BOE Juliol 2009

 

Juliol 2009

 
   
  Dimecres, 1 de juliol de 2009 Núm 6.047 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7732]

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2009, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2009/2010, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat inclosos en el programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana. [2009/7696]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Juntos, a València. [2009/7502]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Little Friends, a València. [2009/7504]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil L'Escoleta de Torrent. [2009/7505]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat El Boriol-Espai Obert, a Oliva. [2009/7506]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Nadons, a Alaquàs. [2009/7507]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Titelles, a Mislata. [2009/7508]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil La Estrella de València. [2009/7510]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil El Solet de Benifaió. [2009/7511]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Menuts, a Paiporta. [2009/7450]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Iale de l'Eliana. [2009/7498]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat El Trébol, a Foios. [2009/7497]

ORDRE de 16 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la realització de trobades, seminaris i jornades sobre la Formació Professional. [2009/7649]

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2009. [2009/7574]

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyaments musicals de grau elemental i/o professional durant l'exercici 2009. [2009/7575]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 18 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació sobre les distintes famílies professionals en què s'estructura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, la seua relació amb els sectors productius i la identificació de necessitats d'acreditació, formació i noves qualificacions en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/7744]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juny de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2009. [2009/7718]

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2009/7513] 

Dijous, 2 de juliol de 2009 Núm 6.048

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Elisa Tomás Yusti, d'Alacant. [2009/7593]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Nido d'Alacant. [2009/7594]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Enrique de Quart de Poblet. [2009/7595]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Nostra Escola Comarcal de Picassent. [2009/7597]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Luz Casanova de Valencia. [2009/7598]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil El Castillo 2 de València. [2009/7599]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Bambú de Torrent. [2009/7600]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil La Llimera de Silla. [2009/7591]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Els Xiquets de Mutxamel. [2009/7592]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de Primer Cicle Bambinos de València. [2009/7500]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil La Granota de Torrent. [2009/7501]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Maya, a Torrent. [2009/7503]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil Campanilla de Riba-roja de Túria. [2009/7509]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Lilliput de València. [2009/7512]

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, de la secretària Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de formació de pares i mares d'alumnes, realitzades per les confederacions i federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 30 d'abril de 2009, (DOCV núm. 6005 de 4.05.2009). [2009/7697]

RESOLUCIO de 10 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'abribuïx la denominació específica de Rei En Jaume a l'Institut d'Educació Secundària d'Alzira. [2009/7573] 

Divendres, 3 de juliol de 2009 Núm 6.049

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 27 d'abril de 2009 (DOCV núm. 6005 de 04.05.2009). [2009/7648]

ORDRE de 23 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, que modifica parcialment l'Orde de 5 de març de 2009, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la promoció de l'ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana. [2009/7855]

ORDRE de 23 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per a l'edició en valencià de llibres de text per a l'ensenyament no universitari en 2009. [2009/7856]

ORDRE de 24 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, que modifica parcialment l'Orde de 5 de març de 2009, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2009. [2009/7853]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que s'acorda la inscripció de baixa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, secció especial d'Escoles de Música, Dansa i Música i Dansa, de l'Escola Privada de Música Centro Excursionista Eldense d'Elda. [2009/7647]

Dilluns, 6 de juliol de 2009 Núm 6.050

Conselleria d'Educació

ACORD de 3 de juliol de 2009, del Consell, pel qual es ratifica el nomenament del rector de la Universitat Internacional Valenciana. [2009/7939]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Bufonets, a Foios. [2009/7698]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Lápices I, a València. [2009/7699]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Trisol de Xàtiva, per canvi de titularitat. [2009/7702]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de Primer Cicle Pipolandia de València. [2009/7703]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat El Cuquet Dos, a Benetússer. [2009/7705]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat El Soldadito, a València. [2009/7707]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Larrodé II, a Catarroja. [2009/7708]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat El Azahar, a San Antonio de Benagéber. [2009/7709]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Integral, a San Antonio de Benagéber. [2009/7710]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Los Chopos del Puig. [2009/7711]

ORDRE de 23 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2009-2010. [2009/7878]

Dimarts, 7 de juliol de 2009   Núm 6.051

Conselleria d'Educació

ORDRE de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual regula les matèries optatives en el Batxillerat. [2009/7863]

ORDRE de 22 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual convoca ajudes per a la realització de pràctiques formatives (PF) per part d'alumnes que cursen estudis no universitaris de caràcter professionalitzador. [2009/7885]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2009, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual 2009. [2009/7880]

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la que es concedixen ajudes a les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 25 de març de 2009 (DOCV núm. 5.992, de 14.04.2009). [2009/7887]

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la que es concedixen ajudes a les federacions i associacions d'alumnes de centres docents públics de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 25 de març de 2009 (DOCV núm. 5.989, de 06.04.2009). [2009/7888]

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2009. [2009/7757]

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2009-2010 aplicaran un programa experimental plurilingüe en centres educatius públics d'Educació Infantil i Educació Primària. [2009/7884]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2009/7879]

Dimecres, 8 de juliol de 2009 Núm 6.052

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 1 de juliol de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 21/09, de 15 d'abril de 2009 [2009/8080]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Lápices III de València. [2009/7925]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Campament, a València-Benimàmet-Beniferri. [2009/7926]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Patito de Pan, a València. [2009/7927]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària Yocris d'Almàssera. [2009/7928]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil i Primària Camarena de Paterna. [2009/7929]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Nuvolet, a Alfafar. [2009/7930]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Veo-Veo de Bétera. [2009/7911]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Solc de València. [2009/7912]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil Lápices II de València. [2009/7914]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil Tamarindos-Camarena de València. [2009/7915]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Chinchetas de València. [2009/7916]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil i Primària Salgui de València. [2009/7917]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil Chiquilín de València. [2009/7920]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Los Duendes de València. [2009/7921]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Winnie de València. [2009/7922]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil Sacapuntas, Sin Cortes Ni Puntas, de València. [2009/7923]

Correcció d'errors de l'Orde de 7 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Luis Amigó de Godella. [2009/7931]

ORDRE de 2 de juliol de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula i convoca ajudes per a la construcció, l'ampliació i l'equipament d'escoles infantils de primer cicle d'Educació Infantil, que suposen la creació de noves places escolars publiques, per a l'exercici 2009. [2009/7996] 

Dijous, 9 de juliol de 2009 Núm 6.053

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 19 de juny de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2009/8144]

CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 19 de juny de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional. [2009/8145]

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional, que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2009/8140]

ORDRE de 12 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Les Carolines de Picassent. [2009/8033]

ORDRE de 2 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Rivas Luna de l'Eliana. [2009/8034]

ORDRE de 2 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Asunción de Nuestra Señora-Pío XII d'Alboraya. [2009/8036]

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'adjudiquen les ajudes complementàries de les beques destinades a la mobilitat d'estudiants, Programa Erasmus, per al curs 2008/2009. [2009/8031]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Sandra Carbonell Amoros. [2009/8037]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Juan José Martínez Corchero. [2009/8038]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Encarnación Álvarez Narváez. [2009/8039]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª José Palacio Enguídanos. [2009/8040]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Oscar Costa Sapena. [2009/8041]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Carolina Sancho García. [2009/8042]

Expedició de duplicat de títol acadèmic de Vicente Pascual Salamero Chinesta. [2009/8043]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Carmen María Crespo Cuquerella. [2009/8044]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Teresa Bellés Barreda. [2009/7758] 

Divendres, 10 de juliol de 2009 Núm 6.054

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Pío Pío 3 de San Isidro. [2009/8093]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juny de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 27 d'abril de 2009 (DOCV núm. 6.005 de 04.05.2009). [2009/8212]

Licitació número CNMY09/EN42S/70 Contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de vigilància de l'IES El Cabanyal de València. [2009/8210]

Licitació número CNMY09/OC00D/62. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de Manteniment i Conservació Integral del Complex Educatiu de Cheste. [2009/8211]

Conselleria de Benestar Social

Notificació a Francisco Aránega Langa i d'altres. Expedient MDA 1683/08. [2009/8125] (pdf 213KB)

Conselleria d'Educació

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Begoña Benet Sobrino. [2009/8054]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª Cristina Vilaplana Villanueva. [2009/8055]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Begoña Mata Miranda. [2009/8056]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Salvador Pascual Soler. [2009/8045]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Ramón Martínez García. [2009/8046]

Conselleria d'Educació

Expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª Lourdes Pastor Forment. [2009/8047]

Expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª Teresa Rosell Pérez. [2009/8049]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Marta Poveda Molina. [2009/8050]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Teresa García Valero. [2009/8051]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Lucía Román Sarabia. [2009/8052]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Ana Belen Ferrer Becerra. [2009/8053] 

Dilluns, 13 de juliol de 2009 Núm 6.055  

Conselleria d'Educació

ORDRE de 2 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora de Fátima de València. [2009/8032]

ORDRE de 2 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora de la Consolación de Vila-real. [2009/8035]

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2009, de la secretària autonòmica d'Educació per la qual es concedixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2009. [2009/8209] 

Dimarts, 14 de juliol de 2009 Núm 6.056 

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb Les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Alberic per a la creació d'una Escola Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/7903]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació. [2009/8275] 

Dimecres, 15 de juliol de 2009 Núm 6.057

Conselleria d'Educació

ORDRE de 23 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Don Bosco-Salesianos d'Alacant. [2009/8269]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'autoritza un programa experimental d'orientació professional en instituts d'Educació Secundària per a alumnat que finalitza l'educació bàsica durant el curs 2009-2010. [2009/8213]

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2009. [2009/8206]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2009, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2009. [2009/8223]

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2009, de la Secretària Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la que es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions de pares i mares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 30 d'abril de 2009, (DOCV núm. 6005 de 4.05.2009). [2009/8323]

ORDRE de 4 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea el departament didàctic d'Informàtica en tots els instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat. [2009/8267]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª Isabel Carles Dolz. [2009/8048] 

Divendres, 17 de juliol de 2009 Núm 6.059

Conselleria d'Educació

ORDRE de 15 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana. [2009/8324] 

Dilluns, 20 de juliol de 2009 Núm 6.060

Conselleria d'Educació

ORDRE de 7 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen i convoquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la formalització de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional Inicial. [2009/8544]

Licitació número CNMY09/AS20A/79. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del contracte administratiu especial del servici de bar-cafeteria de la Conselleria d'Educació. [2009/8569]

Dimarts, 21 de juliol de 2009 Núm 6.061

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2009/8447]

ORDRE d'1 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'innovació sobre educació per a la salut pels centres docents de la Comunitat Valenciana pertanyents a la Xarxa Europea d'Escoles Promotores de Salut, durant l'any 2009. [2009/8386]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Moncada, per a la nova autorització de l'Escola Infantil de primer cicle denominada La Rambleta, de titularitat municipal, en la citada localitat, per trasllat de les seues instal·lacions. [2009/8484]

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Chiva al per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8493]

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Catral al per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8499]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 juliol de 2009, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual es concedixen els Premis al Rendiment Acadèmic als que hagen conclòs estudis universitaris durant el curs acadèmic 2007-2008. [2009/8541]

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament dels col·legis d'educació infantil de segon cicle i col·legis d'educació primària per al curs 2009-2010. [2009/8462]

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres privats concertats d'Acció Educativa Singular (CAES), determinades quantitats per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat del centre per al curs 2009/2010. [2009/8543] 

Dimecres, 22 de juliol de 2009 Núm 6.062

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada Infants, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8501]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 10 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 15 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'establixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels instituts d'Educació Secundària que podran ser oferits als funcionaris pertanyents al cos de mestres, per a impartir les ensenyances del Primer Cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en els esmentats instituts. [2009/8611]

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2009 de la directora general d'Innovació, Avaluació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'Electromecànica de Vehicles de la família professional de Manteniment de Vehicles Autopropulsats, al perfil professional de Mantenimet d'Embarcacions de Recreació. [2009/8618] 

Dijous, 23 de juliol de 2009 Núm 6.063

Conselleria d'Educació

ORDRE de 7 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infantil, de Banyeres de Mariola (Alacant), per ampliació del nombre d'unitats. [2009/8613]

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2009, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2009. [2009/8570]

ORDRE de 15 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana [2009/8650]

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'aprova i regula el Programa experimental per a l'estudi dels avantatges en l'àmbit educatiu de l'ús de l'uniforme escolar per al curs 2009-2010. [2009/8666]

Divendres, 24 de juliol de 2009 Núm 6.064 

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Albal per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8491]

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Cabanes al per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8495]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2009-2010 impartisquen cicles formatius de Formació Professional. [2009/8751] 

Dilluns, 27 de juliol de 2009 Núm 6.065 

Dimarts, 28 de juliol de 2009 Núm 6.066 

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Picanya per a la creació d'una Escola Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8485]

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Picassent per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/8488] 

Dimecres, 29 de juliol de 2009 Núm 6.067  

Dijous, 30 de juliol de 2009 Núm 6.068 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional en centres docents de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de Cicles Formatius i s'establix el procediment d'admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en centres docents. [2009/8915]

RESOLUCIÓ de 23 de juliol 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per la qual s'aprova transferir a alguns centres públics de titularitat de la Generalitat i concertats d'Educació Especial específica i centres amb aules específiques d'Educació Especial autoritzades, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2009/8920]

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per la qual s'aprova transferir a alguns centres docents públics de titularitat de la Generalitat i centres privats concertats, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats d'elaborar el seu propi material per al desenrotllament curricular. [2009/8922]

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició dels certificats de superació de nivell de les ensenyances d'idiomes regulades en la Llei Orgànica d'Educació. [2009/8542]

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2009, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartixen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2009-2010. [2009/8829]

Informació pública del Pla Especial d'Ordenació d'usos de l'illa de la Conselleria d'Educació. [2009/8914]

   
 

BOE Juliol 2009

   
 

BOE: 1 de julio de 2009, Núm. 158

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ceses y nombramientos

Orden EDU/1743/2009, de 9 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. PDF (BOE-A-2009-10834 - 1 pág. - 157 KB)  

BOE: 2 de julio de 209, Núm. 159

Programas educativos europeos

Orden EDU/1773/2009, de 16 de junio, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesores de Educación Primaria, Educación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas, para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-10969 - 17 págs. - 408 KB) 

Becas

Resolución de 5 de junio de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas, becas de residencia para hijos y huérfanos de mutualistas y becas de estudio del Legado Casado de la Fuente, para el curso 2009/2010. PDF (BOE-A-2009-10975 - 23 págs. - 414 KB) 

BOE: 3 de julio de 2009, Núm. 160

Premios Resolución de 16 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se convocan para el año 2009 los Premios Nacionales de Fomento de la Lectura de la Prensa.  PDF (BOE-A-2009-11021 - 7 págs. - 285 KB) 

BOE: 4 de julio de 2009, Núm. 161

Ayudas

Orden EDU/1783/2009, de 29 de junio, por la que se modifica la Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se convocan ayudas para becas y contratos en el marco del estatuto del personal investigador en formación, del Programa de Formación de Profesorado Universitario, del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.  PDF (BOE-A-2009-11111 - 1 pág. - 162 KB) 

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos

Orden EDU/1784/2009, de 10 de junio, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2009/2010.  PDF (BOE-A-2009-11112 - 5 págs. - 224 KB) 

Premios

Resolución de 23 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2007/2008.  PDF (BOE-A-2009-11113 - 1 pág. - 163 KB)  

BOE: 6 de julio de 2009, Núm. 162

Ayudas

Resolución de 15 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad para estudiantes para la obtención de la Mención Europea en el título de doctor para el curso 2008-2009.  PDF (BOE-A-2009-11154 - 40 págs. - 2296 KB) 

Becas

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudican las becas de investigación, ofrecidas por la Embajada de Francia durante el año 2009.  PDF (BOE-A-2009-11155 - 1 pág. - 158 KB)  Fundaciones

Orden EDU/1794/2009, de 3 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Tecnológico de Monterrey.  PDF (BOE-A-2009-11156 - 2 págs. - 171 KB) 

Subvenciones

Orden EDU/1795/2009, de 23 de junio, por la que se convocan subvenciones para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2009-2010, incluidos los desarrollados conjuntamente por universidades francesas y españolas.  PDF (BOE-A-2009-11157 - 19 págs. - 352 KB)  

Orden EDU/1796/2009, de 24 de junio, por la que se convoca el programa de subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2009-2010.  PDF (BOE-A-2009-11158 - 8 págs. - 226 KB)  

BOE: 7 de julio de 2009, Núm. 163

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España, destinadas al aprendizaje de la lengua inglesa, para 1.600 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación en el verano de 2009". (Expediente 090009).  PDF (BOE-B-2009-23232 - 1 pág. - 166 KB) 

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y realización de un curso de lengua francesa en la República de Francia para 450 alumnos becarios del Ministerio de Educación en el verano de 2009". (Expediente 090011).  PDF (BOE-B-2009-23233 - 1 pág. - 165 KB)

BOE: 11 de julio de 2009, Núm. 167

Ayudas

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2009, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. PDF (BOE-A-2009-11533 - 17 págs. - 397 KB) 

Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2009-11534 - 20 págs. - 1869 KB)  

Encomienda de gestión

Resolución de 16 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización del curso "Escuela Blas Cabrera de Introducción a la Investigación, la Docencia y la Innovación Científica". PDF (BOE-A-2009-11536 - 2 págs. - 173 KB) 

BOE: 13 de julio de 2009, Núm. 168

Ayudas

Resolución de 5 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales y privadas sin fines de lucro para la creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor.  PDF (BOE-A-2009-11578 - 10 págs. - 270 KB) 

BOE: 15 de julio de 2009, Núm. 170

Becas

Orden EDU/1901/2009, de 9 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2009-2010, para estudiantes de enseñanzas universitarias. PDF (BOE-A-2009-11785 - 27 págs. - 539 KB)

BOE: 18 de julio de 2009, Núm. 173

Ayudas

Resolución de 5 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas para participar en el programa "Campus de profundización científica para estudiantes de 4º curso de educación secundaria" en Jaca (Huesca). PDF (BOE-A-2009-11989 - 6 págs. - 208 KB)

Orden EDU/1927/2009, de 26 de junio, por la que se convocan subvenciones para la cooperación interuniversitaria con Brasil. PDF (BOE-A-2009-11992 - 22 págs. - 390 KB)

BOE: 20 de julio de 2009, Núm. 174

Becas

Resolución de 16 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las listas de candidatos adjudicados para ocupar puestos de Auxiliares de Conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Federal de Alemania. PDF (BOE-A-2009-12031 - 38 págs. - 2006 KB)

BOE: 23 de julio de 2009, Núm. 177

Protección a la maternidad

Ley 6/2009, de 30 de junio, de protección a la maternidad. PDF (BOE-A-2009-12212 - 11 págs. - 254 KB) 

Premios

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2008-2009. PDF (BOE-A-2009-12268 - 6 págs. - 252 KB)

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve y se publica la relación de los grupos de teatro clásico grecolatino premiados durante el curso escolar 2008-2009. PDF (BOE-A-2009-12269 - 1 pág. - 161 KB)

Premios nacionales

Orden EDU/1994/2009, de 2 de julio, por la que se modifica la Orden ECD/1696/2002, de 1 de julio, por la que se crean los Premios Nacionales de Formación Profesional y se establecen a tal efecto los requisitos para la concesión de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional y la Resolución de 21 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2007-2008. PDF (BOE-A-2009-12270 - 2 págs. - 167 KB)

BOE: 27 de julio de 2009, Núm. 180

Subvenciones

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de junio de 2009, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2009, del crédito para el plan de apoyo a la implantación de la LOE, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2009-12438 - 4 págs. - 213 KB)

BOE: 29 de julio de 2009, Núm. 182

Ayudas

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se autoriza la prolongación de estancias concedidas por Resolución de 30 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se adjudican ayudas de la modalidad A del subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. PDF (BOE-A-2009-12577 - 2 págs. - 177 KB)

BOE: 30 de julio de 2009, Núm. 183

Subvenciones

Resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2009, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2009, del crédito para la financiación de la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2009-12652 - 2 págs. - 173 KB)