BOE Desembre 2010

 

Desembre 2010

 
 

Dimecres, 1 de desembre de 2010 Núm 6.409

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/12984]

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Devesa d'Elx. [2010/12835]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre d'Educació Infantil de primer cicle Xicotets de València. [2010/12845]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària María Inmaculada d'Alfafar. [2010/12842]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Masia de Museros. [2010/12843]

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques per a activitats complementàries realitzades per centres específics d'Educació Especial o en unitats específiques d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics. [2010/12982]

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es realitza la convocatòria amb caràcter experimental per a l'organització de l'acció formativa específica Introducció a la Llengua i Cultura Xinesa en els centres docents de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011. [2010/12981]

Dijous, 2 de desembre de 2010 Núm 6.410

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per a la qual va ser autoritzat, d'acord amb l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Esclavas de María de València. [2010/12785]

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per a la qual va ser autoritzat, conforme a l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària la Magdalena de Castelló de la Plana. [2010/12786]

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per a la qual va ser autoritzat, conforme a l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Alonai de Santa Pola. [2010/12784]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2010/12853]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Pipos de Torrent, per canvi de titularitat. [2010/12839]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Burbujas, a Paterna. [2010/12788]

Divendres, 3 de desembre de 2010   Núm 6.411

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de La Foia a l'Institut d'Educació Secundària núm. 15 d'Elx-La-Foia. [2010/13135]

Dimarts, 7 de desembre de 2010   Núm 6.412

Conselleria d'Educació

Notificació de citació a la Unitat Mèdica de la Direcció Territorial d'Educació de València. [2010/12986]

Dijous, 9 de desembre de 2010  Núm 6.413

Conselleria d'Educació

DECRET 204/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'aproven les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Cardenal Herrera-CEU. [2010/13264]

DECRET 203/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyanes universitàries oficials de grau en la Universitat Politècnica de València. [2010/13254]

Divendres, 10 de desembre de 2010  Núm 6.414

Dilluns, 13 de desembre de 2010  Núm 6.415

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Baboo, a València. [2010/13068]

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Ensenyances Artístiques Professionals de Música, denominat Ateneu Musical del Port, a València. [2010/13070]

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per al qual va ser autoritzat, conforme a l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Santa María del Carmen d'Elda. [2010/13072]

CORRECCIÓ d'errades del Decret 176/2010, de 22 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficiales de grau a la Universitat de València-Estudi General. [2010/13277]

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la fase B de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat de la Comunitat Valenciana per al curs 2010/2011. [2010/13117]

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzats en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana, per al curs 2010/2011, fase C. [2010/13118]

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2010, complementària de la Resolució de 17 de juny de 2010, modificada per la Resolució de 30 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la fase A, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2010/2011. [2010/13119]

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'adjudiquen i deneguen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2009/2010 a les universitats de la Comunitat Valenciana. [2010/13279]

RESOLUCIÓ d'3 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de les fases A, B i C, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2010/2011. [2010/13331]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'educació primària corresponents al curs 2009-2010. [2010/13327]

Licitació número CNMY10/EC78A/69. Obres de substitució de finestrals i regulació del sistema de calefacció en l'IES Pare Eduardo Vitoria a Alcoi (Alacant). [2010/13159]

Licitació número CNMY10/EC78A/70. Obres de construcció de gimnàs i porxe en el CP Francisco Candela a Crevillent (Alacant). [2010/13160]

Licitació número CNMY10/EC78A/67. Obres de reparacions diverses en el CEIP Exèrcit de Castelló de la Plana. [2010/13162]

Licitació número CNMY10/EC78A/68. Obres de construcció de 2l+ sala d'usos múltiples en el CEIP Ntra. Sra. Asunción de Vinaròs (Castelló). [2010/13166]

Licitació número CNMY10/EC78A/66. Obres d'adequació/ampliació espais infantil en el CEIP Francisco Martínez Culla de Chiva (València). [2010/13158]

Dimarts, 14 de desembre de 2010 Núm 6.416

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de centres docents privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de titularitat. [2010/13116]

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques als centres educatius participants en el Programa experimental per a l'estudi dels avantatges en l'àmbit educatiu de l'ús de l'uniforme escolar per al curs 2010-2011. [2010/13154]

Dimecres, 15 de desembre de 2010  Núm 6.417

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques per a activitats complementàries realitzades per centres específics d'Educació Especial o en unitats específiques d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics. [2010/13472]

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs escolar «Miguel Hernández: centenari del naixement d'un poeta». [2010/13140]

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2010, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2010/13179] 

Dijous, 16 de desembre de 2010Núm 6.418

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es distribuïx l'increment de crèdit de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2010, convocades per orde de 19 de novembre de 2009. [2010/13260]

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2010, de la Direcció General de l'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adjudiquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la celebració de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional Inicial. [2010/13495]

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2010, de la directora general d'Innovació Tecnològica Educativa de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol el concurs dels Premis 2010 per al Desenrotllament de Recursos Educatius Digitals. [2010/13459] 

Divendres, 17 de desembre de 2010  Núm 6.419

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2010, del conseller d'Educació, per la qual nomena Isabel Vázquez Navarro membre del ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2010/13261]

CORRECCIÓ d'errades del Decret 203/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau en la Universitat Politècnica de València. [2010/13538]

ORDRE 88/2010, de 24 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense finalitat lucrativa que duen a terme l'Educació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2011. [2010/13595]

ORDRE 89/2010, de 24 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense finalitat lucrativa que mantenen conservatoris i centres autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de Música, durant l'exercici 2011. [2010/13597]

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es publiquen els resultats obtinguts en la fase autonòmica dels Premis Professionals de Música de la Comunitat Valenciana 2010. [2010/13545]

Dilluns, 20 de desembre de 2010  Núm 6.420

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló. [2010/13588]

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Els Marinerets de València, per canvi de titularitat. [2010/13424]

Adjudicació definitiva número CNMY10/EC78A/13, redacció de projecte bàsic i d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut, de les obres de construcció de diversos espais de formació professional en l'IES Botànic Cavanilles en la Vall d'Uixó; i número CNMY10/EC78A/54, obres de reformes diverses i urbanització de carrers d'accés a 2 dels centres en CP El Greg i altres a Villena. [2010/13325]

Dimarts, 21 de desembre de 2010 Núm 6.421

Conselleria d'Educació

DECRET 211/2010, de 17 de desembre, del Consell, sobre règim transitori d'aplicació per les universitats públiques valencianes de les retribucions addicionals del professorat universitari regulades en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Consell. [2010/13716]

Notificació d'advertència de caducitat de procediment de responsabilitat patrimonial. Expedient número V-100/2008. [2010/13662] 

Dimecres, 22 de desembre de 2010  Núm 6.422

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY10/OC00D/72. Servici de vigilància del Complex Educatiu Velluters de Valencia. [2010/13702] 

Dijous, 23 de desembre de 2010  Núm 6.423

Conselleria d'Educació

ORDRE 90/2010, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis al Rendiment Acadèmic destinats als que hagen conclòs estudis d'educació universitària durant el curs acadèmic 2009-2010 en les universitats valencianes. [2010/13763]

ORDRE 91/2010, de 2 desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a complementar les beques a la mobilitat d'estudiants, Programa Erasmus, per al curs 2010/2011. [2010/13766]

Divendres, 24 de desembre de 2010  Núm 6.424

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Mi Osita Kinder de València, per canvi de titularitat. [2010/13429]

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Chiquitín-Benimaclet de València-Benimaclet, per canvi de titularitat. [2010/13435]

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen els projectes dels centres incorporats al programa experimental d'orientació professional durant el curs 2010-2011. [2010/13445] 

Dilluns, 27 de desembre de 2010  Núm 6.425 

Dimarts, 28 de desembre de 2010 Núm 6.426

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix al nomenament dels consellers i conselleres que constituiran el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2010/14015]

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ORDRE 44/2010, de 14 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2011 les ajudes econòmiques a les organitzacions sindicals. [2010/13983]

Conselleria d'Educació

Adjudicació número 3/2010. Reparacions diverses al centre Santa Ana de Quartell. [2010/13471]

Licitació número CNMY10/OC00D/64. Servei de revisió tecnicolegal i inspeccions periòdiques per organisme de control autoritzat, de les instal·lacions elèctriques d'alta tensió de centres docents públics de la província d'Alacant. [2010/13954]

Licitació número CNMY10/OC00D/71. Servei de revisió Tecnicolegal i inspeccions periòdiques per organisme de control autoritzat, de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió de centres docents públics de la Comunitat Valenciana, dependents de la conselleria d'Educació. [2010/13955]

Dimecres, 29 de desembre de 2010  Núm 6.427

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats del centre d'Educació Infantil de Primer Cicle, denominat Nanos, a València. [2010/13547]

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats del centre d'Educació Preescolar Benjamín de València. [2010/13564]

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats del Centre de Formació Professional Específica Hospitals Nisa de València. [2010/13565]

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la concessió d'ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional Inicial del sistema educatiu corresponents a les famílies professionals de Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment, en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. [2010/13468]

Conselleria de Governació

ORDRE 16/2010, de 23 de desembre, del conseller de Governació, per la qual es convoquen subvencions per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2011. [2010/14014] 

Dijous, 30 de desembre de 2010  Núm 6.428

Conselleria d'Educació

ORDRE 93/2010, de 14 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l'alumnat de l'Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2011/2012. [2010/14055]

ORDRE 94/2010, de 16 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana, per al curs 2010/2011. [2010/14073]

ORDRE 92/2010, de 3 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística i traducció. [2010/14083]

   
 

BOE Desembre 2010

   
 

BOE: 1 de diciembre de 2010, Núm. 290

Ceses y nombramientos

Orden EDU/3073/2010, de 26 de octubre, por la que se pública la incorporación y cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico. PDF (BOE-A-2010-18428 - 1 pág. - 151 KB)

Orden EDU/3074/2010, de 27 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. PDF (BOE-A-2010-18429 - 1 pág. - 155 KB)

BOE: 2 de diciembre de 2010, Núm. 291

Premios

Orden EDU/3119/2010, de 15 de noviembre, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el VIII Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. PDF (BOE-A-2010-18538 - 1 pág. - 155 KB)

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2009-2010, convocado por Resolución de 25 de febrero de 2010. PDF (BOE-A-2010-18539 - 2 págs. - 163 KB)

BOE: 3 de diciembre de 2010, Núm. 292

Lengua y Cultura españolas. Currículo

Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, por la que se regulan las enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas. PDF (BOE-A-2010-18555 - 307 págs. - 70564 KB)

Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. PDF (BOE-A-2010-18598 - 6 págs. - 195 KB)

Ayudas

Orden EDU/3131/2010, de 8 de noviembre, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas conducentes al título de Maestro. PDF (BOE-A-2010-18599 - 47 págs. - 2014 KB)

Orden EDU/3132/2010, de 30 de noviembre, por la que se convocan ayudas complementarias correspondientes al Programa Campus de Excelencia Internacional, modalidad consolidación del subprograma de Fortalecimiento, para el año 2010, reguladas en la Orden EDU/903/2010, de 8 de abril. PDF (BOE-A-2010-18600 - 4 págs. - 184 KB)

Subvenciones

Orden EDU/3133/2010, de 22 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2326/2010, de 16 de agosto, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Seneca" para el curso académico 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-18602 - 1 pág. - 155 KB)

BOE: 4 de diciembre de 2010, Núm. 294

Subvenciones

Corrección de erratas de la Orden EDU/3010/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/2253/2010, de 7 de julio. PDF (BOE-A-2010-18678 - 1 pág. - 147 KB)

BOE: 6 de diciembre de 2010, Núm. 296

Organización

Orden EDU/3140/2010, de 26 de noviembre, por la que se crea la Comisión de Estadística del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-18684 - 3 págs. - 173 KB)

Asesores técnicos y personal docente en el exterior

Orden EDU/3149/2010, de 25 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos y de personal docente en la Consejería de Educación de Australia. PDF (BOE-A-2010-18741 - 2 págs. - 173 KB)

Ayudas

Orden EDU/3155/2010, de 29 de octubre, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010, para alumnado de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. PDF (BOE-A-2010-18818 - 26 págs. - 996 KB)

Orden EDU/3156/2010, de 29 de octubre, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010, para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. PDF (BOE-A-2010-18819 - 3 págs. - 211 KB)

Orden EDU/3157/2010, de 29 de octubre, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2010. PDF (BOE-A-2010-18820 - 10 págs. - 409 KB) 

BOE: 7 de diciembre de 2010, Núm. 297

Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establece un nuevo campo relativo a la transferencia de conocimiento e innovación y se actualizan los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación. PDF (BOE-A-2010-18882 - 4 págs. - 180 KB)

Premios

Orden EDU/3167/2010, de 30 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/1134/2010, de 29 de abril, por la que se convocan los premios del XXIII Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2010. PDF (BOE-A-2010-18884 - 2 págs. - 161 KB)

BOE: 8 de diciembre de 2010, Núm. 298

Auxiliares de conversación de lengua española

Orden EDU/3171/2010, de 30 de noviembre, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malta, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y República Federal de Alemania, para el curso académico 2011-2012. PDF (BOE-A-2010-18955 - 9 págs. - 257 KB)  

Profesores en el extranjero

Orden EDU/3172/2010, de 30 de noviembre, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá, para el curso académico 2011-2012. PDF (BOE-A-2010-18956 - 13 págs. - 272 KB)

BOE: 9 de diciembre de 2010, Núm. 299

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican los precios por servicios académicos universitarios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales de posgrado para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-19029 - 2 págs. - 164 KB)

BOE: 10 de diciembre de 2010, Núm. 300

Subvenciones

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en las Resoluciones de 9 y 10 de diciembre de 2009, por las que se conceden las aportaciones complementarias a las Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior para el desarrollo del Programa "Erasmus". PDF (BOE-A-2010-19068 - 2 págs. - 172 KB)

BOE: 11 de diciembre de 2010, Núm. 301

Enseñanzas deportivas

Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. PDF (BOE-A-2010-19101 - 22 págs. - 418 KB)

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. PDF (BOE-A-2010-19122 - 34 págs. - 653 KB)

Ayudas

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de la Modalidad C destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE). PDF (BOE-A-2010-19134 - 5 págs. - 270 KB)

BOE: 13 de diciembre de 2010, Núm. 302

Asesores técnicos en el exterior

Orden EDU/3201/2010, de 1 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. PDF (BOE-A-2010-19190 - 31 págs. - 609 KB)

Ayudas

Orden EDU/3204/2010, de 30 de noviembre, por la que se conceden ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2010-19201 - 9 págs. - 584 KB)

BOE: 14 de diciembre de 2010, Núm. 303

Ayudas

Orden EDU/3213/2010, de 19 de noviembre, por la que se publican las relaciones de beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2010, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años. PDF (BOE-A-2010-19257 - 1 pág. - 149 KB) 

BOE: 15 de diciembre de 2010, Núm. 304 

BOE: 16 de diciembre de 2010, Núm. 305

Títulos académicos

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-19332 - 6 págs. - 197 KB)

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-19333 - 9 págs. - 217 KB)

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-19334 - 25 págs. - 380 KB)

BOE: 17 de diciembre de 2010, Núm. 306

Enseñanzas universitarias

Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad que podrán realizar quienes estén en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y equivalentes. PDF (BOE-A-2010-19391 - 6 págs. - 248 KB)

Premios

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se adjudican los premios "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2010". PDF (BOE-A-2010-19423 - 2 págs. - 163 KB)

BOE: 18 de diciembre de 2010, Núm. 307

Ayudas

Orden EDU/3248/2010, de 17 de diciembre, por la que se regulan los préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de máster y de doctorado. PDF (BOE-A-2010-19475 - 10 págs. - 227 KB)

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario. PDF (BOE-A-2010-19476 - 4 págs. - 221 KB)

Becas

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado y se corrige error en la Resolución de 28 de julio de 2010. PDF (BOE-A-2010-19477 - 10 págs. - 719 KB)

BOE: 20 de diciembre de 2010, Núm. 308

Ceses y nombramientos

Orden EDU/3253/2010, de 26 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeras sustitutas del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de las organizaciones sindicales. PDF (BOE-A-2010-19493 - 1 pág. - 153 KB)

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones sobre extravío de un título de Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición. PDF (BOE-B-2010-43633 - 1 pág. - 155 KB)

BOE: 21 de diciembre de 2010, Núm. 309

BOE: 22 de diciembre de 2010, Núm. 310

BOE: 23 de diciembre de 2010, Núm. 311

Presupuestos Generales del Estado

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. PDF (BOE-A-2010-19703 - 449 págs. - 41895 KB)

BOE: 24 de diciembre de 2010, Núm. 312

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/3325/2010, de 16 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. PDF (BOE-A-2010-19787 - 1 pág. - 154 KB)

BOE: 25 de diciembre de 2010, Núm. 313

BOE: 27 de diciembre de 2010, Núm. 314

Ayudas

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la relación de alumnos beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, durante el verano de 2010. PDF (BOE-A-2010-19927 - 30 págs. - 806 KB)

Premios

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2010, convocado por Resolución de 28 de abril de 2010. PDF (BOE-A-2010-19928 - 2 págs. - 164 KB)

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión del Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el año 2010, convocado por Resolución de 28 de abril de 2010. PDF (BOE-A-2010-19929 - 2 págs. - 161 KB)

BOE: 28 de diciembre de 2010, Núm. 315

BOE: 29 de diciembre de 2010, Núm. 316

Centros docentes privados. Profesorado

Corrección de errores del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.PDF (BOE-A-2010-20000 - 1 pág. - 153 KB)

Profesorado

Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de Autoridad del Profesorado. PDF (BOE-A-2010-20015 - 4 págs. - 181 KB)

Ayudas

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la relación de alumnos beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de Integración "Aulas de la Naturaleza" durante el verano de 2010. PDF (BOE-A-2010-20036 - 21 págs. - 378 KB) 

BOE: 30 de diciembre de 2010, Núm. 317

Subvenciones

Orden EDU/3378/2010, de 21 de diciembre, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, convocadas por Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo. PDF (BOE-A-2010-20110 - 16 págs. - 473 KB)