Juliol 2006

 
  DOGV núm. 5.293. Dilluns, 3 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 13 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a actuacions de restauració i conservació de pintura mural. [2006/7479]

ORDRE de 15 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2006 de la Comunitat Valenciana a projectes coeducatius que es desenrotllen en qualsevol dels centres docents sostinguts amb fons públics. [2006/7702]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2006/7797]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, CIEGSA

– Concurs número OB 105/06. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/M7270]

– Concurs número OB 104/2006. Execució de d’obres relatives a centres docents. [2006/Q7267]

– Concurs número ATCC 40/06. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/M7262]

– Concurs número OB 102/2006. Obres relatives al centre docent CP Menéndez Pelayo d’Elx. [2006/F7266]

– Concurs número OB 101/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/Q7264]

– Concurs número OB 103/06. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/7269]

– Concurs número OB 139/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/Q7352]

– Concurs número OB 106/06. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/7271]

– Concurs número OB 126/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/Q7272]

DOGV núm. 5.294. Dimarts, 4 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 94/2006, de 30 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/7874]

ORDRE de 10 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Mi Primer Cole”, a Catarroja (València). [2006/7132]

ORDRE de 10 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “El Cuc”, a Quart de Poblet (València). [2006/7133]

ORDRE de 10 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Grans i Menuts”, de Castelló de la Plana. [2006/7135]

ORDRE de 10 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Catxirulo”, a València. [2006/7136]

ORDRE de 9 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Nuestra Señora del Carmen-San Vicente Paul”, de València, per a l’autorització d’una unitat d’Educació Especial (suport a la integració en Primària). [2006/7137]

ORDRE de 10 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització per cessament progressiu d’activitats docents del centre docent privat concertat “Colegio Ortega”, de València. [2006/7138]

ORDRE de 10 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització per cessament d’activitats docents del centre docent privat “Santa Teresita”, d’Elx (Alacant). [2006/7139]

ORDRE de 10 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Babilandia”, a València. [2006/7140]

ORDRE de 10 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “La Devesa”, de Xàtiva (València). [2006/7141]

ORDRE de 4 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització per a l’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, i per a deixar d’impartir els ensenyaments per als quals estava autoritzat al centre docent privat “Carbonaire”, de la Vall d’Uixó (Castelló). [2006/7142]

ORDRE de 16 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització per a l’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, i s’extingix l’autorització per a impartir els ensenyaments per als quals estava autoritzat al centre docent privat “La Purísima”, de Benissa (Alacant). [2006/7143]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

– Concurs número OB 136/2006. Execució d’obres relatives al centre docent CP Ausiàs March de Mislata. [2006/F7355]

– Concurs número OB 142/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/Q7350]

– Concurs número OB 135/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/Q7357]

– Concurs número OB 140/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/Q7351]

– Concurso número OB 137/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/S7354]

– Concurs número OB 138/06. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/M7353]

– Concurs número OB 156/2006. Execució d’obres relativa a centre docent. [2006/Q7854]

– Concurs número OB 132/2006. Execució d’obres relatives al centre docent IES Pla del Quint de Mislata. [2006/F7358]

DOGV núm. 5.295. Dimecres, 5 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 10 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat d’Educació Especial Específica “Francisco Esteve”, de Paterna (València). [2006/7134]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs número OB 129/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/S7496]

– Concurs número OB 130/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/Q7367]

– Concurs número OB 143/06. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/M7369]

– Concurs número OB 131/06. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/M7366]

DOGV núm. 5.296. Dijous, 6 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar millores en l’equipament de les sales del Circuit Teatral Valencià. [2006/7408]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006 del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix el Museu Local de Vilafranca: La Pedra en Sec com a col•lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2006/7406]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adscriu, a l’efecte d’escolarització de l’alumnat, l’escola d’Educació Infantil La Milagrosa al col•legi públic Beata Inés, tots dos de Benigánim. [2006/S7519]

Expedients números CNMY06/PL55S/22-19-21 i 35. Obres a Alzira, la Torre de les Maçanes, Sant Jordi i Vila-real. [2006/F7520]

DOGV núm. 5.297. Divendres, 7 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen Ajudes per a la producció de llibres de caràcter professional. [2006/7899]

RESOLUCIÓ de 29 de juny del 2006 de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es convoquen la fase de centre docent i la fase de la Comunitat Valenciana del VII concurs hispanoamericà d’ortografia de l’any 2006. [2006/7898]

DOGV núm. 5.298. Dissabte, 8 de juliol de 2006

DOGV núm. 5.299. Dilluns, 10 de juliol de 2006

DOGV núm. 5300. Dimarts, 11 de juliol de 2006

DOGV núm. 5301. Dimecres, 12 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Resolució de 21 de juny de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/8070]

– Resolució de 21 de juny de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/8071]

– Resolució de 26 de juny de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/M7922]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número OB 149/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/S7497]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Adjudicació de contracte d’obres en el CP Gómez Navarro, de Novelda (Alacant). [2006/7704]

DOGV núm. 5302. Dijous, 13 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació I Esport

RESOLUCIÓ de 26 de juny del 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2006-2007 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica (FPE). [2006/S8077]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2006. [2006/Q8060]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven nous programes de garantia social a impartir en instituts d’Educació Secundària i en centres públics específics d’Educació Especial, per al curs 2006/2007. [2006/S8129]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix el Museu Etnològic de Xaló (Alicante) com a museu de la Comunitat Valenciana. [2006/7407]
RESOLUCIÓ de 28 de juny del 2006, de la Direcció General d’Arxius i Innovació Tecnològica, per la qual s’adjudiquen quatre beques de formació de personal en tecnologies de la informació i la comunicació en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/7923]

– Expedient número CNMY06/AI00D/37. Servici de descripció arxivística, definició de sèries documentals i manteniment del cens guia d’arxius. [2006/M7413]

– Adjudicació de contracte d’obres en el centre Lloma del Mas de Bétera. [2006/7567]

DOGV núm. 5303. Divendres, 14 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de maig de 2006, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2006/8063]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 46/06, de 10 d’abril de 2006 (DOGV núm. 5252, de 5 de maig de 2006). [2006/8036]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2006, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2006. [2006/S8059]

Resolució de 6 de juliol de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la vía jurisdiccional. [2006/8209]

DOGV núm. 5304. Dilluns, 17 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el concurs de mèrits número 152/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, educador d’escola infantil, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/M8338]

Concurs núm. 03/2006. Adjudicació del servici d’impressió de títols acadèmicos no universitaris. [2006/8130]

DOGV núm. 5305. Dimarts, 18 de juliol de 2006

DOGV núm. 5306. Dimecres, 19 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ACORD de 29 de juny de 2006 ,de Comanda de Gestió entre la Secretària Autonòmica de Relacions amb l’Estat i Comunicació de la Presidència de la Generalitat i la Secretària Autonòmica de Cultura i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/8530]

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2006, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau mitjà de coneixements de valencià, i de capacitació tècnica: correcció de textos i llenguatge als mitjans de comunicació. [2006/M8678]

Correcció d’errades de la subhasta número 50/2006 corresponent a reforma, adequació i equipament de la sala d’actes de l’IES Ramón Cid de Benicarló. [2006/M8686]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A. (CIEGSA)

– Concurs núm. ATCC 39/06. Contractació de control de qualitat relatiu a centre docent. [2006/7785]

– Concurs núm. ATCC 41/06. Contractació de control de qualitat relatiu a centre docent. [2006/7786]

– Concurs núm. OB 145/06. Contractació d’obres relatives a centres docents. [2006/7789]

– Concurs núm. OB 150/06. Obres relatives a centres docents. [2006/7788]

DOGV núm. 5307. Dijous, 20 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 19 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’amplia el crèdit màxim que ha de finançar les ajudes per a la producció de línies editorials en castellà. [2006/M8758]
RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de formació de pares i mares d’alumnes, realitzades per les confederacions i federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes de la Comunitat Valenciana, convocades per l’Orde de 23 de març de 2006 (DOGV núm. 5.246 de 26 d’abril de 2006). [2006/8237]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 3 de juliol de 2006, de la directora de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d’implantació de sistemes de gestió de qualitat. [2006/8778]

DOGV núm. 5308. Divendres, 21 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 5 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2006/7713]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d’alumnes de centres i programes municipals de Formació de Persones Adultes, convocades per l’Orde de 24 de març de 2006 (DOGV número 5.246 de 26 d’abril). [2006/7853]

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen Ajudes per a la producció editorial en valencià. [2006/8679]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Adjudicació exp. CAN 01/06. Contractació del subministrament de divers material nàutic per als centres d’activitats nàutiques de Benicássim, Burriana, València, Moraira, Torrevieja, Peníscola, Calp, Sagunt, Piles i la Vilajoiosa. [2006/8829]

DOGV núm. 5309. Dilluns, 24 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 14 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incrementa el crèdit que finança les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització als centres d’educació infantil, primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2006-2007, convocades per l’Orde de 6 de març de 2006. [2006/8903]

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2006, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau superior de coneixements de valencià, i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu. [2006/8907]

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2006, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves extraordinàries de grau elemental i mitjà de coneixements de valencià. [2006/8904]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

Expedient número CAN 02/2006. Contractació del subministrament de divers material nàutic per a centres d’activitats nàutiques. [2006/Q8830]

DOGV núm. 5310. Dimarts, 25 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 19 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Sacapuntas Sin Cortes Ni Puntas”, a València. [2006/7905]

ORDRE de 19 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “El Escondite Inglés”, a Alboraya-Port Saplaya (València). [2006/7910]

ORDRE de 19 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Padre Luis Amigó”, a Massamagrell (València). [2006/7914]

ORDRE de 19 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Chiquitín Campanar”, a València. [2006/7915]

ORDRE de 19 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Fundación Don Juan de Dios Montañés”, de València. [2006/7917]

ORDRE de 21 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “Cruz Roja Española”, d’Alacant. [2006/7911]

ORDRE de 22 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “San Antonio de Padua II”, de Catarroja (València). [2006/7920]

ORDRE de 22 de juny del 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent privat concertat “Villa Fátima”, de Burriana (Castelló), per canvi de titularitat. [2006/7921]

ORDRE de 19 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle i es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat “San Ignacio de Loyola”, de L’Eliana (València). [2006/7912]

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria del concurs d’ajudes econòmiques per a la realització de la segona fase dels projectes d’investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2005-2006. [2006/7642]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 26 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2006 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics dirigits a l’atenció educativa de l’alumnat immigrant. [2006/M9021]

DOGV núm. 5311. Dimecres, 26 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2006 de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritzen els centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats subvencionats amb fons públics que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil (2 Cicle), Primària i Secundària per al curs 2006-2007. [2006/8793]

ORDRE de 7 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició del lot fundacional dels centres de lectura pública de nova creació de la Comunitat Valenciana. [2006/8652]

ORDRE de 7 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col•legi Rural Agrupat Alt Carraixet. [2006/Q8909]

DOGV núm. 5312. Dijous, 27 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització per a l’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Puertolas Pardo”, de l’Alcora (Castelló). [2006/7712]

ORDRE de 24 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Creciendo Juntos”, a València. [2006/7710]

ORDRE de 25 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Pitufos”, a la Vall d’Uixó (Castelló). [2006/7708]

ORDRE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització per a l’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, i es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Primària, al centre docent privat “Santísimo Cristo de la Fe”, d’Alcàsser (València). [2006/7709]

ORDRE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat “Obispo Pont”, de Vila-real (Castelló). [2006/7706]

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, de concessió d’ajudes per a programes d’activitats culturals conforme a l’orde d’1 de febrer de 2006. [2006/9010]

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2006 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus per la qual es resol la convocatòria d’ajudes per a la realització d’actuacions arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana. [2006/9007]

ORDRE de 16 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques formatives relacionades amb l’arquitectura en l’àmbit escolar en la Direcció General de Règim Econòmic. [2006/7780]

– Concurs CNMY06/RE78A/75. Obres de Construcció / Reposició a 24 Udes. d’Educació Secundaria Obligatoria + 8 Uds. Bachillerat + 5 Uds. Cicles Formatius + Joc de Pilota Valenciana + vivenda del I.E.S. Arabista ribera de Carcaixent (Valencia). [2006/8207]

– Concurs CNMY06/RE78A/74. Obres de Construcció d’un Conservatori Superior de Música, per a 500 places escolars (Quatre Carreres) a València. [2006/8208]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.

– Concurs núm. OB 118/06. Contractació d’obres relatives a centres docents. [2006/8586]

– Concurs núm. OB 121/06. Contractació d’obres relatives a centres docents. [2006/8588]

– Concurs núm. OB 159/06. Contractació d’obres relatives a centres docents. [2006/8814]

DOGV núm. 5313. Divendres, 28 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, de la direcció general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Orde de 4 de maig de 2004. [2006/8067]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, de la direcció general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient dels processos selectius per a ingrés en el cos de professors d’Ensenyament Secundari, convocats per Orde de 4 de maig de 2004. [2006/8068]

ORDRE de 31 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer i segon cicles, denominat “Pardalets”, a València. [2006/8402]

ORDRE de 2 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “San José”, de València. [2006/8401]

ORDRE de 5 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional denominat “Xabec”, a València. [2006/7918]

ORDRE de 7 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional, denominat “Gimsa Estética”, a Castelló de la Plana. [2006/8653]

ORDRE de 9 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Dálmatas”, de València. [2006/8654]

ORDRE de 15 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent britànic a Espanya denominat “Firs Independent Primary School”, de Xàbia (Alacant). [2006/7909]

ORDRE de 16 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es modifica l’autorització al centre professional de música “Societat Musical d’Alzira” d’Alzira (València), per a poder impartir els ensenyaments de grau mitjà de linstrumental de Viola. [2006/7907]

ORDRE de 16 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Concha Espina I”, de València. [2006/7908]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de juliol de 2006, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2006. [2006/9162]

– Adjudicació expedient núm. CNMY06/EN00D/50. Subministrament del periòdic Información d’Alacant als centres públics d’ensenyança no universitària dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/8073]

– Adjudicació expedient núm. CNMY06/EN00D/52. Subministrament del periòdic Mediterráneo als centres públics d’ensenyança no universitària dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/8074]

– Adjudicació expedient núm. CNMY06/EN00D/54. Subministrament del periòdic La Verdad d’Alacant als centres públics d’ensenyança no universitària dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/8075]

DOGV núm. 5314. Dilluns, 31 de juliol de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 109/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual cessa Carlos Alberto Precioso Estiguín com a sotssecretari de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/F9232]

DECRET 112/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual nomena Alida C. Mas Taberner sotssecretària de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/F9236]

ORDRE de 20 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria, complementària de l’orde de 14 de novembre de 2005, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa l’educació primària i el primer cicle d’educació secundària obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2006/2007, i de modificació de l’orde de 27 de gener de 2006, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar estes ajudes. [2006/9220]

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es resol la concessió d’ajudes per a la restauració i conservació d’elements del Patrimoni Etnològic a la Comunitat Valenciana. [2006/7851]

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2006. [2006/F9098]

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a l’escolarització als centres d’Educació Infantil, Primer Cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2006/2007. [2006/F9095]

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats autoritzats per a impartir educació infantil de segon cicle que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d’educació primària, per al curs escolar 2006/2007. [2006/9101]

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es resol la concessió d’ajudes per a la restauració de campanes i les seues instal•lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana. [2006/7852]

RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d’assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització i desenrotllament de projectes d’acció professional. [2006/8399]

ORDRE de 7 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col•legi Rural Agrupat Celumbres. [2006/M8910]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per les activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2006/7926]