BOE Agost 2007

 

Agost 2007

 
  Dimecres, 1 d'agost de 2007 Núm 5.568

Conselleria d'Educació

Adjudicació de l'expedient CNMY07/RE78AI18. Obres d'adequació/ampliació a 4 CC.FF d'Hostaleria i Turisme en l'IES núm. 1 Albereda d'Utiel (València). [2007/9942]

Dijous, 2 d'agost de 2007 Núm 5.569

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca per a la creació d'una escola d'educació infantil de primer cicle, denominada «L'Escoleta», de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/9899]

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Dénia, per a la creació d'una escola d'educació infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/9900]

Conselleria d'Educació

Notificació en extracte a Eppo Rynko Ottes. Expedient número 55/2000. [2007/10133]

Divendres, 3 d'agost de 2007 Núm 5.570

Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents del centre docent privat Nuestra Señora de la Merced, d'Enguera (València). [2007/9832]

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2007, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2007. [2007/10000]

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2007, de la secretària autonòmica d'Educació per la qual es concedixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2007. [2007/10132]

Dilluns, 6 d'agost de 2007 Núm 5.571

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual modifica les plantilles de diversos centres d'Educació Secundària, del cos de mestres al cos de professors d'Ensenyament Secundari. [2007/10190]

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització als centres d'educació infantil, primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2007/2008. [2007/10193]

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats autoritzats per a impartir educació infantil de segon cicle que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'educació primària, per al curs escolar 2007/2008. [2007/10196]

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2007. [2007/10197]

Dimarts, 7 d'agost de 2007 Núm 5.572

Conselleria d'Educació

ORDRE de 25 de juliol de 2007 de la Conselleria d'Educació per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2007/2008. [2007/10331]

ORDRE d'1 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2007/2008 en les universitats de la Comunitat Valenciana [2007/10328]

Notificació de citació a Inmaculada Castillo Sevilla. [2007/10141]

Dimecres, 8 d'agost de 2007 Núm 5.573

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY07/EN00D/112. Realització del servici d'adequació a la normativa vigent de la maquinària de l'IFP Ciutat de l'Aprenent de València. [2007/10198]

Dijous, 9 d'agost de 2007 Núm 5.574

Conselleria d'Educació

ORDRE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat San Antonio de Padua de Carcaixent (València). [2007/10473]

ORDRE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Primària i Secundària Seminari Menor Diocesà Mater Dei de Castelló de la Plana. [2007/10476]

ORDRE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Santa María-Marianistas d'Alboraia (València). [2007/10477]

ORDRE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Cristóbal II de Castelló de la Plana. [2007/10478]

ORDRE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Crist de l'Empar, a la Pobla del Duc. [2007/10481]

ORDRE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Les Carolines de Picassent . [2007/10482]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, al Centre Privat d'Educació Infantil Hada, Un Mundo Mágico de l'Eliana. [2007/10480]

Divendres, 10 d'agost de 2007 Núm 5.575

Dilluns, 13 d'agost de 2007 Núm 5.576

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Cheste, per a la creació d'un Centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/9477]

Dimarts, 14 d'agost de 2007 Núm 5.577

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació (DOCV núm.5566 de 30 de juliol de 2007). [2007/10172]

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 13 de març de 2006. [2007/10200]

RESOLUCIÓ de 6 d'agost del 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2007-2008. [2007/10516]

RESOLUCIÓ de 24 de juliol del 2007, del Consell Escolar Valencià, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a projectes, experiències i materials coeducatius que es desenvolupen en qualsevol dels centres docents sostinguts amb fons públics. [2007/10144]

Dijous, 16 d'agost de 2007 Núm 5.578

Conselleria d'Educació

Adjudicació número 3/2007. Enrajolat passadissos i aules, fustería interior en l'IES La Morería de Mislata. [2007/10626] 

Divendres, 17 d'agost de 2007 Núm 5.579

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient dels procediments selectius per a ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escéniques, professors d'Arts Plàstiques i Diseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 13 de març de 2006. [2007/10201]

Adjudicació número 5/2007. Habilitació espais en l'IES de L'Eliana. [2007/10627]

Correcció d'errors de la licitació número CNMY07/EN00D/112. Realització del servici d'adequació a la normativa vigent de la maquinària de l'IFP Ciutat de l'Aprenent de València. [2007/10639]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació número ATCC 87/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa al centre docent CP Gonzalbes Vera en Xàtiva (València). [2007/10509] 

Dilluns, 20 d'agost de 2007 Núm 5.580

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen assessors de formació dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana. [2007/10625]

ORDRE de 23 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Específica Pax de València. [2007/10502]

ORDRE de 23 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Específicia Florida, Centre d'Ensenyament Secundari-Tècnic Professional de Catarroja. [2007/10542]

ORDRE de 24 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Professional de Música Districte Marítim Grau de Gandia de Gandia-Grau. [2007/10503]

ORDRE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Específica Pax de València. [2007/10489]

ORDRE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat San José Hermanas Franciscanas de la Inmaculada de València. [2007/10504]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació número ATCC 84/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa al centre docent CP Sant Josep en Serra(València). [2007/10666]

Dimarts, 21 d'agost de 2007 Núm 5.581

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2007, del Area de Foment y Garantia Agrària, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2007/2008. [2007/10576

Conselleria d'Educació

Correcció d'errades de la licitació número CNMY07/RE78A/105. Construcció 360 pp.ee per a conservatori professional de música Ruperto Chapí, a Elda (Alacant). [2007/10679]

Dimecres, 22 d'agost de 2007 Núm 5.582

Conselleria d'Educació

Correcció d'errades de l'Orde de 29 de juny de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat La Milotxa de València-Benimamet. [2007/10674]

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la que s'atribuïx la denominació específica d'Henri Matisse a l'Institut d'Educació Secundària, núm. 2 de Paterna. [2007/10676]

Adjudicació número 04/2007. Col·locació de lames en finestres, en substitució de persianes existents en plantes baixa i primera a l'IES Benlliure de València. [2007/10656]

Dijous, 23 d'agost de 2007 Núm 5.583

Divendres, 24 d'agost de 2007 Núm 5.584

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Montesa, per a la creació d'una Escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada «El Castell», de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/10604]

Conselleria d'Educació

Correcció d'errades de la licitació número CNMY07/RE78A/105 del contracte d'obres de Construcció 360 pp.ee. per a Conservatori Professional de Música Ruperto Chapí, a Elda (Alacant). [2007/10709]

Dilluns, 27 d'agost de 2007 Núm 5.585

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 22 d'agost de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de La Nucia, per a la creació d'un Centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/10700]

Dimarts, 28 d'agost de 2007 Núm 5.586

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 22 d'agost de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Loriguilla, per a la creació d'una Escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/10699]

Correcció d'errades de l'Adjudicació número 5/2007. Habilitació espais en l'IES de L'Eliana. [2007/10747]

Correcció d'errades de la Adjudicació número 3/2007. Enrajolat passadissos i aules, fustería interior en l'IES La Morería de Mislata (DOCV número 5578 de 16 d'agost de 2007, pàgina 32951). [2007/10748]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació número ATRD 302/07. Assistència tècnica, redacció i direcció d'obra de l'IES Juan Bautista Porcar a Castelló de la Plana. [2007/10605]

Licitació número ATRD 301/07. Assistència tècnica, redacció i direcció d'obra del CP Rosario Pérez a la Vall d'Uixó. [2007/10606]

Adjudicació número ATCC 51/2006. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat, d'obra relativa a centre docent. [2007/9821]

Dimecres, 29 d'agost de 2007 Núm 5.587

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 22 d'agost de 2007, del Director General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Teulada, per a la creació d'un Centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/10701]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació número ATCC 81/2007. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat, relativa a centre docent. [2007/10006]

Dijous, 30 d'agost de 2007 Núm 5.588

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula, amb caràcter provisional, el període de matrícula de les ensenyances de música que s'implanten en el curs 2007/2008 i la prova d'ingrés a les ensenyances elementals d'estes ensenyances, corresponents a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2007/10813]

Adjudicació número 03/2007. Servici de vigilància del Complex Educatiu de Cheste. [2007/10814]

Adjudicació número 02/2007. Servici de vigilància del Complex Educatiu Misericòrdia de València. [2007/10816]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació número CAN 02/07. Subministrament de divers material nàutic i treballs de sanejament de la goleta Tirant Primer. [2007/10510]

Divendres, 31 d'agost de 2007 Núm 5.589

Conselleria d'Educació

Correcció d'errades de l'Adjudicació número 04/2007. Col·locació de lames en finestres, en substitució de persianes existents en plantes baixa i primera a l'IES Benlliure de Valencia (DOCV número 5582 de 22 d'agost de 2007). [2007/10838]
   
 

BOE Agost 2007

   
  BOE 184 de 2/8/2007

Orden ECI/2366/2007, de 16 de julio, por la que se publican los listados completos de los beneficiarios de becas para cursar másteres oficiales en el curso 2006-2007. 

BOE 185 de 3/8/2007

Resolución de 27 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2004, del Programa Torres Quevedo, correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas por Resolución de 8 de noviembre de 2005.

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2003, del Programa Torres Quevedo correspondientes a la tercera anualidad de las concedidas por Resolución de 5 de octubre de 2004.

Resolución de 16 de julio de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, becas y contratos en el marco del programa «Junta para la Ampliación de Estudios».

Orden ECI/2377/2007, de 20 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2007-2008.

BOE 187 de 6/8/2007

Orden ECI/2392/2007, de 17 de julio, por la que se nombran consejeros del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 2006, por la que se convocan ayudas para investigación posdoctoral en centros españoles y extranjeros, incluidas las ayudas para becas MEC/Fulbright y Cátedras «Príncipe de Asturias».

BOE 192 de 11/8/2007

Resolución de 19 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga».

BOE 194 de 14/8/2007

Resolución de 27 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de jóvenes doctores extranjeros en universidades públicas y centros de investigación españoles, dentro del Programa de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros.

Orden ECI/2478/2007, de 13 de julio, por la que se aprueba el impreso oficial para la solicitud de becas y ayudas al estudio para el curso 2007-2008.

Resolución de 26 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden becas para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2007-2008.

BOE 197 de 17/8/2007

Resolución de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se adjudican plazas para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de Inmersión Lingüística y Cultural con Francia y con el Reino Unido.

Resolución de 31 de julio de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se da publicidad el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 13 de julio de 2007, sobre distribución a las Comunidades Autónomas, para el año 2007, del crédito destinado a financiar el aumento de oferta de plazas para la enseñanza de inglés para jóvenes en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

BOE 202 de 23/8/2007

Resolución de 20 de julio de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se modifica el plazo de presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 6 de junio de 2007, por la que se convocan los Premios IRENE: la paz empieza en casa, para 2007.

BOE 203 de 24/8/2007

Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo.

BOE 204 de 25/8/2007

Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso académico 2007-2008.