Juliol 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 5040. Divendres, 1 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena un nou membre dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l’ingrés i accés en el cos docent de professors d’Ensenyament Secundari. [2005/M7360]

ORDRE de 17 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2005 de la Comunitat Valenciana a la integració dels temes transversals en el currículum. [2005/X7266]

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2005, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2005/X7672]

DOGV núm. 5041. Dilluns, 4 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número PL07/2005. Manteniment i adequació del programa de traducció SALT. [2005/S7295]

DOGV núm. 5042. Dimarts, 5 de juliol de 2005

DOGV núm. 5043. Dimecres, 6 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs núm. 06/2005. Servici de manteniment integral del Complex Educatiu de Cheste. [2005/X7294]

DOGV núm. 5044. Dijous, 7 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 18 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2005/X7415]

ORDRE de 19 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’ampliació d’ensenyaments en els graus Elemental i Mitjà al Centre Professional de Música “Centre Estudis Musicals d’Onda” d’Onda (Castelló). [2005/X7290]

ORDRE de 24 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament com a Centre Elemental de Música a l’Escola de Música “Societat Artística Musical d’Alginet” d’Alginet (València). [2005/X7414]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. [2005/X7315]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2005, de la direcció general de Patrimoni Cultural Valencià per la qual es resol la convocatòria d’ajudes per a actuacions de restauració i conservació de pintura mural. [2005/X7794]

DOGV núm. 5045. Divendres, 8 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del castell d’El Toro (Castelló) i l’establiment de la seua corresponent normativa protectora. [2005/X7962]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Paz García Cupertino. [2005/7763]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d’Andrés Rolania Moreno. [2005/7764]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d’Ester Benavent Benavent. [2005/7766]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Desamparados Vicent Gil. [2005/7767]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Eduardo Cervera Valls. [2005/7768]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Salvador España Quilis. [2005/7770]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d’Asunción Avendaño Valero.[2005/7771]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Ros Navasquillo. [2005/7772]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Teresa de la Torre Alborch. [2005/7773]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Sandra Saez Viudez. [2005/7774]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Alberto Andrés Bravo Arroyo. [2005/7775]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Francisco Javier Sales Vicent. [2005/7776]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Eva Granell Giménez. [2005/777]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d’Irene Cervera Ruiz. [2005/7779]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Rosa María Chamorro González. [2005/7780]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d’Irene Cervera Ruiz. [2005/7781]

– Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d’Isabel Donat Aliaga. [2005/7782]

–    Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María José Cebrián Álvarez. [2005/7784]

DOGV núm. 5046. Dilluns, 11 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 10 de juny de 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els Premis Extraordinaris de les modalitats de Batxillerat, regulat per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre d’Ordenació General del Sistema Educatiu, corresponents al curs 2004-2005. [2005/X8037]

Subhasta número 9/2005. Vestidors, lavabos i millores a l’IES Malilla de València. [2005/M7958]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A. (CIEGSA)

- Concurs 08/05: Assistència Tècnica per al Control de Qualitat relativa al centre docent Ses Nova en Rafal (Alacant). [2005/7744]

- Concurs OB 27/05: Execució d’Obra relativa al centre docent SES NOVA en Rafal (Alacant). [2005/7743]

DOGV núm. 5047. Dimarts, 12 de juliol de 2005

DOGV núm. 5048. Dimecres, 13 de juliol de 2005

DOGV núm.5049.Dijous,14 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 5 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d’Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat Valenciana, per al curs 2005/06. [2005/S8185]

ORDRE de 25 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat “Anaia”, de València. [2005/7643]

ORDRE de 30 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “La Milagrosa”, d’Alberic (València). [2005/7644]

ORDRE de 30 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent estranger a Espanya denominat “Hispano-Norteamericano, SA”, de Puçol (València). [2005/X7645]

ORDRE de 31 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen les autoritzacions als centres docents privats Sant Vicent Ferrer, de Sagunt (València) i Sant Joan Baptista, de Dénia (Alacant). [2005/X7646]

ORDRE de 31 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Asunción de Nuestra Señora”, de Riba-roja de Túria (València). [2005/7648]

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la decisió del jurat del V Premi de les Arts Plàstiques de la Generalitat Valenciana. [2005/X8076]

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2005-2006 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica (FPE). [2005/X8127]

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament i la Direcció General de Personal Docent, per la qual prorroga i completa per al curs 2005/2006 la Resolució de 15 de juny de 2001 completada per la Resolució de 26 de juny de 2002, per la Resolució de 9 de juliol de 2003 i per la Resolució de 29 de juny de 2004, per les quals es dicten i aproven instruccions per a l’organització i funcionament dels col·legis d’Educació Infantil i Primària. [2005/S8211]

–        Informació pública de l’adjudicació de l’obra de canvi de finestrals i adequació de nucli lavabos al centre Luis Vives de Puçol. [2005/M7642]

DOGV núm. 5050. Divendres, 15 de juliol de 2005

DOGV núm.5051.Dilluns,18 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2005 de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es convoquen la fase de centre docent i la fase de la Comunitat Valenciana del VI Concurs Hispanoamericà d’Ortografia de l’any 2005. [2005/M8311]

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2005, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu i llenguatge als mitjans de comunicació. [2005/X8312]

DOGV núm.5052.Dimarts, 19 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Adjudicació de reparacions diverses al centre Mare de Déu de la Salut (CRA Alfauir–Ròtova) de Ròtova. [2005/X7960]

–        Adjudicació de les obres a l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja. [2005/X7961]

DOGV núm.5053.Dimecres, 20 de juliol de 2005

DOGV núm.5054.Dijous, 21 de juliol de 2005

DOGV núm.5055.Divendres, 22 de juliol de 2005

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2005, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2005/X8558]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/X8560]

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/X8559]

Concurs número CNMY05/LB00D/61. Catalogació dels fons bibliogràfics retrospectius de la Biblioteca Valenciana. [2005/M8398]

DOGV núm.5056.Dilluns, 25 de juliol de 2005

DOGV núm. 5057. Dimarts, 26 de juliol de 2005

DOGV núm. 5058. Dimecres, 27 de juliol de 2005

DOGV núm. 5059. Dijous, 28 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Expedient número 2001/29ª. Condicionament de planta baixa a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alacant. [2005/X8086]

– Expedient número 2004/018. Reparació de tanca i calefacció a l’IES Azorín, de Petrer (Alacant).. [2005/X8087]

DOGV núm. 5060. Divendres, 29 de juliol de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2005, de les direccions generals d’Ensenyament i de Personal, per la qual es prorroga la vigència de la Resolució de 27 de juliol de 2004, per la qual s’aproven instruccions per al curs 2005-2006 en matèria d’ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres específics d’educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2005/X8313]

Resolució de 21 de juny de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del castell i les muralles de Callosa d’en Sarrià (Alacant) i l’establiment de la seua corresponent normativa protectora. [2005/M8251]