Pressupostos 2006


  

Perdida de poder adquisitivo del personal de las administraciones públicas desde 1990

 

veure pàgina de pressupostos del 2005

 

Sobre l’augment retributiu publicat en el DOGV de 23/05


  DOGV núm. 5264. Dimarts, 23 de maig de 2006
ACORD, pel qual s’aprova l’acord sobre retribucions aconseguit en la Mesa Sectorial d’Educació, sobre mesures retributives dels empleats públics en l’exercici 2006

 

La Mesa Sectorial d’Educació desbloqueja l’acord retributiu de funció pública
El professorat cobrarà un augment del 0,7%


 

Sobre l'Acord que estableix un fons de pensions privat: Volem conèixer la teua opinió


 

CCOO i UGT insisteixen en la seua política sectària
Les lluites internes del PP les paguen els sous dels funcionaris


 

En 2006 continuem perdent poder adquisitiu
Vol pagar la Generalitat l'acord d'octubre de 2005?


 

Sobre el recurs de CCOO davant del Tribunal Europeu de Drets Humans
A pesar de la profusió de notes informatives, no queda clar què és el que demana CCOO ni perquè els empleats han d'adherir-se


 

Manifest sobre la negociació col.lectiva. Recuperar el poder adquisitiu


 

Primera valoració de STEPV-Iv dels pressupostos d'educació per a 2006.
El sindicat els considera insuficients, injusts i insolidaris.


 

Acord de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana
STEPV-Intersindical Valenciana es compromet a respectar la voluntat de les treballadores i treballadors


26/10/05

La mayoría sindical de la Generalitat se manifiesta el 27 de octubre a favor de otro acuerdo


25/10/05

Acord signat per la minoria sindical representada per CCOO i UGT

25/10/05

Acord Mesa General de la Funció Pública Valenciana
El 51% de la representació sindical rebutja l’acord
Els sindicats exigeixen la celebració d’un referèndum entre els empleats públics valencians.


22/10/05

Els sindicats  demanen la celebració d'un referèndum sobre l'acord retributiu dels empleats públics


21/10/05

Comunicat sobre la Mesa General de la Funció Pública Valenciana de 20 d'octubre
El Govern Valencià no presenta cap proposta per escrit, sinó de viva veu. Possible nova Mesa el dia 25
La Mesa General no ratifica la proposta d'acord negociada en el PAVACE


19/10/05

Intersindical qualifica de farsa antidemocràtica la negociació de les retribucions de les empleades i empleats públics
Una altra ocasió perduda per la feblesa d'UGT i CCOO. 
Convocatòria de Mesa General i concentracions


18/10/05

Negocia les retribucions només amb UGT i CCOO en el marc del PAVACE
Gerardo Camps trenca la negociació col·lectiva dels empleats públics. Menyspreu al conseller Peralta i als sindicats CEMSATSE, CSIF i Intersindical Valenciana en no convocar la Mesa General de la Funció Pública, órgan previst en la Llei 9/1987.


15/10/05

STEPV-Iv demana mesures concretes i urgents per evitar la pèrdua de poder adquisitiu de les empleades i empleats públics davant l'augment considerable de la inflació del mes de setembre que situa l'IPC en el 3,7%


14/10/05

Delegats i delegades de ANPE, CGT i Intersindical Valenciana es concentren davant la Generalitat.


13/10/05

ANPE, CEMSATSE, CGT, Intersindical Valenciana i SAE convoquen mobilitzacions i exigeixen la negociació de les retribucions de les empleades i empleats públics.


04/10/05

La proposta de retribucions per a 2005 i 2006 és "zero patatero". El Govern Valencià trenca la pau social 


29/09/05

Concentració de delegades i delegats sindicals
4 d'octubre, 12 hs, Ciutat de la Justícia, València
coincidint amb la Mesa General de la Funció Pública Valenciana.

ANPE-Sindicato Independiente, Convergencia Estatal de Médicos y ATS (CEMSATSE), Àrea Pública de CGT, Intersindical Valenciana (Iv) i Sindicato de Auxilares de Enfermeria (SAE)


 

La Mesa General s'ajorna al 4 d'octubre

Proposta conjunta de CEMSATSE i Intersindical Valenciana (amb el suport també per SAE i ANPE) per al primer punt de l'ordre del dia de la reunió de la Mesa General de 26 de setembre de 2005


29/07/05 concentració de delegades i delegats sindicals. DESCONVOCADA
29/07/05 La Mesa General de l'Administració de l'Estat arriba a un acord sobre les retribucions de tots els empleats públics
27/07/05 La Mesa General tractarà sobre les retribucions en setembre
25/07/05 Intersindical Valenciana exigeix l’inici de les negociacions retributives dels empleats públics.
El Conseller de Justícia i Administracions Públiques convoca la Junta de Portantveus de la Mesa General.
13/07/05 La Generalitat no sap si té diners per als seus empleats
Què ha passat en la Mesa General de la Funció Pública?
12/07/05 Els sindicats ANPE, CEMSATSE, Intersindical Valenciana i SAE valoren negativament els resultats de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana
Un miler de persones es concentren a la Ciutat de la Justícia per reclamar la recuperació del poder adquisitiu i la clàusula de revisió salarial.
01/07/05 ANPE, CEMSATSE, Intersindical Valenciana i SAE convoquen una concentració de delegades i delegats sindicals per al dia 12 de juliol, a les 12 hores, a la Ciutat de la Justícia coincidint amb la Mesa General de la Funció Pública Valenciana
25/06/05 El conseller Peralta ajorna, novament, la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana
24/06/05 Quatre sindicats creen una plataforma en defensa dels interessos dels empleats públics de la Generalitat
15/06/05 Intersindical Valenciana i CEMSATSE exigeixen a Camps un acord de legislatura
13/06/05 Concentració de delegades i delegats per un Acord retributiu en Mesa General
10/06/05 La Generalitat Valenciana convoca la mesa general
06/05/05 Intersindical convoca una concentració davant d'Administracions Públiques
15/04/05 La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques no ha convocat la Mesa General de Negociació de la Generalitat Valenciana

 

 
 
 
 
 

Sobre l’augment retributiu publicat en el DOGV de 23/05

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 23 de maig de 2006 ha publicat l’ACORD de 19 de maig de 2006, del Consell, pel qual s'aprova l'acord sobre retribucions aconseguit en la Mesa Sectorial d'Educació, derivat de l'acord subscrit en data 25 d'octubre de 2005 pels representants dels empleats públics integrants de la Mesa General de Negociació, sobre mesures retributives dels empleats públics en l'exercici 2006.

Aquest acord subscrit en la Mesa Sectorial d’Educació, per la totalitat de sindicats que en formen part, entre ells el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià  Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) suposa la distribució dels fons addicionals aprovats per la Mesa General de Negociació, de la forma següent:

1. El fons addicional del 0,3% de la massa salarial es distribuirà linealment.
2. El fons addicional del 0,4% de la massa salarial es distribuirà proporcionalment.

L’acord tindrà efectes des de l'1 de gener de 2006..

STEPV-Iv va subscriure aquest acord sectorial en haver-se negociat en l’àmbit legalment establert, la Mesa Sectorial d’Educació i per suposar una millora de les retribucions del professorat, més de 50.000 professores i professors valencians. A més a més, l’acord no contempla cap referència a l’establiment de Plans de Pensions privats, cosa que si feia l’acord subscrit per alguns sindicats, CCOO i UGT, en el marc de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública Valenciana. En eise sentit, cal recordar que un altre 0,3% de la massa salarial està previst que es destine al seu establiment. La posició de l’STEPV-Iv era que eixe 0,3% també anara a la nòmina de cada professora i professor i no a fomentar els plans de pensions privats, però malgrat l’oposició de la majoria de sindicats i de les empleades i empleats públics, els dos sindicats abans esmentats decidiren la signatura d’un acord que introduia, per primera vegada, els plans de pensions privats en la Generalitat Valenciana. Si les nostres propostes hagueren anant endavant en compte d’un augment del 0,7%, ara tindriem un augment de l1% de les nostres retribucions, ja que la partida destinada al pla de pensions privat haguera anat a cada nòmina. 

STEPV-Iv considera positiu l’augment salarial acordat en la Mesa Sectorial d’Educació i continuarà exigint la l’establiment de la clàusula de revisió salarial, augments dels salaris que compensen les pèrdues passades i futures de poder adquisitiu i defensarà un sistema públic de pensions, oposant-se a la privatització de les pensions.

València, 29 de maig de 2006

 

La Mesa Sectorial d’Educació desbloqueja 
l’acord retributiu de funció pública

 

 
Hui s’ha celebrat una Mesa Sectorial d’Educació on s’ha acordat, per unanimitat, entre l’Administració Educativa, STEPV-Iv i la resta de sindicats el repartiment dels fons addicionals, previstos en l’acord de la Mesa General de la Funció Pública, entre els 50.000 professores i professors valencians.

Aquest acord sectorial suposa un augment lineal del 0,3% de la massa salarial a cada professor i professora i altre augment proporcional del 0,4% de la massa salarial. Açò suposa un augment d’aproximadament el 0,7% del salari, que es cobrarà a partir del mes de maig, amb efectes 1 de gener de 2006.

L’acord de la Mesa Sectorial d’Educació ha desbloquejat la situació de paràlisi en què es trobava l’acord de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública de 25 d’octubre de 2005.

STEPV-Iv ha subscrit aquest acord sectorial en haver-se negociat en l’àmbit legalment establert, per suposar una millora de les retribucions del professorat i en no haver cap referència als plans privats de pensions.

València, 04 d’abril de 2006

 

 

 

ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE REPARTO DE LOS FONDOS ADICIONALES PARA EL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO, DEPENDIENTE DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE, APROBADOS EN EL ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE 25 DE OCTUBRE DE 2005.

La Mesa General de Negociación acordó el 25 de octubre de 2005 una serie de medidas retributivas de los empleados públicos para el ejercicio 2006, entre las cuales:
Establecimiento de un fondo adicional del 0,3% de la masa salarial, con el objetivo de mejorar la calidad y la eficacia en la prestación de los servicios públicos.
Establecimiento de un fondo adicional por el diferencial del IPC real si éste supera el 3%, con un límite máximo del 0,4% de la masa salarial. Esta medida está destinada a asegurar el mantenimiento de las condiciones retributivas de los empleados públicos.
En dicho acuerdo se establece que "La concreción de estas medidas se deberá llevar a cabo en cada una de las mesas sectoriales, de acuerdo con los criterios generales que se adopten en la Mesa General de Negociación".
En cumplimiento de este mandato, se reúne la Mesa Sectorial de Educación y ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar la distribución de los fondos adicionales aprobados por la Mesa General de Negociación, de la siguiente forma:
El fondo adicional del 0,3% de la masa salarial se distribuirá linealmente.
El fondo adicional del 0,4% de la masa salarial se distribuirá proporcionalmente.
Ambos incrementos se integrarán en el complemento específico actual, para dotarlos de carácter consolidable.
SEGUNDO.- El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de enero de 2006.
Valencia, 4 de abril de 2006.

   
 

CCOO i UGT insisteixen en la seua política sectària pel que fa a les retribucions públiques

Les lluites internes del PP les paguen els sous dels funcionaris

STEPV- Intersindical Valenciana ha pogut conèixer que la conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació no té cap intenció de complir l’acord de 25 d’octubre de 2005 de la Mesa General. Això comporta que en la nòmina de març no es pagarà el complement compensatori als funcionaris de l'Administració del Consell. La raó que al·leguen les fonts consultades és que l’acord no ha estat ratificat pel Consell, per la qual cosa manca de validesa. Però la responsabilitat que no s’haja ratificat recau únicament i exclusiva en els consellers d’Economia, Hisenda i Ocupació i de Justícia, Interior i Administracions Públiques.

STEPV- Intersindical Valenciana ha reclamat en diverses ocasions la darrera el 23 de febrer passat- la convocatòria de la Mesa General per a establir els criteris de repartiment dels conceptes de l’acord destinats a les nòmines de totes i cadascuna de les persones empleades públiques. Els responsables de les conselleries de Sanitat i d'Administracions Públiques han discrepat sobre la fórmula d'aplicació d'aquestes mesures i els de Justícia i Educació han dit que esperen ordres de la Mesa General. Lamentable.

La concentració de hui
CCOO i UGT, secundats, segons sembla, per IGEVA, han aparcat les discrepàncies que els estan separant en els darrers temps per a convocar una concentració hui, amb el propòsit de demanar l'aplicació de l'Acord de 25 d'octubre de Mesa General. Cal lamentar que la seua actuació haja estat de nou sectària, no convidant la resta de sindicats (que formem, cal no oblidar-ho, la majoria sindical en la Funció Pública) a manifestar-se conjuntament pels nostres diners. Tot i que la seua actuació pot tindre una explicació: saben que ni els sindicats no signants ni la immensa majoria del personal estan per la constitució d'un fons de pensions i volen assegurar aquest assumpte. I això és una llàstima, perquè, ben al contrari, hi ha un immens consens en reclamar totes aquelles mesures que suposen un augment directe en la nòmina. En aquesta reivindicació sí que es pot trobar la unitat d'acció amb Intersindical Valenciana.
Per tot això, STEPV- Intersindical Valenciana no estarà hui en la concentració, tot i que no descarta la realització de mobilitzacions per a exigir l'adopció de mesures reals de recuperació del poder adquisitiu.

L’acord incomplit: un acord rebutjat per la majoria del personal
En octubre passat la conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació va pactar amb CCOO i UGT en el marc del Plan Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE) un text que després fou imposat a la Mesa General de la Funció Pública. Aquest acord fou signat en la reunió de 25 d’octubre de 2005 de l’esmentada mesa de negociació per la representació minoritària dels empleats de la Generalitat, ja que STEPV- Intersindical Valenciana, CEMSATSE i CSIF, que representen més del 51% de les treballadores i els treballadors públics, es van negar a ratificar el que consideraven un mal acord.
L’acord establia tres fons addicionals: un d’un 0,3% de la massa salarial per a un pla de pensions, un altre d’un 0,3% per a la “millora de la prestació dels serveis” i un altre d’un 0,4% per al manteniment de les “condicions retributives”. A més, s’acordava un complement equivalent al 20% del Complement de Destí en dues pagues compensatòria (març i setembre) per al personal de l’Administració del Consell. Cap d’aquestes mesures s’han posat en marxa, a pesar que els fons han de tindre vigència des de gener de 2006 i que la paga compensatòria s’hauria de pagar ja en el mes de març.
L’oposició dels sindicats no signants de l’acord es va centrar en el rebuig al pla de pensions, tot reclamant que els diners afectats a eixe fons es destinaren a les nòmines de totes i cadascuna de les persones que treballen per a la Generalitat. Aquesta és l’opinió majoritària entre el personal afectat, segons les consultes que ha realitzat STEPV- Intersindical Valenciana des de la signatura de l’acord.

 

En 2006 continuem perdent poder adquisitiu

Vol pagar la Generalitat l'acord d'octubre de 2005?

Les retribucions del funcionariat provenen de dos àmbits de negociació: d'una banda, de la Mesa General de l'Administració General de l'Estat i, de l'altra, de la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana.
En setembre de 2005 l’Administració central i els sindicats CCOO, CSIF i UGT arribaren a un acord que establia un augment general del 2% (directament a la nòmina mensual); un augment en el complement de destí de les pagues extraordinàries (en la de juny al sou i els triennis se li afegiria el 80% del complement de destí i en la de desembre el 100 d’eixe complemen).

Per una altra banda, la Generalitat Valenciana i els sindicats CCOO i UGT, sense representar la majoria sindical i al marge de la Mesa de Negociació, acordaren un augment d'un 1%, que s’havia de distribuir així: 0,3% per a fons addicionals (que no sabem com afectarà la nòmina); 0,4% si l'IPC és superior al 3%; 0,3% per a un fons privat de pensions, manllevat de la nostra nòmina.

Quin augment real veurem reflectit en la nòmina a partir de gener de 2006?.
De moment només s'està aplicant l'augment del 2% estatal perquè l'acord de la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana encara s'ha de negociar en les Mesa Sectorials. Quan es convoquen sabrem com es reparteix el 0'4%. També sabrem on va a parar el 0'3% restant que es destina a un fons privat de pensions i en cap cas a la nostra nòmina.

Efectes de l’acord

L’IPC es va tancar en 2005 en el 3'7%, però l'augment previst per a 2006 no assolirà aquest percentatge. Per tant, continuarem perdent poder adquisitiu un any més!
Una una part de la nostra nòmina se privatitzarà i, per enguany, un 0'3% es deicarà a un fons privat de pensions, del qual se'n beneficiarà una entitat financera sense haver-ho consultat prèviament amb els treballadors i treballadores.

Les Meses Sectorials, no saben no contesten

El 19 de gener hi hagué una reunió de la Mesa Sectorial en la qual l'Administració no va ser capaç de donar ni tan sols la massa salarial completa ni el nombre de llocs de treball del sector. Des de llavors hi han hagut diverses reunions de les altres meses sectorials -Sanitat, Ensenyament, Justícia-, sense que en cap d'elles s'haja avançat un pèl en la resolució del pagament d'aquests fons addicionals.
Intersindical Valenciana (STAPV, STEPV i STSPV) ha sol·licitat la convocatòria urgent d'una reunió de la Mesa General de la Funció Pública, per a parlar de l'adopció dels criteris generals per a la concreció del repartiment dels fons esmentats. Aquesta reunió esdevé urgent per tal com ja han passat dos mesos des de la data d'inici de l'aplicació de les mesures esmentades, sense que cap d'elles haja tingut cap efectivitat en cap dels sectors que conformen el personal al servei de la Generalitat. Només s’ha fet alguna tímida proposta verbal en les Meses de Funció Pública i de Sanitat i cap en les Justícia i Ensenyamen.
L’Administració no proposa per escrit cap fórmula de concreció de les mesures esmentades, però si s’han donat presa en rebutjar -en la Mesa Sectorial de la Funció Pública- les fórmules d'aplicació que Intersindical Valenciana havia presentat per escrit. La nostra proposta es senzilla, el repartiment lineal dels dos fons.

 

L’evolució de l’IPC i la claúsula oblidada

L’Index de Preus al Consum (IPC) va pujar en 2005 un 3,7%, un 1,7% més de la previsió oficial, esdevenint la pujada més alta des de 2002, quan va pujar un 4%. La justificació la troben en l'alt preu que s'està pagant pel petroli.

A pesar d'aquesta realitat, el Govern pensa que no hi ha grans problemes d'inflació i que en 2006 millorarà la situació, això, sí, si es manté el preu del petroli.

Però les dades posen de manifest, a més d’explicar que el cost de la vida no evoluciona igual en totes les CC.AA, que els càlculs que fa el Govern i els criteris que aplica en l'elaboració dels Pressupostos, ens condueixen any rere any a seguir perdent poder adquisitiu, i per això, es fa cada vegada més necessària una clàusula de revisió salarial, que servisca com garantia per a mantenir la nostra qualitat de vida.

EVOLUCIÓ DEL PODER ADQUISITIU

Any

Previsió IPC

Realitat IPC

Diferència

Difer. acumulada

2000

2,0 %

4,0 %

- 2,0 %

- 2,0 %

2001

2,0 %

2,7 %

- 0,7 %

- 2,7 %

2002

2,0 %

4,0 %

- 2,0 %

- 4,7 %

2003

2,0 %

2,6 %

- 0,6 %

- 5,3 %

2004

2,0 %

3,2 %

- 1,2 %

- 6,5 %

2005

2,0 %

3,7 %

- 1,7 %

- 8,2 %

 

 


Sobre el recurs de CCOO davant del Tribunal Europeu de Drets Humans

A pesar de la profusió de notes informatives, no queda clar què és el que demana CCOO ni perquè els empleats han d'adherir-se

Dels comunicats de premsa es dedueix que CCOO "denuncia" la vulneració per l'estat espanyol dels arts. 6 (tutela judicial efectiva), 11 (llibertat sindical) i 14 (prohibició de discriminació) del Conveni Europeu de Drets Humans.

El Tribunal Constitucional (TC) espanyol no admeté el recurs d'empara presentada davant d'aquest per CCOO contra l'estimació, per part del Tribunal Suprem, d'un recurs de cassació que casa la sentència de l'Audiència Nacional, que al seu torn estimava la pretensió de compliment de l'Acord retributiu de l'any 1.994.

No havent-hi un pronunciament exprés per part del TC, el Tribunal de Drets Humans (TDH) pot, sense entrar en el fons de l'assumpte, disposar que el propi TC admeta a tràmit el recurs d'empara i es pronuncie sobre aquest, sense perjuí que posteriorment, si la resolució fóra contrària als interessos de CCOO poguera de nou plantejar la qüestió davant del propi TDH. No obstant això això, pareix que les pretensions de CCOO no van en aqueix sentit, sinó que pretén que el tribunal d'Estrasburg es pronuncie sobre el fons de la qüestió, és a dir, el compliment de l'Acord del Govern espanyol.

La demanda s'ha admés, li donen la raó a CCOO?. L'admissió a tràmit d'una demanda ha de ser allò normal si s'han complit els requisits formals: que s'hagen esgotat les vies de recursos interns, que no siga anònima ni igual a una altra demanda examinada anteriorment pel Tribunal, que no siga incompatible amb les disposicions del Conveni i que no siga, de forma manifesta, mal fundada o abusiva.

Per tant, en aquest cas, l'admissió, lluny del que pretén fer veure CCOO, no suposa una anàlisi prèvia del fons de l'assumpte, sinó el compliment d'unes meres formalitats.

Ha de personar-se el personal per a ser indemnitzat?. CCOO ha posat gran interés en la personació del nombre més gran possible d'empleats públics, sobre l'afirmació que només els personats poden ser indemnitzats. El ben cert és que la dita argumentació sona a una veritable "caixa de reclutament", però manca de virtualitat: la resolució que adopte el TDH afectarà a tot el col·lectiu de funcionaris, per quant la seua base és la virtualitat d'un Acord del Govern espanyol. Sobre la possibilitat d'indemnització particular als "personats", l'art. 41 del Conveni només contempla la possibilitat d'una "satisfacció equitativa" (satisfaction équitable), per als casos en què es declarara l'existència de violació del Conveni o els seus Protocols i el dret intern de l'estat espanyol només permetera una reparació imperfecta de les conseqüències de la dita violació. Esta satisfacció equitativa només correspon a la "part perjudicada". Per això, tant per considerar-se "part perjudicada" a tots els funcionaris públics afectats per l'Acord, com per quant la reparació per part de l'estat espanyol de les conseqüències de la suposada violació, podria ser de forma "perfecta", açò és, complint els termes de l'Acord indicat i pagant allò degut a tots els funcionaris públics, la veritat és que, d'haver-hi una indemnització, aquesta seria genèrica i per a tots els afectats per l'Acord, l'incompliment del qual ha motivat una suposada violació dels drets humans.

Té possibilitats el recurs?. Encara que com a empleats públics desitgem que el recurs prospere, la dificultat d'èxit del recurs, sense entrar a analitzar els termes d'aquest, és molt important. El percentatge de possibilitats que obtinga un aval satisfactori és mínim, per quant pareix poc probable que puga entendre's que les resolucions dictades pels òrgans judicials de l'estat espanyol vulneren els drets humans, per més que es puga discrepar dels seus fonaments.

Febrer de 2006

 

- 
 

 

Manifest sobre la negociació col.lectiva

Recuperar el poder adquisitiu

Les organitzacions sindicals ANPE, CIG, ELA, IAC, IC, SAE, CEMSATSE i Intersindical Valenciana (STEs-i), que representem una majoria sindical alternativa, volem donar a conèixer al conjunt del personal empleat públic, així com al conjunt de la ciutadania, el nostre més enèrgic rebuig a la política que en matèria de Funció Pública vénen practicant els distints Governs, tant de l'Estat com de les diferents Comunitats Autònomes, durant el present any. 
En aquests àmbits, i amb massa freqüència, s'obvia la negociació real adoptant-se un sistema habitual d'imposició de les condicions de treball per al personal empleat públic. 

Reivindiquem 

Recuperació del poder adquisitiu dels salaris. 

De nou, el Govern central imposa un increment general de les retribucions fixes en un 2%, la qual cosa augmenta la pèrdua de poder adquisitiu acumulat al llarg de massa anys pel personal empleat públic, suposant una veritable “baixada de sou”. 
Proposem l'aplicació d'una clàusula de revisió salarial, prenent l'IPC passat com referència i la recuperació paulatina de les pèrdues acumulades en els últims anys. 

Acabar amb la precarietat laboral en les administracions públiques 

El manteniment per part de les administracions públiques (AAPP), d'altes taxes de temporalitat entre els empleats públics incideix negativament en la qualitat dels serveis públics que la ciutadania demanda. 
Exigim que es desterre la temporalitat en les AA.PP. i s'eliminen les diferències de condicions de treball entre el personal empleat públic. 

Contra la privatització i externalització en els serveis públics 

Durant 2005, les diferents Administracions han continuat privatitzant i subcontratant una part important dels serveis a través de fórmules jurídiques legals que han de desaparèixer. Aquestes actuacions suposen un transvasament de fons públics a mans privades, que busquen l'obtenció de beneficis i no la qualitat dels serveis públics. 
Per això, exigim una reorientació d'aquestes polítiques. Que no es procedeixca a externalitzacions, privatitzacions i subcontractacions, comprometent-nos a combatre aquestes polítiques. 

La jornada de 35 hores ha de ser una realitat en totes les administracions públiques.

I aquesta reducció de jornada ha de dur aparellat el consegüent increment de llocs de treball per a no deteriorar la qualitat del servei públic. 

Un sistema publico de pensions 

Reivindiquem un sistema públic de pensions que es gestione des de l'àmbit públic evitant que institucions privades es lucren a través de la seua gestió. 

Una negociació col·lectiva real i descentralitzada en les administracions públiques

Ens oposem a l'actual reforma de la Llei 9/87 d'Òrgans de Representació en les AA.PP., que es pretén tramitar en benefici dels sindicats CCOO, UGT, i CSI-CSIF, a través de la qual la majoria del personal empleat públic, i les organitzacions sindicals que els representem, veurem molt limitada la nostra capacitat d'acció. 
Considerem que aquesta reforma de la Llei, suposa l’establiment d’un monopoli sindical per a les organitzacions sindicals esmentades. 
Exigim la descentralització de la negociació col·lectiva, tant a nivell sectorial com territorial, dotant de capacitat negociadora a aquelles organitzacions realment representatives en cada àmbit. 
Totes aquestes raons reuneixen als sindicats signants del present document amb la intenció de fer arribar a tot el personal empleat públic, en els seus centres de treball, els objectius exposats. És per això que realitzarem quantes accions siguen necessàries. 

Octubre de 2005 

 

 
 

Primera valoració de l’STEPV-Iv dels pressupostos d'educació per a 2006.

El sindicat els considera insuficients, injusts i insolidaris.

Els imports de les distintes partides pressupostàries de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport res tenen a veure amb el autobombo de la Generalitat al presentar-los com els pressupostos més socials de la història. Una any més el STEPV denuncia el continuisme d'uns pressupostos d'educació que no aporten prou per a compensar els dèficits crònics del sistema educatiu valencià.

Són insuficients perquè una vegada més l'aposta és per les subvencions a l'ensenyament privat i el fre a l'increment de l'oferta educativa pública en tots els nivells i especialment en l'etapa d'educació infantil. No existeix una garantia per a tota la població de poder cursar estudis en centres públics. Per això és necessari que el pressupost d'educació arribe al 7% del PIB.

Són injusts ja que no recullen les reivindicacions dels col·lectius de treballadors i treballadores relacionats amb l'educació, reduccions d'hores lectives, jubilacions anticipades, increment de plantilles, formació inicial i permanent, protecció de la salut i prevenció dels riscos laborals

Són insolidaris perquè no garanteixen la compensació de les desigualtats i l'atenció a la diversitat des de les primeres edats. El capítol de personal no recull increments per a la reducció de les ràtios en tots els nivells, ni programes de reforç. Els plans i mesures anunciades i publicitades no conten amb partides específiques dirigides als centres i el professorat. Un exemple : el desenvolupament del Pla de prevenció de la violència escolar (PREVI) només es recull en el pressupost del IVECE (Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat de l'Educació) amb 90.500 € destinats a convenis amb la Universitat i el centre regna Sofia per a fer estudis i materials a més d’uns premis per a promoure la convivència en els centres (en el sistema educatiu hi ha prop de 800.000 estudiants)

Infrastructures

Continua el retrocés en les inversions en la construcció i adaptació dels centres docents públics que encara són necessàries per a la implantació dels ensenyaments previstos en la LOGSE. Ni tan sols l’endeutament a través de CREAESCOLA per a la construcció de centres apareix dotada pressupostàriament amb el capital necessari per a construir en 2006 tots aquells centres pendents, any rere any, i que obstaculitzen el desenvolupament complet del nou sistema educatiu, especial i directament en l'ensenyament públic. En el pressupost de la Conselleria per a les previsions d’inversions reals en noves construccions i adaptacions hi a 2.904.407 € menys que en l’any 2005 (-7,3 %).

 

2003

2004

2005

2006

DIFERÈNCIA
2005-2006

%

E. PRIMARI

18.469,41

16.285,55

16.073,02

21.153,54

5.080,52

31,60

E. SECUNDARI

25.705,10

23.560,74

23.659,99

15.675,00

-7984,99

-33,75

TOTAL

44.174,51

39.846,29

39.733,01

36.828,54

-2904,47

-7,3

Despeses de funcionament dels centres públics

Un any més la partida del pressupost on estan les despeses de funcionament dels centres docents públics reflecteix un increment enganyós, ja que amb ell ha d'atendre's no sols als centres nous que han començat a funcionar en 2005 i ho faran al llarg de 2006 sinó també a tots el programes i despeses de funcionament de la Direcció General d’Ensenyament. Així l’increment del en Primària i de Secundària no arriba al 30% reclamat pels centres per poder afrontar el desfasament entre les previsions de l'Administració quant a despeses es refereix i els increments de preus d'aquells béns que es necessiten per al funcionament ordinari dels centres: Combustible, electricitat, telèfon i especialment el manteniment d'equips informàtics, ... 

L’STEPV exigeix a la Conselleria que aquests increments que figuren als pressupostos siguen els increments reals dels mòduls econòmics que arriben als centres

 

2005

2006

DIFERÈNCIA
2005-2006

%

E. PRIMÀRIA

40.164,88

49.541,70

9.376,82

23,35

E. SECUNDÀRIA

50.261,34

62.522,87

12.261,53

24,40

TOTAL

90.426,22

112.064,57

21.638,35

23,93

c) Subvencions a Centres docents privats amb concert.

En el capítol de la despesa en concerts amb els centres privats en les etapes d'Educació Secundària i Batxillerat continuen mantenint un any més uns increments elevats. Pel contrari es redueix la partida per a guarderies municipals i s’ajusta la línia de concerts del primer cicle d’E.Infantil malgrat la publicitat de que anava a subvencionar-se integrament.

 

2005

2006

DIFERÈNCIA
2004-2005

%

EI/ PRIM/EE

227.010,50

231.359,14

4.348,64

1,88

ESO

136.710,18

149.615,33

12.905,15

9,44

Cicles FPE. GM

23.673,91

24.053,77

379,86

1,60

BATX.

11.600,00

11.919,52

694,17

6,87

Guarderies infantils

1.200,00

754,00

-446,00

-37,17

Concert E. Infantil

53.742,42

9.940,68

-43.801,74

-81,50

d) Ordenació i Innovació Educativa i Formació del professorat 

Ha desaparegut la línia de subvenció de la Direcció General d'Ensenyament destinada a l’equipament dels Programes de Garantia Social en centres concertats.

La línia destinada a les ajudes individuals de formació per al professorat amb 569.160 euros incrementa sols un 8 %.

e) Gratuïtat de llibres de text i materials curriculars.

Per a l’any 2006 la línia de subvenció per a l’alumnat de Primària té 14.432.000 euros el que suposa un increment només d’un 10,3 % , amb aquesta quantitat tampoc s’arriba a la gratuïtat dels llibres de text i materials curriculars per a tot el alumnat d’aquesta etapa d’educació obligatòria.

d) Menjadors escolars.

Tampoc les ajudes de menjador, que possibiliten l’escolarització de l’alumnat més desafavorit, tenen un increment suficient atès que serà del 13,06 % amb un total de 19.955.750 €.

Promoció i ús del valencià

També un any més la partida per al programa de promoció i ús del valencià no és prioritari per al govern de la Generalitat Valenciana. L'import total del programa és de 6.479.820 €, que representa un 0,23 %.

f) Formació de Persones Adultes

Tampoc la Formació de Persones Adultes mereix l'atenció que els agents socials venent demandant des de la promulgació de la Llei de Persones Adultes a l'any 1995. La línia per al finançament de tots els programes municipals i d’entitats de Formació de les persones adultes té tan sols un total de 3.753.730 € .

STEPV-Iv considera necessaris uns pressupostos d’educació realistes i amb una orientació clara i indiscutible cap a un compromís social amb l’ensenyament públic i això passa per un increment substantiu de les despeses de funcionament dels centres, les ajudes a l’escolarització, l’atenció a la dignificació i reconeixement social del professorat i la correcta planificació i realització de l’adequació de la xarxa de centres públics exigida per la legislació vigent des de 1990 i que hores d’ara afecta a un 90 % del centres d’ensenyaments de règim especial (conservatoris, escoles d’idiomes, escoles d’art i disseny), a un 80% del centres d’educació infantil i primària i a un 25 % dels Instituts d’Educació Secundària.

El sindicat presentarà als grups parlamentaris les seues propostes per a que s’esmenen els pressupostos presentats i pugam gaudir veritablement d’un ensenyament públic, popular, democràtic i valencià de qualitat.

València, 3 de novembre de 2005

 

 
 

Acord de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana

STEPV-Intersindical Valenciana es compromet a respectar la voluntat de les treballadores i treballadors

STEPV- Intersindical Valenciana, conjuntament amb la majoria sindical que ha rebutjat l'acord, ha proposat a totes les forces sindicals la realització d'una consulta per a que els treballadors i les treballadores de la Generalitat decidisquen sobre on volen que vagen els seus diners, al seu compte o a un fons de pensions privat. Ja fa uns anys, en una ocasió semblant, en les Corts Valencianes el 90% de la plantilla va aprovar en assemblea un acord que creava un pla de pensions propi i nosaltres vam respectar la seua voluntat signant l'acord. Fa uns mesos, STAPV-Intersindical Valenciana va proposar als treballadors i les treballadores de la Generalitat la signatura del Pla d'Estabilitat i les assemblees van decidir que no se signara. I nosaltres no vam signar.

STEPV-Intersindical Valenciana es vincula a les decisions de les treballadores i treballadors de la Generalitat, respectant la seua voluntat. I ho demostrem amb fets. Si CCOO i UGT volen saber què pensen els treballadors i volen vincular-se a les seues decisions, ja saben el que han de fer. Consultar-los i respectar-los. Si pretenen atacar a STEPV-Intersindical Valenciana mostrant suposades incoherències sobre la seua posició sobre els fons de pensions, no ho aconseguiran. En tot cas, el que fan és resaltar allò del que nosaltres estem ben orgullosos i ens diferencia nítidament d'ells. Nosaltres sí sabem respectar la voluntat dels treballadors i les treballadores.

Però a més, INSISTIM:

- Mal que els pese, CCOO i UGT fa molt de temps que ja no són la majoria en el conjunt del funcionariat i l'acord signat en la Mesa General és un acord de la minoria sindical.

-En la Mesa General se negociava la distribució de l'1% de la massa salarial ja que l'altre 3,05% prové dels presupostos Generals de l'Estat. Eixe 3,05% aprovat pel Govern espanyol ja resultava clarament insuficient per a mantindre el poder adquisitiu perdut. Amb l'1% que ix de les arques de la Generalitat, es podria haver compensat el desviament de l'IPC, però això no serà possible perquè només un 0,4% anirà segur a les nòmines de les treballadores i dels treballadors, un altre 0,3% depén de ulteriors negociacions i un 0,3% va a la creació d'un Pla de Pensions.

- Per tant, en el millor dels casos, sempre que tots els conceptes es repartiren de forma proporcional o lineal, la pujada de sous podria estar en un 3,75%. A hores d'ara l'IPC està en un 3,7%, per la qual cosa a dures penes es mantindrà el poder adquisitiu de 2005 (no es recupera res, per supost), sempre que no es dispare l'IPC d'ací a final d'any. No serà STEPV-Intersindical Valenciana qui s'alegrarà que es complesquen les previsions i que l'IPC estiga per damunt del 4%. Tot el contrari, ens alegraria enormement que amb l'acord es recuperara poder adquisitiu, però les xifres són cabotes i diuen el que diuen, no el que hom vol que diguen.

- Es pot afirmar que Cemsatse i STEPV-Intersindical Valenciana (o CSIF) no hem pogut aconseguir un millor acord. Però qui diu això calla que en la Mesa General no s'ha donat opció a negociar res. Les úniques propostes que consten per escrit en les convocatòries de 12 de juliol, i 4, 20 i 25 d'octubre estan signades per Cemsatse i STEPV-Intersindical Valenciana. L'Administració ni tan sols ha llegit les propostes. I els sindicats signants no han presentat alternatives a allò que va presentar l'Administració i van pegar la "cabotà" sense una sola crítica. Fins i tot, en la reunió del dia 25, a CCOO se li va negar la introducció d'algunes esmenes de redacció que no variaven el fons de l'acord!! Però, així i tot, signaren. És legítim, però també ho és que qui no estiga d'acord ho critique.

Per a que no segresten els teus diners!
Per la participació del personal en les decisions que li afecten!

Per la clàusula de revisió salarial!
Per la recuperació del poder adquisitiu perdut!

 

 
 
  -

 

La mayoría sindical de la generalitat valenciana se manifiesta el 27 de octubre a favor de otro acuerdo

 • Convocada una concentración a las puestas del Palau de la Generalitat mañana, jueves 27, a las 19 horas
 • Se desvían 11 millones a un fondo de pensiones, cuando la subida salarial no cubre siquiera la pérdida de poder adquisitivo.

Valencia, 26 de octubre de 2005. La Plataforma, formada por los sindicatos CEMSATSE, ANPE-Sindicato Independiente, Intersindical Valenciana (IV), Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) y CGT (Confederación General de Trabajadores) representa una clara mayoría de la representación sindical en el ámbito de la Generalitat Valenciana junto con CSIF, que ayer también rechazo el acuerdo.

La Plataforma ha manifestado su disgusto ante la firma de un acuerdo por la minoría de la Mesa General, por los siguientes motivos:

 • Es un acuerdo ilegítimo, por estar firmado con el rechazo de la mayoría sindical
 • Es un acuerdo insuficiente: supone en el mejor de los casos un 0,7% de aumento sobre el Acuerdo estatal, pero eso no está asegurado, sino que todavía depende de ulteriores negociaciones y se reparte en diferentes partidas que no llegarán al bolsillo del empleado público.
 • Un 0,3% de la subida SE DESVÍA a un fondo de pensiones contratado con una entidad financiera privada, por valor de más de 11 millones de euros.
 • La Generalitat se ha negado a negociar con la mayoría sindical otras alternativas que se pusieron ayer encima de la Mesa General y ni siquiera fueron tomadas en consideración.

Por ello, la Plataforma ha convocado una CONCENTRACIÓN de empleadas y empleados públicos:

Día: Jueves, 27 de octubre
Hora: 19 horas
Lugar: Palau de la Generalitat (Plaza de Manises, València)

 

 
 

Acord Mesa General de la Funció Pública Valenciana

El 51% de la representació sindical rebutja l’acord

Els sindicats exigeixen la celebració d’un referèndum entre els empleats públics valencians.

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha signat amb UGT i CCOO, que representen només al 49% de la part sindical, un acord sobre mesures retributives dels empleats públics en l’exercici 2006. Els sindicats CEMSATSE, CSIF i STEPV- Intersindical Valenciana, que representen el 51% de la part sindical no han signat l’acord. Per aquest motiu, els sindicats Cemsatse i Intersindical Valenciana consideren il·legítima la signatura, per no comptar amb la majoria de la part social i per haver-se negociat en el PAVACE.

CEMSATSE i STEPV- Intersindical Valenciana han proposat en la Mesa celebrada hui que l’1% addicional anara destinat a cadascun dels empleats públics valencians i que es celebrara un referèndum per saber l’opinió del personal afectat per aquest acord. El conseller, Miguel Peralta, no ha acceptat canviar ni una sola coma de l’acord subscrit en el marc del PAVACE i ha passat a la signatura el text.

CEMSATSE i STEPV-IIntersindical Valenciana consideren que l’1% ha d’anar a cada nòmina perquè és una quantitat que es deu al personal de la funció pública en concepte de recuperació del poder adquisitiu per la desviació de l’IPC i que aquests diners no han d’anar a l’establiment de Plans de Pensions de caràcter privat que gestionaran la banca i, curiosament, els sindicats signants.

CEMSATSE i STEPV- Intersindical Valenciana, junt a ANPE, SAE i CGT, mantenen les mobilitzacions convocades, per al proper dijous 27 d’octubre, a les 19 hores, a la Plaça de Manises per manifestar el rebuig a l’acord i per demanar l’establiment de la clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisitiu perdut en els darrers anys. A més a més, es reuniran en els propers dies per analitzar la situació i convocar noves mesures de pressió per canviar aquest acord il·legítim, així com per decidir sobre la convocatòria d’una consulta o referèndum al sector. Alhora, conviden a CSIF a sumar-se a aquestes mobilitzacions.

Per a que no segresten els teus diners!
Per la participació del personal en les decisions que li afecten!
Vine a la concentració!
 

 
 

Els sindicats  demanen la celebració d'un referèndum sobre l'acord retributiu dels empleats públics.

Els sindicats que formen la Plataforma per la millora d'empleats públics ANPE, CEMSATSE, CGT, Intersindical Valenciana i SAEdefensen el dret dels 145.000 empleades i empleats públics valencians a donar la seua opinió sobre l'acord retributiu que afecta al seu salari. La forma més democràtica és la celebració d'un referèndum, vinculant per a les organitzacions sindicals, com es fa en nombroses empreses. En eixe sentit, no s'entén quina por tenen els sindicats UGT i CCOO a escoltar l'opinió de les treballadores i treballadors de la Generalitat Valenciana i a vincular-se a ella, ja que en d'altres empreses ho fan, per exemple en la negociació del darrer conveni col.lectiu de Ford España.

Els sindicats de la Plataforma unitària consideren que l'1% d'augment salarial que proposa la Generalitat Valenciana, per damunt de l'acord de Madrid, ha d'anar a la nòmina mensual de cada empleat públic valencià i no se li ha de sustraure un 0,3% per crear un fons de pensió privat. Eixos diners se li deuen al cada empleat públic per la desviació de l'IPC. En 2005 l'augment salarial ha estat del 2,7% i l'IPC, a data de setembre, és del 3,7%, per tant són diners dels propis treballadors que no tenen perquè anar a fons de pensions, sinó a la seua nòmina. El fet més curiòs és que José Manuel Vela, Secretari Autònomic de Pressupostos, va dir a la darrera Mesa General celebrada dijous 20 d'octubre que al Govern Valencià no li importava on es destinarà l'1% i que ho decidira la pròpia Mesa General. Doncs bé, quan el 51% de la representació sindical va demanar que anarà a la nòmina de cada empleat públic, UGT i CCOO es van negar i van insistir en què es mantiguera l'acord del PAVACE que destinava un 0,3% a la creació d'un fons de pensions privat. La pregunta que cal fer és quins interessos denfensen aquests dos sindicats, els dels treballadors i treballadores o els de les inversions especulatives de la gran banca i dels grans inversors?.

Els sindicats de la Plataforma insitiran, en la Mesa General de la Funció Pública del dimarts 25 d'octubre, en què l'1% que es deu a cada empleat públic vaja a la seua nòmina i anuncien que mantenen les concentracions convocades: dijous 27 d'octubre a les 19 hores i divendres 28 d'octubre a les 11 hores al Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de Manises).

Per acabar, els sindicats de la Plataforma insisteixen que CEMSATSE (16,16%) i Intersindical Valenciana (17,18%) són tan majoritaris o representatius al sector com  UGT (22,62%) i CCOO (26,87%), ja que tots quatre, junt a CSIF (17,18%), són presents a la Mesa General de la Funció Pública que és l'òrgan legalment establert per negociar les retribucions i condicions laborals del personal que treballa per a la Generalitat Valenciana.

València, 23 d'octubre de 2005

 

 
 
  -

 


Comunicat sobre la Mesa General de la Funció Pública Valenciana de 20 d'octubre

El Govern Valencià no presenta cap proposta per escrit, sinó de viva veu. Possible nova Mesa el dia 25
La Mesa General no ratifica la proposta d'acord negociada en el PAVACE

La novetat de la Mesa General de la Funció Pública celebrada avui ha estat el reconeixement, per part de l'Administració, de la pèrdua de poder adquisitiu, cosa que fins ara es negava, i la declaració que la Generalitat Valenciana està disposada a augmentar les retribucions de cada empleada i empleat públic en un 1%, sempre que la Mesa General ho aprove. Però açò no ha passat per l'oposició d'UGT i CCOO que en compte de acceptar que l'1% vaja al salari directe de cada treballador, han defensat que un 0,3% vaja destinat a un fons de pensió privat que pagarà cada empleats públic valencià. És a dir, una part dels diners destinats per la Generalitat Valenciana seran descomptats de la nòmina per al fons de pensió de gestió privada de la banca i que la seua destinació serà l'obtenció de beneficis amb l'explotació del tercer món. I tot açò sense comptar amb el vist-i-plau de les treballadores i treballadors.

CEMSATSE i Intersindical Valenciana reclamen la celebració d'un referèndum vinculant entre les treballadores i treballadors del sector per saber la seua opinió, més quan una part del seu salari es destinarà a un fons de pensions privat.

Els dos sindicats no podem eticament fomentar o acceptar proposta alguna que implique la pèrdua de poder adquisitiu, com la presentada per la Generalitat valenciana. Per açò, si no s'aconsegueix la recuperació dels 14 punts perduts en els darrers anys, al menys s'ha d'aconseguir que aquest any no es perda ni un cèntim i que es doten els serveis de prevenció, es modifique el decret d'indemnitzacions per raons de serveis...

CEMSATSE i Intersindical Valenciana han demanat al president de la Mesa General de la Funció Pública, Miquel Peralta, la convocatòria en temps i forma i un augment real de les retribucions, així com la negociació dels temes pendents que afecten a les condicions laborals dels 145.000 treballadors de la Generalitat Valenciana.

CEMSATSE i Intersindical Valenciana no només exigeixen que el marc on es negocien les retribucions i condicions laborals de les empleades i empleats públics siga sempre la Mesa General de la Funció Pública –i les corresponents meses sectorials- i no altres marcs espuris (com el PAVACE), sinó que s'ha d'obligar i exigir al govern valencià que escolte i negocie amb la majoria de la representació democràtica de les treballadores i treballadors de la Generalitat Valenciana i de la Mesa General de negociació.

Convocatòria amb menys de 24 hores

CEMSATSE i Intersindical Valenciana afirmen que, hui, s'ha evidenciat que la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública no ha respectat el marc legal de negociació, arreplegat a l'article 24.1.a de la Llei 30/92 del règim jurídic de les Administració Públiques. Els dos sindicats estan estudiant les accions legals pertinents per restituir la legalitat vigent i el funcionament democràtic dels òrgans de negociació sindical. Aquesta afirmació es basa en que la Mesa General s'ha convocat sense una antelació mínima de 48 hores (la convocatòria es va fer dimecres amb menys de 24 hores) i per haver-se negociat les retribucions de les empleades i empleats públics en el PAVACE, on només estan presents UGT i CCOO que representen el 49,66% de la la Mesa General de Negociació i que, a més a més, no és el marc legal de representació dels 145.000 empleades i empleats públics valencians. La Mesa General de la Funció Pública esta composada per: CCOO (27,04%), UGT (22,62%), Intersindical Valenciana (17,18%), CSI-CSIF (17,01%) i CEMSATSE (16,16%).

CONVOCATÒRIA

Els dos sindicats, junt als altres que composen la Plataforma per la Millora de les Condicions dels Empleats Públics, mantenen les mobilitzacions convocades per als propers dies:

DIA: divendres 21 d'octubre
HORA: 11 hores
LLOC: Palau de la Generalitat Valenciana (València)

DIA: dijous 27 d'octubre
LLOC: Palau de la Generalitat Valenciana (València)

 

 
 

Una altra ocasió perduda per la feblesa d'UGT i CCOO

Intersindical Valenciana qualifica de farsa antidemocràtica la negociació de les retribucions de les empleades i empleats públics. 
El suposat acord és negatiu i insuficient i per això es mantenen totes les mobilitzacions convocades al sector per aconseguir la convocatòria de la Mesa General i un bon acord per al personal de la Generalitat Valenciana.

 Convocatòria de Mesa General i concentracions 

El conseller de Economia i Hisenda, Gerardo Camps, ha negociat amb UGT i CCOO en solitari, d'amagat, les retribucions dels empleats públics de la Generalitat. CCOO i UGT tornen a sorprendre'ns amb el seu empeny per negociar al marge dels fòrums de negociació legalment establerts (ja ho van fer a Madrid, signant fora de la Mesa General de l'Estat). Ara es fa en el marc del PAVACE, pacte valencià per al repartiment de diners a patronal i certs sindicats en canvi de submissió davant les polítiques del Consell. El PAVACE no és el fòrum de negociació de les qüestions retributives del personal al servei de la Generalitat, ja que existeix la Mesa General de la Funció Pública, prevista per la legislació bàsica de l'Estat (Llei 9/1987), de la qual formen part cinc sindicats i que està presidida pel conseller de Justícia i Administracions Públiques, Miguel Peralta.

La representació legal dels empleats públics es calcula en funció dels resultats electorals i tenint en compte els delegats sindicals electes: CCOO 27,04% (tres representants); UGT, 22,62% (tres); Intersindical Valenciana, 17,18% (dos); CSI-CSIF, 17,01% (dos) i CEMSATSE, 16,16% (dos).

Però si en lloc dels delegats es computen els vots de les eleccions sindicals, els resultats varien molt: En primer lloc, Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV i STSPV) amb 14.061 vots. Per darrere es situen altres organitzacions, CCOO (12.861 vots), UGT (9.363 vots ), CSI-CSIF (6.825 vots) i CEMSATSE (4.921).

Per tant, s'ha negociat en un marc que no és el legal i amb una representació minoritària de la part sindical. Denunciem la ruptura dels procediments democràtics de negociació que suposa no negociar en els àmbit legalment establerts. La marginació de tres sindicats que representen la majoria de la part sindical, tant en nombre de vots com en delegats sindicals,  no és nova i només pot ser qualificada d'antidemocràtica.

En  eixe sentit, podem afirmar que no estem davant d'un acord formal sinó farsa i d'un xec en blanc al govern valencià. Qualsevol acord s'ha de prendre a la Mesa General de la Funció Pública Valenciana i ha de ser ratificat pel representant legal del Govern Valencià, que és el conseller de Justícia i Administracions Públiques. Demanem la reunió immediata de la Mesa General de Negociació per obrir les negociacions.

Quan al contingut de “l'acord” al qual ha arribat la representació minoritària de la Mesa General (UGT i CCOO) i una part del Govern Valencià no es pot qualificar més que de negatiu i insuficient. La desviació de l'IPC, a data de setembre de 2005, és d'un 1% i la previsió és que arribe al 4%. Gràcies a la proposta d'Economia al PAVACE ens enterm ara que L'augment que ve de Madrid és només del 3,05%, no del 3,14% que calculaven per a l'Administració de l'Estat, ni del ¡3,52%! que han intentat vendre des d'algun sindicat firmant (On ha anat a parar el mig punt que falta?).

Però, quin és el “magnífic” acord al que han arribat?:

1.      Dotació d'un Fons Addicional per import del 0,3 % de la massa salarial de cadascun dels sectors : educació, sanitat, justícia i administració del Consell, a distribuir en cadascuna de les meses sectorials.
Comentari: la distribució no té perquè ser generalitzada i els diners es poden destinar a productivitat, pagament de determinades tasques i funcions, reclassificacions de llocs de treball...
2.      Dotació d'un fons Addicional pel diferencial de l'IPC real, si aquest supera el 3%, amb el límit màxim del 0,4% de la massa salarial, per als sectors de la sanitat, justícia, educació i administració  del Consell.
Comentari: en compte d'aplicar una clàusula de revisió salarial i agafar un compromís d'un augment igual, si més no, a la desviació de l'IPC, ara en un 1%, només es comprometen a un 0,4%; és a dir, es renuncia, ara per ara, a un 0,6%.
3.      Creació d'un Fons de Pensions per a tots els empleats públics de la Generalitat Valenciana, amb una aportació del 0,3% de la massa salarial per als anys 2006 i un altre 0,3% per al 2007, que abastarà a tots els sectors abans esmentats.
Comentari: aquest és el aspecte més important per a les organitzacions que donen suport a l'acord. Què queda de la defensa del sistema públic de pensions?. Com una organització sindical pot defensar els fons privats i participar amb la gran banca amb la gestió de fons de pensions de treballadores i treballadors?. No seria més lògic defensar el sistema públic i que aquest 0,3% anara al salari directe de cada empleada i empleat públic? Perquè no es consulta al personal que treballa a la Generalitat Valenciana si vol un fons de pensió privat o que l'augment vaja al seu salari?. Quins interessos tenen els dos sindicats en els fons de pensions?. La resposta és fàcil i es pot trobar a les hemeroteques.
4.      En el mes de juny de l'any 2006, la paga extraordinària contindrà un 80% del complement de destí, i la paga corresponent al 100% d'aquest complement es percebrà al mes de desembre, consolidant-se en tots els sectors, l'any vinent.
Comentari: açò ja està signat a l'acord de Madrid entre el MAP i alguns sindicats, per tant no és cap novetat.
5.      Per als empleats de l'Administració del Consell, el complement compensatori no s'absorbirà per l'augment de les pagues extres acordades en l'Estat.
Comentari: Açò ja figura en l'acord de Madrid, però és la Mesa Sectorial de la Funció Pública la que ha de pactar-ho.

En conclusió: només s'assegura un 0,4% sobre l'augment general determinat pels Pressupostos de l'Estat. Un altre 0,3% depen de la negociació en cada sector, però no s'assegura que arribarà a tot el món. I l'altre 0,3% no el van a veure els funcionaris, sinó que va a un fons de pensions que acabarà sent una nova forma de finançament dels mateixos signants, com ho és el de l'Estat.

El Sindicat reclama la celebració d'un referèndum vinculant entre els treballadors i treballadores de la Generalitat per saber la seua opinió, més quan una part dels seus diners es destinarà a un fons de pensions privat, en comptes d'anar a la seua nòmina. A més a més, el Govern i els sindicats s'obliden de molts temes importants com ara: la reducció de la jornada laboral, els temes que afecten a la salut laboral (funcionament dels comités de seguretat i salut, les dotacions als serveis de prevenció, els plans de prevenció de riscos... etc.), l'actualització del Decret 24/97 d'indemnitzacions, la reducció de la taxa de temporalitat, la millora de les condicions laborals del personal itinerant...

Per tot açò, per la forma, per haver-se fet fora dels marcs negociadors que marca la legalitat vigent, però també pel fons, per la seua insuficiència i renúncia a la clàusula de revisió salarial, Intersindical Valenciana considera aquest acord com una nova agressió als 140.000 empleades i empleats públics i anuncia que manté les mobilitzacions convocades:
Concentracions al Palau de la Generalitat:
Divendres 21 d'octubre: a les 11 hores
Dijous 27 d'octubre:    a les 19 hores
Divendres 28 d'octubre:         a les 11 hores
Per la recuperació del poder adquisitiu!
Per la clàusula de revisió salarial!
Vine a les concentracions!
 

Convocatòria de Mesa General i concentracions

El Govern valencià ha convocat una MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA per DIJOUS 20 d'octubre, a les 13 hores a la Ciutat de la Justícia. El govern aprovarà, divendres 21 en el Ple l'acord retributiu. Per tant, continua amb la seua política de fets consumats, sense importat-li ni la forma ni el fons, sembla que tampoc li importa a UGT i CCOO.

Intersindical Valenciana manté totes les mobilitzacions convocades. ÉS MOLT IMPORTANT LA VOSTRA ASSISTÈNCIA, en especial a les dues primeres, no podeu faltar per demostra el nostre rebuig a aquesta forma d'actuar del govern i d'alguns sindicats.

Us esperem.

Concentracions al Palau de la Generalitat:

       Divendres 21 d'octubre: a les 11 hores
       Dijous 27 d'octubre: a les 19 hores
       Divendres 28 d'octubre: a les 11 hores

 

 
 

Negocia les retribucions només amb UGT i CCOO en el marc del PAVACE

Gerardo Camps trenca la negociació col·lectiva dels empleats públics
Menyspreu al conseller Peralta i als sindicats CEMSATSE, CSIF i Intersindical Valenciana en no convocar la Mesa General de la Funció Pública, órgan previst en la Llei 9/1987.

El conseller de Economia i Hisenda, Gerardo Camps, ha convocat a UGT i CCOO en solitari per a negociar les retribucions dels empleats públics de la Generalitat. CCOO i UGT tornen a sorprendre'ns amb el seu empeny per negociar al marge dels fòrums de negociació legalment establerts (ja ho van fer a Madrid, signant fora de la Mesa General de l'Estat). Es fa en el marc del PAVACE, pacte valencià per al repartiment de diners a patronal i certs sindicats en canvi de submissió davant les polítiques del Consell. Que se sàpiga, el PAVACE no és el fòrum de negociació de les qüestions retributives del personal al servei de la Generalitat, ja que existeix la Mesa General de la Funció Pública, prevista per la legislació bàsica de l'Estat (Llei 9/1987), de la qual formen part cinc sindicats i que està presidida pel conseller de Justícia i Administracions Públiques, Miguel Peralta, i no pel conseller de Economia i Hisenda.

Denunciem la marginació de CEMSATSE i Intersindical Valenciana d'aquesta reunió. Cal recordar que CEMSATSE és el sindicat més votat en el sector sanitari i que Intersindical Valenciana ho és en el sector d'Ensenyament, a part de ser el sindicat més votat en el conjunt de sectors depenents de la Generalitat. També denunciem que s'utilitze un fòrum en el que participa la patronal com a vehicle per a la negociació de qüestions que només afecten a l'Administració de la Generalitat i la representació dels seus treballadors.

Per això, els sindicats que conformen la Plataforma per la millora dels treballadors públics hem demanat al President de la Generalitat, Francisco Camps que, com cap de la seua administració, reconduesca la situació i ordene els seus consellers que es deixen de pugnes internes i que convoquen els òrgans legals de negociació per a donar satisfacció a les legítimes i justes aspiracions del personal al servei de la Generalitat.

Per la recuperació del poder adquisitiu!
Per la clàusula de revisió salarial!
No al Zero Patatero!!
 

 
 

STEPV-Iv demana mesures concretes i urgents per evitar la pèrdua de poder adquisitiu de les empleades i empleats públics davant l'augment considerable de la inflació del mes de setembre que situa l'IPC en el 3,7%

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) demana mesures concretes i urgents per evitar la pèrdua de poder adquisitiu de les empleades i empleats públics davant l'augment considerable de la inflació del mes de setembre que situa l'IPC en el 3,7%. Les empleades i empleats públics valencians han tingut l'any 2005 un augment salarial del 2,7% i tenen previst un augment per al 2006 del 3,05%, per contra la inflació dels nou primers mesos de l'any ja se situa en un 3,7%, molt allunyat del 2% previst pel govern espanyol, la qual cosa suposa que només en nou mesos, des de gener a setembre, ja s'ha perdut un 1% de poder aquisitiu, situació que pot agreujar-se si se confirma que a desembre se l'IPC es pot situar al voltant del 4%. 

El Sindicat considera que aquesta situació és insuportable per a les empleades i empleats públics que veuen com, any rere any, es perd poder adquisitiu sense que les Administracions Públiques prenguen mesures per impedir-ho. En eixe sentit, es denuncia que l'Acord signat, sense cap procés de consulta, entre el Ministeri d'Administracions Públiques i els sindicats CCOO, UGT i CSIF no estableix la clàusula de revisió salarial, no es dóna compliment a la sentència de l'Audiència Nacional que obligava a negociar les retribucions de les empleades i empleats públics, compromís electoral del PSOE, i només es preveu un augment del 3,05% per a l'any 2006,. En eixe sentit, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques continua sense abordar, des de fa anys, les negociacions retributives i laborals dels més de 140.000 empleades i empleat públics valencians, la qual cosa suposa, per a l'STEPV-Iv, un menyspreu evident i manifest cap al conjunt del personal que treballa a la Generalitat Valenciana.

STEPV-Iv demana que es revise l'acord signat pel MAP i alguns sindicats i que s'inicien negociacions reals entre la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i els sindicats presents en la Mesa General de Negociació per aturar aquesta situació. Les mesures concretes que es proposen són: l'establiment de la clàusula de revisió salarial, un augment salarial per damunt de l'IPC previst per compensar el poder adquisitiu perdut i la revisió del decret d'indemnitzacions de la Generalitat Valenciana.

Per acabar, STEPV-Iv informa que ha acordat la convocatòria de mobilitzacions, d'àmbit estatal i d'àmbit valencià, junt a d'altres sindicats, per als mesos d'octubre i novembre, coincidint amb la presentació dels Pressupostos de l'Estat i de la Generalitat Valenciana.

València, 15 d'octubre de 2005
 

 
 

Delegats i delegades de ANPE, CGT i Intersindical Valenciana es concentren davant la Generalitat.

Els sindicats ANPE, CGT i Intersindical Valenciana han realitzat una concentració davant el Palau de la Generalitat per exigir millores retributives i demanar la mediació del President de la Generalitat en la solució del conflicte.

La concentració d’avui, en la qual han participat un centenar de delegats i delegades dels sindicats ANPE, CGT i Intersindical Valenciana, s’enquadra dintre d’un calendari de mobilitzacions que es mantindrà durant tot el procés de tramitació a les Corts Valencianes del Projecte Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per l’exercici 2006.

A aquest calendari està previst mantenir les concentracions de delegats i delegades davant la Generalitat els dies 21 i 28 d’octubre, així com una gran concentració el dia 27 d’octubre a les 19 hores, a la plaça de Manises, coincidint amb la Presentació de l’Avantprojecte de Pressupostos a les Corts i no es descarta la convocatòria de mobilitzacions als centres de treball durant el mes de novembre si no es convoca la Mesa General per reprendre les negociacions.

A la concentració, exigint la negociació retributiva, s’ha sol·licitat, per part dels representants sindicals, una entrevista amb el President de la Generalitat. Es pretén  traslladar-li el malestar imperant entre els treballadors i treballadores públics, per la pèrdua de poder adquisitiu que genera la diferència entre els increments salarials anuals i l’increment real de l’IPC, així com demanar-li la seua mediació en el conflicte i la implicació amb la problemàtica dels seus empleats i empleades.

ANPE, CGT i Intersindical Valenciana volem posar de manifest, que valorem molt negativament la passivitat dels responsables del Consell de la Generalitat a l’hora d’assumir les reivindicacions dels seus treballadors i treballadores i exigim, com a mínim la mateixa sensibilitat que han demostrat altres governs de comunitats autònomes.

València, 14 d’octubre de 2005
 

 
 

ANPE, CEMSATSE, CGT, Intersindical Valenciana i SAE convoquen mobilitzacions.

Els sindicats exigeixen la negociació de les retribucions de les empleades i empleats públics.

Els sindicats ANPE, CEMSATSE, CGT, Intersindical Valenciana i SAE, han acordat convocar mobilitzacions per exigir la negociació de les retribucions i condicions laborals de les empleades i empleats públics que treballen a la Generalitat Valenciana. Davant del resultat de la Mesa General celebrada el passat 4 d’octubre, on l’Administració es va negar a negociar millores retributives que complementen la insuficiència dels acords signats pel Ministeri d’Administracions Públiques i els sindicats CCOO, UGT i CSIF, els sindicats convocants han decidit iniciar tot un seguit de mobilitzacions per pressionar a la Generalitat Valenciana a negociar.

ANPE, CEMSATSE, CGT, Intersindical Valenciana i SAE consideren molt negativa la resposta de la Generalitat Valenciana a les reivindicacions sindicals, doncs entre l’acord signat a Madrid i l’actuació del govern valencià, les empleades i empleats públics valencians continuaran perdent poder adquisitiu. A més a més, aquesta comunitat autònoma és una de les poques que no ha negociat un acord de condicions laborals i retributives que millore l’acord del MAP

Les reivindicacions d’aquestes organitzacions sindicals són: l’establiment d’una clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisitiu perdut durant els darrers anys. En concret, es demana mig, que haurien d’haver pujat de més els sous en 2005, la clàusula de revisió salarial per a 2005 i 2006, i un 1,5% addicional per a 2006 sobre el 3,1% que permetrà augmentar l’Estat, ja que l’IPC de 2005 estarà, segurament al voltant del 4%. D’altra banda, també es proposa la modificació del règim d’indemnitzacions per raons de serveis que no ha estat actualitat des de 1997.

Les accions acordades són:

 • Concentracions de delegats i delegades sindicals els dies 14, 21 i 28 d’octubre al Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de Manises) a les 11 hores.
 • Concentracions de les empleades i empleats públics durant el mes d’octubre i novembre als centres de treball i davant del Palau de la Generalitat a València i a les delegacions de la Generalitat a Castelló i a Alacant (les datesa es comunicaran en els propers dies).
 • Entrevistes amb les grups parlamentaris de les Corts Valencianes per lliurar-los les propostes unitàries amb la finalitat que presenten esmenes al projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
 • Altres accions que s’aniran comunicant en funció de la resposta de la Generalitat Valenciana a les reivindicacions sindicals i del projecte de Pressupostos que presente a les Corts valencianes.

Per altra part, ANPE, CEMSATSE, CGT, Intersindical Valenciana i SAE critiquen les pretensions de la Generalitat valenciana i d’ alguns sindicats d’aprovar un pla de pensions privat. Per aquestes organitzacions sindicals la partida destinada a aquest pla de pensions hauria de repercutir en la nòmina mensual dels empleats públics.

València, 13 d’octubre de 2005

 

 
 

La proposta de retribucions per a 2005 i 2006 és "zero patatero"

El Govern Valencià trenca la pau social 

La Mesa General celebrada hui, 4 d'octubre de 2005, ha acabat quasi abans de començar. La Conselleria d'Economia i Hisenda, en nom del Govern Valencià, ha afirmat que ja s'estava realitzant un esforç pressupostari per a complir l'acord de 23 de desembre de 2003 (que afecta al sector de l'Administració del Consell, no els altres sectors) i que això era tot. En resum: zero euros per a 2005 i per a 2006 el que diga Madrid.

La conselleria d'Economia i Hisenda ha enviat el Director General de Pressupostos, Ignacio Ventura, excusant l'absència del Secretari Autonòmic, José Manuel Vela, que era qui habitualment representa la conselleria. La intervenció del representant d'Hisenda ha estat realment penosa, ja que ha donat mostres de no saber distingir els diversos àmbits de representativitat i negociació. No ha donat resposta satisfactòria quan se li ha aclarit que no hi havia cap acord de Mesa General, sinó alguns acords sectorials.

Però és que el Conseller de Justícia i Administracions Públiques, a la pregunta de si avalava la postura del DG de Presupostos, ha manifestat que aquest "sabia més de números" i que els que deia segur que ho deia millor que ell mateix. No sabem si estava recolzant un company de govern o espolsant-se les puces.

Tots els sindicats hem anat abandonant la sala després d'intervindre. En conjunt, quasi tots han coincidit en dir que açò era previsible, tot i que alguns han manifestat que l'actitud de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques feia preveure que hi hauria algun tipus de proposta, per bé que es desconeixia quin abast podria tindre.

L'excusa de la Conselleria d'Economia (i del Govern Valencià, en definitiva), és que en la negociació del finançament sanitari en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera no s'han cobert les expectatives que tenia la Generalitat Valenciana. I això que s'ha aconseguit un 90% del que demanaven.

De forma que de nou el Govern Valencià pretén fer-nos pagans de la seua política destrellatada i despilfarradora. S'han atrevit a dir que no tenen diners la mateixa setmana que es van a gastar el que no tenen en els fastos d'inauguració del Palau de les Arts (al que ara anomenen Reina Sofia, possiblement per acusar a qui els critique d'antimonárquics i desviar l'atenció, que això sí saben fer-ho).

 

 
  -
 

 

 

Concentració de delegades i delegats sindicals
4 d'octubre, 12:00 hores, Ciutat de la Justícia, València
coincidint amb la Mesa General de la Funció Pública Valenciana

document a presentar en la Mesa

Els sindicats ANPE-Sindicato Independiente, Convergencia Estatal de Médicos y ATS (CEMSATSE), Àrea Pública de CGT, Intersindical Valenciana (Iv) i Sindicato de Auxilares de Enfermeria (SAE) han convocat una concentració de delegades i delegats sindicals per al dia 4 d'octubre, a les 12:00 hores, a la Ciutat de la Justícia, coincidint amb la Mesa General de la Funció Pública Valenciana.

Els sindicats convocants volen donar suport així a la negociació d'unes millores retributives significatives per a tot el personal que treballa al servei de la Generalitat, després de molts anys de reiterades pèrdues de poder adquisitiu.

L’ordre del dia de la Mesa està referit exclusivament a "Qüestions retributives". Per això, els sindicats CEMSATSE i Intersindical Valenciana, que estan presents en la Mesa General, presentaran una proposta basada en el manteniment del poder adquisitiu, inclosa la clàusula de revisió salarial per a 2005 i 2006, així com la recuperació de part del poder adquisitiu perdut en el passat. Així mateix, plantejaran la modificació del Decret 24/1997, que regula les indemnitzacions per raó del servei en la Generalitat, per estar desfasat.

 

 
 

La Mesa General s'ajorna al 4 d'octubre

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha desconvocat la reunió de la Mesa General prevista per al dia 26 de setembre i l'ha convocat per al dia 4 d'octubre. Els motius per l'ajornament cal trobar-los en "problemes d'agenda del Conseller" Peralta. Estem ja tan acostumats a aquests "numerets" que arribem a estar insensibilitzats, però la veritat és que és impresentable que MAI es complesquen les dates que es donen per a la negociació. Heus ací el que no s'ha complert només en setembre:

    - Abans del 15, constitució de les comissions de treball de la Llei de la Funció Pública
    - Reunió de la Junta de Portaveus de la Mesa General abans de la Mesa General
    - Convocatòria de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral

És incomprensible que el Conseller Peralta, que és l'encarregat de la negociació dels empleats públics SEMPRE tinga "problemes d'agenda". Però que no s'ha enterat encara que AQUESTA ÉS LA SEUA FAENA? O li haurem de cantar allò del Perales, "a qué dedica el tiempo libre"? I si no és aquesta la raó, que la diguen, que ja estem farts de tanta mitja veritat i tan poc compromís.

 

Les propostes d'Intersindical Valenciana per a la Mesa


 

 

Proposta conjunta de CEMSATSE i Intersindical Valenciana (amb el suport també per SAE i ANPE) per al primer punt de l'ordre del dia de la reunió de la Mesa General de 26 de setembre de 2005

Retribucions de 2005

A. Proposem que es calcule la diferència entre l'augment general de retribucions dut a terme amb efectes 1 de gener de 2005 respecte de les retribucions de 2004 i el percentatge d'augment de l'IPC de 2004 a la Comunitat Valenciana. En aquest cas, segons les dades obtingudes de l'Instituto Nacional de Estadística (INE), l'IPC de la Comunitat Valenciana fou en 2004 del 3,2% (veure Document número U que adjuntem), mentre que l'augment general fou d'un 2% més un 0,7%corresponent a l'augment del complement de destinació en les pagues extres. Per tant, la diferència és d'un 0,5%.

S'ha d'aplicar, per tant, un augment de l'import dels complements específics de 2005 dels llocs de treball del personal la gestió dels quals depén de la Conselleria de Sanitat (Institucions Sanitàries*), de la Conselleria d'Educació (personal docent no universitari) i de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (Administració del Consell de la Generalitat Valenciana) en la mateixa quantia que resulte de calcular el 0,5% del total de retribucions anuals de cada lloc de treball en 2004. Així mateix, s'incrementarà en la mateixa quantia l'import del complement autonòmic** assignat als llocs de treball dependents de la Direcció General de Justícia (Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana).

B. Proposem l'establiment de la clàusula de revisió salarial per a 2005, de forma que si en finalitzar l'any 2005 l'augment de l'IPC general de la Comunitat Valenciana haguera estat superior a l'augment efectiu de les retribucions en 2005, s'aplicarà un augment per tots els conceptes retributius pel percentatge que resulte de diferència. Els imports resultants d'aquest augment es sumaran a l'import dels complements específics (sectors de Sanitat, Educació i Administració del Consell) i el complement autonòmic (sector d'Administració de Justícia).

Retribucions de 2006

A. Proposem que els augments percentuals a aplicar en 2006 ho siguen sobre les retribucions anuals de 2005 augmentades en les quanties asenyalades en els apartats anteriors.

B. Proposem que, a més dels augments determinats per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, es dote un fons addicional de la Generalitat Valenciana amb una quantia equivalent al 1,5% de la massa salarial total de 2006. Els imports resultants d'aquest augment es sumaran a l'import dels complements específics (sectors de Sanitat, Educació i Administració del Consell) i el complement autonòmic (sector d'Administració de Justícia).

Aquest fons addicional es repartirà de la següent manera:

 • Un 1% de forma proporcional.
 • L'altre 0,5% es repartirà de forma lineal.

C. Proposem l'establiment de la clàusula de revisió salarial per a 2006, de forma que si en finalitzar l'any 2006 l'augment de l'IPC general de la Comunitat Valenciana haguera estat superior a l'augment efectiu de les retribucions en 2006, s'aplicarà un augment per tots els conceptes retributius pel percentatge que resulte de diferència. Els imports resultants d'aquest augment es sumaran a l'import dels complements específics (sectors de Sanitat, Educació i Administració del Consell) i el complement autonòmic (sector d'Administració de Justícia).

Actualització i modificació del Decret 24/1997

Proposem la creació d’una comissió de treball amb la missió d’estudiar i proposar un nou text del Decret 24/1997, del Govern Valencià, per la que es regulen les indemnitzacions per al personal al servei de la Generalitat Valenciana abans de finalitzar el proper mes de novembre, al voltant dels següents assumptes:

  • Actualització dels imports de tots els supòsits inclosos en el Decret actual.
  • Extensió de l’àmbit d’aplicació del Decret a tots els sectors al servei de la Generalitat.
  • Modificació del decret 24/1997, amb la introducció de diversos supòsits d’indemnitzacions per raons de servei que actualment no estan contemplats o ho estan de forma insuficient.

* Les referències al complement específic per al personal Sanitari podran estar referides així mateix al complement de productivitat fixa.
** Les referències al complement autonòmic de l'Administració de Justícia s'entendran referits al complement específic una volta s'aproven les Relacions de Llocs de Treball d'aquest personal i siga efectiva l'aplicació dels nous complements específics.

   
 

Perdida de poder adquisitivo del personal de las administraciones públicas desde 1990

AÑO

GOBIERNO

Incremento IPC (*)

Subida Salarial(**)

Pérdida Poder Adquisitivo

1991

PSOE

5.5

5.0

- 0.5

1992

PSOE

5.3

5.0

- 0.3

1993

PSOE

4.9

1.8

- 3.1

1994

PSOE

4.3

0.0

- 4.3

1995

PSOE

4.3

3.5

- 0.8

1996

PSOE

3.2

3.5

+ 0.3

1997

PP

2.0

0.0

- 2.0

1998

PP

1.4

2.1

+ 0.7

1999

PP

2.9

1.8

- 1.1

2000

PP

4.0

2.0

- 2.0

2001

PP

2.7

2.0

- 0.7

2002

PP

4.0

2.0

- 2.0

2003

PP

2.6

2.7***

+ 0.1

2004

PP

3.2

2.7***

- 0.5

Acumulado

PSOE + PP

50.3

34,1

- 16.2

Para el año 2005 se ha fijado una subida del 2’7%, en los mismos términos que los años 2003 y 2004.

El acumulado no es exactamente la subida porcentual del IPC ni de los salarios respecto al año 1990, pero nos sirve para hacer una valoración. La pérdida acumulada del poder adquisitivo varía muy poco de lo que sale en el cuadro.

En los años 1996 y 2004 están puestos los partidos que deciden la subida salarial, aunque no acaben gobernando esos años.

(*): Fuente INE (datos de diciembre del año anterior a diciembre del año referido).

(**): Subidas Salariales fijadas en los Presupuestos Generales del Estado para todo el personal empleado público. Estas subidas salariales obligan a las retribuciones básicas

(***): El 0’7% es el cálculo anual de lo que supone el 20% del complemento de destino que se aumenta la paga extra. En aquellas administraciones que ya tenían incorporado el complemento de destino en las pagas extras, el aumento para estos dos años es de un 2%, con lo que, la pérdida acumulada de su personal, se situaría en 17’6 puntos.

 

 

 

< anar al començament | intersindical | All-i-Oli | Principal >