NOTÍCIES DE L'ACCIÓ SINDICAL

curs 2003 / 2004

18/10/03 Sobre la negociació en la Universitat de València i l'acte d'inici de curs
03/10/03 La Universitat Politècnica exclou a l'STEPV-Iv de la participació en els processos de negociació
02/10/03 El centre Auxias March d'Alboraia tancat per obres d'enderrocament
29/09/03 La majoria dels pares i mares d’alumnes del C.P. Ausiàs March d’Alboraia es neguen a deixar els seus fills a l’escola, perquè no reuneix les condiciones mínimes de seguretat
25/09/03 Concentracions davant l'Ajuntament de València sobre les beques de menjador i la Universitat Popular
24/09/03 Els retards reiterats de les subvencions per Compensatòria provoquen malestar
24/09/03 Respecte a les eleccions a consells escolars de centre i la realització de les proves extraordinàries previstes a la llei de qualitat.
19/09/03 L'STEPV-Iv demana la convocatòria de llicències per estudis per al professorat
15/09/03 L'STEPV-Iv demana l'obertura de les negociacions a l'ensenyament
11/09/03 L'STEPV-IV demana al Conseller d'Educació la renovació immediata del Consell Escolar
 

11/09/03

L'STEPV-IV davant de la informació apareguda al diari El Pais el 12 de setembre de 2003 sobre la renovació del Consell Escolar Valencià

16/09/03

Intervenció del STEPV-IV en el ple del Consell Escolar Valencià. 16-setembre-2003

09/09/03 L’STEPV-Iv contesta al President Francesc Camps
La Conselleria d'Educació no ha fet els deures de la Llei de Qualitat en Educació
08/09/03 Una vegada más el curs escolar comenga amb provisionalitat
06/09/03 Comunicat de premsa d’inici de curs dels centres educatius públics d’educació infantil i primària
06/09/03 La Intersindical Valenciana demana la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública
05/09/03 Les classes en els centres d'infantil i primària s’inicien amb els mateixos problemes dels darrers cursos escolars
05/09/03 STEs: el curso comienza bajo el signo del retroceso
14/07/03 L’STEPV-IV davant l’anunciada Llei General d’Universitats Valencianes
14/07/03 Al voltant del sistema d’acreditació i habilitació de la LOU
14/07/03 Reflexions sobre l’aplicació del complement autonòmic a la Universitat de València: Una misèria
12/07/03 L'STEPV-IV critica la reducció de l'oferta de batxillerats en valencià a la ciutat de València
21/06/03

El conseller d'Educació fa el primer contacte amb l'STEPV-IV en la seu del sindicat

   
 

 anteriors a 1 de juliol

anteriors

CURS 2002/2003
Estiu 03 3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

CURS 2001/2002
Estiu 02 3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

CURS 2000/2001

 

 Sobre la negociación en la Universitat de València y el acto de inicio de curso

Ayer dia 17, durante la inauguración del curso académico 2003/4, un grupo de oficiales de laboratorio y de personal de administración y servicios de la universidad de Valencia ejercimos, a pesar del intento de 
prohibición y agresión por parte de los equipos de seguridad del acto, nuestro derecho a manifestar nuestras diferencias en torno a la oferta de negociación que la Universidad ha hecho para todo el personal de administración y servicios, y en su caso, específicamente para los oficiales de laboratorio.
Hemos de subrayar que en la actualidad esta en vigor el acuerdo firmado entre la Universidad y los sindicatos CC.OO,UGT,CGT y STEPV-iv de fecha 21 de Junio del 2002 que consta de 5 puntos y cuyo punto 3 dice”Compromís en ferm que les pròximes negociacions aniran encaminades a homologar la plantilla i la classificació dels llocs de treball amb la resta de les Universitats de la Comunitat Valenciana, prioritzant aquells grups que presenten més desajusts”.

Para desarrollar dicho acuerdo en vigor han tenido lugar dos mesas negociadoras en las cuales la Institución ha presentado el documento titulado “Proposta d’acord social 2003/2005” que ha obtenido la adhesión de CC.OO. y UGT y el rechazo de CGT y el STEPV-iv.

Los sindicatos no firmantes de dicha propuesta reclamamos la negociación ­ de la que se nos pretende excluir como “castigo”- de la mejora de nuestras clasificaciones y de nuestras retribuciones en el mismo 
sentido que señalaba nuestro Rector Francisco Tomás en el acto de inauguración cuando habló de “homologar el gasto universitario a la UE” 

El STEPV-iv reclama la retirada del documento “proposta d’acord social 2003/2005” y la substitución por una oferta de negociación que desarrolle de manera inequívoca el acuerdo de homologación con el resto de universidades públicas valencianas en lo referente a nestras condiciones de trabajo,carrera administrativa,retribuciones,etc.etc.
El STEPV-Iv continuará proponiendo medidas de presión para conseguir la retirada del documento firmado por la Universidad y dos sindicatos, en contra de la opinión mayoritaria del personal universitario, y estudiará la medidas legales para impedir la exclusión de las mesas de negociación a las cuales tenemos derecho a asistir por ser un sindicato representativo del personal de la Universidad de València en todos los ámbitos.

València, 18 de octubre de 2003


La Universitat Politècnica exclou a l'STEPV-Iv de la participació en els processos de negociació.

La Universitat Politècnica de València exclou al Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-IV) de participar en els processos negociadors que afecten al seu personal laboral i funcionari, per decisió unilateral del seu Gerent segons carta datada en 1 d’octubre de 2003.

Així, l’STEPV-IV és el sindicat majoritari (42,25 % de delegats/des) a l’ensenyament públic no universitari i compta amb una representació més que suficient per participar en la Mesa d’Universitats del País Valencià, en les futures negociacions pendents amb la Conselleria, al voltant de la promulgació de la Llei Valenciana d’Universitats. D'igual manera participarà en l’elaboració del III Conveni Col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques valencianes. Malgrat aquesta àmplia representació ha quedat marginat de la negociació a nivell d’Universitat Politècnica, per negar la seua adhesió a l’òrgan de negociació que ha creat la Universitat Politècnica per al Personal Laboral (personal d’administració i serveis i personal docent i investigador amb contractes laborals) i el Personal d’Administració i Serveis funcionari, excloent arbitràriament dels àmbits negociadors al Personal Docent i Investigador funcionari.

L’STEPV-IV considera que en virtut del que disposa l’Estatut dels Treballadors i el vigent II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral correspon, sense cap possibilitat d’exclusió, a les organitzacions sindicals presents al Comité d’Empresa la capacitat negociadora amb l’empresa. Així mateix ostenten aquesta capacitat en relació al personal funcionari, segons la Llei d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques (art. 30), aquelles organitzacions que hagen obtingut el 10% o més dels representants en les eleccions per a Delegats i Juntes de Personal, com és el cas de l’STEPV-IV, que es troba present al Comité d’Empresa de la Politècnica, que representa tot el Personal Laboral (PAS i PDI) i ostenta més del 10% del Personal Funcionari, naturalment computant totes les Juntes de Personal, sense excloure'n cap, com fa el Gerent de la Politècnica que no té en compte la Junta de Personal Docent i Investigador funcionari.

Per tant, l’STEPV-IV no pot ser exclòs de participar en qualsevol òrgan que es contituisca al si de la Politècnica que tinga per objecte la negociació de les condicions laborals dels treballadors, sense que siga necessària la seua adhesió prèvia. La seua presència es basa en un dret bàsic i d’ineludible respecte.

Aquesta arbitrària exclusió, pel fet de no combregar amb el que dicta el Sr. Gerent, no té cap tipus de justificació legal: per participar en processos negociadors l’únic que cal és complir els requisits de la llei i dels convenis col·lectius. No es poden afegir i exigir requisits que no existeixen en les normes. L’STEPV-IV ostenta una representació suficient innegable a nivell d’Universitat Politècnica tant respecte al Personal Laboral com al Personal Funcionari, i la negació del dret a la negociació de les condicions de treball del seu personal pot suposar una vulneració de la llibertat sindical, que sens dubte serà recorreguda davant dels tribunals de justícia per la via que marca la pròpia Llei Orgànica de Llibertat Sindical, la del procés de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona. En aquest sentit el sindicat ha encarregat als seus Serveis Jurídics la interposició de les demandes corresponents davant la jurisdicció competent.

València, 3 d'octubre de 2003

 


El centre Auxias March d'Alboraia tancat per obres d'enderrocament

El Director General d'Ensenyament de La Conselleria de Cultura i Educació, J. V. Felip ha donat ordre de que es tanque immediatament el Centre Públic Ausiàs March d'Alboraia, després que la Direcció Territorial haja obligat a obrir el Centre des de dilluns quan la situació era infinitament més perillosa.

El tancament es deu al perill que suposa l'enderrocament d'un edifici annex al col.legi i que pràcticament en aquest moment està acabat i el que falta es la reconstrucció de la tanca. Dilluns la situació era molt perillosa, amb grues immenses treballant, enderrocs apilats al mur de l'escola, cables penjant, tanques provisionals i, en aquestes condicions la Direcció Territorial a través de la Inspecció Educativa ordena que el centre cal obrir-lo.

Aquest Sindicat, l'Associació de Mares i Pares i l'equip directiu en una reunió opinen que és convenient que es paralitze l'activitat durant tres dies per acabar les obres. Es reuneix el consell escolar del centre i determina en aquest sentit, però la Direcció Territorial no envia cap tècnic i diu que continuen les classes.

Davant d'aquesta arbitraria decisió el Consell Escolar recomana que no entre l'alumnat a classe perquè pot resultar perillós. L'STEPV.Iv, a través dels delegats de prevenció de riscos laborals, fa una inspecció i davant del perill evident, presenta una denúncia per considerar que s'està posant en perill la salut i seguretat dels treballadors i treballadores del centre i també emet dos notes de premsa al respecte, mostrant la seua preocupació.

El centre demana tots els dies informes oficials i fins dimecres no arriben els tècnics de La Unitat Tècnica de Construccions, i a la vista de l'informe, visiten el centre el Director General d'Ensenyament, la Directora Territorial i la inspecció Educativa.

En el dia d'avui s'emet una resolució de la Direcció Territorial que s'envia a la direcció del Centre en el sentit de tancar l'escola.

El sindicat STEPV.Iv mostra la més total indignació per l'actuació arbitrària de la Conselleria i demana que es depuren les responsabilitats si el Comitè de Seguretat i Salut laboral considera que s'ha posat en perill la seguretat de les persones.

València, 2 d'octubre de 2003


La majoria dels pares i mares d’alumnes del C.P. Ausiàs March d’Alboraia es neguen a deixar els seus fills a l’escola, perquè no reuneix les condiciones mínimes de seguretat

La improvisació, la mala gestió han fet víctimes als alumnes, mestres i pares de l’Escola Ausias March d’un calvari, que dura ja massa temps. L’enderrocament d’un eficici annex a l’escola encara no està acabat, després d’haver estat els xiquets rebent classe als locals parroquials i haver tornat hui a l’escola. La situació actual és que hi ha unes excavadores immenses treballant en hores de classe, enderrocs al costat de la porta de l’escola, la paret mitjera sense construir i en aquestes condicions l’alcalde vol que comencen les classes al centre.

Els tècnics, suposadament, diuen que no hi ha perill, però no hi cap constatació escrita per part de cap tècnic, ni per part de l’Ajuntament, ni de la Conselleria.

El Sinticat STEPV-Iv manifesta que aquesta situació lamentable ha desembocat en un seriós perjudici per a l’alumnat, per a la salut laboral del professorat i que no es pot tancar sense demanar responsabilitats polítiques, ja que l’Ajuntament ha tapat els forats de la seua inoperància, per no mostrar més fermesa amb les empreses constructores i la mateixa empresa elèctrica i després haver de gastar dirers públics per a solucionar allò que després és quasi impossible.

Qualsevol solució que ara es prenga, entrebancarà la marxa posterior, ja que la suspensió de les classes serà un perjudici per al professorat, que al final de curs, haurà de treballar de valent per a complir els termes que imposa l’administració per a tramitar les documentacions que corresponen a aquest període i, per descomptat començar ara les classes en eixes condicions sembla una temeritat.

L’Administració del PP, com sempre, fa víctima l’escola pública de la seua inoperància, atés que té sempre altres interessos com a prioritaris.

València 29 de setembre de 2003
 


Concentracions davant l'Ajuntament de València sobre les beques de menjador i la Universitat Popular

Beques Menjadors Escolars
El STEPV-Iv ha estat present en la concentració convocada a la Plaça de l'Ajuntament per les mares i els pares d'alumnes dels centres públics d'educació infantil de la ciutat de València. Aquesta concentració ha estat formada per més de 28 centres publics. 
El sindicat STEPV rebutja de plè la política regresiva del PP que sempre va retallant les despeses amb els col.lectiuis més sensibles. 
Fa temps que el PP va recurtant les beques, subvencions etc, i entre elles es troben les beques de menjador escolar. La Conselleria d'Educació cada vegada posa més complicat l'accés a aquestes ajudes; i ara l'Ajuntament de València continua amb aquesta dinàmica de retalls. Però al mateix temps si ajuda als alumnes dels centres concentats amb beques de menjador.
La Regidoria d'Afers Socials ha convocat per al proper dijous una reunió amb els afectacs, per tant estem a l'espera d'una rectificació per part de l'Ajuntament. Una vegada coneguda la proposta municipal donarem la nostra opinió al respecte.

València a 23 de setembre de 2003


UNIVERSITAT POPULAR
El sindicat STEPV-Iv ha participat en la concentració convocada a la Plaça de l'Ajuntament de València, en solidaritat amb el professorat i alumnat de la UNIVERSITAT POPULAR de l'Ajuntament de València, preocupats per la difícil situació en que es troben degut al retall de docents, que comporta la necessària disminució de l'alumnat respecte a cursos anteriors. Aquesta concentració ha estat molt nombrosa amb la presència de més de 500 persones, i posteriorment s'ha desplaçat a la Plaça d'Amèrica.
És una clara agresió a una de les propostes culturals/educatives més arrelades al País Valencià, constituint un referent en l'Educació d'Adults i l'Animació Sociocultural. 
Per tant exigim que l'Ajuntament no duga a terme aquest retall i que es comprometa a continuar amb aquest projecte amb més força si cap.

València a 24 de setembre de 2003
  


Immigrants i innovació educativa, principals afectats per la manca de recursos

Els retards reiterats de les subvencions per Compensatòria provoquen malestar

La Conselleria d'Educació no ha lliurat encara bona part de les dotacions econòmiques corresponents al curs 2002/03 per activitats d'Acció Compensatòria. Els principals afectats pel retard són els centres d'acció educativa singular (CAES) i els col.legis rurals agrupats (CRA), llocs on s'ha incrementat de manera considerable la matrícula d'alumnat immigrant, una població escolar amb problemes d'adaptació que manifesta necessitats educatives importants. Mentre és creixent el nombre de centres que elabora projectes adaptats a la nova realitat, les subvencions oficials es mantenen en xifres desfasades i sempre arriben tard, una situació que amenaça amb paralitzar les iniciatives d'innovació educativa en marxa. Des del sector, el professorat exigeix l'increment de les assignacions econòmiques i la normalització del seu lliurament per part de l'Administració en el mes de setembre de cada curs escolar. Com en altres capítols econòmics, STEPV-Iv considera necessària l'obertura d'un procés de negociació amb la Conselleria d'Educació per actualitzar les assignacions econòmiques per Acció Compensatòria.

23 setembre 2003
 


Respecte a les eleccions a consells escolars de centre i la realització de les proves extraordinàries previstes a la llei de qualitat.

L’STEPV-Iv no està d’acord amb l’ajornament de les eleccions a Consells Escolars de Centres proposada per les Confederacions de Pares i Mares d’Alumnes a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Per aquest sindicat les eleccions s’han de celebrar en les dates previstes. No n’hi ha cap argument per retardar-les.

Pel que fa a les proves extraordinàries, exàmens de setembre, el sindicat tampoc està d’acord amb la seua realització al mes de juliol. El sindicat considera que ni per motius pedagògics, organitzatius i socials s’haurien de fer a juliol. També assegura que la proposta suposa un pas en la potenciació de l’ensenyament privat i s’allunya de la gratuïtat de l’ensenyament, a més de provocar desigualtats entre l’alumnat que està escolaritzat en l’ensenyament públic respecte del que hi és a la privada. A més a més xoca, frontalment, amb les condicions de treball del professorat, tant de l’ensenyament públic com de la privada.

L’STEPV-Iv afirma que les condicions laborals del professorat s’han de negociar en la Mesa Sectorial d’Educació i en la Mesa de Privada i avisa que no acceptarà cap intromissió per part d’altres agents socials.

Per acabar, el sindicat proposa obrir un debat sobre el temps i la jornada escolar, així com del calendari escolar, per adaptar-los a les necessitats educatives, pedagògiques i socials. La discussió sobre el calendari escolar ha de conectar-se necessàriament amb l’anàlisi de les necessitats socials sobre els ritmes escolars, períodes lectius i vacances, i un control de la intensificació de la jornada d’alumnat i professorat. Aquest control ha de lligar-se, en el context europeu, amb l’evolució de les tendències socials al món del treball i als espais de descans i oci. En aquest debat cal avançar cap a l’autonomia dels centres per regular el seu propi model de jornada i sobre la dotació dels necessaris recursos econòmics i la dotació pressupostària adient per aplicar totes aquestes mesures organitzatives.

València, 23 de setembre de 2003.
 


L'STEPV-Iv demana la convocatòria de llicències per estudis per al professorat

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) demana a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que convoque llicències per estudis per al professorat.

La darrera vegada que es va fer una convocatòria de les llicències per estudis va ser l'any 1995, des d'aleshores no s'ha produït cap convocatòria, malgrat el compromís de la pròpia Administració Educativa de fer una convocatòria l'any 1996. L'STEPV-Iv ha demanat tots els cursos que es convocaren les llicències per estudis sense que l'antiga direcció general d'Ordenació i Innovació Educativa haja tingut en compte aquestes peticions.

Fins i tot el CEV en el darrer Informe sobre la situació del Sistema Educatiu, a proposta d'aquest sindicat, li recomana a l'Administració Educativa Valenciana que faça convocatòria de llicències per estudis per al professorat.

