Informacions Mesa Sectorial d'Educació

Curs 2008/09

   index de la Mesa Sectorial - cursos anteriors   

 

   
11/06/09

STEPV exigeix l’aplicació del decret d’indemnitzacions
Conselleria empitjora les condicions laborals del professorat amb dues noves ordres


19/05/09

Conselleria du a la mesa de negociació el calendari escolar, les instruccions d’inici de curs i l’adjudicació telemàtica
El curs que ve començarà novament amb normativa obsoleta i imposada


18/05/09

El calendari escolar es negociarà dimarts 19 de maig
Conselleria augmentarà les hores lectives el curs que ve


12/05/09

David Barelles, actual Director General de Personal, desautoritza al Conseller d’Educació
STEPV abandona la Junta de Portaveus


10/05/09 Els programes plurilingües confirmen els temors de STEPV
05/05/09 Conselleria retira l’ordre de plurilingüisme
30/04/09

STEPV demana obrir un debat social sobre plurilingüisme abans de fer experiments i exigeix retirar l’esborrany d’ordre


06/04/09

STEPV recorrerà l’ordre de batxillerats perquè la conselleria afavoreix la religió i discrimina l’opció científico-tecnològica
S’ajorna la Mesa del ROF d’Escoles Oficials d’Idiomes


02/04/09 Mesa Sectorial 6 d'abril sobre organització i funcionament del batxillerats i optatives
02/04/09

STEPV dóna suport a les reivindicacions del col·lectiu de professorat de Tecnologia davant la negociació de les optatives i modalitats de batxillerat que es negocien el proper 6 d’abril en la mesa sectorial.


10/03/09

 

STEPV aconsegueix un debat profund de l’esborrany del Reglament d'Organització i Funcionament de les EOI
09/03/09

Les persones del cos de mestres deixaran d’accedir al primer cicle d’Educació Secundària
Es recatalogaran les places de mestres de 1r cicle d’ESO en places de Secundària

 

Els mestres en el 1r cicle d’ESO: preguntes i respostes


 

La negociació, al dia: Informe i documents de les negociacions de febrer

plantilles d’infantil i primària; oposicions i acord interins; Mapa escolar; proj. innovació: Matriculació; Pluriligüisme; Places llengua estrangera; plantilles; catalogació, inspecció...


05/02/09 Mesa sectorial sobre catalogació lingüística.
STEPV demana que es catalogue a setembre i es negocie un pla de xoc de formació

29/01/09 Informe de la Mesa Sectorial sobre Inspecció de 29 gener 2009 i document presentat
15/01/09

Primera Mesa Sectorial sobre un punt del Manifest de la Plataforma
Conselleria no s’ha compromés a acceptar cap proposta rellevant per traure la inspecció de la confrontació politica


13/01/09

La Junta de Portaveus acorda el calendari de negociació sobre els punts del Manifest de la Plataforma
STEPV adverteix que si no percep un canvi d’actitud de la Conselleria proposarà la repressa de les mobilitzacions ajornades


30/10/08 Mesa Sectorial sobre renovació de càrrecs directius de 6 de novembre
30/10/08 Mesa Sectorial d’Educació de 30 d'octubre sobre avaluació de Batxillerat
29/10/08

Conselleria convoca una Mesa Sectorial per a tractar l’avaluació del Batxillerat
STEPV abandonarà la reunió si no hi ha un compromís del conseller de solucionar el conflicte


23/10/08

STEPV ha abandonat la Mesa Tècnica sobre l’avaluació de Batxillerat
No hi ha condicions mínimes per negociar amb la Conselleria


21/10/08

STEPV recorrerà la resolució perquè no té en compte la comunitat educativa i, seguidament, abandona la Mesa Sectorial
Conselleria es reserva la potestat de renovar directors i directores


14/10/08

FE-CCOO-PV, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv han abandonat la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial
L’administració educativa no mostra voluntat d’acabar amb el conflicte d’EpC


14/10/08

 

STEPV exigeix la presència del conseller en la Mesa Sectorial
EpC només és la punta de llança de molts altres problemes


08/10/08

STEPV força la suspensió de la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d’Educació
El Sindicat demana la presència del conseller en la pròxima reunió


07/10/08

Conselleria convoca la Junta de Portaveus per a pactar un calendari de negocació
STEPV no pactarà un calendari de negociació fins que no es retiren les amenaces al professorat i es complisquen els acords assolits


 

 

 


 

   

 

STEPV exigeix l’aplicació del decret d’indemnitzacions

Conselleria empitjora les condicions laborals del professorat amb dues noves ordres

Aquest dijous 11 de juny s’ha negociat en Mesa Sectorial dues noves ordres. La primera regula la convocatòria d’una prova extraordinària per a l’obtenció del Graduat Escolar per part d’alumnat que no l’hagen obtingut en finalitzar l’etapa. La segona és una ordre que estableix els “Premis Professionals” per a alumnat de conservatoris professionals de música i dansa.

En principi són dues ordres de tràmit que no han motivat el rebuig sindical, excepte en un punt, bàsicament. Les dues ordres estableixen que el professorat designat realitzarà les proves, tant per a l’obtenció del títol de Graduat Escolar com per als premis professionals, però no explicita en quines condicions. Previsiblement es realitzaran fora de l’horari lectiu i laboral del professorat perquè en cap altra norma no es contemplen aquestes funcions. En aquests casos, cal aplicar el Decret 24/1997 sobre indemnitzacions per raó de servei (com passa, per exemple, en el cas dels tribunals d’oposicions). 
Tanmateix, el Director General de Personal s’ha negat a contemplar aquesta possibilitat.

Per tant, el professorat designat es trobarà amb una nova funció no reconeguda en cap norma perquè es tracta de proves extraordinàries, fora del seu horari lectiu i laboral i sense cap indemnització de cap tipus.

STEPV s’ha reservat el dret a recórrer les dues normes si, finalment, no es contempla la possibilitat de percebre una indemnització per raons de servei per a la realització d’aquestes proves.

Això s’afegeix a la situació inèdita que està vivint el professorat que ha de realitzar les proves d’accés als cicles formatius i al que ha de realitzar les proves de certificació d’idiomes de les Escoles Oficials d’Idiomes. Fins ara aquestes proves sempre s’havien realitzat fora de l’horari lectiu del professorat de cicles formatius i de llengües de secundària i eren convenientment retribuïdes per la via de les indemnitzacions per raó de servei. Enguany, però, la Conselleria ha obligat al professorat a realitzar-les dins del seu horari lectiu, sense enviar professorat substitut i en un moment tan delicat com és el final del curs.

