Setembre 2004

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 4.832. Dimecres, 1 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 26 de juliol de 2004, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus d’ajudes i beques per al foment de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2004/8789]

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2004, del director general d’Universitats i Investigació, per la qual es prorroguen les ajudes per a grups de I+D+I adjudicades en convocatòries anteriors. [2004/F8905]

DOGV núm. 4.833. Dijous, 2 de setembre de 2004

DOGV núm. 4.834. Divendres, 3 de setembre de 2004

DOGV núm. 4835. Dilluns, 6 de setembre de 2004

DOGV núm. 4836. Dimarts, 7 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 21 de juliol del 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritzen els centres i programes de Compensació Educativa dels diversos nivells educatius en el curs 2004-2005. [2004/A8988]

DOGV núm. 4.837. Dimecres, 8 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Adjudicació de les obres de substitució de finestrals al centre Virgen del Milagro de Rafelbunyol. [2004/8876]

DOGV núm. 4838. Dijous, 9 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 20 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació denominat San Cristóbal II, i es modifica l’autorització al centre docent San Cristóbal els dos de Castelló de la Plana. [2004/8734]

DOGV núm. 4839. Divendres, 10 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport / Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme

ACORD de 2 de juliol de 2004, entre la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s’encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l’obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s’atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en tal reglamentació als centres educatius públics dependents de l’última que realitzen les ensenyances de Formació Professional Específica que permeten l’accés als citats carnets. [2004/M9056]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

–        Concurs número ATRD 10/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP José María Manresa Navarro a Sant Fulgenci (Alacant), Expt. A-97/031. [2004/X8525]

– Concurs número ATRD 50/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES 9 d’Octubre a Carlet (València), expt. V-93/102. [2004/X8517]

– Concurs número ATRD 20/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Errando Vilar a Almassora (Castelló), Expt. C-96/097. [2004/X8531]

– Concurs número ATRD 21/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Ximen d’Urrea a l’Alcora (Castelló), Expt. C-96/051. [2004/X8532]

– Concurs número ATRD 36/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut del centre CEIP Miguel Hernández a Orihuela (Alacant), expt. A-97/027. [2004/X8533]

– Concurs número ATRD 74/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Mestre Eduardo Martínez Ródenas a Benicarló (Castelló), expt. C-96/041. [2004/X8537]

– Concurs número ATRD 73/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Cap de l’Aljub a Santa Pola (Alacant), expt. A-96/074 [2004/X8538]

– Concurs número ATRD 72/04. redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Severo Ochoa a Elx (Alacant), expt. A-98/158. [2004/X8539]

– Concurs número ATRD 14/04. redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Manuel Foguet a Vinaròs (Castelló), Expt. C-97/013. [2004/X8527]

– Concurs número ATRD 80/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu al centre docent IES Benimàmet a València. [2004/8536]

– Concurs número ATRD 70/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Pere Maria Orts a Benidorm (Alacant), Expt. A-04/011 [2004/X8540]

– Concurs número ATRD 69/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES l’Almadrava a Benidorm (Alacant), Expt. A-98/011. [2004/X8541]

– Concurs número ATRD 68/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Mare de Déu del Remei a Alacant, Expt. A-03/005. [2004/X8542]

– Concurs número ATRD 67/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CP Mare de Déu Pobra a Xaló (Alacant), expt. A-95/143. [2004/X8543]

– Concurs número ATRD 46/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES nº 3 (antic M. Zaragoza) a la Vila Joiosa (Alacant), Exp. A-96/066. [2004/X8522]

– Concurs número ATRD 42/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES la Foia, IES Frare Ignacio Barrachina a Ibi (Alacant), Expt. A-96/065. [2004/X8546]

– Concurs número ATRD 52/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CP Evaristo Calatayud a Montserrat (València), Expt. V-96/111. [2004/X8547]

– Concurs número ATRD 51/04. redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Jaume I a Ontinyent (València), expt. V-94/101. [2004/X8545]

– Concurs número ATRD 66/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CP Sant Vicent Ferrer a Teulada (Alacant), expt. A-92/125 [2004/X8544]

– Concurs número ATRD 41/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut del centre IES Maria Ibars a Dénia (Alacant), Expt. A-98/002. [2004/X8548]

– Concurs número ATRD 48/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Azorín a Santa Pola (Alacant), expt. A-97/046. [2004/X8518]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Notificació a Carmen Arocas Sanchis. Expedient número 940/2002. [2004/F9119]

DOGV núm. 4840. Dilluns, 13 de setembre de 2004

DOGV núm. 4841. Dimarts, 14 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 26 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Petete, a València. [2004/M8974]

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2004, del secretari autonòmic de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana per al seu funcionament i per a la realització de l’inventari dels seus fons, convocades per orde de 8 de març de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOGV núm. 4.718, de 24.03.2004). [2004/8976]

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2004, del secretari autonòmic de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana per a la dotació d’equipament i per a la restauració dels seus fons (DOGV núm. 4.718, de 24.03.2004). [2004/M8975]

CORRECCIÓ d’errades a la Resolució de 4 d’agost de 2004, del director general d’Universitats i Investigació, per la qual s’adjudiquen ajudes per a grups d’I+D+I. [2004/A9197]

DOGV núm. 4842. Dimecres, 15 de setembre de 2004

DOGV núm. 4843. Dijous, 16 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número 04/2004-SE. Servici de digitalització de fons de la Biblioteca Valenciana, en Sant Miquel dels Reis. [2004/M9196]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Silvia María Soriano Limonge. [2004/9351]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María José Palanca Andreu. [2004/9352]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmico de Juan Miguel Chaqués Raga. [2004/9353]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Raquel Sabrina Murciano Peralta. [2004/9354]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Josefa Banacloy García. [2004/9355]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmico d’Iván Dorado López. [2004/9356]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Nuria Rodrigo Briz. [2004/9357]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmico de Concepción Mascarell Pérez. [2004/9358]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de José Pedro Montoliú Lozano. [2004/9360]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Agustín Sánchez Espinosa. [2004/9361]

DOGV núm. 4844. Divendres, 17 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades a la Resolució de 6 de maig de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres de Secundària, del cos de mestres al cos de professors de Secundària. [2004/A9407]

ORDRE d’1 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació denominat Lumen 1993 Centro de Estudios, SL, a València. [2004/F9415]

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes per a la realització d’estades de formació en empreses del professorat de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny. [2004/9411]

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2004/M9409]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2004/M9408]

DOGV núm. 4845. Dilluns, 20 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2004, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomena personal eventual. [2004/F9436]

DOGV núm. 4846. Dimarts, 21 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2004, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual convoca proves extraordinàries per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2004/M9524]

Citació a dia cert a Carolina Hernández Ygual. [2004/M9523]

Subhasta número 2000/19A. Reforma i ampliació del CP San Lorenzo Mártir, de Busot. [2004/M9467]

DOGV núm. 4847. Dimecres, 22 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2004, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l’administració de la Generalitat Valenciana. [2004/9410]

–        Expedient número 2004/056. Obres de reparació i rehabilitació de fatxades, renovació d’instal·lació elèctrica i desmuntatge i muntatge de falsos sostres al CP Eloy Coloma, de Xixona. [2004/F9589]

– Expedient número 2003/068. Obres de reparació d’estructura al CP Julio María López Orozco, d’Elx. [2004/F9590]

DOGV núm. 4848. Dijous, 23 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2004, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment de centres d’educació preescolar i d’altres institucions dedicades a l’atenció de la població menor de quatre anys dependents de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2004. [2004/9646]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2004, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2004. [2004/9647]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2004, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d’ensenyances musicals de grau elemental i/o mitjà durant l’exercici 2004. [2004/9648]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2004, del director general d’Ensenyament per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitas privades sense ànim de lucre, per a l’exercici 2004. [2004/9649]

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les beques per a l’estudi de la cultura valenciana. [2004/9624]

DOGV núm. 4849. Divendres, 24 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE d’1 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els XXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, per a xiquets i jóvens en edat escolar i s’aproven les bases per què es regiran estos. [2004/9658]

ORDRE de 13 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana per a 2004. [2004/9659]

DOGV núm. 4850. Dilluns, 27 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 6 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d’Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat Valenciana, per al curs 2004/05. [2004/X9660]

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen els annexos de la Resolució d’1 de setembre de 2003, de la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de monument, a favor del pantà d’Elx. [2004/X9650]

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el Programa Grups dins de la Campanya d’Activitats Nàutiques de la Generalitat Valenciana «A la mar 2005».[2004/X9749]

Expedient número 1/2004. Neteja de centres docents de la Comunitat Valenciana. [2004/X9644]

DOGV núm. 4851. Dimarts, 28 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Contracte d’obres en l’IES Maria Enríquez, de Gandia. [2004/X9706]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Pedro García Crespo. [2004/9329]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Óscar Parra Teodoro. [2004/9330]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Consuelo Hernández Guijarro. [2004/9331]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de José Miguel Monleón. [2004/9362]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Javier Redin Morales. [2004/9363]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Ana María Ruiz Martínez. [2004/9364]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Ana Vico Jiménez. [2004/9365]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Natalia Gallardo López. [2004/9366]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Minerva Jaime García. [2004/9367]

–        Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Julia Yuste Montesinos. [2004/9368]

DOGV núm. 4852. Dimecres, 29 de setembre de 2004

DOGV núm. 4853. Dijous, 30 de setembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número CNMY04/AC50A/113. Reconstrucció del pati de l’ambaixador Vich en el museu de Belles Arts, a València. [2004/M9848]

– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat del títol de Graduat Escolar, de Juana Magariño López. [2004/A9344]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Emilio González Moreno. [2004/9350]

– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat de títol de Tècnic Especialista, branca Delineació, especialitat Delineació Industrial, de Antonio Martínez Fernández.[2004/N9372]

– Informació pública d’expedició de duplicat del títol acadèmic de María Ángeles Collado Mesas. [2004/N9371]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Carmen Antón Macías. [2004/9333]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Vicenta Tormo Marín. [2004/9334]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Gregorio Mondaray Pozo. [2004/9373]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Yolanda Fransquet Planta. [2004/9375]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Garrido Vicent. [2004/9376]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Julia Yuste Montesinos. [2004/N9369]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Antonio Ochando Tuset. [2004/N9359]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Carlos Blasco García. [2004/N9332]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Vicente José Meliá Coma. [2004/9337]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Ana Monzonís Coves. [2004/9348]

– Informació pública d’expedició de duplicat del títol de BUP d’Antonio Francisco Díaz Ortega. [2004/N9335]

– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat del títol de BUP, de Javier García López. [2004/A9336]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Daniel Gallego Centeno. [2004/9338]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Carlos Gómez Gorris. [2004/9339]

– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat del títol de Graduat Escolar, de Juan José Grau Madrid. [2004/A9340]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Manuel Sánchez Marín. [2004/9341]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María del Mar Cabanes Requena. [2004/9342]

– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Alejandro Bonet Sospedra. [2004/F9345]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Teresa López Gascó. [2004/9346]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Antonio Puertos García. [2004/9347]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Antonio Cano Cano. [2004/9349]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Sabina Roselló Ramírez. [2004/N9370]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Estefanía Morote Fortuñ. [2004/A9374]