07 juliol 2011
  13.000.000

20 octubre 2010
  12.000.000

10 juliol 09
  9.000.000

18 desembre 08
8.000.000

5 juny 08
7.000.000

20 setembre 07
6.000.000

28 març 2007
5.000.000

16 juliol 2006
4.000.000

19 juliol 2005
3.000.000

19 juliol 2004
2.000.000

16 juny 2003
1.000.000

26 novembre 2002
   700.000   

8 maig 2002
   500.000   

15 febrer 2002
400.000

26 setembre 2001
300.000

30 maig 2001
200.000

27 febrer 2000
37.000

30 juny 1999
14.000

juliol 1998
15.000
posada a 0

abril 1997
0

 

La pàgina web arriba als
13.000.000 d'accessos.

Una garantia de democratització de la informació sindical

El 16 de juny de 2003 el nostre web estava d'aniversari, feiem el nostre 1.000.000 d'accesos. 

13.000.000 de visitants han recorregut aquests primers anys del nostre web, pioner entre les de l'ensenyament.  

La nostra revista, Allioli, ja va ser la primera revista d'informació sindical i educativa del País Valencià (1979). 

Ara el web ha seguit el mateix camí i així el web principal d’STEPV-Iv i dels altres sindicats de la Intersindical (el de l’administració pública -STAS-, el de la salut -Intersindcal Salut-, el STICS...),  arriba als tretze milions, una xifra que torna a superar tots els rècords d’entrades a aquesta publicació electrònica.

Des de la seua creació, l’abril de 1997, el creixement de consultes ha estat constant i vertiginós, un ascens que ha anat paral.lel amb l’augment de l’ús de les tecnologies de la informació a l’àmbit de l’ensenyament i dels serveis públics. Mentre el primer any s’hi van registrar poc menys de 15.000 visites, l’actual exercici ha acabat superant els dos milions.  El volum de notícies, així com la credibilitat dels continguts que es posen a l’abast dels treballadors i treballadores configuren un web que en moltes ocasions ofereix una informació més completa i elaborada que la que presenten les pròpies administracions.

La quantitat es multiplica àmpliament (a varis desenes de milions addicionals) si comptem els accesos a les diferents seccions i a altres pàgines, com les depenents de les universitats, dels serveis públics,...

El sindicat també ofereix una edició digital de la revista Allioli, la revista més antiga del món de l’ensenyament de les editades al País Valencià i de la revista Intersindical, amb diverses edicions dedicades als serveis públics, la sanitat, l'administració de justícia...

El web sindical està estructurat per sectors de treball (ensenyament públic, ensenyament privat i universitats, salut, administracions públiques,.. ) i per àrees de treball sindical (dona, salut laboral, recursos educatius, política educativa i  renovació pedagògica, política lingüística, formació…), així com una base de dades legislativa i una completa selecció d'enllaços.

Les seccions més visitades  corresponen a les pàgines sobre oposicions i borses de treball, les situacions administratives dels treballadors (concursos, adjudicacions...), el seguiment de les negociacions  sindicals i altres aspectes de caràcter social, com ara les mobilitzacions pacifistes, la situació de l'escola valenciana o la vida interna del sindicat (congressos, jornades...), entre d'altres.

La pàgina web s'actualitza diàriament distintes vegades, durant tota la setmana, inclosos els dies festius. “Oferir de manera permanent als treballadors i treballadores  tota la informació disponible suposa un esforç continuat que el Sindicat dedica amb l’únic objectiu de garantir que la informació arriba a tothom, sense limitacions. Per això, el web és la millor garantia de democratització informativa”.

La puntualitat en la presentació dels continguts i la transparència informativa esdevenen els millors portaveus del rigor i l’estil de treball que impregna el conjunt de les activitats que promou l’STEPV.

València, 07 dejuliol de 2011

 

 

13.000.000

AGRAïMENT

Pel dia que vas fer clic per primera vegada Per aquell que ho vas fer des de tant lluny  Pels dies de connexió lenta 
Per l'instant en què vas respirar en conèixer una nova destinació  Per les nits mig adormit cercant informació  Pel dia que et disgustares i quasi trenques la pantalla  Per tots els tràmits que t'hem facilitat  Per recordar-nos continuament que ets a l'altre costat  Per la teua fidelitat

 Sense el teu clic no seríem aquí

El teu suport ens  és indispensable  

tornar a intersindcal