2005 / 2006

 

la pàgina dels concursos de trasllats

Tota la informació en aquesta pàgina

Actualitzada a 31-05-06


Cos de mestres

Cossos de Secundària

 Resolució definitiva

Veure en DOGV de 11/05/06

CONSULTA DE DESTINACIONS DE MESTRES 
en pàgina de Conselleria

Resolució definitiva en pdf (alfabètica) 
adjudicats i denegats
Resolució definitiva adjudicats per puntuació

 Vacants definitives

CONSULTA DE VACANTS DE MESTRES 
en pàgina de Conselleria
Relació definitiva vacants en aquesta pàgina (pdf)


Resolució provisional


01/03/2006

Publicat en DOGV 01/03/06


20/02/2006

   En pàgina de Conselleria
Resolució provisional de destinacions

Ací:    Alfabètic General    -   dret preferent

Contra l'adjudicació hi haurà un termini de 10 dies hàbils per a reclamacions i renúncies, que finalitza el 13 de març


Vacants provisionals 
annex I - annex II (itinerants) - en pàg. Conselleria


  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional
2.- reclamació de resulta
3.- desistiment participació (renuncià)

Presentar en la Direcció Territorial des de la qual es participa


Llistat definitiu de participants amb la puntuació

Contra aquest llistat no cap reclamació alguna i caldrà esperar a que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de les convocatòries i establisca el corresponent termini de reclamacions.

16/12/2005

Llistat provisional de participants amb la puntuació

RECLAMACIONS.  Fins el 26 de desembre. Tenim a la vostra disposició dos models de reclamacions, l'un adreçat a la Direcció Territorial (descarregar model) per a reclamar els apartats a, b, c, i d i l'altre dirigit a la Comissió de Baremació (descarregar model), aquest últim per reclamar puntuacions dels apartats e), f), g1.5), g1.6), g1.7) i g2) .


Presentació d’Instàncies: 24 octubre - 14 novembre

 En
 valencià

  GUIA del CONCURS

Publicació en DOGV 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convoc. en pàgina de Conselleria

  

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV 

Convocatoria en esta página

Convoc. en página de Conselleria

model de rebut a presentar acompanyant a instància

Enllaç a la pàgina de Concursos de la Confederació STES

INSTÀNCIA  CODIS A UTILITZAR

ANNEX I LOCALITATS-CENTRES       ANNEX I LOCALITATS-ZONES
ANNEX II CODIS A UTILITZAR PER AQUELLS PARTICIPANTS QUE SOL.LICITEN LLOCS DE TREBALL D'ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA TERAPÈUTICA EN INSTITUS I SECCIONS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ANNEX III Relació d'aularis pertanyents a Centres Rurals Agrupats (CRA) amb llocs de treball itinerants.
ANNEX IV CODIS D’ESPECIALITATS
ANNEX V. APORTACIÓ DE MÈRITS


 

 

 Aquests apartats s'activaran al llarg del procés 

 
Quadre resum del procés del concurs de trasllats 
Llistat de participants
Llistat de vacants Primària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació

 

 


 

 Resolució definitiva

Publicat en DOGV de 31/05/06

veure en aquesta pàgina   -   veure en DOGV


Publicades les vacants en DOGV 29/05

CONSULTA DE DESTINACIONS DE SECUNDÀRIA
    VEURE pàgina de Conselleria


R. definitiva - ANNEX I - puntuació i especialitat
R. definitiva - ANNEX I - alfabètica
R. definitiva - ANNEX II - SPE
R. definitiva - ANNEX III - exclosos
R. definitiva - ANNEX IV - renúncies

Vacants definitives

CONSULTA DE VACANTS DE MESTRES
   
VEURE pàgina de Conselleria


Relació definitiva vacants en aquesta pàgina (pdf)

Resolució provisional de destinacions
Pàgina de Conselleria

CONSULTA      -      VACANTS
INSTÀNCIA RECLAMACIÓ   BAREM  -  RESULTA  -  RENUNCIA

Hi haurà un termini de 7 dies hàbils per a reclamacions o desestiments, des de la seua publicació en les D. Territorials

Presentar les reclamacions en la D. territorial  per la que participeu

En aquesta pàgina, 
- Destinacions per puntuació i especialitat
- DOGV, 22.03. Publicació de les vacants


 

21/02/2006

Llistat definitiu de participants 

Contra esta exposició no cap reclamació alguna i caldrà esperar a que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de les convocatòries i establisca el corresponent termini de reclamacions.


Llistat provisional de participants 

RECLAMACIONS.  Fins el 25 de gener. Tenim a la vostra disposició dos models de reclamacions, l'un adreçat a la Direcció Territorial (descarregar model) i l'altre dirigit a la Comissió de Baremació (descarregar model), aquest últim per reclamar als apartats II, 2.1, i subapartats 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 d’ambdós barems de mèrits i l’apartat 1.2.3 de l’annex I-b.


Presentació d’Instàncies: 24 octubre - 14 novembre

 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicació en DOGV 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convoc. en pàgina de Conselleria

  

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicació en DOGV 

Convocatoria en esta página

Convoc. en página de Conselleria

model de rebut a presentar acompanyant a instància
Enllaç a la pàgina de Concursos de la Confederació STES

CODIS A UTILITZAR

ANNEX II, III i IV CENTRES
ANNEX VI-a) ESPECIALITATS
ANNEX I-c) APORTACIÓ DE MÈRITS

 

 

 Aquests apartats s'activaran al llarg del procés 

 
Quadre resum del procés del concurs de trasllats 
Llistat de participants
Llistat vacants Secundària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació

 


 

Projecte d'Ordres de convocatòria del concurs - mesa 5 octubre

mestres      secundària      inspecció


 

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >