Octubre 2004

 
  DOGV núm. 4854. Divendres, 1 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a la microfilmació i digitalització de la documentació històrica dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2004/X9885]

Correcció d’errades de la Resolució de 4 d’agost de 2004, del secretari autonòmic de Cultura i Política Lingüística, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d’ajudes a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana per a la dotació d’equipament i la restauració de fons. [2004/X9886]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2004, del secretari autonòmic de Cultura i Política Lingüística, per la qual s’adjudica una beca de restauració d’etnologia, vacant com a conseqüència d’una renúncia. [2004/Q9894]

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2004, de la directora general del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es regula el procediment de gestió del Fitxer d’Experts Docents per a impartir cursos de Formació Professional als centres de Formació de titularitat de la Generalitat Valenciana, s’amplien les especialitats i s’obri nou termini de presentació de sol·licituds i d’actualització de mèrits. [2004/9811]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Expedient número CNEM04/PL50A/15. Obres d’emergència de consolidació i restauració del cantó del claustre major de la Cartoixa de Vall de Crist, en Altura. [2004/F9587]

DOGV núm. 4855. Dilluns, 4 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2004, de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu núm. 208/04 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2004/X9955] 

DOGV núm. 4856. Dimarts, 5 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde d’1 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els XXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per a xiquets i jóvens en edat escolar i s’aproven les bases per les quals es regiran estos. [2004/X10019]

Correcció d’errades del concurs núm. 04/04-SE, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca a concurs el servici de digitalització de la Biblioteca Valenciana. [2004/X10020] 

DOGV núm. 4857. Dimecres, 6 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 183/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2004/10082]

Subhasta número DGD.04.SE.01. Servici de neteja de les escoles de la mar de Burriana i Benicàssim. [2004/F10051]

DOGV núm. 4858. Dijous, 7 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2004, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista d’aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de mestres, en el procediment selectiu convocat per l’Orde de 4 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l’adquisició de noves especialitats. [2004/A9813]

Correcció d’errades de la Resolució de 7 d’abril de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes al mobiliari de biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana. [2004/10177]

DECRET 187/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a Albal. [2004/10135]

DECRET 188/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual crea un institut d’Educació Secundària a Burjassot. [2004/10136]

DECRET 189/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a Monforte del Cid. [2004/10137]

DECRET 190/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a Monserrat. [2004/10138]

DECRET 191/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual crea un institut d’Educació Secundària a Orihuela. [2004/10139]

DECRET 192/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un Institut d’Educació Secundària a Paterna. [2004/10140]

DECRET 193/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual crea un institut d’Educació Secundària a Sant Vicent del Raspeig. [2004/10141]

DECRET 194/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a Torrent. [2004/10142]

DECRET 195/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual crea un Institut d’Educació Secundaria a la Vall d’Uixó. [2004/10143]

DECRET 196/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a Vila-real. [2004/10144]

DOGV núm. 4859. Divendres, 8 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 7 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’establix la implantació i organització de la formació professional específica en la modalitat a distància a la Comunitat Valenciana. [2004/X10193]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2004, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista d’aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de professors d’Ensenyament Secundari, en el procediment selectiu convocat per Orde de 4 de maig de 2004, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l’adquisició de noves especialitats. [2004/9814]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2004, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 4 de maig de 2004. [2004/9815]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2004, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escola Oficial d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per Orde de 4 de maig de 2004. [2004/9816]

DECRET 204/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es concedix la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural al senyor José Esteve Edo. [2004/10130]

DECRET 205/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es concedix la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural al Betlem de Tirisiti. [2004/10132]

DECRET 206/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual concedix la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural als Pelegrins de les Useres. [2004/10133]

DECRET 207/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es concedix la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural al Reial Col·legi Seminari Corpus Christi de València. [2004/10134]

DOGV núm. 4864. Lunes, 18 de octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 8 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 24 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es regula l’obtenció del Certificat de Capacitació o del Diploma de Mestre de Valencià dins dels estudis conduents a l’obtenció de les diferents titulacions universitàries. [2004/10465]

Adjudicació definitiva de diverses obres. [2004/X10508]

DOGV núm. 4865. Dimarts, 19 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d’alumnes de centres i programes municipals de Formació de Persones Adultes, convocades per l’Orde de 13 d’abril de 2004 (DOGV número 4.762 de 27 de maig). [2004/X10536]

DECRET 227/2004, de 15 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un Institut d’Educació Secundària a Massanassa. [2004/X10548]

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2004/10582]

DOGV núm. 4866. Dimecres, 20 d’octubre de 2004
DOGV núm. 4867. Dijous, 21 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 3 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat concertat Nuestra Señora del Rebollet, d’Oliva (València), per canvi de titularitat. [2004/A10514]

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven nous programes de garantia social a impartir en instituts d’Educació Secundària i en centres públics específics d’Educació Especial, per al curs 2004/2005. [2004/X10606]

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 28 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes de garantia social, per a les modalitats d’Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l’Orde de 31 de maig de 2004 (DOGV núm. 4.771, 09.06.2004). [2004/A10620]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven els Programes de Garantia Social a impartir en instituts d’Educació Secundària i en centres públics específics d’Educació Especial, per al curs 2004/05. [2004/X10621]

DOGV núm. 4868. Divendres, 22 d’octubre de 2004
DOGV núm. 4869. Dilluns, 25 d’octubre de 2004
DOGV núm. 4870. Dimarts, 26 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats i processos previs en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d’Educació Infantil, Primària, Educació Especial i primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en instituts d’Educació Secundària dependents de l’àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2004/X10475]

DOGV núm. 4871. Dimecres, 27 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 233/2004, de 22 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l’Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres de la Comunitat Valenciana. [2004/Q10896]

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2004, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen la formació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2004. [2004/X10827]

DECRET 231/2004, de 22 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural el Conjunt Històric de Catí. [2004/X10894]

DOGV núm. 4872. Dijous, 28 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 13 d’octubre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats i processos previs en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d’Educació Infantil, Primària, Educació Especial i primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en instituts d’Educació Secundària dependents de l’àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2004/10972]

ORDRE de 31 d’agost de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Jesús-Kind, de València. [2004/X10513]

ORDRE d’1 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat concertat Asunción de Nuestra Señora - Pío XII, d’Alboraya (València), per canvi de titularitat. [2004/A10535]

ORDRE d’1 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’ampliació d’ensenyaments en els graus elemental i mitjà al Conservatori Professional de Música Perfecto García Chornet, de titularitat de l’Ajuntament de Carlet (València). [2004/A10516]

ORDRE de 3 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, segon cicle, denominat La Aurora II, a València. [2004/X10506]

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen noves ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes de garantia social, per a les modalitats d’iniciació professional i per a alumnat amb necessitats educatives especials, convocades per l’orde de 31 de maig de 2004 (DOGV núm. 4.771, 09.06.2004). [2004/X10593]

DOGV núm. 4873. Divendres, 29 d’octubre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 31 d’agost de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, l’autorització d’una unitat d’Educació Especial (suport a la integració) i la modificació de l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat Alonai, de Santa Pola (Alacant). [2004/F10768]

ORDRE d’1 de setembre. de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es crea una secció d’Educació Secundària a Alcàsser. [2004/M10773]

ORDRE d’1 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Encarna Landete y Ana Boix, a lúdia (València). [2004/A10731]

ORDRE de 3 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat Inmaculada, d’Alacant. [2004/A10769]

ORDRE de 3 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2004/F10772]

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació / Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament i de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament dels Programes de Garantia Social de les modalitats de formació ocupació, iniciació professional i per a alumnat amb necessitats educatives especials, per al curs 2004/2005, promoguts per entitats col·laboradores i centres públics. [2004/10584]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Expedient número 2001/30AR. Reformat addicional a ampliació d’una unitat d’E.I., lavabos infantils i porxes al CP Virgen de la Salud, d’Onil. [2004/M10736]

– Expedient número CNMY04/EN00D/60. Subministrament de material amb destinació a cicles formatius. [2004/X10995]