L'STEPV-Iv també vol posar de manifest que el País Valencià és l'única que no fa convocatòries, la resta de Comunitats Autònomes les han publicades al llarg del 2003 .

València, 19 de setembre de 2003.
  


L'STEPV-Iv demana l'obertura de les negociacions a l'ensenyament

El sindicat ha demanat a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports l'obertura de la negociació. Després del nomenament del nou conseller i del seu equip, d'uns mesos, juliol i agost, farcits de declaracions i de titulars ha arribat el moment que el nou equip de la Conselleria es pose mans a l'obra i convoque les meses de negociació de tots els sectors educatius: Mesa Sectorial d'Educació, Mesa de l'Ensenyament Privat concertat i Mesa Sectorial d'Universitats. Per a l'STEPV-Iv és necessària la dinamització dels processos de negociació per donar resposta als problemes de l'educació i millorar les condicions laborals de les treballadores i treballadors de l'ensenyament.

En eixa línia, el sindicat considera que n'hi ha tota una sèrie de temes que s'han d'abordar, immediatament, en concret ens referim a:

 • El tancament de la negociació del procés d'adscripció de secundària. En aquest bloc cal incloure la convocatòria del concurs de trasllats, enguany, dels diferents cossos de Secundària.
 • Les retribucions del professorat. Per una banda, l'actualització del complement específic que està pendent des del tercer trimestre de l'any 2002, els sindicats presents a la Mesa Sectorial d'Educació vam concretar-la, al mes de novembre de 2002, en un augment de 25euros mensuals. D'altra, cal negociar el conjunt de les taules retributives del professorat, cosa que no s'ha fet des de fa molt de temps.
 • L'adscripció del professorat del Cos de Mestres a les places del primer cicle d'ESO dels IES s'ha de fer, enguany, en tots aquells centres on encara no s'ha fet. També cal convocar el concurs de trasllats d'aquest cos.
 • El sindicat proposa obri la negociació de la situació de l'Educació Infantil: oferta pública del tram 0-3 anys, augment de la plantilla de professorat d'infantil en els centres on s'imparteix el tram 3-6, adequació dels espais, reducció de la jornada lectiva,...
 • La negociació d'un Pla d'estabilitat laboral per al professorat interí i la modificació del sistema d'accés que possibilite un accés diferenciat a la funció pública docent.
 • La negociació del Pla d'actuacions de Formació de Persones Adultes que contemple el Mapa, les plantilles dels centres, el procediment de provisió dels llocs de treball, la transferència del personal de la Diputació de València, el conveni general multilateral entre les diverses administracions públiques,...
 • La constitució i la dotació de personal als serveis de prevenció i el reconeixement de les malalties professionals al sector.
 • Informació sobre els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2004 en tots els aspectes referits a Educació.
 • La Planificació educativa per al curs 2004-05 dels centres d'infantil, primària i secundària. La revisió del Mapa Escolar per atendre les noves necessitat del sistema educatiu.
 • El Pla de Formació del Professorat. En aquest apartat s'ha d'incloure un punt específic sobre la formació lingüística del professorat que no té competència en valencià.
 • La negociació de les condicions de treball del professorat itinerant: segur de vida, despeses de quilometratge, reducció de la jornada lectiva,...
 • Les plantilles dels SPES, la provisió reglamentària dels llocs de treball vacants i l'accés dels psicopedagogs als Cos de Professorat de Secundària.
 • La negociació de la situació dels ensenyaments de règim especial: escoles de disseny, conservatoris de música, escola de ceràmica, escoles d'idiomes, escola d'art dramàtic i dansa,...

Per al sindicat és inajornable la negociació de tots aquest temes, molts d'elles es venen arrossegant des de fa anys, sense que es done una resposta per part de l'Administració Educativa. A més a més, d'aquest punts, cal iniciar la negociació de tot el bloc de temes relacionats amb el desplegament de la Llei de Qualitat al País Valencià. L'Administració Educativa no ha presentat cap document ni proposta als agents socials.

València, 15 de setembre de 2003

 


L'STEPV-IV demana al Conseller d'Educació la renovació immediata del Consell Escolar Valencià

El Conseller d'Educació ha substituit al president del Consel Escolar Valencià perque pensa nomenar a l'actual alcalde de Utiel com nou president. L'STEPV-Iv considera hores d'ara no té sentit nomenar un nou president del Consell Escolar Valencià, quan aquest òrgan està actuant en funcions, ja que el seu mandat va concloure en el mes de març .

Tot i que aquest sindicat va estar d’acord en que s’ajornara la renovació fins que conclogueren els processos electorals que podien afectar a la seua composició, ja fa cinc mesos que l’últim procés va concloure (les eleccions autonòmiques). Per això el que cal es procedir a la immediata renovació i quan això es produesca nomenar al nou president,d'acord amb la normativa vigent. De no ser així el CEV tindrà un president en funcions amb un nomenament de setmanes, ja que quan es torne a constiuir el Gover Valencià haurà de nomenar el president.

Per això els representats de l’STEPV-Iv al Consell Escola Valencià consideren que la convocatòria d'un ple extraordinari per comunicar la proposta de nomenament de President del CEV no té cap justificació i per això li han sol·licitat al Conseller de Cultura, Educació i Esports que inicie durant el mes de setembre el procediment legal establert per a la renovació, qüestió que li tornaran a demanar en el ple extraordinari.

València, 10 de setembre de 2003

 

Intervenció del STEPV-IV en el ple del Consell Escolar Valencià. 16-setembre-2003

Honorable Sr. Conseller:

En nom del STEPV i en aquesta primera presa de contacte en el màxim òrgan de participació educativa del País Valencià ens permetrà que li fem algunes reflexions, alguns suggeriments i algun oferiment.

 • En primer lloc, i com no podia ser d'una altra manera, volem transmetre-li la gran inquietud generada per la LOCE i la seua aplicació. Aquesta és una llei que s'ha fet a esquenes de la comunitat educativa i del professorat i al nostre parer és regressiva en molts aspectes. Sabem que no és competència seua derogar-la i negociar una nova llei que abaste un ample consens, però sí que ho és que l'aplicació que se'n faça en aquesta Comunitat siga amb les màximes garanties de transparència, diàleg i negociació amb qui s'haja de dialogar i amb qui s'haja de negociar. De moltes actuacions ens agradaria parlar-li però només ho farem de les que creguem més urgents:
  • Ampliació de la xarxa pública de 0 a 6 anys fins que arribe a cobrir la totalitat de la demanda.
  • Adequada planificació de les construccions escolars per evitar improvisacions i l'enquistament de les cada vegada més freqüents aules prefabricades.
  • Disseny i posada en marxa de plans que afavoresquen l'acollida de l'alumnat nouvingut i la competència necessària en el professorat per poder atendre'l adequadament.
  • Manteniment de l'equilibri pública/privada pactat en la LODE que evite que la xarxa pública es convertesca en subsidiària de la privada.
  • Potenciació de manera decidida de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • La dignificació de la tasca docent hauria de ser un altre eix en la seua política. Dignificar la tasca docent és dignificar l'educació en el seu conjunt i atorgar-li el paper que en una societat avançada i democràtica li pertoca. El professorat valencià necessita sentir que el seu esforç es valora en la seua justa mesura. Sols com a exemple, li recordem que el professorat valencià ja porta cinc anys sense poder gaudir de llicències per estudi, quan es pot fer en, pràcticament, la resta de l'Estat. La dignificació passa també, entre altres coses, per donar una solució satisfactòria als 12.000 professors interirns amb un pacte d'estabilitat, millorar les retribucions de tot el professorat o un pla de formació permanent coherent, que s'ajuste a les necessitats reals del professorat de tots els nivells i del propi sistema educatiu.
 • La Valencianització de l'ensenyament, de la funció pública i de la societat valenciana. El propi CEV en el seu informe sobre la situació de l'ensenyament en la Comunitat Valenciana en l'any 2000 recomana un impuls institucional global i sostingut a favor de l'ús social del valencià. Ens agradaria molt comprovar que aquesta recomanació es posa en marxa.
 • Aquests temes i alguns altres que seria massa tediós enumerar ara cabrien en "Un pacte per l’Educació" Aquest és l’oferiment que volem fer-li: treballar de valent per poder assolir un pacte per l'educació que es base en el consens i el diàleg de tota la Comunitat Educativa, dels agents socials i polítics, que deixe l'educació fora de la confrontació partidista. Aquest és, se'ns dubte, un gran repte per a tots i per això li demanem un canvi diametral en la política educativa del Partit Popular i en la manera d'entendre les relacions amb els agents socials.
 • Per últim, en aquest apartat, permeta'ns que li fem una petició. Li demanem que constituesca la mesa sectorial d’Universitats. Considerem necessari i urgent poder negociar on i com cal la Llei d'Universitats, així com la problemàtica tant de les universitats com del personal que hi treballa.

Pel que fa al Consell Escolar Valencià no anem a fer grans declaracions de principis perquè per a nosaltres allò important és el treball quotidià i en aquest òrgan ho hem fet des de la seua constitució i, com podrà comprovar, ho continuarem fent amb la mateixa intensitat perquè a més de sentir-nos part d'ell el considerem el fòrum idoni on poder contrastar les nostres reflexions amb la resta d'organitzacions del món educatiu.Per això, per sentir-lo com a propi, no podem evitar fer-li algunes consideracions al respecte:

 • Li demanem la renovació immediata del CEV. En el ple de desembre de 2002 totes les organitzacions acordàrem demanar al Conseller que s'ajornara la renovació, que s'havia de produir en març de 2003, fins que conclogueren els processos electorals que podien afectar a la seua composició. Però ja fa cinc mesos que l'últim procés va concloure (les eleccions autonòmiques) i ja no hi ha cap motiu perquè aquest òrgan continue treballant "en funcions".
 • No ens ha semblat adequada la manera com s'ha cessat a l'anterior President del CEV.
 • No vegem la conveniència de nomenar un nou President, no sols perquè aquest òrgan podia continuar funcionant amb total normalitat assumint les funcions el vice-president, sinó també perquè el nou president pot estar en el seu càrrec només uns dies, ja que el Govern Valencià haurà de tornar a nomenar President quan el CEV es torne a constituir. Cosa que esperem siga ben aviat !
 • Respecte al funcionament, nosaltres estem disposats a assumir la responsabilitat que ens pertoca com a sindicat majoritari de l'ensenyament i voldríem que l'administració educativa valenciana en general i vosté Sr. Conseller en particular també ho feren. Voldríem fer del CEV l'autèntic òrgan de participació, reflexió i consulta en matèria educativa. Per això l'ha de considerar, també, part seua: acudesca a ell amb assiduïtat, faça que els seus Directors Generals vinguen ací a exposar els seus projectes, done'ns bona cosa de feina als consellers i a les conselleres amb temes en què pronunciar-nos, amb informes constants sobre els projectes d'aquesta Conselleria. En definitiva, col·labore a que el CEV siga un òrgan viu i dinàmic. Per començar amb aquest nou enfocament li demanem que tota la normativa sobre l'aplicació de la LOCE siga estudiada i informada en aquest òrgan. No es limite, exclusivament, a complir la normativa; faça'ns partícips, també, de les Ordres i si cal de les Resolucions, ja que con li deiem al principi aquest és el tema que més preocupa i inquieta al professorat i, ens atreviríem a afirmar, a tota la comunitat educativa.

Moltes gràcies!

València 16 de setembre de 2003

 

 

L'STEPV-IV davant de la informació apareguda al diari El Pais el 12 de setembre de 2003 sobre la renovació del Consell Escolar Valencià vol fer les següents puntualitzacions:

 1. Malgrat ser esmentat per una altra organització sindical, cap redactor del diari El Pais s'ha posat en contacte amb nosaltres per contrastar la informació.
 2. Donat que la informació donada és esbiaixada i no s'ajusta a la realitat, bé per contenir incorreccions o omissions fem els següent aclariments:
 • En la sessió del Ple del Consell Escolar Valencià celebrada el 19 de desembre de 2002 es va acordar per unanimitat: "Delegar en la Comissió Permanent perquè reunisca en gener i redacte un escrit dirigit al Hble Sr. Conseller de Cultura i Educació sol·licitant-li que l'actual Consell Escolar Valencià es mantinga en funcions fins que finalitzen tots els processos electorals en la Comunitat Valenciana i que culminaran amb les eleccions autonòmiques i municipals". En aquesta reunió cap dels representants de CCOO mostra la seua oposició a la resolució adoptada. La resta de membres del Consell tampoc varen posar cap objecció, ens referim als representants de totes i cadascuna de les organitzacions presents.
 • Complint el manament del Ple, el dia 16 de gener es va reunir la Comissió Permanent per redactar el corresponent escrit aprovat. El representant de CCOO contràriament a la posició mantinguda en el Ple, ara fa constar el seu vot en contra a efectes de "salvaguarda jurídica" quan tota la resta d'organitzacions mantingueren la postura aprovada en el Ple. Aquestes organitzacions, presents a la Permanent, van ser: FAAVEM (estudiants), UGT, FETE-UGT, COVAPA, CONVAPA, FSIE, persones de reconegut prestigi, Educación y Gestión, Federación de Centros de Enseñanza, representants de les entitats locals (PP i PSOE), STEPV-Iv i la representació de l'Administració Educativa.
 • Finalment, la Comissió Permanent aprova, per majoria absoluta, la remissió de l'escrit al Conseller.
 • La renovació del Consell Escolar es produeix regularment des de la seua constitució cada tres anys. Per tant, la referència al "segon periode prorrogat" no es correcta perquè el mandat del Consell Escolar Valencià no es pot prorrogar, només pot actuar en funcions mentre no es renove, però a més a més no n'hi ha hagut, en aquest periode, cap altra pròrroga.
 • Des de la seua constitució quan s'ha hagut de renovar i ha coincidit amb periodes electorals, la totalitat de les organitzacions membres han estat d'acord en què el CEV continuarà treballant en funcions fins la finalització dels processos electorals, per garantir així una representació ajustada als resultats electorals en cada sector
 • L'STEPV-Iv ha defensat permanentment, inclús, abandonant sessions del Consell Escolar Valencià, la presència de la Confederació de Pares i Mares "Gonzalo Anaya" per ser representativa del seu sector.
 • El sindicat va presentar, una vegada finalitzades les eleccions, un escrit adreçat al Conseller de Cultura, Educació i Esports perquè el renovara.
 1. Quan a la representació de cada organització sindical al sector de l'ensenyament, les dades ofertes pel diari El País no són correctes. Si es tracta de l'ensenyament, en general, cal afegir els resultats de l'ensenyament privat, cosa que no es fa a la notícia. Tenint en compte tots els sectors de l'ensenyament CCOO no és la majoritària en nombre de delegades i delegats ni en vots. Si es comptabilitzen el nombre de vots, l'STEPV-Iv és el majoritari de tot l'ensenyament.
 2. En l'àmbit de l'ensenyament n'hi ha molts sectors, però només estan representats al CEV l'ensenyament públic no universitari (on és majoritari l'STEPV-Iv) i l'ensenyament privat concertat (on és majoritari la FSIE).
 3. Per acabar, l'STEPV-Iv lamenta que el diari El País no haja contrastat la informació, cosa que no és la primera vegada que succeix en relació a posicions o declaracions d'altres organitzacions que afecten a aquest sindicat, i espera que en el futur es corregisca aquesta actuació.

València, 12 de setembre de 2003

Per l'STEPV-Iv: Vicent Maurí i Genovés i Manolo Cabanillas Gómez

 


La Intersindical Valenciana demana la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública

La Interesindical Valenciana ha sol.licitat a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques la convocatòria de la Mesa General per negociar diversos aspectes que tenen a veure amb el conjunt del personal que treball a la Generalitat Valenciana. La Intersindical demana la negociació de:

 1. Les retribucions per a l'any 2004 en la línia de recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys i l'establiment de mecanismes automàtics que impedesquen noves pèrdues en el futur.
 2. La reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals.
 3. La constitució dels serveis de prevenció de riscos laborals i la dotació dels llocs de treball corresponents.
 4. La negociació de les condicions de treball del personal itinerant al servei de la Generalitat Valenciana.

La Intersindical Valenciana considera que la negociació d'aquests temes és inajornable i s'ha de fer durant els mesos de setembre a desembre per millorar les condicions laborals i econòmiques del personal sanitari, docent, de justícia i de l'administració del consell i acabar amb la situació de manca de negociació que ha caracteritzat la Mesa General durant els darrers 8 anys.

La Intersindical Valenciana també ha demanat la negociació d'un nou acord sobre persmisos sindicals, així com l'actualització dels permisos sindicals després d'haver-se celebrat les eleccions sindicals del personal que presta serveis en la funció pública. La Intersindical afirma que l'actualització és necessària en haver-se modificat el mapa sindical.

València, 6 de setembre de 2003


Al voltant del sistema d’acreditació i habilitació de la LOU

Recentment estem assistint a la recepció del resultat de les avaluacions realitzades tant per la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) del Ministeri com per la Comissió Valenciana d’Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià. Es constata per una banda, l’alt grau d’informes desfavorables, que arriba en algunes figures contractuals al 50 % de les sol·licituds. Igualment s’hi fa palesa l’absoluta manca de motivació de les avaluacions realitzades que dóna peu a una situació d’indefensió front a avaluacions negatives. Sorprén així mateix l’absència de criteris uniformes a l’hora d’estimar o desestimar les avaluacions requerides: hom no sap exactament quanta experiència docent cal, o quanta recerca i quins paràmetres de qualitat han d’ostentar els treballs presentats. Amb la mateixa dedicació docent i amb recerca de paràmetres semblants, uns casos han merescut una avaluació positiva i d’altres negativa. A més, sembla que en algunes àrees, les exigències han estat equiparables als mèrits exigits per a l’obtenció d’un sexenni (treballs en publicacions de màxim impacte).

Aquestes diverses manifestacions d’incoherència desacrediten profundament aquestes agències d’acreditació, abocant als sol·licitants a la presentació massiva de recursos –amb el recolzament dels sindicats- al·legant manca de motivació, indefensió i arbitrarietat. Podríem preguntar-nos quina és la utilitat d’aquest sistema. Per als que el crearen és una mena d’avaluació externa per a garantir la idoneïtat de les persones que volen sotmetre’s a processos de selecció per a places contractuals universitàries. Si acceptàrem aquest punt de vista, l’avaluació externa hauria de limitar-se a l’examen de la suficiència docent i investigadora. És a dir, haurien d’analitzar-se les condicions mínimes requerides per a incorporar-se de ple a la docència i la investigació universitàries: seria en el procés regulat per a la selecció d’aquest professorat on hauria de demostrar-se l’excel·lència del candidat o dels candidats. No sembla ser així, quan hom demana no sabem quants anys de docència per a ser docent (!) i graus d’excel·lència investigadora per a ser investigador. Tot açò –insistim- hauria de ser objecte del procés de contractació.

No obstant, l’STEPV-IV torna a manifestar la seua oposició, no sols a la perversió i tergiversació del sistema establert abans denunciat, sinó fonamentalment al propi sistema. Allò mateix que ha de fer les agències encarregades de l’avaluació, ho pot fer l’òrgan de selecció de la pròpia universitat; és a dir, la primera fase del procés selectiu hauria de ser l’examen dels requisits mínims que cada figura comporta. Per exemple, per a Contractat Doctor s’hauria d’exigir el Doctorat i els 3 anys d’experiència postdoctoral docent o investigadora; després es procediria a l’avaluació comparativa dels mèrits dels candidats que ostentaren les condicions prèvies. L’actuació de les agències fa pensar que desconfien de les comissions de cada universitat i per tant munten una primera fase que, en realitat, és ja una oposició, pel fet que s’han de demostrar mèrits superiors als requerits per a participar-hi.

Per tant, l’STEPV-IV demana la desaparició d’aquest tràmit que no comporta més que frustracions i una feixuga i innecessària burocratització dels processos de selecció del personal.

El mateix podem dir sobre el sistema d’habilitació "nacional" (és a dir, estatal). Sembla obeir a la mateixa desconfiança basada en la denúncia de la discutible perversió practicada en el sistema anterior denominada "endogàmia". L’STEPV-IV ja advertí en les seues reiterades crítiques i oposició a la LOU que l’habilitació estatalitzava l’endogàmia per la via de la presència o influència dels grups de pressió existents a nivell de les universitats espanyoles, la qual cosa no donava remei a les pràctiques denunciades, sinó que les centralitzava encara més. En segon lloc, el sistema d’habilitació està paralitzant la funcionarització (que és la que dóna el major grau d’estabilitat laboral) des del moment que exigeix la convocatòria per aquesta via de places pressupostades de cada universitat, que poden anar a parar a persones alienes als equips de recerca, de docència i de compromís amb la societat formats en les pròpies universitats.

En conclusió, l’STEPV-IV reitera la seua oposició al sistema establert per la LOU, aquesta vegada no amb una anàlisi prèvia de la Llei, sinó després de constatar que la seua aplicació avala les nostres sospites i reserves.


L’STEPV-IV davant l’anunciada Llei General d’Universitats Valencianes

El proppassat dijous 10 de juliol el president de la Generalitat, Francisco Camps, en una reunió amb els cinc rectors de les universitats publiques valencianes al campus de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, anuncià el disseny de les línies mestres d’una futura Llei Valenciana d’Universitats. Va expressar que inclouria un pla de finançament que supose "un marc estable" adaptat a les peculiaritats de cada universitat. Així mateix aquesta Llei contemplarà la creació d’una universitat Pública per Internet i tractarà d’adaptar els estudis i les estructures orgàniques de les universitats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, segons l’acord de Bolonya.

El president de la Generalitat, d’aquesta manera, fa front a la conjuntura exigida per l’extingit pla de finançament que, malgrat els seus avantatges respecte a situacions anteriors, no ha significat una solució a les diferents necessitats que les universitats públiques valencianes tenien. A més d’insuficient, el pla extingit es caracteritzava per un mecanicisme i una rigidesa que no permeté atendre les peculiaritats de cada universitat (estructura de personal –tant de PAS, com de PDI-, infrastructures, instituts d’investigació, convenis, etc.-). Òbviament no tenen les mateixes necessitats una universitat amb una estructura de recursos materials i personals complexa que una universitat de recent creació.

El nou Pla, a més a més, haurà de contemplar l’augment de finançament que suposarà l’acord de Bolonya, l’execució del qual no pot ser abordada seguint el criteri d’augment zero que ha mantingut fins ara l’actual administració, tant estatal com autonòmica. A més, aquesta Llei hauria de establir l’homologació retributiva amb altres comunitats autònomes per la via d’una profunda modificació dels conceptes i estructura del complement autonòmic, que tracte de generalitzar de manera substancial aquest complement per a tot el professorat, tant contractat com funcionari. Igualment hauria de permetre, des d’un punt de vista financer, l’homologació i reclassificació del PAS de les universitats valencianes.

La nova Llei, sembla que intentarà establir un marc de col·laboració entre el govern de la Generalitat i les universitats valencianes, sobretot amb vistes al complex desenvolupament de la LOU i, naturalment, haurà de crear un mapa raonable de titulacions, així com facilitar una cooperació en la recerca i la desitjable mobilitat de l’alumnat.

Aquests propòsits enunciats pel president Camps en termes generals i abstractes, estan en la línia de gestos d’acostament del nou govern a la realitat institucional universitària en allò que reiteradament tant les universitats com els sindicats han demanat en els darrers temps. L’STEPV-IV espera que aquests gestos es traduesquen en mesures eficaces per a resoldre els problemes enunciats.

En aquest sentit, com que totes aquestes mesures afecten directament al personal de les universitats, les condicions laborals dels quals van a ser modificades, l’STEPV-IV exigeix la consulta i negociació dels aspectes abans ressenyats. Cal remarcar que aquesta consulta i negociació va ser promesa pel conseller de Cultura, Educació i Esports, Esteban González, en les reunions amb l’STEPV-IV i els diversos sindicats representatius del sector educatiu.

València 14 de juliol 2003
  


Reflexions sobre l’aplicació del complement autonòmic a la Universitat de València: Una misèria.

Aquests darrers dies el PDI funcionari de la Universitat de València està rebent la comunicació oficial de la quantitat pels conceptes reconeguts pel decret 174/2002 ("decret Forner") de la Generalitat Valenciana, en virtut del qual veurà augmentada la seua retribució pels diferents conceptes referenciats.

L’STEPV-IV vol fer les següents consideracions al respecte.

 1. S’està aplicant unilateralment només al professorat funcionari, quan el decret permet aplicar-lo també al contractat. Esperem que el pròxim conveni col·lectiu contemple aquesta possibilitat.
 2. Continuem denunciant, amb la resta de sindicats, que l’estructura, conceptes i quantitats establerts en l’esmentat decret no permeten la generalització en quantitats dignes.
 3. Igualment remarquen la manca d’homologació amb la resta de comunitats autònomes.
 4. Denunciem així mateix l’embolic i complexitat del procediment, a més d’alguns criteris arbitraris, com ara la penalització de la productivitat investigadora per qui ha estat a temps parcial (per demanar un sexenni calien 12 anys, amb un còmput de 0’5 per any, i per al reconeixement de la productivitat en el complement computa per un enter, amb la qual cosa hom té una penalització del 50 %), o mèrits consolidats a 31/12/2002 però reconeguts durant el 2003 no són aplicables. Si la retribució té efectes d’1/01/2003 haurien de valdre tots els mèrits consolidats a 31/12/2002, encara que la seua acreditació puguera ser posterior dins del periode d’al·legacions.
 5. Quant a les quantitats i beneficiaris ens remetem al quadre
Retribucions

PDI

Percentatge

fins a 1000 €

595

18’6 %

de 1001 a 2000 €

604

18’9 %

de 2001 a 3000 €

134

4’19

de 3001 a 4000 €

105

3’3 %

de 4001-5000 €

97

3 %

de 5001 a 6000

52

1’6 %

de 6001 a 7000

12

0’4 %

de 7001 a 8000

2

0’06 %

TOTAL

1601

50’05 %

En relació amb aquest volem remarcar els següents aspectes:

 1. De 3200 PDI que té la Universitat de València, només cobrarà el 50 %, tots ells funcionaris.
 2. Al voltant de 1200 professors –és a dir 2/3 dels que cobraran i el 37’5 % de la totalitat percebran la irrisòria quantitat d’entre 1 i 2000 € a l’any. Molts d’ells no passen de 255 €.
 3. Només un 4’19 % percebrà aproximadament entre 2000 i 3000 €, quantitat aquesta última generalitzada a quasi tot el PDI en moltes universitats, com ara la Universitat de les Illes Balears.
 4. Dels altres perceptors de quantitat ja raonables suposen l’escandalós percentatge del 5’06 %.

Conclusió. Com ja denunciava l’STEPV-IV i la resta de Sindicats, quan ens negàrem a signar amb la Conselleria l’acord corresponent a la part retributiva del decret Forner, els criteris eren escandalosament discriminatoris i el nul finançament addicional que insistentment requeríem sindicats i universitats ha donats aquests complements ridículs. Dubtem que en la resta d’Universitats del País Valencià (amb un professorat més jove i amb menys trams) la situació siga millor.

 


L'STEPV-IV critica la reducció de l'oferta de batxillerats en valencià a la ciutat de València.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) critica la reduccció de l'oferta de batxillerat en valencià a València ciutat. Aquest sindicat comparteix les crítiques de les associacions de pares i mares d'alumnat, del propi alumnat i del professorat dels centres afectats, com per exemple l'IES Ramon Llull.

La mesura decidida, unilateralment, per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports fa un parell de mesos, abans del periode de matriculació, ha suposat que alumnat que ha cursat 4t d'ESO en valencià haja tingut que abandonar el seu Institut per un altre diferent, obligant a desplaçaments inecessaris per poder estudiar la modalitat lingüística i la modalitat de batxillerat triada. Els arguments de la Conselleria sobre la falta de demanada són falsos, ja que aquesta va manipular el procés de matriculació, en impedir als Instituts afectats ofertar llocs escolars vacants en primer de batxillerat en valencià de determinades moldalitats, segons afirma l'STEPV-Iv.

Per al sindicat, aquesta mesura suposa un atac greu contra l'ensenyament públic i contra l'ensenyament en valencià i demana la seua revocació immediata permetent a l'alumnat continuar en el Institut on han cursat l'Educació Secundària Obligatòria. A més a més, els criteris per la configuració de grups d'alumnes no han estat acordats entre els sindicats i l'Administració Educativa, van ser imposats malgrat les dures crítiques de les organitzacions sindicals i les concentracions i tancaments de la Comunitat Educativa dels centres afectats els passats mesos de maig i juny, recorda l'STEPV-Iv. Tot açò obeix a una política contrària a l'ensenyament públic en valencià, es pretén problematitzar-lo i dificultar que pares, mares i alumnat trien eixa opció lingüística. Per tot açò, aquest sindicat demana al nou Conseller, Esteban González Pons, que revoque les instruccions donades per l'anterior equip de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Per acabar, el sindicat afirma que amb aquestes actuacions s'està vulnerant la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, i s'està contradient les continues declaracions del President de la Generalitat Valenciana i del propi conseller de Cultura, Educació i Esports favorables a l'ensenyament públic i l'ensenyament en valencià. Ara tenen una bona oportunitat per demostrar-ho.

València, 12 de juliol de 2003
  


El conseller d'Educació fa el primer contacte amb l'STEPV-IV en la seu del sindicat.

El conseller d'Educació, Esteban González Pons, s'ha reunit amb representants de l'STEPV-Iv en la seu del sindicat, en un gest d'apropament que el sindicat valora positivament, per tal com representa un canvi en el tarannà que ha caracteritzat fins ara l'Administració. En la reunió s'han intercanviat punts de vista sobre la situació del sistema educatiu, en un breu recorregut per l'ensenyament públic, privat concertat i universitari.

S'ha parlat de política lingüística, formació del professorat, la participació dels agents socials, el paper del Consell Escolar Valencià, el finançament de les universitats i el desplegament de les lleis bàsiques: LOU, LOCE i de la Formació Professional. Igualment s'ha abordat la valoració del treball docent, les malalties professionals, les retribucions i les condicions laborals del professorat. S'ha fet especial esment del compliment dels acords pendents o incomplits, com ara el de plantilles de Secundària, i la situació de les infraestructures i l'execució del mapa escolar.

Un tema que ha interessat especialment al conseller és la possibilitat d'arribar a un Pacte per l'Educació, en resposta a la proposta del sindicat.

València, 1 de juliol de 2003.
  


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >