ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

 

30/04/05 
REAL DECRETO 423/2005, de 18 de abril, por el que se fijan las enseñanzas comunes del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

 

08/04/09

STEPV dóna suport al professorat d’EOI
L’esborrany del ROF confirma que el plurilingüisme del conseller està buit de contingut


06/04/09   S’ajorna la Mesa del ROF d’Escoles Oficials d’Idiomes
04/04/09   El reglament orgànic i funcional de les EOI inquieta el professorat i confirma que el plurilingüisme del conseller està buit de contingut
02/04/09   Nou projecte per a mesa de 6 d'abril (02/04/09)
10/03/09   STEPV aconsegueix un debat profund de l’esborrany del Reglament d'Organització i Funcionament de les EOI
     

 

 

 

 

     
     
     
     
   

ANTERIORS

20/06/06 Educació no durà endavant el projecte de Decret que volia regular l’Ensenyament Especialitzat d’Idiomes als Instituts d’Educació Secundària

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2006 per la qual es modifica i amplia la Resolució de 20 de juliol de 2005, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’Idiomes, 
DOGV núm. 5273. Dilluns, 5 de juny de 2006


08/11/05 STEPV-Iv demana l’augment del nombre d’escoles oficials d’idiomes i l’acondicionament de les existents
16/05/05 Informe sobre la Mesa Tècnica de 5 de maig
04/05/05 Negociació sobre el Projecte d’Ordre sobre els ensenyaments de les EOI. Convocatòria d'assemblees
  

 

 

 

 

STEPV dóna suport al professorat d’EOI

L’esborrany del ROF confirma que el plurilingüisme del conseller està buit de contingut

Dilluns passat la Conselleria d’Educació va haver de posposar la Mesa Sectorial convocada per tractar el reglament Orgànic i Funcional de les EOIs per tal d’estudiar l’esborrany de nou, cedint a la pressió dels sindicats i sota l’amenaça de mesures reivindicatives per part d’alguns claustres que ja han començat a mobilitzar-se en contra d’un text polèmic i clarament perjudicial per als centres.

Com ja ve denunciant STEPV, són molts els obstacles que s’introdueixen per al correcte funcionament i pervivència de les EOIs i són moltes les mancances de l’esborrany, la redacció del qual s’ha fet deixant totalment al marge tant al professorat com als equips directius. Destaquem, entre molts altres, el calc de terminologia i conceptes més propis d’altres tipus d’ensenyament, l’omissió de detalls sobre la matrícula i el dret de reclamació de l’alumnat, la figura del delegat en Prevenció de Riscos Laborals, l’elaboració del Pla d’Emergència, etc.

Per desgràcia, l’enumeració anterior són només ‘detalls’ en comparació amb les qüestions fonamentals introduïdes a l’esborrany. Les més conflictives de totes són la ràtio mínima (el número mínim d’alumnat per tal d’establir un grup) de 20/18/15/12 alumnes segons l’idioma i el nivell, i el ‘cessament d’autorització’ d’un nivell si no s’arriba a una ràtio mínima. Les xifres proposades per la Conselleria (seguint criteris purament mercantils) són tan elevades que a altres institucions corresponen a la ràtio màxima i significaran l’eliminació ‘de facto’ de nivells alts i de llengües minoritàries. Aquesta ràtio converteix els centres en acadèmies vespertines d’anglès, oblidant l’autèntica filosofia de les EOIs: formar la ciutadania en la major diversitat de llengües, contribuint a crear la societat plurilingüe que el Marc Comú Europeu de Referència postula.

Altres mesures que atempten contra el bon funcionament dels centres són el segon plaç de matriculació i la reducció del número de coordinacions pedagògiques. Aquestes coordinacions, depenent dels departaments didàctics, són totalment imprescindibles, per exemple, tant a l’hora d’establir proves i estandarditzar criteris per a l’avaluació contínua, com d’organitzar les proves de certificació, que congreguen en un espai de temps molt limitat a milers d’alumnes als centres grans i centenars als menuts.

Quant al segon termini de matriculació, la Conselleria estableix unes dates absurdes, del 17 de desembre al 10 de gener, amb les vacances de Nadal inutilitzant molts dies i fent que l’hipotètic nou alumnat s’incorpore a les classes després de tres mesos de docència perduda i a només dos setmanes de l’examen parcial. Una volta més, l’administració ha desatés les demandes per part dels centres de flexibilitzar la matrícula (que actualment s’ha de tancar a octubre) i de flexibilitzar la prova de nivell per tal que l’alumnat de les EOIs puga accedir al curs que més s’adeqüe als seus coneixements previs.

Com veiem, es dóna la paradoxa que el nou reglament Orgànic i Funcional no compleix el seu objectiu i obstaculitza el que ha de regular: el bon el funcionament i organització dels centres. O siga, al mateix temps que el Conseller d’Educació pregona el plurilingüisme de cara a la galeria, es posen obstacles insalvables a les Escoles Oficials d’Idiomes.

I, per si aquestos desgavells no foren prou, el text especifica que les EOIs reservaran per a docents places (en un número no especificat) dels grups existents d’anglés, sense crear grups nous i sense augmentar la plantilla del centre. Açò significa, ni més ni menys que, en un idioma ja saturat, on la preinscripció és insultantment superior a les places, alumnes que han aconseguit una plaça l’hauran de cedir. La formació dels docents en idiomes, no només en anglés, és un aspecte més que positiu per a les EOIs, però si aquesta formació ve unida a més inversió en plantilla i infraestructures ja que, tenint en compte el número de docents que hi ha al País Valencià, és inviable que es puguen formar en idiomes si la Conselleria no inverteix en noves escoles que donen cabuda a tota la demanda social.

A més, la Conselleria té intenció d’obrir aularis nous, sense oferir cap mapa escolar d’EOI, sense comunicar-ne els criteris de designació (geogràfics, de població, de demanda específica, etc), sense redactar una normativa específica que regule la situació administrativa dels aularis (on no hi ha cap membre de l’equip directiu) i sense garantir que estiguen en funcionament a l’inici de curs.

El més greu de tot és que la comunitat educativa de les EOIs esperava que el nou ROF donara resposta a la seua problemàtica real i específica, però les expectatives no només no s’han complert, sinó que els problemes han augmentat.

Tant és així que són ja molts els Claustres que han iniciat mobilitzacions per tal de fer palés el seu malestar i desacord amb el text proposat per la Conselleria. A l’EOI de Sagunt, porten ja dos actes de protesta, culminant hui en una cadena humana com a intent metafòric de protecció del centre per part de tota la comunitat educativa contra l’atac a les EOIs que representa el ROF; a Alcoi, on porten ja tres anys esperant el decret de creació del centre, tant el Claustre com el Consell Escolar han tramés escrits a la Conselleria d’Educació; a Elx el professorat ha informat que està estudiant mesures de protesta i a Castelló el Claustre ha elaborat un comunicat de rebuig en el que fins i tot es planteja la possibilitat de fer vaga durant les proves de certificació.

STEPV fa seues les reivindicacions del professorat d’EOI, convocant als docents a unir-se a les mobilitzacions previstes per la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic i acudir a la Vaga per l’Ensenyament Públic del proper 28 d’abril. No hem d’oblidar mai que les EOIs ostenten l’honor de ser l’única institució pública especialitzada en ensenyament d’idiomes de l’Estat i una de les dos de tota la Unió Europea. El Conseller d’Educació ha de saber que no es pot construir una Europa plurilingüe sense garantir a la ciutadania l’accés a una educació d’idiomes realment de qualitat. 

8 d’abril de 2009

 

 

 

 

S’ajorna la Mesa del ROF d’Escoles Oficials d’Idiomes

S’ha ajornat la negociació de la normativa sobre Escoles Oficials d’Idiomes prevista ja que la Conselleria ha reconegut que el document que havia presentat suposava una involució molt greu en l’oferta i en les condicions laborals del professorat d’aquests tipus d’ensenyament. L’administració s’ha compromés a presentar un nou document i STEPV espera que aquest arreplegue les propostes sindicals i del professorat.

6 de abril de 2009

 

 

 

 

El reglament orgànic i funcional de les EOI inquieta el professorat i confirma que el plurilingüisme del conseller està buit de contingut

Dijous 5 de març de 2009, la Conselleria d’Educació va remetre l’esborrany de la Resolució d’Organització i Funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes, un document incomplet i amb punts molts conflictius que ha passat per dues meses tècniques i que dilluns 6 d’abril es tractarà en la Mesa Sectorial d’Educació.

Entre les mancances de l’esborrany, destaquem el calc de terminologia i conceptes més propis d’altres tipus d’ensenyament, l’omissió de detalls sobre la matrícula i el dret de reclamació de l’alumnat i de la figura del delegat en Prevenció de Riscos Laborals.

A més, la Conselleria va informar la seua intenció de continuar obrint aularis nous, sense oferir cap mapa escolar d’EOI, sense comunicar-ne els criteris de designació (geogràfics, de població, de demanda específica, etc), sense garantir que estiguen en funcionament a l’inici de curs, i, en resum, sense invertir en el que realment la comunitat educativa de les EOI demana: noves escoles.

Quant als punts conflictius, enumerem els següents:

1) una ràtio d’alumnes massa elevada, que està en contradicció amb tots els informes sobre la qualitat d’ensenyament d’idiomes,

2) un número mínim d’alumnes massa elevat, que en la pràctica representarà la desaparició d’oferta d’idiomes en totes les escoles, però sobre tot en les mitjanes i menudes,

3) la possibilitat de desaparició de grups d’un nivell en una escola si a un centre de la mateixa localitat s’imparteix el mateix nivell, conculcant, així, el dret de l’alumnat a cursar tots els nivells d’un idioma a un mateix centre

4) un retall significatiu de les coordinacions per idioma en dos vessants: amb un augment del número de grups per reducció (de 12 passem a 16) i sense contemplar departaments majors de 61 grups (creant greuges comparatius importants: per exemple, el departament d’anglés de la EOI de València té 128 grups, o siga més del doble),

5) la continuïtat de la FIS (Fitxa Individual de Seguiment), que vulnera el dret d’igualtat de l’alumnat que es presenta a les proves de certificació. Volem recordar que tant des dels equips directius com des del professorat s’ha demanat la seua eliminació en repetides ocasions,

6) les reduccions per participar en les Proves de Certificació són un aspecte positiu, però trobem a faltar un debat profund sobre l’organigrama de les comissions i un consens per tal de determinar quin és el millor sistema de treball,

7) la reserva de places d’anglés per a professors de Primària i Secundària (oblidant la Formació Professional), seguint el pla sobre el plurilingüisme. El text especifica clarament que es RESERVARAN places dels grups existents i que la docència es farà amb la plantilla del centre. Això significa, ni més ni menys que, en un idioma ja saturat, on la preinscripció és insultantment superior a les places, alumnes que han aconseguit una plaça l’hauran de cedir.

És més, tenint en compte el número de docents que hi ha al País Valencià, és inviable que es puguen formar en idiomes si la Conselleria no inverteix en noves escoles que donen cabuda a tota la demanda social.

Aquest darrer punt posa de manifest que la sensibilitat envers els idiomes que pregona el Conseller Font de Mora no és més que una maniobra política buida de contingut. Una mostra d’aquesta actitud és que el conseller va declarar recentment que hi hauria reserva de places d’anglés a les EOIs per a docents. I això sense que el document haguera passat ni tan sols per la Mesa Sectorial.

No hem d’oblidar que les EOI són les úniques institucions públiques d’ensenyaments d’idiomes i que qualsevol retall representa també un atac a l’ensenyament públic.

4 d’abril de 2009

 

 

 

 

STEPV aconsegueix un debat profund de l’esborrany del Reglament d'Organització i Funcionament de les EOI

El dijous 5 de desembre, la Conselleria d’Educació va remetre l’esborrany de la Resolució d’Organització i Funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes, un document incomplet i amb punts molts conflictius que havia de passar per una Mesa Tècnica ahir dimarts i per una Mesa Sectorial el dia 7 d’abril.

A proposta d’STEPV, i amb el suport de la resta de sindicats presents a la Mesa, s’ha aconseguit una nova Mesa Tècnica en la qual es podrà continuar debatint sobre el document; debat que necessitava de més d’una Mesa per tots els punts que s’han de tractar, des de consideracions generals, com d’articles específics i estructura. Hem de constatar un talant negociador per part del Servei d’Ordenació Acadèmica, però haurem de veure si aquesta bona predisposició acaba veient un reflex al text definitiu.

Entre les mancances de l’esborrany, destaquem el calc de terminologia i conceptes més propis d’altres tipus d’ensenyament, l’omissió de detalls sobre la matrícula i el dret de reclamació de l’alumnat, i la figura del delegat en Prevenció de Riscos Laborals.

No obstant, el text estableix figures noves de coordinació per centre, però les reduccions per tal de dur-les a terme no contemplen els grups dels aularis, la qual cosa deixa en clara inferioritat de condicions a EOIs que imparteixen docència en localitats diferents. El cas més extrem és la EOI de Castelló, amb una seu i 8 aularis, però tampoc no podem oblidar Alzira, Benidorm, i Alacant (amb 2), i Utiel, Quart de Poblet (amb 1, però previsiblement amb 2 el curs que ve). A més, la Conselleria va informar la seua intenció de continuar obrint aularis nous, sense oferir cap mapa escolar d’EOI, sense comunicar-ne els criteris de designació (geogràfics, de població, de demanda específica, etc), sense garantir que estiguen en funcionament a l’inici de curs, i, en resum, sense invertir en el que realment la comunitat educativa de les EOI demana: noves escoles.

Quant als punts conflictius, enumerem els següents:

1) una ràtio d’alumnes massa elevada, que està en contradicció amb tots els informes sobre la qualitat d’ensenyament d’idiomes

2) un número mínim d’alumnes massa elevat, que en la pràctica representarà la desaparició d’oferta d’idiomes en totes les escoles, però sobre tot en les mitjanes i menudes

3) la desaparició de grups d’un nivell en una escola si a un centre de la mateixa localitat s’imparteix el mateix nivell, conculcant, així, el dret de l’alumnat a cursar tots els nivells d’un idioma a un mateix centre

4) un retall significatiu de les reduccions per càrrec directiu, que en alguns casos s’equipararien al coordinador de la biblioteca

5) un retall significatiu de les coordinacions per idioma en dos vessants: amb un augment del número de grups per reducció (de 12 passem a 16) i sense contemplar departaments majors de 61 grups (creant greuges comparatius importants: per exemple, el departament d’anglés de la EOI de València té 128 grups, o siga més del doble)

6) la continuïtat de la FIS, que vulnera el dret d’igualtat de l’alumnat que es presenta a les proves de certificació. Volem recordar que tant des dels equips directius com des del professorat s’ha demanat la seua eliminació en repetides ocasions

7) les reduccions per participar en les Proves de Certificació són un aspecte positiu, però trobem a faltar un debat profund sobre l’organigrama de les comissions i un consens per tal de determinar quin és el millor sistema de treball

I el punt més conflictiu de tots:

8) la reserva de places d’anglés per a professors de Primària i Secundària (oblidant la Formació Professional), seguint el pla sobre el plurilingüisme. El text especifica clarament que es RESERVARAN places dels grups existents i que la docència es farà amb la plantilla del centre. Açò significa, ni més ni menys, que en un idioma ja saturat, on la preinscripció és insultantment superior a les places, alumnes que han aconseguit una plaça l’hauran de cedir. És més, tenint en compte el número de docents que hi ha al País Valencià, és inviable que es puguen formar en idiomes si la Conselleria no inverteix en noves escoles que donen cabuda a tota la demanda social.

Aquest darrer punt posa de manifest que la sensibilitat envers els idiomes que pregona el Conseller Alejandro Font de Mora no és més que una maniobra política buida de contingut. Una mostra d’aquesta actitud és que, durant el cap de setmana, el Font de Mora ja va declarar que hi hauria reserva de places d’anglés a les EOIs per a docents. I això sense que el document haguera passat ni tan sols per la Mesa. No hem d’oblidar que les EOI són les úniques institucions públiques d’ensenyaments d’idiomes i que qualsevol retall representa també un atac a l’ensenyament públic.

10 de març 2009

 

 
   

 

 

 

 
     
     

 

Educació no durà endavant el projecte de Decret que volia regular l’Ensenyament Especialitzat d’Idiomes als Instituts d’Educació Secundària

A la Mesa de negociació celebrada hui entre la Conselleria d’Educació i Sindicats s’ha evidenciat el rebuig sindical unànime a la proposta presentada per l’Administració Educativa per integrar ensenyaments de l’Escola Oficial d’Idiomes als centres de secundària.

L’STEPV-Iv ha defensat la necessitat d’expansionar les actuals Escoles Oficials d’Idiomes, sobre la base de crear aquests tipus de centres a totes les comarques i consolidar i ampliar aquests ensenyaments a les grans ciutats.

El projecte presentat per la Conselleria aposta per un model que ja ha estat rebutjat en altres CCAA i que ha demostrat la seua inoperància, ja que l’actual sistema educatiu –que incorpora els ensenyaments d’idiomes des de l’educació infantil fins el batxillerat–, no té necessitat de duplicar ensenyaments, sinó d’ofertar l’especialització que donen les actuals Escoles Oficials d’Idiomes.

A més a més, al document presentat li falta l’informe jurídic, ja que la publicació de la LOE l’ha deixat sense el suport legal necessari per poder portar-lo endavant.

Així doncs, el sindicat l’ha rebutjat de ple, perquè actualment no té cap suport legal, perquè vol anar més enllà d’allò que marca la legislació vigent, perquè pot crear competències entre els distints cossos docents, i perquè és una aposta poc decidida i poc ambiciosa en no potenciar l’actual model.

L’STEPV ha argumentat que la prioritat actual és, dignificar els centres actuals; transformar les actuals seccions en Escoles; establir noves Escoles en totes les comarques i construir les escoles compromeses (València, Xàtiva, Alcoi, etc.); i no posar-se a experimentar models que ja s’ha demostrat que no són operatius.

València, 20 de juny de 2006

 


 

STEPV-Iv demana l’augment del nombre d’escoles oficials d’idiomes i l’acondicionament de les existents

La notícia apareguda darrerament en premsa sobre la tramitació de la cessió d’una parcel.la municipal per part de l’Ajuntament de València per a la construcció d’una nova Escola Oficials d’Idiomes, entra dins de l’estratègia d’engany i confusió de l’Administració, ja coneguda per tots, de buscar els titulars de premsa sense entrar a analitzar i negociar en els fòrums pertinents les solucions a una problemàtica tan vella que sembla ja enquistada. Perquè aquest titular no soluciona el que STEPV i les mateixes Escoles d’Idiomes denuncien des de fa anys (i encara caldrà veure el compliment del que s’anuncia, que en tot cas hauria calgut fa 20 anys):

 • la demanda creixent que fa que en l’EOI d’Idiomes de València any rere any milers d’alumnes vegen rebutjada la seua matrícula: en el curs 2004/05 uns 20000 alumnes no hi pugueren accedir. Però no és un cas únic: també a l’EOI de Quart de Poblet 700 alumnes preinscrits no poden fer estudis de primer d’anglés, així com tampoc tenen places suficients per a d’altres idiomes com francés o italià. I la situació és semblant a Alzira o a Sagunt, on per falta d’espais, la sala de professorat i alguns departaments s’utilitzen com a aules. I no cal oblidar l’ambient de loteria que s’instaura entre l’alumnat, que viu com un malsomni recurrent i com una gràcia o desgràcia divina el sorteig per a les poques places que puguen quedar vacants.
 • Aquest problema està directament relacionat amb la saturació en les aules amb unes ràtios excessives i antipedagògiques: com es pot ensenyar i aprendre un idioma amb ràtios que poden arribar fins a 38 alumnes? Tot i que el Reial Decret que regula l’estructura dels ensenyaments d’idiomes estableix que "...las Administraciones educativas ordenarán la oferta de la enseñanza de idiomas de manera que el número máximo de alumnos por grupo sea el adecuado".
 • Aquest Reial Decret també estableix els requisits que han de tenir els edificis on es situen les EOI: ja hem comentat el cas de Sagunt, que no pot fer servir la sala de professorat o els departaments per a l’ús que els pertoca, i podríem afegir el cas de l’EOI de Quart de Poblet, al qual no poden accedir els minusvàlids, ja que no té ascensor i a més el passadís és molt estret, i la solució que dóna l’Administració és que els remeten a l’EOI de València. A més de comptar amb unes finestres abatibles per on es cola l’aigua quan plou i que són perilloses per a l’alumnat que ha de seure al costat. Són problemes que ja fa uns quatre anys que s’han plantejat, però que encara s’arrosseguen.

STEPV-Iv considera urgent una anàlisi general en les meses negociadores de la problemàtica que patixen les EOI, on participen les mateixes EOI, i que passaria per l’augment del nombre d’Escoles Oficials d’Idiomes (València necessita més de dos EOI, i no ens podem quedar amb la previsió de només un altre edifici, que seria una solució que naixeria ja caduca), distribuïdes geogràficament atenent la distància i la demografia, i que apropara aquests ensenyaments a les zones rurals.

València, 8 de novembre de 2005

 


 

Informe sobre la Mesa Tècnica de 5 de maig sobre les Escoles Oficials d'Idiomes

La Conselleria d'Educació finalment no va aportar cap document a la mesa tècnica sobre Escoles Oficials d'Idiomes, que l'Administració mateixa es va entestar a incloure en el calendari de negociacions el dia 5 de maig, com ja vam explicar en informes anteriors i en les assemblees prèvies.

En la Mesa, amb un representant de la Direcció General d'Ensenyament i un altre de la Direcció General de Personal, informaren que no lliurarien documentació perquè no la tenien suficientment elaborada, tot i que van llegir un escrit que seria la base per a la regulació dels ensenyaments d'idiomes als IES (que s'anomenarien centres integrats d'ensenyaments secundaris i idiomes), que segons paraules dels representants de l'Administració, incrementarà l'oferta de les EOI. Es tractaria de regular una part de l'oferta d'ensenyaments d'idiomes per tal d'atendre la demanda.

Cal no oblidar que la Conselleria basa els seus arguments en normativa que la nova Llei Orgànica d'Educació (la LOE, que encara és un avantprojecte) derogarà, com es pot comprovar en la seua Disposició Derogatòria Única.

A l'articulat s'establiria el següent:

 • hi hauria una EOI matriu i un centre (o centres) integrat que estarien coordinats.
 • s'impartirien els nivells inicial (dos cursos) i mitjà (dos cursos) i almenys els idiomes francés i anglés, que es podrien incrementar amb altres idiomes si n'hi haguera demanda.
 • a l'equip directiu de secundària es podrà sumar un,-a cap d'estudis d'EOI.
 • el professorat s'integrarà als als departaments dels IES, tot i que si hi ha 15 hores d'una especialitat, es podrà crear un departament propi.

L'STEPV-Iv s'ha manifestat en contra d'aquesta proposta (de moment només verbal) i hem defensat la creació d'Escoles Oficials d'Idiomes (com a centres propis) a totes les comarques.

Quant a les propostes que ha manifestat l'Administració, hem criticat els següents aspectes, entre d'altres, de manera taxativa:

 • ha de quedar clara la diferenciació entre cossos.
 • els ensenyaments han de quedar supeditats a les EOI pel que fa a currículum, programació i materials didàctics, exàmens i criteris d'avaluació.
 • s'ha de dotar els centres del personal no docent que calga, així com s'ha d'incrementar la seua dotació econòmica.
 • hem preguntat sobre la creació d'Escoles d'Idiomes.

L'Administració ha contestat que on hi haja EOI no es crearan centres integrats i que no han decidit res sobre la regulació de les atribucions i dotacions del professorat, que es deixaria per al desenvolupament de normativa posterior o per a les instruccions d'inici de curs. Manifestaren també que la seua intenció era de començar a aplicar-se el curs vinent, la qual cosa és una bestiesa per la situació actual de canvi en la legislació educativa i per les dates en què ens trobem. La data de la propera Mesa Tècnica és el dia 30 de juny, és a dir, amb posterioritat a la mesa en què es tractaran les instruccions d'inici de curs de tots els ensenyaments, prevista per al 9 de juny.

Pel que fa a la segona EOI de València, han contestat que la tenen projectada, però no estarà de manera immediata, perquè han descartat reutilitzar infrastructures existents. És ací on haurien de tindre pressa, en la construcció de noves EOI i en l'augment de l'oferta de places, per tal d'evitar situacions prehistòriques i vergonyoses que es repeteixen any rere any i que tots coneixem i patim.

L'STEPV-Iv us mantindrà informats i informades de qualsevol novetat que es produïsca, i convocarà assemblees en tindre documentació per tal de lluitar per uns ensenyaments d'idiomes en condicions, tant de personal com d'infrastructures, i de qualitat.

Salutacions cordials.

València, 16 de maig de 2005

 


 

Negociació sobre el Projecte d’Ordre sobre els ensenyaments de les EOI

Convocatòria d'assemblees  abril 2005

La Conselleria d’Educació ha convocat una Mesa Sectorial per negociar un Projecte d’Ordre sobre els ensenyaments de les Escoles Oficials d’Idiomes. Aquesta Negociació se celebrarà el proper dijous 5 de maig de 2005, i considerem que és una negociació molt important per a tot el professorat d’aquest sector.

Com ja sabeu, en els últims temps, la Conselleria d’Educació ha anat establint seccions delegades o aules d’Escoles Oficials d’Idiomes en Centres de Secundària. Pensem que mitjançant aquest Projecte d’Ordre la Conselleria vol regular aquesta situació, tot i que no coneixem les intencions reals de la Conselleria, perquè que encara no ens ha lliurat el document que vol negociar.

Des de l’STEPV-Iv, com a sindicat majoritari en educació i seguint els seus estatuts pel que fa a la participació assembleària dels treballadors i treballores en tots els processos de negociació, volem que us impliqueu i que us feu partíceps d’aquesta negociació, perquè entenem que pot afectar les vostres condicions laborals.

És per això que hem convocat les següents assemblees, prèvies al procés de negociació, per tal que ens feu arribar les vostres valoracions, les vostres preocupacions i les vostres propostes.

València, Seu del Sindicat, C/ Juan de Mena, 18, baix, CP 46008
Dimarts, dia 12 d’abril de 2005, a les 18 hores.

Alacant, Seu del Sindicat, Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5, local 12 CP 03005
Dimecres, dia 13 d’abril de 2005, a les 18 hores.

Castelló, Seu del Sindicat, C/ Marqués de Valverde, 8, CP 12003
Dimecres, dia 13 d’abril de 2005, a les 18 hores.

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >