2010 / 2011

  Veure pàgina del concurs 2009/10

la pàgina dels concursos de trasllats

 

Actualitzada a 06-06-11

Altres notícies del concurs: Les retallades també
afectaran les vacants del concurs de trasllats

  INSPECCIÓ

El que cal saber sobre el concurs de trasllat (pag. 14)


ENTRA
Material disponible

Més informació i documents, fòrum... en la pàgina de l'afiliació.
Entra amb la teua clau d'accés. No la tens? sol·licita-la !

 

 

Cos de mestres

Cossos de Secundària


 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA:


Accés a la resolució.

Consulta per DNI

Participants que han obtingut destí. (Annex I)

Participants exclosos. (Annex II)

No continuen en el procés. (Annex III)

Sol.liciten renúncia. (Annex IV)

 

Relació alfabètica (adjudicats i denegats)

NOTA: En la resolució del ministeri la puntuació en l'apartat 6.7 (Capacitació o Mestre de Valencià) no apareix si no ha obtingut destí.
En la següent relació alfabètica , si que apareix. Relació alfabètica


 Vacants definitives

Annex I: Llistat definitiu de vacants no itinerants
Annex II: Llistat definitiu de vacants itinerants
Annex d'especialitats

veure en DOCV de 23/05/11

En cas que detecteu alguna irregularitat, o conegueu alguna vacant que hauria d'haver eixit però que no està, es pot presentar un recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, o bé un recurs contenciós administratiu, davant de el Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de ser publicada.


 Resolució provisional

--- resolució (docv 31.03.11)
--- provisional, per orde alfabètic
--- provisional, per especialitat i puntuació
--- Participants exclosos
--- Participants que no continuen per no fer peticions
--- Model de Renúncia   /    Model de Reclamació

Contra esta resolució es podran presentar reclamacions en el termini
de set dies hàbils a partir de la seua publicació,


Baremació definitiva

 

Consulta de puntuaciones por DNI
Listado de Derecho Preferente
Listado Definitivo de Puntuaciones - Alfabético
Listado Definitivo de Puntuaciones - Especialidad
Listado de Excluidos
Listado de participantes voluntarios sin peticiones
 

ontra esta exposición de puntuaciones definitivas no hay reclamación alguna y se deberá esperar a que la Dirección General de Personal haga pública la resolución provisional de destinos y establezca el correspodiente periodo de reclamaciones.


Vacants provisionals
Vols presentar alguna al·legació. Fes clic ací
Nou llistat, descomptades jubilacions no confirmades
RESOLUCIÓ
Annex I: Llistat provisional de vacants no itinerants
Annex II: Llistat provisional de vacants itinerants
Annex d'especialitats

 

-- Informe de la segona reunió sobre les vacants (23/02/11)
-- Informe sobre les vacants (16/02/11)


Baremació ordenada per puntuació i cossos


Baremació provisional

Consulta de puntuaciones por DNI / Resolución / Listado de Derecho Preferente / Listado Provisional de Puntuaciones / Listado de Excluidos / MODEL DE RECLAMACIÓ

El termini de reclamacions és de 7 dies hàbils. Fins 4 de febrer


CALENDARI de la SEGONA FASE

des de les 9h del 18 de gener, fins les 19h del 24 de gener.

-- Informació en pàgina de Conselleria
-- Ajuda accés sol·licituds via telemàtica
-- Informació sol·licituds via telemàtica (PDF)

 

 Assemblees segona fase- Confecció de la sol•licitud


GUIA DEL CONCURS

 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicació en DOCV 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convoc. en pàgina de Conselleria

 Nou barem concurs

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOCV 

Convocatoria en esta página

Convoc. en pàgina de Conselleria

Conselleria respón dubtes
Instruccions per omplir les instàncies
Instruccions... amb peticions fora de la comunitat

 
 
 

Aquests apartats s'activaran
al llarg del procés del concurs

 

Calendari


model de rebut a presentar acompanyant a instància i documents


Quadre resum del procés del concurs de trasllats 
Llistat de participants
Llistat de vacants Primària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació


 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA:


Accés a la resolució.

Participants que han obtingut destí. (Annex I)

Participants exclosos. (Annex II)

No continuen en el procés. (Annex III)

Sol.liciten renúncia. (Annex IV)
 

Relació alfabètica (adjudicats i denegats)

NOTA: En la resolució del ministeri la puntuació en l'apartat 6.7 (Capacitació o Mestre de Valencià) no apareix si no ha obtingut destí.
En la següent relació alfabètica , si que apareix. Relació alfabètica


 Vacants definitives

Annex I: Centres d'E. Secundària i FP
Annex II: Escoles oficials d'idiomes
Annex III: Conservatoris prof. Música, Dansa i E.S. d'Art Dramàtic
Annex IV: Escoles Superiors de Disseny i Escola de Ceràmica.
Annex V: Centres Públics de Formació de Persones Adultes
Variacions de vacants de la provisional a la definitiva

veure en DOCV de 23/05/11

En cas que detecteu alguna irregularitat, o conegueu alguna vacant que hauria d'haver eixit però que no està, es pot presentar un recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, o bé un recurs contenciós administratiu, davant de el Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de ser publicada.


Resolució provisional

--- resolució (docv 12.04.11)
--- provisional, per orde alfabètic
--- provisional, per especialitat i puntuació
--- Participants exclosos
--- Participants que no continuen per no fer peticions
--- Model de Renúncia   /    Model de Reclamació

Contra esta resolució es podran presentar reclamacions en el termini
de set dies hàbils a partir de la seua publicació, del 13 al 20 d'abril


Baremació definitiva

 

Consulta de puntuaciones por DNI
Listado de Derechos Preferente
Listado Definitivo de Puntuaciones - Alfabético
Listado Definitivo de Puntuaciones - Especialidad
Listado de Excluidos
Listado de participantes voluntarios sin peticiones
 

ontra esta exposición de puntuaciones definitivas no hay reclamación alguna y se deberá esperar a que la Dirección General de Personal haga pública la resolución provisional de destinos y establezca el correspodiente periodo de reclamaciones.


Vacants provisionals 

Modificació de les vacants provisionals (14/03/2011)
Vols presentar alguna al·legació. Fes clic ací
 Canvis en les vacants de mestres en IES: Conselleria ha comunicat que han publicat en la pàgina web una correcció de les vacants publicades en el DOCV, que afecten les places de mestres en IES. Han retingut 94 vacants perquè o bé poden desplaçar professorat de secundària, o bé no tenen suficients hores. Resten, per tant, 106 vacants que sí que s’ofertaran.
Canvis en les vacants del prof. de música i arts escèniques

 

informe de les vacants per especialitats
 

(Veure en DOCV 02/03/11)
Resolució
Annex I: Llistat provisional de Centres d'Ensenyança Secundària i FP
Annex II: Llistat provisional d'Escoles oficials d'idiomes
Annex III: Llistat provisional Conservatoris Música, Dansa, Ar. Dramàtic
Annex IV: Llistat provisional d'E. Superiors de Disseny i E. Ceràmica.
Annex V: Llistat provisional de Centres Públics de FPA

-- Informe de la segona reunió sobre les vacants (23/02/11)
-- Informe sobre les vacants (16/02/11)


Baremació ordenada per puntuació i cossos


Baremació provisional

Consulta de puntuaciones por DNI / Resolución / Listado de Derecho Preferente / Listado Provisional de Puntuaciones / Listado de Excluidos / MODEL DE RECLAMACIÓ

El termini de reclamacions és de 7 dies hàbils. Fins 4 de febrer


CALENDARI de la SEGONA FASE

des de les 9h del 26 de gener, fins les 19h del 2 de febrer.

-- Informació en pàgina de Conselleria
-- Ajuda accés sol·licituds via telemàtica
-- Informació sol·licituds via telemàtica (PDF)

 

Assemblees segona fase - Confecció de la sol•licitud


GUIA DEL CONCURS

 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicació en DOCV

 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convoc. en pàgina de Conselleria

  Nou barem concurs

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOCV 

Convocatoria en esta página

Convoc. en pàgina de Conselleria

Conselleria respón dubtes
Instruccions per omplir les instàncies
Instruccions... amb peticions fora de la comunitat

 
 
 

Aquests apartats s'activaran
al llarg del procés del concurs

 

Calendari

 

model de rebut a presentar acompanyant a instància i documents
Quadre resum del procés del concurs de trasllats 
Llistat de participants
Llistat vacants Secundària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació

 

 
 
 
   
   
   
   
   
 

Canvis en les vacants del professorat de música i arts escèniques

Donada la quantitat de professorat en expectativa de destí i les poques vacants que s’oferten en aquest concurs estatal, la Conselleria ha decidit retirar vacants de determinades especialitats i reservar-les per al curs que ve. Per tant, les vacants provisionals queden així:

 
ARPA Vacants
València 0
Total 0
CANT  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 1  0
Total 1  0  
CLARINET Vacants
Alacant 1  0
Castelló 0
València 0
Total 1  0
CONTRABAIX  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 0
Total 0
COR  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 2
Total 2
DANSA CLÀSSICA  Vacants
Alacant 0
València 0
Total 0
DANSA CONTEMPORÀNIA   Vacants
Alacant 1
València 0
Total 1
DANSA ESPANYOLA   Vacants
Alacant 1
València 0
Total 1
DICCIÓ I EXPRESSIÓ ORAL Vacants
València 0
Total 0
EXPRESSIÓ CORPORAL Vacants
València 0
Total 0
FAGOT  Vacants
Alacant 0
Castelló 1  0
València 1
Total 2  1 
FLAUTA DE BEC  Vacants
València 0
Total 0
FLAUTA TRAVESSERA  Vacants
Alacant 0
Castelló 1  0
València 0
Total 1  0
FONAMENTS DE COMPOSICIÓ  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 0
Total 0
GUITARRA  Vacants
Alacant 2
Castelló 0
València 1
Total 3
HISTÒRIA DE LA DANSA  Vacants
València 0
Total 0
HISTÒRIA DE LA MÚSICA  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 1
Total 1
INTERPRETACIÓ Vacants
València 0
Total 0
LLENGUATGE MUSICAL  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 0
Total 0
OBOÉ  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 1  0
Total 1  0 
ORGUE  Vacants
Alacant 0
Total 0
ORQUESTRA  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 0
Total 0
PERCUSIÓ  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 0
Total 0
PIANO  Vacants
Alacant 0
Castelló 1
València 0
Total 1
SAXÒFON  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 1
Total 1
TROMBÓ  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 0
Total 0
TROMPA  Vacants
Alacant 1  0
Castelló 0
València 0
Total 1  0
TROMPETA  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 0
Total 0
TUBA  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 0
Total 0
VIOLA  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 0
Total 0
VIOLÍ  Vacants
Alacant 0
Castelló 0
València 0
Total 0
VIOLONCEL  Vacants
Alacant 1  0
Castelló 0
València 0
Total 1 0

