Maig 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 4997. Dimarts, 3 de maig de 2005
DOGV núm. 4998. Dimecres, 4 de maig de 2005 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 d’abril de 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució del vicepresident del Consell Escolar Valencià. [2005/4687]

ORDRE de 22 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució d’un membre del Consell Escolar Valencià. [2005/4688] 

DOGV núm. 4999. Dijous, 5 de maig de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 19 d’abril del 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena els càrrecs del Comité Valencià de Disciplina Esportiva. [2005/4697]

DOGV núm. 5000. Divendres, 6 de maig de 2005 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 15 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a l’assistència de tècnics i professionals a activitats de formació en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport, durant l’any 2005. [2005/X4712]

ORDRE de 15 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2005, ajudes a la realització d’actuacions de restauració i conservació de ponts, aqüeductes, pous de neu i la resta de construccions hidràuliques d’interés patrimonial de la Comunitat Valenciana. [2005/X4719]

ORDRE de 21 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions a les universitats de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de la investigació en ciències de l’esport durant l’any 2005. [2005/X4705]

ORDRE de 6 d’abril de 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen per mitjà de l’Institut Valencià de la Música, beques per al perfeccionament de músics jóvens, en centres nacionals i internacionals, durant l’any 2005 i el curs acadèmic 2005/2006, i s’aproven les bases corresponents. [2005/X4756]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les beques de formació de personal tècnic en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana. [2005/X4862]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de Monument, a favor de l’Ajuntament del Toro, a la província de Castelló. [2005/X4852]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’establix el calendari i el procediment per a la inscripció, admissió i matriculació de l’alumnat en els cicles formatius de grau superior, per al curs 2005/2006. [2005/M4861]

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 31 de març de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional Específica. [2005/A4860]

Acadèmia Valenciana de la Llengua

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 2/2005, de 29 de març, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), adoptat en la reunió plenària de 9 de febrer de 2005, pel qual s’aprova el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià. [2005/4906]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Expedient número PL04/2005. Creativitat, planificació i difusió en diferents suports de la publicitat de promoció del valencià. [2005/X4838]

DOGV núm. 5001. Dilluns, 9 de maig de 2005

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2005, de la directora general del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’amplien les especialitats del Fitxer d’Experts Docents per a impartir cursos de Formació Professional als centres de Formació de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2005/X4907] 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Subhasta número 3/2004. Instal·lació elèctrica a l’IES Barri del Carme de València. [2005/M4954]

– Subhasta número 24/2004. Canvi de finestrals i adequació nucli lavabos al centre Luis Vives de Puçol. [2005/M4955] 

DOGV núm. 5002. Dimarts, 10 de maig de 2005 

ORDRE de 15 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “Tame Formación”, de Mislata (València). [2005/X4309] 

– Subhasta número 5/2005. Tanca a l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja. [2005/S4952]

– Subhasta número 10/2005. Reparacions diverses al centre Verge de la Salut (ctra. Alfauir-Rótova) de Rótova. [2005/M4951] 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Expedients núm. CNEM04/PL50A/42 i CNEM05/PL50A/4. [2005/X4969] 

DOGV núm. 5003. Dimecres, 11 de maig de 2005 

ORDRE de 15 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat “Escuela de Sistemas Informáticos”, de València, per canvi de titularitat. [2005/X4428] 

ORDRE de 15 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat concertat “San Jaime Apóstol”, de Moncada (València), per canvi de titularitat. [2005/X4431] 

ORDRE d’1 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació denominat “El Valle”, a Alacant. [2005/X4432] 

ORDRE d’1 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “La Estrella”, a València. [2005/X4435] 

ORDRE de 28 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’annex de l’Orde de 22 de juliol de 2004, per la qual es resolen els expedients d’incorporació, de pròrroga, de concerts provisionals i de modificació dels concerts educatius amb els centres docents privats. [2005/X4436] 

ORDRE de 31 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a l’Escola d’Educació Infantil Municipal de Monserrat (València). [2005/X4437] 

ORDRE de 31 de gener 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per ampliació d’unitats a l’Escola d’Educació Infantil Municipal de primer cicle denominada “La Rambleta” de Moncada (València). [2005/X4438]

ORDRE de 3 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Sagrada Familia”, de Massamagrell (València). [2005/X4439] 

ORDRE de 28 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “Centro Enseñanza Cooperativa Salus”, de Castelló de la Plana. [2005/X4441] 

ORDRE de 31 de gener 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per ampliació d’unitats a l’Escola d’Educació Infantil Municipal de primer cicle denominada “la Creu” de la Pobla de Farnals (València). [2005/X4442] 

Concurs número CNMY05/RE78A/50. Obres d’ampliació a 3 unitats d’Educació Infantil al Col·legi Públic pintor Camarón, de Segorbe (Castelló). [2005/X5048] 

Expedient número 2003/008. Reparació d’estructura en l’IES La Nía, d’Aspe (Alacant). [2005/X5008] 

DOGV núm. 5004. Dijous, 12 de maig de 2005 

ORDRE de 20 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l’organització d’activitats de renovació pedagògica i de formació del professorat. [2005/4673] 

ORDRE de 21 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen beques academicoesportives per a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana matriculats en centres oficials d’ensenyament. [2005/X5051] 

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2005 de la Direcció General d’Ensenyament per la qual es dicten instruccions per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del llibre d’escolaritat de l’ensenyança bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2005/X4732] 

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del Llibre de Qualificacions de la Formació Professional en la Comunitat Valenciana. [2005/X4757] 

RESOLUCIÓ de 20 d’abril del 2005 de la direcció general d’Ensenyament per la qual es dicten instruccions per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del Llibre de Qualificacions de Batxillerat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2005/X4759] 

DOGV núm. 5005. Divendres, 13 de maig de 2005
DOGV núm. 5006. Dilluns, 16 de maig de 2005
 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2005, de la Direcció general d'Ensenyament, sobre el servici complementari de menjador dels centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2005/2006. [2005/M5302] 

DOGV núm. 5007. Dimarts, 17 de maig de 2005 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Nuestra Señora de la Consolación”, de Castelló de la Plana. [2005/X4844]

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2005, del secretari autonòmic d’Esport, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament dels plans d’especialització esportiva i adquisició de material immobilitzat, durant l’any 2005. [2005/X4853]

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2005, del secretari autonòmic d’Esport, per la qual es resol l’import pendent de concedir de la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de plans d’especialització esportiva i adquisició de material immobilitzat durant l’any 2005. [2005/X4855]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2005/2006. [2005/A5303]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual es concedixen ajudes al centre i programes de compensació educativa corresponent al curs 2004-2005. [2005/F5344]

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d’Alacant, per la qual es resol definitivament l’ampliació del Pla d’Inversions corresponent a l’Addenda del conveni de col·laboració per a l’execució d’instal·lacions esportives entre la conselleria de Cultura i Educació i les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València. [2005/X4856] 

DOGV núm. 5008. Dimecres, 18 de maig de 2005 

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació / Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 92/2005, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat, pel que crea i regula l’Institut Valencià de Qualificacions Professionals. [2005/5469]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, del director general de Personal Docent, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d’admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 14 d’abril de 2005, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d’espanyol per a estrangers. [2005/A5489]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, del director general de Personal Docent, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d’admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el Cos de Mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 14 d’abril de 2005, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d’espanyol per a estrangers. [2005/S5490]

ORDRE de 23 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, i es modifica l’autorització del nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat “Minerva”, de Paterna (València). [2005/X4842]

ORDRE de 23 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Redolins”, de València. [2005/X4843]

ORDRE de 23 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza el canvi de domicili i de titularitat de part de les unitats autoritzades en el centre “Academia Jardín”, de València, per a impartir cicles formatius de grau mitjà, a favor del centre “C.A.J.”, de València, es modifica l’autorització d’estos dos centres i es concedix al centre “Academia Jardín” autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle. [2005/X4846]

ORDRE de 23 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2005/X4847]

ORDRE de 25 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s’especifiquen en l’annex. [2005/X4848]

ORDRE de 26 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Garabatos”, a València. [2005/X4841]

ORDRE de 22 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’annex de l’Orde de 7 de juliol de 2004 per la qual es resolen els expedients de modificació i d’accés als sistemes de finançament de les unitats de segon cicle d’Educació Infantil dels centres de titularitat de les corporacions locals, altres administracions públiques i de titularitat privada concertats en ensenyament bàsic, per al curs 2004/2005. [2005/X4850]

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2005, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual s’adjudiquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2005/X4963]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de març de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’elabora la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de l’any 2005, corresponent a resultats de l’any 2004. [2005/A5403] 

DOGV núm. 5009. Dijous, 19 de maig de 2005 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres de secundària, del Cos de Mestres al Cos de Professors de Secundària. [2005/X4970] 

RESOLUCIÓ de 11 de maig de 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual s’establix la dotació econòmica dels Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica, convocats per l’Orde de 31 de març de 2005. [2005/F5475] 

DOGV núm. 5010. Divendres, 20 de mayo de 2005 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïxen les vacants anunciades per la Convocatòria 26/2005, de 15 de febrer de 2005 (DOGV núm. 4.954, de 25 febrer de 2005). [2005/M5560]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 25/2005, de 16 de febrer de 2005 (DOGV núm. 4.954, de 25 febrer de 2005). [2005/F5563]

CORRECCIÓ d’errades a l’Orde de 17 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat Escuela Internacional de Nuevas Tecnologías, d’Alacant. [2005/A5553]

DOGV núm. 5011. Dilluns, 23 de maig de 2005
DOGV núm. 5012. Dimarts, 24 de maig de 2005
 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2005, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’anuncia la convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de servicis per a professors d’Ensenyament Secundari, durant el curs 2005/2006, en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat Valenciana. [2005/M5686] 

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en els nivells d’Educació Infantil, primer cicle, Batxillerat i Educació Especial (suport a la integració) al centre docent privat Gençana, de Godella (València). [2005/F5691]

ORDRE de 29 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes al sector de la dansa de la Comunitat Valenciana. [2005/5549]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a la millora d’instal·lacions informàtiques de les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana dins del Programa d’Informatització Comuna de les Biblioteques Valencianes i el programa Internet en les Biblioteques. [2005/M5726]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es fa pública la relació d’activitats reconegudes d’interés formatiu i pedagògic realitzades durant el 4t trimestre de 2004 i 1r trimestre de 2005. [2005/5049]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s’establixen els torns d’examen per a l’obtenció de certificats administratius de coneixements de valencià, s’incrementa la quantitat de comissions examinadores i es nomenen els seus membres. [2005/5748]

– Concurs 01/05-SE. Servici de neteja de les instal·lacions de la Biblioteca Pública d’Alacant i Pública de Valéncia. [2005/5722]

– Subhastes números 2001/29A i 2004/018. Condicionament de planta baixa a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alacant i reparació de tanca i calefacció a l’IES Azorín de Petrer (Alacant). [2005/F5812]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, CIEGSA

Concurs número C-004/2005. Subministrament per a l’equipament de centres docents. [2005/F5717]

– Expedient número 2005/013. Habilitació de 7 unitats escolars en l’IES Sant Vicent (antic C.O. Maigmó), de Sant Vicent del Raspeig (Alacant). [2005/X5007]

– Expedient número 2004/088. Ampliació al CPEIP d’Almoradí–Heretats (Alacant). [2005/X5009]

DOGV núm. 5013. Dimecres, 25 de maig de 2005 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2005, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’inclou en la llista d’aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Ordre de 4 de maig de 2004, el senyor Gaspar López Llorens.[2005/5135]

ORDRE de 15 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca a través de l’Institut Valencià de la Música la concessió de subvencions per a l’organització de festivals, cursos, concursos, projectes musicals de caràcter singular, participació en festivals i gires, i projectes de producció musical per a l’any 2005. [2005/5550]

ORDRE de 15 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen a través de l’Institut Valencià de la Música ajudes a la producció i edició discogràfica per a l’any 2005. [2005/5552]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques per a activitats complementàries realitzades per centres específics d’Educació Especial sostinguts amb fons públics. [2005/5910]

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 10 de maig de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, sobre el servici complementari de menjador dels centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2005/2006. [2005/A5810]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2005, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual s’adjudiquen beques per a la realització de treballs sobre la situació i evolució social del valencià. [2005/X5101]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es modifica la Resolució de 10 de juny de 2003 (DOGV 27.06.2003), per la que es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a les proves d’accés a els ensenyaments superior de Disseny per al curs 2005/06. [2005/F5789]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es modifica la Resolució de 10 de juny de 2003 (DOGV 04.07.2003), per la que es dicten instruccions sobre el calendari de convocatòria i realització de les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i al grau superior dels ensenyaments d’Art Plàstiques i Disseny per al curs 2005/06. [2005/F5788]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del Llibre d’Escolaritat de l’Ensenyança Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2005/F5912]

Resolució de 12 de maig de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/F5913]

Subhasta número 6/2005. Tanca a l’IES Les Alfàbegues de Bétera. [2005/M5853]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Esperanza Navarro Moliner. [2005/5867]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmico de Constantina Vicent Uso. [2005/5869]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Chambó Berenguer. [2005/5870]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Patricia Bayón Sánchez. [2005/5871]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmico de Juan Demófilo Toral Sevilla. [2005/5873]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Yolanda Fuentes Maestre. [2005/5874]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Ana María Iglesias Ribes. [2005/5875]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Luisa Martí Pastor. [2005/5876]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de graduat escolar de María Pilar Belda Mateu. [2005/5878]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de graduat escolar d’Inmaculada María Soler Gómez. [2005/5880]

– Sol·licitud dexpedició de duplicat de títol acadèmic de graduat escolar d’Emilia Aullana Gadea. [2005/5881]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Eva María Madrigal Cifuentes. [2005/5882]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Nieves Martínez Lluch. [2005/5883]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Inmaculada Ruiz Andrés. [2005/5885]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Beatriz Canet Montalbán. [2005/5886] 

DOGV núm. 5014. Dijous, 26 de maig de 2005 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 8 març de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2005/2006, que s’han de proveir en els centres públics per al concurs de trasllats corresponent als cossos de professors d’Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d’Escoles d’Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i disseny; i per la qual es determina el nombre de vacants que poden estar ocupades amb caràcter definitiu en la Inspecció d’Educació, que s’han de proveir en el concurs de trasllats corresponent, convocats per les Resolucions de 18 d’octubre de 2004. [2005/5945]

ORDRE de 9 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes i subvencions per a la realització de pràctiques formatives (PF) per part d’alumnes que cursen estudis no universitaris de caràcter professionalitzador. [2005/S5933]

DECRET 95/2005, de 20 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Monument, el Canal de Bellús a Xàtiva. [2005/F5974]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2005, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es resol el concurs públic convocat per l’Orde d’11 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a la concessió de cinc beques de perfeccionament per a restauradors (DOGV núm. 4.947, de 16.02.2005). [2005/A5931]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del poblat ibèric murallat del Tos Pelat, als termes municipals de Bétera i Moncada (València), i se’n determina la normativa protectora. [2005/F5926]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, que modifica la Resolució de 10 de gener del 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es convoquen proves d’accés a cicles formatius de Formació Professional Específica (DOGV de 28 de gener). [2005/A5979] 

DOGV núm. 5015. Divendres, 27 de maig de 2005 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 9 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’assignació per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització d’estades formatives en empreses d’altres països d’Europa, per alumnes de centres docents no universitaris, públics i privats concertats, de la Comunitat Valenciana. [2005/A5932]

ORDRE de 9 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la realització i el desenrotllament de projectes d’acció professional. [2005/F5934]

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, que modifica les resolucions de 8 de març de 2002 i 9 de març de 2004, per les quals s’adscriuen col·legis d’Educació Primària a instituts i seccions d’Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l’efecte de l’escolarització de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria. [2005/M5704]

– Adjudicació de la instal·lació, calefacció i gas canalitzat al centre IES San Vicente Ferrer de València. [2005/M5693]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Jesús Aurelio Monteagudo Monedero. [2005/5581]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Vanesa Navarrete Nieto. [2005/5587]

– Informació pública expedició de duplicat de títol acadèmic de María Salud Aliaga Moreno. [2005/5588]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Elena Reguillo Rico. [2005/5589]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Verónica Romero Alabort. [2005/5590]

– Informació pública d’expedició de duplicat de títol ACADÈMIC de Verónica Romero Alabort. [2005/5591]

– Informació pública d’expedición de duplicado de título académico de Luis Miguel Guzmán Madrigal. [2005/5594]

DOGV núm. 5016. Dilluns, 30 de maig de 2005 

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2005, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un procés de selecció per a la provisió de llocs de treball d’assessories de formació dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana. [2005/6054] 

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2005, del secretari autonòmic d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a federacions esportives, clubs esportius, ajuntaments i organismes autònoms municipals per a l’organització d’esdeveniments esportius especials en la Comunitat Valenciana durant l’any 2005. [2005/5547] 

ORDRE de 17 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven les bases i es convoquen els Premis d’Assaig de la Generalitat Valenciana. [2005/F6077] 

– Notificació en extracte de la resolució de sol·licitud d’indemnització de danys i perjuís en matèria de responsabilitat patrimonial de l’administració, de Soledad Saturnino Moreno. [2005/5345] 

– Notificació en extracte de la resolució de sol·licitud d’indemnització de danys i perjuís en matèria de responsabilitat patrimonial de l’administració, de Ramón Mendoza Hernández. [2005/5346] 

DOGV núm. 5017. Dimarts, 31 de maig de 2005 

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/X6171] 

–        Concurs número CNMY05/RE78A/58. Treballs de consultoria i assistència per a la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció del nou Conservatori Professional de Música, per a 360 llocs escolars, a Elda (Alacant). [2005/M6166]

 

–        Concurs número CNMY05/RE78A/59. Treballs de consultoria i assistència per a la redacció del projecte i direcció de les obres d’Adequació/Ampliació 3I + 6P + menjador (100,1 t) en el Col·legi Públic 9 d’octubre, a València. [2005/X6167] 

– Concurs número CNMY05/RE78A/60. Treballs de consultoria i assistència per a la redacció del projecte i direcció de les obres d’Adequació/Ampliació de l’antic Institut de Formació Professional a quatre cicles d’Hostaleria i Turisme, a Utiel (València). [2005/X6169]