STEPV, per tant, denuncia aquesta modificació unilateral de les condicions laborals del professorat i exigeix l’aplicació de la normativa prevista per als casos excepcionals i extraordinaris que es concreta en l’aplicació del decret d’indemnitzacions per raons de serveis.11 de juny de 2009

 


 

Conselleria du a la mesa de negociació el calendari escolar, les instruccions d’inici de curs i l’adjudicació telemàtica

El curs que ve començarà novament amb normativa obsoleta i imposada

Avui ha passat per la Mesa Sectorial la Resolució de calendari escolar per al curs 2009/10. Com ja va avançar el Sindicat, la Conselleria augmentarà, sense cap justificació, en dos dies lectius el calendari i avançarà al 3 de setembre les avaluacions de les proves de setembre.

Conselleria justifica l’augment d’hores i dies lectius pel “devenir natural” de l’any, és a dir, perquè les festes i els ponts per al curs que ve cauen de manera que el calendari escolar s’allarga dos dies. I quant a les proves de setembre el problema que al•lega l’administració és que el calendari d’admissió d’alumnat, que és posterior a les proves, enguany és molt ajustat i obliga a avançar les avaluacions de setembre.
Per al Sindicat, el criteri de com cauen els dies festius o els ponts no pot ser l’únic criteri que determine el calendari escolar i ha demanat, novament, la negociació de l’ordre marc del calendari escolar, que és de 1998, per a evitar precisament aquestes arbitrarietats o la concentració de les proves de setembre en pocs dies, que perjudiquen a l’alumnat i a la correcta avaluació per part del professorat.

STEPV afirma que el curs escolar s’ha d’iniciar en Infantil i Primària el 9 de setembre (en compte del 7, com proposa l’administració) i en secundària el 15, per donar més temps als centres a planificar el curs (cal recordar que en els centres d’Infantil i Primària no hi ha personal d’administració i serveis per atendre les matriculacions i altres feines administratives), i ha d’acabar el dia 18 de juny, perquè no hi ha cap justificació per augmentar els dies lectius establerts per la LOE. A més, el sindicat considera que cal retardar el dia de lliurament de les avaluacions de setembre al dilluns 7, per poder desenvolupar les proves i les avaluacions correctament.

La Conselleria no ha contestat cap de de les reivindicacion sindicals, tal com ja és habitual en les meses de negociació.

D’altra banda, també s’han negociat noves titulacions de FP i una ordre d’alternança entre formació i treball en centres de FP. Quant al primer aspecte la Conselleria s’ha compromés a posar en marxa per al curs 2009/10 vint-i-set noves titulacions derivades de la LOE.

Per altra banda s’ha celebrat una altra Mesa Tècnica per a tractar les instruccions d’inici de curs 2009/10 i el nou procediment d’adjudicacions telemàtiques de les vacants de primària per al curs que ve.

Quant a les instruccions d’inici de curs, es torna a constatar que la Conselleria tampoc no vol actualitzar la normativa obsoleta de l’any 1992 i adaptar-la a les noves circumstàncies del sistema educatiu. Les instruccions d’inici de curs fixen els criteris per a constituir grups, l’aplicació dels programes lingüístics, l’elecció dels horaris per part del professorat, etc. Des de l’any 92 el sistema educatiu s’ha implementat amb nous programes d’atenció a la diversitat (PROA, PASE, PQPI, etc.) i, recentment, la introducció de l’anglés en infantil i primària, per posar només alguns exemples. Cal, per tant, actualitzar normes bàsiques com l’ordre de calendari escolar (de 1998), les instruccions d’inici de curs (de 1992), els reglaments orgànics i funcionals de primària i de secundària (de 1997) per donar cabuda a les novetats que han introduït la LOCE (2003) i la LOE (2006) i que puguen garantir un funcionament actualitzat dels centres educatius i del sistema. Tanmateix, la Conselleria d’Educació, en mans del Partir Popular des de 1995, està implementant aquestes novetats a partir d’una normativa obsoleta que no preveia aquestes noves circumstàncies.

Quant a les adjudicacions telemàtiques de les vacants de primària, els temors del Sindicat s’han confirmat en el sentit que el professorat haurà d’estar pendent de les adjudicacions en juny, juliol i en agost, es triaran les places sense conéixer-les prèviament, el programa informàtic adjudicarà les places segons els paràmetres establerts per la Conselleria, amb només dos dies per a reclamar i, finalment, fins al mes d’agost, si tot va bé –en plenes vacances estivals- no es coneixeran els destins definitius per a l’1 de setembre.

L’actual sistema d’adjudicació presencial de places vacants –que dóna més garanties de publicitat i transparència que qualsevol altre-, que des de fa anys es realitza en el mes de juliol en el Palau de Congresos de València, i que garanteix que el professorat que no té destinació definitiva estiga en el seu lloc de treball el dia 1 de setembre, està amenaçat ara per aquesta nova ocurrència de la Conselleria d’Educació i rematarà la desastrossa gestió educativa del curs 2008/09 i entrebancarà l’organització i l’inici de curs 2009/10.

El Sindicat, pel bé de l’ensenyament i del professorat, exigeix que es mantinga l’actual sistema presencial d’adjudicacions. En adjudicacions no fa falta inventar res, perquè el sistema funciona. El que realment cal millorar és el sistema de cobriment de les substitucions, la gestió i comarcalització de les borses de treball i l’equiparació efectiva de les condicions laborals del professorat interí a les del funcionariat de carrera.

Per explicar el procés d’adjudicacions telemàtiques i altres temes que afecten les condicions laborals del professorat interí (nou acord d’interins, transformació places de mestres de primer cicle d’ESO a Secundària, borses d’EpC, programes plurilingües, etc) STEPV ha convocat assemblees per a la setmana que ve al llarg i ample del País Valencià.

19 de maig de 2009

 


 

 

El calendari escolar es negociarà dimarts 19 de maig

Conselleria augmentarà les hores lectives el curs que ve

El proper dimarts 19 de maig es negociarà en la Mesa Sectorial el calendari escolar per al curs que ve (adjuntem l’esborrany). En la proposta, les hores lectives d’Infantil i Primària augmenten 10 hores respecte al present curs (de 852h a 862h) i en primer cicle d’ESO l’augment és de 12 hores (de 1.009h a 1.021h), a les quals cal sumar dues hores setmanals més en segon cicle d’ESO. En jornades escolars, aquests augments es tradueixen en dos dies més de classe, tant en Infantil i Primària com en Secundària.

La data màxima per a lliurar les qualificacions de les proves de setembre s’avancen un dia, el 3 de setembre, respecte al curs present, retallant de forma considerable el temps per a elaborar i avaluar de forma correcta l’alumnat. Quant a les dates d’inici i finalització del curs, la proposta de Conselleria és la següent:

- En Educació Infantil i Educació Primària: les activitats escolars començaran el 7 de setembre de 2009 i acabaran el 21 de juny de 2010.

- En Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional i Batxillerat, s’iniciaran el 15 de setembre de 2009 i acabaran el 23 de juny de 2010.

- En Ensenyaments Artístics, d’Idiomes i Formació de Persones Adultes, començaran el 28 de setembre de 2009 i acabaran el 23 de juny de 2010.

En el quadre següent es constata l’augment d’hores lectives en el sistema educatiu des dels darrers 5 anys, en Infantil i Primària i en Educació Secundària:
Hores lectives

Curs 04/05

Curs 05/06

Curs 07/08

Curs 08/09

Curs 09/10

Increment

Infantil i Primària

848

849

849

852

862

+14

ESO (1r Cicle)

1.004

1.005

1.005

1.009

1.021

+17

Proves setembre 6 setembre 6 setembre 6 setembre 4 setembre 3 setembre  

STEPV-Iv reivindicarà novament la revisió de l’ordre marc, que data de 1998, actualment obsoleta ja que des d’aleshores han passat dues lleis educatives (la LOCE i la LOE) sense que haja sigut adaptada a la situació present i, com es pot observar, la Conselleria augmenta unilateralment les hores lectives.

El Sindicat també exigirà la negociació de la jornada escolar en paral·lel al calendari escolar, per tal de permetre als consells escolars dels centres adoptar fórmules distintes (com la jornada continuada) a les establertes per l’administració.

17 de maig de 2009

 


 

 

Els programes plurilingües confirmen els temors de STEPV

D’altra banda, el programa plurilingüe experimental que s’aplicarà el curs que ve en tres centres valencians confirmen els temors del Sindicat des que la Conselleria va presentar les seues propostes per un sistema educatiu plurilingüe.

STEPV reivindica que els programes plurilingües tinguen el valencià com a llengua base sobre la qual introduir progressivament altres llengües. En comptes d’això, la Conselleria elimina directament els grups en valencià i redueix l’ensenyament de la nostra llengua a una assignatura.

Eixe model condueix inevitablement a un greu retrocés en els pocs avanços aconseguits des de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià fa ara 26 anys. Quan la llengua pròpia no està consolidada en el sistema educatiu introduir una tercera llengua vehicular de la manera que ho fa l’administració (80% de les matèries en anglés, 10% valencià i 10% castellà), la llengua perjudicada és el valencià, com ja ha denunciat el Sindicat anteriorment, i com es confirma amb l’eliminació dels programes en valencià d’aquests centres.

10 de maig de 2009

 

 

 

Conselleria retira l’ordre de plurilingüisme

En la Mesa Sectorial de 5 de maig s’ha tractat l’ordre de plurilingüisme que ja va ser tractada en Mesa Tècnica la setmana passada. Finalment, l’administració retira l’ordre tal com demanava STEPV i l’ha convertida en una norma específica per a tres centres (un per cada província) que desenvoluparan el programa experimental de plurilingüisme.

5 de maig de 2009

 


 

 

STEPV demana obrir un debat social sobre plurilingüisme abans de fer experiments

El Sindicat exigeix retirar l’esborrany d’ordre

Adjuntem esborrany ordre Conselleria

Dijous passat, 30 d’abril, es va presentar l’esborrany d’ordre sobre programes experimentals plurilingües que afectaran als centres d’infantil i primària per al curs que ve (en principi només a tres centres).

STEPV va demanar la retirada de l’esborrany per obrir un debat social -amb la participació d'experts, sindicats, partits polítics, representants dels pares, mares i alumnes- previ a l’inici d’experiments que no han estat suficientment treballats i consensuats, tal com aconsella el Consell d’Europa en la Guide for the Development of Language Education Policies in Europe de 2007.

A més, la proposta de Conselleria només fa referència a l’anglés i no possibilita extendre els plans plurilingües a altres llengües que ja estan implantades en el sistema educatiu valencià, com el francés.

Un altre aspecte que preocupa al Sindicat és que es potencia molt més l’anglés (el 80% del currículum) que la llengua pròpia, el valencià, quan encara no està en igualtat de condicions respecte del castellà en molts centres educatius del País Valencià. L’aplicació de l’ordre de plurilingüisme tal com està redactada confirmarà el que STEPV ve denunciant: que la introducció d’una llengua estrangera sense prendre el valencià com a llengua base de l’ensenyament perjudicarà la llengua pròpia.

Només cal recordar el recent informe del Consell d’Europa sobre les llengües regionals (desembre de 2008) en què dóna la raó a les denúncies que any rere any ve realitzant el Sindicat en els informes sobre el valencià a l’ensenyament (http://www.intersindical.org/stepv/polival/polival.html) en el sentit que la Conselleria d’Educació no fomenta l’escolarització en valencià ni treballa perquè l’alumnat tinga les mateixes competències lingüístiques en valencià i castellà al final de l’etapa obligatòria.

El Sindicat està disposat a participar d’aquest debat que reclama i a consensuar models d'educació plurilingüe que respecten els drets lingüístics de l’alumnat valencià i treballar per introduir llengües estrangeres en armonia amb la llengua pròpia del País Valencià.

2 de maig de 2009

 


 

 

STEPV recorrerà l’ordre de batxillerats perquè la conselleria afavoreix la religió i discrimina l’opció científico-tecnològica

S’ajorna la Mesa del ROF d’Escoles Oficials d’Idiomes

Avui. 6 d'abril, s’ha negociat en Mesa Sectorial l’ordre de modalitats de batxillerat (diurn, nocturn i a distància) i la d’optatives de batxillerat en un clima de contestació per part de col·lectius de professorat que veuen amenaçades les seues especialitats, especialment, el professorat de tecnologia i el de llatí i grec.

L’administració educativa, tot i les advertències que STEPV presentaria recurs, no ha volgut modificar els articles més polèmics de l’ordre sobre les modalitats de batxillerats.

D’una banda, el tractament que es fa de la religió, en aquesta nova norma, va contra la LOE i el Reial Decret del Ministeri, perquè la Conselleria vol imposar hores d’atenció educativa a l’alumnat que no vol religió, a pesar que la nova llei estableix clarament que la religió no tindrà alternativa. L’administració emmascara l’alternativa sota l’eufemisme d’”atenció educativa”.

D’altra banda, es discriminarà l’alumnat que vulga cursar l’opció del batxillerat científico-tecnologica, perquè els centres que no tinguen autoritzada aquesta opció no podran oferir-la, en exigir un mínim de 15 alumnes per cursar les assignatures de Tecnologia Industrial I i II i Electrotècnia, que són les que conformen la branca tecnològica d’aquesta modalitat.

El professorat de tecnologia ja s’ha manifestat en contra d’aquesta decisió hui mateix en una concentració davant la Conselleria, que ha tingut el suport del sindicat, per a denunciar la pèrdua de llocs de treball que comportarà l’aplicació de la norma tal i com està plantejada.

Pel que fa a l’ordre d’optatives, l’administració ha acceptat la proposta de STEPV de modificació de l’article 5 que limita el nombre de grups d’optatives. El redactat final afegirà que no es limitarà el nombre de grups d’optatives sempre que això no supose un increment de les plantilles del centre. En conseqüència a aquesta esmena, STEPV ha demanat, que no es limite a 15 alumnes s’aplique la limitació de 15 alumnes mínims per a autoritzar les matèries de Tecnologia Industrial I i II, en entendre que la modificació acceptada invalidava el mínim d’alumnat per activar una optativa.

L’administració, per contra, s’ha limitat a rebaixar el mínim d’alumnat a 12 i no ha volgut modificar la contradicció que suposa dir que autoritzarà totes les optatives que no suposen increment de professorat i al mateix temps, establir que calen 12 alumnes per impartir una optativa.

Només STEPV ha insistit en què calia eliminar el mínim d’alumnat per no incórrer en una contradicció però l’administració ha reiterat que no veia la contradicció però que, en tot cas, estudiaria si calia fer una nova redacció. Per tant, fins que no es publique en el DOCV, no se sabrà com quedarà la redacció.

D’altra banda, i pel que fa a les optatives de clàssiques, altra font de conflicte en la negociació, l’administració s’ha compromés també a revisar la ubicació de Fonaments Lèxics de la Tècnica i de la Ciència i ha deixat la porta oberta a que puga passar d’ofertar-la només a la modalitat d’humanitats a ser d’oferta en totes les modalitats (cientifico-tecnològica i artística).

A més, ha recuperat optatives que havien desaparegut de l’anterior esborrany com Física Aplicada, Antropologia, Valencià: Habilitats Comunicatives, Castellà: Expressió i Comunicació, etc., o ha aplicat certa lògica a l’atribució docent de la major part d’especialitats.

Tot i això, no s’han atés altres propostes del sindicat com:

 • recuperació de la 3ª hora de filosofia
 • establiment de preferències, segons el currículum, quan s’atribueix una optativa a més d’una especialitat de professorat,
 • donar el mateix protagonisme a l’anglés que al francés (o a altres llengües del sistema educatiu com l’italià o l’alemany),
 • que les optatives de modalitat s’oferten totes en tots el centres i es mantinguen sempre que hi haja professorat.

Per altra banda, s’ha ajornat la negociació de la normativa sobre Escoles Oficials d’Idiomes, prevista també en aquesta Mesa Sectorial, ja que la Conselleria ha reconegut que el document que havia presentat suposava una involució molt greu en l’oferta i en les condicions laborals del professorat d’aquests tipus d’ensenyament. L’administració s’ha compromés a presentar un nou document i STEPV espera que aquest arreplegue les propostes sindicals i del professorat.

El sindicat considera que cal mantenir la pressió sobre el govern valencià, perquè només quan la negociació va acompanyada de la mobilització s’aconsegueixen millores per al sistema educatiu. Per això, fa una crida al professorat a seguir les mobilitzacions i la vaga del dia 28, convocades per la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.

6 de abril de 2009

 


 

 

Mesa Sectorial 6 d'abril sobre organització i funcionament del batxillerats i optatives

L'administració ha convocat l'última mesa de negociació sobre batxillerats per al proper dilluns 6 d'abril.
Els documents que us adjuntem són els que ens ha enviat la Conselleria i tenen algunes modificacions respecte dels que ja coneixíeu, ja que s'ha incorporat algunes esmenes, que a proposta vostra, hem presentat.
Tot i això, de cara a la mesa del dilluns, encara ens podeu aportar esmenes o aportacions sobre els punts en els quals voleu que continuem fent més incidència.

Borrador de ORDEN de ... de.......... de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las materias optativas en el Bachillerato.

PROYECTO DE ORDEN DE ........ DE ............................... DE 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Bachillerato diurno, nocturno y a distancia en la Comunitat Valenciana.

 

Feu-nos arribar el que vulguea a:  stepv@intersindical.org


 

 

 

STEPV dóna suport a les reivindicacions del col·lectiu de professorat de Tecnologia davant la negociació de les optatives i modalitats de batxillerat que es negocien el proper 6 d’abril en la mesa sectorial.

Cal recordar que aquest col·lectiu ja va protagonitzar accions de protesta el curs passat davant la negociació del currículum de batxillerat perquè eixia perjudicat per l’excessiu nombre d’alumnes requerits per a cursar la modalitat cientifico-tecnològica i la condició de comptar amb aules adequades.

Ara que es negocien les optatives per al batxillerat i la normativa de les modalitats (diurn, nocturn i a distància) ens trobem amb problemes semblants pel que fa a les matèries que pot impartir aquest professorat.

És per això, que STEPV dóna suport al col·lectiu i recull les esmenes que han plantejat per a potenciar i millorar la modalitat cientifico-tecnològica en el batxillerat i assistirà a la concentració prevista per al 6 d’abril.

Adjuntem la nota de premsa de l’Associació de Professorat de Tecnologia.

 


 

 

Les persones del cos de mestres deixaran d’accedir al primer cicle d’Educació Secundària

Es recatalogaran les places de mestres de 1r cicle d’ESO en places de Secundària

 

Ordre de transformació de places d'ESO

La Conselleria d’Educació ha passat per la Mesa Sectorial d’Educació una ordre que, en començar el curs que ve, transformarà les places de mestres de 1r cicle d’ESO en places de professorat de secundària. Fins a la publicació de la LOE, els mestres podien accedir a aquestes places de manera definitiva. Ara, els mestres hi poden accedir provisionalment però en el moment en què es publique la normativa proposada per l’administració cap mestre que no tinga ja un destí definitiu en primer cicle d’ESO hi podrà accedir.

Aquesta normativa suposa la transformació de més de 700 places del cos de mestres en places de secundària. STEPV ha demanat que, en aquest cas, l’aplicació la LOE fora progressiva, ja que aquesta transformació que està obligada per la llei, suposarà una reestructuració unilateral de llocs de treball del cos de mestres.

Actualment hi ha 2.786 llocs de treball de primer cicle en Instituts d’Educació Secundària dels quals 2.080 estan ocupats per persones que tenen destinació definitiva. A més, d’aquests llocs de treball, 191 encara estan ubicats en 34 col•legis d’infantil i primària, perquè l’administració educativa ha estat incapaç de tancar el mapa escolar de l’any 1996 i el primer cicle d’ESO encara no ha passat als instituts corresponents.

L’administració convocarà un grup de treball per resoldre tècnicament el procés de transformació d’aquestes places i assimilar-les al cos de secundària.

STEPV no està d’acord en aquesta normativa i ha demanat un procediment de transformació planificat, programat i consensuat amb el professorat i amb els centres educatius, ja que la Conselleria utilitza les normatives estatals en el seu propi interés, accelerant allò que podria tenir una aplicació més pausada i retardant l’aplicació de la LOE en casos com Educació per a la Ciutadania, la implantació dels batxillerats, etc.

9 de març de 2009


 

 

Els mestres en el 1r cicle d’ESO: preguntes i respostes

La Conselleria d’Educació ha passat per la Mesa Sectorial d’Educació una ordre que anirà transformant les places de mestres de 1r cicle d’ESO en places de professorat de secundària. Aquesta normativa suposa de moment que, per al curs que ve, més de 700 places ocupades ara per professorat provisional i/o interí del cos de mestres passaran a oferir-se només al professorat de secundària.

Aquesta nova situació està provocant preguntes que intentem contestar i aclarir en aquest document.

1.- Per què es produeix aquesta transformació?

Aquesta transformació es produeix per l’aplicació i el desenvolupament de la LOE, que estableix el següent sobre aquest tema en el seu articulat:

Artículo 94. Profesorado de educación secundaria obligatoria y de bachillerato.
Para impartir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato será necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la presente Ley, sin perjuicio de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

Disposición adicional séptima. Ordenación de la función pública docente y funciones de los cuerpos docentes.
1. La función pública docente se ordena en los siguientes cuerpos:
a) El cuerpo de maestros, que desempeñará sus funciones en la educación infantil y primaria.
b) Los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria, que desempeñarán sus funciones en la educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.

Disposición transitoria primera. Maestros adscritos a los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria.
1. Los funcionarios del cuerpo de maestros adscritos con carácter definitivo, en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a puestos de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en dichos puestos indefinidamente, así como ejercer su movilidad en relación con las vacantes que a tal fin determine cada Administración educativa. En el supuesto de que accedieran al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria conforme a lo previsto en la disposición adicional duodécima de esta Ley, podrán permanecer en su mismo destino en los términos que se establezcan.
2. Los maestros que, en aplicación a la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, vengan impartiendo los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria en centros docentes privados, podrán continuar realizando la misma función en los puestos que vienen ocupando.

2.- Per què es publicarà ara una ordre que farà efectiu allò que deia la LOE en 2006?

La Conselleria d’Educació diu que la intervenció econòmica, basant-se en els articles que hem citat de la LOE, no permet que el professorat del cos de mestres excepció feta d’aquell que siga definitiu puga continuar ocupant aquestes places. No es pot pagar a mestres per uns llocs de treball que la llei estableix que han de ser ocupats per llicenciats i llicenciades.

3.- Quin és l’efecte immediat de la publicació d’aquesta ordre?

Actualment hi ha 2.786 llocs de treball de primer cicle en Instituts d’Educació Secundària dels quals 2.080 estan ocupats per persones que tenen destinació definitiva. Per tant, hi ha 706 places ara estan ocupades per mestres provisionals i/o professorat interí. Aquestes 706 places, el curs que ve, passaran a oferir-se a professorat provisional i/o interí de secundària.

4.- Això suposa una transformació immediata d’aquestes places en places de secundària?

No. Una cosa és el catàleg de places i l’altra les persones que les poden ocupar. Les places, de moment, continuaran catalogades com a 1r cicle d’ESO i s’han de continuar oferint totes en el concurs de trasllats per la mobilitat de les persones del cos de mestres que estan definitives. Aquelles places que no estiguen ocupades per persones definitives del cos de mestres són les que s’oferiran provisionalment a persones de secundària, sense que això supose que les places passen a formar part del catàleg de secundària.

5.- Què passa quan s’haja de substituir un mestre o mestra definitiu en 1r cicle d’ESO?

A partir del curs que ve, les substitucions d’aquest professorat les farà el professorat de secundària.

6.- Les places de 1r cicle d’ESO, passaran algun dia definitivament a secundària?

L’administració, amb les correspondències establertes per l’annex de l’ordre, ha de convocar la mesa de negociació per establir mecanismes de transformació de les places, tot i que, segons la LOE cal mantenir sempre un percentatge suficient per a la mobilitat del professorat de cos de mestres que està definitiu en aquest cicle. Les condicions d’aquesta mobilitat les establirà el concurs de trasllats i el percentatge s’haurà de pactar en la mesa sectorial d’educació.

7.- Aquesta nova situació, modifica les condicions laborals del professorat del cos de mestres que està definitiu en aquestes places?

No. Les condicions laborals i econòmiques d’aquest professorat continuen en la mateixa situació que fins ara.

8.- Quina és la posició del Sindicat?

STEPV ha defensat històricament que aquestes places s’oferiren de manera indefinida al professorat del cos de mestres. Aquesta va estar la nostra posició en el desplegament de la LOGSE, de la LOCE i en els acords de plantilles. Quan es va publicar la LOE, que impedia que els professorat del cos de mestres continuara accedint a aquestes places, vam presentar esmenes en la tramitació de la LOE i ho vam criticar. Ara, com sempre, continuem defensant que les places siguen del cos de mestres. El Sindicat no comparteix la LOE en aquest punt. Tampoc el fet que l’Adminsitració Valenciana l’aplique unilateralment i de manera precipitada. Cal fer-ho d’una manera negociada i planificada, per tal que el sistema educatiu puga absorbir aquesta transformació, sense que el professorat del cos de mestres suporte una reestructuració unilateral i immediata d’una part important dels seus llocs de treball.

 


 

 

Mesa sectorial sobre catalogació lingüística.
STEPV demana que es catalogue a setembre i es negocie un pla de xoc de formació

Conselleria no es compromet a res en la mesa sobre catalogació

Avui, dijous 5 de febrer, ha tingut lloc la Mesa Sectorial d'Educació sobre la catalogació lingüística dels llocs de treball de Secundària. La Conselleria ha presentat les dades amb els percentatges del professorat que té coneixements de valencià a 2008. Són les següents:
 

 

Professorat capacitat

A qui li falta només
el curs específic

En procés de capacitació

TOTAL

SECUNDÀRIA

63,47%

9,71%

4,22%

77,40%

TÈCNICS FP

36,69%

12,27%

9,78%

58,74%

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

36,07%

17,50%

12,71%

66,28%

CATEDRÀTICS MÚSICA I ARTS ESC.

30,67%

19,49%

11,90%

62,06%

MESTRES TALLER ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

3,03%

9,09%

2,22%

14,34%

PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

33,12%

18,96%

8,63%

60,71%

EOI

45,50%

17,76%

6,48%

69,74%

STEPV ha plantejat les propostes següents sobre la catalogació:

 • ha de tindre efectes a 1 de setembre de 2009 en tots els processos de provisió (adjudicacions, oposicions, comissions de servei) i en els concursos de trasllats.
 • ha d’haver un pla de xoc de formació del professorat que no té la capacitació lingüística en els centres de treball,
 • s’ha de garantir que tot el professorat de les línies en valencià tinga la capacitació per a garantir la continuïtat dels estudis en valencià a l’alumnat.

STEPV considera que aquest procés no ha de perjudicar al professorat de carrera ni interi i s’ha mostrat disposat a estudiar fòrmules per a garantir-ho, entre les quals, el pla de formació i un termini per al professorat que no disposa encara de la capacitació lingüística.

L’administració està d’acord en què a setembre de 2009 es cataloguen en valencià les places de tots els cossos de Secundària i està disposada a estudiar aquest pla de xoc per a la formació del professorat, però ni ha concretat la seua proposta de moratòria, ni s’ha posicionat respecte a les garanties en les línies en valencià, ni a l’aplicació de la catalogació en els processos de provisió.

STEPV valora negativament la postura de la Conselleria perquè no implica cap compromís de l’administració en els aspectes més rellevants.

D’altra banda, STEPV ha donat una segona oportunitat a l’administració perquè es replantege la seua postura en el concurs de mèrits per a l’elecció dels inspectors accidentals que es va negociar la setmana passada i que el Sindicat ha valorat negativament perquè no garanteix la transparència i l’objectivitat del procés, ja que el tribunal de valoració és designat per l’administració i no per sorteig. El Director General de Personal, David Barelles, s’ha negat a parlar del tema i l’ha donat ja per tancat, amb la qual cosa ha rebutjat l’última oportunitat de deixar al marge la inspecció educativa de l’ús partidista i dificulta la possibilitat d’arribar a acords en els punts reivindicatius.

5 de febrer de 2009

 


 

 

Primera Mesa Sectorial sobre un punt del Manifest de la Plataforma

Conselleria no s’ha compromés a acceptar cap proposta rellevant per traure la inspecció de la confrontació politica

Avui, 15 de gener, ha tingut lloc la primera Mesa Sectorial per a tractar un dels punts del Manifest de la Plataforma per l’Ensenyament Públic, que ha tractat la normativa d’elecció de directors/res i el projecte d’elecció dels inspectors/res accidentals a través d’un concurs de mèrits.

STEPV ha demanat que la Conselleria es comprometa a negociar, en un termini de tres mesos, tota la normativa legislativa sobre inspecció educativa que es concreta en les següents normes:

-Decret que regule l'organització i funcionament de la inspecció educativa.
-Catàleg de llocs de treball.
-Procediment de provisió de llocs de treball.
-Oferta d'ocupació pública en la inspecció educativa.
-Convocatòria de concurs-oposició.
-Establiment de la borsa de treball en base a les persones que no hagen superat el concurs-oposició.

STEPV considera que l'accés als llocs de treball de la Inspecció Educativa no ha de ser diferent al de la resta de cossos docents, per la qual cosa demana que la provisió de llocs de treball amb caràcter accidental s'ha de fer a partir de les persones que no hagen superat el concurs-oposició. Aquest procediment s'utilitza en algunes comunitats autònomes, tant en les governades pel PP, el PSOE o altres partits polítics.
El Sindicat reivindica, per tant, la professionalització de la inspecció educativa per assegurar que s’allunye dels interessos partidistes. En eixe sentit les esmenes presentades al projecte presentat per Educació han anat en la linia de garantir els principis contitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
El Sindicat considera que les respostes de l’Administració no han estat positives ja que no s’han compromés a acceptar cap proposta ni esmena rellevant per traure la inspecció de la confrontació politica. Tan sols han acceptat una nova reunió el proper 29 de gener per donar una resposta a les reivindicacions sindicals.

15 de gener de 2009

 


 

La Junta de Portaveus acorda el calendari de negociació sobre els punts del Manifest de la Plataforma

STEPV adverteix que si no percep un canvi d’actitud de la Conselleria proposarà la repressa de les mobilitzacions ajornades

Avui, dimarts 13, ha tingut lloc la Junta de Portaveus entre la Conselleria d’Educació i els sindicats de la Mesa Sectorial per a pactar el calendari de negociació del que queda del curs 2008/09.

El Director General de Personal, David Barelles, ha presentat una proposta de calendari que recollia els punts del Manifest de la Plataforma per l’Ensenyament Públic i altres temes de negociació. Tanmateix, el calendari no contemplava quetots els punts del Manifest es negociaren abans del 15 de febrer, tal com havia acordat la Plataforma amb la Secretaria Autonòmica d’Educació, Concha Gómez, que va ser un dels motius pels qual la Plataforma va ajornar la convocatòria de la vaga del 17 de desembre.

Davant d’aquest incompliment per part de l’administració, STEPV ha proposat que els temes que quedaven per a després del 15 de febrer s’avançaren per tal de complir l’acord. Finalment, l’administració ha acceptat aquesta proposta. Pel que fa a la resta de temes que no es contemplen en el Manifest de la Plataforma, s’ha acordat que després del 15 de febrer, la Junta de Permanents es tornarà a reunir per a tancar el calendari fins a final de curs.

Pel que fa als temes de la Plataforma, STEPV espera un canvi d’actitud de la Conselleria i que s’aconseguisca un pacte polític important que afecte al conjunt d’aquests temes i un compromís de l’administració en la seua aplicació. El Sindicat ha advertit que, si no percep aquest canvi d’actitud i s’avança positivament en la negociació, proposarà la repressa de les mobilitzacions ajornades el passat 15 de desembre.

La primera reunió de la Mesa Sectorial està prevista per al proper dijous 15 de gener per a tractar de l’elecció i renovació dels directors/res i de la selecció dels inspectors/res educatius. Aquesta serà la primera prova de foc per a comprovar si efectivament hi ha un canvi d’actitud de la Conselleria o no. Després d’aquesta reunió –i de les pròximes- la Plataforma haurà de fer-ne el seguiment i la valoració i prendre les decisions que considere oportunes en funció dels resultats.

13 de gener de 2009

 


 

 

Mesa Sectorial sobre renovació de càrrecs directius de 6 de novembre

Aquest matí també ha tingut lloc una Mesa Sectorial per a tractar la RESOLUCIÓ per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació dels càrrecs directius de centres públics. L’administració ha entregat la proposta final que ha de renovar en el càrrec 250 directors i directores del País Valencià que manté la novetat que tota l’avaluació i valoració del treball realitzat pels equips directius queda en mans d’un sol inspector o inspectora que emetrà un informe de deu ítems, i si un d’ells és avaluat negativament, tota l’avaluació serà negativa.

El Sindicat ha fet constar en acta de nou la seua postura de no negociar res amb l’administració fins que es donen les condicions mínimes de treball en els centres docents, que passa per retirar la imposició d’impartir EpC en les llengües oficials i no expedientar a cap professor per aquest tema.

6 de novembre de 2008

 


 

 

Mesa Sectorial d’Educació de 30 d'octubre sobre avaluació de Batxillerat

Aquest matí també s’ha celebrat una Mesa Sectorial d’Educació per a tractar l’ordre d’avaluació de Batxillerat. CCOO, UGT i STEPV han presentat un escrit unitari en què tornen a insistir que per a poder negociar amb l’administració cal que la conselleria propicie primer un clima de treball normal en els centres, fent públic que no s’expedientarà cap professor pel tema d’EpC i que els centres impartiran l’assignatura d’acord amb el seu programa lingüístic.

Els sindicats han sol·licitat la presència de la Secretària Autonòmica d’Educació, Concha Gómez, que s’ha reunit amb altres sectors de la comunitat educativa. La seua presència està més justificada que mai perquè, com a presidenta de la Junta de Portaveus i de les Meses Sectorials, hauria d’estar negociant amb els sindicats una eixida al conflicte.

30 d’octubre de 2008

 


 

 

Conselleria convoca una Mesa Sectorial per a tractar l’avaluació del Batxillerat

STEPV abandonarà la reunió si no hi ha un compromís del conseller de solucionar el conflicte

La Conselleria d’Educació ha convocat per a demà dijous 30 d’octubre a les 10h una Mesa Sectorial d’Educació per a tractar l’ordre d’avaluació del Batxillerat.

En la Mesa Tècnica celebrada dijous passat per a tractar la mateixa ordre, el Sindicat va presentar un escrit a l’administració en què explicava que STEPV no farà aportacions tècniques a documents de l’administració fins que no es dóne una solució satisfactòria al conflicte generat per la Conselleria arran de l’ordre sobre EpC. En l’escrit també es demanava que en la següent Mesa Sectorial es tractés la solució del conflicte d’EpC sota dues premisses: compromís de no obrir cap expedient al professorat per la manera com s’està impartint EpC i que cada centre puga triar la forma d’impartir-la d’acord amb el seu programa lingüístic.

Pel que sembla, la Mesa Sectorial de demà no tractarà aquesta exigència, per la qual cosa, STEPV tornarà a sol•licitar la convocatòria d’una reunió amb el Conseller d’Educació per a tractar el conflicte -com ha vingut realitzant fins ara en les reunions de la Junta de Portaveus, en les Meses Tècniques i Sectorials- i abandonarà la reunió.

El conseller hauria d’atendre les demandes del Sindicat i fer cas del clamor de les milers de persones que s’han manifestat en diverses ocasions al llarg d’aquest mes i que ho continuaran fent al llarg dels mesos de novembre i desembre (adjuntem cartell de les convocatòries). O negocia amb els sindicats una eixida al conflicte, o dimiteix.

29 d’octubre de 2008

 


 

 

STEPV ha abandonat la Mesa Tècnica sobre l’avaluació de Batxillerat

No hi ha condicions mínimes per negociar amb la Conselleria

Aquest matí s’ha celebrat la Mesa Tècnica sobre l’esborrany d’ordre d’avaluació del Batxillerat. Abans d’iniciar la reunió, STEPV ha registrat un escrit i l’ha lliurat a l’administració perquè conste en acta i ha abandonat la mesa. Seguidament reproduïm el contingut:

A la Mesa Sectorial d’Educació

Mentre es mantinga la imposició d’impartir Educació per a la Ciutadania en anglés, violentant la dignitat de les persones i professionals que estan treballant cada dia per dur endavant la difícil tasca de l’educació valenciana, STEPV-Iv no farà aportacions tècniques a documents de l’administració fins que no es dóne una solució satisfactòria al conflicte generat per la Conselleria.

STEPV-Iv es reserva el dret de fer les valoracions oportunes directament en la Mesa Sectorial i no col·laborarà en meses tècniques per millorar els documents de l’administració.

STEPV-Iv espera que la propera Mesa Sectorial que es convoque tinga com a únic punt de l’ordre del dia la resolució del conflicte d’EpC sota dues premisses:

- Compromís de no obrir cap expedient al professorat per la manera com s’està impartint EpC.

- Que cada centre puga triar la manera d’impartir-la d’acord amb el seu programa lingüístic.

23 d’octubre de 2008

 


 

 

FE-CCOO-PV, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv han abandonat la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial

L’administració educativa no mostra voluntat d’acabar amb el conflicte d’EpC

 

Els sindicats FE-CCOO, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv han abandonat la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d’Educació en no obtindre una resposta positiva del Director General de Personal, David Barelles, per resoldre el conflicte de l’Educació per a la Ciutadania.

En la reunió d’avui l’administració ha informat que la Conselleria està preparant una nova instrucció sobre la impartició d’aquesta assignatura. El Director General ha comunicat que, tanmateix, EpC continuarà impartint-se en anglés sense donar més detalls sobre el contingut de la resolució. Tampoc s’ha compromés, de forma expressa, a no iniciar cap expedient contra el professorat que impartesca l’assignatura en valencià o castellà.

Per als tres sindicats, la nova proposta de l’Administració Educativa, tot i que és un reconeixement explícit que la Conselleria està fent mal les coses, no resol el conflicte creat en el sistema educatiu valencià. La proposta presentada pels tres sindicats ha estat que:

 • 1. Que no s’obriga cap expedient a cap professor o professora pel tema d’EpC.
 • 2. Que es deixe als centres impartir EpC d’acord amb el seu programa lingüístic i es respecte l’autonomia dels centres.
 • 3.- L’elaboració d’un calendari de negociació pactat que aborde els problemes reals que tenen els centres docents.

En no donar-se cap avanç en la negociació, els tres sindicats han demanat la convocatòria d’una propera reunió presidida per la Secretària Autonòmica, Concha Gòmez Ocaña, per reconduir la situació i han abandonat la reunió a l’espera d’una nova convocatòria.

Els sindicats FE-CCOO-PV, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv fan una crida a la participació del conjunt del professorat i de la comunicat educativa per participar en totes les accions convocades per als propers dies. Aquestes es conctreten en:

 • Dimecres 15 d’octubre. Tancament de la Comunitat Educativa en els centres docents.
 • Dijous 16 d’octubre. Concentracions a Alacant, València i Castelló a les 19 hores.
 • Dilluns 20 i 27 d’octubre concentracions en les tres províncies.
 • Dijous 23 d’octubre. Assemblees unitàries.

14 d’octubre de 2008

 


 

 

STEPV exigeix la presència del conseller en la Mesa Sectorial

EpC només és la punta de llança de molts altres problemes

Dimecres passat es va suspendre la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial, que havia de tractar el calendari de temes a negociar aquest curs 2008/09, perquè per a STEPV les amenaces d’obertura d’expedients i el clima d’indignació creat en els centres educatius pel caòtic inici de curs, especialment per les normes sobre EpC, no permeten un diàleg fluïd entre la Conselleria i Sindicats en la Mesa Sectorial d’Educació.

El sindicat va condicionar l’aturada immediata de qualsevol expedient disciplinari al professorat i que els centres puguen impartir EpC d’acord amb el seu programa lingüístic, sense imposicions ni persecucions per part de la Conselleria, per poder continuar les relacions i la negociació amb normalitat, i espera que la Junta de Portaveus que es tornarà a reunir demà, dimarts 14 d’octubre, siga un punt d’inflexió en el conflicte que ha generat l’administració educativa.

STEPV espera que demà assistisca a la reunió algun representant de l’administració amb capacitat d’intervenció política i per això demana que presidisca la reunió el conseller d’educació, Alejandro Font de Mora.

Sense aquestes premisses, per al sindicat es fa difícil qualsevol altra negociació amb l’administració, i per això, STEPV insta al Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, a acceptar públicament la proposta i a obrir una nova etapa de diàleg i de pactes amb la comunitat educativa per afrontar d’una manera seriosa els altres problemes de l’ensenyament valencià. Altrament, les concentracions convocades per al proper dijous 16 d’octubre seran el tret de sortida d’una escalada de mobilitzacions de tota la comunitat educativa per recuperar la dignitat de l’ensenyament públic, malmesa per les imposicions i les amenaces que han caracteritzat, darrerament, la política educativa del govern valencià.

El Sindicat també vol recordar que Educació per a la Ciutadania només és la punta de llança de tota una sèrie de problemes que té el sistema educatiu valencià que han de ser resolts urgentment: infraestructures, ràtios elevades, acords i deutes retributius pendents, millora de les condicions laborals del professorat interí, manca de personal en els Serveis Psicopedagògics Escolars, manca de professorat d’anglés a infantil i primària, jornada escolar, etc.

14 d’octubre de 2008

 


 

 

STEPV força la suspensió de la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d’Educació

El Sindicat demana la presència del conseller

Avui s’ha celebrat la reunió de la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d’Educació, formada per l’administració i els sindicats ANPE, CCOO, UGT i STEPV per a pactar el calendari de negociació.

Prèviament a la proposta del Director General de Personal, David Barelles, al calendari de negociació, STEPV ha fet una prèvia en què ha manifestat el següent:

- L’Administració ha trencat el clima de confiança que ha presidit la mesa en temps anteriors per les imposicions i incompliments d’acords assolits el curs passat, la normativa absurda sobre EpC, etc, privant l’ensenyament de la tranquil·litat i la planificació que necessita per funcionar correctament.

- La Conselleria ha violentat la dignitat de les persones i professionals que estan treballant cada dia per dur endavant l’ensenyament valencià, tant la del professorat, amb la imposició d’una normativa absurda que suposa una ingerència en la llibertat de càtedra i en l’autonomia dels centres; la dels equips directius, als quals se’ls ha ordenat refer els horaris i alterar el projecte educatiu del centre moltes vegades “manu militari”; la de la inspecció educativa, perquè se’ls ha obligat a forçar el professorat a complir ordres absurdes; la dels pares i mares i alumnat, perquè s’ha buidat de contingut els Consells Escolars, en imposar normatives sense complir els Decrets de ROF (que són de la pròpia administració)

El Sindicat ha demanat la convocatòria d’una única mesa per intentar restablir la confiança trencada, i això passa per no interposar cap expedient ni sanció a cap professor o professora i que es deixe als centres educatius treballar d’acord amb el seu projecte educatiu i lingüístic i que s’anuncie la voluntat d’encetar una època de diàleg i de consens amb tota la comunitat educativa.

Per tot això, STEPV no pactarà un calendari de negociació si no se soluciona satisfactòriament el conflicte sobre EpC en els instituts de secundària i no hi ha un compliment dels acords adquirits i dels deutes compromesos. Amb aquesta intervenció, el Sindicat ha oferit una eixida pactada al conflicte encetat pel conseller d’educació.

La resposta del Director General de Personal, David Barelles, ha estat, però, negar la conflictivitat en els centres educatius i que la llei s’ha d’acomplir, en referència a l’ordre del 10 de juny i la resolució d’1 de setembre de 2008 sobre EpC.

Davant d’aquesta resposta, STEPV ha anunciat que abandona la Junta de Portaveus i que no pensa assistir a cap mesa de negociació fins que no s’acomplisquen les premisses anunciades i ha forçat al Director General a ajornar la reunió per al proper dimarts 14 d’octubre en què donarà una resposta a la petició feta pel Sindicat.

STEPV espera que el proper dimarts 14 d’octubre assistisca a la reunió algun representant de l’administració amb capacitat d’intervenció política per desactivar el conflicte, que no hauria de ser un altre que el mateix conseller d’educació, Alejandro Font de Mora.

8 d’octubre de 2008

 


 

 

Conselleria convoca la Junta de Portaveus per a pactar un calendari de negocació

STEPV no pactarà un calendari de negociació fins que no es retiren les amenaces al professorat i es complisquen els acords assolits

La Conselleria d’Educació ha convocat a la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d’Educació a una reunió per a demà dimecres 8 d’octubre a les 12:30h per a pactar el calendari de negociació del curs 2008/09.

STEPV, davant el conflicte creat pel Conseller d’Educació per la impartició d’EpC, proposarà que es retire l’ordre de 10 de juny de 2008 i la normativa que se’n deriva així com les amenaces d’expedients i sancions contra el professorat com a prèvia per a pactar un calendari de negociació. A més, STEPV aprofitarà la reunió per recordar-li al Conseller que abans de qualsevol calendari cal tancar compromisos pendents com:

 • Compliment dels acords assolits el curs passat: pagament dels augments dels complements per càrrecs directius, la negociació del nou acord sobre les condicions laborals del professorat interí i la publicació de la normativa d’adaptació de llocs de treball i del cordinador de centre i la posada en marxa de plans de prevenció als centres i de vigilància efectiva de la salut.
 • Dotació del professorat d’anglés necessari per a impartir anglés en el 2n cicle d’Educació Infantil i en el 1r cicle d’Educació Primària, en compliment de la LOE.
 • Publicació d’una nova normativa que regule la possibilitat d’establir la jornada continuada en els centres educatius.

El sindicat assegura també que la Conselleria li deu al professorat valencià més de 24 milions d’euros que es reparteixen en: 15 milions d’euros als equips directius, més de 4 milions d’euros al professorat interí en concepte de triennis i 5 milions d’euros a tot el professorat, perquè l’administració educativa no està aplicant la baixada en la retenció de l’IRPF acordada pel govern espanyol.

El clima d’indignació que ha creat el conseller en els centres docents per les imposicions, les amenaces i la política de manipulació informativa i propagandística impedeixen un inici de les negociacions amb normalitat.

Per tot això, STEPV no pactarà un calendari de negociació si no se soluciona satisfactòriament el conflicte sobre EpC en els instituts de secundària i no hi ha un compliment dels acords adquirits i dels deutes compromesos. Per al Sindicat, la Conselleria no té, ara per ara, cap credibilitat si no hi ha una mostra de canvi de política educativa que aparque les imposicions, les amenaces i complisca els compromisos assolits amb els sindicats i la comunitat educativa.

 7 d’octubre de 2007

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >