Pressupostos 2007


LLEI 11/2006, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2007.

Projecte Llei Pressupostos 07
Projecte Llei Acompanyament 07

 
  

Perdida de poder adquisitivo del personal de las administraciones públicas desde 1990

 

Sobre el recurs de CCOO davant del Tribunal Europeu de Drets Humans.
 

veure pàgina de pressupostos del 2006

18/03/07

Recursos d'alçada contra les nòmines 2007

03/03/07

Duros a Quatre pessetes. 
El complement específic no augmenta el 2%


17/01/07

Sobre els plans de pensions en la Generalitat Valenciana

Intersindical exercirà el seu dret a controlar que se’n fa amb els diners dels treballadors i treballadores de l'àrea pública


12/01/07

L'Administració no augmenta ni un euro el que ja recullen  els pressuposts. 


14/12/06

Intersindical Valenciana es reuneix amb Víctor Campos
El vicepresident confirma que no s'ha negociat res fora de les meses negociadores


05/11/06

Intersindical Valenciana reclama unitat d'acció per demanar unes retribucions justes

 

INCLOU
Comparativa acord mesa general de les administracions públiques (Estat) - Mesa General de la funció pública valenciana (Generalitat)
Quadre comparatiu de l'índex de l'IPC real i índex d'increment salarial en les administracions públiques (AAPP) i en el sector privat
Quadre comparatiu entre un 0,3% del salari aplicat a l'augment salarial o a un pla de pensions


19/10/06

La Generalitat ofereix per a 2007 un augment retributiu inferior al de l'Estat


19/10/06

Propostes presentades per Intersindical Valenciana en la Mesa General de la Funció Pública de, 19 d’octubre, 


06/10/06 Intersindical Valenciana demana la clàusula de revisió salarial per a les empleades i empleats públics valencians.

 

 

Recursos d'alçada contra les nòmines 2007

descarregar recurs (doc)

Des de gener de 2007 s'estan cobrant les nòmines corresponents a les retribucions de 2007. S'aplica un acord de la Mesa General de la Generalitat Valenciana segons el qual el complement específic en import mensual sofreix una important modificació, en tant que no se li aplica l'increment del 2% que estableixen les lleis de Pressuposts de l'Estat i de la Generalitat amb caràcter general.

Totes les nòmines sofreixen en menor o major mesura una pèrdua de poder adquisitiu. La justificació és que s'ha comptat la pujada en termes anuals, de forma que el que ens lleven de la nòmina mensual es passa a la paga extra.

No estem d'acord en considerar legal la interpretació feta pels signants de l'acord*, i considerem que cal revoltar-se contra aquest fet. Per això, hem elaborat un model de recurs d'alçada contra les nòmines. A la presentació del recurs podeu aportar una còpia de les nòmines recorregudes. No caldrà tornar a presentar un recurs per cada nòmina que rebeu.

Aquest model s'ha fet amb la clara intenció de recórrer davant els Tribunals de Justícia, ja que tenim la convicció que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació donaran la callada per resposta o desestimaran els recursos d'alçada. Si voleu que STEPV-Intersindical Valenciana controle i coordine la presentació dels recursos, cal que, en primer lloc, presenteu aquest recurs d'alçada en la data màxima del 15 de juliol (per a després poder acumular els recursos) i, en segon lloc, que ens envieu a les diferents seus del Sindicat una còpia del vostre recurs.

Aquest servei, i el posterior recurs davant els tribunals, és gratuït per a les persones afiliades a STEPV-Intersindical Valenciana.

*El Govern Valencià i tots els sindicats, excepte STEPV-Intersindical Valenciana

 

 
 

Duros a Quatre pessetes. 
El complement específic no augmenta el 2%


L'acord sobre retribucions de les empleades i empleats públics signat pel Ministeri d'Administració Pública i els sindicats UGT, CSIF i CCOO signat a Madrid establia:

- augment salarial del 2% en tots els conceptes retributius.
- incorporació progressiva del complement específic a les pagues extraordinàries en els propers tres anys, amb el límit de l'1% anual.

Per contra, al País Valèncià es va signar un acord el 12 de gener de 2007 que en la pràctica puposa acordar que el complement específic no s'augmentarà en eixe mateix 2%. El sindicats signats i l'Administració valenciana acorden que una part d’eixe 2% que l’acord de Madrid destina a augmentar el complement específic, en el País Valencià es dedicarà a finançar la incorporació progressiva del complement específic a les pagues extraordinàries en tres anys.

Més clar, en compte d'augmentar-nos un 2% en l'específic, sustrauen una part d'aquest augment (al voltant del 0,70%) per a dedicar-los a pagar-nos el 100% de l'específic en les pagues extraordinàries en tres anys. Vegeu els càlculs:

Complement
específic

En 2006

2006+2%

Cobrem
en 2007

Diferència

%
Increment

Pèrdua mensual

Total anual pèrdua

Mestres

449,65

458,64

455,51

5,86

1,30

-3,13

-37,6

Mestres ESO

449,65

458,64

455,51

5,86

1,30

-3,13

-37,6

Prof. Tècnic FP

450,94

459,96

456,82

5,88

1,30

-3,14

-37,67

Secundària

453,25

462,32

459,16

5,91

1,30

-3,15

-37,86

Catedràctics

504,13

514,21

510,77

6,64

1,32

-3,44

-41,31

 

 

Sou base

C. Destinació

33% C. Específic

Import paga extra

Mestres

944,48

477,46

151,84

1573,78

Mestres ESO

944,48

588

151,84

1684,32

Prof. Tèrcnic FP

944,48

588

152,28

1684,76

Secundària

1112,85

588

153,06

1853,91

Catedràtic

1112,85

704,28

170,26

1987,39

En els quadres es veu que l'augment de l'específic que hem cobrat a la nòmina és menor que el previst a l'acord. Per exemple, una professora de secundària hauria d'haver cobrat 462,32 euros al mes, però si mira la seua nòmina veurà com l'augment és de 459,16 euros mensuals. Ha perdut 3,44 euros mensuals. 37,86 euros a l'any. Per una altra part, la paga extra no incorpora la part del Complement específic corresponent als sexennis.

La conclusió és clara per incorporar el complement específic a la paga extraordinària hem destinat 37,86 euros de la nostra pròpia nòmina. Vaja negoci han fet els sindicats signats!

 

 
 

Sobre els plans de pensions en la Generalitat Valenciana

Intersindical exercirà el seu dret a controlar que se’n fa amb els diners dels treballadors i treballadores de l'àrea pública

1. El 22 de desembre es va remetre una resolució del conseller de Justícia, Interior i Administració Pública per la qual es comunicava la constitució de la Comissió Promotora del Pla de Pensions per als empleats públics de l'Administració del Consell i dels organismes autònoms. En eixa resolució es fixa els membres titulars i suplents en representació de la Generalitat Valenciana i dels sindicats que tenen representació en la Mesa General de Negociació. En cap moment s'ha fet cap reunió de la Comissió, ni existeix cap contracte ni cap acta de la Comissió Promotora, només una resolució de la Conselleria.

2. STEPV no està en la comissió promotora del Pla de Pensions. La organització que està present és Intersindical Valenciana.

3. Ni Intersindical Valenciana, ni cap dels sindicats que en formen part, ha reclamat a la Generalitat Valenciana que "publique ya las bases del concurso público para adjudicar a un banco o gestora de fondos de pensiones este primer paquete de 27 millones de euros" com s’ha afirmat en algun diari. Difícilment ho ha pogut fer quan està en contra del fons de pensions privat. Tothom sap que Intersindical Valenciana s'ha oposat a l'establiment d'eixe fons de pensions, i aquest va ser un dels motius per no signar l'acord de la Mesa General del 25 d'octubre de 2005. Intersindical demanava que eixos diners vagen al salari directe, a la nòmina de cada empleat públic, però no a una entitat privada que gestione i especule amb els diners del conjunt del personal que treballa per a la Generalitat Valenciana.

4. Intersindical Valenciana es ratifica en eixa línia sindical. No hem canviat de posició. En tot cas, estarem presents en la Comissió Promotora per què representem quasi el 30% dels treballadors i treballadores representats en la Mesa General Negociació. No anem a renunciar a exercir eixe dret, actuarem com a fedataris d'allò que passe en la Comissió i anem a vetlar per la transparència i el compliment de la legalitat. Si algun sindicat no vol que estiguem per a que no fem públic allò que es fa amb els diners dels traballadors i treballadores, no ho van a a conseguir.

5. En definitiva, nosaltres defensem el sistema públic de pensions, la millora de les retribucions dels empleats públics i no acceptem que els seus diners es desvien a empreses privades per augmentar els seus beneficis i debilitar el sistema públic.

València, 16 de gener de 2007

 

 
 

L'Administració no augmenta ni un euro el que ja recullen els pressuposts

Tots els sindicats, excepte Intersindical Valenciana, accepten ara el que van rebutjar en octubre

La Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana s'ha reunit hui, 12 de gener, per tal de tractar sobre les retribucions de 2007 de les empleades i empleats de la Generalitat de tots els sectors (Justícia, Ensenyament, Sanitat i Administració del Consell). El 29 d'octubre passat ja s'havia reunit amb idèntic objecte. Llavors, el Govern Valencià va oferir un 2% de pujada general (recollida en els Pressuposts de l'Estat), un 1% de la massa salarial per a una part del complement específic en la paga extra (igualment en els pressupostos estatals) i un 0,3% per al pla de pensions.

Si en octubre no es va poder determinar quin anava a ser el repartiment del 1% de massa salarial en les pagues extres, hui sí ha estat concretat:

 • Pagues extres de 2007 (juny i desembre): 1/3 de l'import mensual del complement específic.
 • Pagues extres de 2008 (juny i desembre): 2/3 de l'import mensual de l'específic.
 • Pagues extres de 2009 (juny i desembre): 3/3 (100%) de l'import mensual de l'específic.

Eixe repartiment coincideix amb la proposta que Intersindical Valenciana va presentar en octubre davant la Mesa General. En eixe sentit, el Sindicat va ser el primer en advertir que només acceptaria eixe repartiment, ja que en l'Estat, tot i anunciar el mateix repartiment, en realitat s'havia pactat augmentar un percentatge d'una sisena part cada paga extra (1/6 juny 2007; 2/6 desembre 2007; 3/6 juny 2008; 4/6 desembre 2008; 5/6 juny 2009; 6/6 desembre 2009). Per tant, cal valorar positivament aquest repartiment del complement específic en les pagues extres.

Tanmateix, l'Administració no ha volgut negociar cap de les altres demandes plantejades de nou en la reunió de hui per Intersindical Valenciana:

 • Clàusula de revisió salarial,
 • Fons d'un 1% per a 2007 per a l'augment dels complements específics, per tal de recuperar part del poder adquisitiu perdut,
 • Fons addicionals per a qüestions sectorials (complement específic en Justícia, complements de carrera professional, equiparació del personal docent, etc.),
 • Transformació del fons per al pla de pensions en un fons per a l'augment salarial directe,
 • Fons per a l'aplicació del Pla Concilia a tot s els sectors de la Generalitat,
 • Modificació del Decret 24/1997, d'Indemnitzacions per raó del servei, per tal de garantir l'economia, la seguretat i la salut del personal que es desplaça amb motiu de la prestació de serveis a la Generalitat.

Per tant, l'acord ofert és insuficient, perquè no atén les demandes d'aquesta organització sindical. Intersindical Valenciana iniciarà el procés de consultes oportú a la seua afiliació i a la resta de treballadores i treballadors de la Generalitat, per tal que opinen si cal que Intersindical Valenciana signe o no l'acord al que s'ha arribat hui.

La resta d'organitzacions sindicals, que en octubre passat van rebutjar per insuficient l'oferiment de l'Administració, hui han acceptat signar l'acord, tot i que la Generalitat no ha afegit en el text de l'acord ni un sol euro més dels que va oferit llavors. No es coneix el motiu pel qual han acceptat ara el que no volien en octubre . L'únic fet diferent respecte de la situació d'octubre de 2006 és la constitució de la comissió promotora del pla de pensions. Serà per això?

 

 
 

El vicepresident confirma que no s'ha negociat res fora de les meses negociadores

Intersindical Valenciana es reuneix amb Víctor Campos

El vicepresident de la Generalitat, Víctor Campos, s'ha reunit hui amb dos representants d'Intersindical Valenciana per a intercanviar informacions sobre el procés de negociació de les retribucions de les empleades i empleats de la Generalitat per a 2007. En eixe sentit, el vicepresident ha confirmat que no s'ha dut a terme cap negociació amb cap sindicat, com algunes informacions han donat a entendre, sinó que s'ha limitat a facilitar el contacte entre els representants sindicals i els de les conselleries de Justícia, Interior i Administracions Públiques i d'Economia, Hisenda i Ocupació, per tal que es continue la negociació en la Mesa General de la Funció Pública.

Segons ha comunicat el vicepresident, la conselleria d'Economia està estudiant el cost pressupostari d'incloure en tres anys la totalitat del complement específic en les pagues extres dels empleats de la Generalitat. Segons va anunciar la Generalitat en la Mesa General d'octubre passat, els pressupostos de la Generalitat per a 2007 inclouen un 1% de la massa salarial destinat a anar pagant el complement específic en les pagues extres, però no es va concretar la distribució percentual durant els tres anys en què s'estimava que duraria el procés. La intervenció del vicepresident ha deixat en evidència que els diners anunciats no eren suficients per pagar l'import complet del complement específic. Ara la pilota torna a estar en la conselleria d'Economia i en concret en Pressuposts.

També ha anunciat que durant 2007 s'estudiarà la introducció de la carrera professional en els sectors que no la tenen, sense major concreció.

En conclusió, respecte de les retribucions dels empleats de la Generalitat per a 2007, el Govern Valencià es manté en la mateixa postura que en octubre passat, ja que no té cap nova proposta que presentar als agents socials ni ha posat un euro més del que va incloure en el projecte de llei de pressupostos.

D'altra banda, els representants d'Intersindical Valenciana també li han demanat al vicepresident que s'interesse sobre dos assumptes que estan empantanats des de fa uns anys: la cobertura dels llocs de treball dels serveis de prevenció de riscos laborals d'Educació i de Justícia i Administració Autonòmica, i l'actualització del Decret 24/1997, d'indemnitzacions per raons del servei, ja que està obsolet pel que fa als casos que cobreix i també respecte dels imports, ja que fa prop de deu anys que no s'han actualitzat.

 

Intersindical Valenciana reclama unitat d'acció per demanar unes retribucions justes

Intersindical Valenciana reclama que la Llei de Presupostos de la Generalitat Valenciana per a 2007 que han d'aprovar les Corts Valencianes contemple un increment de retribucions per al personal de la Generalitat que permeta la recuperació del poder adquisitiu.

L'oferta de la Generalitat per a 2007 és clarament inferior a la pactada amb l'Estat central (veure quadre en Document Word adjunt), i s'uneix a una pèrdua constant de poder adquisitiu del persona de les Administracions Públiques des de fa més d'una dècada (veure quadre en Document Word adjunt).

La Generalitat ha demostrat de nou la seua nul·la voluntat de millorar les condicions retributives dels seus empleats i empleades per damunt del que faça l'Estat amb caràcter general. A pesar que alguns sindicats han volgut entendre que la Generalitat deixava una porta oberta a la negociació de millores a aquesta oferta, la veritat és que fins ara Intersindical Valenciana no ha vist eixa voluntat enlloc.

Intersindical Valenciana proposa articular una unitat d'acció front el Govern de la Generalitat al voltant dels següents punts:

 • clàusula de revisió salarial,
 • augment de les retribucions per a 2007, per damunt del pacte estatal,
 • aplicació de les mesures del Pla Concilia al conjunt del personal de la Generalitat.
Intersindical Valenciana creu necessari encetar mobilitzacions unitàries per tal de pressionar la Generalitat a destinar més diners als increments salaraials de 2007. En eixe sentit, lamentem l'actitud d'alguns sindicats signants dels acords de l'any passat, que centren les seues reclamacions en l'establiment d'un Pla de Pensions privat, clarament perjudicial per a la fortalesa de la Seguretat Social i per a les butxaques de les empleades i empleats públics (veure quadre en Document Word adjunt). Intersindical Valenciana considera que no s'ha de desviar cap partida pressupostària per a un pla de pensions privat sinó que els fons han d'anar al salari directe, és a dir, a les seues nòmines. Apostem per reforçar el sistema públic de pensions, i no per privatitzar-lo.
 
      
 

Comparativa acord mesa general de les administracions públiques (Estat) - Mesa General de la funció pública valenciana (Generalitat)

Els increments en les diferents Administracions es descomposen així:

 

Estat

Generalitat

Observacions

Increment general de tots els conceptes 

2% 

2%  

Increment proporcional

Complement específic en la paga extra

1% 

1%

Increment en termes de massa salarial, pot variar segons persones

Pla de pensions 

0,5% 

0,3%

La Generalitat no ha posat en marxa el fons per a 2006

Altres fons 

0,3% 

0,0%

En l'Estat aquest fons és per a reclasificacions, fonamentalment

Total 

3,8%

3,3%

 

Quadre comparatiu de l'índex de l'IPC real i índex d'increment salarial en les administracions públiques (AAPP) i en el sector privat

Diferència en el període 1996 a 2005

IPC REAL

Increment salarial real AAPP

Diferència IPC real-aumento real AAPP

Increment salarial mitjà sector privat

Diferència increment salarial AAPP- sector privat

34,00

22,90

-11,10

37,10(*)

-14,20

(*) No s'han inclòs els increments de les revisions produïdes per les
Clàusules de Revisió Salarial, presents en el 85 % dels Convenis Estatals.

Quadre comparatiu entre un 0,3% del salari aplicat a l'augment salarial o a un pla de pensions

Subaltern (E 10 E004)

Tècnic base de grup A (A 20 E038)

Any

Sou anual brut

Pla de pensions

Sou anual + 0,3%

Diferència

Sou anual brut

Pla de pensions

Sou anual + 0,3%

Diferència

2006

13.462,87

39,29

13.502,16

39,29

31.444,32

91,91

31.536,23

91,91

2007

13.732,13

40,39

13.812,71

80,58

32.073,21

96,22

32.261,56

188,35

2008

14.006,77

41,20

14.130,40

123,63

32.714,67

98,14

33.003,58

288,91

2009

14.286,91

42,02

14.455,40

168,49

33.368,96

100,11

33.762,66

393,70

2010

14.572,65

42,86

14.787,87

215,22

34.036,34

102,11

34.539,20

502,86

2011

14.864,10

43,72

15.127,99

263,89

34.717,07

104,15

35.333,60

616,53

2012

15.161,38

44,59

15.475,93

314,55

35.411,41

106,23

36.146,27

734,86

2013

15.464,61

45,48

15.831,88

367,27

36.119,69

108,36

36.977,63

857,94

2014

15.773,90

46,39

16.196,01

422,11

36.842,08

110,53

37.828,12

986,04

2015

16.089,38

47,32

16.568,52

479,14

37.578,92

112,74

38.698,17

1.119,25

2016

16.411,17

48,27

16.949,60

538,43

38.330,50

114,99

39.588,23

1.257,73

TOTAL

 

481,53

 

3.012,60

 

1.145,49

 

7.038,08

[L'acord de 2005 per a 2006 estableix un Pla de Pensions per a tots els empeats de la Generalitat equivakent al 0,3% de la massa salarial de 2005. Si en 10 anys eixe percentatge s'aplicara a les retribucions integres d'un subaltern, suposant un augment anual del 2% (com els darrers nou anys), la diferència entre el que s'acumularia en el Pla de Pensions i l'augment de les retribucions és superior als 2.500 euros. En el cas d'un tècnic base del grup A, la diferència s'acosta als 6.000 euros, un milió de les antigues pessetes]

 

 
 
 
 

Tant de PAVACE, tant de PAVACE... per a res

La Generalitat ofereix per a 2007 un augment retributiu inferior al de l'Estat

El Secretari Autonòmic de Política Pressupostària i Tresor, Juan Manuel Vela, ha anunciat que el projecte de llei de Presupostos de la Generalitat Valenciana per a 2007 que aprovarà el Consell contempla un increment de retribucions per al personal de la Generalitat que es limita a un 3,3% en termes de massa salarial.

Els increments en les diferents Administracions es descomposen així:

     Estat   

 Generalitat 

 Observacions
Increment general de tots els conceptes 2% 2% Increment proporcional
Complement específic en la paga extra 1% 1% Increment de massa salarial*
Pla de pensions 0,5% 0,3% La Generalitat no ha posat en marxa
el fons per a 2006
Altres fons 0,3% 0,0% En l'Estat aquest fons és per a
reclasificacions, fonamentalment
Total  3,8% 3,3%  
 

* El representant de la Conselleria d'Economia ha eludit contestar a la pregunta de com es farà efectiu eixe increment. Recordeu que Intersindical Valenciana proposa un terç en cadascuna de les dos pagues en 2007, dos terços en 2008 i els tres terços en 2009, però que l'Estat va a pagar 1/6 en juny 2007, 2/6 en desembre 2007, 3/6 en juny 2008, 4/6 en desembre 2008, 5/6 en juny 2009 i 6/6 en desembre 2009.

Per tant, la Generalitat ha demostrat de nou la seua nul·la voluntat de millorar les condicions retributives dels seus empleats i empleades per damunt del que faça l'Estat amb caràcter general. El SA de Pressupostos ha al·legat que es signen acords sectorials que suposen un gran esforç i ha esgrimit l'acord sobre la carrera professional del personal sanitari com a exemple. Tanmateix, Intersindical Valenciana i altres sindicats han assenyalat que això no val com a exemple, ja que aquest acord només afecta una part del personal (sanitaris dels grups A i B) i no s'ha estés ni a la resta de personal sanitari i no sanitari ni als altres sectors de l'Administració (Docents, Justícia i Administració del Consell). I això que ha estat reclamat per part de pràcticament tots els agents socials la necessitat d'un acord que supose un augment retributiu per damunt del que s'ha oferit.

Alguns sindicats han volgut entendre que la Generalitat deixava una porta oberta a la negociació de millores a aquesta oferta, però a la pregunta de on , quan i com es parlaria o negociaria aquestes millores, la Generalitat ha estat evasiva i s'ha referit als grups parlamentaris. Intersindical Valenciana ha contestat que això no és de rebut, ja que els sindicat negociem amb el Govern de la Generalitat, no amb la patronal en el PAVACE ni amb els grups parlamentaris de les Corts.

Intersindical Valenciana no descarta encetar mobilitzacions, en solitari o en companyia d'altres orgnitzacions, per tal de pressionar la Generalitat a destinar més diners als increments salaraials de 2007.

 

 
 

Propostes presentades per Intersindical Valenciana 

en la Mesa General de la Funció Pública celebrada dijous, 19 d’octubre, on s’ha tractat sobre les retribucions del personal que treballa a la Generalitat Valenciana (personal docent, de justícia, sanitari i de l’Administració del Consell).

Primer. Intersindical Valenciana considera necessàries les següents mesures retributives:

1. Acord a tres anys (2007-2009):

Incorporació progresiva del complement específic en les pagues extres amb el següent repartiment: 1/3 en juny i desembre de 2007, 2/3 en juny i desembre de 2008 i 3/3 en juny i desembre de 2009.

2. Acord sobre les retibucions específiques de 2007:

 • Establiment de la clàusula de revisió salarial que compense les desviacions de l'IPC que es puguen produir al finalitzar l'exercici 2007 entre l'augment efectiu de 2007 i l'IPC valencià d'eixe mateix exercici.

 • Augment general de tots els conceptes retributius d'un 2%, d'acord amb el que preveu la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

 • Fons addicional d'un 1% de la massa salarial per a augmentar tots els complements específics, en un repartiment lineal. Aquest fons té l'objectiu de recuperar part del poder adquisitiu perdut en els darrers anys.

 • Renegociació del fons addicional per al Pla de Pensions de 2006, que no s'ha executat, de forma que augmente l'import del complement específic de tots i cadascun dels llocs de treball de la Generalitat. Proposem un repartiment lineal.

 • Fons addicionals per a la creació de llocs de treball de plantilla i la seua incorporació a les RLTs de l'Administració del Consell per transformació dels llocs de treball següents:

- Llocs d'empreses que presten serveis a l'Administració de la Generalitat com a assistències tècniques i similars,
- Treballadores i treballadors autònoms contractats per la Generalitat per a prestar aquest tipus d'assistències o serveis de similar índole, així com
- Personal contractat en règim laboral per acumulació de tasques i/o obra o servei determinat de diversos departaments (en particular el SERVEF)

3. Modificació de normativa general:

 • Modificació del Decret 24/1997, d'Indemnitzacions per raons del servei, per a introduir nous conceptes i actualitzar-ne els imports.

 • Extensió de la modificació del Decret 34/99 a tots els sectors de la Generalitat; fons addicional per a l'aplicació efectiva de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar a tots els sectors de la Generalitat. .

4. Qüestions retributives sectorials: La Generalitat ha de dotar els fons necessaris per a la negociació en les meses sectorials corresponents dels següents assumptes:

a) Administració del Consell:

 • Modificació del Decret 99/1995, de Retribucions, per a incorporar nous conceptes, com el complement autonòmic de carrera professional, les guàrdies localitzades o complements per habilitació de caixa fixa, i introduir els triennis d'igual import.

 • Fons addicional per a la posada en marxa d'aquests conceptes retributius.

 • Manteniment del complement compensatori.

b) Administració de Justícia: Fons addicional per a la posada en marxa del complement específic i el complement autonòmic de carrera professional.

c) Personal Docent no universitari: Fons addicional per a l'homologació retributiva amb altres territoris de l'Estat, equivalent a 300 euros mensuals per persona.

d) Sanitat: Fons addicional per a la posada en marxa del complement autonòmic de carrera professional i desenvolupament professional a tot el personal d'Institucions Sanitàries (sanitaris i no sanitaris, estatutaris i funcionaris).

Segon. 

Fa un any, en la sessió de la Mesa General per a la presentacio dels Pressupostos de 2006, el Secretari Autonòmic de Política Pressupostària i Tresor va anunciar que l'esmentada llei recollia la creació dels llocs de treball promesos en els Serveis de Prevenció de Riscos laborals de l'Administració de Justícia i Administració del Consell (Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques) i de Personal educatiu (Conselleria de Cultura, Educació i Esport). En concret, 18 llocs per al Servei de Prevenció de Riscos laborals de l'Administració de Justícia i Administració del Consell i 36 llocs per al Servei de Prevenció de Riscos laborals del sector Docent.

A hores d'ara, malgrat les promeses fetes en diverses instàcies de la Generalitat (Conselleria d'Economia, Conselleria de Justícia i Conselleria d'Educació), el ben cert és que no s'han creat eixos llocs. Intersindical Valenciana anuncia l'adopció de totes les mesures pertinents per a defensar la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores.

València, 19 d'octubre de 2006

 

 
 


Intersindical Valenciana demana la clàusula de revisió salarial per a les empleades i empleats públics valencians.

Intersindical Valenciana considera necessari l'establiment de la clàusula de revisió salarial per a les 140.000 empleades i empleats públics valencians que compense les desviacions de l'IPC que es produeixen cada any. Segons el sindicat, el sector públic és un dels pocs sectors laborals que no tenen establida aquesta clàusula, fet que perjudica notablement al conjunt de les empleades i empleats públics valencians dels sectors de justícia, administració del Consell, sanitat i educació per la pèrdua de poder adquisitiu que es repeteix any rere any.

El Sindicat considera necessària l'obertura de negociacions de les retribucions de l'any 2007 en el marc general de la funció pública valenciana. En eixes negociacions s'hauria d'establir la clàusula de revisió salarial, l'augment de les retribucions per a 2007, per damunt del pacte estatal signat pel MAP i tres sindicats, l'aplicació de les mesures del Pla Concilia al conjunt del personal de la Generalitat Valenciana i d'altres mesures per millorar les retribucions i les condicions laborals.

Intersindical Valenciana considera que no s'ha de desviar cap partida pressupostària a l'establiment d'un pla de pensions privat sinó que el conjunt dels diners destinats a les retribucions de personal han d'anar a salari directe, és a dir a les seues nòmines. El Sindicat aposta per reforçar el sistema públic de pensions, no per la seua privatització.

Per acabar, Intersindical Valenciana espera que la Generalitat Valenciana convoque els òrgans de negociació legalment establerts i obriga les negociacions per millorar les condicions laborals i econòmiques dels 140.000 empleats públics.

València, 6 d'octubre de 2006

 

Perdida de poder adquisitivo del personal de las administraciones públicas desde 1990

AÑO

GOBIERNO

Incremento IPC (*)

Subida Salarial(**)

Pérdida Poder Adquisitivo

1991

PSOE

5.5

5.0

- 0.5

1992

PSOE

5.3

5.0

- 0.3

1993

PSOE

4.9

1.8

- 3.1

1994

PSOE

4.3

0.0

- 4.3

1995

PSOE

4.3

3.5

- 0.8

1996

PSOE

3.2

3.5

+ 0.3

1997

PP

2.0

0.0

- 2.0

1998

PP

1.4

2.1

+ 0.7

1999

PP

2.9

1.8

- 1.1

2000

PP

4.0

2.0

- 2.0

2001

PP

2.7

2.0

- 0.7

2002

PP

4.0

2.0

- 2.0

2003

PP

2.6

2.7***

+ 0.1

2004

PP

3.2

2.7***

- 0.5

Acumulado

PSOE + PP

50.3

34,1

- 16.2

Para el año 2005 se ha fijado una subida del 2’7%, en los mismos términos que los años 2003 y 2004.

El acumulado no es exactamente la subida porcentual del IPC ni de los salarios respecto al año 1990, pero nos sirve para hacer una valoración. La pérdida acumulada del poder adquisitivo varía muy poco de lo que sale en el cuadro.

En los años 1996 y 2004 están puestos los partidos que deciden la subida salarial, aunque no acaben gobernando esos años.

(*): Fuente INE (datos de diciembre del año anterior a diciembre del año referido).

(**): Subidas Salariales fijadas en los Presupuestos Generales del Estado para todo el personal empleado público. Estas subidas salariales obligan a las retribuciones básicas

(***): El 0’7% es el cálculo anual de lo que supone el 20% del complemento de destino que se aumenta la paga extra. En aquellas administraciones que ya tenían incorporado el complemento de destino en las pagas extras, el aumento para estos dos años es de un 2%, con lo que, la pérdida acumulada de su personal, se situaría en 17’6 puntos.

 

 

 

< anar al començament | intersindical | All-i-Oli | Principal >