Informacions Mesa Sectorial d'Educació

Curs 2005/06

   index de la Mesa Sectorial - cursos anteriors   

 

12/07/06 STEPV-Iv torna a demanar en la Mesa de 12/07 un augment de 300 euros mensuals per al professorat valencià
13/06/06 STEPV-Iv demana un augment de 300 euros mensuals per al professorat valencià
23/05/06 Calendari de negociació maig-juny. Mesa portaveus 23 de maig de 2006
04/05/06 Informe mesa sectorial - majors 55 anys, itineràncies, llicències estudis
04/04/06 Informació sobre el calendari de negociació per al 3r trimestre. Propostes presentades per STEPV
28/03/06 Protocol d'assistència jurídica firmat entre conselleria d'educació i conselleria de justícia en el cas d'agressions... al personal que treballa als centres educatius. (pdf)
24/11/05 Mesa Sectorial 24 de novembre. En el marc del protocol de negociació Sindicats-Conselleria

s'arriba a un Acord pel qual es milloren les plantilles d'educació infantil del col·legis públics.

- Altres temes: concurs FPA, llicències estudi, condicions p. interí i plantilles FP.

11/10/05

Mesa Sectorial 11 d'octubre 2005: Concursos de trasllats, oferta pública, noves borses


 

 


 


 

STEPV-Iv sol.licita la convocatòria de la Mesa Sectorial per reprendre les negociacions pendents

Per la present li demanen la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre diversos assumptes que afecten a les condicions laborals del professorat valencià. En concret:

1. El desplegament del protocol de negociació signat el 15 de febrer de 2006.

2. Les retribucions, les condicions laborals i el pla concilia del professorat valencià .

3. Les mesures de convivència als centres educatius valencians.

4. El desplegament dels acords sobre salut laborals subscrits el passat curs escolar.

5. Informació sobre el Reials Decrets d'ingrés a la funció pública i de creació del complement d'innovació i especial dedicació i sobre el projecte d'Estatut del Professorat.

Salutacions ben cordials.

València, 3 d'octubre de 2006

 


 

STEPV-Iv demana un augment de 300 euros mensuals per al professorat valencià

STEPV-Intersindical Valenciana ha proposat a la Generalitat Valenciana un augment salarial mensual de 300 euros a cada professor i professora valenciana. Per al sindicat, aquest augment ha d'anar al complement específic i es justifica per la descompensació de les retribucions del professorat valencià respecte al d'altres comunitat autònomes.

Ara per ara, les retribucions del cos de mestres i dels cossos de secundària estan per sota de les retribucions de 9 i 11 comunitats autònomes i l'any 2008 estaran per sota d'11 i de 13, degut als acords que s'ha signat en diverses autonomies. Comunitats autònomes com Catalunya, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Canàries o País Basc cobren més que el País Valencià.

Per altra part, STEPV-Iv considera que la proposta del Ministeri d'Educació, de crear un complement d'innovació i d'especial dedicació de 60€ mensuals que es pagaria, cada curs, a una part de la plantilla, no és acceptable. El MECD ha decidit crear un nou complement de productivitat en base a paràmetres poc objectius que trenca el treball en equip dels centres docents i introdueix models de gestió empresarials. Per contra, el Sindicat aposta per que totes i tots els professorar cobren eixe complement de 60 € mensuals.

Per acabar, STEPV-Iv ha convocat una concentració el dia 5 d'octubre, dia mundial del professorat, en la delegació del govern de la Comunitat Valenciana (plaça del Temple) per demanar que l'Estatut del Professorat arreplegue millores en les condicions laborals i econòmiques del professorat.
València, 3 d'octubre de 2006


 

STEPV-Iv exigeix mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar per als 50.000 professors valencians.

El sindicat demana l'ampliació de periode de baixa maternal a 24 setmanes.

 

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana exigeix a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport la convocatòria, immediata, de la Mesa Sectorial d'Educació per negociar mesures per conciliar la vida laboral i familiar dels 50.000 professors i professores valencianes. Per al Sindicat és inacceptable i inadmissible que el professorat valencià encara no dispose d'una normativa legal que les contemple, malgrat que el Ministeri d'Administracions Públiques i el personal de l'administració del Consell ja les tenen regulades. En eixe sentit, STEPV-Iv critica la discrimació que pateix el professorat, motivada per les actuacions de les conselleries d'Hisenda, Economia i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques i de determinats sindicats que s'han negat a que es convocarà la Mesa General de Negociació per regular el pla de conciliació per als quatre sectors de personal que treballa en la Generalitat Valenciana: educació, sanitat, justícia i administració del consell. El resultat ha estat que només el personal d'administració del consell té regulades les mesures de conciliació i la resta no. STEPV-Iv es pregunta què s'amaga darrere d'aquestes actuacions i quins interessos inconfesables tenen alguns sindicats i l'Administració per negar-se a negociar millores per al professorat valencià.

STEPV-Iv demana un Pla de mesures de conciliació de la vida personal i laboral per a promoure que les dones i els homes assumesquen la coresponsabilitat en la gestió i la coordinació de l’organització dels centres docents i de l’Administració, d’una forma equilibrada i sense biaixos sexistes.

A més a més, entre les mesures concretes, STEPV-Iv demana una ampliació del període de baixa maternal a 24 setmanes, amb el 100% de sou, segons les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, l'adaptació del lloc de treball a les dones embarassades o en període de lactància, quan les condicions de treball poguen perjudicar la seua salut, la possibilitat d’acumulació del permís de lactància al de maternitat, un permís de paternitat de quatre setmanes, acumulable al de maternitat, en famílies monoparentals, substitucions àgils en tots els permisos per maternitat i baixes laborals de llarga durada. També es reivindica l'ampliació, fins a tres anys, del dret de conservar la destinació i l’antiguitat per part del professorat amb excedència per cura de fill o filla i l'atenció especial a la cura de persones sense autonomia personal: retribució del 100% del salari per a les persones beneficiàries de reducció de jornada i amb permís específic, i dotació als centres de personal que les substituesca.

Altres mesures per conciliar la vida laboral i familiar del conjunt de la societat, de les famílies que tenen fills o filles en edat escolar són: la generalització dels mejadors escolars a totes les etapes i centres educatius, la igualta o la creació d'escoles infantils públiques per atendre l'alumnat d'educació infantil.

València, 28 de setembre de 2006

 


 


 

STEPV-Iv torna a demanar en la Mesa de 12/07 un augment de 300 euros mensuals per al professorat valencià

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit per tractar sobre les retribucions del professorat. 

STEPV-iv ha proposat un augment salarial mensual de 300 euros a cada professor i professora valenciana. Per al sindicat, aquest augment ha d'anar al complement específic i es justifica per la descompensació de les retribucions del professorat valencià respecte al d'altres comunitat autònomes. Ara per ara, les retribucions del cos de mestres i dels cossos de secundària estan per sota de les retribucions de 9 i 11 comunitats autònomes i l'any 2008 estaran per sota d'11 i de 13, degut als acords que s'ha signat en diverses autonomies. Comunitats autònomes com Catalunya, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Canàries o País Basc cobren més que el País Valencià.
STEPV-Iv considera que qualsevol augment salarial ha de ser linial i ha d'anar a la nòmina de cada professora i professor, i no està d'acord amb aquelles organitzacions sindicals que pretenen un augment salarial només a una part del professorat i no a la totalitat.
Per altra part, el Sindicat agraeix a l'Admistració Educativa que amb la seua rèplica haja donat la raó a l'STEPV-Iv ja que cap dels arguments del sindicat han estat rebatuts o desmentits.
Per al Sindicat, la negociació hauria de començar al mes de juliol i estar tancada abans de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
El Sindicat ha demanat el compliment de l'Acord sobre les plantilles d'educació infantil que suposa un augment de 326 llocs de treball als centres públics valencians. Ara per ara, l'Administració no garanteix que aquestes places que han d'estar creades a efectes 1 de setembre de 2006 estiguen per a les adjudicacions de vacants del Cos de Mestres que tindran lloc a partir del dia 19 de juliol. Segons informa el Sindicat els problemes per a la creació d'aquestes places es troben en la Conselleria d'Hisenda que dificulta la seua creació.

València, 11 de juliol de 2006
 


 

STEPV-Iv demana un augment de 300 euros mensuals per al professorat valencià

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha demanat en la Mesa Sectorial d’Educació que ha tingut lloc hui un augment salarial de 300€ mensuals per a cada professora i professor valencià.

El Sindicat argumenta aquesta petició en funció de diversos paràmetres com: la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers anys, la revaloració de la tasca docent i la seua dignificació, la modificació de les condicions de treball motivada per les últimes lleis educatives (LOCE i LOE) o l’acord signat pel MECD i els sindicats el passat 20 d’octubre de 2005. En algunes comunitats autònomes ja s’han revisat les retribucions del professorat amb acords que reconeixen aquests criteris i que suposen un augment salarial per als propers anys.

STEPV-Iv ha fet una anàlisi de les retribucions del professorat en les diverses comunitats autònomes, que posa en evidència que les retribucions del professorat valencià s’han quedat desfasades i a la cua del conjunt deles CCAA, per la qual cosa cal obrir un procés de negociació per actualitzar-les. En eixe sentit, el Sindicat reclama de l’Administració Educativa valenciana que faça un esforç pressupostari per reconèixer el treball del professorat valencià.

La quantitat que demana l’STEPV-Iv inclou: l’equiparació de les retribucions amb d’altres CCAA, l’augment previst per l’acord del MECD i la compensació de la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers anys.

València, 13 de juny de 2006.

 

QUADRES COMPARATIU DE LES RETRIBUCIONS DE DISTINTES CCAA

retribucions brutes mitjanes tenint en compte els diferents trams retributius.

COS DE MESTRES (GRUP B)

 

Any 2006

Any 2008

Andalucía

29.191,00

29.191,00

Aragón

28.961,00

28.961,00

Asturias

28.334,00

28.334,00

Canarias

29.038,00

29.038,00

Cantabria

29.579,00

29.579,00

Cast-LMancha

28.761,00

28.761,00

Cast-León

28.814,00

28.814,00

Cataluña

31.211,00

31.211,00

P. Valencia

28.827,00

28.827,00

Euskadi

31.868,00

31.868,00

Extremadura

28.634,00

30.434,00*

Galicia

28.468,00

30.268,00*

Illes Balears

32.067,00

32.067,00

La Rioja

30.431,00

30.431,00

Madrid

28.656,00

28.656,00

Murcia

28.770,00

28.770,00

Navarra

31.399,00

31.399,00

Ceuta y Melilla

28.208,00

28.208,00

* Finalització de l’acord a 2009

retribucions brutes mitjanes tenint en compte els diferents trams retributius.

COSSOS DE PROF. DE SECUNDÀRIA (GRUP A)

 

Any 2006

Any 2008

Andalucía

33.575,00

33.575,00

Aragón

33.377,00

33.377,00

Asturias

32.692,00

32.692,00

Canarias

32.939,00

32.939,00

Cantabria

33.937,00

33.937,00

Cast-LMancha

33.119,00

33.119,00

Cast-León

33.200,00

33.200,00

Cataluña

35.689,00

35.689,00

P. Valencia

33.239,00

33.239,00*

Euskadi

37.223,00

37.223,00

Extremadura

32.992,00

34.792,00

Galicia

32.626,00

34.426,00*

Illes Balears

36.396,00

36.396,00

La Rioja

34.941,00

34.941,00

Madrid

33.013,00

33.013,00

Murcia

33.150,00

33.150,00

Navarra

36.686,00

36.686,00

Ceuta y Melilla

32.534,00

32.534,00

* Finalització de l’acord a 2009

 


 

Calendari de negociació maig-juny
Mesa portaveus 23 de maig de 2006

La Mesa de portaveus ha fixat hui el següent calendari de negocació:

TEMES

 1. DATES

Mestres als IES (LOE)

Mesa Tècnica 30-05-2006

Comissió d’Infrastructures

Reunió 06-06-2006

Grups de Batxillerat

Comissió Tènica 06-06-2006

Condicions laborals del professorat interí

Mesa Tècnica 08-06-2006

Revisió de l’Acord de Retribucions del Personal docent

Mesa Tècnica 13-06-2006

Instruccions Inici Curs

Mesa Sectorial 15-06-2006

Projecte d’Ordre Ensenyaments d’Idiomes

Mesa Tècnica 20-06-2006

 

Continuació de Calendari 20-06-2006

Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral
Creació i provisió dels llocs de treball dels Serveis de prevenció
Pla de formació específica en salut laboral
Vigilància en la salut
Plans d’autoprotecció
Tancament de tots els temes

Mesa Tècnica 12-04-2006
Comissió Sectorial 03-05-2006
Mesa Tècnica 17-05-2006
Mesa Tècnica 31-05-2006
Mesa Tècnica 07-06-2006
Comissió Sectorial 21-06-2006

 

 

Professorat d’Infantil

A partir del dia 25 de maig, –dia en què hisenda ha de dotar les places–, es fixarà una data per fer una reunió que establesca els criteris d’aplicació de l’acord, ja que per al curs que ve no afectarà tots els centres, i per tant, cal acordar on es posen els 326 nous llocs de treball.

 


 

Informe mesa sectorial - majors 55 anys, itineràncies, llicències estudis

Reducció horària als majors de 55 anys

L'Administració Educativa diu que esperar al desplegament de la Llei d'Educació.

vegeu també 
LOE, acord de 20 d'octubre amb el MEC i negociació autonòmica
La publicació de la LOE i l’acord de 20 d’octubre entre el Ministeri d’Educació i CCOO, CSI-CSIF i FETE-UGT
limiten la negociació del País Valencià sobre condicions laborals del professorat major de 55 anys

 

Itineràncies

La Generalitat Valenciana s’està plantejant la modificació del Decret 24/97. A més a més, la Conselleria d'Educació volen reinterpretar l’article de l’ordre d’itineràncies que diu que és itinerant tot el professorat que treballa en més d’un centre, i la interpretació que volen fer a partir d’ara (especialment en secundària) és que només és itinerant el professorat que durant la mateixa jornada de treball es trasllada d’un centre a un altre.

La posició de l'STEPV-Intersindical Valencian és contrària als les pretensions de l'Admistració Educativa. No estem d’acord en el plantejament de l’administració, pel que fa al professorat major de 55 anys, cal anar més enllà del que planteja la Llei d'Educació, i les reduccions lectives no han de comportar reduccions retributives. En concret proposem:

 

"Les reduccions horàries són un dret del professorat i no poden recaure sobre la resta del professorat del centre o del departament.

Cal buscar i negociar fórmules per veure com s’apliquen les reduccions i les substitucions del professorat que s’ha acull a aquestes reduccions .

Les reduccions que es negocien s’han aplicar ja per al curs 2006-2007. La proposta de l’STEPV-Iv és:

Centres de Primària: reducció efectiva de 5 hores lectives

Centres de Secundària i ensenyaments de règim especial: reducció efectiva de 3 hores o un grup d’alumnat."

Sobre les itineràncies: la modificació del Decret 24/97 no és suficient. Cal una normativa pròpia d’itineràncies per al professorat, que ha d’anar en la línia de contemplar les nostres reivindicacions:

S’ha d’actualitzar el Decret 24/1997 sobre indemnitzacions per raons del servei i començar a pagar ja 30 cèntims d’euro per quilòmetre. Cal una normativa específica per al sector docent que arreplegue les condicions laborals del professorat itinerant.

La revisió de l’import per quilòmetre i desgast del vehicle s’ha de fer anualment aplicant l’IPC.

L’administració ha de pagar el segur a tot risc, o al menys, la diferència d’aquest amb l’obligatori.

Cal que l’administració contracte una pòlissa de vida específica per al desplaçament.

S’ha d’establir un procediment àgil en les indemnitzacions de danys per accident.

Cal crear un parc mòbil que, com a mínim, cobrisca la manca de vehicle per accident o reparació.

S’han de donar facilitats per a l’adquisició de vehicle al professorat que està molt de temps fent itinerància (exempció d’IVA, crèdits tous, etc.)

S’ha de contemplar la possibilitat de passar dietes per restauració.

Els equips directius haurien de ser considerats tots ells com a itinerants.

Tot el professorat del claustre hauria de ser considerat itinerant quan realitza activitats de formació, claustres extraordinaris, etc., i també els/les components dels Consells Escolars amb la finalitat de tindre dret a indemnitzacions en cas d’accidents.

 

Pel que fa a la normativa en vigor cal revisar les següents qüestions:

 

a) Suprimir l’apartat que diu que el professor/a començarà i acabarà la seua jornada en el centre d’adscripció. Repercuteix negativament en l’atenció a l’alumnat i en l’organització general dels centres.

b) Les hores d’itinerància realitzades fora d’horari deuen ser compensades al principi o final de jornada a elecció del interessat/da.

c) Els trajectes deurien ser flexibles dins del recorregut. Si hi ha dues alternatives, les dues haurien de ser vàlides, tot considerant els quilòmetres reals del trajecte.

d) Cal tractar de manera específica les itineràncies de zones "d’alta muntanya", tant per la perillositat de les carreteres, com per les condicions climatològiques en l’època hivernal.

 

Llicències per estudis

L’Administració no vol tractar el tema perquè estan esperant que la Conselleria d'Hisenda els dote pressupostàriament per poder-les convocar.

 

STEPV-Iv demana la convocatòria immediata de 100 llicències per estudis, 45 compromeses el curs anterior i 55 noves d’aquest curs. La convocatòria s’ha de fer abans d’acabar l’actual curs escolar i ha de ser efectiva a 1 de setembre de 2006 per a les llicències anuals.

 

 

 


 

Informació sobre el calendari de negociació per al 3r trimestre

Mesa Sectorial 4 d’abril de 2006

veure a continuació propostes presentades per STEPV

TEMES

DATES

Condicions laborals del professorat interí.
Dijous 06-04-2006 conselleria i SSTT fan una reunió per parlar aquest tema.

Mesa Tècnica 11-04-2006

Plantilles i centres d’educació infantil 0-3

Mesa Tècnica 25-04-2006

Projecte de Ordre Ensenyaments d’Idiomes

Mesa Tècnica 11-05-2006

Catalogació Lingüística llocs de treball
Itineràncies i majors de 55 anys
Llicències per estudis

Mesa Sectorial 04-05-2006

SPES

Mesa Tècnica 09-05-2006

Criteris de creació i supressió d’unitats ESO i BAT

Mesa Tècnica 27-04-2006

Retribucions: revisió de l’acord de retribucions del personal docent

Primera Setmana de Juny, sense data.

Infrastructures Educatives
Seguiment i compliment del Pla d’Infrastructures
Despeses de Funcionament
Fòrum per analitzar i debatre les propostes de millora de funcionament dels centres docents

Mesa Tècnica 16-05-2006

Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral
Creació i provisió dels llocs de treball dels Serveis de prevenció
Pla de formació específica en salut laboral
Vigilància en la salut
Plans d’autoprotecció
Tancament de tots els temes

Mesa Tècnica 12-04-2006
Comissió Sectorial 03-05-2006
Mesa Tècnica 17-05-2006
Mesa Tècnica 31-05-2006
Mesa Tècnica 07-06-2006
Comissió Sectorial 21-06-2006

Pla Concilia per al Professorat (modificació del decret de permisos i llicències)

Proposat per l’STEPV, data sense determinar.

Pla Valencià de Convivència Escolar

Proposat per l’STEPV, data sense determinar.

Altres informacions d’interés:

CEFIRES
xarxa centres, plantilles y provisió. Ja han resolt tots els tràmits per a la seua publicació, però esperaran a publicar-lo per adaptar les referències normatives a l’Estatut d’Autonomia i a la LOE

Decret Funció directiva
Consolidació del percentatge del complement. Ho pagaran en la nòmina d’abril o en la de maig

 

-----------------

PROPOSTES DEL SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ-INTERSINDICAL VALENCIANA (STEPV-Iv) per a la negociació en la Mesa Sectorial d’Educació i en el Comité de Salut i Seguretat Laboral. (4 abril de 2006)

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ

1. Pagament del 0,3% i del 0,4% de la massa salarial al professorat. Pagament linial a cadascú de les professores i professors.

2. Calendari de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació

 • Millora de l'acord de professorat interí: manteniment de les borses de treball actuals, restricció de província a tot el col.lectiu, pagament d’un complement retributiu que integre els triennis i sexennis i comarcalització de les substitucions..
 • Compliment de l'acord de plantilles d'educació infantil: primer tram de les plantilles i transformació de les escoles infantils en centres docents.
 • Convocatòria de les llicències per estudis.
 • Negociació d'un pla de formació global.
 • Iniciar la negociació del decret d'admissió de l'alumnat.
 • Complir l'acord de 1999 sobre catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària.
 • Publicació immediata del Decret de CEFIRES.
 • Negociació d'una normativa específica de les itineràncies per al sector docent.
 • Negociació del catàleg de llocs de treball i de la provisió.
 • Compliment estricte i publicació al DOGV de l'acord de plantilles de FP.
 • Pagament immediat del complement de consolidació de la funció directiva.
 • Publicació al DOGV dels pèrfils –nombre d’unitats- dels Instituts d’Educació Secundària..
 • Convocatòria de la Comissió de Drets Sindicals.
 • Convocatòria de la Comissió d'Insfraestructures. Establiment d’un mecanisme àgil per donar resposta als assumptes referits a la construcció i adaptació dels centres docents.
 • Creació del fòrum per analitzar i debatre les despeses de funcionament dels centres docents.
 • Provisió immeidata dels llocs de treball dels programes PROA i PASE.

3. Temes de negociació per al tercer trimestre del curs 2005-2006

 1. Calendari i jornada escolar. Possibilitat de dotar d’autonomia als centres per poder establir el seu model de jornada, incloent-hi la jornada continuada.
 2. Retribucions: revisió de l’acord de retribucions del personal docent. Augment linial i igual de les retribucions de tot el professorat.per adaptar-les a les noves funcions que requereix el sistema educatiu i per dignificar la tasca docent
 3. Revisió de l’ordre que regula les necessitats de compensació educativa.
 4. Revisió de l’ordre de 92 i condicions laborals (juliol- desembre 2006) Entre d’altres temes: reducció de la jornada lectiva, reducció de la jornada lectiva per als majors de 55 anys, any sabàtic, racionalització de la càrrega de treball...
 5. Negociació d’un Pla Valencià de Convivència Escolar.
 6. Negociació de l’aplicació de les mesures del Pla Concilia al professorat.

COMISSIÓ SECTORIAL DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

 1. Negociació temes pendents
 • Creació i provisió urgent dels llocs de treball del servei de prevenció.
 • Aprovació del pla de prevenció.
 • Creació de la figura de coordinador de centre en segurat i salut laboral. Hores de reducció han de ser lectives.
 • Aprovació de la normativa sobre adaptació de llocs de treball sense discriminacions en funció de la situació administrativa.

2. Negociació abril –juny 2006

 • Vigilància de la salut.
 • Pla de formació específica en salut laboral.
 • Plans d’autoprotecció

València, 4 d’abril de 2006.

 


 

Acord pel qual es milloren les plantilles d'educació infantil del col·legis públics

 

     

Sindicats i Conselleria d'Educació han signat hui 24 de novembre un acord pel qual es milloren les plantilles d'Educació Infantil del col·legis públics de forma que per cada 3 unitats (aules) hi haurà 4 mestres. Això suposa un increment mínim de 520 llocs de treball. Aquest augment es farà en tres terminis, entre gener de 2006 i setembre de 2007.

També s’ha acordat un model de plantilla per a les escoles infantils de la Generalitat Valenciana. Aquesta plantilla estarà composada per un mestre per centre, 1 educador/a per unitat (aula) i 1 educador/a de suport per cada 3 unitats (aules). Aquesta nova plantilla suposa un augment de 34 llocs de treball i serà aplicada a data 1 setembre de 2006.

El sindicat valora molt positivament el compromís de l'Administració educativa de transformar les seues Escoles Infantils en centres educatius, com a i serà efectiva a data 1 de setembre de 2006. Aquests centres, fins ara, estaven considerades com a “guarderies o parvularis “.

Administració educativa i sindicats s'han compromés a convocar un procés d'adscripció i un concurs per als mestres que ocupen un lloc de treball en el centres de Formació de Persones Adultes i a traure totes les vacants al proper Concurs General de Trasllats. Per altra part, s'ha arribat a acords sobre la convocatòria de llicències per estudis, les condicions laborals del professorat interí i la determinació de plantilles de Formació Professional.

STEPV valora l'acord signat hui amb el Secretari Autonòmic d'Educació, Máximo Caturla i amb els directors generals de Personal Docent, José Antonio Rovira, i Ordenació Educativa, Josep Vicent Felip pel fet que suposa un augment de la plantilla docent i el compliment del “protocol de negociació“ signat el passat 15 de febrer.

València, 24 novembre de 2005

 


 

Mesa Sectorial de 11 d'octubre 2005

Concurs de Trasllats:

Cos de Mestres i Cossos de Secundària, Formació Professional, Conservatoris, Escoles Oficials d’Idiomes i Escoles d’Art

Previsió de convocatòria: DOGV del dia 21 d’octubre de 2005.
Presentació d’Instàncies: del 24 d’octubre al 10 de novembre.

Oferta d’ocupació pública:

La Direcció General de Personal ha informat que té la intenció de convocar unes 3000 places entre tots els cossos (Cos de Mestres i Cossos de Secundària, Formació Professional, Conservatoris, Escoles Oficials d’Idiomes i Escoles d’Art)

Obertura de borses de treball:

Previsió de borses que s’obriran als distints Serveis Territorial d’ací a final d’any:

- Hostaleria i Turisme
- Sistemes Electrotècnics i Automàtics.
- Possiblement alguna de sanitària (professorat tècnic)
- Xinés i Anglés (EOI)
- Viola i Llenguatge Musical (Conservatoris)
- Dibuix Tècnic (EAO)


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >