BOE Octubre 2006

 

Octubre 2006

 
  DOGV núm. 5.358. Dilluns, 2 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2006, del director general de Personal de Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen assessors de formació dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana. [2006/11151]

Concurs número CNMY06/PL55S/67. Alçament planimètric i topogràfic, redacció del projecte bàsic i d’execució i direcció i control de les obres de restauració de les cobertes de l’Església de la Mare de Déu del Pilar i Sant Llorenç, a València. [2006/M11113]

DOGV núm. 5359. Dimarts, 3 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 133/2006, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Monument, el tram històric de la séquia de Mislata a Quart de Poblet. [2006/11254]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

ACORD de 29 de setembre de 2006, del Consell, constituït en Junta General d’Accionistes, amb el caràcter d’Universal de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s’amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2006/11259]

– Concurs número ATCC 47/2006. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/S10520]

– Concurs número OB 170/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/S10508]

– Concurs número ATCC 4672006. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/A10518]

– Concurs número OB 172/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/A10513]

– Concurs número ATCC 49/2006. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/S10521]

DOGV núm. 5.360. Dimecres, 4 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 14 de juliol de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu en el Cos de Mestres convocat per Orde de 14 d’abril de 2005. [2006/M11155]
 

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2006, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana. [2006/11154]

ORDRE de 17 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el conveni de creació de l’Escola d’Educació Infantil Municipal d’Alboraya (València), per ampliació del nombre d’unitats. [2006/10524]

DECRET 134/2006, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Jardí Històric, el Jardí Botànic de la Universitat de València. [2006/F11289]

DOGV núm. 5361. Dijous, 5 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de setembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’establixen normes en relació amb les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari al servici de la Generalitat. [2006/11319]


CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de setembre de 2006, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana. [2006/11394]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIO de 12 de setembre de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de La Pobla Tornesa per a la prestació de servicis de certificació de firma electrònica. [2006/10730]

RESOLUCIO de 12 de setembre de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Federació Valenciana d’Associacions d’Alumnes d’Ensenyament Mitjà, per a l’assessorament als estudiants no universitaris de la Comunitat Valenciana. [2006/10729]

RESOLUCIO de 12 de setembre de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament del Verger per a la creació d’una Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2006/10728]

RESOLUCIO de 12 de setembre de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament de Pilar de la Horadada (Alacant), per a la reclassificació com a professional del Conservatori Elemental de Música “Mariana Baches” de titularitat municipal d’eixa localitat, amb canvi de domicili. [2006/10727]

RESOLUCIO de 12 de setembre de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament de Daya Nueva per a la creació d’una Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2006/10726]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades del Decret 134/2006, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Jardí Històric, el Jardí Botànic de la Universitat de València. [2006/11383] 

DOGV núm. 5362. Divendres, 6 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Nou Derramador a l’Institut d’Educació Secundària Núm.3 d’Ibi. [2006/10652]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que s’atribuïx la denominació específica de La Hoya de Buñol a l’Instituto de Educación Secundaria de Buñol. [2006/10651]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica d’Almussafes a l’Institut d’Educació Secundària d’Almussafes. [2006/10648]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de La Nucia a l’Institut d’Educació Secundària de la Nucia. [2006/10647]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica de l’Institut de Formació Professional Superior Pla del Quint de Mislata per la de Mislata. [2006/10646]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Guillem d’Alcalà a l’Institut d’Educació Secundària de la Pobla de Farnals. [2006/10645]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica d’Alameda a l’Instituto de Educación Secundaria Núm.1 d’Utiel. [2006/10653]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Benicalap a l’Institut d’Educació Secundària Núm.36 de València.[2006/10654]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de La Canal de Navarrés a l’Instituto de Educación Secundaria de Navarrés. [2006/10655]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Gaia a l’Institut d’Educació Secundària núm.4 de Sant Vicent del Raspeig. [2006/10656]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica del Centre de Formació de Persones Adultes San Carlos d’Ontinyent per la de Sant Carles. [2006/10658]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Las Norias a l’Instituto de Educación Secundaria de Monforte del Cid. [2006/10659]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de La Canal a l’Institut d’Educació Secundària núm. 3 de Petrer. [2006/10666]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica de l’Institut d’Educació Secundària Professor José Viguer de València per la de Joanot Martorell. [2006/10665]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Núm.1 – Libertas a l’Instituto de Educación Secundaria Núm.1 de Torrevieja. [2006/10664]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica del Centre de Formació de Persones Adultes Trànsits de València per la de Parc de l’Oest. [2006/10663]

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Veles e Vents a l’Institut d’Educació Secundària Núm. 4 de Torrent. [2006/10662]

DOGV núm. 5364. Dimarts, 10 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 18 de setembre del 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a l’adquisició del lot fundacional de centres de lectura pública de nova creació de la Comunitat Valenciana. [2006/10866]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.

Concurs número OB 183/2006. Contractació de l’obra relativa a centre docent IES Nuevo Zona Tulell a Alcira.  [2006/S11276]

DOGV núm. 5365. Dimecres, 11 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 147/2006, de 6 d’octubre, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Monument, l’església arxiprestal de la Mare de Déu dels Àngels de Chelva. [2006/11598]

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2006/F11445]

Correcció d’errors de l’anunci del concurs número  17/2006, servici de vigilància en el Complex Educatiu Velluters de València. [2006/S11558]

DOGV núm. 5366. Divendres, 13 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2006, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per Orde de 13 de març de 2006. [2006/11560]
 

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2006, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 13 de març de 2006. [2006/11562]

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus, per la qual es modifica la Resolució de 28 d’agost de 2006 de concessió d’ajudes per a la realització d’actuacions de restauració i conservació de ponts, aqüeductes, pous de neu i la resta de construccions hidràuliques d’interés patrimonial de la Comunitat Valenciana. [2006/M11446]

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa de Pares en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/F11213]

Concurs núm. 02/2006. Servici de revisió tècnic legal de 369 instal·lacions de calefacció/climatització i de 183 depòsits d’emmagatzemament de combustibles en els centres docents de les províncies de Castelló i València. [2006/11402]

DOGV núm. 5367. Dilluns, 16 d’octubre de 2006

DOGV núm. 5368. Dimarts, 17 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 146/2006, de 6 d’octubre, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de monument, l’església de Sant Andreu de l’Alcúdia. [2006/11656]

DECRET 148/2006, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual es declaren Béns d'Interés Cultural, amb la categoria de Monument, els assuts de les séquies del Tribunal de les Aigües de València i de la séquia Real de Moncada, situats a València, Paterna, Quart de Poblet i Manises, i es declara el conjunt històric que formen. [2006/11675]

DECRET 153/2006, de 13 d’octubre, del Consell, pel qual es crea una escola superior de Ceràmica a l’Alcora. [2006/11812]

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2006, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l’administració de la Generalitat. [2006/11447]

Concurs número 01/2006. Servici de revisió tècnic legal i inspeccions periòdiques per organismes de control autoritzat d’instal·lacions de baixa tensió en 477 centres docents. [2006/F11827]

DOGV núm. 5369. Dimecres, 18 d’octubre de 2006

DOGV núm. 5370. Dijous, 19 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades del Decret 148/2006, de 6 d’octubre, del Consell, pel qual es declaren Béns d’Interés Cultural, amb la categoria de Monument, els assuts de les séquies del Tribunal de les Aigües de València i de la séquia Real de Moncada, situats a València, Paterna, Quart de Poblet i Manises, i es declara el conjunt històric que formen. [2006/11925] 

DOGV núm. 5371. Divendres, 20 d’octubre de 2006

DOGV núm. 5372. Dilluns, 23 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2006, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista d’aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos Mestres, en el procediment selectiu convocat per l’Orde de 13 de març de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l’adquisició de noves especialitats. [2006/11156]

 

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2006, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista d’aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos de professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per Orde de 13 de març de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l’adquisició de noves especialitats. [2006/11157]

CORRECCIÓ d’errades a l’Orde de 17 d’agost del 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el conveni de creació de l’Escola d’Educació Inafntil Municipal d’alboraya (València), per ampliació del nombre d’unitats. [2006/11973]

RESOLUCIÓ de 10 d’octubre del 2006, del director general d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d’autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d’Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2006-2007. [2006/12068]

– Expedient número 03/02/005R. Reformat addicional a reparacions diverses en el CP Real Blanc, de Cocentaina (Alacant). [2006/M11096]

– Expedient número 2006/052. Renovació del tancament metàl·lic en l’IES Montserrat Roig d’Elx (Alacant). [2006/M11097]

DOGV núm. 5373. Dimarts, 24 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11181]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11185]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11186]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11187]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11188]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11190]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11191]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11192]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11193]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11194]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11195]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11196]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11197]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11198]

– Expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11199] 

DOGV núm. 5374. Dimecres, 25 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes per a la realització d’estades de formació en Empreses del professorat de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny. [2006/12083]

ORDRE d’11 de setembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova la carta de servicis del Servici de Formació del Professorat. [2006/11456]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs núm. ATCC 50/06. Assistència Tècnica de Control de Qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/11279]

Conselleria de de Cultura, Educació i Esport

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11201]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11202]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11203]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11349]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11350]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11351]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11352]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11353]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11354]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11355]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11356]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11357]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11358]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11359]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11360]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11361]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11362]

DOGV núm. 5375. Dijous, 26 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 30 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat Número 43. [2006/12368]

DOGV núm. 5376. Divendres, 27 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 30 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat Alborache-Macastre. [2006/M12331]

ORDRE de 30 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat Escoles del Xúquer. [2006/M12332]

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen huit beques convocades per Orde de 29 de maig de 2006 (DOGV núm. 5.278, de 12 de juny de 2006). [2006/12085]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana

Concurs número OB 196/2006. Execució d’obra relativa a centre docent. [2006/A12359]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Adjudicació expediente 55/2005. Construcció i substitució parcial de la tanca en C.P. Sarthou Carreres de Vila-real (Castelló). [2006/11348]

– Adjudicació expedient núm. CNMY06/EN00D/57. Muntatge, arrendament i desmuntatge de mòduls prefabricats destinats a centres públics d’educació infantil, primària i secundària de la Comunitat Valenciana. [2006/11556]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11363]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11364]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11365]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11366]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11367]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11368]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11369]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11373]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11372]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11371]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/11370]

DOGV núm. 5377. Dilluns, 30 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 19 de setembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Les Enfants”, de Moncada (València). [2006/11404]

ORDRE de 20 de setembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat concertat “Los Ángeles”, de València, per canvi de titularitat. [2006/11403]

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca l’activitat de les Escoles Viatgeres per a l’any 2007. [2006/12084]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2006 de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adjudiquen el Premi i l’Accèssit de la fase de la Comunitat Valenciana del VII Concurs Hispanoamericà d’Ortografia de l’any 2006 convocat per la Resolució de 29 de juny de 2006 de la Direcció General d’Ensenyament (DOGV de 7 de juliol de 2006). [2006/M12459]

DOGV núm. 5378. Dimarts, 31 d’octubre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 14 de juliol de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés i accessos als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 14 d’abril de 2005. [2006/M12464]

Correcció d’errades de la Resolució de 14 de juliol de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu en el cos de Mestres convocat per Orde de 14 d’abril de 2005. [2006/S12465]

ORDRE de 24 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’establixen els requisits d’experiència docent per a impartir l’especialitat de Dolçaina en els centres públics i privats d’ensenyança de música de grau mitjà de la Comunitat Valenciana. [2006/Q12463]

ORDRE de 4 d’octubre de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics durant l’any 2006. [2006/11971]

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s’adjudiquen ajudes econòmiques per al desentrollament de la Primera Fase dels Programes de Garantia Social, per a les modalitats d’Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l’Orde de 30 de març de 2006 (DOGV NÚM. 5.260, 17.05.2006). [2006/12457]

DECRET 164/2006, de 27 d’octubre, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Monument, la cartoixa de Portaceli, de Serra. [2006/12554]

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 3 d’octubre de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2006/M12469]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número OB 202/2006. Execució d’obra relativa a centre docent. [2006/A12433]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Expedient número CNMY06/EN00D/51. Subministrament del diari ABC als centres públics d’ensenyança no universitària dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/M12470]

   
 

BOE Octubre 2006

   
  BOE 239 de 6/10/2006 

Orden ECI/3056/2006, de 29 de septiembre, por la que se convocan ayudas para el establecimiento de agrupaciones de centros docentes para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes.

BOE 242 de 10/10/2006 

Orden ECI/3096/2006, de 25 de septiembre, por la que se convocan ayudas destinadas a los alumnos de 5.º y 6.º de educación primaria, para el desarrollo de la actividad de Escuelas Viajeras durante 2007. 

Orden ECI/3097/2006, de 27 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de «Centros de Educación Ambiental» durante el año 2007.

BOE 247 de 16/10/2006

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del Concurso de suministro para el montaje, arrendamiento y desmontaje de módulos prefabricados con destino a centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana. 

BOE 248 de 17/10/2006

Orden ECI/3183/2006, de 28 de septiembre, por la que se prorroga la permanencia en centros en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. 

BOE 249 de 18/10/2006

Orden ECI/3193/2006, de 6 de octubre, por la que se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito nacional, que deben convocarse durante el curso 2006/2007, para funcionarios de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE 250 de 19/10/2006

Resolución de 11 de septiembre de 2006, de la Secretaría General de Educación, por la que se publica la relación de beneficiarios de las ayudas correspondientes al Programa Iberoamericano de Cooperación Escolar durante el curso 2006/2007. 

Orden ECI/3217/2006, de 27 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el período lectivo de 2007. 

BOE 251 de 20/10/2006 

Orden ECI/3235/2006, de 22 de septiembre, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de Integración «Aulas de la Naturaleza» durante el verano de 2006. 

Orden ECI/3236/2006, de 29 de septiembre, por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria de becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación. 

Orden ECI/3237/2006, de 29 de septiembre, por la que se hace público el concurso para otorgar becas de formación en investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Centro de Investigación y Documentación Educativa. 

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2006-2007.

BOE 254 de 24/10/2006

Corrección de erratas de la Orden ECI/3183/2006, de 28 de septiembre, por la que se prorroga la permanencia en centros en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos.