Per la regulació de la jornada continuada

Cap a un nou model organitzatiu dels centres educatius

Preguntes amb resposta

Conciliació i jornada escolar 

Els horaris escolars
a Europa

La jornada en les distintes autonomies

Jornada escolar i marc legislatiu 

És una reivindicació de l’ensenyament secundari? 

Superar desconfiances

Vols ampliar la informació sobre la jornada

 

Allioli 211- extra 
març 2008

 

Regular la Jornada


La jornada continuada és una de les reivindicacions més sentides.
S'ha rebutjat sense fer una anàlisi rigorosa ni analitzar les experiències realitzades. Però on s'ha implantat, no ha fet marxa arrere, i no per les exigències del professorat, sinó per la plena satisfacció dels usuaris del sistema...         [més]

 
 

Coordinem iniciatives

 El teu centre ha presentat un projecte de jornada?
 Està interessat en presentar-lo?
 Ha pres alguna iniciativa al respecte?

Posa't en contacte amb el Sindicat:
jornada.stepv@intersindical.org


PROGRAMA de la Jornada - 19 abril 

MATRICULA

Fitxa d'inscripció (doc)

Matrícula en línia

Veure mapa IES Benlliure

 

Notícies sobre la negociació


 

Iniciatives per la regulació de la jornada continuada des dels centres
Proposta d'acta per a les AMPEs i Consells Escolars


 

24/04/08. STEPV reclama de les organitzacions de mares i pares que  no es queden al marge del debat sobre la Jornada


23/04/08. Continua el debat sobre jornada escolar
L’administració admet que la normativa actual està obsoleta


19/04/08. 200 persones assisteixen a la jornada de 19 d'abril. Pares i mares, professorat i alumnat manifesten la voluntat de consens en la regulació de la jornada continuada


15/04/08. Conselleria dóna continuïtat a la negociació sobre la jornada
L’Administració convoca dos grups de treball per continuar parlant i concretar les propostes


10/04/08. STEPV ho valora positivament però adverteix que cal un compromís real per part de l’administració
La Conselleria es compromet a estudiar la regulació de la jornada continuada


09/04/08. STEPV qualifica de cínica la postura de l’Administració
No regular la jornada continuada limita la capacitat de decisió de pares i mares, alumnat i professorat en la gestió del temps escolar


01/04/08. STEPV defensarà que la comunitat educativa de cada centre puga triar entre la jornada partida i la contínua
A més, el Sindicat rebutja les darreres declaracions del Conseller d’Educació sobre Educació per a la Ciutadania


25/03/08. El proper 10 d’abril s’inicia la negociació sobre la jornada, reivindicació històrica dels sindicats i de gran importància social
STEPV edita un número extra de l’Allioli dedicat a la regulació de la jornada continuada

 
 
 

 


 

Regular la Jornada

La jornada continuada és una de les reivindicacions més sentides. També ha sigut durant molt de temps una reivindicació controvertida, de la qual recelen algunes organitzacions que representen pares i mares. Tampoc l’administració educativa l'ha volguda explorar.

S'ha rebutjat sense fer una anàlisi rigorosa ni analitzar les experiències realitzades en moltes comunitats del nostre entorn. Però on s'ha implantat, no ha fet marxa arrere, i no per les exigències del professorat, sinó per la plena satisfacció dels usuaris del sistema: pares, mares, xiquets i xiquetes.

Perquè, heus ací la qüestió, la reivindicació legítima de la jornada continuada per al professorat forma part d'un projecte més ampli tendent a revisar els temps escolars, la distribució horària de la formació curricular i extracurricular, la participació i implicació de l'entorn i les institucions en l’educació, la conciliació entre la vida personal, laboral i familiar en la seua diversitat, la capacitat de la comunitat educativa per decidir el seu projecte educatiu.

Cal parlar d'horaris del professorat i de l'alumnat, de recursos públics, de serveis complementaris, de les necessitats de les mares i els pares i de la funció de la institució escolar com a centre educatiu integral, social, com a centre de trobada i de sevei. I cal, també, parlar de les condicions laborals del professorat i del personal no docent, el que hi ha ara i el que hi haurà temps a vindre.

Hi ha tantes experiències que cal estudiar encara!

La jornada actual constitueix l'herència d'un temps passat i cal trencar amb la inèrcia que no ens deixa canviar.

És hora de mamprendre la faena i obrir el debat per modificar la distribució del temps escolar, perquè cada centre decidisca el seu horari amb l'acord de la comunitat educativa.

Vam començar a parlar de la jornada en les mobilitzacions del curs passat. 

Ara és moment de fer camí.

 

   


 

 

Iniciatives per la regulació de la jornada continuada des dels centres

Proposta d'acta:

 per a les AMPES

per als Consells Escolars

Com sabeu, al llarg d’aquest curs, STEPV-Iv ha intensificat la campanya per la regulació de la jornada continuada.

Després de les mobilitzacions i la vaga del curs passat, en què aquesta va ser una de les reivindicacions principals, aquest curs hem aconseguit que el debat sobre els temps i la jornada escolar es concretaren, per primera vegada, en el calendari de negociació i tingueren una rellevància important en el debat educatiu i social.

Ara per ara, sindicats i administració hem celebrat dues reunions que han servit per constatar que la demanda social i la reivindicació pedagògica i laboral estan més vius que mai.

El sindicat considera que per continuar la tasca que tots i totes hem encetat, cal un pronunciament decidit del centres, els consells escolars i les AMPEs, per fer arribar a l’administració educativa un recolzament ampli de tota la comunitat educativa.

Per això hem preparat un model d’acta per presentar i aprovar al Consell Escolar i/o a l’AMPA del vostre centre per demanar la modificació de la normativa actual sobre calendari i jornada escolar, de manera que la jornada continuada, emmarcada en el projecte pedagògic i consensuada entre la comunitat escolar, siga una possibilitat més a la qual es puguen acollir els centres.

Una vegada estiga aprovat el document, si es possible durant aquest més de maig, cal que l’envieu a la conselleria, a l'atenció del Honorable Conseller d’Educació, al fax 96 386 65 09, i que a més, envieu una còpia al sindicat al fax 96 392 43 34 o a stepv@intersindical.org

Si necessiteu més informació recordeu que l’STEPV-Iv ha activat una WEB específica a http://www.intersindical.org/stepv/acsin/jornadac/indexjorn.html sobre la jornada i que si necessiteu que el o la permanent comarcal del sindicat visite el vostre centre per fer alguna assemblea o aportar més informació crideu-nos per concretar la visita.

 


 

 

STEPV reclama de les organitzacions de mares i pares que  no es queden al marge del debat sobre la Jornada Continuada

Davant les declaracions realitzades ahir per la representant de la Confederació de Pares i Mares Gonzalo Anaya indicant que “no entrarem en el debat (de la Jornada Continuada) fins que no coneguem en profunditat, a través d'un informe científic contrastat, la repercussió dels dos tipus de jornada...( sobre el rendiment escolar)”, l’STEPV creu necessari que participen en l'actual procés de debat i negociació sobre la Jornada i el Temps Escolar.

Demanar un estudi científic és com usar la ciència per fugir d’un debat, que no és unicament de “possibles resultats”. Per a STEPV, un estudi científic, sobre la repercussió dels diferents models de Jornada sobre el rendiment escolar sols es podrà dur a terme si s'implanta a través, per exemple, d’un Pla Experimental, com defensa el sindicat.

STEPV recorda que no existeix ni a Europa ni en l'Estat Espanyol un estudi científic que situe la variable de jornada com determinant dels resultats acadèmics. Ni tan sols l'Informe PISA mostra correlació alguna, tot el contrari, si ens centrem en el nostre estat, ens trobem casos com Castella –Lleó , governada pel Partit Popular i amb Jornada Continuada des de fa anys, que obtenen una elevada puntuació en PISA, enfront d'altres comunitats autònomes que, com Catalunya, tenen jornada tradicional i obtenen pitjors resultats.

Per a STEPV, i per a avançar en el disseny de models de jornada adaptades a la realitat valenciana, és necessari un Pla Experimental, consensuat per la Comunitat Educativa, que permitisca el desenvolupament de la LOE quant a l'autonomia organitzativa dels centres i garantisca, a més del seu caràcter reversible, la continuïtat, com a mínim, de les actuals ofertes de menjador i activitats extraescolares.

 


 

 

Continua el debat sobre jornada escolar

L’administració admet que la normativa actual està obsoleta

Hui, 23 d'abril, s’ha constituït el grup de treball, entre administració i sindicats, que ha començat a treballar les concrecions sobre la jornada escolar.

STEPV-Iv ha exigit la convocatòria immediata d’un procés de negociació que culmine, abans de l’inici del proper curs, en la modificació d’una ordre de l’any 1998 que és la que ara regula el calendari i la jornada escolar.

Actualment, la normativa de la conselleria només reconeix un model únic de jornada escolar, i es reserva la possibilitat d’autoritzar, excepcionalment, models diferents als establerts que s’adeqüen més a la realitat i les demandes dels centres educatius.

Aquesta situació ha fet que el models excepcionals siguen els habituals, i els habituals excepcionals, de manera que, en el País Valencià, és difícil trobar centres –de primària o secundària– que complisquen la norma vigent.

L’administració ha reconegut que la normativa està obsoleta i que fa falta adequar-la a la LOE (Llei Orgànica d’Educació), i és per això que el sindicat li ha recordat que cal fer una norma de futur que deixe oberta la porta a qualsevol possibilitat.

STEPV-Iv ha demanat una nova ordre que contemple les realitats de la societat actual i que no tanque cap de les demandes socials i laborals. Cal doncs, arbitrar un procediment que permeta als centres, dins del seu projecte educatiu, consensuar democràticament el seu model de jornada escolar.

El sindicat ha demanat que experimentalment, per al proper curs, s’autoritze ja la modificació de la jornada als centres que actualment ja han presentat un projecte consensuat i debatut en les comunitats educatives.

STEPV-Iv continuarà treballant per tal que la nova normativa siga fruït d’un procés de negociació i de consens i que s’adapte a la realitat i arreplegue les demandes de la societat actual.

València, 23 d’abril, de 2008

 


 

 

Dues-centes persones assisteixen a la jornada sindical de 19 d'abril

Pares i mares, professorat i alumnat manifesten la voluntat de consens en la regulació de la jornada continuada

 

STEPV ha realitzat avui a l’IES Benlliure de València la jornada sindical per a parlar de la regulació de la jornada continuada al País Valencià. Aquesta vella reivindicació sindical ha entrat enguany en el calendari de negociació després d’anys de negativa per part de l’administració de tractar el tema en la Mesa Sectorial d’Educació. És, per tant, una oportunitat històrica per a regular-la. I és per això que el Sindicat ha obert el debat sobre la jornada escolar a la comunitat educativa en una sessió formativa que ha comptat amb unes dues-centes persones. Seguidament oferim un breu resum del que ha estat la jornada.  

Carmen Morán de Castro, professora del Departament de Teoria de l’Educació, Història de l’Educació i Pedagogia Social de la Universitat de Santiago de Compostel·la i membre del Grup d’investigació SEPA (Pedagogia Social i Educació Ambiental), ha obert la jornada amb la ponència Temps educatius, temps socials en què ha repassat els canvis del concepte de temps lligat a l’evolució de la societat des de la revolució industrial fins ara. Segons Morán, hem passat d’un model d’horaris i temps rígids a un altre de flexibilitat i inestabilitat horària. Això comporta conflictes en àmbits com la convivència, el desenvolupament personal i professional, la salut, i també en l’àmbit escolar. Per a Morán, cal conciliar els horaris familiar, escolar i laboral per a superar aquests conflictes. I en l’àmbit educatiu, l’administració ha d’estimular aquest procés de conciliació i tendir cap a “una organització del temps i l’espai policrònica, flexible, variable i diversa”. 

Santiago Estañán, membre del Secretariat de la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià, ha fet un repàs de la situació de la jornada continuada en les comunitats autonòmes on està regulada, que són la majoria. Canàries i Galícia són les comunitats autònomes que primer van regular la jornada continuada ja en 1988. Cada autonomia ha anat adoptant -a mesura que se’ls transferien les competències d’educació- un model de jornada continuada amb diferents modalitats i procediments per a implantar-la. Legislativament també adopta diverses formes segons l’autonomia (acord, ordre, resolució, decret). Només Catalunya, País Basc i País Valencià no tenen regulada la jornada continuada. En totes les comunitats autonòmes s’estableix una consulta en cada centre sobre el model de jornada que volen entre tots els membres de la comunitat educativa i permeten el retorn a la jornada partida. Però de fet, “cap comunitat autònoma amb jornada continuada ha retornat a la jornada partida”. 

Carmen Morán, Teófilo Herraiz (Inspector d’Educació a Ciudad Real) i Javier Peinado (projecte Albacete, ciudad educadora) han explicat les experiències d’implantació de la jornada continuada a Galícia, Castilla-la Manxa i Albacete, respectivament. Les exposicions han servit per a il·lustrar als assistents diferents models possibles de jornada  

L’espai per al debat ha comptat amb la taula rodona formada per Encarna Salvador, secretaria de CEAPA (Confederació Estatal d’Associació de Pares d’Alumnes), Vicent Bataller, de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià, Stefan Lukic, alumne i exsecretari de FAAVEM i Pilar Gregori, responsable de polítiques d’igualtat de STEPV. Els representants de la comunitat educativa han posat de manifest la voluntat d’arribar a un consens per a regular la jornada continuada i han coincidit en la necessitat d’implicació de l’administració –que ha de garantir els menjadors escolars i les activitats extraescolars per la vesprada-  i en l’autonomia dels centres en l’aplicació del model de jornada. 

En quant a experiències al País Valencià, representants del CEIP Blasco Ibáñez de València han explicat el projecte de jornada iniciat en 2007 i el procediment assembleari obert en el centre per a decidir entre tota la comunitat educativa el model de jornada. El centre està esperant una resposta per part de la Conselleria d’Educació sobre el projecte de jornada proposat en el mes de març de 2007 que encara no els ha arribat. 

Tot i que la jornada és la mateixa per a primària i secundària, l’administració permet que els instituts adopten models de jornada més flexibles. És per això que la secundària també ha tingut un espai en les jornades a través de l’IES l’Om de Picassent. Aquest institut gaudeix de jornada continuada des de 1992, tot i que la Conselleria va voler tornar a imposar la jornada partida fa un any. La pressió del Consell Escolar i la mobilització de la comunitat educativa han mantingut la jornada continuada en aquest centre.  

Finalment, Jaume Llopis, responsable d’Acció Sindical de STEPV, ha fet un repàs històric de la reivindicació de la jornada continuada al País Valencià i ha recordat que aquest tema formava part de la plataforma reivindicativa de STEPV, AFID i CAT que va conduir el professorat a la vaga del 29 de març de 2007. Des d’aleshores el Sindicat no ha deixat de pressionar l’administració perquè aquest tema s’inclogués en el calendari de negociació, com així finalment ha estat i ara continuarà exercint aquesta pressió per tal que la regulació de la jornada continuada esdevinga una realitat al País Valencià. 

19 d’abril de 2008

 


 

 

La Conselleria dóna continuïtat a la negociació sobre la jornada

L’Administració convoca dos grups de treball per continuar parlant i concretar les propostes

La Conselleria d’Educació ha comunicat als sindicats de la mesa sectorial que convocarà dos grups de treball per continuar debatent sobre els temps escolars. Dels dos grups, un estarà format per l’administració educativa i els sindicats docents i es reunirà el pròxim 23 d’abril, i l’altre per l’administració i els representants dels pares i mares d’alumnes i es reunirà el 24 d’abril. 

Segons ha comunicat el Director General de Gersonal, David Barelles, que va presidir l’anterior reunió, l’objectiu d’aquests grups de treball és començar a analitzar propostes concretes sobre els diferents models de jornada escolar de l’estat i estudiar la viabilitat de la seua aplicació en el País Valencià. És tracta doncs de fer un pas endavant: passar de defensar els models teòrics a materialitzar-los en propostes concretes i d’aplicació real.

STEPV valora positivament la creació d’aquests grups de treball, ja que permetrà continuar parlant sobre els temps escolars i les implicacions pedagògiques i deixa oberta la porta perquè els centres puguen continuar treballant els seus projectes per fer-los arribar a l’administració.

El sindicat recorda que aquest cap de setmana farà una jornada de debat, entre tots els membres de la comunitat educativa i amb distints representants de l’estat, en la qual es debatran diversos models de jornada escolar i tots els aspectes relacionats amb la seua aplicació. La jornada se celebrarà el dissabte 19 d’abril a l’IES Benlliure de València i el programa complet i tota la documentació que hem preparat la podeu trobar a http://www.intersindical.org/stepv/acsin/jornadac/programa.html

STEPV-Iv continuarà defensant que l’administració educativa modifique l’actual normativa sobre jornada escolar i done autonomia per tal que els centres educatius, junt als pares i mares i alumnat, puguen decidir de manera democràtica el model de jornada que millor s’adapte a les seues característiques i circumstàncies socials i laborals.

15 d’abril de 2008

 


 

 

STEPV ho valora positivament però adverteix que cal un compromís real per part de l’administració

Conselleria es compromet a estudiar la regulació de la jornada continuada

Avui ha començat una negociació històrica entre els sindicats i l’administració educativa sobre la jornada escolar. STEPV qualifica aquesta primera reunió positivament, ja que s’ha aconseguit modificar el posicionament contrari a la regulació de la jornada continuada que històricament mantenia la Conselleria que, a més, s’ha compromés a estudiar les propostes sindicals.

Tots els sindicats han coincidit en defensar la regulació de la jornada continuada -juntament amb l’actual jornada partida- i que siga cada comunitat educativa de cada centre qui decidisca consensuadament el model d’horari més convenient. Els sindicats també han coincidit en què l’aplicació de la jornada continuada s’ha de fer amb garanties per part de l’administració de manteniment dels menjadors escolars i de programació d’activitats extraescolars per la vesprada.

La Conselleria convocarà una nova reunió amb els sindicats després de reunir-se amb representants de pares i mares per conéixer també la seua opinió sobre la regulació de la jornada escolar.

STEPV vol advertir, tanmateix, que cal un compromís real per part de la Conselleria de negociar un nou decret de jornada que incloga la continuada i que proposarà mobilitzacions al professorat si no hi ha avanços en aquesta direcció.

10 d'abril 2008

 


 

 

STEPV qualifica de cínica la postura de l’Administració

No regular la jornada continuada limita la capacitat de decisió de pares i mares, alumnat i professorat en la gestió del temps escolar

Dijous 10 d’abril s’inicia la negociació de la jornada escolar entre sindicats i Conselleria d’Educació. L’administració ha advertit que si no hi ha consens en la comunitat educativa -en referència a l’oposició d’algunes associacions de pares i mares- no regularà la jornada continuada i mantindrà la jornada partida actual. Aquest posicionament de la Conselleria d’Educació posa de manifest el seu cinisme ja que rarament compta amb el consens de tota la comunitat educativa en les seues actuacions. Un clar exemple d’això l’hem tingut avui mateix amb la publicació en el DOCV del Decret de drets i deures, que no ha comptat amb el suport de cap sector de la comunitat educativa.
STEPV no demana que la jornada continuada substituïsca l’actual jornada partida, sinó que s’oferisca als centres educatius com una altra opció d’organització del temps escolar, que els ha de permetre escollir entre la que considere més escaient per a les necessitats de tota la comunitat educativa. Mai s’ha pretés imposar un únic model de jornada (que és el que hi ha ara) sinó aportar noves eixides des de l’àmbit escolar a la complexitat de la societat actual. Per tant, si l’administració nega la possibilitat d’eixamplar models de jornada escolar continuarà limitant greument l’autonomia dels centres –i la capacitat de decisió de pares i mares, alumnat i professorat- que són els qui han de decidir quin model de jornada volen.

Cal debatre aquesta proposta en el claustre, però, sobretot, amb els pares i les mares, les administracions locals, l’alumnat i els consells escolars. La modificació de la jornada ha de comptar amb la voluntat majoritària de tots els sectors implicats. Existeixen experiències en la major part dels territoris de l'estat que demostren que és possible i realista conjugar tots els interessos i que la solució no pot ser la uniformitat, sinó la capacitat de decisió de cada comunitat escolar, de cada centre, en l'exercici de la seua autonomia de decisió.

L’actual model de jornada no està pensat perquè l’alumnat obtinga major rendiment acadèmic, sinó que respon a les necessitats d’una època passada i a l’immobilisme educatiu. No es pot afirmar que l’alumnat estiga més receptiu a les 15 h que a les 12 h. Concentrar l’activitat lectiva al llarg del matí i deixar les activitats extraescolars per a les vesprades té més coherència acadèmica que l’actual model. A més, no hi ha estudis concloents sobre la millora o empitjorament del rendiment acadèmic amb un model de jornada o altre. Només n’hi ha de parcials i amb resultats diferents, segons trams d’edat. Siga com siga, cap prova contundent que demostre que la jornada és una variable determinant en el rendiment escolar, com sí que ho són els condicionants socioeconòmics i culturals de l’entorn de l’alumnat.

La jornada continuada no significa eliminar els menjadors ni les activitats extraescolars. A més, la jornada continuada possibilita l’ampliació dels serveis que ara troba més dificultats per la rigidesa de l’horari. També servirà per a rendibilitzar més i millor el temps que l’alumnat passa en el centre escolar. Si canviem el model de jornada, hi haurà alumnat que acabarà al voltant de les dues de la vesprada perquè no vol menjador, alumnat que acabarà a les tres de la vesprada, perquè vol menjador i no vol activitats extraescolars, i alumnat que acabarà quan acaben les activitats extraescolars.

La jornada continuada tampoc no entrebanca la incorporació de la dona al món del treball. Amb la possibilitat d’organitzar activitats per a la vesprada s’amplia la flexibilitat de les famílies per anar a buscar els seus fills i filles al centre. I també per a les dones que treballen.

La jornada continuada no ha suposat cap retrocés dels projectes educatius dels centres. A l’inrevés, ha suposat que tots els col•lectius que formen part de la comunitat educativa aborden, des de la seua autonomia, l’elaboració del seu propi projecte educatiu. De fet, on s'ha implantat, no ha fet marxa arrere, i no per les exigències del professorat, sinó per la plena satisfacció dels usuaris del sistema: pares, mares, xiquets i xiquetes.


9 d’abril de 2008

 


 

 

STEPV defensarà que la comunitat educativa de cada centre puga triar entre la jornada partida i la contínua

A més, el Sindicat rebutja les darreres declaracions del Conseller d’Educació sobre Educació per a la Ciutadania

Els permanents de STEPV s’han reunit avui a Gandia per a preparar l’acció sindical d’aquest tercer trimestre del curs. Els punts que s’han tractat en la reunió són la regulació de la jornada continuada, el nou acord de gestió de les borses de treball i de condicions laborals del professorat interí i les propostes del Conseller d’Educació sobre l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania.

Quant al tema de la jornada, el Sindicat treballarà per tal que la legislació valenciana done cabuda a la regulació de la jornada continuada i que els centres escolars puguen triar entre la jornada partida actual i la contínua, sempre d’acord amb el que la comunitat escolar –mestres, pares i mares, alumnat i administració local- consensue. En aquest sentit, el Sindicat considera que la possibilitat d’implantar la jornada continua en un centre no s’ha de fer suprimint serveis actualment implantats en alguns centres (com els menjadors o altres activitats extracurriculars) sinó extenent-los a altres centres o introduint noves activitats complementàries.

El pròxim dia 10 d’abril STEPV defensarà en la Mesa Tècnica d’Educació la necessitat de regular aquesta jornada. A més, el Sindicat ha convocat una jornada a l’IES Benlliure de València el pròxim dia 19 d’abril per obrir el debat a tota la comunitat educativa (més informació a http://www.intersindical.org/stepv/acsin/jornadac/indexjorn.html).

Quant al professorat interí, el passat dia 21 de febrer el Sindicat va presentar a la Mesa Tècnica una proposta de nou acord per a la millora de les condicions laborals del
professorat interí valencià i la provisió de llocs de treball en règim
d’interinitat -que es pot consular a http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/interi/proposta_acord200208.pdf. El pròxim 8 d’abril l’administració respondrà les peticions sindicals i presentarà un document amb la seua proposta. En eixe moment, es coneixerà en quina mesura l’administració ha tingut en compte les propostes del Sindicat, que actuarà en conseqüència.

Pel que fa a les darreres declaracions del Conseller d’Educació sobre l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, posen de manifest l’ús partidista que està fent amb aquesta assignatura el govern valencià i el sector més conservador i reaccionari de la societat en la seua estratègia d’enfrontament amb el govern de l’estat. No hi ha cap necessitat d’establir una doble opció per a impartir aquesta assignatura, que s’afegiran als problemes organitzatius que pot ocasionar l’aplicació d’aquesta mesura (avaluació de la competència lingüística de l’alumnat, atribució docent al professorat amb competència lingüística en anglés, etc.).

D’altra banda, en la reunió també s’han tractat la preparació del III Congrés de la Intersindical Valenciana que es realitzarà el pròxim 13 i 14 de juny de 2008 a València sota el lema Una alternativa de futur.

1 d’abril de 2008

 


 

 

El proper 10 d’abril s’inicia la negociació sobre la jornada, reivindicació històrica dels sindicats i de gran importància social

STEPV edita un número extra de l’Allioli dedicat a la regulació de la jornada continuada

El proper dijous 10 d’abril hi ha prevista la negociació de la jornada escolar entre els sindicats i l’administració educativa. La regulació de la jornada continuada era un dels eixos de la plataforma reivindicativa de STEPV que va desembocar en la vaga del 29 de març de 2007 i ha estat un dels eixos de l’acció sindical durant aquest curs 2007/08. La incorporació d’aquest tema en el calendari de negociació ha estat fruit d’aquesta pressió del Sindicat, que compta també amb el suport de la resta dels sindicats de la Mesa Sectorial d’Educació.

La normativa que regula la jornada en els centres escolars valencians és de 1998 (Ordre de l’11 de juny de 1998 de calendari escolar, en DOGV del 18 de juny) i només contempla la jornada partida, de matí i de vesprada, tant per als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària com d’Educació Secundària.

Obrir la possibilitat que es regule la jornada continuada, és a dir, concentrar la docència en un sol període temporal, és una reivindicació històrica del professorat i la inclusió de la negociació de la jornada escolar en un calendari de negociació amb l’administració, és també una oportunitat històrica de parlar-ne.

Donada aquesta oportunitat històrica que es presenta, STEPV està animant els centres educatius a participar en el debat i està organitzant diverses jornades per a assentar i obrir el debat a tota la comunitat educativa i a tota la societat en general sobre la jornada continuada. Les afectacions de la regulació d’aquesta jornada superen l’àmbit educatiu i el converteixen en un debat social de primer pla en què els pares i les mares, el professorat, l’alumnat i l’administració educativa, però també les empreses i les administracions locals tenen moltes coses a dir.

En aquest sentit, el Sindicat ha editat un número extra de la seua revista, l’Allioli. Quaderns de l’ensenyament del País Valencià, sobre la jornada continuada, amb nombroses aportacions que inclouen una reflexió sobre la conciliació dels horaris laborals, escolars i familiars al segle XXI; la comparació de l'organització dels horaris escolars a Europa i a les diferents comunitats autònomes de l'estat espanyol; els elements i les premisses que cal tindre en compte a l'hora d'analitzar la regulació de la jornada continuada i encarar-ne el debat; el marc legislatiu que empara la jornada escolar; i una mena de "preguntes més freqüents" sobre la jornada que tanca l'Allioli extra.

La revista es pot consultar a http://www.intersindical.org/stepv/allioli/allioli211-sep.pdf

I en http://www.intersindical.org/stepv/acsin/jornadac/indexjorn.html hi ha el programa de la jornada que el proper 19 d’abril realitzarà el Sindicat a l’IES Benlliure de València per la regulació de la jornada continuada.

25 de març de 2008

 

   

 

tornar a l'index