Pressupostos 2008


 
veure pàgina de
pressupostos del 2007

 


 
  

 

21/12/07

Concentracions en les tres capitals malgrat la pluja i el mal temps
Més de 600 persones tornen a reivindicar la clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisitiu 


 

14/12/07

Més d’un centenar de delegats s’han concentrat davant el Palau de la Generalitat
Sindicats de l’àmbit públic tornen a reivindicar la clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisitiu


02/12/07

Convocades mobilitzacions al sector públic per part de la Intersindical Valenciana, IGEVA, CAT i AFID
CONCENTRACIÓ Dijous, 20 de desembre. 19 hores
ALACANT. Delegació Consell (Casa de les Bruixes). Dr. Gadea.
CASTELLÓ. Delegació Consell (Casa dels Caragols). c/ Major.
VALÈNCIA. Palau de la Generalitat. Plaça de Manises.
CLÀUSULA DE REVISIÓ SALARIAL
RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU


19/11/07
09/11/07

Un centenar de delegats i delegades sindicals es concentren en demanda de la clàusula de revisió salarial dels empleats públics


06/11/07

Intersindical Valenciana (IV), IGEVA, CAT i AFID demanen la clàusula de revisió salarial per a tot personal de la Generalitat Valenciana i convoquen una concentració.


31/10/07

Intersindical Valenciana reclama la cláusula de revisión salarial para el personal empleado público


31/10/07

L'augment de les retribucions del personal empleat públic previst als Pressupostos de la Generalitat per 2008 és inferior al previst dels Pressupostos Generals de l'Estat


30/10/07

El projecte de pressupostos d'educació és més continuista que mai i no dedica ni un objectiu ni un sol euro a la implantació de la LOE en el País Valencià
Conselleria d'Educació ignora l'existència de la Llei Orgànica d'Educació


 

pressupostos de la Generalitat (Conselleria d'Hisenda)


22/10/07

STES-i considera insuficiente el aumento salarial para el personal del sector público


18/10/07

La Generalitat Valenciana no posa ni un euro per augmentar el salari del seu personal


16/10/07

La Mesa General tractarà sobre les retribucions de 2008


 

proyecto de PresupuestosGenerales del Estado (PGE) para 2008 y del calendario de su tramitación parlamentaria.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_149-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_149-02.PDF

 

 

Concentracions en les tres capitals malgrat la pluja i el mal temps

Més de 600 persones tornen a reivindicar la clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisitiu 

 

a València, davant la Generalitat

sota les llums nadalenques a Alacant

amagats sota la intensa pluja a Castelló

a València, davant la Generalitat

 

Més de 600 persones (300 a València, 200 a Alacant i 100 a Castelló) s’han concentrat davant les delegacions del Consell i el Palau de la Generalitat convocats pel sindicats Intersindical Valenciana (Iv), Interins de la Generalitat Valenciana (IGEVA), Col.lectiu Autònom de Treballadors (CAT) i Associació de Funcionaris Interins Docents (AFID).

Malgrat el mal temps i la pluja, s’ha mantingut la convocatòria que per quarta vegada des del mes de novembre exigeix la clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisitiu per a tot el funcionariat de la Generalitat Valenciana.

La concentració es produeix la mateixa setmana que els sindicats CCOO i UGT i les patronals CEOE i CEPIME signen el “Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva” (ANC) per a 2008, que garanteix l’aplicació de la clàusula de revisió salarial en els convenis que la tenen, mentre que en l’àmbit públic arriben a pactes amb el sindicat CSIF i el Ministeri d’Administracions Públiques on no hi consta aquesta clàusula per als funcionaris públics. Al País Valencià, aquesta situació es repeteix i, mentre que l’IPC se situa en el 4,1%, l’augment salarial per als funcionaris públics només serà del 2%.

Els sindicats convocants sol•liciten la negociació de mesures amb l’administració valenciana per a pal•liar la constant pèrdua de poder adquisitiu del personal que treballa al sector públic. Aquestes mesures s’haurien de concretar en l’establiment de la clàusula de revisió salarial i en la constitució d’un fons addicional de l'1% per recuperar el poder adquisitiu perdut en els darrers anys.

20 de desembre de 2007

 

 

Més d’un centenar de delegats s’han concentrat davant el Palau de la Generalitat

Sindicats de l’àmbit públic tornen a reivindicar la clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisitiu

Més d’un centenar de delegats dels sindicats Intersindical Valenciana (Iv), Interins de la Generalitat Valenciana (IGEVA), Col.lectiu Autònom de Treballadors (CAT) i Associació de Funcionaris Interins Docents (AFID) s’han concentrat aquest matí per tercera vegada davant el Palau de la Generalitat Valenciana per demanar la clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisitiu per a tot personal de la Generalitat Valenciana. 

Els sindicats convocants sol•liciten la negociació de mesures amb l’administració valenciana per a pal.liar la constant pèrdua de poder adquisitiu del personal que treballa al sector públic. Aquestes mesures s’haurien de concretar en l’establiment de la clàusula de revisió salarial i en la constitució d’un fons addicional de l'1% per recuperar el poder adquisitiu perdut en els darrers anys. Enguany, l’augment salarial previst per a 2008 és del 2%, quan l’IPC al mes de novembre ja ha arribat al 4,1%, la qual cosa suposa una nova pèrdua de poder adquisitiu dels funcionaris valencians.

Intersindical Valenciana, IGEVA, CAT i AFID denuncien que el govern valencià no ha fet cap esforç pressupostari per millorar les retribucions del conjunt del seu personal. De fet, a l'increment del 2% previst als pressupostos generals de l'Estat, no es destina addicionalment ni un cèntim d'euro dels recursos propis de la Generalitat Valenciana per al personal dels sectors sanitari, justícia, administració del consell i docent. 

Intersindical Valenciana, IGEVA, CAT i AFID aprofiten també per convocar els treballadors i treballadores de l’àmbit públic de la Generalitat Valenciana el proper 20 de novembre a les 19 hores a les concentracions següents pel mateix motiu:

ALACANT. Delegació Consell (Casa de les Bruixes). c/Dr. Gadea.
CASTELLÓ. Delegació Consell (Casa dels Caragols). c/ Major.
VALÈNCIA. Palau de la Generalitat. Plaça de Manises.

14 de desembre de 2007

 

 

Convocades mobilitzacions al sector públic per part de la Intersindical Valenciana, IGEVA, CAT i AFID 

El dia 20 de desembre està convocada una concentració de personal de les administracions públiques.

Els sindicats Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV, STSPV i STA), Col.lectiu Autònom de Treballadors (CAT), Interins de la Generalitat Valenciana (IGEVA) i Associació de Funcionaris Interins Docents (AFID) han convocat una CONCENTRACIÓ de personal laboral i funcionari de les Administracions Públiques per al proper dijous 20 de desembre, a les 19 hores, al Palau de la Generalitat Valenciana. A Alacant i Castelló també es convocaran actes de protesta.

Aquesta nova concentració s'emmarca dintre de la campanya de mobilitzacions que aquests sindicats estan realitzant, des de fa un mes, per aconseguir millores en les retribucions del personal del sector públic. A més, el dia 14 de desembre, a les 11 hores, es farà altra concentració de delegades i delegats en el mateix Palau de la Generalitat.

Els sindicats convocants recorden en l'any 2007 les retribucions augmentaren un 3%, mentre que l'IPC arriba en el mes de novembre al 4,1%. Per la qual cosa el conjunt del personal que treballa en les diferents administracions públiques ha perdut un 1,1% de poder adquisitiu.

A més, els Pressupostos de l'Estat i de la Generalitat preveuen, novament, un IPC per a 2008 d'un 2%, per la qual cosa l'augment general de retribucions es limita al 2%. Ni en els Pressupostos de l'Estat ni de la Generalitat Valenciana existeix cap compromís de revisió de les retribucions, no s'ha incorporat la clàusula de revisió salarial, malgrat les reiterdes peticions de les quatre organitzacions sindicals i de gran part de les empleades i empleats públics.

Els sindicats Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV, STSPV i STA), Col.lectiu Autònom de Treballadors (CAT), Interins de la Generalitat Valenciana (IGEVA) i Associació de Funcionaris Interins Docents (AFID) critiquen que ni l'acord estatal signat per CCOO, UGT i CSIF amb el MAP en 2006, ni l'autonòmic signat per CCOO i UGT amb la Generalitat Valenciana contemplen ni la clàusula de revisió salarial ni cap mesura que puga compensar les pèrdues de poder adquisitiu, és més aquests sindicats van renunciar expressament a incorporar-la a les seues reivindicacions, signant un "xec en blanc" al MAP i a la Generalitat Valenciana. Per aquest motiu, segons les explicacions donades per les dues adminsitracions, ni els Pressupostos de l'Estat ni els de la Generalitat preveuen la clàusula de revisió salarial ja que només arrepleguen els acords sindicals abans esmentats. Els sindicats IV, CAT, IGEVA i AFID demanen una negociació real ja que la nova situació generada per l'augment tan important i descontrolat de l'IPC així ho exigeix

Per tot açò, els sindicats Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV, STSPV i STA), Col.lectiu Autònom de Treballadors (CAT), Interins de la Generalitat Valenciana (IGEVA) i Associació de Funcionaris Interins Docents (AFID) han convocat les mobilitzacions esmentades en demanda de la clàusula de revisió salarial i el manteniment del poder adquisitiu.

València, 2 de desembre de 2007

 

La pèrdua de poder adquisitiu arriba quasi al 10%

La nòmina només augmentarà un 2% en 2008 mentre que l'IPC de 2007 ja està al 3,6%

En el marc estatal, l'acord salarial per a 2008 signat entre el Ministeri d’Administracions Públiques i els sindicats UGT, CCOO i CSI-CSIF consisteix en:
- Augment del 2% en tots els conceptes retributius.
- Augment d'un 1% anual
de la massa salarial bruta per a la incorporació del 33% del complement específic a la paga extraordinària (continuació d'un acord
anterior).
En l'àmbit autonòmic, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques no ha volgut incrementar ni un cèntim aquestes partides i només aportarà la partida del 0,3% destinada al pla de pensions de gestió privada que es proveeix des de 2006 però que encara no s'està executant.
En resum, l'augment que es percebrà al mes tornarà a ser, una vegada més, del 2% i la nova pèrdua de poder adquisitiu -si tenim en compte que l'IPC d'octubre era del 3,6%- arriba ja al 1,6%. Aquesta pèrdua se suma a les dels darrers anys, en què, de forma contínua, s’han anat signant acords amb augments salarials per sota del cost de la vida. Ara per ara, la pèrdua del poder adquisitiu dels darrers 10 anys arriba al 8,4% (i al 20% des de 1991).

STEPV-Intersindical Valenciana manté la crítica i l'oposició a aquests tipus d’acords i continua defensant la clàusula de revisió salarial com a mesura per no
perdre poder adquisitiu, la recuperació del poder adquisitiu i la incorporació del 0,3% destinat al pla de pensions al salari directe.

Novembre de 2007

 

 
 

Un centenar de delegats i delegades sindicals es concentren en demanda de la clàusula de revisió salarial dels empleats públics

 

Els sindicats Intersindical Valenciana (IV), Interins de la Generalitat Valenciana (IGEVA), Col.lectiu Autònom de Treballadors (CAT) i Associació de Funcionaris Interins Docents (AFID) han realitzat avui una concentració davant el Palau de la Generalitat demanant la clàusula de revisió salarial per a tot personal de la Generalitat Valenciana. 

Més d'un centenar de delegades i delegats dels quatre sindicats han demanat, i així ho han traslladat a la Presidència de la Generalitat, una negociació real en la que l'Administarció demostre de forma inequívoca la voluntat d'articular mesures per pal.liar constant pèrdua de poder adquisitiu del personal que treballa al sector públic. Les persones concentrades han reivindicat la clàusula de revisió salarial i un fons addicional de l'1% per recuperar el poder adquisitiu perdut en els darrers anys.

Iv, IGEVA, CAT i AFID afirmen que el govern valencià no ha fet cap esforç presupostari per millorar les retribucions del conjunt del seu personal. De fet, a l'increment previst als pressupostos generals de l'Estat, no es destina addicionalment ni un cèntim d'euro dels recursos propis de la Generalitat Valenciana per al personal dels sectors sanitari, justícia, administració del consell i docent. D'aquesta manera i a la vista de l'evolució de l'IPC, un any més el conjunt del personal que treballa en la Generalitat Valenciana tornarà a perdre poder adquisitiu. 

Iv, IGEVA, CAT i AFID han anunciat noves accions de pressió durant la tramitació parlamentària dels Pressupostos 2008 orientades a fer una crida d'atenció al Govern de la Generalitat sobre la situació que es viu, any rere any, on el personal de la Generalitat continua sistemàticament perdent diners i poder adquisitiu.

València, 9 de novembre de 2007

 

 
 

Els sindicats Intersindical Valenciana (IV),  Interins de la Generalitat Valenciana (IGEVA),  Col.lectiu Autònom de Treballadors (CAT) i Associació de Funcionaris Interins Docents (AFID) demanen la clàusula de revisió salarial per a tot personal de la Generalitat Valenciana.

Els sindicats han convocat una concentració de delegades i delegats sindicals per al proper divendres 9 de novembre, a les 11 hores, al Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de Manises).

Iv, IGEVA, CAT i AFID consideren que l'augment de les retribucions del personal empleat públic previst als Pressupostos de la Generalitat per 2008 és clarament insuficient. En l'apartat de despeses de personal només es preveu un augment de les retribucions del personal laboral, estatutari i funcionari del 2%, una partida destinada al pla de pensions del 0,3% i un 1% per a la incorporació del 33% del Complement Específic a les pagues extraordinàries.

Iv, IGEVA, CAT i AFID afirmen que el govern valencià no ha fet cap esforç presupostari per millorar les retribucions del conjunt del seu personal. Només es limita a aplicar, a la baixa, les previsions incloses als Pressupostos Generals de l'Estat per 2008. No es destina ni un cèntim d'euro dels recursos propis de la Generalitat Valenciana per al personal dels sectors sanitari, justícia, administració del consell i docent. D'aquesta manera, un any més el conjunt del personal que treballa en la Generalitat Valenciana tornarà a perdre poder adquisitiu.

Per aquest motiu, Iv, IGEVA, CAT i AFID han convocat una concentració per al divendres 9 de novembre davant el Palau de la Generalitat Valenciana i anuncien noves mesures de pressió durant la tramitació parlamentària dels Pressupostos 2008. Totes aquestes mesures van encaminades a impedir, un any més, que el personal de la Generalitat torne a perdre diners i poder adquisitiu. Els sindicats demanen una negociació real i que s'articulen mesures per pal.liar aquesta situació. Entre les propostes sindicals destaca l'establiment d'una clàusula de revisió salarial i d'un fons addicional de l'1% per recuperar el poder adquisitiu perdut en els darrers anys.

València, 7 de novembre de 2007

 

 
 

Intersindical Valenciana reclama la cláusula de revisión salarial para el personal empleado público

Intersindical Valenciana pide la cláusula de revisión salarial para el conjunto del personal que trabaja en las Administraciones Públicas (local, autonómica y estatal). El personal del sector público no tiene recogido ese derecho salarial que impide la pérdida de poder adquisitivo cuando fallan las previsiones del IPC. Ahora, con los datos de la inflación para el mes de octubre de 2007 que se situa en el 3,6% y con el precio del dinero que ha disparado las hipotecas, este personal perderá, una vez mas, poder adquisitivo sin que las Administraciones Públicas pongan medidas para evitarlo. Por contra, numerosos trabajadores y trabajadoras tienen en sus convenios colectivos cláusulas de revisión salarial mientras que el personal que trabaja en el sector público no. También se aplica a las personas que cobran una pensión.

Ni los proyectos de Presupuestos Generales del Estado ni de la Generalitat para 2008 contienen ninguna cláusula ni previsión para evitar estas pérdidas. La Generalitat Valenciana no ha abierto ningún proceso negociador para paliarlas. Tampoco el acuerdo firmado en la Mesa General de Negociación de las Administracions Públicas firmado entre el MAP y CCOO, UGT y CSIF que fija el aumento salarial para 2007 en un 3% y para 2008 en la misma cuantía. Mientras el IPC para octubre de 2007 será de un 3,6%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo en octubre de 2007 es del 0,6% y puede que sea mayor en el mes de diciembre. A esa pérdida hay que unir la acumulada en los últimos años (en la última década es del 8,4%). Por este motivo, Intersindical Valenciana considera que tanto los Presupuestos Generales del Estado como los de la Generalitat Valenciana deben recoger la cláusula de revisión salarial para evitar que el conjunto de los empleados públicos continuen pagando la falta de previsión del Gobierno.

31/10/07

 

 

L'augment de les retribucions del personal empleat públic previst als Pressupostos de la Generalitat per 2008 és inferior al previst dels Pressupostos Generals de l'Estat. 

Intersindical Valenciana el considera clarament insuficient.

El Títol III, despeses de Personal, dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana preveu un augment de les retribucions del personal laboral, estatutari i funcionari del 2%, una partida destinada al pla de pensions del 0,3% i un 1% per a la incorporació del 33% del Complement Específic a les pagues extraordinàries. Aquest augment, és inferior al contemplat en els Pressupostos Generals de l'Estat en 0,2%. La partida destinada als plans de pensions és major per al personal de l'Administració General de l'Estat en ser del 0,5%. Ací al País Valencià n'és del 0,3%. 

Intersindical Valenciana critica aquest augment en considerar-lo clarament insuficient. Per al Sindicat, la Generalitat Valenciana no fa cap esforç presupostari per millorar les retribucions del conjunt del personal que hi treballa. Només es limita a aplicar, a la baixa, les previsions incloses als Pressupostos Generals de l'Estat per 2008. Aquesta ha estat la dinàmica dels darrers anys. Ni un euro dels recursos propis per al personal dels sectors sanitari, justícia, administració del consell i docent. D'aquesta manera, un any més es tornarà a perdre poder adquisitiu. 

Intersindical Valenciana proposarà als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes diverses mesures per intentar pal.liar aquesta situació. En concret, proposarà: l'establiment d'una clàusula de revisió salarial, un fons addicional de l'1% per recuperar el poder adquisitiu perdut en els darrers anys i l'incorporació del 0,3% destinat al pla de pensions al salari directe. A més de diverses propostes de caràcter sectorial, com per exemple fons addicionals suficients per: assegurar el cobrament de la carrera professional per al personal de l'Administració del Consell, la posada en marxa del complement específic i el complement autonòmic de carrera professional per al personal del sector de justícia, la posada en marxa del complement autonòmic de carrera professional per a tot el personal d'Institucions Sanitàries, incloent-hi el personal de Salut Pública i el personal interí i per millorar les retribucions específiques del personal docent. A més, també proposarà altres mesures per millorar les condicions laborals i retributives del conjunt del personal del sector públic.

Intersindical Valenciana lamenta que totes aquestes propostes no hagen pogut ser debatudes en la Mesa General de Negociació de els Administracions Públiques per la negativa del govern de la Generalitat a obrir un veritable procés de negociació. És per aquest motiu que Intersindical Valenciana es veurà obligada a presentar esmenes als Grups Parlamentaris i a estudiar mesures de pressió.

València, 30 d'octubre de 2007

 

 

El projecte de pressupostos d'educació és més continuista que mai i no dedica ni un objectiu ni un sol euro a la implantació de la LOE en el País Valencià

Conselleria d'Educació ignora l'existència de la Llei Orgànica d'Educació

 

En l'any 2004 el conseller d'Educació Esteban González anunciava un Pla d'Actuacions per a la qualitat del sistema educatiu (PACSE) en aplicació i desenvolupament de la Llei de Qualitat (LOCE) que havia estat aprovada en solitari pel partit Popular en les Corts Generals.

Ara en 2007 el sistema educatiu valencià ha de desenvolupar i aplicar la Llei Orgànica d'Educació (LOE) aprovada igualment per les Corts Generals però amb la diferència que no ha estat votada pel PP. I ací a la Comunitat Valenciana es va a fer l'impossible per retardar al màxim la seua aplicació amb el consegüent menyspreu a una norma de rang orgànic i que per tant és d'obligat compliment per a tots els governs tant central com autonòmics. Aquest enfrontament partidista per part del govern valencià amb el govern d'Espanya repercutirà negativament en el sistema educatiu valencià.

Si Esteban González va anunciar un PACSE, el conseller Alejandro Font de Mora no anava a ser menys i ha anunciat ni més ni menys que una LLEI VALENCIANA DE L'EDUCACIÓ que s'està elaborant a tot córrer en la seua conselleria per a presentar-la en societat abans de cap d'any. Doncs bé, aqueix projecte de llei que se suposa entrarà en vigor en 2008 igual que tot un seguit d'ensenyaments del sistema educatiu previst per la LOE, no hi ha cap reflex pressupostari. Caldrà esperar als pressupostos del 2009.

En aquest pressupostos destaca un any més l'interès i afany que el govern valencià té per les empreses titulars dels centres docents privats amb les quals va subscriure concerts educatius però alguna cosa està passant en la hisenda pública doncs arriben els anys de la moderació. Després de quasi una dècada d'increment en les unitats concertades en tots els nivells educatius però especialment en l'educació secundària tant obligatòria com no obligatòria el projecte de pressupostos per a 2008 manté uns increments mínims sobre l'any anterior excepte en el nivell de Batxillerat que s'incrementa en un 28,19% per a plantar cara a la concertació de les unitats de segon de Batxillerat durant l'últim quadrimestre de l'any, el que suposarà un increment de la despesa de 2006 a 2008 del 42,71% en una etapa no obligatòria i que tenint suficient oferta educativa amb els centres públics i concertats fins a llavors no necessitava de nous concerts.

 

Quadre de les despeses en concerts educatius

ETAPA/NIVELL

2006

2007

2008

DIFERÈNCIA
2007-2008

%

EI/PRIM/EE

231.359,14

289.486,32

301.672,00

12.185.68

4,04%

ESO

149.615,33

216.668,13

224.235,00

7.556,87

3,37%

Cicles Formació Professional. GM

24.053,77

24.862,40

26.005,00

1.142,6

4,39%

BATXILLERAT

11.919,52

14.941,77

20.808,00

5.866,23

28,19%

 

Respecte a les infrastructures educatives 

continua el retrocés en les inversions en la construcció i adaptació dels centres docents públics que encara són necessàries per a la implantació dels ensenyaments previstos, fa 17 anys, en una llei orgànica com la LOGSE(1990). La construcció de centres apareix dotada pressupostàriament amb menys diners que en 2007, un 2,7% menys. Amb les dotacions pressupostàries del projecte de pressupostos per a 2008 és difícil donar resposta a les noves construccions necessàries per atendre les demandes d’escolarització als centres públics. Les quantitats reflectides al projecte de pressupostos desprès no tenen una materialització perquè no es porten a terme les construccions i així passen els anys sense donar solucions definitives a aquest tema que hauria d’estar encarrilat des de fa molt de temps. Les "casetas toscas", els edificis vells i amb necessitats de reparacions i adequacions fan que no tots els valencians i valencianes puguen gaudir d’uns centres en les mateixes condicions de qualitat i això marca grans diferències i es nota especialment en les poblacions i zones més desafavorides que hui per hui no són un prioritat urgent del govern valencià.  

Quadre d’evolució de la partida d’inversions en construccions de centres

ETAPA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

DIFERÈNCIA
2007-2008

%

PRIM.

18.469,41

16.285,55

16.073,02

21.153,54

18.132,12

18.132,12

-

0

SEC.

25.705,10

23.560,74

23.659,99

15.675,00

20.750,18

 

20.204,18

-546

-2,7

TOTAL

44.174,51

39.846,29

39.733,01

36.828,54

38.882,30

38.336,3

-546

-2,7

 

Despeses de funcionament dels centres públics

Enguany la partida del pressupost on estan les despeses de funcionament dels centres docents públics no reflecteix increments importants per atendre no sols als centres nous que han començat a funcionar en 2007 i els que ho faran al llarg de 2008 sinó també a tots el programes i despeses de funcionament de la Direcció General. Els increments són mínims 2,98% en Primària i 3,6% en  Secundària això suposarà en la pràctica una congelació dels diners que reben els centres quan no una disminució perquè en molts casos les diverses partides que arriben directament als centres no cobreixen els increments de preus d'aquells béns que es necessiten per al funcionament ordinari dels centres: combustible, electricitat, telèfon i especialment el manteniment d'equips informàtics, ...

Quadre evolució de les despeses de funcionament dels centres públics

 

2007

2008

DIFERÈNCIA

2007-2008

%

E. PRIMÀRIA

80.431,15

82.903,40

2.472,25

2,98

E. SECUNDÀRIA

103.477,22

107.360,00

3.882,78

3,6

TOTAL

183.908,37

190.263,40

6.355,03

3,3

 

Gratuïtat de llibres de text i materials curriculars.

Per a l’any 2008 amb la implantació del bono llibre la línia de subvenció per a l’alumnat de Primària té 31.301,84 davant els  20.053,60 euros  del 2007, el que suposa un increment del 35,93 % , inferior al de l’any passat i amb el que tampoc s’arriba a la gratuïtat dels llibres de text i materials curriculars per a tot el alumnat d’aquesta etapa d’educació obligatòria.

Menjadors escolars

Les ajudes de menjador, que possibiliten l’escolarització de l’alumnat més desafavorit, tenen un increment del 3,8 % amb un total de 31635,50 respecte als 30.418,75 € del 2007

Promoció i ús del valencià

També un any més la partida per al programa de promoció i ús del valencià no és de  les prioritàries per al govern de la Generalitat Valenciana. L'import total del programa és de  7.035,35 € amb un increment del 3,84% respecte al 2007.

Formació de Persones Adultes

Tampoc la Formació de Persones Adultes mereix l'atenció que els agents socials venent demandant des de la promulgació de la Llei de Persones Adultes fa 12 anys (1995). La línia per al finançament de tots els programes municipals i de les entitats de Formació de les persones adultes té tan sols un total de  4.287,75 amb un 10% d’increment sobre la partida econòmica del 2007 llunyà del necessari impuls d’aquests ensenyaments amb una xarxa de centres dignes i veritables ajudes al desenvolupament dels seus programes formatius.

 

STEPV-Iv considera que el projecte de  pressupostos d’educació s’ha  d’orientar de forma clara i indiscutible cap a un compromís social amb l’ensenyament públic i farà les seues aportacions als grups parlamentaris de les Corts valencianes per tal que als pressupostos que finalment s’hi aproven hi haja un increment real per a les despeses de funcionament dels centres, les ajudes a l’escolarització, l’atenció a la dignificació i reconeixement social del professorat i la correcta planificació i realització de la urgent adequació de la xarxa de centres públics exigida per la legislació vigent des de 1990 i que hores d’ara afecta a un 90 % del centres d’ensenyaments de règim especial (conservatoris, escoles d’idiomes, escoles d’art i disseny), a un 80% del centres d’educació infantil i primària i a un 20 % dels Instituts d’Educació Secundària que un any més continuen esperant el seu torn en "casetas toscas" o centres pendents de reforma i adequació.

30 d’octubre de 2007

 

 
 

STES-i considera insuficiente el aumento salarial para el personal del sector público

La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, con presencia de UGT, CCOO y CSI-CSIF y las diversas Administraciones públicas, ha acordado un aumento salarial para 2008 que STES-intersindical considera insuficiente, dado que va a suponer una nueva pérdida de poder adquisitivo para el personal laboral, funcionario y estatutario, que suman más de 2,5 millones de trabajadoras y trabajadores.

El aumento “acordado” es el que figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008. Las propuestas gubernamentales desarrollan el acuerdo firmando por estos tres sindicatos y el Ministerio de Administraciones Públicas el pasado 25 de septiembre de 2006 se concretan en:  

- Inclusión, en la Ley de PGE para 2008 de un incremento de las retribuciones de los empleados públicos del 2 %.
- Un incremento adicional del 1 % de la Masa Salarial de todos los empleados públicos del Estado cuyo objetivo es incorporar en el 2008, el segundo tercio del complemento específico en la Paga Extraordinaria con el objetivo de que en 2009 la paga extra sea igual que un salario mensual. [Este Acuerdo es continuidad del alcanzado el 25 de septiembre de 2006 para el período 2007-2009]
- Mantener la incorporación del 0,5 % de la Masa Salarial para Fondos de Pensiones.
- Mantenimiento de Fondos Adicionales en la Administración General del Estado [y en función de la negociación colectiva en las diferentes CC.AA.] destinados a incorporar medidas de mejora de las condiciones de trabajo y de profesionalización de los empleados públicos.
- En materia de Empleo, el Acuerdo recoge el mantenimiento en el 100 % la Tasa de reposición de efectivos; y la sustitución de empleo temporal en fijo en aquellos ámbitos con empleo temporal.

La Confederación de STES-Intersindical considera, como ya lo hizo el año pasado, que el acuerdo es insuficiente al estar por debajo de las previsiones de aumento del IPC y no garantizar la recuperación de poder adquisitivo.STES-Intersindical continúa reivindicando la cláusula de revisión salarial y la recuperación del poder adquisitivo del conjunto del personal empleado público. En ese sentido, presentará a los grupos parlamentarios de las Cortes Españolas propuestas que mejoren el acuerdo sindical y la propuesta del Gobierno. 

Madrid, 22 de octubre de 2007

 

 
 

La Generalitat Valenciana no posa ni un euro per augmentar el salari del seu personal

El secretari autonòmic de Pressupostos, senyor José Manuel Vela, va anunciar ahir, durant la Mesa General de personal funcionari, estatutari i laboral, que les retribucions per a 2008 experimentaran el següent augment:

  • 2% amb caràcter general
  • 1% de la massa salarial per al complement específic en la paga extra (amb l’artifici comptable inclòs, que congela una bona part dels específics mensuals)
  • 0,3% de la massa salarial per al Pla de Pensions
Davant les reclamacions de la part social, com ara les d’Intersindical Valenciana, de més diners, tant per a la recuperació de poder adquisitiu el secretari autonòmic va tirar balons fora responsabilitzant de la situació al govern espanyol.

Intersindical Valenciana considera que les explicacions de l’Administració són simples excuses per no augmentar les retribucions del personal que treball al servei de la Generalitat Valenciana.

STEPV-Intersindical Valenciana tot i que va manifestar la seua disponibilitat al diàleg, considera que només per la pressió del personal es podran variar les previsions de la Llei de Pressupostos.

Decret 24/97

També es va anunciar la modificació del Decret d’Indemnitzacions per raó del servei, congelat des de 1997, “en la estela de la Administración del Estado”, per a una data pròxima, dins d’aquest mateix any.

D'altra banda, també es va anunciar la disponibilitat de fons en la llei de Pressuposts per a fer efectius els triennis a tot el personal temporal, del sector que siga (els interins docents i els eventuals sanitaris no estaven cobrant-los fins el moment).

 

 
 

La Mesa General tractarà sobre les retribucions de 2008

El Conseller de Justícia i Administracions Públiques ha convocat reunió de la Mesa General de personal funcionari, estatutari i laboral per al dimecres, 17 d’octubre, a les 18:30 hores, amb l’únic punt en l’ordre del dia de "Retribucions per a 2008".

No s’ha enviat proposta oficial, però UGT, CCOO i CSIF han signat un acord en la Mesa General de les Administracions Públiques (àmbit estatal) que consisteix en: un 2% de pujada general, un 1% per al complement específic en la paga extra i un 0,5% per al pla de pensions. Res de nou. La Generalitat Valenciana ha de fer un esforç pressupostari i posar dinars damunt de la taula per possibilitar la recuperació del poder adquisitiu del personal que treball en la Generalitat Valenciana.

Intersindical Valenciana, com és obvi, va a plantejar les reivindicacions que es van presentar en la sessió constitutiva de la Mesa General de les Administracions Públiques. Entre elles, destaquem, a banda del 2% i el 1% de la paga extra, la clàusula de revisió salarial i un fons addicional d’un 1% per a recuperar poder adquisitiu. Així mateix, reclamarem un fons addicional suficient per a assegurar el cobrament de la carrera professional del personal de l'Administració del Consell amb càrrec a l’exercici de 2008, tot i que la carrera professional no es pose en funcionament sinó més endavant.

Així mateix, la setmana que ve es convocarà una reunió de la Mesa General de funcionaris i estatutaris per a decidir la constitució de les meses sectorials.

València, 16 d'octubre de 2007

 
 
 

 

< anar al començament | intersindical | All-i-Oli | Principal >