 


 

 

Les retallades també afectaran les vacants del concurs de trasllats

El 25 de febrer es publicaran les vacants provisionals i, també, els llistats de professorat interí

El 25 de febrer es publicaran les vacants provisionals que ofertarà la Conselleria d’Educació en el Concurs General de Trasllats, procediment pel qual el professorat pot optar a un canvi de lloc de treball.

La informació que l’administració ha donat a conéixer a les organitzacions sindicals aquests dies apunten que l’oferta de vacants a les quals podrà optar el professorat patirà una important disminució respecte als cursos anteriors, especialment en els cossos de secundària i FP.

Això es deu a les retallades en aquests cossos aplicades per la Conselleria d’Educació d’unitats en secundària i de 137 desdoblaments de mòduls formatius. Això impedeix que el sistema s’expandisca, es consolide i genere noves vacants. A més, també ha provocat 358 desplaçaments de professorat funcionari de carrera aquest curs i ha deixat 1.500 docents interins sense treball.

Aquests desplaçaments representen més del doble dels que normalment s’han produït en cursos anteriors en què no hi ha hagut retallades de professorat. Les places del professorat desplaçat que concurse i obtinga un nou destí definitiu, alliberant així el destí del qual havia sigut desplaçat, no s’ofertaran en el concurs.

A les vacants provisionals s’han de sumar, en un segon procés, les vacants que es puguen produir per les jubilacions. El període per a sol·licitar la jubilació per al curs que ve es tanca en el mes de març i les vacants que s’alliberen s’han de sumar a les que es publicaran demà.

STEPV ha demanat novament la restitució de les plantilles derogades per evitar aquests desplaçaments i recuperar el professorat interí que ha perdut el seu lloc de treball. També ha demanat que es consoliden els diferents programes educatius (PASE, PROA, PQPI, etc.) i que les vacants que generen s’oferten al concurs, així com les de diferents sectors que estan bloquejades per diversos motius (FPA, SPEs, EOI, etc).

Com tots els anys, en publicar-se les vacants provisionals, el Sindicat obrirà un formulari en la web per tal que tot el professorat puga fer al·legacions de vacants que trobe a faltar i demandar-les a l’administració perquè les oferte.

D’altra banda, demà també es publicaran els llistats de professorat interí amb serveis prestats i sense abans del 15 de febrer. Des de l’inici de curs STEPV està reivindicant la publicació d’aquests llistats, que tots els anys es publiquen a setembre, per donar transparència als actes d’adjudicació, ja que el professorat interí que hi participa no té constància de l’ordre en què es troba en els llistats.

A més, el professorat integrant de les borses, tant amb serveis com sense, tindran un termini per sol·licitar telemàticament la restricció de província de cara al curs que ve, en consonància amb el nou acord de professorat interí i tal i com es va tractar en la Mesa Tècnica d’ahir. Ara bé, cal tindre en compte que aquesta preferència provincial només serà efectiva quan la Comissió de Seguiment de l'Acord d'Interins, de la qual en forma part STEPV, dictamine quines són les borses que podran disposar de restricció provincial, en base a les dades que s'arrepleguen en el procés telemàtic de sol·licitud de província/es preferent/s. STEPV treballarà perquè la restricció provincial afecte el màxim nombre de borses possible per tal de generalitzar aquesta opció com ha reivindicat en tot el procés de negociació de l’acord.

24 de febrer de 2011

 


 

 

Informe de la segona reunió sobre les vacants del concurs de trasllats (23/02/11)

En aquesta segona reunió la Direcció General de Personal ha ampliat la informació de la setmana passada respecte als criteris. Compilem aquí tota la informació de les dues reunions i, en negreta les novetats:

COS DE MESTRES

1) a l'arranjament de l'any passat es van crear 455 vacants de catàleg: 21 d'Anglés, 127 d'Infantil, 215 de Primària, 13 de Francés, 29 d'Ed. Física, 17 de Música, 32 de PT, 1 de A/L

2) a l'arranjament van aparéixer 157 supressions

3) l'administració es reservarà 190 llocs que no eixiran al concurs per motius organitzatius (places que comportarien la supressió/desplaçament de professorat, places a IES “virtuals”, ocupades per direccions...). Per tant, en total s’ofertaran 292 llocs en el concurs d’enguany per a les diferents especialitats.

4) no eixiran a concurs les places als centres plurilingües, ni al CEED, ni les de FPA de Nivell II. També queden bloquejades les places del Núm. 55 d’Alacant i del Núm. 5 de Campello perquè són places fictícies encara.

De cara al concurs que ve, se'ns ha informat que enguany han aparegut a l'arranjament 348 places de creació (76 d'Infantil, 176 de Primària, 11 d'Anglés, 15 de Francés, 16 d'Ed. Física, 11 de Música, 38 de PT, i 7 d'A/L). Aquestes places entraran en les vacants del concurs 2011/12.

SECUNDÀRIA I RESTA DE COSSOS

- Les vacants susceptibles de crear un desplaçament no s’ofertaran. No apareixeran publicades amb el signe – davant sinó simplement en blanc, perquè no es tracta de supressions.

- Llatí i Grec: si hi ha garanties que la vacant tindrà hores s’ofertaran per aquestes especialitats, sinó per Cultura Clàssica.

- Economia: només n’ofertaran en aquells centres en què hi haja un mínim de 3 grups de Batxillerat d’Humanitats o mixtes per a garantir el mínim d’hores (12).

- S’ofertaran vacants d’anglés en els Centres Integrats de Formació Professional que tinguen hores sense professor definitiu (només són dos centres: IES Ciutat de l’Aprenent i IES La Costera).

- L’EASD de l’Alcora tindrà una vacant per a Ceràmica i una altra per a Materials i tecnologia: Ceràmica.

- Reserva de places per als inspectors cessats per compliment de sentència: hi ha 30 casos d’inspecció en què s’incrementarà la plantilla orgànica dels seus centres perquè han estat cessats i hi han de retornar.

La resta de criteris són els mateixos que podeu trobar en l’informe del dia 16 de febrer.

Tot i que no han donat les vacants de cada especialitat perquè encara han de tancar-les definitivament, la previsió és que s’ofertaran poques vacants, almenys en el llistat provisional, comparades amb les d’anys anteriors. Les retallades de professorat que ha aplicat Conselleria aquests curs també afecten les vacants que s’ofertaran, especialment pel nombre de desplaçats que hi ha hagut aquest curs i per la negativa sistemàtica de consolidar programes i de regular o clarificar sectors (EOI, FPA, ensenyaments artístics, etc.).
En publicar-se les vacants provisionals de secundària el 25 de febrer, STEPV activarà un formulari en la web per tal que el professorat puga fer al•legacions sobre les vacants que no s’han publicat i que considere, justificadament, que s’haurien d’ofertar.

 

 

Informe sobre les vacants del concurs

GRUP DE TREBALL DE VACANTS DEL CGT 16/02/11

La Direcció General de Personal ha reunit hui als sindicats presents a la Mesa Sectorial d'Educació per tal d'informar respecte de les vacants en centres públics del País Valencià que seran ofertades al Concurs General de Trasllats. Cal tindre en compte que les places resultants de jubilacions eixiran al concurs de trasllats en dos fases. L'administració té ara les dades només de les jubilacions registrades abans del 31 de desembre, ja que el termini per sol•licitar la jubilació anticipada LOE finalitza el 28 de febrer i el termini de renúncia s'allarga fins el 15 de març. Per tant, al llistat provisional no apareixeran les jubilacions LOE, però sí que estaran al llistat definitiu. També s'hi han d'afegir les possibles defuncions que es produïsquen fins la publicació del llistat definitiu

Les vacants del Cos de Mestres i de Règim Especial estan ja pràcticament definides, però les de secundària i FP encara no. STEPV ha relacionat aquest fet amb la denúncia unilateral de la Conselleria de l'Acord de Plantilles, que ha enterbolit el marc laboral del personal docent de secundària i FP. La setmana que ve tindrem una altra reunió per tal de conéixer les dades concretes de secundària, FP i Règim Especial.

Quant al Cos de Mestres, les dades que ha facilitat l'Administració sobre les vacants del concurs d'enguany són les següents:

1) a l'arranjament de l'any passat es van crear 455 vacants de catàleg: 21 d'Anglés, 127 d'Infantil, 215 de Primària, 13 de Francés, 29 d'Ed. Física, 17 de Música, 32 de PT, 1 de A/L

2) a l'arranjament van aparéixer 157 supressions

3) l'administració es reservarà un número de llocs que no eixiran al concurs per motius organitzatius (places que comportarien la supressió/desplaçament de professorat, places a IES “virtuals”...)

4) no eixiran a concurs les places als centres plurilingües, ni al CEED, ni les de FPA de Nivell II.

De cara al concurs que ve, se'ns ha informat que enguany han aparegut a l'arranjament 348 places de creació (76 d'Infantil, 176 de Primària, 11 d'Anglés, 15 de Francés, 16 d'Ed. Física, 11 de Música, 38 de PT, i 7 d'A/L). Aquestes places entraran en les vacants del concurs 2011/12.

Les vacants de secundària i de FP

Les vacants de secundària i de FP encara no estan definides, ja que per definir una vacant, l'administració treballa amb el mapa escolar, el perfil de la plantilla que proporciona Planificació Educativa i les observacions fetes per part d'Inspecció. La DG de Personal ha informat que, en la mesura d'allò possible, la seua intenció és garantir al professorat estabilitat als centres i catalogar les places que ja tenen continuïtat, tot evitant traure places que siguen susceptibles de desplaçament a mitjà termini. STEPV ha manifestat que aquest objectiu serà de difícil compliment, tenint en compte les retallades que ha dut a terme la Conselleria fruit de la denúncia de l'Acord de Plantilles de Secundària i FP, que han provocat un nombre elevat de desplaçaments de professorat funcionari de carrera i, en última instància, la pèrdua de més d'un miler de llocs de treball.

A més, en FP, l'administració està treballant amb el referent de cinc anys de funcionament de cicles, en lloc dels tres anys de cursos passats. STEPV ha mostrat la seua preocupació sobre aquest fet i l'administració ha respost que les dades no canvien significativament.

També hem recordat a l'administració que el Servei de Planificació Educativa, depenent de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, ha establert el perfil de la plantilla dels centres de secundària basant-se en un estudi que s'ha negat a proporcionar als sindicats. Fins que no tinguem aquest estudi, el procés de determinació de les vacants als IES no tindrà la transparència que és necessària i desitjable en tot procés administratiu.

Quant a les vacants en ensenyaments de Règim Especial, cal diferenciar entre:

-Música i Arts Escèniques: en Música, el criteri tècnic per estabilitzar la plantilla és l'equilibri instrumental, tenint en compte el perfil del centre i, si la demanda està consolidada dins d'aquest equilibri

-Arts Plàstiques: hi ha el problema afegit que s'estan treballant els currículums i que no hi ha mapa escolar

-EOI: tampoc no hi ha mapa escolar establert i, per tant, es continua amb els problemes dels aularis, ja que, fins que no es cataloguen, no es poden establir les vacants que hi correspondrien.

 

 


 

   
 

Convocatoria d'assemblees del nou Concurs de trasllats

SEGONA FASE
 

 

COS DE MESTRES
  Lloc Dia Hora
Alacant Seu, Glorieta Poeta Vte. Mogica 5-12 Dimarts 18 de gener 18h
Alcoi Seu, C/ Oliver, 1-5é Dimarts 18 de gener 18h
Algorfa CP M. Cervantes Dimarts 18 de gener 18h
La Vila Joiosa CP Hispanitat Dimarts 18 de gener 18h
Elx Seu, C/ Maximilià Thous, 121 Dimarts 18 de gener 18h
Dènia CP Les Vessanes Dimarts 18 de gener 18h
Petrer IES Azorín Dimecres 19 de gener 18h
Alzira IES Tulell Dimarts 18 de gener 17,30h
Gandia IES Mª Enriquez Dimarts 18 de gener 18,/0h
Ontinyent CP Lluís Vives (Llombo) Dimecres 19 de gener 17,30h
Requena C.P. Lucio Gil Fagoaga Dimarts 18 de gener 17:30 h
Losa del Obispo CRA La Serrania Dimecres 19 de gener 17:30 h
Sagunt i Port IES Clot del Moro Dimecres 19 de gener 17,30h
València IES Lluís Vives Dimarts 18 de gener 18h
Xàtiva Seu, C/ Portal del Lléo 8, 2n-A Dimarts 18 de gener 17,30h
Benicarló IES Joan Coromines Dimecres 19 de gener 17,30h
Castelló Seu, C/ Marques de Valverde 8 Dimarts 18 de gener 17,30h
Onda C.P. Mestre Caballero Dimarts 18 de gener 17,30h
Vila-real CP Concepción Arenal Dimecres 19 de gener 17:30h
La Vall d'Uixò C.P. La Moleta Dimarts 18 de gener  17:30
Sogorb IES Cova Santa Dimecres 19 de gener  17:30

 

RESTA DE COSSOS
  Lloc Dia Hora
Alacant Seu, Glorieta Poeta Vte. Mogica 5-12 Dimecres 26 de gener 18h
Alcoi Seu, C/ Oliver, 1-5é Dimecres 26 de gener 18h
Algorfa CP M. Cervantes Dimecres 26 de gener 18h
La Vila Joiosa CP Hispanitat Dimecres 26 de gener 18h
Elx Seu, C/ Maximilià Thous, 121 Dimecres 26 de gener 18h
Dènia CP Les Vessanes Dijous 27 de gener 18h
Petrer IES Azorín Dijous 27 de gener 18h
Alzira IES Tulell Dijous 27 de gener 17,30h
Gandia Seu del Sindicat Dimecres 26 de gener 17,30h
Sagunt i Port IES Clot del Moro Dimecres 26 de gener 17,30h
València IES ABASTOS  Dimecres 26 de gener 18h
Xàtiva Seu del Sindicat Dimecres 26 de gener 17,30h
Castelló Seu del Sindicat Dimecres 26 de gener 17,30h
Benicarló IES Joan Coromines Dimecres 19 de gener 17,30h
Onda C.P. Mestre Caballero Dimarts 18 de gener 17,30h
Vila-real CP Concepción Arenal Dimecres 19 de gener 17:30h
La Vall d'Uixò C.P. La Moleta Dimarts 18 de gener  17:30
Sogorb IES Cova Santa Dimecres 19 de gener  17:30

 


 

   
 

Convocatoria d'assemblees del nou Concurs de trasllats

PRIMERA FASE

per al cos de mestres i la resta de cossos (secundària, FP, EOI, música i arts escèniques, arts plàstiques i disseny, catedràtics/ques)

 
LOCALITAT LLOC DIA HORA
ALACANT Mestres Glorieta Poeta Vte Mogica, 5 Dimecres 24 de novembre 18 h.
ALACANT-Resta cossos Glorieta Poeta Vte Mogica, 5 Dijous 25 de novembre 17 h.
ALCOI Tots els cossos C/ Oliver nº1-5é Dimecres 24 de novembre 18 h.
ALGORFA Tots els cossos CP Cervantes Dimecres 24 de novembre 18 h.
PETRER Tots els cossos IES Azorin Dimarts 23 de novembre 18 h.
ELX Tots els cossos C/ Maximilià Thous, 121 Dimecres 24 de novembre 18 h.
LA VILAJOIOSA Tots els cossos CP Hispanitat Dimarts 23 de novembre 18 h.
DÉNIA Tots els cossos CP Les Vessanes Dimecres 24 de novembre 18 h.
CASTELLÓ Tots els cossos C/ Marqués de Valverde, nº 8 Dimarts 23 de novembre 17:30 h.
LA VALL D'UIXÓ Tots els cossos CP La Moleta Dijous 25 de novembre 17:30 h.
ONDA Tots els cossos CP Mestre Caballero Dimecres 24 de novembre 17:30 h.
BORRIANA Tots els cossos CP Francesc Roca i Alcaide Dijous25 de novembre 17:30 h.
BENICARLÓ Tots els cossos IES Joan Coromines Dijous 25 de novembre 17:30 h.
SEGORBE Tots els cossos IES Cova Santa Dijous 25 de novembre 17:30 h.
VILA-REAL Tots els cossos CP Concepción Arenal Divendres 26 de novembre 17:30 h.
ALZIRA-Mestres IES Tulell Dimecres 24 de novembre 17:30 h
ALZIRA-Resta cossos IES Tulell Dimarts 23 de novembre 17:30 h.
AYORA Tots els cossos IES Fernando III Dimarts 23 de novembre 10:50 h.
BOLBAITE Tots els cossos CP Albait Dijous 25 de novembre 17:30 h.
GANDIA-Resta cossos Sant Pasqual, 13, 1ª, dta Dimarts 23 de novembre 17:30 h.
GANDIA-Mestres Sant Pasqual, 13, 1ª, dta Dimecres 24 de novembre 17:30 h.
LOSA DEL OBISPO Tots els cossos CRA La Serrania Dimarts 23 de novembre 17:30 h.
LLIRIA Tots els cossos IES Camp de Túria /EOI Dimarts 23 de novembre 17.30 h.
ONTINYENT Tots els cossos CP Lluís Vives (Llombo) Dimecres 24 de novembre 17:30 h.
REQUENA Tots els cossos CP Lucio Gil Fagoaga Dilluns 22 de novembre 17:30 h.
SAGUNT Tots els cossos IES Clot del Moro Dimecres 24 de novembre 17:30 h.
VALÈNCIA- OPOS 2009 i 2010 C/ Juan de Mena, 16 baix Dilluns 22 de novembre 18 h.
VALÈNCIA-Mestres C/ Juan de Mena, 16 baix Dimarts 23 de novembre 18 h.
VALÈNCIA-Resta cossos

CANVI IES Abastos

Dimecres 24 de novembre 18 h.
XÀTIVA-Mestres Portal del Lleó nº 8, 2n-A Dimarts 23 de novembre 17:30 h.
XÀTIVA-Resta cossos Portal del Lleó nº 8, 2n-A Dimecres 24 de novembre 17:00 h.


 

 

NOTÍCIES DEL CONCURS


 

URGENT I IMPORTANT

NOVETATS I CANVIS DE CRITERI RESPECTE AL CONCURS DE TRASLLATS

descarregar document en pdf

Davant les informacions confuses i contradictòries en alguns punts del concurs de trasllats, STEPV s’ha reunit amb la Direcció General de Personal per aclarir els aspectes següents:

1.- El professorat que va concursar l’any passat ha de presentar TOTA la documentació novament.

La Conselleria va informar en les meses sobre el concurs que no era necessari i que es rebaremaria d’ofici, per tal d’evitar una onada de documentació. Ara ha canviat el criteri i cal presentar tota la documentació novament.
En cas que ja hages presentat la instància de participació sense haver inclós els mèrits de l’any passat, només cal que els presentes juntament amb una instància ordinària (expose i sol•licite) explicant que ja has presentat la instància del concurs i que inclous nova documentació respecte als mèrits. També pots presentar novament tot, és a dir, la instància de participació de nou i tots els mèrits dins del sobre corresponent.
Per tant, la recomanació de STEPV en la Guia del Concurs de Trasllats de presentar tota la documentació de nou, s’ha convertit en una obligació.

2.- Dret preferent a localitat del professorat suprimit

La Direcció Territorial de Castelló i València ha telefonat al professorat suprimit per a instar-los a demanar 300 centres perquè els volen adjudicar un lloc d’ofici, modificant unilateralment el criteri que es venia considerant fins ara, és a dir, si no t’arribava vacant a la localitat, et quedaves en situació provisional. Finalment ho hem aclarit amb l’administració i respectaran els criteris que venien aplicant-se en concursos anteriors.
De tota manera, per a explicar la situació, STEPV ha convocat per al 9 de desembre assemblees a les seus de les tres capitals -València, Alacant i Castelló- a les 18h.

3.- Qui concurse des de fora, com ha d’omplir les caselles de “vernacle” i “bilingüe”?

La Conselleria ha canviat la redacció de les preguntes més freqüents, a instàncies de STEPV, per aclarir aquest punt que quedava confús:
http://www.edu.gva.es/per/val/concursos.htm#preg19

4.- Certificació de la tutoria i centres/llocs d’especial dificultat

Per a certificar la tutoria és suficient el certificat del centre. No cal afegir també els nomenaments, cessaments, etc., a la certificació del centre com, per error s’informava en la web de Conselleria.
Els llocs d’especial dificultat els ha de certificar el centre i la inspecció de la zona TÉ L’OBLIGACIÓ DE SIGNAR-LOS AMB EL SEU VIST-I-PLAU. Sembla que algun inspector/a s’ha negat a fer-ho. La Conselleria enviarà instruccions a inspecció, a instàncies de STEPV, perquè signen els certificats.

STEPV ha fet arribar el malestar del professorat davant els canvis de criteri i la confusió en la informació donada i ha exigit la màxima claredat i rigorositat en el procés. STEPV no es responsabilitza de nous canvis de criteri de l’administració, que poden perjudicar seriosament el professorat que participa en el concurs.

1 de desembre de 2010

 

 

 

 
 
 

 

Característiques i novetats del nou concurs

El Ministeri d'Educació acaba de publicar en el BOE el nou RD de Concurs de Trasllats. Després d'una negociació amb molts alts i baixos i que s'ha perllongat al llarg de tot el curs passat, el Sindicat ha aconseguit que en el text resultant s'haja rebaixat o eliminat una part important de l'articulat més lesiu per als drets d'estabilitat en els llocs de treball del professorat. Manté, no obstant, per imposició de la LOE i de l’EBEP, una mesura que STEPV ha rebutjat durant tot el procés de negociació: la consideració de manera especial de l'avaluació docent, alhora que continua valorant excessivament les càtedres i els càrrecs directius.

descarregar full en pdf

CARACTERÍSTIQUES

- Llenguatge sexista: l’ha corregit, atenent les exigències del Sindicat.

- Càrrecs directius: en el preàmbul, concedeix especial importància a la valoració dels càrrecs directius

- Avaluació voluntària: també es valora de manera preferent l'avaluació voluntària del professorat. No té assignada una baremació concreta perquè no hi ha, ara com ara, una normativa que la regule.

- Altres procediments: defineix altres procediments de provisió de places o llocs docents dependents de les diferents administracions educatives.

- Concurs autonòmic: no queda assegurada la convocatòria autonòmica del concurs en els anys alternatius a l'estatal -bianual-, encara que el vigent RD 2112/1998 tampoc ho feia.

- Comissions de serveis: es concediran amb caràcter extraordinari. STEPV ha reclamat que els criteris d'adjudicació siguen transparents i coneguts en les meses sectorials corresponents, i que es consideren també per a la seua concessió les necessitats derivades de la conciliació de la vida laboral i familiar, així com per violència de gènere.

- Violència de gènere: reconeix, com a novetat, el dret a la mobilitat per raons de violència de gènere.

- Permanència en el lloc: s'haurà de romandre un mínim de dos anys en el mateix lloc de treball per a poder tornar a participar en el concurs.

- Recol·locació i redistribució: s'elimina l'articulat relatiu a la recol•locació i redistribució del professorat per raons de planificació educativa que STEPV havia denunciat per la falta de garanties jurídiques que comportava, així com la Disposició Addicional 3ª, per a canvis d'ensenyaments d'un a altre centre amb el consegüent desplaçament dels llocs de treball afectats.

- Comissió de Personal i recursos: la gestió de procediments convocats per les diferents administracions educatives correspon a la Comissió de Personal de la Conferència d'Educació, les resolucions de la qual tindran caràcter vinculant quan afecten a la igualtat en les condicions de participació o als criteris d'interpretació dels barems de mèrits. Els recursos contra aquestes resolucions es presentaran a l'administració a la qual pertanga la plaça objecte del recurs.

- Funcionariat en pràctiques: està obligat a participar en els concursos per l'especialitat obtinguda en el procés selectiu. La presa de possessió de la seua destinació estarà supeditada a la superació de la fase de pràctiques.

- Dret preferent: a centre, implica una prelació per a obtenir destinació davant de qui exercite el dret preferent a localitat o àmbit territorial. Per al personal que participa amb dret preferent, en cas d'empat, s'accepta l'esmena de STEPV que s'utilitze com a primer criteri la major antiguitat en el centre, seguint a continuació la puntuació del barem. Es reconeix dret preferent per al funcionariat que haja estat rehabilitat per al servei després de ser declarat en situació de jubilació per incapacitat permanent.

- Requisits específics: es podran establir requisits específics per a aquells llocs de treball que determinen les administracions educatives.

- Renúncia: es torna a reconèixer el dret a la desestimació en la resolució provisional del concurs, per a qui participe de forma voluntària, eliminat en versions anteriors d'aquest projecte i reclamat pel Sindicat.

- Altres administracions: s'admet que el professorat puga sol•licitar places o llocs d'àmbits de gestió d'altres administracions educatives, de manera més explícita que en el derogat RD 2112/1998.

- Desplaçaments: es mantenen els criteris diferenciats per al cos de mestres i per al de secundària segons havia demanat STEPV, atès que la igualació pretesa en anteriors versions no s'havia consultat al professorat.

- Especialitats del cos de mestres: s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres, que es desenvoluparan en un pròxim Reial decret: Educació Infantil, Educació Primària, Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge, Educació Física, Música, Idioma estranger: Anglès o Francès, i la llengua pròpia de les comunitats autònomes.

- Supressions en el cos de mestres: qui quedara afectat per supressió del seu lloc de caràcter definitiu en els cursos primer i segon d'ESO, podran seguir optant en els concursos a una nova destinació en els llocs esmentats.

- Concurrència i permutes: recupera el dret a la concurrència (que redefineix ampliant-lo a tots els cossos docents) i les permutes.

- Funció tutorial: es barema com a novetat la funció tutorial, així com els màsters, i s'adapten les baremacions a les noves titulacions i a la normativa europea.

- Dret sindical: Es recupera el dret de participació en el procés de les organitzacions sindicals, reclamat per STEPV i no inclòs en els primers esborranys del RD, encara que no serà norma bàsica per a les administracions autonòmiques (en canvi, el Ministeri es compromet a aplicar-lo en les convocatòries per a Ceuta i Melilla).

 

NOVETATS EN LA BAREMACIÓ

1. Antiguitat

1.1. Antiguitat en el centre: en general, puja la baremació per antiguitat, i s’igualen les del cos de mestres a les de secundària:
- Pel primer i segon anys: 2,0000 punts per any
- Pel tercer any: 4,0000 punts
- Pel quart i següents: 6,0000 punts per any
- A aquestes puntuacions, s'afegiran 2 punts per any si es participa des d'una plaça qualificada d'especial dificultat, tant provisional (novetat!) com a definitiva.
- Per cada any en situació de provisionalitat: 2 punts per any.

1.2. Antiguitat en el cos:
- Per cada any en el cos: 2 punts.
- Per cada any en altres cossos del mateix o superior subgrup (LOE): 1,5 punts (nou).
- Per cada any en altres cossos de subgrup inferior: 0,75 punts.

2. Cos de Catedràtics:

- Per pertànyer al cos: 5 punts (baixa un punt).

- Per antiguitat en el cos: 2 punts.

3. Mèrits acadèmics: màxim 10 punts.

- Per títol de Doctor: 5 punts.

- Per títol de Màster, amb mínim de 60 crèdits, distint al requerit per a l'ingrés: 3 punts.

- Per títol de suficiència investigadora o certificat d'estudis avançats: 2 punts.

- Per premi extraordinari de doctorat o esment honorífic en conservatoris superiors: 1 punt.

- Per títol oficial de grau: 5 punts.

- Titulacions de Primer Cicle: a partir de la segona diplomatura, títols equivalents o primer cicle de llicenciatura: 3 punts.

- Per a titulacions de segon cicle o equivalents: 3 punts.

- Per cada títol professional de Música o Dansa: 1,5 punts.

- Per certificació de nivell avançat d’Escoles d'Idiomes: 2 punts

- Per certificació de nivell intermedi o equivalent d'Escola Oficial d'Idiomes: 1 punt.

- Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional:

a) Per cada Certificació de nivell C2 del Consell d'Europa: 4 punts.
b) Per cada Certificació de nivell C1 del Consell d'Europa: 3 punts.
c) Per cada Certificació de nivell B2 del Consell d'Europa: 2 punts.
d) Per cada Certificació de nivell B1 del Consell d'Europa: 1 punt.

- Per cada títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Formació Professional o equivalent: 2 punts.

- Per cada títol Professional de Música o Dansa: 1,5 punts

4. Acompliment de càrrecs directius: màxim 20 punts (puja entre 5 i 10 punts).

- Direcció: 4 punts (baixa un punt respecte al primer esborrador, però puja respecte al RD 2112/98)

- Altres càrrecs directius: 2,5 punts, les mateixes consideracions que per a la direcció.

- Càrrecs de coordinació docent, funció tutorial i figures anàlogues: 1 punt (puja 0,5 punts respecte a normativa vigent).

5. Formació i perfeccionament: màxim 10 punts (puja sobretot per al cos de mestres).

- Els subapartats es determinaran en la norma procedimental, amb un mínim de 6 punts, on cada crèdit equival a 10 hores, a raó de 0.1000 punts per cada deu hores.

- Altres especialitats del cos pel qual es concursa distintes a la d'ingrés: 1 punt per cadascuna.

6. Altres mèrits: Màxim 15 punts.

 

Es determinaran en les Normes Procedimentals:

Els mèrits científics, artístics relacionats amb l'especialitat i cos de l'aspirant, els premis d'àmbit autonòmic, nacional o internacional convocats per una Administració educativa per la seua participació en projectes d'investigació, innovació en l'àmbit de l'educació, així com, si escau, els derivats de les peculiaritats lingüístiques que corresponguen al perfil dels llocs depenents de Comunitats Autònomes la llengua pròpia de les quals tinga el caràcter d'oficial quan d'aquestes peculiaritats no es deriven requisits per a optar al seu acompliment.

Dintre de l'apartat de valoració del treball desenvolupat s'inclourà, entre d’altres, l'acompliment de llocs en l'Administració educativa, l'avaluació de la funció docent, formar part dels tribunals dels procediments selectius –el Sindicat va exigir la supressió d'aquestes tres baremacions-, la tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de Màster per a acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per a exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com la tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris oficials de Grau que ho requeresquen.
 

   


 

 

INSPECCIÓ EDUCATIVA

 

Esborrany del concurs d'inspecció

 
  RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'administració educativa, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació.


 

Projecte d'Ordres de convocatòria del concurs

mestres      secundària      inspecció


 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >