actualitzada a 18 de novembre 

 

ADJUDICACIONS CURS 2009/2010

 

Assemblees
informatives
sobre el
procés
telemàtic

GUIA de les adjudicacions telemàtiques

  Pàgina de suport per a les adjudicacions (versió 2009)

Informació útil del País Valencià. Guia de centres. el buscador. Carrers.
Trens. Autobusos. Carreteres. Trànsit. Centres Salut.
Ajuntaments. Legislació. Premsa. Centres Educatius. PROPs

 

com sempre, la millor informació en aquesta pàgina

 
 

Comunicats de les adjudicacions

Balanç de les
adjudicacions

STEPV exigeix una adjudicació presencial a setembre per a atendre el professorat perjudicat per les telemàtiques. El Director General de Personal es burla i ninguneja al professorat


                                                                 Notícies anteriors


tota la informació en la GUIA 2009: tràmits, prestacions, professorat. concurs de trasllats, triennis i sexennis, itineràncies, valencià, formació, permisos i llicències...

en valencià
en castellano

 

Nou procediment d'adjudicació de llocs de treballs de jornades reduïdes i temps parcials
 


Mesa Sectorial de 15/10: convocatòries d'adjudicacions per web.
Des de fa uns dies està disponible en la web de la DG de Personal un item nou referent a 'Adjudicacions' de la DT de València que conté la resolució, vacants i convocats als actes d'adjudicació, així com (a petició de STEPV) el dia i hora de convocatòria.
A pregunes del STEPV, s'ha informat que, per ara, la citació a les adjudicacions de la Direcció Territorial de València continuarà fent-se telefònicament, però la intenció de la DG és que a partir de gener del 2010, tant la convocatòria com la citació d'adjudicacions es faça mitjançant la web exclussivament a les tres Direccions Territorials.
Així mateix, se'ns ha comunicat que Conselleria està estudiant la possibilitat de fer el CONCURS DE TRASLLATS de manera telemàtica, contemplant dos periodes diferents: un d'entrega de documents (certificats, publicacions, etc) en les Direccions Territorials corresponents, i un altre per emplenar les PETICIONS per internet.
 

Adjudicacions

 

VALÈNCIA:

Convocatòries d'adjudicacions setmanals


ALACANT

 


CASTELLÓ

 

 


Vacants D.T. de València dilluns 7 setembre
Llistats de participants amb assignació provincial.
   ALACANT    CASTELLÓ    VALENCIA
CALENDARI ADJUDICACIÓ MESTRES INTERINS SETEMBRE


LListats definitius
 
Estudi sobre el llistat definitiu: Relació completa i ordenada, per especialitats i destinacions
-
Adjudicació de places DEFINITIVA
-
Llistat definitiu vacants
- Llistat definitiu participants

- Informació útil i models de reclació


Llistats provisionals

Relació completa i ordenada - fase provisional
per especialitats i destinacions setembre. Comprova l'ordenació de la teua plaça!

Adjudicació provisional: llistat alfabètic i per ordre

Publicats llistats de vacants i participants
On estan les vacants? estudi per especialitats i Dir. Territorials
Quines habilitacions? Resum de les habilitacions dels participants
Relació vacants-habilitacions


 Has de fer alguna reclamació?


HORARI D'AGOST: les seus d'Alacant i València obriran el dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6 d'agost, de 10 a 14 h., exclusivament per a temes de l'adjudicació telemàtica.


 Models de reclamació preparats pel sindicat...


Tota la informació adjudic. telemàtiques   

 Algunes aportacions a les instàncies del p. interí


 
 

MESTRES

   
 

 Llistat de professorat opositor 2009 aprovat que ha de participar


 

 llistat de professorat interí que ha de participar (amb especialitats)


 

 L'adjudicació serà els dies 27,28,29, 30


19/05

Comissions de servei

23/07/09

 Resolució definitiva

20/07/09

 Resolució provisional llistat complet

 

convocatòria

 

Guia per a demanar una Comissió de serveis 2009

 
v26/06

Mestres suprimits

ADJUDICACIÓ de país valencià.
6 juliol - 12:30 h, saló d'actes Conselleria

participants       VACANTS

Atenció a les places vacants de l'acte de suprimits per a les adjudicacions telemàtiques: Recordeu que el llistat és només indicatiu i irreal ja que s'han de descomptar les places atorgades en les comissions de servei i AFEGIR-NE les que deixen vacants en el mateix procés. Per tant, moltes s'afegiran

GUIA del professorat suprimit


Vacants dels actes provincials
Alacant   Castelló   València

Llocs i horaris: Alacant - Castelló - València


23/06

Resolució que fa pública la relació de funcionariat interí del cos de mestres de la borsa de treball amb serveis, noves espcialitat i modificacions de província
Termini de reclamació: del 23 al 30 de juny de 2009


19/05

Comissions de servei

 

convocatòria

 

Guia per a demanar una Comissió de serveis 2009

   
   
 

SECUNDÀRIA

   
 

 Guia específica secundària
 Guia especifíca places d'EpC


 

Relació participants
  
 Llistat Gª Història - Filosofia - EPC
-- secundària
-- tecnologies FP secundària
-- professorat tècnic FP
-- professorat música i arts escèniques
-- catedràtics música i arts escèniques
-- Escoles Oficials d'Idiomes
-- Professorats Arts Pl. i Disseny
-- Mestres Taller Arts Pl. i Disseny


 

 Vacants
    Vacants Gª Història - Filosofia - EPC
-- secundària
-- tecnologies FP secundària
-- professorat tècnic FP
-- professorat música i arts escèniques
-- catedràtics música i arts escèniques
-- Escoles Oficials d'Idiomes
-- Professorats Arts Pl. i Disseny
-- Mestres Taller Arts Pl. i Disseny


 

Llistat de professorat opositor 2009 aprovat que participa    secundària - EOI


22/07/09

Anunci actes adjudicació


   
 

Comissions de servei

17/07/09

 Resolució definitiva
resolució DGP  -  llistat complet


 
Resolució provisional  

secundària-FP - Conservatoris - Art i Disseny - EOI
listat de secundària i FP ordenat per centre i localitat
llistat de secundària i FP ordenat per especialitat

 

convocatòria

 

Guia per a demanar una Comissió de serveis 2009


 

Professorat desplaçat

ADJUDICACIÓ de país valencià. 10 juliol

Vacants acte desplaçats 10 juliol:
secundària   / tecnologies secundària / PTFP

Llistat de participants: alfabètic  -  ordre

GUIA del professorat desplaçat


Vacants actes provincials: Alacant / Castelló / València

Nota de Conselleria: Las vacantes de XATIVA quedan bloqueadas

Llocs i horaris actes dia 8:
Direcció territorial València:
--- A les 9.30 València ciutat i zona 6
--- A les 12.30 la resta de poblacions.
Direcció Territorial Castelló: a les 10.00
Direcció Territorial Alalcant: a les 10.00

llistat de persones desplaçades València


26/06

Resolució que publica els llistats provisionals de professorat interí, amb serveis previs anteriors a 31/08/08, en secundària, PTFP, EOI, Artes, música...
-- amb serveis anteriors curs 08/09
--
amb servis curs 08/09
-- Consulta en pàg conselleria
- reclamacions: fins 8 de juliol


19/05

Comissions de servei

   
   
     
     

 

   

 

 

   
 

Adjudicació de llocs de treballs de jornades reduïdes i temps parcials

Conselleria convocarà a partir d'ara procediments per adjudicar els llocs de treball de jornades reduïdes i temps parcials.

Es realitzaran periòdicament en funció de les places a cobrir.

veure en pàgina de Conselleria

Procediment:

 • 1.- Convocatòries:
  s'esposarà en la pàgina Web de la Conselleria d'Educació, dins de Personal i en aquest en Adjudicacions, des del proper dijous 19 de novembre.
   
 • 2.- Participants:
  Podran participar sempre de forma voluntària tot el professorat que a hores d'ara forme part d'algun llistat de professorat interí i que no estiga en actiu, tant de borses de Educació Infantil i Primària com en la resta de cosos (professorat de Secundària, EOI, Conservatoris...).
  Com la participació es voluntària sols han de presentar sol•licitud les persones que estiguen interessades en ocupar alguna de les places convocades.
   
 • 3.- Vacants:
  Les places a cobrir es faran públiques a la mateixa pàgina Web de la Conselleria des del dijous 19 o divendres 20 de novembre.
   
 • 4.- Termini:
  Per presentar les sol·licitud es donaran cinc dies hàbils des de la publicació de la convocatòria en la Web de Conselleria.
   
 • 5.- Sol·licitud:
  El model de sol·licitud es podrà baixar de la mateixa Web de Conselleria. I sols es podrà presentar en els tres Serveis Territorials d'Educació.

  En aquest document, a més a més, de les dades personals del sol·licitant i d'un espai reservat per a l'Administració on aquesta indicarà l'especialitat i l'orde, també es tindrà que detallar l'orde de peticions.
  En aquest orde de peticions es tindrà que especificar el número del lloc i l'especialitat.

  El número de peticions a demanar estarà en funció dels interesos personals dels participants que podran sol•licitar des d'una fins a omplir totes les caselles de la sol·licitud.

  Cada vegada que es convoque una adjudicació d'aquestes característiques i no s'estiga treballant, les persones interessades en alguna de les places convocades tindrà que fer una nova sol•licitud per cada una de les convocatòries, indicant-lo en:

  “Sol·licite la participació en els actes d'adjudicació de llocs de jornada reduïda i temps parcials ____(data o nº de la convocatòria)__”

  Tot i ser la participació voluntària quan es presenta la sol•licitud i s'adjudique un lloc de treball aquest nomenament es irrenunciable.
  En funció del cos i de l'especialitat l'Administració designarà a quin Serveis Territorial s'adreça la sol•licitud i serà aquest SSTT qui resoldrà aquestes sol·licituds, independentment de que les places sol·licitades pertanyen a un altre SSTT, donat que l'acte d'adjudicació es considera de País.
   
 • 6.- Adjudicació:
  Aquesta primera adjudicació es farà el dijous 26 de novembre, i es realitzarà al SSTT al que s'adreçat la sol·licitud, no es obligatòria l'assistència a aquest acte, tot i que es pot assistir.

Per a més informació podeu adreçar-se a les seus del sindicat.

 


 

   
   
   
 

Anunci dels actes d'adjudicació

 

ENSENYAMENT SECUNDARI, ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, CONSERVATORIS SUPERIORS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I ESCOLES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

A fi de procedir a l’adjudicació dels llocs vacants disponibles, es convoca els professors que figuren a continuació als llocs, el dies i les hores que s’indiquen:
- Reingressats i funcionaris de carrera sense destinació definitiva
- Opositors amb plaça que han superat les proves selectives 2009 i aquells que tinguen concedida pròrroga per a la realització de la fase de pràctiques o hagen resultat no aptes en convocatòries anteriors
- Professors interins amb servicis

Lloc: Palau de Congressos de València, siti a València, a l’avinguda de les Corts Valencianes, número 60, d’acord amb la distribució següent:

Data: dia 28 de juliol de 2009

AUDITORI I
HORA ESPECIALITAT
8.30 h Matemàtiques
16.00 h Tecnologia

AUDITORI II
HORA ESPECIALITAT
9.00 h Cuina i Pastisseria; Equips Electrònics, Fabricació i Instal•lació de Fusteria i Moble; Laboratori, Oficina de Projectes de Construcció, Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica; Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris; Operacions de Processos; Operacions i Equips de Producció Agrària; Patronatge i Confecció; Producció d’Arts Gràfiques; Producció Tèxtil i Tractament Fisicoquímic; Servicis a la Comunitat; Servicis de Restauració i Soldadura.
12.30 h Filosofia
16.30 h Orientació Educativa

AUDITORI III
HORA ESPECIALITAT
9.30 h Llatí, Grec i Cultura Clàssica
11.30 h Administració d’Empreses i Organització i Gestió Comercial

Data: dia 29 de juliol de 2009

AUDITORI I
HORA ESPECIALITAT
8.30 h Professors i Catedràtics de Música i Arts Escèniques
16.00 h Sistemes Electrònics; Organització i Processos de Manteniment de Vehicles; Processos i Productes en Fusta i Moble; Assessoria i Processos d’Imatge Personal; Processos i Productes en Arts Gràfiques; Construccions Civils i Edificació; Hosteleria i Turisme; Processos i Mitjans de Comunicació; Educadors; Anàlisi i Química Industrial; Organització i Projectes de Sistemes Energètics; Processos de Producció Agrària; Processos en la Industria Alimentària; Processos Diagnòstic Clínic i Procediment Ortoprotètic; Processos Sanitaris; Processos i Productes de Tèxtil, Confecció i Pell; Processos i Productes de Vidre i Ceràmica; Sistemes Electrotècnics i Automàtics; Intervenció Sociocomunitària i Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

AUDITORI II
HORA ESPECIALITAT
9.00 h Biologia i Geologia
12.30 h Música
16.30 h Dibuix

AUDITORI III
HORA ESPECIALITAT
9.30 h Formació i Orientació Laboral
11.30 h Economia
13.00 h Sistemes i Aplicacions Informàtiques

Data: dia 30 de juliol de 2009

AUDITORI I
HORA ESPECIALITAT
08.30 h Llengua i Literatura Valenciana
16.00 h Llengua Castellana i Literatura

AUDITORI II
HORA ESPECIALITAT
9.00 h Geografia i Història
16.30 h Física i Química

AUDITORI III
HORA ESPECIALITAT
9.30 h Totes les especialitats del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny
12.30 h Totes les especialitats del cos de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny

Data: dia 31 de juliol de 2009

AUDITORI I
HORA ESPECIALITAT
8.30 h Anglés
12.30 h Francés
16.00 h Estètica; Instal•lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids; Instal•lacions Electrotècniques; Manteniment de Vehicles; Mecanitzat i Manteniment de Màquines; Perruqueria; Procediments Sanitaris i Assistencial i Tècniques i Procediments d’Imatge i So; Procediments Diagnòstic Clínic i Ortoprotèsic;

AUDITORI II
HORA ESPECIALITAT
9.00 h Educació Física
12.30 h Processos de Gestió Administrativa i Processos Comercials
16.30 h Informàtica

AUDITORI III
HORA ESPECIALITAT
9.30 h Alemany, Àrab, Italià, Grec, Rus, Portugués, Xinés i Espanyol per a estrangers
12.30 h Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans

L’elecció de destinació es durà a terme entre els distints grups de professors i dins de cada grup per l’orde que s’indica a continuació:

- Per als professors amb destinació provisional, l’elecció es durà a terme per l’especialitat, l’any d’oposició i el menor número de llista obtingut en esta.
- Per als opositors, l’elecció es durà a terme per l’orde de la llista de seleccionats que ha sigut publicada.
- Per als professors interins, l’elecció es durà a terme per l’orde de la llista.
Les llistes dels distints col•lectius estaran exposades a partir del dia 27 de juliol en les direccions territorials d’Educació d’Alacant, Castelló i València i en internet, pàgina:
http://www.edu.gva.es/per/val/novedades.htm
Per a l’elecció de llocs classificats d’ensenyament en valencià serà imprescindible estar en possessió del Certificat de Capacitació en Valencià o ser aspirant seleccionat en oposicions convocades des de l’any 2002. Per a l’elecció de llocs que comporten l’ensenyament de l’especialitat de valencià serà imprescindible estar en possessió del Diploma de Mestre de Valencià.
Els convocats hi hauran d’acudir amb el document nacional d’identitat. En cas de no poder assistir-hi, haurà de presentar-se persona degudament autoritzada amb la fotocòpia del DNI del representat.
La no presentació en estos actes comportarà als professors provisionals i opositors l’adjudicació forçosa d’un lloc vacant disponible i als professors interins l’exclusió de la llista d’interins.
Els llocs vacants disponibles seran distribuïts als participants abans del començament de cada acte.

València, 21 de juliol de 2009. El Director General de Personal: David Barelles Adsuara

 

   
   

Comissions de servei 2009

veure en pàgina de Conselleria

   

Guia per a demanar una Comissió de serveis 2009 (pdf)

 
 
MESTRES

D.O.C.V 18/05/09  RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2009, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2009/2010, per a funcionaris del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat.

 

Presentació d'instàncies:
deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el DOCV.

El model oficial d'instàncies es troba disponible en les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló i València. La instància es dirigirà al director general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, i es presentarà en les esmentades DDTT.

Informació telefònica: 900 20 21 22 - 96 386 63 32


 

ENSENYAMENT SECUNDARI, PROFESSORS TÈCNICS DE F.P. I  ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

D.O.C.V  18/05/09 RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2009, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2009/2010, per a professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat.

 

Presentació d'instàncies:
deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el DOCV.

El model oficial d'instàncies es troba disponible en les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló i València. La instància es dirigirà al director general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, i es presentarà en les esmentades DDTT.
Informació telefònica: 900 20 21 22 - 96 386 63 32


 

 
 

Comunicats de les adjudicacions
 

   
   


 

 

STEPV exigeix una adjudicació presencial a setembre per a atendre el professorat perjudicat per les telemàtiques

El Director General de Personal es burla i ninguneja al professorat

Avui s’ha publicat el llistat definitiu amb els resultats de les adjudicacions telemàtiques del cos de mestres. Com ja ha denunciat el Sindicat, molts dels participants s’han vist perjudicats per aquest procediment i s’han presentat centenars de reclamacions. El Sindicat ha atés en les seues seus a desenes de mestres afectats que han presentat l’oportuna reclamació, la qual cosa contradiu rotundament les paraules de David Barelles, Director General de Personal, que ha afirmat en diversos mitjans de comunicació que quasi no hi ha hagut reclamacions.

Per tant, no només hi ha hagut centenars de queixes per escrit sinó que, a més, cap d’aquestes reclamacions no han sigut solucionades per l’administració, com s’ha pogut comprovar en publicar-se la resolució definitiva, la qual cosa agreuja encara més la situació perquè l’administració ha passat de la incompetència en implantar un sistema telemàtic desastrós i perjudicial a la burla i el ninguneig al professorat en no atendre cap de les reclamacions.

Cal recordar que en els actes presencials no es produien apenes incidències i les que hi havia es podien resoldre en el mateix acte, ja que els responsables de la Conselleria d’Educació estan físicament en l’acte. A més, tots els participants controlen in situ les vacants que tria cada un dels participants, cosa que en les telemàtiques és impossible de controlar. A més, en les presencials s’oferten vacants a temps parcial que han desaparegut en les telemàtiques, la qual cosa provoca que molts participants que triaven aquestes vacants a temps parcial de manera voluntària per necessitats personals ara s’han vist obligades a agafar temps complets.

Moltes de les reclamacions que s’han presentat es queixaven de la confusió en la informació donada per la Conselleria respecte a la sol·licitud de les itineràncies (treballar en més d’un centre), la qual cosa ha provocat que gent disposada a acceptar una itinerància prop de casa s’ha vist que li han assignat una vacant sense itinerància i lluny de la seua població. Això tampoc no haguera passat en una adjudicació presencial, perquè es conéixen les vacants prèviament i quines són itinerants i quines no.

En conclusió, molts dels participants que venien cobrint vacants prop de casa, ara s’han vist de sobte (en plenes vacances d’agost) i inexplicablement amb destinacions molt més llunyanes i sense la possibilitat de triar temps parcials, amb tots els problemes que això genera.

Per a subsanar aquests perjudicis al professorat, STEPV exigeix a la Conselleria d’Educació que convoque a tot el professorat que ha reclamat a un acte d’adjudicació presencial a setembre on s’oferten totes les vacants que no han eixit en aquest procediment (escoletes, presons, temps parcials, etc) i se subsanes les errades detectades. A més, el Sindicat ha penjat en la web un model de recurs de reposició contra la resolució definitiva de les adjudicacions a disposició de tot el professorat afectat per tal de defensar els drets malmesos en aquest acte.

A més, STEPV exigeix al Director General de Personal que no falte a la veritat en les seues declaracions, reconega que el sistema d’adjudicació telemàtic no comporta cap avanç, sinó tot el contrari, atenga les reclamacions que s’han presentat i retorne al sistema presencial de sempre. Si no, que tinga un mínim de dignitat i presente la seua dimissió.

7 d’agost de 2009

 


 

   
 

Calendari d’actes administratius fins a final de curs,

MES JULIOL

DIA 1 Suprimidos maestros DDTT Alicante, Castellón y Valencia según horario fijado por cada DT

DIA 6 Suprimidos maestros Acto Comunidad 12:30 horas

Professorat provisional mestres (sense destinació definitiva). Adjudicació telemàtica: 6, 7, 8 i 9 juliol

DIA 8 Desplazados Secundaria y FP según horario fijado por cada DT

DIA 10 Desplazados Secundaria y FP Acto Comunidad 12:30 horas.

DIA 13 Listado provisional C.S. Secundaria y FP

DIA 16 Listado definitivo C.S. Secundaria y FP

DIA 18 Anuncios en prensa actos adjudicación de Secundaria y FP, EOI, Conservatorios y Escuelas Superiores Arte en Palacio de Congresos.

DIA 20 Listado provisional C.S. Maestros

DIA 23 Listado definitivo C.S. Maestros

Professorat aprovat en oposició 09 i el p. interí (mestres). Adjudicació telemàtica: 27, 28, 29 i 30 juliol

DIAS 28, 29, 30 y 31 Adjudicación de Secundaria y FP, EOI, Conservatorios y Escuelas Superiores Arte en Palacio de Congresos.

 


 

    < anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >