares i mares d’alumnes del C.P. Ausiàs March d’Alboraia es neguen a deixar els seus fills a l’escola, perquè no reuneix les condiciones mínimes de seguretat
25/09/03

Concentracions davant l'Ajuntament de València sobre les beques de menjador i la Universitat Popular

24/09/03

Els retards reiterats de les subvencions per Compensatòria provoquen malestar

24/09/03 Respecte a les eleccions a consells escolars de centre i la realització de les proves extraordinàries previstes a la llei de qualitat.
19/09/03 L'STEPV-Iv demana la convocatòria de llicències per estudis per al professorat
15/09/03 L'STEPV-Iv demana l'obertura de les negociacions a l'ensenyament
11/09/03 L'STEPV-IV demana al Conseller d'Educació la renovació immediata del Consell Escolar
 

11/09/03

L'STEPV-IV davant de la informació apareguda al diari El Pais el 12 de setembre de 2003 sobre la renovació del Consell Escolar Valencià

16/09/03

Intervenció del STEPV-IV en el ple del Consell Escolar Valencià. 16-setembre-2003

09/09/03 L’STEPV-Iv contesta al President Francesc Camps
La Conselleria d'Educació no ha fet els deures de la Llei de Qualitat en Educació
08/09/03 Una vegada más el curs escolar comenga amb provisionalitat
06/09/03 Comunicat de premsa d’inici de curs dels centres educatius públics d’educació infantil i primària
06/09/03 La Intersindical Valenciana demana la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública
05/09/03 Les classes en els centres d'infantil i primària s’inicien amb els mateixos problemes dels darrers cursos escolars
05/09/03 STEs: el curso comienza bajo el signo del retroceso
14/07/03 L’STEPV-IV davant l’anunciada Llei General d’Universitats Valencianes
14/07/03 Al voltant del sistema d’acreditació i habilitació de la LOU
14/07/03 Reflexions sobre l’aplicació del complement autonòmic a la Universitat de València: Una misèria
12/07/03 L'STEPV-IV critica la reducció de l'oferta de batxillerats en valencià a la ciutat de València
21/06/03

El conseller d'Educació fa el primer contacte amb l'STEPV-IV en la seu del sindicat

   
 

 anteriors a 1 de juliol

anteriors

CURS 2002/2003
Estiu 03 3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

CURS 2001/2002
Estiu 02 3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

CURS 2000/2001

 

 


STEPV-Iv està totalment en contra de la participació de capital privat en el programa CreaEscola

La Mesa de Portaveus, celebrada amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, ha fixat el calendari de negociació per al mes de juny.

L'STEPV-Iv ha proposat que l'Administració Educativa modificara la proposta de calendari escolar per al curs 2004-2005 mantenint el nombre actual de dies lectius i no procedira a augmentar-lo en Secundària en 7 dies lectius més. El Sindicat lamenta que no s'haja admés la seua proposta i que es modifiquen, unilateralment, les condicions de treball del professorat de Secundària.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport només s'ha compromés a acceptar els temes de negociació que afecten a la finalització o a l'inici del curs escolar, deixant de banda temes importants que afecten a les condicions de treball o al sistema educatiu.

CALENDARI DE NEGOCIACIÓ

DATA

TIPUS DE REUNIÓ

TEMES A TRACTAR

HORA

22 de juny

Mesa Sectorial

Instruccions final de curs i exàmens de setembre
Instruccions inici de curs

11.30h

24 de juny

Mesa Tècnica

Matriculació de Batxillerats

11h

29 de juny

Mesa Sectorial

NEE Secundària
Normativa CEFIREs

11h

Sense data

Consell Valencià FPA

Document sobre unitats dels centres de FPA

 
 

Programa CreaEscola

L’Administració Educativa ha informat als sindicats sobre el projecte CreaEscola i davant la petició de l’STEPV-Iv de control democràtic, transparència informativa i eficàcia pressupostària, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports s’ha compromés a facilitar, a partir d’ara, tota la informació sobre la construcció de centres educatius i a donar participació als Consells Escolars Municipals per millorar el projecte.

L’STEPV-Iv ha demanat que s’incloguen en el projecte CreaEscola els centres educatius que tenen infrastructures obsoletes, els centres que imparteixen Ensenyaments de Règim Especial, els serveis educatius (CEFIREs, SPEs...,), l’adaptació de les aules d’educació infantil dels col·legis públics i la construcció d’escoles d’educació infantil.

El Sindicat es mostra contrari a la participació de capital privat en el programa CreaEscola.

Consell Escolar Valencià

L'STEPV-Iv valora positivament la comparecència del consell d'Educació en el Ple del Consell Escolar Valencià per informar sobre el programa CreaEscola i sobre l'ajornament de l'aplicació de la LOCE. Ara bé, el Sindicat discrepa del conseller quan fa valoracions sobre la suspensió de la LOCE. L'STEPV-Iv està d'acord amb la suspensió del calendari d'aplicació de la LOCE, encara que haguera preferit la seua total derogació.

El Sindicat es va mostrar contrari a la LOCE per ser una llei de partit que no va comptar amb el suport de la Comunitat Educativa. Ara creu necessari que es faça una nova llei consensuada i dialogada amb la Comunitat Educativa, les Comunitats Autònomes i els partits polítics.

Per acabar, davant les acusacions de que el Minesteri d'Educació crea confusió en paralitzar la LOCE, el Sindicat considera que no n'hi ha cap situació de confusió. La confusió està generant-se per l'actitud de determinades CCAA i del partit majoritari de l'oposició.

València, 16 de juny de 2004.

 L’ensenyament public es mobilitzarà el mes de juny

La Plataforma per l’ensenyament Públic del País Valencia es mobilitzarà durant el mes de Juny. A principis de maig es presentà en registre una petició d’entrevista amb el President de la Generalitat per a mostrar-li el rebuig a la política educativa del PP i el recolzament a les mesures adoptades pel Govern de l’estat. En aquesta entrevista es pensava demanar al Sr Camps que l’educació no es convertira en un camp de batalla política. A hores d’ara no s’ha rebut cap desposta per part del Consell.Les organitzacions que composen la Plataforma han convocat reunions i diferents actes al llarg de tota la geografia del País Valencià, i durant les properes setmanes s’entrevistaran amb els representants de l’alumnat, les direccions dels centres educatius, els partits polítics, les associacions de pares i mares, per a informar-los de la situació i les mobilitzacions. El proper dia 26 de maig es signarà un manifest en defensa de l’ensenyament públic.

 


STEPV-Iv reclama un increment de les despeses de funcionament dels centres públics

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana dóna suport al representats dels centres públics en les seues reivindicacions d'un increment de les despeses de funcionament.

El govern del Partit Popular en l'Administració educativa argumenta una vegada i una altra sobre els increments que s'han produït durant les dues legislatures del seu mandat, sense aportar una informació veraç i pública sobre els mòduls econòmics reals que reben els centres públics de primària i els Instituts d'Educació Secundària, de manera que es pogués comprovar els percentatges d'increment anual.

Una vegada i una altra els portaveus del PP argumenten amb els increments que es reflecteixen en la partida del Capítol II dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, però una vegada i una altra caldrà recordar que en aquest Capítol entren tot tipus de despeses de funcionament de la Direcció general d'Ensenyament, no només les despeses de funcionament que s'envien als centres. Despeses com les publicacions de la pròpia Direcció general o els convenis del Programa Premsa i Escola.

Els Col·legis d'Infantil i Primària reben les despeses de funcionament segons el nombre i tipus d'unitats que els componen així l’evolució en l’import dels mòduls, segons l’estudi de l’STEPV-Iv, ha estat la següent:

 

PERCENTATGE D'INCREMENT ANUAL

ANY/
UNITAT

E.
INFANTIL

% Increment

E.
PRIMÀRIA

% Increment

ESO

%
Increment

E.
ESPECIAL

%
Increment

2002

492,63

5,66

392,31

5,66

457,53

5,66

217,92

5,65

2001

464,77

4,76

370,11

4,76

431,65

4,76

205,60

4,76

2000

442,65

1,98

352,49

-23,10

411,09

1,93

195,81

1,94

1999

433,90

1,39

433,90

21,46

403,16

1,39

192,02

1,41

1998

427,86

4,76

340,77

4,76

397,57

4,76

189,32

-131,19

1997

407,49

0,00

324,55

0,00

378,64

0,00

437,69

0,00

1996

407,49

0,00

324,55

0,00

378,64

0,00

437,69

0,00

1995

407,49

 

324,55

 

378,64

 

437,69

 

L’STEPV-Iv exigeix un canvi en l’atenció de la Generalitat Valenciana cap al centres que són de la seua titularitat i que les declaracions públiques dels polítics que governen el País Valencià garantint la qualitat de l’educació pública valenciana ho siga de veritat i no quede en un propaganda allunyada de la realitat escolar.

Per altra part, el Sindicat posa en evidència la contradicció del discurs de la Conselleria d’Educació que justifica el desplegament de la LOCE per dignificar la tasca directiva dels centres mentre descapitalitza els centres docents.

València, 2 d’abril de 2004.

 


La inspección de Trabajo insta a la Conselleria a cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Las Organizaciones sindicales STEPV-IV, FE. DE CC.OO.-PV, FETE UGTPV, ANPECV i CSI-CSIF, como miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral Docente no universitario de Valencia, queremos dar a conocer la propuesta de requerimiento especial que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha notificado.

El motivo del requerimiento es consecuencia de la Denuncia efectuada por parte de estas organizaciones sindicales el pasado 21 de enero de 2003. Este requerimiento especial vine e a confirmar la opinión de las organizaciones sindicales respecto al continuo y permanente incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desde 1995.

El contenido de dicho requerimiento se concreta en la obligación de la Administración educativa en cumplir los siguientes extremos:

 • Planificación de la acción preventiva mediante la evaluación inicial de riesgos laborales. Plazo: 1 mes.
 • En base a los resultados obtenidos en la evaluación inicial, planificar la acción preventiva introduciendo medidas oportunas. Plazo: dos meses.
 • Información de los riesgos laborales a todos los trabajadores de los riesgos de los puestos de trabajo y de los centros educativos. Plazo: inmediato. Formación teórico y práctica a todos los trabajadores. Plazo: 1 mes.
 • Adoptar medidas necesarias respecto a los primeros auxilios, planes de emergencia y evacuación de los centros. Plazo: 1 mes.
 • Planificar la acción preventiva en relación a la vigilancia de la salud, tanto inicial como periódica. Plazo: 15 dias.
 • En relación a la Dirección Territorial de Valencia, dotar de un local permanente ubicado en la misma sede, dotado de medios materiales y humanos para la realización de las tareas de los miembros del Comité y Delegados de Prevención.

Este requerimiento especial es provisional. Las partes tienen 15 días para presentar alegaciones. Si no hay alegaciones o no prosperan éstas, el requerimiento tendrá carácter definitivo

STEPV-IV     FE.CC.OO-PV     FETE-UGTPV     ANPECV     CSI-CSIF

 


La Conselleria de Cultura, Educació i Esport incompleix la Llei de Risc Laborals

L’STEPV-Iv critica la falta d’interés del conseller de Cultura, Educació i Esport per complir amb la Llei de Prevenció de Riscs Laborals i per posar en marxa, de forma immediata, totes les mesures necessàries per millorar les condicions de salut laboral de les treballadores i treballadors de l’ensenyament valencià.

L’STEPV-Iv afirma que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport incompleix, any rere any, la llei de Prevenció de Riscs Laborals. Si el Govern de la Generalitat Valenciana ha menyspreat la seguretat i salut laboral del conjunt de treballadors i treballadores públics, és en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport on eixa política es manifesta més clarament: és té abandonats a més 45.000 treballadors i treballadores.

L’STEPV-Iv informa que no s’ha fet avaluacions incials de riscs, no s’ha informat als treballadors dels riscs generals i especifics, de cada lloc de treball, no s’ha elaborat cap Pla de prevenció, no s’han fet estudis epidemiològics de les baixes per adoptar mesures preventives, no están fets o actualitzats els plans d’emergència,..… En definitiva, l’Administració Educativa no fa res per modificar les condicions insegures o danyoses.

El Sindicat posa de relleu que l’atenció als problemes que pateix el sector es produeix només que a força de denúncies públiques i a la Inspecció de Treball. Un exemple recent és la denúncia a la Direcció Territorial d’Educació i Cultura de València per la manca d’un pla de prevenció i de compliment del reglament. A més a més, aquesta Direcció Territorial no ha cedit un local ni una línia pressupostària al Comité de Seguretat i Salut Laboral del sector docent de la província de València per poder fer dignament i correcta la seua feina. Ara, s’està a l’espera de la instrucció d’un requeriment especial per part de la Inspecció de Treball.

L’STEPV-Iv posa un altre exemple de la situació: l’abandó davant la creació dels Serveis de Prevenció de Riscs Laborals. En l’any 2001 es va acordar, en la Mesa Sectorial d’Educació, l’ordre de creació dels serveis de prevenció i els recursos humans necessaris: 53 persones eren el mínim per a fer front dignament a les tasques de prevenció ( vigilància de la salut, metges del treball i diplomats en Infermeria, técnics de Seguretat, Higiene Industrial i Ergonomía/Psicosociologia i persones d’administració general). Després de més de tres anys de l’acord, només s’han creat 16 places, però encara estan pendents de cobrir-se reglamentàriament per personal qualificat. La resta, els 37 llocs de treball pendents, ni tan sols s’han creat. Açò n’és una mostra dels reiterats incompliments de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, no només de la legislació en matèria de prevenció, sinó també dels acords sindicals.

Per a l’STEPV-Iv crida l’atenció que en els pressupostos dels 2002 i 2003 n’hi havia dotacions pressupostàries per atendre els serveis de prevenció en el sector docent. Més d’un milió d’euros en el 2003. L’Adminisitració no se’ls ha gastat en la prevenció de riscs laborals en el sector docent. El Sindicat no sap a quina partida pressuspostària s’han desviat.

València, 26 de març de 2004.
  

 


STEs-i secunda la protesta de inspectores y profesorado de música y artes plásticas contra la LOCE

Esta mañana un centenar de inspectores e inspectoras de educación de todas las Comunidades Autónomas se han concentrado ante la puerta del MECD para pedir la retirada del Real Decreto que regula las especialidades básicas de la inspección; mañana domingo ocurrirá lo mismo con el profesorado de Música y Artes Plásticas de todo el Estado, que también frente al MECD mostrarán su desacuerdo con los RD que regulan los currículos de las distintas áreas y etapas. Todo esto sucede cuando todavía resuenan en la misma calle Alcalá las consignas coreadas por miles de estudiantes opuestos a la contrarreforma educativa que protagonizaban en todo el Estado una jornada de protesta el pasado jueves.

Desde STEs-i, en consonancia con nuestro discurso y nuestras propuestas, prestamos apoyo a estas tres convocatorias, ya que la LOCE empeora considerablemente las perspectivas de alumnado, inspectores/as y profesorado en general, condenando además a la práctica desaparición a una serie de asignaturas fundamentales, mientras que se multiplica la consideración y el número de horas de la religión, que, por formar parte de las creencias personales de cada cual, no debería formar parte del currículo.

Como no podía ser de otra forma en una ley que sólo ha sido consensuada con sectores muy concretos que representan intereses y negocios particulares, tras la aprobación de la paradójica y pomposamente denominada Ley de Calidad, un goteo incesante de críticas están recibiendo uno a uno todos los Reales Decretos que la desarrollan.

Hay que recordar que durante la tramitación de la LOCE, que la ministra se esforzó en vender ante la opinión pública y ante el profesorado como la panacea que iba a solucionar los males de la educación y a potenciar y prestigiar la figura del profesorado, se batió un triste record, ya que el PP consiguió aglutinar la oposición de todo el arco parlamentario, al 70% de la representación del profesorado de enseñanza pública, a las más representativas organizaciones de madres y padres y de estudiantes de todo el Estado y a la inmensa mayoría de asociaciones de tipo pedagógico, de reflexión didácticas y de organización escolar.

Es por ello que desde la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza- Intersindical (STEs-i) emplazamos al partido que gobierne tras las próximas elecciones a adoptar los siguientes compromisos:

-Derogación de la LOCE, y por tanto, de todos los Reales Decretos que la desarrollan.
-Fomentar una enseñanza que defienda la libertad de pensamiento y de conciencia, donde la religión no forme parte del currículo escolar.
-Incremento del PIB destinado a educación, al menos hasta el 7% en los próximos cuatro años.

Confederación de STEs -I


Comunicat de la Comissió Permanent de directors/es de Secundària sobre la dotació dels centres

Les Assemblees de Directors d’IES de les provincies d’Alacant, Castelló i València, i en el seu nom, la Permanent de Directors d’IES del País Valencià, vol traslladar a l’opinió pública la seua profunda preocupació per la insuficient dotació econòmica que la nostra Conselleria destina als Centres Educatius Públics.

El nostre deure com a responsables dels Centres Educatius és garantir un ensenyament de qualitat i adaptat als nous reptes socials, tecnològics i científics, per tal d’aconseguir que la formació del nostre alumnat responga a les noves exigències socials.

La consecució d’aquest objectiu requereix un important esforç econòmic per part de les Administracions Públiques. Paradoxalment, en lloc d’incrementar-se els pressupostos ordinaris de funcionament de Centres, constatem una pèrdua progressiva del poder adquisitiu (al voltant d’un 30%) en el conjunt del Sistema Educatiu Públic Valencià.

Aquesta situació ve repetint-se i agreujant-se en els últims anys, tal i com es desprèn dels darrers estudis elaborats, entre d’altres, per les diferents assemblees de directors del P.V.

L’absència de reposició de material i l’espectacular augment de les despeses ordinàries (llum, gas, telèfon…) fan que la major part dels pressupostos dels Centres haja de destinar-se a tasques de manteniment de les instal.lacions en detriment de les activitats acadèmiques.

Per totes aquestes raons, considerem imprescindible la dotació de recursos econòmics, materials i de personal suficients per al correcte desenvolupament de les tasques educatives.

A València, 18 de febrer de 2004.

PERMANENT DE PAÍS DE DIRECTORS D’IES.

RECOLZEN AQUEST ESCRIT:

FAPA GONZAL ANAYA
F. E. DE CC.OO DEL P.V.
S.T.E. – P.V.
F.E.T.E.- UGT
JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI.

 


STEPV-Iv rebutja la pastoral dels bisbes i recorda la necessitat d'una escola laica

L’STEPV-IV vol unir la seua veu a la de tots els col·lectius que ja han mostrat la seua repulsa a l'última pastoral dels bisbes espanyols. Considerar la violència domèstica com un "fruit amarg" de la revolució sexual posa de manifest la interpretació que la jerarquia eclesiàstica fa de la llibertat de les persones i de la lluita pels seus drets. La revolució sexual va contribuir, i gràcies a les lluites dutes per les dones, pels homosexuals... que recuperéssim el nostre cos, el nostre dret a decidir com, quan i amb qui volem compartir el nostre amor i els nostres desitjos, quantes filles i fills volem tenir -si volem-. La recuperació dels nostres drets, com persones i com ciutadanes, ens han costat i ens estan costant molta energia, molt esforç, i fins i tot la nostra vida.

La violència no la generem nosaltres lluitant pels nostres drets i dignitat, sinó institucions com la que representen els bisbes, que pretenen mantenir a les dones en una situació de submissió i subordinació al marit, i nega al col·lectiu homosexual els seus drets civils: matrimoni, adopció de filles i fills, etc. No en va l'esglèsia catòlica segueix sent en el segle XXI, juntament amb l'exèrcit, el màxim model d'institució patriarcal, amb les seves estructures fortament jerarquitzades, i l’exclusió de les dones dels llocs de poder i decisió.

Considerem aquesta pastoral, plagada de falta de respecte cap als col·lectius més desfavorits i discriminats de la nostra societat, un argument més, i no poc contundent, a favor de la nostra defensa de l'escola laica. I és que ens sembla inadmissible que es pague amb diners públic l'adoctrinament de la infància i la joventut en els centres docents, des de valors que promouen la falta de respecte a la llibertat i els drets de les persones. Si el sentit de l'educació és desenvolupar-nos íntegrament com persones, sense discriminacions, i des de valors de pau i respecte, gens més llunyà al mateix que l'actitud de la jerarquia d'una església que per desgràcia tan bé sintonitza amb les polítiques del Partit Popular que, lluny d'obrir les seves mires als valors d'una societat democràtica i plural, s'enquista en un passat autoritari i obscurantista.

València, 7 de febrer de 2004

 


Per la revisió de l'acord de 1999

Conselleria pagarà els 25 € en el complement específic

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport i els sindicats han acordat augmentar en 25 € mensuals el complement específic de tot el professorat de l’ensenyament públic. El pagament es farà efectiu en la nòmina de febrer i tindrà efectes econòmics des de l’1 de gener de 2004. Aquesta decisió és conseqüència de la revisió de l’acord de l’any 1999 sobre l’equiparació del complement específic.

Al finalitzar el pagament de l’acord de 1999, l’STEPV-Iv i la resta de sindicats van quantificar en 25€ mensuals les diferències amb altres comunitats autònomes del complement específic, però la proposta no s’ha fet efectiva fins al gener de 2004. El sindicat valora positivament aquest acord, però considera necessari obrir la negociació sobre les retribucions del professorat que englobe tots els conceptes retributius:

 1. L’equiparació del complement específic amb el de les comunitats autònomes amb un sistema retributiu similar al nostre. En aquest sentit, cal ressenyar que la diferència entre el complement específic de Catalunya i del País Valencià actualment és de 86 €/mes per al cos de Mestres, 93 €/mes per al cos de professorat tècnic de Formació Professional, 96 €/mes per al professorat del cos de Secundària i 90 €/mes per al professorat del cos de Catedràtics. La proposta de l’STEPV-Iv és reivindicar el pagament de 100 € mensuals que s’haurien de pagar en dos anys (50 € el 2005 i 50 € el 2006).

 2. La substitució de l’actual sistema retributiu basat en els sexennis per un altre que elimine les actuals diferències salarials. Es tractaria que tot el professorat cobre un complement retributiu amb un import equivalent al cinqué sexenni.

 3. Per a l’aplicació del contingut de l’article 62 de la LOQE (mesures de suport al professorat, funció tutorial, reducció de jornada per als majors de 55 anys, reconeixement de la tasca docent i dedicació, llicències retribuïdes,…), cal obrir un procés de negociació sense que això supose una nova fragmentació salarial. El sindicat no està d’acord amb les pretensions de l’Administració i d’algunes organitzacions sindicals d’introduir noves retribucions que només es pagarien a una part del professorat per fer determinades tasques i funcions però no al conjunt del professorat.

 4. La negociació de les indemnitzacions per prestació de servei per al professorat itinerant i de la resta de professorat que fa desplaçaments.

 5. L’actualització del decret de retribucions per adequar-lo a les noves necessitats i estructura del sistema educatiu.

 6. L’increment del complement de destí del grup B al nivell 24 i del nivell 26 per al grup A.

L’STEPV-Iv treballarà perquè aquesta negociació estiga tancada abans de l’acabament del curs escolar i puga incorporar-se als pressuposts del 2005; si no fóra així o si s’obriren noves diferències salarials, proposarà mobilitzacions al professorat.

València, 4 de febrer de 2004.


Ante las declaraciones del presidente del Círculo de Empresarios

STEs-i exige un compromiso político en la defensa de la educación y sanidad públicas

La Confederación de STES-i muestra su más enérgica repulsa ante las declaraciones efectuadas a la prensa por Manuel Azpilicueta, presidente del Círculo de Empresarios, en las que manifiesta su opinión de que la sanidad y la educación deben dejar de ser gratuitas. Esta declaración se realiza en un momento en que se ciernen serias amenazas sobre el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para toda la sociedad. En sintonía con las acciones y programas del Gobierno, el presidente de este círculo ha resumido en voz alta los principios que están inspirando las políticas del Partido Popular, a pesar de su intento de camuflar un discurso claramente neoliberal con propuestas supuestamente sociales. La gratuidad de la enseñanza y la sanidad públicas es o al menos debería ser un eje vertebrador e irrenunciable en una sociedad democrática, a pesar de que hasta el momento no sea un asunto que esté mereciendo la atención en los programas electorales que se están presentando.

Las descabelladas propuestas del presidente de este círculo no tienen, además, nada de novedoso, ya que está demostrado que el cheque escolar no ha hecho sino aumentar las desigualdades en aquellos países donde se ha llevado a la práctica; no es de extrañar el entusiasmo con que defiende ésta y otras medidas antisociales, no obstante, si tenemos en cuenta que en sus declaraciones, Azpilicueta se ha referido a la sanidad y la educación como meras mercancías, como lo demuestra su comparación de las escuelas con los supermercados. La Confederación de STEs-intersindical se dirigirá a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones de marzo para exigir un compromiso explícito con la defensa de servicios públicos como la educación, la sanidad o el mantenimiento del sistema de pensiones, así como la derogación de cuantas leyes atenten directamente contra estos servicios.

Secretariado Confederal de STEs-i, Madrid 23-1-04

 


Balanç educatiu de l’any 2003. L'any que s'estrena la LOCE

El govern aprofondeix en la privatització i en la seua política conservadora

L’any 2003 serà recordat com l'any del NO A LA GUERRA, milions de persones en tot el món van intentar sense èxit detenir una guerra il.legal i injusta a l'Iraq, no va poder ser. L’STEPV-Iv, juntament amb la resta d'organitzacions sindicals, va participar en totes les mobilitzacions i actes convocats amb aquest motiu.

També la Llei Orgànica de la Qualitat Educativa (LOCE), l’anomenada Llei de Pilar del Castillo va nèixer en aquest any i ha passat sense pena ni glòria pel País Valencià. Els seus mèrits en l'any que acaba són haver completat la privatització de part del sistema educatiu amb la concertació de les unitats d'Educació Infantil (3-6 anys) en centres privats i reinstaurar les proves extraordinàries, els exàmens de setembre, per a l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria, a més de considerar a l'assignatura de Religió com avaluable juntament amb la resta d'àrees i matèries del currículum. La privatització de part del sistema educatiu ha dut a la concertació de 2916 noves unitats escolars el que ha suposat un increment del 56 % sobre les 5177 unitats concertades en 1995.

El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar durant el mes de juliol els Reials decrets d'Ordenació i currículum de totes les etapes i nivells educatius segons la Llei de la Qualitat de l’Educació, però al País Valencià caldrà esperar a 2004 per a conèixer quins seran les novetats curriculars que s'aplicaran. La Generalitat Valenciana ha deixat passar l’any en blanc. Ningú no coneix les seues intencions ni com desplegarà la LOCE, només s’han fet declaracions dient que som la primera comunitat autònoma en el seu deplegament, com si es tractés d’una competició esportiva però sense presentar només que unes instruccions sobre l’avaluació de l’alumnat.

Durant aquest any que acaba s’ha dut a bon terme la negociació de l'Acord d'Adscripció del professorat d'Educació Secundària. Els mesos de febrer fins desembre han estat mesos d'intens treball en Meses Tècniques i Sectorials d'Educació per a poder reubicar sense problemes a tot el professorat d'acord amb les plantilles de la LOGSE (aprovades per Acord sindical en 1999). L’acord, subscrit per la Direcció General de Personal i la totalitat dels sindicats, ha impedit que cap professor/a de secundària haja estat desplaçat, amb caràcter forçòs, de la seua localitat de destinació.

La Conselleria de Cultura i Educació ha canviat de nom i de Conseller, després de les eleccions autonòmiques del mes de maig va afegir Esport a la seva denominació i es va acomiadar Manuel Tarancón per a donar el relleu a un nou Conseller, novament del Partit Popular, Esteban González Pons, que va començar el seu mandat amb una política de gestos com anar a visitar les seus de les organitzacions sindicals o la proposta d'un gran acord sobre l'educació. La remodelació en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va consistir en la creació d'una gran direcció general d'ensenyament que va assumir les competències en matèria de centres i d'ordenació educativa i la d'una direcció general de política lingüística. Malgrat això, el Ministeri d'Educació i la Conselleria han obert un nou enfrontament pel tema de la llengua, en intentar que s'ensenye el valencià com una llengua oficial en les Escoles d'idiomes diferenciada del català, s’ha continuat en la política secessionista i contrària a l’ús social de la llengua. A l’ensenyament ens trobem amb un estancament en la promoció del valencià, no es creen noves línies ni s’afavoreix l’estudi en valencià.

L'anunciada finalització del Mapa Escolar de construccions escolars haurà d'esperar uns anys més. De nou l'ensenyament públic es veu castigat per la negligència i ineficàcia en la gestió de les construccions escolars. L’STEPV-Iv lamenta que l'empresa pública CIEGSA creada, segons la informació oficial, per a accelerar la construcció de col·legis i instituts s'haja convertit en un problema polític pels alts costos de la construcció dels centres i la falta d'una direcció i planificació adequades. En el mes de desembre l'estat de les construccions es resumeix en el següent quadre.

PREVISTES

FALTEN

%

PRIMÀRIA

187

61

32,62%

SECUNDÀRIA

257

142

55,25%

TOTALS

444

203

45,72%

Ara s’ha anunciat un nou pla d’infraestructures sense haver-se consultat ni negociat amb la Comunitat Educativa quines han de ser les prioritats.

Els responsables educatius han posat damunt de la taula el debat sobre la descentralització del serveis educatius sense concretar més i sense avançar les partides que van a transferir als ajuntaments. El Sindicat creu que darrere d’aqeusta proposta s’amaga una nova privatització de determinats serveis educatius i no un intent de millorar la seua gestió.

El professorat valencià veurà, una any més, com perd part del seu poder adquisitiu, enguany un 0,8%. La Generalitat Valenciana no ha negociat les retribucions de les empleades i empleats públics per a l’any 2004, només s’ha limitat a traslladar l’augment aprovat pel govern central als seus pressupostos. Per la seua part la Conselleria de Cultura, Educació i Esport continua incomplint tots els acords: no s’ha revisat l’acord d’equiparació salarial, ni es paga la consolidació del complement de direcció, ni s’ha obert la negociació sobre la millora de les retribucions docents, només s’ha avançat en la fragmentació salarial del Cos de Mestres.

Tampoc s’ha avançat en donar solució a la problemàtica laboral dels més de 10.000 professores i professors interins. La nova regulació ministerial no possibilita l’accés diferenciat. La Generalitat Valenciana tampoc ha volgut negociar un pacte d’estabilitat laboral. Per tant, les mobilitzacions del col.lectiu contuaran durant l’any 2004.

Molts dels temes pendents des de fa anys continuen sense abordar-se. No s’han negociat les plantilles d’educació infantil de l’ensenyament públic, ni les plantilles dels Serveis Psicopedagògics Escolars. Tampoc s’està complint la Llei de Formació de Persones Adultes. Els ensenyaments de règim especial, Escoles d’Idiomes, Conservatoris de Música i Dansa i les Escoles de Disseny, són els gran oblidats del sistema educatiu valencià. La Conselleria deixa en mans privades el primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys). Els serveis de prevenció i salut laboral del sector docent continuen sense constituir-se per la ineficàcia dels responsables edcuatius.

El professorat de l’ensenyament privat continua sense estar homologat al de l’ensenyament públic. Les negociacions dels acords de plantilles d’infantil estan aturades.

La Llei d’Universitats ha començat a aplicar-se, malgrat no comptar amb el suport de la comunitat universitària. El Sindicat reitera la seua oposició a la Llei i també al sistema d’acreditació i habilitació de la LOU. Les universitats valencianes pateixen problemes finacers per la política de la Generalitat Valenciana més interessada en potenciar les universitats privades i més concretament la universitat catòlica. L’any 2003 va acabar amb la mobilització del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de València per demanar l’homologació amb el PAS de la resta de les universitats.

En definitiva, l’any 2003 acaba amb molts dels mateixos problemes que tenia l’ensenyament a principi d’any, però agreujats per una política molt conservadora i per unes lleis educatives involucionistes (LOU, Llei de Formació Professional i LOCE).

València, 30 de desembre de 2003.
 


STEPV-Iv lamenta que el mapa de construccions escolars no estiga acabat en el 2003

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià acusa a la Conselleria d'Educació d'incomplir les seues promeses de finalització del mapa escolar de 1996.

El STEPV-Iv lamenta que les pitjors previsions s'hagen complert i que finalitze 2003 sense que estiguen acabades totes les construccions escolars necessàries per a desenvolupar la LOGSE. Tretze anys després de la seva publicació un percentatge molt alt dels escolars valencians encara no saben el que és la seva aplicació completa. Aquest fracàs de l'Administració valenciana afecta de ple a l'escola pública. Primer perquè un 38% d'alumnes de primer i segon de secundària obligatòria continuen en els col·legis de primària perquè no s'ha construït l'Institut al que han, per llei, d’acudir. En segon lloc perquè milers d'alumnes i alumnes han d'esperar en aules prefabricades, any rere anys, que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports done solució al problema de les construccions escolars.

El Sindicat denuncia la falta de transparència i d'informació en la gestió d'aquestes construccions. Des dels retards injustificats de la primera legislatura a l'opacitat absoluta de la segona. La solució- l'empresa pública CIEGSA encarregada de acabar el mapa escolar- s'ha convertit en el problema. L’STEPV-Iv considera que les empreses públiques no estan per a guanyar diners, però tampoc per a perdre-ho i molt menys per a malbaratar-ho.

Des d'aquesta organització es reclama una informació veraç i completa sobre les construccions escolars, ja que des de novembre de 2002 no existeix una informació pública sobre les mateixes. Segons les dades del Sindicat en aquests moments faltarien per construir el 45,72 % dels centres prevists segons el següent desglossament:

PREVISTES

FALTEN

%

PRIMÀRIA

187

61

32,62%

SECUNDÀRIA

257

142

55,25%

TOTALS

444

203

45,72%

La comunitat escolar i la societat valenciana han de conèixer el cost final dels centres escolars sumant el cost dels lloguers de les aules prefabricades, també cal que s'informe de quin és el preu del metre quadrat construït, no només des de la licitació i adjudicació sinó afegint-li els modificats i reformats al projecte inicial.

L’STEPV-Iv espera que la publicació del Reial Decret 1537/2003 publicat al BOE el 10 de desembre, sobre els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyaments de règim general no siga un nou invent per a ajornar el compliment de les obligacions legals de la Administració sobre les construccions dels centres escolars públics amb la rebaixa d’obligacions per als promotors de la construcció de centres, especialment per a la iniciativa privada.

Així mateix el Sindicat exigirà a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport la convocatòria d’una Mesa Sectorial d’Educació monogràfica sobre construccions escolars per tal que l’Administració informe sobre la situació actual i la planificació dels propers anys.

València, 18 de desembre de 2003
  La denuncia de los sindicatos del COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO de Valencia ante la Inspección de Trabajo contra la Dirección Territorial de Educación empieza a surtir efectos

STEPV-IV, CCOO-PV, FETE-UGT-PV, ANPE-CV i CSI-CSIF denunciaron a la Dirección Territorial el incumplimiento de una serie de artículos del Reglamento Interno del COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO.

Tras una serie de reuniones con la Inspectora de Trabajo, ha quedado claro que la Dirección Territorial:

 1. Ha entregado, por fín, la documentación e informes sobre aquellos casos que los sindicatos habían solicitado desde hacía tiempo, así como también que ha propuesto un administrativo para colaborar con el Secretario del Comité.
 2. Sin embargo, continúa sin facilitar una sala permanente y adecuada, ubicada en la misma sede de la Dirección Territorial, que permita realizar los trabajos de los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral y de los Delegados de Prevención, así como tampoco no se ha conseguido el mínimo presupuesto que permita hacer una presentación del Comité de Seguridad y Salud Laboral a todos los trabajadores y trabajadoras del Sector, por lo que se mantiene el máas profundo desconocimiento de este Comité, de los Delegados de Prevención, de sus funciones, y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La Inspectora de Trabajo ha manifestado de palabra que ante los incumplimientos pondrá en marcha los mecanismos legales adecuados, en concreto, el Requerimiento Especial a la Dirección Territorial.

Por otra parte, recordamos que este Comité de S.S.L. pidió al Conseller de Cultura, Educación y Deportes su directa intervención para que se creen los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y se inicien el mapa de riesgos laborales de la enseñanza.

Fruto de ello, la Conselleria convocó con urgencia una reunión organizaciones sindicales-Secretario Autonómico (Sr. Caturla), que se comprometió seriamente en los temas, de los que dimos cumplida información (adjuntamos la nota de prensa enviada el pasado dia 5)

Valencia, 12 de diciembre de 2003.

 


La pressió sindical aconsegueix desbloquejar el silenci de l’Administració.

Les mesures sobre salut laboral a l’ensenyament comencen a concretar-se.

La Conselleria de Cultura i Educació s’ha compromés amb les Organitzacions Sindicals representatives de l’Ensenyament a assumir una sèrie de compromisos en Seguretat i Salut Laboral. Les mesures acordades son:

 1. Iniciar en la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral el disseny del Mapa de Riscs Laborals del sector, coordinar els Comités de Seguretat i Salut Laborals de València, Castelló i Alacant i concretar el nombre de delegats i delegades de Prevenció de les tres circunscripcions.
 2. Crear el conjunt de places que resten per completar el desenvolupament de tot els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i proveïr-les, mitjançant el mecanisme de provisió de llocs de treball establit en borses de treball.

Per al complimnet d’aquests compromisos adquirits pel Secretari Autonomic, Sr. Maximiliano Caturla, s’han fixat dates concretes. Totes les organitzacions sindicals (STEPV-IV, CCOO-PV, UGT-PV, ANPE-CV i CSI-CSIF) entenem que s’ha resolt una demanda arrossegada des de fa més de dos anys. Per això hem desconvocat la concentració del proper dimarts, dia nou de desembre. Les tres Juntes de Personal de Valencia, Castelló i Alacant, així com el Comité de Seguretat i Salut Laboral de Valencia havien aprovat una la resolució "Per la seguretat i la Salut a l’Ensenyament" i entrevistes amb els responsables de la Conselleria, inclós el Sr. Conseller.

València, 5 de desembre de 2003.

 


Los complementos de especial dedicación al centro y de función tutorial, un peligro para el profesorado

STEs-i no firmó el acuerdo de ámbito de gestión del MECD

El dia 2 de diciembre se ha firmado entre el Ministerio de Educación y cuatro sindicatos el acuerdo de medidas de apoyo al profesorado del ámbito MECD, en desarrollo del artículo 62 de la LOCE. La Confederación de STEs-i –segunda fuerza sindical en este ámbito- no ha firmado el mismo, por entender que alguno de los puntos del acuerdo entrañan un peligro para el profesorado, y que de las reivindicaciones defendidas unas no se han recogido y otras se han contemplado de manera insuficiente. Este acuerdo será, a corto plazo, esgrimido como referente en las mesas de negociación de las distintas comunidades autónomas, una vez que se empiece a concretar por territorios el desarrollo de las medidas de "apoyo al profesorado" que anuncia la LOCE y que a nuestro juicio, tal como ya denunciamos cuando se promulgó esta ley, no han sido tales.

El complemento que el MECD plantea en reconocimiento a la función tutorial debe ser generalizado a todo el profesorado, ya que esa tarea es inherente al ejercicio de la docencia; por otra parte, el establecimiento de una compensación económica por "especial dedicación al centro" o, en su caso, por su participación en los planes de innovación educativa va a ser, en el futuro, fuente de agravio y de conflicto, en la línea de la obsesión jerarquizadora y competitiva que el MECD está empeñado en introducir en los centros educativos.

La regulación de la reducción de la jornada lectiva del profesorado mayor de 55 años no recoge las demandas al respecto, ya que no se ha conseguido evitar la correspondiente reducción proporcional de salario, y tampoco se ha atendido la petición de nivel 24 para el Cuerpo de Maestros.

STEs-i considera que se ha perdido la ocasión de solucionar problemas específicos del profesorado de Ceuta y Melilla, como la homologación de las retribuciones complementarias, la creación del Consejo Escolar de Melilla y Ceuta –para evitar ser el único territorio donde su comunidad escolar está excluida de la participación en los temas educativos- o la negociación del Plan de Acción Social de funcionarios docentes de Melilla y Ceuta, etc.

 


STEPV replica al conseller Esteban González Pons sobre les proves extraordinàries d'avaluació de l'alumnat

La revista Magisterio Español publica una entrevista amb el conseller de Cultura, Educació i Esport en la que afirma que els sindicats estan d'acord en realitzar les proves extraordinàries d'avaluació de l'alumnat en juliol 
cosa que no és certa.

L'STEPV-Iv no està d'acord en aquesta proposta per diversos motius que ja hem explicat a l'opinió pública valenciana i a la Comunitat Educativa. El sindicat recorda que l'anunci del conseller de fer aquestes proves en 
juliol es va fer a través dels mitjans de comunicació, mai en cap òrgan de negociació o participació, va ser a partir de la resposta de l'STEPV-Iv i d'altres sindicats quan el conseller va intervindre públicament per retirar 
la proposta.

El sindicat considera que existeixen organitzatius, laborals, socials i econòmics per no fer les proves en juliol. A més dels motius pedagògics que suposen l'avaluació continua de l'alumnat que es veuria trencada tant en el 
mes de juliol com en el mes de setembre.

De tota manera, el sindicat planteja la necessitat d'obrir un debat global sobre la jornada, el calendari i la distribució del temps escolar.

València, 21 de novembre de 2003.
  


L'STEPV-Iv no comparteix el procediment per nomenar al president del Consell Escolar Valencià

L'STEPV-Iv no comparteix el procediment per nomenar al president del Consell Escolar Valencià. Per a aquest sindicat resulta molt contradictori que el Conseller d'Educació haja parlat en el seu discurs de constitució d'aquest òrgan que vol que aquest siga un autèntic fòrum de participació educativa on tota la Comunitat Educativa puga treballar en l'objectiu de millorar la qualitat del sistema educatiu valencià i acte seguit nomene al president sense tindre en compte l'opinió dels membres del CEV. Si el que realment es vol és un òrgan de participació i debat el que caldria seria renunciar a eixe “privilegi” i deixar que fos el propi Consell Escolar qui triara el president com se fa en altres comunitats autònomes. No obstant això vol felicitar al nou president Enrique Luján i al nou vice-president Fernando Leon.

Respecte al discurs realitzat pel Conseller, l'STEPV està d'acord en considerar que estem en un moment important per a l'educació i es conglatula que un dels objectius siga fer del CEV un òrgan on es debatisquen totes les línies de política educativa i considera un gest interessant que el Conseller l'haja triat com a primer òrgan on presentar el “Pla d'actuacions per a la qualitat del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana 2003-2007”. Esperem que aquesta siga la línia de treball en els 3 anys que té per davant aquest Consell.

Per contra, l'STEPV lamenta que no s'haja donat l'oportunitat als membres de l'òrgan d'haver fet ús de la paraula per poder expressar-li al propi Conseller les primeres impressions, valoracions i expectatives, com és habitual quan compareix davant el CEV.

València, 20 de novembre de 2003. 
 


La conselleria d’educació adeuta encara als centres públics les ajudes del curs passat a escoles amb alumnat amb necessitats de compensació educativa.

D'altra banda aquest any no s’ha lliurat cap quantitat, a més de haver reduït dràsticament les assignacions econòmiques als centres públics.

La Conselleria d'Educació no ha anbonat encara bona part de les dotacions econòmiques corresponents al curs 2002/03 per activitats d'Acció Compensatòria. Els principals afectats pel retard són els centres d'acció educativa singular (CAES), que escolaritzen alumnat immigrant, alumnat de minories ètniques i població més desfavorida. També es troben afectats els col.legis rurals agrupats (CRA), que són centres amb alumnat de pobles petits, i que necessiten de compensació educativa per raons de aïllament geogràfic, dispersió, etc. Als darrers anys s'ha incrementat de manera considerable la matrícula d'alumnat immigrant, una població escolar amb problemes d'adaptació que manifesta necessitats educatives importants. Mentre és creixent el nombre de centres que elabora projectes adaptats a la nova realitat, les subvencions oficials es mantenen en xifres desfasades i sempre arriben tard, una situació que amenaça amb paralitzar les iniciatives d'innovació educativa en marxa.

Fent una comparació entre el curs 2002/03 i 2003/4, i sols tenint en compte la convocatoria ordinària d’aquestes ajudes, segons es publiquen en el Bulleti Oficial de la Generalitat dels dies 22-08-02 i 22-08-03 on apareixen les resolucions de la direcció General d’Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura i Educació ens trobem que les quantitat econòmiques s’han congelat (al voltant de 700.000 euros anuals), mentre que el nombre de centres que han sol.licitat aquestes subvencios i complixen els requisits per a obtíndre-les ha augmentat de forma espectacular (2002 havien 271 centres, 2003 hi ha 446), de manera que les quantitats a percebre disminuexen cada any de forma alarmant:

Quantitat mitjana a percebre per centre a 2002…. 2.137 euros

" " " " 2003 …..1.209 euros

 

Es constata un augment considerable de les plantilles de professorat de suport a aquestos programes però la gran quantitat de centres que accedeixen cada any a aquestos fa que no es note de forma considerable, calculem que al 2002 havia una mitjana de 0.39 professors/es per centre amb programa de compensació educativa incrementant la plantilla ordinaria i a l’any 2003 és aproximadament de 0’49, la qual cosa es veu des de l’STEPV-Iv molt positivament, però considerem que encara és insuficient.

CENTRES CAES-PUBLICS – (Centres d’acció compensatòria)

 

2002

 

2003

 

ALACANT

14

93.540 euros

17

120.690 euros

CASTELLÓ

9

48.540 "

9

23.700 "

VALÈNCIA

15

54.600 "

18

76.500 "

TOTAL

38

196.290

44

220.890

CENTRES AMB PROGRAMES O ACCIONS DE COMPENSATÒRIA-PÚBLICS

  2002

 

2003

 

ALACANT

49+9

165.350 euros

100+7

205.740 euros

CASTELLÓ

25+17

173.430 "

48+25

123.600 "

VALÈNCIA

120+21

176.130 "

133+89

156.934 "

TOTAL

241

514.910 "

402

486.264

TOTALITAT DE PROGRAMES- CENTRES PÚBLICS

 

2002

 

2003

 

Compariació centres, quantitats.

241

711.200 euros

446

707.154 euros

Font: DOGV

Cada any són més els municipis que presenten un projecte comú per a dur endavant aquesta problemàtica, implicant-se Ajuntament i a vegades centres privats, però el retard en el lliurament de les quantitats fa que les activitats no es poguen realitzar de forma correcta, per que quan parlem de diners del curs passat, parlem de empreses que no poden cobrar, activitats que no es poden realitzar i favors que s’han de demanar per part dels equips directuis per a poder realitzar excursions, compres de materials, activitats, etc.

STEPV-Iv denúncia de la foma més contundent aquesta conducta irresponsable de la Conselleria, i concretament de la direcció general d’Ensenyament, exigint l’immediat pagement de les quantitats del curs passat i per supos les del primer quadrimestre del curs 2002-3 es facen de forma correcta en el moment que pertoque.

Durant la setmana del 10 al 16 de novembre l'STEPV-Iv ha denunciat en premsa aquesta situació i la Conselleria d'Educació ha reconegut que s'han disminuït les ajudes i que no s'ha lliurat les quantitats del curs passat, fent constar que en breu pagarà les subvencios adeutades als centres.

Valencia 19 de novembre de 2003
 


Sobre las condiciones de trabajo del personal no docente en centros escolares

El proyecto de requisitos mínimos de centros escolares olvida al personal de administración y servicios

Analizado, desde "STEs-Intersindical", el proyecto de requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas escolares de régimen general de la nueva LOCE, descubrimos con estupor que no se nombra al PAS (Personal de Administración y Servicios), ni a las instalaciones necesarias para el desarrollo de su trabajo, en ningún artículo, párrafo, ni siquiera en disposiciones adicionales.

Y ante tal indiferencia de la ley, nos preguntamos si es que ya no les hacemos falta. O sea, quizá ya no necesiten personal de limpieza para atender las condiciones higiénicas de los centros. Quizá ya no les haga falta el personal de oficina porque las matrículas, por ejemplo, se hagan solas o quizá ya no necesiten que nadie les haga las miles de fotocopias diarias que hacen los y las ordenanzas.

Quizá se olvidan del Personal de Administración y Servicios de los centros escolares aposta, porque este gobierno y muchos de sus seguidores piensan todavía que el personal no docente que trabaja en los centros no es parte de la comunidad educativa, no participa de la educación del alumnado y no es necesario ni importante en estos ámbitos. En el vigente Decreto de Mínimos se habla de instalaciones, profesorado, alumnado por metro cuadrado, etc..., pero ni hablar de instalaciones tales como conserjerías, oficinas o almacenes de limpieza, espacios donde poder cambiarse dicho personal, etc.

No parece necesario en este real decreto e, igual que sí hace delimitando el alumnado por aula y el profesorado por cantidad de alumnado, especificar el número de ordenanzas y personal administrativo según alumnado y profesorado o el número de limpiadoras, no sólo ya por alumno, sino por metro cuadrado del centro.

Si ya existen regulaciones específicas sobre nuestros horarios y nuestras funciones en los centros de enseñanza, deben sentarse y elaborar leyes sobre nuestras condiciones de trabajo (conserjerías debajo de escaleras, falta de espacio físico para el personal de limpieza, mobiliario en condiciones en las oficinas, y un millón de etc.) y por supuesto sobre la dotación de personal.

Muchos centros se van ampliando dejando el mismo personal con el doble y a veces, el triple de trabajo. Y todo esto a costa de nuestra salud, mental y física.

Desde el sector de Administraciones y Servicios Públicos de la Confederación de "STEs-Intersindical" denunciamos esta reforma de la enseñanza que, además de clasista y segregadora, olvida a la totalidad de nuestro colectivo: trabajadores y trabajadoras cada vez más necesarios y necesarias en los centros de enseñanza.

Confederación de STEs-Intersindical
Sector de Administraciones y Servicios Públicos

 


L'STEPV-Iv critica la situació d'abandó econòmic en que es troben els centres públics per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

El sindicat demana la intevenció del conseller, Esteban González Pons.

El sindicat denuncia que les centres públics, col.legis d'infantil i primària i Instituts de Secundària, es troben amb dificultats per acabar l'exercici pressupostari per la progressiva disminució de la partida dedicada a despeses de funcionament. La partida s'ha anat reduint des de que governa el Partit Popular. A més a més, s'utilitzen criteris eleaborats en els anys 80, a pesar que en els darrers anys les despeses han augmentat, per exemple la dedicada a les noves tecnologies.

Per al sindicat, aquesta situació pejudica notablement el normal funcionament dels centres, escoles i instituts, per no poder fer front a totes les despeses que tenen i pels retardaments en el pagament de les quantitats corresponents al darrer trimestre de 2003.

El sindicat critica la passivitat del director general d'Ensenyaments, Josep Vicent Felip, davant del problema que tenen els centres públics i l'ajornament, reiterat, de les converses i de les negociacions per abordar solucions al problema. El sindicat afirma que no és acceptable que es deixe el problema sense resposta una vegada més, ja que durant els darrers anys s'ha estat exigint una veritable negociació per augmentar la partida dedicada a despeses de funcionament dels centres a les despeses reals i necessàries per al bon funcionament dels centres públics. Per contra , la Conselleria d'Educació ha justificat la situació sota la coartada de problemes pressupostaris quan no n'hi ha hagut problemes econòmics per a d'altres partides com els parcs d'oci o la concertació de l'educació privada. El sindicat exigeix una modificació del projecte de pressupostos del 2004 que contemple una partida pressupostària adequada per resoldre la situació econòmica dels centres públics. De no ser aixó, el sindicat estudiarà les mesures de pressió per aconseguir acabar amb la situació.

Per altra part, el sindicat considera que el conseller, Esteban González Pons, ha de actuar, immmediatament, davant del conflicte i de la resposta negativa del director general d'Ensenyaments, Josep Vicent Felip. El sindicat afirma que el conseller té una bona ocasió per demostrar que totes les seues intervencions públiques a favor de l'ensenyament públic són alguna cosa més que declaracions retòriques i propaganda partidista. De no actuar en aquest moment i donar resposta satisfactòria a les justes peticions dels equips directius dels centres públics quedarà en evidència davant de l'opinió pública i de la Comunitat Educativa.

València, 25 d'octubre de 2003 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >